back to page 1 Back to Index back to main page

En bussresa kan liksom alla andra produkter profileras.
GDG Deluxe fick en profil där reseledarna, i det civila var historielärare
eller med annan hög utbildning.Varje resa bestod av ett tema
om vilka föredragen handlade om.

Föredragen hölls i rum med mycket atmosfär eftersom vi bara
andvände oss av fina hotell i centrumlägen.Utöver detta erhöll varje resenär en tryckt matsedel för hela resan
där man i förväg kunde se vilken mat som skulle serveras.
GDG Delux resor skilde sig i pris från branschen i övrigt. Inte bara
genom sin avsevärt högre kvalitét utan också i pris. Priset låg
cirka 40- till 60% högre och det var alltid dessa resor som alltid
var först fullbokade.

Resehandlingarna överhuvudtaget var mycket omfattande och vägde oftast
upp till ett halvt kilo så att resenärerna kunde förbereda sig.

Förstaklass resorna skilde sig från deluxe resorna, genom att man bodde på
hotell av inte fullt lika hög standard. GDG erhöll 1982 ett internationellt
pris som världens bästa bussresearrangör.

Click for bigger picture.

Omtyckta
- Våra färdhandlingar
GDG:s f'ärdhandling är något extra. Den innehåller ett dag-för-dag program,
broschyrer över resmålen, fakta om tider och resvägar, bagagelappar och en liten praktisk
hjälpreda med sybehör.


Click for bigger picture.