Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 32 den 8 oktober 2007  
Den obehagliga sanningen…
 
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Det är inte svårt att fylla ett Nyhetsbrev med mina ämnen, turism, kollektivtrafiken och miljöfrågor och då främst Etanol och Biogas irrvägen.  
 
Turism de gångna veckorna präglas av nya ansökan om bidrag, när det behagar är uppfinningsrikedomen som störst då upptäcker man att FN sedan mer än 10 år har turismens dag varför året 2007 blir det en svensk uppfinning i spelet att hitta argument för mera bidrag. Denna gång används de lokala turistbyråerna som budbärare, det blir inte bättre så länge vi har den politiska styrningen med vindflöjeln i olika föreningar som finns att läsa om i artikel nr 13. Andra artiklar om turism handlar om mera bidrag samt hur omvärlden kör ifrån oss.  
 
Buss & kollektivtrafiken första rubrik är hur en liten bussägare lyckats med bedriften att få domstolen i Stockholm att tilldöma närmare 3 miljoner. Att mäktiga Tallink finns med på motpartens sida gör saken ännu mera brisant. Allt om denna story finns i artikel nr 1.  
 
Biobränslet är årtiondets största dårskap...men bönderna får nu ta marker i anspråk för att odla som stått i träda för att rädda världen från brist av matvaror som eldas upp för att producera Etanol och Biogas. För att klara ekvationen får bönderna ändå behålla EU-stödet för den mark som egentligen inte skall odlas som nu skall odlas mer om detta under i artikel nr 15.  
 
Nobelpristagare slår larm att Biobränslen ger i många fall upphov till mer växthusgaser än traditionell bensin och diesel, finns att läsa i en rapport från Nobelpristagaren Paul J Crutzen, som publiceras i tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics Discussions.  
Boven i dramat är det industriella jordbruk, med mycket gödslande, som används för att få fram biobränslena. Enligt Crutzens beräkningar ger biodiesel framställd av raps upphov till upp till 1,7 gånger så mycket växthusgaser som vanlig diesel.  
 
Artikel nr 17 är den verkliga rysaren när Skogen skövlas för att göra biobränsle, skövlingen släpper ut lika mycket koldioxid som hela Kina som passerat USA i utsläpp.  
En skakande rapport om C02 utsläppen och hur vi i Sverige silar mygg och sväljer elefanter. .  
Skövlingen av skogen släpper ut 278 miljoner ton koldioxid i atmosfären varje år.  
Även i Kalimantan på Borneo står skogen i brand. Tillsammans har lågorna på de två öarna gjort att Indonesien klivit upp på tredje plats på listan över länder som släpper ut mest koldioxid. Bränderna i Amazonas gör att Brasilien ligger på fjärde plats.  
 
Skogsskövlingen står för mellan 20 och 25 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är långt mer än både transportsektorn och industrin släpper ut i världen.  
 
Och i Stockholm jagar vi enstaka bussar från östeuropa…man blir matt av all denna jävla inskränkta dumhet som finns i Sverige.
 
 
Det finns mer och mer folk som inser den svenska galenskapen och i detta Nyhetsbrev har jag tagit med flera insändare som tål att läsas. Om du sedan tar till dig kunskapen betvivlar jag för hitintills har få vågat ställa sig upp och talar klarspråk, även om det gäller att dina barn och barna blir förgiftade av Etanol avgaserna som kommer ge allvarliga skador för livet.  
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala.  
 

 
 
Buss & Kollektivtrafik  
 
1)  
 
Tallinks buss organisatör dömd till miljon skadestånd
 
 
Señor Svensson Resor AB vann i domstol över Taisto Busid i Tallin som är ensam entreprenören för Tallink i Estland och Sverige.  
Till Svensson skall Säde Maja utbetala 2,4 miljoner kronor  
 
Dom T 16304-7 Stockholms Tingsrätt  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
Stark resultatförbättring i Concordia Bus
 
 
Concordia Bus AB, Nordens största aktör inom kollektivtrafik, redovisar ett positivt rörelseresultat på 33 MSEK för de första sex månaderna av det innevarande verksamhetsåret mars 2007 till februari 2008.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
Insändare:  
 
Kollektivtrafik är en kostsam historia.  
 
Kollektivtrafik är en kostsam historia. Tyvärr ses den som något som alla förväntar sig skall finnas, och blir det någon liten förändring blir det storm i ett vattenglas. Samtidigt finns där personal bakom, särskilt de som möter kunden direkt mot ansikte. De har ett ansvar, att alla skall kunna lita på dem - men kan de lita på de som åker med dem?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Anna Grönlund BR söker uppmärksamhet, NTF en förening ur tiden söker också uppmärksamhet.
 
 
I veckan som gick hade NTF en samordnad aktion med BR om säkerheten i buss. Det är föga förvånande att hela artikeln och BR:s agerande är huvudlös, det har man redan vant sig vid, men på något sätt överträffa man sig själv hela tiden. NTF med dryga 50 miljoner i statligt bidrag söker uppmärksamhet för fortsatt existens. NTF är en av många organisationer som inte behövs  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Insändare:  
 
Nu måste ju någon reagera.
 
 
Hur (BR) kan ni ställa er bakom NTF:s kampanj kring säkra bussbolag?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-5.pdf  
 
 

 
 
Turism  
 
6)  
 
Turistutvecklingen inom Västra Götaland jan-aug 07
 
 
Göteborg ökar till och med augusti mest i länet i absoluta tal trots att 2006 omfattade EM i friidrott som gav 12.000 rumsnätter utöver den normala volymen i augusti. Relativt mest ökar Strömstad med sitt nya hotell. Även Borås har en fin utveckling i högkonjunkturen.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Turism i glasriket bantas hårt i nytt budgetförslag  
Glasriket turism AB får strypta anslag och personal kan komma att sägas upp. Satsningen på internationell marknadsföring bantas rejält i ett nytt budgetförslag.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-7.pdf  
 
 

 
 
8)  
 
1,6 miljoner för 4 ord skall prägla svensk turism och mupparna i branschen applådera åt sin egen dumhet
 
 
Öppenhet, äkthet, nytänkande och omtänksamhet.  
Dessa fyra ord har kostat skattebetalarna 1,6 miljoner kronor.  
UD har tillsammans med andra statliga myndigheter anlitat dyra reklambyråer och hållit en påkostad galatillställning för att ge en ny bild av Sverige.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
Svensk midsommar firande för export? Också en bild av Sverige?
 
Filmen som finns på Youtube, en svensk midsommar, kan förmodligen exporteras med framgång till Sibirien? Den kan inte bara nonchaleras när snart en halv miljon har klickat in sig på denna film.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Oktoberfesten 2007 och Tjörnarpsbussarna var där!
 
 
Tysk Oktoberfest på Export går som smort!  
Tjörnapsbussarna var i München och oktoberfesten med en grupp glada öl diggare  
 
 
 
 
 
 
Förutom att oktoberfesten i München är en jättelik turistattraktion som omsätter över 10 miljarder kronor, varav 19% är moms, har tysk öl industri exporterat framgången till andra länder med en stark tysk presens.  
 
Den största Oktoberfest utanför Tyskland hålls i städerna Kitchener och Waterloo i Ontario i Kanada. Dessa två städer har en stor befolkning med tyskt ursprung. Även den Oktoberfest som hålls i Cincinnati i Ohio i USA är betydande; 2002 kom över 500 000 besökare till stadens Oktoberfest. Sedan 1991 har en stor Oktoberfest hållits i Hong Kong.  
 
Andra städer med Oktoberfest  
New Braunfels, Texas, USA  
Mount Angel, Oregon, USA  
Helen, Georgia, USA (hela staden är en kopia av en bayersk stad)  
Blumenau, Rolándia, Sao José do Cedro, Seara och Itapiranga, Brasilien  
Villa General, Belgrano, Cordoba, Argentina  
 

 
 
11)  
 
Svensk turism världsmästare i att söka bidrag som leder till ingenting
 
 
EU-projekt ska locka fler besökare  
 
Ett av de projekt som Härjedalens kommun söker EU-medel till är "Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen".  
Projektet kostar 3,5 miljoner kronor varav EU-stöd söks med 1,5 miljon. Kommunens kostnad beräknas till 895 000 kr och länsstyrelsens till 600000 kr.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-11.pdf  
 
 

 
 
12)  
 
Urstark position för Danmark inom Norra Europa
 
 
Nu får Danmark snart tre attraktiva megaresorts anpassade för den nordeuropeiska marknaden. Vi får bara några medelstora och rätt många mindre anläggningar. De danska anläggningarna kommer dessutom att toppa Europaligan i storlek. Med storleken följer ledande attraktionskraft genom störst variationsmöjligheter.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
Gör Sverige till ledande turistland
 
 
Om vi vill att turismen ska fortsätta att utvecklas krävs det långsiktiga politiska åtgärder och strategier, skriver styrelsen för Svensk turism AB.  
Den 27 september, firades turismens dag runt om i världen. Turismens dag har inrättats av Förenta Nationerna för att under en dag sätta fokus på turism och resande i världen  
 
Toni kommentar:  
Var klar över att Sverige tillhör turistländernas jumboplats många år framöver.  
Landet saknar helt enkelt en affärsidé, landet saknar kompetens, men det finns väl så många tyckare, bidragstagare, och alla som skrivit under är bidragstagare som följdriktigt anser att staten skall ge dem mer pengar.  
Det skall dom inte alls ha – redogör först vart över 3 miljarder kronor årligen tar vägen eller hur man kan få ut något konstruktivt som redogörs för under rubriken 11.  
Skamligt, svensk turism är inne i en återvändsgränd.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-13.pdf  
 
 

 
 
Miljö  
 
14)  
 
Klimathotet vår nya religion?
 
 
Vädrets makter har alltid stimulerat fantasin. När det var varmt i juni, kallades det ”global uppvärmning”. När det regnade i juli bytte man till ”klimatförändring”. Och tidningarna hänger på med artiklar, där dagens väder påstås bero på vad vi äter och hur vi förflyttar oss.  
 
Men väder är inte klimat. Påståenden är inte vetenskap. Hypoteser är inte förklaringar. En lögn blir aldrig sanning, hur ofta den än upp¬repas.  
Vad det handlar om, är skickligt genomförd marknadsföring av något som uppfyller alla kriterierna hos en religion. Kampen mellan ont och gott. Hot om undergång och löften om frälsning.  
 
Läs hela artikeln på denna länk samt ett stort antal kommentarer som är läsvärda:  
 

 
 
15)  
 
Biobränslet dårskap...men bönderna får
 
 
ändå behålla EU-stödet  
Bönderna har nu ett gyllene tillfälle att göra sig en hacka. Rejält betalt för spannmålet plus  
EU-stöd som grädde på moset.  
EU-ländernas jordbruksministrar vill öka odlandet av spannmål omedelbart. Vid vårsådden 2008 tas kravet bort på att bönderna ska behålla minst tio procent av sina åkrar i träda.  
 
Toni kommentar:  
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala.  
Från hela världen duggar det in varningens ord över galenskapen med Etanol och Biogasen.  
I Sverige fortsätter vi som om det inte berör oss.  
Det gör det och det blir ett häftigt uppvaknade, var så säker.
 
 
Lite mer information finns på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=900&show=900  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-15.pdf  
 
 

 
 
16)  
 
Insändare:  
 
Klimatfanatikerna måste besinna sig
 
 
Om vi lägger ned Sverige (alltså stoppar alla av människor skapade utsläpp) skulle detta endast påverka jordens totala utsläpp med någon promille!  
Ändå verkar det som om domedagsprofeterna anser att Sverige ensamt ska stå för begränsningen av utsläppen av bland annat koldioxid på vår jord.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-16.pdf  
 
 

 
 
17)  
 
Skogen skövlas för att göra biobränsle, skövlingen släpper ut lika mycket koldioxid som Kina.
En skakande rapport om C02 utsläppen och hur vi silar mygg och sväljer elefanter.  
 
Ingen annanstans i världen huggs och bränns tropisk skog snabbare än på Riau på Sumatra. Fiskaren Pylay Nasar har blivit timmerman. Snart är han arbetslös. Skövlingen släpper ut lika mycket koldioxid som Kina. Forskaren Markku Kanninen är orolig för att skogen kommer att hållas utanför klimatförhandlingarna på Bali.  
 
Skövlingen i provinsen släpper ut 278 miljoner ton koldioxid i atmosfären varje år.  
Även i Kalimantan på Borneo står skogen i brand. Tillsammans har lågorna på de två öarna gjort att Indonesien klivit upp på tredje plats på listan över länder som släpper ut mest koldioxid. Bränderna i Amazonas gör att Brasilien ligger på fjärde plats.  
 
Skogsskövlingen står för mellan 20 och 25 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är långt mer än både transportsektorn och industrin släpper ut i världen.  
 
Och i Stockholm jagar vi enstaka bussar från östeuropa…man blir matt av all denna jävla inskränkthet dumhet som finns i Sverige.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Insändare  
 
Christian Nissen  
Miljömupparna har aldrig klarat att ta till sig mer än en fråga i taget - och den blir dom oftast religiösa över.  
 
Etanol är fel ur nästan alla perspektiv - etiskt: göra bilbränsle av mat - miljömässigt: skövling av regnskog, konstgödning, transporter, ättiksyra i avgaserna - ekonomiskt: det kostar mer diesel än det sparar. Det skiter miljömupparna i - deras hjärnor klarar inte frågan.  
 
Metanol är mycket bättre, det kommer att kunna produceras i Sverige av svenska restprodukter, t.ex. svartlut.  
 
På sikt är det BARA vätgas som funkar ur miljöperspektiv - men det kräver enorma mängder energi troligen från kärnkraft och i viss mån vatten och vind.  
 

 
 
19)  
 
Biobränsle värre än bensin - Nobelpristagare slår larm  
 
Biobränslen ger i många fall upphov till mer växthusgaser än traditionell bensin och diesel, hävdar en rapport från Nobelpristagaren Paul J Crutzen, som publiceras i tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics Discussions.
 
 
Boven i dramat är det industriella jordbruk, med mycket gödslande, som används för att få fram biobränslena.  
 
Enligt Crutzens beräkningar ger biodiesel framställd av raps upphov till upp till 1,7 gånger så mycket växthusgaser som vanlig diesel.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-19.pdf  
 
 

 
 
21)  
 
I och med regeringens minskade anslag för biologisk mångfald hotas gammal värdefull skog som annars skulle ha blivit naturreservat.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-21.pdf  
 
 

 
 
22)  
 
Vätgas på Gasdagarna i Båstad den 17-18 oktober!  
Tid: 17-18 oktober  
Plats: Hotel Skansen i Båstad  
 
Vätgasen den enda energikällan utan Co2 utsläpp i något led om man använder sig av vindkraftverk, solar eller vattenkraft.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20071008-22.pdf  
 
 

 
 
Samhälle  
 
23)  
 
Dom är så intelligenta att dom ansågs vara handikappade  
 
Kim Peek föddes den 11 november 1951 och är savant. Bosatt i Salt Lake City, Utah, USA.  
Hans minne är enormt, han kan redogöra för över 12000 böcker, han kan de flesta städer på jorden, vilken veckodag ett speciellt datum har, och så vidare. Kim läser 12 sidor i en bok på 52 sekunder och memorera all text.  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kim_Peek  
 
Rüdiger Gamm  
Hans hjärna beräknar 20-30 mellansteg per sekund och det sker automatiskt. Rüdiger kan 5000 decimaler på pi.  
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdiger_Gamm  
 
Denna länk går till andra genier som vetenskapen är förbluffat över:  
http://www.wisconsinmedicalsociety.org/savant_syndrome  
 

 
 
24)  
 
Statsskulden var 1 128 miljarder kronor i slutet av september 2007.
 
 
Avvikelsen beror på att Riksgäldens nettoutlåning blev 14 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras i huvudsak av att Kärnavfallsfonden har placerat 11 miljarder kronor på sitt konto i Riksgälden. Denna placering har gjorts i samband med att myndigheten repat ut statsobligationer. Statens övriga betalningar utvecklades i linje med prognosen.  
 
Om effekten av repo-transaktioner från Kärnavfallsfonden och Premiepensions¬myndigheten räknas bort uppgår den ackumulerade prognosavvikelsen för lånebehovet de senaste fyra månaderna (från föregående prognostillfälle) till -4 miljarder kronor.  
 
Statens lånebehov var -19,4 miljarder kronor i september, vilket kan jämföras med vår prognos för september på -5,5 miljarder kronor.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Man kan mäta framgång på olika sätt,  
vi har för första gången passerat hundratusen kunder som inte fick någon bil då dom bokade försent för juli och augusti månad.  
Kontentan är att 24.000 bilar räckte inte för att klara efterfrågan, mitt råd boka tidigt som möjligt, det är gratis att avboka fram till dagen innan ankomst!  
Och du gör det själv dygnet om, även detta automatiskt.  
 
Här ett annat tips:  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.