back to page 1 Back to Index back to main page

Click for bigger picture.

Den kände svenske artisten och konstnären Lasse Åberg var med och utformade
ett för bussbranchen helt nytt koncept nämligen allsidigheten som en buss möjliggör.
Detta var år 1972.