Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Insändaren önskar förbli anonym då han är rädd för överhögheten inom ex SL koncernen där alla med en annan uppfattning än den som offentligen godkänns brännmärks. Är det verkligen så illa ? Men jag känner igen påståenden från en rad andra personer som skickar sina uppfattningar med garantier för att dom skall förbli anonyma. Så kan bara ske i verksamheter där monopolet styr ! Den demokratiska rätten att ge luft åt sina egna tankar gäller inte här -- det är Bussbranschen 2002 ! Härmed återges insändaren oavkortat. Buss chaufförerna i ett A och ett B-lag. Det är EU standard - tycks har blivit det nya favoritargumentet/bortförklaringen bland svenska myndigheter när man ifrågasätter olika beslut och bestämmelser, fast det är kanske bekvämt för dom själva att dom fått något nytt att skylla på? Medan jag ser hur Buss- och Transportbranschen i övrigt jobbar för högtryck (och pratar sig saliga) om att öka chaufförernas status, för att därmed på sikt också kunna locka till sig personal (säkra återväxten), så slog myndigheterna här i landet in en verklig kil i kistan med sina nya bestämmelser om att alla kör- korten nu ska delas in i Automat och Manuell behörighet, och vips så har man plötsligt delat upp alla chaufförerna i ett A och ett B-lag. Men från branschen har jag inte hört så mycket som ett pip om det här? Snyggt jobbat i så fall... Det är bara det att begreppet Automatbehörighet existerar inte ens nere på den Europeeiska kontinenten? Och säg dom tiotusentals chaufförer (om vi tittar på just bussbranschen) som under årens lopp har fått ta sina busskörkort via trafikföretagens försorgs (såsom SL) hur många av dessa fick vid sina uppkörningstillfällen visa inför alla myndighets- inspektörer sina chaufförskunskaper i en manuellväxlad buss. Inte är det särskilt många i alla fall. Men branschen den tiger still (om just detta) medan den personalmässigt så sakta förblöder, samtidigt gnäller man i högan sky om bränsleskatter och för låga anbud, som bolagen själva försatt sig i. Personalen är en resurs, men av branschens resonemang att dömma är den bara en obetydlighet och en kostnad... insändaren önskar förbli anonym.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.