Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

"Business as usel" - och Bussbranschen… Sju punkter som Branschföreningen borde ta till sig istället för allt nonsens. 2001-08-09 1) Helstatliga Posten vill sälja Postgirot 2) Volvo buss & lastbilar och miljömotorer! 3) Ett sjukt system som försöker mörka ! Var finns Bussbranschens förening? 4) Spriten, Bussbolagen, Bussförbundet och rättssäkerheten Bussförbundet gör sig medansvarig till Svenska Statens lagbrott 5) Socialdemokraternas referensgrupp för infrastruktur 20 utredare därav 16 som är män som anser att det skall vara könskvotering 6) Till näst sist!… med anledning av en nyväckt debatt om bussbranschen och dess status! 7) Till sist… Kartell & Monopol 1) Helstatliga Posten vill sälja Postgirot och vill inte vara sämre än Telia varför man säljer via ett holländskt bolag för att undgå skatt på reavinsten i Sverige, (sånt händer nog bara i Sverige). Skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg (s) kan inte hålla reda på företagens samhällsansvar och politikerns roll i samhället samt riksdagens ledamöters ansvar mot sina väljare. Vad vore bättre än insikten att ändra Sveriges lagar på beskattning som möjliggjorde att företagen som säljer får behålla vinsten i egna företaget och detta skall inte i sedvanlig ordning gälla endast storbolagen utan även de små samt de viktiga familjeföretagen. I länder som Tyskland, Danmark och Holland har man slopat kapitalvinstskatten för företagen. Ett företag med en stadig kassa gör mer nytta med intjänade pengar än vårdslösa politiker oaktat färg kullören. Det är framgångsrika företag som skapar tillväxt i ekonomin och därmed ökar skatte inkomsterna för stat, landsting och kommuner. Bussbranschen har därför all anledning att med gemensam styrka ansluta sig till de organisationer som verkar för att Sverige ska avskaffa alla skadliga skatter. Mitt råd till bussförbundet är att börja ägna sig åt väsentligheter och sluta gräva ned sig i allehanda nonsens ärenden som tar tid och inte leder framåt. Detta skulle gynna alla i bussbranschen bättre än många av bidragen. 2) Volvo buss & lastbilar och miljömotorer! På Volvos hemsida för tunga fordon har man sedan flera år slagit sig för bröstet att man har dom renaste motorerna! Med allehanda hokuspokus argument, partikelfilter "utan" verkan mot nano-partiklar, som är dom verklig farliga och cancer framkallande, vilseleder man köparna och politikerna. Bussbranschens företrädare slukar "lögnerna" med hull och hår och skriver på sina hemsidor (de få som har sådana) att vi kör med miljövänliga bussar från Volvo med miljömotorer osv. Sanningen är den att 16-liters motorn och andra inte uppfyller kraven för EURO 3 utsläppen. ( vilket gäller från oktober 2001 ) Skälet skulle vara att fusionen Volvo - Scania gick om intet. Det är alltså EU:s fel att Volvo inte har motorer som uppfyller miljökraven. Ingen ställer frågan, vad sysslade Volvo med under alla år som man visste om att EURO 3 kravet kommer? Istället kommer en lysande bort förklaring, att det är pga att Volvo inte fick förvärva Scania ! Grattis till alla som tror på sagorna från Hisingen! Begär ersättning av Volvo för löften som inte motsvarar en sedan år välkänd lag. 3) Ett sjukt system som försöker mörka ! Var finns Bussbranschens förening? Nya eländen står inför dörren till en redan hårt utsatt bussnäring. Ibland tror man inte sina egna ögon. Återigen är det en statlig kommitté som föreslår en ny lag som direkt strider mot EU:s mest väsentliga lagar, nämligen mot närings- och konkurrens friheten vilken även kommer att drabba bussbranschens "fria" företagare. Upphandlingskommittén presenterade före sommarpausen ( 2001 ) sitt slutbetänkande vilket nu är ute på remiss. I korta drag betyder det att kommunala bolag skall "kunna ha" företräde framför privata företag i en upphandling. EU:s upphandlings lagstiftning skulle därmed sättas ur spel. Det finns två allvarliga aspekter i detta - dels struntar kommittén, som är tillsatt av sina "troende partikamrater", i EU:s lagstiftning, vilken enligt grundlagen står över den svenska. Dessutom struntar man i näringsfriheten och respekten för det enskilda företagandet. Svågerpolitik inom förvaltningen och inom rörelsen leder till att dom "egna" bolagen som är i kommunens eller landstingets ägo skulle därmed ha företräde i en upphandling. Det finns idag över 1000 bolag som ägs av kommunerna med närmare 120 miljarder kronor i omsättning. ( finns ingen motsvarighet i hela västvärlden ) Kommunens upphandlare kommer med all sannolikhet att utsättas för påtryckningar från facket, kommunpolitikerna, anställda och andra medverkande. Redan idag sjuka bolag skall därmed bibehållas. Mestadels sitter samma personer i ledningen för dessa bolag som också återfinns i kommunen i ledande ställning. Olagligt är det, men vem bryr sig? Var finns Bussbranschens kraftfulla agerande mot rättsövergreppet? Vem bryr sig när det handlar om ett beställningsarbete från "rörelsen" som upphandlingskommittén fått i uppdrag att utforma. Skendemokrati skulle detta firmeras i andra sammanhang och hade Sverige haft en oberoende konstitutionsdomstol ( finns ingen alls) samt ett oberoende lagråd ( finns inte ) som alla övriga demokratier, hade ett dylikt förslag aldrig kommit till fram. Att upphandlingskommittén överhuvudtaget kommer med ett dylikt förslag är inte ett mått av framsteg utan ett mått på en nations sjukdom. Att Företagarnas Riksorganisation avstyrker i sitt remissvar upphandlingskommitténs utredning i lagom välformulerade ord är rena bedrövelsen som enda kommentar värd namnet.! EU:s konkurrens regler säger att det som privata företag kan erbjuda får inte utsättas av konkurrens från verksamheter som ägs av samhälls ägda bolag. Inte med ett ord går Företagarnas Riksorganisation till angrepp mot att Kommunförbundet tillsammans med Landstingsförbundet slirar och "dealar" med över 1000 bolag och att Svenska Staten lyder rörelsen och inte lagen. Istället för att privatisera alla verksamheter läggs dessa i bolag i kommunala koncerner för att undgå beskattning(!) eftersom kommunerna kan slira runt med pengarna i fantasirika konstruktioner och förlusterna täcks via skattsedeln. Resultatet ligger på hand, politikerna som är valda av folket blir konkurrenter till dem som har röstat på dem. Privata småföretagare har ingen chans, då mygel och "svågerpolitik" i allehanda former frodas. Allvarligt är det på kort sikt för exempelvis de små men för all del större "privata" bussbolagen. Ingenting tyder på att regeringen skulle gå emot "beställningsarbetet" som utredningskommittén lämnar ifrån sig. Man tar inte strid mot dom "egna". Istället får "elaka" EU bli boven i framtiden. Efter att en ny lag om upphandling träder i kraft kommer åtskilliga bolag i bussbranschen träda i likvidation. Under tiden driver någon annan organisation ( knappast bussbranschen ) målet vidare till EU domstolen för att där vinna och sedan måste Sverige under galgens tvång ändra Upphandlingslagen, tillbaks till dit den är idag. Felet är bara att det tar 3 - 5 år och under tiden har bussbranschen ännu en gång blivit "våldtagen" av sin regering och de folkvalda. 4) Spriten, Bussbolagen, Bussförbundet och rättssäkerheten Bussförbundet gör sig medansvarig till Svenska Statens lagbrott Nu har dom första målen avhandlats i Tingsrätterna där svenska bussbolag blivit stämda som ansvariga för " sk olaga införsel" av sprit till Sverige. Helt enligt EU lagen har Tingsrätten friat i flera fall -- just med hänvisning till att EU lagen är tillämplig och att Sverige som stat därmed inte kan skapa särregler. Faktum är att det inte ens är lagligt av Tullen att föra talan mot bussbolagen. En större örfil får man nog leta efter i juridiken och bussnäringens språkrör Dag Fagerlind ( som nu har lämnat sin tjänst - inte en dag för sent ), Claes Olofsson och andra potentater ställde sig snabbt på makthavarnas sida mot sina egna medlemmar och ville därmed sätta stopp för "spritresorna". Medlöpare har alla system, annars skulle dessa inte fungera, men har bussbranschen råd med dylika företrädare ? I en fungerande demokrati hade dessa fått lämna sina poster för länge sedan. Skall man inte avkräva personerna som uttalar sig om "ditt och datt" att man är så pass påläst att det man säger ligger inom ramen av lagen ? Dvs den lag som gäller och inte vad systemets företrädare skulle vilja att den vore. Rättsövergreppet som finansdepartementet med lydorganet Tullen gjort sig skyldig till är klandervärt, tyvärr. Sverige som (återigen) enda demokrati har inte en ansvarslag dit man kan instämma tjänstemännen som medvetet bryter mot lagen. S.k. KU är ett skämt ur rättssäkerhets synpunkt eftersom dom som sitter där kan ljuga hur mycket dom vill utan att tas till ansvar. Jag vill därför återge det jag tidigare skrivit, Sverige har i och med undertecknandet av Maastrichtavtalet förbundit sig att anpassa sina lagar till EU:s inre marknad och därmed avskaffa alla handelshinder. EU är en inre marknad, Sverige har biträtt den utan nämnvärda undantagsregler. Sverige bryter traditionsenligt mot allehanda EU lagar vilka man ingått. Sverige har fler fällande domar i EU domstolen än något annat EU land. Slutligen, man kan per definition i lagen omöjligen smuggling av sprit mellan Göteborg och Stockholm lika lite är detta möjligt mellan Puttgarden och Helsingborg. Svårare är det inte, och alla som inte begriper detta borde ta sig en enkel lektion i vad Sverige har undertecknat i Maastrichtavtalet samt vad EU betyder för Sverige och vilka lagar som gäller, allt återfinns på www.eu.eu Att en branschorganisation tar ställning mot sina medlemmar och tillika faller undan för överstatligt nonsens är allvarligt nog. Att förbundet har styrelsemedlemmar som är så dåligt pålästa och ändå uttalar sig stup i kvarten visar på vilken nivå bussförbundet befinner sig! Det finns ingen trovärdighet. Det hjälper inte att man har kunniga tjänstemän och informationschef på kansliet när styrelsen utgör branschens störste fiende. 5) Socialdemokraternas referensgrupp för infrastruktur 20 utredare därav 16 som är män som anser att det skall vara könskvotering Den socialdemokratiska partistyrelsen tillsatte i november 2000 en referensgrupp under ledning av Björn Rosengren och 20 andra delegater där minst hälften av dem kan ifrågasättas om dom överhuvudtaget vet vad uppdraget handlar om. "Skit i toppen Skit i botten" bättre kan man nog inte uttrycka resultatet. Floskler utan ansvar kan man sammanfatta resultatet, här en del citat: "Det är , för det första , en rättvise- och jämlikhetsfråga" "Det är, för det femte, en viktig miljöfråga" "…. Transporterna inom EU fungerar väl och det råder en sund konkurrens " min kommentar Det råder i flera länder en dålig konkurrens och dit hör Sverige framför allt inom persontrafiken på landsväg och på spåret osv " Sveriges geografiska läge och stora avstånd bidrar till höga transportkostnader" min kommentar Att Staten har beskattat trafiken till långt bortom det rimliga finns inte med ett enda ord nämnt. Att länder som Spanien, Frankrike, Portugal, Italien samt Grekland har större avstånd låtsas man inte om. Att både Grekland, Portugal samt Spanien befinner sig mycket längre från Världens andra största marknad Tyskland efter USA låtsas man inte om. " Svenska företag är därför mycket beroende av effektiva, säkra och tillförlitliga internationella transporter för att kunna upprätthålla konkurrensen med företag i andra länder" min kommentar Så dags när stora delar av den svenska lastbilsnäringen i internationell trafik är utslagen, när busstrafiken hela tiden beskattas med nya skatter och avgifter specifikt för svenska företag. Sjöfarten till Sverige har den högsta anlöps kostnaden efter Ryssland nämns inte med ett ord. "….Därför måste transportsystemen anpassas efter både mäns och kvinnors behov." min kommentar Hade det varit så att konkurrensen varit fri och inte "politrucker" la sig i allt även utformningen av fordonen hade marknaden dvs företagen för årtionden sedan skaffat sig fordon som passade alla typer av resenärer. Så länge som exempelvis en Elwe Nilsson (m) i Stockholm bestämmer om det skall vara luftkonditionering eller inte i Tunnelbanan borde alla förstå hopplösheten. Att 1000 åkare och 500 bussägare har bättre förutsättningar än enstaka politiker att avgöra vad kunden vill ha - det är det som är skillnaden mellan fri konkurrens och socialism även i ett "moderat" perspektiv. NU KOMMER fempoängaren ! Åtgärder mot höga priser! Bättre konkurrens inom transportsektorn, regleringar, upphandlingar ( se ovan ) subventioner och statliga / landstings / kommunala bolag är de instrument staten kan använda sig av för att försöka styra prissättningen av transporter. min kommentar: sann kommunistisk socialistisk politik. Resultatet av dylik politik finns det övertygande bevis på från hela forna Östblocket! Arma Sverige, är utredningens politiker totalt blinda, eller är det bara partipiskan och rädslan att förlora sina uppdrag som gäller? Av en "händelse" kommer utredningen samtidigt som nya upphandlingsformer vilken snart bli lag. Bussbranschens aktörer och förbund har något att tag i. Denna gång gäller det om branschen som kört i diket skall totalhaverera. Med en styrelse i Bussbranschen som utgörs av medlemmar som alla står under "dropp" dvs beroende av bidrag, vad kan man förväntar av dem ? Var fanns dom när länsbolagsreformen gick igenom ? Med svaret på hand har alla diskvalificerat sig till sina uppdrag. Och så kommer könskvotering inte kravet på ökad kunskap… "…Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att få en jämnare könsfördelning i planeringsprocessen. Berörda myndigheter bör därför ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att öka kvinnoandelen i olika beredningsgrupper… min kommentar: eftersom kunskap inte är avgörande så är alla platser vikta till dem som har en partitillhörighet. Grattis ? Av de 20 som har knåpat ihop denna sörja ( 15 sidor ) av strunt är 16 män! "Skit i toppen Skit i botten" 6) Till näst sist!… med anledning av en nyväckt debatt om bussbranschen och dess status! Citatet; "Kvaliteten inom branschen är väl inte så dålig. Däremot så tror jag som Anders Eklund i Västerås skrev tidigare "Vi måste höja statusen". Vi skall inte hålla på och slåss med "underpriser" och vara lågpris alternativ på persontransporter. Motfrågan är då, Skulle IKEA, eller H&M , eller Hemköp, On - OFF, SIBA, Viking Line och IBIS hotell samt hundratal andra företag i olika branscher som gör gällande att vara lågprisföretag ha en lika dålig status som Bussnäringen ? Sannerligen icke. Bussbranschens problem i ett förenklat perspektiv där alla bolag tävlar om att vara lika dåliga! Det är marknadsföringens ABC att förstå den egna produkten, det är för få företag som erbjuder jämn kvalitet. Att hyra en buss är att köpa en lott, kommer en "häck" eller ett fantastisk fordon! Körs den av en service inriktad förare eller "surpelle"? Var finns naturlagen om att det skall finnas fyra stolar i bredd, att stolsavståndet är ca 60 cm att …osv. Den dagen branschen förstår vad profilering är, den dag höjs automatisk statusen. GDG var under 70- och 80-talet ett kvalitetsbegrepp för kunderna med Executive bussar som fortfarande är i drift 20 år senare och ett hatobjekt för kollegorna i branschen. Vad lärde sig branschen av detta, INGENTING! Debatten om status är ett kvitto på detta. För att göra något åt detta krävs det medvetenhet, flexibilitet, visioner och långsiktighet, sådant kan idag endast komma från en kraftfull branschförening BR & BRA , den finns inte. Godnatt! Varför det förblir som det är, då alla önskar sig något man inte kan få, alla kör på fälgarna, och köparna av tjänsterna, länsbolagen samt researrangörerna utnyttjar branschens flathet? Fundera över hur det är möjligt att researrangörerna Scandorama och Ölvemark köper in charterbussar till en dagskostnad av åkarna för ca 3.200 - 3.500 per dag år 2001 när en buss kostade 2.800 kronor inom GDG sk internhyra år 1980,? Detta är 21 år sedan! Titta in på http://www.toni-schonfelder.com/nostalgi/index.html där hittar du allt om profilering , Guld, Silver GDG resor samt Executive. På sajten hittar du ett och annat som bidrog till att GDG:s resor var dyrast i landet, störst i Europa och tjänade mest pengar. 7) Till sist… Kartell & Monopol Utdrag från Tidningen Stand By. 08.08.2001 Skulle det visa sig att SAS styrelse känt till något om den olagliga kartellen med Maersk Air kan det bli aktuellt att byta ut den. Det säger näringsminister Björn Rosengren, inför dagens styrelsemöte i SAS. Näringsminister Björn Rosengren anser att flygbolaget SAS bör pröva frågan om att kompensera kunder som har drabbats av SAS olagliga kartell med danska Maersk Air. ”Skulle det visa sig att styrelsen känt till något om det här, eller på något sätt varit inblandad, kan det bli aktuellt att byta ut SAS-styrelsen. Den makt jag har över bolaget är genom bolagsstämman,” säger Björn Rosengren. ”SAS styrelse bör pröva frågan om att kompensera sina kunder för följderna av kartellen. Bolaget har ju faktiskt lurat resenärerna,” säger han också. Fd SAS vd utpekas som ansvarig för skandalkartellen 07.08.2001 ”Jan Stenberg är den som bär det fulla ansvaret för kartellaffären eftersom det var han som var högste chef när avtalen undertecknades. Om Stenberg hade varit kvar idag hade det varit sannolikt att det varit han som fått avgå,” anser Sven Cahier, ordförande för SAS tjänstemannaförening i Stockholm med anledning av SAS olagliga kartell ihop med Maersk Air. Det var i samband med att Stenberg lämnade över vd-posten på SAS till Jörgen Lindegaard som uppgifterna om att SAS sannolikt skulle fällas för sitt samarbete med Maersk Air avslöjades. Fascinerande med denna nyhet är det sena uppvaknande och regeringens omsorg för flygresenärerna. Den dag som Maersk och SAS startade sitt samarbete måste väl även den mest blinde medlemmen i regeringen ( han som inte ser skillnaden mellan en ringbar och en nattklubb) förstått att man ingått ett samarbete som strider enligt EU:s konkurrenslag? Det måste väl även alla andra myndigheter som är satta att övervaka varandra samtidigt som dom är tillsatta av varandra och därför måste hålla sig väl med varandra, förstått. Tidigare tystnad och blindhet är talande? Bussbranschen som inte intar samma betydelse men är fullt av "olagliga"överenskommelse och olagliga upphandlingar ( än så länge ) skulle må väl av att få samma prövning i konkurrensdomstolen , som av skäl enligt ovan inte kommer att hitta några fel. Ärendet borde därför skickas till EU domstolen, och den som kunde göra detta är Bussförbundet, men som också förmodligen avstår eftersom då skulle alla styrelsemedlemmar åtalas då dom på ett eller annat sätt är del i detta förbjudna spel. Först när EU domstolen utdömt SAS på en halvmiljard kronor i böter vaknar man i Sverige, inte för böternas skull utan för att ytterligare ett företag ingående i Svenska statens intressesfär återigen blivit fälld eftersom man trotsat tidigare uppmaningar av EU att avbryta monopolet. Sverige intar ledningen av fällda domar i alla grenar. Sverige är landet som vill vara med i EU samtidigt som administrationen motarbetar detta i samklang med EU fientliga delegater i Bryssel samtidigt som bl.a. Spanien skickar dit sina mest begåvade personer. Arma Svenska skattebetalare. Bussförbundet har även här en stor uppgift att skapa klarhet mellan företagandet och statens/landstingets och kommunernas legala roll. Tänk om f.d SAS VD Stenberg skulle få 30 år bakom låsta dörrar förr sitt bedrägeri mot allmänheten - av en domstol som Den Haag för krigsförbrytare eller en amerikansk antitrust domstol. Var så säker att Sverige skulle se annorlunda ut. Ibland önskar man att sådant vore genomförbart. Den optimist som jag alltid beskyllts för att vara, tyvärr, undrar var horisonten finns i denna sörja av ekonomisk bedrövelse? Bussbranschen blöder, förbundets styrelse ägnar sig åt att bevaka sina egna och företagets positioner. Tror någon allvarligt att dessa Herrar skulle platsa i IT världen ? Och varför består framgångsrika förbund ute i världen i regel endast av hälften från den egna kåren och resterande medlemmar i en styrelse från oberoende personer med olika bakgrund? Kan detta vara grunden till något bättre? Under tiden råder "Business as usel" för branschen och Bussförbundet, dvs man sysslar med att sysselsätta sig med sina egna år ut år in. Resultaten förskräcker! Toni Schönfelder, idag som åskådare på ett betryggande avstånd från skådeplatsen.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.