Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Extra Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 6 den 1 februari 2005.  
 
 
 
Risk för likvidering av Swebus?  
Läs artikeln genom att klicka på länken nedan:  
http://www.realtid.se/ArticlePages/200501/27/20050127152227_Realtid446/20050127152227_Realtid446.dbp.asp  
Skandinaviens största bussbolag, svenska Concordia Bus, som bland annat äger Swebus och Swebus Express, har anlitat den internationella krisexperten Alvarez & Marsal för att rädda bolaget från likvidation.  
 
Concordia Bus, som har över 3.400 fordon och 5.200 anställda i Skandinavien, köptes år 2000 av den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs i en så kallad Leverage Buyout. Köpet finansierades genom en mycket hög skuldsättning där räntorna på lånen betalas med det köpta företagets eget kassaflöde.  
 
Räntorna uppgick under perioden första mars till sista november 2004, till 139 miljoner kronor. Något som ska jämföras med det operativa kassaflödet på 147 miljoner kronor. Totala kassaflödet för perioden var minus 137 miljoner kronor och i kassan i slutet av perioden hade företaget 206 miljoner kronor.  
I samband med rapporten för 2004 års första tre kvartal valde Concordia Bus ledning att gå ut och varna för att bolagets kassaflöde även fortsättningsvis kommer att vara påverkat av en rad osäkerheter. Därför har företaget också valt att anlita den globalt kända problemexperten Alvarez & Marsal för att ”med större säkerhet kunna uppskatta om man kommer att kunna möta de framtida betalningskraven eller ej”.  
 
Att Concordia Bus nu anlitat Alvarez & Marsal oroar obligationsinnehavarna. I första hand fruktar de att Concordia Bus inte kommer att kunna betala räntorna på 135 miljoner kronor på den obligation som förfaller i februari i år. Skulle man inte klara detta har man 30 dagar på sig att klara av problemet innan bolaget likvideras.  
 
Marknadsbedömare spekulerar dock i att en eventuellt utebliven räntebetalning kan vara en del av en mer utarbetad strategi där målet är att göra obligationsinnehavarna till aktieägare i en så kallad debt-for-equity swap. Genom den skulle obligationsinnehavarna automatiskt bli ägare i och med den fordran de har på bolaget. Följden blir då att Concordia Bus slipper de tyngande månatliga räntebetalningar som hämmar företagets utveckling.  
 
 
 
 
Kommentarer från läsarna  
 
1)  
Bedrövlig utveckling  
Det är synd att Swebus har hamnat i detta läge, vilket till största delen beror på att Concordia Bus gick in i en verksamhet som man inte greppar. Det blir inte bättre av att man på senare tid agerat på ett sätt, som inneburit en massflykt av stor erfarenhet och kompetens. Ledningen består numera till största delen av ett antal "ekonminissar" som distanserat sig från verksamheten.  
Att avverka fem ekonomidirektörer sedan 2001 tillhör väl rekorden och kanske talar detta för att det finns smutstvätt i byken. Än en gång bevis på att fina välskötta företag kan drabbas negativt av dåligt ägarskap  
 
2)  
Total inkompetens hos ledningen  
Swebus genomgår en skärseld där det är mycket tveksamt om bolaget överlever. Till månad 10 i budgetåret var det budgeterat med en förlust på ca 50 miljoner den förlusten är nu uppe i ca 150 miljoner. Samtidigt lämnar komptensen företaget och ledningen består idag enbart i princip av nyanställda utan någon som helst erfarenhet av branchen. Det har idag blivit en belastning att som anställd ha erfarenhet av företaget och branchen. Vi med kompetens och kännedom om de åtgärder som provats och med förslag på åtgärder har överhuvudtaget ingen talan i företaget. Företaget leds på pappret av en VD men han är enbart en springpojke till Goldman & Sachs utan både egen vilja, kompetens eller moral.  
Skall Swebus överleva och kunna komma tillbaka på banan behövs inte fler ekonominissar eller andra drömmare på HK:t utan kompetens i driften. Vad som absolut inte behövs är fler omorganisationer !  
Inom företaget finns en stor grupp som brinner för företaget och som har kompetens samt som önskar få börja arbeta med de verkliga problemmen !  
 
3)  
Fler artiklar av detta slag  
Bra artikel! Först innehåller den en intressant nyhet, och för det andra så förklaras de finansiella transaktionerna. Jag ser gärna fler artiklar av den typen.  
 
=========================================  
 
 
Toni Kommenterar:  
Den 1 juni 2004 skrev jag en artikel som väckte mycket ont blod inte minst hos ”förblindade” Swebus medarbetare. Jag har svarat samtliga, det är inte min ambition att slå ned på företagen som verkar inom bussbranschen, dom har det svårt nog ändå. Artikeln finns på denna länk!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=645  
 
Swebus och de andra storbolagen som går med betydande underskott är ett resultat av ett i grunden fle system, systemet med en huvudman som har absolut monopol.  
Problemet med Swebus är ingen nyhet i sig, problemet ligger tillbaks till den tid då man slog ihop GDG med SJ buss.  
Så kom Stagecoach, den som arbetar med engelsmän vet att dom är illa ute så snart dom lämnar ön eller den engelska sfären. För att slippa visa hur illa det är ställt sålde man allt eller gjorde lease-back affärer förskönade boksluten och lyckades med Goldman Sachs hjälp komma ur eländet där Norska Concordia såg chansen bli stor i bussvärlden. Varför Goldman Sachs och US pensionsfonder gick in och förvärvade successivt mer och mer av Concordia. Det var Swebus som behövde tillförseln av kapital, inte en siffra rätt under 10 år med bara ekonomer i ledningen!  
 
Med varje år och bokslut med mångmiljon förluster bytte man VD:ar. Senaste VD:n är  
Jan Bosaeus  
Swebus AB  
Solna Strandväg 78  
171 54 Solna  
Tel: 08-546 30 000, fax: 08-546 30 010  
E-post: jan.boseaus@swebus.se  
 
Som jag redan i juni 2004 skrev om, hade han haft tillräcklig med insikt skulle han ha slutat för länge sedan. Nu kommer han att få sluta om han vill eller inte, så fungera det inom företag där det inte finns en tydlig ägare. Alla skyller på alla inom korridorerna ingen tar bladet för munnen vari det egentliga felet består.  
 
Bolagets chefer under åren har gjort alla fel som går att göra, det började med att man ställde sig bakom länshuvudmanna reformen i tron att lyckan var gjord. VD:n för detta grundfel sitter idag som VD för just ett länsbolag, tryckt och säkert förbruka man de pengar som skattebetalarna med tvångslagar måste betala utan alternativ, tvärtom så tar man livet av varje uppstudsig entreprenör, för den goda sakens skull.  
 
Snart satt det en konsumchef från grönsaksavdelningen som chef för Swebus, föreslog att man skulle privatisera Swebus som ägdes av SJ varför SJ chefen blev rasande och sparkade honom per telefon från sitt hotellrum i Syd Afrika där SJ skulle lära ut till nyvunna socialistkompisar hur man skall köra tåg, världen betackar sig för hans goda råd.  
 
Stig Larsson förskingrade hela SJ: s tillgångsmassa, en bragd utan dess motsvarighet, vilket slutade i statens största pensions åtagande för en ensam person och tiotusental medarbetare inom koncernen ASG, GDG, SJ, Swedferry och mängder av andra bolag fick sluta. Bolag som slaktades i bästa rövarkapitalist manér där hela styrelsen påstod sig inte förstå något och facket var med till dess det var legitimt att klanka så där lagom, vi fick inget veta, heter det. Att hela SJ vagnpark såldes ut till USA och riksgälden tvingades ställa garantier för återleasingen allt detta hade man ingen ”aning” om och att riksdagen måste godkänna avtalen allt detta missade facken.  
Och den svenska pressen, inte minst fackpressen som med krökt rygg föredrog nya uppdrag och annonsintäkter samt föredrag med ringdansar tillsammans med damen som festat färdigt.  
Sicket gäng banditer!  
 
Swebus cheferna skulle bytas ut igen, grönsaksnissen försvann för att komma tillbaks då partiet håller sina egna under armarna, han for runt bland statens verksamheter med tåg, buss. För att sluta hos Franska konglomeratet som driver tåg, buss och båt trafik i Sverige med kapital man får från moderbolaget i Frankrike, naturligtvis går även dessa verksamheter med ständiga förluster. Bolaget i Frankrike ingår i en jättehärva av verksamheter som är knutna till olje skandalen i Irak där Frankrike myglade tillsammans med Ryssland med att smuggla ut tillsammans med ett FN organ olja mot food programmet, en större stöld har världen inte sett.  
Naturligtvis inte ett ord i den svenska pressen, däremot har IMF, Världsbanken och USA kongress egna utredningar som visar varför Ryssar tillsammans med Fransmän var emot Irak kriget, inte av ideologiska orsaker utan att man skulle avslöjas med byxorna nere där man undertecknat bojkott avtalen med övriga länder av Irak, men vem kan stå emot en lönande affär med Saddam, där vapen och olja skulle gå åt skogen. Att hundratusentals människor avrättades, satts i fängelse, där barnadödligheten var bland de högsta i världen i brist på medicin, samtidigt som Frankrike med sitt konglomerat av verksamheter skickar blodbesiglade pengar för att leka kollektivtrafik ibland annat i Sverige, men vem bryr sig?  
 
Jag förmodar att de som kommenterat artikeln från nättidningen http://www.realtid.se är personer med god insyn från företaget. Där finner man svaren, det finns inga chefer som förstår vad dom sysslar med.  
Det är samme chef som sitter i BR:s styrelse med samma inskränkta kunskap och så förundras folk över att BR ser ut som det gör.  
Det är en skam för branschen, låta sig duperas av personer vilka saknar kompetens och det är lika illa för dom som sätter sig i styrelsen utan att kunna tillföra något, annat än att bevaka Swebus intressen inom BR, hallå där vilka intressen förresten?  
 
Branschen ur tiden!  
På denna webbsite http://www.bussbranschen.se kan man ta del av en branschförening som sysslar med frågor av cykelställ karaktär, allt som är viktigt sopar man under mattan.  
Frågor varför en hel bransch blöder det hittar man inte, frågor varför flera hundra företag gått i konkurs det hittar man inte, frågor varför mindre än hälften av alla företag i branschen lämnat förbundet det hittar man inte.  
Däremot hittar man en självklarhet att vid dålig väderlek skall bussar sänka farten! Denna insikt kommer efter att det funnits bussar i snart 100 år på vägarna, alla som inte tillhör branschen förstår hur klent det står till.  
 
 
Grundfelet i hela historien är länshuvudmanna reformen. Det finns bara en räddning för Swebus och den är att regeringen en gång för alla ändra på lagen och släpper den svenska kollektivtrafiken fri. Inbesparingen är miljarder, samtidigt som svenska folket kan räkna med en långt bättre kollektivtrafik, företag som Volvo buss kan med sin världsvida erfarenhet bidrar med kunskap och varför inte införa syd amerikanska toner i den svenska grå-grön-röda kollektivistiska kollektivtrafiken.  
 
Swebus går att rädda om staten vidtar nödvändiga åtgärder, vilka denna gång inte kräver nya miljarder utan blir resultatet tvärtom, man sparar miljarder som kan frigöras till annat som behövs i samhället.  
Med en avreglerad verksamhet som bygger på kvalitet och säkerhet finns det internationellt och svenskt rikskapital, men vem vill satsa på en garanterat förlustkälla med en beställare på marknaden?  
Mitt tips är att Swebus inte alls avvecklas utan man snart kommer fram till att en avveckling är alldeles för dyrbart och det slutar med en välbehövlig konkurs som sätter fokus på en sjukdom som fått pågå i dryga 25 år utan att man rättat till den.  
Efter oväder kommer det solsken! Låt oss hoppas att smällen kommer snart, ju bättre blir det för alla medarbetare som snart kan befinna sig i en bransch med tillväxt baserat på fri konkurrens.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.