Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Nyhetsbrevet ”Varning Schönfelder” nr 5 den 6 februari 2006.  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk, och slöseriet med skattemdel  
 
Ledare  
Den 11-12 januari genomförde VTI (Väg och trafikinstitutet) sitt årliga gigantarrangemang i Linköping. Som vanligt handlade det mest om välsignelserna med spårbunden trafik. I år var det bärande temat att järnvägen fyllde 150 år.  
 
SJ är ett traditionstyngt företag som träget behåller både skattesubventioner och bromsteknik från en svunnen tid. Påstådda vinster är falsarier men vem vill veta?.  
 
Hela tillställningen är ett sällsamt arrangemang med över 1000 skattefinansierade ”trafikexperter” som enligt min uppfattning har väldigt lite kontakt med vanliga människors vardag. Lite hårddraget tycks majoriteten av alla dessa trafikexperter tro att all världens problem (aids möjligtvis undantaget) löses med högre bensinskatter kompletterat med trängselavgifter och höjda fordonsskatter.  
 
Intressant, och lite glädjande, var att det vid ett flertal samtal framkom att det just nu inte var riktigt läge att plocka fram skattehöjningar på bensin och diesel i nuvarande opinionsläge. Flera gånger refererades i samtal till populistiska aktioner. Man kallar sådant som inte är politisk korrekt och som ytterst hotar ”experternas” utkomst.  
 
Det var uppenbarligen bensinskatteupproret http://www.bensinskatteuppror.se och Expressen som i första hand åsyftades. Att över tre kvarts miljon (704.000 människor protesterar med motormännen inräknade blir det redan nu över en miljon) låtsades man inte om.  
 
Detta "transportforum" hjälper till att bygga på skattehöjarhetsen och ökar det demokratiska underskottet i denna fråga. Det som frappera mig mest är att avsikten inte var att belysa problemen, utan att befästa miljörörelsens världsbild.  
 
Politiska stollar kan vara stora stilister och gestaltare. Men därav följer ingen moralisk plikt att legitimera extremistiskt kolporterande miljöfanatiker likt talibaner vilka förväntar sig få betalt av svenska skattebetalare. Världen vimlar av värdigare kandidater än 1000 skattefinansierade åhörare och ett gäng sagoberättare på scenen utan ansvar eller markbunden anknytning.  
 
VTI har gjort bort sig. Igen.  
 


 
 
Makten, myglet och härligheten  
 
SCR Sveriges camping- och stugföretagares riksorganisation ordförande, stor myglare?
 
 
Fritidschefen Ulf Eriksson.”Grovt förtal och ärekränkning. Denna typ av påhopp tolererar jag inte”, skriver han i ett argt svarsbrev till Luleå kommun som erhållit ett anonymt brev.  
 
Det var i förra veckan som brevet damp ner i stadshuset. Den anonyme brevskrivaren ansåg det dags att syna hur fritidschefen Ulf Eriksson handskas med allmänna medel ”på ett synnerligen uppseendeväckande sätt”.  
 
Brevskrivaren påstod att Eriksson varje helg på kommunens bekostnad åker hem till sin bostad i Mellansverige.  
 
Han anklagades också för felaktiga beslut när det gäller avvecklingen av turistbyrån och för att omplacera de som inte ”sällar sig till den ja-sägande klan som Ulf Eriksson omger sig med”.  
 
Brevet avslutades med ”Som ni säkert förstår är jag en person med ’hyfsad’ insyn och kan tyvärr därför ej sätta mitt namn under denna skrivelse”.  
 
Anonyma brev brukar inte få något svar eftersom avsändaren är obekant. Fritidschefen Ulf Eriksson väljer i stället att rikta svarsbrevet till kommunchefen Bernt Grahn, kommunalrådet Karl Petersen, s, och fritidsnämndens ordförande Mårten Ström, s.  
 
I svarsbrevet redovisar han alla resor han företagit sedan han flyttade till Åkersberga den 10 december 2000 och tillbakavisar att han skulle veckopendla på skattebetalarnas bekostnad.  
 
Försöker skada  
”SCR har varje år köpt ett SAS-årskort med fria resor på samtliga SAS-linjer inklusive Arlanda Express och Flygbussarna”, skriver Ulf Eriksson.  
 
SCR är Sveriges camping- och stugföretagares riksorganisation och Ulf Eriksson är ordförande i den. Åren 2001-2006 har SCR betalt 148 780-161 032 kronor per år för Erikssons årskort på flyget.  
 
Ulf Eriksson redovisar tjänsteresorna han gjort för Luleå kommun. Det rör sig om 13-15 resor om året som kostat skattebetalarna 27 649 - 40 280 kronor.  
 
Ulf Eriksson skriver att det är någon som avsiktligt försöker skada några av de anställda på fritidsförvaltningen och honom personligen.  
 
”Jag vill rubricera skrivelsen som grovt förtal och ärekränkning av både mina medarbetare och mig själv. Denna typ av påhopp tolererar jag inte!”, skriver Eriksson och avslutar brevet med en ordförklaring av begreppen förtal och ärekränkning.  
 
Toni kommentar:  
Jaha bäste Ulf Eriksson då har man dragit ned brallorna på ännu en pamp som vill växa? Varför skulle SCR köpa ett årskort på flyget? Det finns väl inga uppdrag eller campingplatser som rättfärdiga detta och det är just ditt problem du förstår inte och det gör ingen annan inom SCR heller? Det är många som inte kan hålla isär mitt och ditt framför allt inte när ingen kontrollfunktion finns hos den berörde inombords eller i omgivningen.  
Som den pådrivande kraft du är i svensk Turism där man vill ta över Sverige Turism med Hult & co får vi hoppas att det är fler än en som fått upp ögonen på mygel Sverige och det du med jämlikar står för, Sverige har förtjänat ett bättre öde.  
 

 
 
Det är synd om Svenska folket?  
 
Parkeringsvakterna skev ut 1,2 miljoner böteslappar i förra året.  
 
Stockholmarna fick flest p-böter med sina 400 000 i fjol skriver Metro. Som god två hamnade Malmö med sina 115 000 böter och Göteborgarna fick 88 000 böteslappar. Efter överklagan fick 30 000 böteslappar rivas.  
 
Toni kommentar:  
Jag såg denna nyhet först i en engelsk tidning som tyckte synd om svenska folket.  
Som i nästa mening frågade sig varför folk inte slår bakut?  
 
Att försöka få det till att svenska bilister med höga skatter skall bära bil kostnaderna i samhället både tre och fyra tyder på något allvarligt feltänkt.  
 

 
 
Trängselskatten kräver stora resurser hos åkerierna  
 
Trängselskatten kräver en omfattande administration i åkerierna och som, tillsammans med skatten i sig, kan motivera ett påslag mot kund på 100-200%  
 
Jag vill berika debatten genom åskådliggörandet av att skatte eländet inte är avdragsgillt i rörelsen  
 
Ytterligare besvärligt för åkerierna är att det inte finns några vettiga verifikationer eller tillförlitlig spårbarhet på ett tillgängligt vis från Vägverket Det dras pengar från företagens konton via autogiro, men det är svårt att spåra beloppen i den informationen. Det är stora resurser som avsätts i åkeriernas administration för att hålla reda på om betalningarna går in i tid och för vilka fordon, samt att det finns åkerier som än idag inte fått ut sina transpondrar  
 
För att bara byta pengar måste ett åkeriaktiebolag lägga på 39% på skatten mot kund för att kompensera för bolagsskatten (som är 28%). Ett påslag mot kund med 100%, eftersom kundbesök med säljarnas personbilar, administration, provisioner etc ger en väsentlig merkostnad.  
 
För de åkerier som drivs som enskild firma kan påslaget komma att bli upp till 200%, eftersom trängselskatten (maxbelopp 60 kr per dag) belastas med både företagarens marginalskatt och socialavgifter.  
 
Det finns dom som anser detta med trängselskatter är ett bra förslag!  
 

 
 
Perssons flygskatt hotar jobben  
(insändare)  
 
Vad är det som flyger, hotar tusentals arbetstillfällen och som Göran Persson har gett till miljöpartiet? Svar: Flygskatten.  
 
Flygskatten är bara det senaste beviset på att den politik som kommer ut av ett regeringssamarbete mellan socialdemokraterna och miljöpartiet kostar pengar för vanligt folk och riskerar att leda till tusentals förlorade jobb. Inte nog med att socialdemokraterna inte längre står för arbetslinjen, nu lägger man också förslag som direkt slår ut arbetstillfällen i Sverige.  
 
Förutom de som förlorar jobbet inom flyg- och turismnäringen slår den nya skatten mot folk med låga löner, mot barnfamiljer och mot pensionärer. Efter det att flygskatten införs i juli blir det omkring 1 500 kronor dyrare för en tvåbarnsfamilj att resa utomlands, beroende lite på varifrån man reser. Behöver man en anslutning inom Sverige, till exempel till Arlanda, innan man flyger vidare får man betala två gånger per person.  
 
Människor som har det bättre ställt klarar antagligen av dessa prisökningar. De som drabbas är i stället barnfamiljer och pensionärer som får minskade möjligheter att komma utomlands på semester och rekreation.  
 
Under de senaste åren har lågprisflyget varit ett ljus i mörkret i frågan om kommunikationerna i Sverige. För en billig penning har människor erbjudits möjligheter att ta sig ut i världen eller till släktingar på långt avstånd i vårt eget land. På det sättet har lågprisflyget visat vad konkurrerande företag på en fri marknad kan åstadkomma för konsumenterna.  
 
Skillnaden är betydande mot många andra kommunikationssätt. Vägarnas underhåll brister och vägar byggs inte ut i önskad omfattning samtidigt som investeringar i järnvägen dras i långbänk. Men nu ska alltså även lågprisflyget kvävas med skattevapnet.  
 
Genom att en ny skatt införs i Sverige samtidigt som en liknande skatt tas bort i Danmark skapar man en tydlig morot för flygverksamhet med tillhörande jobb att flytta ut. Svenska flygplatser väljs bort som nav för trafiken och jobb försvinner både på marken och i luften. I ett läge där lokala flygplatser behöver bättre förutsättningar riktar Perssons flygskatt ett slag direkt mot jobben på flygplatserna bland annat i Västerås och i Jönköping.  
 
Varje dag är det över en miljon människor i arbetsför ålder i Sverige som inte går till jobbet. Trots en högkonjunktur och kraftiga engångsåtgärder under valåret kommer inte jobben på bred front. Allt för många saknar arbete eller är sjukskrivna eller förtidspensionerade. I ett sådant läge är lösningen från socialdemokraterna och miljöpartiet att ytterligare beskatta bort tusentals jobb.  
 
Det är en politik som inte lyfter Sverige. Det är en politik som borde få startförbud till förmån för en politik som gynnar arbete, företagande på marken och i luften och som leder till fler jobb.  
 
Tomas Högström  
Bengt-Anders Johansson  
 
Tidningen Trelleborgs Allehanda har denna kommentar från mp + v  
 
Ett antal borgerliga regionpolitiker har varit ute och ondgjort sig över den flygskatt som regeringen föreslår med stöd av miljöpartiet och vänsterpartiet.  
 
Till skillnad från de borgerliga anser vi att den föreslagna skatten är både befogad och nödvändig. Mot bakgrund av de stora miljöproblem som flygtrafiken medför finns det heller ingen anledning att försöka få till några undantag för Skåne, utsläppen gör som bekant inte stopp vid länsgränsen.  
 
http://www.trelleborgsallehanda.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060203/DEBATT/102030935/1098/OPINIONART  
 
Från vår sida handlar det inte om någon fördomsfullhet utan bara ett enkelt konstaterande av att en långsiktigt hållbar utveckling kräver mer tåg och mindre flyg.  
 
Vilmer Andersen (v), regionråd  
Anders Lindeberg (mp), gruppledare Region Skåne  
 
Toni kommentar:  
Det som frappera mig mest är att avsikten inte var att belysa problemen, utan att befästa vänster kommunister och miljörörelsens världsbild.  
 

 
 
Arriva tar över Pågatågstrafiken  
 
Från den 17 juni nästa är det Arriva och inte SJ som kör Pågatågen i Skåne.  
Det har nämnden för kollektivtrafik i Region Skåne beslutat.  
 
Trafikavtalet är värt 200 miljoner kronor per år under de cirka tio år som det löper. Arriva tar över efter SJ som också hade lämnat ett bud på Pågatågstrafiken men förlorade upphandlingen.  
 
I april ska kollektivtrafiknämnden besluta om att köpa in nya Pågatåg.  
 
Arriva Sverige AB har sitt huvudkontor vid Kastrup i Danmark och tillhör den brittiska företagsgruppen Arriva plc. Gruppen har cirka 35 000 anställda.  
 
Vill du lyssna på Dagens Eko interjuv med Bo Nilsson (s) kollektivtrafiknämndens ordförande klicka på denna länk  
 
http://www.sr.se/cgi-bin/kristianstad/nyheter/artikel.asp?Artikel=784998  
 
Toni kommentar:  
Så fungera det i ett system med planhushållning, där skattebetalarna förväntas under hot av fängelse betala vad politikerna bestämmer, det är politikerna som skall inhandla tågen, bestämma vad som är en god standard som därefter skall drivas av Arriva utan att kunna påverka driftkvalitén eller teknisk standard.  
 
Det är inte Arriva som köper in tågen som med komfort, service och hyfsade priser som slåss om kunderna i kapp med SJ eller annat tågbolag. Nej det är politikerna som skickar ut en armé av lapplisor, det är kompisarna i skattenämnde som drar till med nya skatter på bilar, det tas ut moms på skatt, det finns inga gränser hur sjukt allt blir, och vad gör folket på länsbolagen?  
 
Sveriges statskuld ökar varje månad med dryga 5 miljarder netto – en skuld börda som bara ökar och därmed räntekostnaden, men vad gör det i det makroprovinsiella synsättet.  
 
Det är världar mellan Stockholm och den skånska enfalden.  
 

 
 
Många brister på Göteborgs bussar  
 
Det verkar vara dåligt ställt med busssarna i Göteborg. När polisen kontrollerade 23 bussar, de flesta från Göteborgs spårvägar, var det endast två bussar som klarade sig utan anmärkning. Femton av bussarna hade oljeläckor i motorrummet och på tolv av bussarna saknades pikhammare som används för att krossa rutorna vid en nödsituation. Göteborgs spårvägar anmäldes i höstas till arbetsmiljöverket just på grund av dåligt underhåll på bussarna.  
 
Toni kommentar:  
Varifrån kommer alla dessa stolpskott till chefer som beordra en dylik kontroll?  
Det saknas pikhammare? Är det enda sättet att ta sug ur bussen vid en nödsituation?  
Då är det fel på lagen och hur man kan utrymma via sidofönster och takluckor, det kan man inte på en svensk buss väl i Holland, Frankrike, Spanien och andra EU länder.  
 
Är detta meningsfullt att jaga pikhammare istället för att skapa säkerhet som fungera?  
Hur är det möjligt att en svensk buss inte måste ha störtbågar som tillåter den att rulla runt utan att resenärerna kläms in under taket?  
 
Men att sitta i Linköping tillsammans med 1000 andra sagoberättare det är ”häftigt”  
 

 
 
Storvinst för SJ ?  
 
SJ:s vinst har ökat kraftigt. Ifjol blev vinsten 566 miljoner kronor före skatt, året innan var vinsten 193 miljoner. Dessutom skapar skattemässiga effekter från tidigare års underskott en skatteintäkt på ytterligare 637 miljoner kronor, och det ger ett resultat efter skatt på drygt 1, 3 miljarder kronor enligt bokslutsrapporten.  
 
Orsakerna till vinstlyftet är ökat resande, låga kostnader och kraftigt ökad marknadsföring, enligt SJ.  
 
Toni kommentar:  
Jaha var finns i bokslutet avsättningen med 3-4 miljarder per år för nyanskaffning av nya tågsätt? Eftersom detta tidigare inte har gjorts måste siffran rimligen dubblas eftersom hela vagnparken är slutkörd? Var finns redovisningen av statsbidragen som tas in som inkomst?  
 
Jag vill påpeka, jag kan mycket väl acceptera att Järnvägen får bidrag på sträckor där det saknas underlag men bedöms vara viktig.  
 
Men att tillåta Adelsohn och SJ:s VD hänga ut sig som Stig Larsson där allt gick med vinst samtidigt som bolaget blödde överallt visade vara ett mått på kreativ bokföring och har inget med reella vinster att göra.  
 

 
 
Redaktören tror du att Gotland tillhör Sovjet?  
 
I sin rapport skriver Thage G.Peterson: "Moderna färjor, goda flygförbindelser och kortare restider har medverkat till att Gotland blivit ett gott alternativ för etableringar av olika slag". Och lite längre fram: "Den livsviktiga kollektivtrafiken måste få en stabil och långsiktig lösning och utveckling. Detta gäller också för besöksnäringen."  
 
För alla som följt debatten om färjeupphandling och om de planerade flygskatterna så lyser Thage G.Petersons slutsatser som varningssignal.  
 
Vad som vi alla borde ta till oss, och inte minst Rikstrafik och regering, är Thage G. Petersons slutord i rapporten:  
 
"Regering och riksdag och statliga verk och myndigheter måste emellertid i den framtida regionalpoltiken och trafikpolitiken inse att Gotland är en ö. Med alla begränsningar som detta innebär. Det finns inga angränsande arbetsmarkandsregioner att samarbeta med. Inga vägar och järnvägar binder samman Gotland med andra regioner. Normala pendlingsmöjligheter saknas. Gotlands situation är därför alltid speciell - och unik."  
 
De minimikrav som Rikstrafiken har satt upp inför den nya upphandlingen innebär att överfarten kan ta längre tid och att den kan ske på mindre båtar. En tillbakagång för Gotland och alla som vill utnyttja överfarten.  
 
Enligt Ulrica Messing är förklaringen till varför minimikraven är satt så låga att man vill utöka konkurrensen. Att fler rederier ska var med och tävla om att få kontraktet. Och att man på detta vis ska kunna få ner priserna. Risken att överfartstiderna skulle bli längre är inte så stora - men de är möjliga, enligt Messing.  
 
Är detta inte på gränsen till ohederlighet? Man bjuder in rederier för att vara med och konkurrera som aldrig ska få en chans eftersom de inte uppfyller de outtalade kraven på vad som krävs?  
 
Intrycket man fick på Borgen, och som Kneippbyns Ewa Werkelin så riktigt hävdade, är att Rikstrafiken har svårt att se människan i det man sysslar med. Det är tabeller, plus, minus och tonnage. Men att det i slutändan är människor som drabbas tycks inte vara det primära eller ens intressant.  
 
Gotland är unikt i Sverige. Och då har staten råd med unika lösningar utan någon risk för prejudikat. Den infrastruktursituation som Gotland befinner sig i gäller ingen annanstans i landet. Befria Rikstrafiken från Gotland och Gotland från Rikstrafiken!  
 
Toni kommentar:  
 
Herregud ett sånt svammel. När man läser detta alster kan man undrar om redaktören tror att Gotland tillhör Sovjet? Huxflux blir redaktören en kunnig företagsledare med gedigna kunskaper i fartygsdrift och glömmer att varje etablering på Gotland har skett på direktiv med andra ord som i Sovjet!  
 
Med dessa argument han redovisar kan man rättfärdiga precis vad som helst.  
Det är precis vad man gjorde österut fram till dess att det hela ekonomisk brakade ihop.  
 
Sverige netto upplånar 5-6 miljarder kronor varje månad för att hålla landet igång.  
Vad som krävs är en helomvändning, inser att staten inte skall vara med utan det mesta kan privata företagare lösa i fri konkurrens, även om detta ord tycks sakna mening hos inte minst Gotlands alla bidragsnarkomaner.  
 
Den fria marknaden fixar samtliga transporter anpassad till utbud och efterfråga och duktiga företagare ordna med att skapa underlag där boendenäringen går ihop med transportnäringen och skapar en röd linje, Las Vegas, Dubai, Singapore, Tjeckien, Helgoland, Sylt och många andra destinationer har begripet det hela med helt fantastiska resultat.  
 
Självklart gäller det inte Gotland - för Gotland är unikt, är det? Det är lättare att gagga och kräva om mera bidrag det är sådant som gör en beroende.  
 
Är det ta mig attan inte dags att byta ut befolkningen på Gotland eller skänka det till Ryssland, dom söker efter baser i världen!  
 

 
 
Barnens Turistguide startar nytt resepris - Barnens Turistpris  
 
På Turistmässan TUR i Göteborg, i slutet av mars, koras fem aktörer inom turistbranschen som har gjort något extra för resglada barnfamiljer.  
http://www.barnensturistguide.se  
 

 
 
Visit Österlen lockar till semester och konferens  
 
Visit Österlen är ett nytt företag som erbjuder övergripande Turistservice på Österlen. Färdiga och skräddarsydda semesterpaket, stugbokning och företagsarrangemang. Visit Österlen fungerar som inkommande agent för hela Österlen och kompletterar därmed turistbyråns verksamhet.  
För ytterligare information: Joachim Orrenius Mobil 0705-692221  
 
Visit Österlen http://www.visitosterlen.se  
mailto:info@visitosterlen.se  
 

 
 
Sveriges Regering hotar EU domstolen  
 
Desperat försök att stoppa prövning av Vaxholmsmålet  
Byggnads och Elektrikerförbundet försöker stoppa EG-domstolen från att utreda vad som gäller i Vaxholmsfallet. De hävdar nu att företaget Laval inte är utstationerat utan fast etablerat i Sverige. Påståendet är oseriöst, och kommer inte att stoppa domstolsprövningen.  
 
Byggnads och Elektrikerförbundet vill inte att EG-domstolen skall klara ut vad som gäller i Vaxholmsfallet. I sitt yttrande till domstolen kommer de nu plötsligt med den sensationella uppgiften att Laval inte är ett utstationerande utländskt företag utan ett företag som är fast etablerat i Sverige.  
 
Detta måste vara ett desperat försök att till varje pris stoppa EG-domstolen från att ge besked om vad som gäller i Vaxholmsfallet  
 
EG-domstolen kommer inte att låta sig stoppas av detta oblyga försök iscensatt i elfte timmen.  
Det är den svenska Arbetsdomstolen som har bett EG-domstolen att avgöra två oklara EG-rättsliga frågor som aktualiseras i Vaxholmfallet. Därmed är ramen för EG-domstolens prövning given.  
 
Hans Karlsson hotar med att Sverige kan komma att lämna EU.  
Jag känner mig mycket övertygad om att den svenska lagstiftningen är förenlig med EG-rätten. Det innebär att fackliga organisationer har rätt att kräva kollektivavtal med samma villkor som de som gäller för svenska företag och att vidta stridsåtgärder för att få sådana avtal, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.  
 
Som gör det till en fråga att vara med i EU.  
 
Toni kommentar:  
Samma lögner, samma falsarier som i fallet Gustafsson på Gotland där fack och regering ljög till EU domstolen. Man helt enkelt redovisar inte rätt sak när byggnads i själva verket kräver pengar av byggbolagen som maffian i Italien gör. Det är väl klart att detta inte skall få fortsätta.  
 

 
 
Luften inne i bilen kan vara farligare att andas än avgaserna från bilen  
 
Resultatet från granskade elva bilmärken är överraskande. "Luften inne i bilen kan vara farligare att andas än avgaserna från bilen", säger forskaren Jeff Gearhart till Dagens Industri.  
 
133 bilar av årsmodellerna 2000-2005 ingår i amerikanska Ecology Centers studie, som fått det dramatiska namnet "Toxic at any speed". Bland annat mättes halten av flamskyddsmedlet PBDE, som är snarlikt det totalförbjudna ämnet PCB, i dammet på instrumentbrädan samt insidan av vindrutan.  
 
Av de elva bilmärkena var Volvo bäst i test följt av BMW och General Motors, skriver DI.  
Jeff Gearhart säger till tidningen att han tycker biltillverkarna inte brytt sig om luften INNE i bilen utan enbart koncentrerat sig på utsläppen.  
 
"Risken är att vi ser samma sak som med PCB för 25-30 år sedan. Trots att man upphört med användningen finns det kvar i våra kroppar. Samma sak kan nu komma att ske med PBDE", säger han i artikeln.Rådet från Ecology Center till alla bilister: Dammsug och vädra!  
 
Toni kommentar:  
Är det ingen som mätt luftkvalitén på samtliga SLTF medlemsföretagens bussar under rusningstid när dessa är smockfulla och helst att det regnar ute eller en varm sommardag?  
Med dessa mått som ovan redovisas skulle det bli omedelbart körförbud!  
 
Men vad vet att alla dessa ”trafikexperter” om detta som sitter på VTI i luftkonditionerade lokaler och lyssna på årets sagor berättare?  
 

 
 
Bluffakturor kan stoppas  
 
Svensk Handel och Göteborgsföretaget Diamo har skrivit ett nytt avtal om ett effektivt varningssystem mot bluffakturor. Diamos program Pagero kontrollerar automatiskt alla bankgirobetalningar mot Svensk Handels varningslista med företag som brukar skicka ut bluffakturor. Systemet varnar den som ska betala, och betalningen kan enkelt stoppas. Systemet sparar svenska företag stora pengar varje år.  
 
- Det är naturligtvis mycket effektivt att göra den här kontrollen automatiskt varje gång en betalning går i stället för att behöva göra den manuellt varje gång man blir misstänksam, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel.  
 

 
 
E-handeln slår rekord  
 
Försäljningen av varor över Internet fortsatte att växa kraftigt även under de fyra sista månaderna i fjol och tillväxten jämfört med september-december 2004 landade på 34 procent. Mätt i kronor så handlades det på svenska internetsajter för 9,0 miljarder under år 2005, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med 6,8 miljarder år 2004.  
 
E-handeln tar nu andelar från den traditionella handeln, konstaterar Handelns utredningsinstitut. Fast internetförsäljningen är bara en väldigt liten del av den totala försäljningen. Under fjolåret steg den från 1,6 till 2,1 procent av totalmarknaden.  
 

 
 
EU har enats kring nya bestämmelser för kör- och vilotider  
 
Digitala färdskrivare blir obligatoriskt på nya tunga fordon från maj månad 2006.  
 
EU inför efter flera års arbete ett paket med nya regler om kör- och vilotider för förare av tunga fordon. Paketet innehåller en förordning om kör- och vilotider samt ett direktiv om kontrollen av dessa regler. Dessutom ingår vissa bestämmelser om den nya digitala färdskrivaren som innebär att alla nya tunga fordon som tas i bruk efter början av maj 2006 ska vara utrustade med en sådan.  
 
De nya bestämmelserna om kör- och vilotid är enklare och tydligare att tillämpa och tolka än de idag gällande. De innehåller dessutom färre möjligheter till undantag. Det ger förutsättningar för att reglerna kommer att tillämpas på ett mer enhetligt sätt i hela EU. Även sanktionerna mot överträdelser ska på sikt göras mer enhetliga mellan medlemsstaterna. Kontrollerna av att reglerna följs kommer att stegvis utökas från idag 1 procent av förarnas arbetade dagar till minst 3 procent 2010. Med dagens siffror innebär det för svensk del en ökning från 325 000 kontrollerade dagar årligen till nästan en miljon.  
 

 
 
ENGLAND SKA LAGRA VARJE BILS RÖRELSE I TVÅ ÅR  
 
Den automatiska inläsning av nummerplåtar på passerande bilar som byggs upp i Storbritannien blir mera avancerad än väntat. Nyligen offentliggjorde den engelska polisen att bilars passager inte bara kommer att övervakas i realtid genom matchning mot databaser. Tid och plats för varje bils passage kommer också att lagras i två år, med beredskap för att utöka lagringen till fem år. Eventuellt kommer också experiment med ansiktsigenkänning längs vägarna att inledas.  
 
Motivet för den två- till femåriga lagringen är detsamma som när det gäller den nyligen beslutade tvångslagringen av information om alla EU-medborgares ringande, mejlande och SMS:ande: Ifall polisen i efterhand skulle bli intresserad av någon ska det gå att återskapa vederbörandes aktiviteter. Det ska också gå att i efterhand se vilka personer som rört sig i ett visst område.  
 
Så här fungerar det: Vanliga övervakningskameror förses med en programvara för så kallad Automatic Number Plate Recognition (ANPR), alltså automatisk avläsning av registreringsnummer. Kameror ska sitta längs vägar, i städer, på bensinstationer och i hamnar. Varje bils passage ska läsas av, dygnet runt, och genast matchas mot ett antal databaser med bilar som polisen är intresserad av. Larmet går när en intressant bil hittas. Därefter ska alla fordonspassager långtidslagras i Police National Computer, som står i Hendon utanför London.  
 
Polisen är exalterad över de nya möjligheterna. Ett polisdistrikt som använt ANPR en tid rapporterar om en tiodubbling av konstaplarnas produktivitet (!), mätt som antal gripanden per konstapel per år. Det handlar alltså om att erbjuda skattebetalarna mera nytta för varje pund. I ett strategidokument säger Acpo att ANPR är en revolution i brottsbekämpningen. Andra poliskällor uttrycker det som att dess betydelse för brottsbekämpningen är lika stor som DNA-teknikens.  
 
Ett problem som anhängare av personlig integritet och medborgerliga rättigheter för fram är risken att bli oskyldigt misstänkt genom en feltolkad fordonspassage. Inrikesminister Paul Goggins har medgett att så mycket som 20% av passerande bilar blivit felaktigt identifierade. Måhända kommer tekniken att förfinas så att detta problem löses, det återstår att se.  
 
Även om ANPR-övervakningen i Storbritannien utgör ett stort hot mot den personliga integriteten kan den visa sig vara en ynklig västanfläkt jämfört med nästa generations bilistövervakning.  
 

 
 
SATELLITÖVERVAKADE BILAR NÄSTA STEG  
 
Storbritanniens transportminister Alistair Darling vill införa ett system för variabel vägskatt, baserat på satellitövervakning av alla bilar. Meningen är att montera en svart låda i varje bil, som innehåller satellitbaserad positionering och sänder information om varje bilresa till myndigheterna. Skatten beräknas sedan beroende på var och när fordonet framförts.  
 
Varje körd mile ska kosta mellan 2 pence (på småvägar vid lågtrafik) och £1.34 (på högtrafikerade motorvägar i rusningstid). Inom fem år (räknat från 2005) tror Alistair Darling att ett pilotförsök i en del av landet kan vara igång, och inom tio år tror han att det nya systemet kan omfatta hela landet. En studie som genomförts inom Transportministeriet tyder på att "trängseln" med hjälp av en vägskatt av typen pay as you go kan minskas med 40% med en minskning av mängden bilar i omlopp om bara 4%.  
 
Den politiska oppositionen utgör, liksom i Sverige, inget större hopp för vänner av personlig integritet.  
 
Tankar på variabel vägskatt har funnits även i Sverige. År 1997 la den statliga kommunikationskommittén ("KomKom") fram en vision av att varje meter i alla svenska städer med mer än 60.000 invånare skulle få ett pris. Precis som i England skulle bilarnas position övervakas av satelliter. Upp till 80 kronor per mil skulle det kosta. Bilister skulle köpa elektroniska kort laddade med pengar, och sedan skulle pengar dras beroende på var och när de körde.  
 
I Tyskland finns redan ett system för lastbilar, där vägavgifterna beräknas med hjälp av satelliter som via en svart låda i bilen registrerar färdväg. Förenade Arabemiraten beställde för en tid sedan ett system av IBM som via satellit ska övervaka bilister så noga att till och med körstilen ska kunna rapporteras in till myndigheterna.  
 

 
 
Försvarsminister Leni Björklund bör avgå.  
 
krönika av Ulf Nilson, Expressen  
 
Hur kommer det sig då att Sveriges regering - inklusive försvarsministern - är så mild i sin kritik mot Ryssland och så pigg på att kritisera USA? Fjäsk och opportunism riktning österut är vi för all del vana vid - men kålsuparteorin är lika död som den alltid varit, så det är tid att vakna.  
 
Ryssland är en diktatur som dessutom upprustar; den iskalle Putin drömmer stormaktsdrömmar.  
 
Ryssland för ett krig i Tjetjenien som i fråga om mord, tortyr, godtyckliga avrättningar och nedbrända byar klart överträffar vad amerikanerna har för sig i Irak. Dessutom är det händelsevis så att USA på sitt klumpiga och ibland skenheliga sätt försöker åstadkomma en arabisk demokrati - DEN FÖRSTA NÅGONSIN! Putins krig är däremot ett erövringskrig, på gränsen till folkmord.  
 
Hela artikeln hittar du på denna länk:  
http://expressen.se/index.jsp?a=512091  
 

 
 
Spanien under vitt snötäcke  
 
Spanien upplevde 28-29 januari en av de största kallfronterna på många år. Rekordet slogs i Albacete som ligger bara 150 km från Alicante där temperaturen sjönk till 15 minusgrader staden Alcoi som ligger 20 km från kusten hade samma natt minus 11 och Alicante +5 det skiftar snabbt med andra ord. Snön föll över stora delar av landet, bland annat i 28 av landets provinshuvudstäder. Den mest positiva nyheten är att den rikliga nederbörden ger ett avsevärt och välbehövligt tillskott i vattenreservoarerna  
 

 
 
Snöfall på Costa del Sol  
 
Málagaprovinsen upplevde 28 januari ett snöfall som på många håll inte hade upplevts på 50 år. Många delar av provinsen vaknade i vit skrud. Det gällde även samhällen där det inte snöat på ett halvt sekel, som Casabermeja och El Torcal. Speciellt ymnigt var snön vid bergsområden, inte minst kring Ronda och Sierra de las Nieves. Många barnfamiljer fick ett ovanligt söndagsnöje och en hel del småttingar  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Från den 10 april öppnar vi utlämning av hyrbilar på Barcelona (Girona) flygplats dit Ryanair flyger samt öppnar vi på Granada flygplats  
 
 
I Spanien http://www.eurocasacar.com Vi har återigen sänkt priserna
då vi lyckats med nya inbesparingar som vi ger vidare till våra kunder.  
 
Just nu 1 vecka för mindre än 900 kronor inkl allt ända fram till 31 mars!  
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma några av de mest populära destinationerna. Vi är enligt den senaste mätningen Spaniens största lågpris biluthyrare, boka redan nu till fasta pris om du skall ha hyrbil till sommaren.  
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Svar inom 1 minut och du erhåller Vouchern inom 1 timme efter att datorn gjort en del kontroller.  
Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snickesnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat!  
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda musklick!!  
 
Hyra bil varsomhelst i Världen!  
Vi har genom samarbete på 1450 destinationer i hela världen inklusive i Sverige lågpris http://www.telluscar.com samt via siten http://www.telluscar2.com

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.