Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter „Varning Schönfelder“ nr 38 den 2 November 2004.  
 
 
I dagarna läste jag „Allt fler Svenskar mår allt sämre”. Besvär som trötthet, sömnbesvär och oro har ökat från 1980-talets slut fram till sekelskiftet. Den försämrade psykiska hälsan syns tydligast hos unga. Men varför vi mår så mycket sämre i dag är oklart. Arbetsmiljön har bara en begränsad betydelse för hur vårt psykiska välbefinnande förändrats de senaste åren, enligt boken "Arbetsliv och hälsa 2004". Denna artikel är en randnotis och syns knappast.  
Det är bara en vecka sedan som man kunde läsa i samma tidning i en stor uppslagen artikel att Svenskarna mår bäst i hela världen och är dom är mest nöjda med sin tillvaro, för säkerhets skull var TV 2 ute på gatorna och kunde bara hitta personer som alla uttryckte sin tacksamhet över hur bra dom har det.  
Det måste vara tagen direkt ur handboken på hjärntvätt av svenska folket av en kommunistinfiltrerad journalistkår. Titta man på mediautrymmet som man gav dels i TV samt i ett otal tidningar om hur lyckliga alla är i honungslandet vilket skall jämföras med mediautrymmet från den statliga utredning att allt fler mår sämre så är det inte att jämföra.  
Utredning som är sig alarmerande eftersom över 1 miljon fullt arbetsföra personer går sjukskrivna och naturligtvis är det en komplex fråga när över 3000 arbetsplatser försvinner varannan månad samtidigt som skattetrycket är 70% och det alltjämt finns folk inom kollektivtrafiken som ropar efter ännu mer pengar varför sjukvården tvingas stänga fullt fungerande avdelningar och äldrevården likaså då det inte finns pengar. Vem attan kan vara lycklig annat än de som tillhör medlöparna och snor skattepengarna för att berikar sig?  
 
SL och miljardsvindeln där BR:s VD är med i en olaglig kartell har satt sinnena i svängning varför jag komplettera det hela genom ett förtydligande nedan i artikel nr 13.  
 
Med detta hoppas jag att du öka din adrenalin spegel och fundera kring ett och annat!  
Välkommen till ännu ett Varning Schönfelder!  
 
============================  
 
I detta Newsletter kan du läsa;  
 
1) SJ anklagas för att utnyttja sitt monopol  
 
2) Sensationell årsgammal SAS Nyhet blir först en nyhet när massmedia behagar att skriva om det.  
 
3) Nokia, Ericsson m.fl. på T - Fordens nivå var befinner sig då bussbranschen?  
På Barna Hedenhös nivå?  
 
4) Svenska folket okunnig bortom det tillåtna?  
 
5) TV4-man ny VD i Sveriges Rese- och Turistråd och ännu en gröngöling!  
 
6) Webbsiten Bussresa.com utvecklas av engagerade entusiaster som för bussresebranschen en liten bit framåt.  
 
7) Saabchefer drabbas av skattesmäll, Good Bye SAAB!  
 
8) På torsdagsmorgonen var det dags för bilisterna att skrapa rutorna. Minusgraderna påverkade också kollektivtrafiken.  
 
9) Rosafärgade solglasögon  
 
10) Utan Pass till Schweiz!  
 
11) Nybygge för Tallink ökar kapaciteten Stockholm-Tallinn, varför då?  
 
12) Muthärvan växer, statens tjänstemän mutar statens tjänstemän, en sån soppa!  
 
13) EU-kommissionen vill stoppa redarnas prissamverkan, Bussägarna och AU i Sverige är olaglig!  
 
14) Tvingades i konkurs efter felaktiga uppgifter  
 
15) Skattemoralen och Bosse Ringholms oförskämdheter mot Sveriges skattebetalare! "Påståendena är fullständigt gripna ur luften ...".  
 
16) Arafat och kompisarna rika som troll och Palestinerna fattiga som kyrkråttor?  
 
17) Nästan 80% av Svenska folket vill ha kvar kärnkraften, VA är det så?  
 
18) Den har vi väl hört förut – åtskilliga gånger? Bolagsverket vill göra livet enklare för småföretagare  
 
19) Förskönande omskrivning för att man har en lite för stor organisation eller hur man med flum språket genomför förändringar.  
 
20) Västtragik hotat (Erik i hans kamp mot Västtrafik)  
 
21) Bluff stoppar Noll emissionsfordon  
 
==============================  
 
 
1)  
SJ anklagas för att utnyttja sitt monopol  
Låt SJ gå i konkurs, om man inte klarar att konkurrera på lika villkor. Det uppmanar Lennart Göranson, som är konkurrensexpert vid OECD. SJ-monopolet på lönsamma linjer utnyttjas till osund konkurrens mot andra järnvägsföretag, anser han.  
 
Kritiken från industriländernas samarbetsorganisation OECD riktar sig emot en korssubventionering som grundar sig på att SJ har monopol på lönsamma linjer, medan trafiken på olönsamma bandelar upphandlas i konkurrens.  
Överskott från den skyddade delen av verksamheten kan då användas till underprissättning vid dessa upphandlingar, alltså att priserna sätts lägre än de verkliga kostnaderna.  
 
Andra järnvägsföretag har inte motsvarande möjligheter, utan förlorar då i konkurrensen.  
OECD föreskriver inte vad medlemsländer som Sverige ska göra. Men under de senaste åren har de svenska avregleringarna tappat farten, särskilt när det gäller offentliga tjänster, säger Lennart Göranson som tidigare var ställföreträdande generaldirektör för svenska Konkurrensverket.  
Vid konferensen Konkurrenspolitiskt forum 2004 framför han även andra förslag från OECD: att Sverige ska öppna eldistributionen för ökad konkurrens, slopa subventioner till offentligt ägda företag och skärpa straffmöjligheterna i konkurrenslagstiftningen.  
Syftet är inte att avreglera, utan att öppna för konkurrens. Detta kräver också regler, fastän av annat slag, betonar Lennart Göranson.  
 
OECD uppskattar att Sverige, som har kommit längre än många andra europeiska länder, kan höja produktiviteten i hela ekonomin med ytterligare en halv procentenhet genom att öppna mer för konkurrens.  
Ett dramatiskt exempel på konkurrensens effekter ges av Konkurrensverkets chefsekonom Mats Bergman:  
Under 2003 sänktes avkastningen för SAS på trafiken mellan de skandinaviska länderna med 25 procent och på de svenska inrikeslinjerna med 15 procent.  
I diskussionen framhåller professor Lars Hultkrantz att syftet med att släppa fram konkurrens inte alltid är att åstadkomma prispress.  
I stället är det ofta företagens expansionsbehov som har varit vägledande.  
 
För konsumenterna brukar följden bli positiva kvalitetseffekter, snarare än lägre priser.  
TS kommentar;  
Citat: Syftet är inte att avreglera, utan att öppna för konkurrens, syftet med att släppa fram konkurrens inte alltid är att åstadkomma prispress.  
God dag YXSKAFT, antingen har vi en fri konkurrens eller så har vi Sovjet modellen där allt är fritt bara det är statens trotjänare som får driva verksamheter med skattebetalarnas kassa i ryggen. Hultkrantz gammal socialist som konverterat till nåt halvt obegripligt borgerligt halvt socialist och Göransson som kommer från statsmonopolet och nu sitter på OECD med uppgift att med halva sanningar avleda från dom verkliga omständigheterna.  
Sorry mina herrar, antingen bekänner vi oss till en fri ekonomi med fri etablering eller så fortsätter vi den inslagna vägen med halvsocialistiska företag som ständigt kräver skattebetalarnas pengar samtidigt som man fördyrar levnadskostnaden för landets invånare.  
Använder skattemedel för att slå ihjäl små företagare som envisas med att hålla sig flytande och är som en böld i rumpan på makthavarna.  
Skicka hem dessa gubbar, det är billigare för alla om dylika personer pensioneras och dras ur trafiken.  
 
=========================  
 
2)  
 
Sensationell en minst årsgammal SAS Nyhet blir först en nyhet när massmedia behagar att skriva om det.  
 
Nyheten om att SAS kan komma att stoppa flygtrafiken om man inte erhåller statliga garantier är en nyhet som är drygt ett år gammal.  
Sanningen bakom rubriken är att alla flygbolag i Europa krävt av EU att man skall få samma skydd som USA flygbolagen har där regeringen har ansvaret för terror och dess okontrollerade följder. Det finns 4 försäkringsbolag i världen som försäkrar flygbolagen,  
dessa har sagt upp den del av försäkringen som inkludera följdskador i samband med en terrorattack.  
Den svenska regeringen tillsammans med 3 andra av 15 regeringar har sagt nej till en dylik försäkring inom EU för drygt ett år sedan. Denna sensationella nyhet skrevs det inte ett ord om i Sverige, naturligtvis, när beslutet togs av den svenska regeringen för ca 1 år sedan.  
Situationen är lika komisk som genant, den svenska staten är huvudägare till SAS samtidigt som man inte anser ha något ansvar vilket inte delas av 11 andra regeringar inom EU samt USA regeringen.  
 
 
SAS kan stoppa trafiken  
 
SAS hotar att stoppa trafiken, om inte staten och skattebetalarna går in som försäkringsgivare. Anledningen är att SAS inte längre får försäkra sig mot ”smutsiga bomber”, kemiska vapen.  
 
Flygbolagen är skyldiga att ha försäkringar, men om drygt en månad går SAS försäkringsavtal ut, skriver DN. Inför förlängningen har villkoren skärpts. Dels så blir det inte något skydd gentemot tredje man mot så kallade smutsiga bomber, kemiska vapen som kan orsaka stor förstörelse. Enligt DN ska internationella konventioner säga att ett sådant skydd gentemot tredje man är nödvändig.  
 
Nu vill SAS att regeringarna i Sverige, Norge och Danmark ska gripa in och erbjuda ett försäkringsskydd. Annars hotar SAS med att stoppa flygtrafiken.  
- Den yttersta risken är att vi får göra ett övervägande om vi kan fortsätta flyga eller inte, säger Lennart Svantemark. Chef för den luftfartspolitiska avdelningen på SAS till DN.  
 
SAS koncernchef Jörgen Lindegard ska ha skickat flera brev till infrastrukturminister Ulrica Messing om frågan, men ännu inte fått något svar.  
 
====================================  
 
3)  
 
Nokia, Ericsson m.fl. på T - Fordens nivå var befinner sig då bussbranschen?  
På Barna Hedenhös nivå?  
 
Ericsson, Nokia, Siemens, Nortel och Lucent står inför en förändring som kommer att påverka hela branschen. Deras radiobasstationer befinner sig nu på samma nivå som en gång bilbranschens T-Ford.  
Det hävdar Carl-Harald Andersson, chef för Tieto Enators telefonverksamhet  
Betydligt större andel av basstationen skulle kunna standardiseras.  
 
Men han ser också att en förändring är på gång. Krisen har tvingat tillverkarna att se mer positivt på en ökad standardisering av delkomponenter.  
Konsultföretaget Tieto Enator är störst i Euopa på forsknings- och utvecklingsuppdrag till telekombranschen. Den delen av koncernens verksamhet omsatte 2,5 miljarder kronor 2003. Såväl Ericsson, som Nokia och Siemens köper utvecklingsuppdrag.  
Om Ericsson, Nokia, Siemens, Nortel och Lucent befinner sig på T - Fordens nivå var befinner sig då bussbranschen? På Barna Hedenhös nivå?  
 
=====================================  
 
4)  
 
Svenska folket okunnig bortom det tillåtna?  
 
Enligt en forskningsuppsats från Handelshögskolan trodde huvuddelen av de tillfrågade att en vanlig löntagare betalar runt 40 procent i skatt. Siffran är i själva verket nästa 30 procentenheter högre dvs närmare 70%. Bara en fjärdedel av svenska folket har ett hum om den egentliga skattenivån.  
I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att medborgarna har grundläggande kunskap om hur samhället fungerar. Att tydligt redovisa skatten är den bästa boten mot den kunskapsbrist som råder i dag, inte minst mot bakgrund av att Sverige har världens högsta skatter, menar Lena Svensson på avdelningen för samhällsekonomi på Svenskt Näringsliv.  
 
 
=====================================  
 
5)  
TV4-man ny VD i Sveriges Rese- och Turistråd  
Styrelsen har utsett Thomas Brühl till ny verkställande direktör i Sveriges Rese- och Turistråd AB. Tillträde sker senast 1 januari 2005.  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=5&ID=2635  
 
Thomas Brühls spontana kommentar till tjänsten och Sveriges möjligheter som besöksland,  
Vi befinner oss i ett mycket intressant läge som besöksland. Kartan för resandet i Europa samt långresandet håller på att skrivas om kraftigt. Efterfrågan på vad Sverige erbjuder i mångfald tillsammans med nya förutsättningar för resandet i takt med bl. a lågpris flygets intåg och förändrat besöksbeteende, ger oss bättre förutsättningar att kunna utnyttja Sveriges potential. De länder som nu aktivt analyserar och snabbt agerar kommer att vara vinnare. Sverige har goda chanser att förbättra sin position. Det skall bli spännande att börja arbeta med dessa förutsättningar.  
Styrelsens ordförande Elizabeth Nyström säger, Jag är glad att vi får Thomas Brühl som VD och att vi i honom hittat en relativt ung, men ändå erfaren, och intressant person med medie- och kommunikationserfarenhet. Thomas Brühl har övertygat oss i styrelsen. Hans kompetens, och hans entusiasm kommer väl till pass för det uppdrag bolaget  
 
TS kommentar;  
Jaha, så var det dags igen, en ny gröngöling som skall göra om alla misstag som tidigare gröngölingar och omvärlden fortsätter springa ifrån Sverige. Redan inledningsflosklerna som Thomas kommer ger mig kalla kåror på ryggen, antingen vet man vad det handlar om eller så håller man käften! Den internationella näringen har både kunskap och förmåga att bedöma den svenska möjligheten, vad dom däremot inte kan påverka är ett i grunden felaktigt system, där kommunerna slår undan fötterna med skattemedel på småföretagen som verkar i branschen. Att den svenska beskattningen av förmodligen världens största bestånd av fritidshus inte kan hyras ut där folk hellre står med tomma hus istället för att hyra ut dessa därför att LO anser det vara ojämlikt. Att länens turistorganisationer snor alla EU stödmedel som faktiskt kommit till Sverige till de mest sanslösa projekt där pengarna används för att hålla igång kanslier samtidigt som okunniga länsturistchefer alltjämt trycker flashiga broschyrer som länets politiker kan läsa och kunderna sällan eller aldrig får tag i dessa. Barna Hedenhös nivån genomsyrar hela turistbranschen, med Thomas och Nyström i ledningen har vi ytterligare förlorade år samtidigt som vi kommer att få läsa om ökat turism, nya framsteg där Sverige är världsledande, vi behöver mer pengar till marknadsföring med andra ord som det alltid varit och en fackmedia som snällt skriver det dom blir tillsagda annars får dom inga bidrag genom annonser.  
Suck!  
 
==============================  
 
6)  
 
Webbsiten Bussresa.com utvecklas av engagerade entusiaster som för bussresebranschen en liten bit framåt.  
 
Härmed meddelas att Bussresa.com har ingått avtal för att marknadsföra Bussresa.com på http://www.Kelkoo.se Man kommer att kunna söka efter resor på kelkoo med start i Januari. Kelkoo har i sin tur samarbetsavtal med bl.a. MSN.se och Teliastartsidan med flera.  
 
Inom kort släpper vi också en helt ny portal där det skall vara lättare att hitta resor och även att lägga till dom.  
Nu när vi släpper den nya portalen kommer vi också att börja ta en blygsam summa pengar för att ligga med på Bussresa.com  
En undersökning visar att alla dom som varit aktiva med att lägga in resor på BRC är villiga att betala. Detta rör sig om ca 18 arrangörer.  
 
Vi är glada för detta samarbete och ser nu framåt med många möjligheter!  
Hälsningar  
 
BUSSRESA.COM  
Emil Boman  
Åslabo  
514 95 Grimsås  
Tel: 0325 - 74630  
Mobil: 0705 - 589510  
E-post: emil@bussresa.com  
Webb: http://www.bussresa.com  
 
=================================  
 
 
7)  
 
Saabchefer drabbas av skattesmäll, Good Bye SAAB!  
Elva utländska chefer på Saab Automobile i Trollhättan har fått avdrag för bostadsförmåner och ökade levnadsomkostnader underkända i länsrätten.  
- Vi har bestämt förmånsvärdet till samma belopp som den faktiska hyra Saab har betalat, säger Barbro André som handlagt ärendena vid Skatteverket i Vänersborg.  
Det revisionsföretag som hjälpt de utländska cheferna med sina deklarationer hänvisar till Saabs informationsavdelning för kommentarer  
 
Från Saabs sida har vi rekommenderat de inblandade cheferna att följa de regler och rekommendationer som finns och så har man också gjort, säger presschef Christer Nilsson.  
Han uppger att det tydligen inte är regler som skattemyndigheten velat följa  
 
 
TS kommentar;  
Den ena handen inom regeringen vet inte vad den andra sysslar med, det gäller inte att smida ihop ett miljardpaket samtidigt som man klipper till herrarna med kunskapen med en svensk beskattning från andra länder vilka arbeta hos SAAB. Det är ingen chef från ett annat land som vill till Sverige på dessa förutsättningar och deras syn på verkligheten är en avgörande detalj som sedan facket och andra kan ägna sig att försköna, cheferna har varken tid eller lust att ge sig in i den svenska skattepolitiken med 70% brutto skatt, dom är här för att arbeta och kan man inte detta med de rätta förutsättningar vilket man kan i andra länder där man är mån om arbetskraften! Ett sjukt system blir inte friskare därför att regeringen skickar sin statsminister till GM, det är verkligheten i den folk lever som avgör GM:s helhetsbild, något den svenska regeringen inte kan stava till, helhetsbild, helhetsbild!  
Sorry Sverige och Västsverige, omvärlden skiter högaktningsfullt i den svenska socialist konfiskatoriska beskattningen. SAAB försvinner från Sverige det är min övertygelse och därmed ännu ett par tusen höginkomsttagare.  
 
=================================  
 
8)  
 
På torsdagsmorgonen var det dags för bilisterna att skrapa rutorna. Minusgraderna påverkade också kollektivtrafiken.  
 
På Roslagsbanan blev det totalstopp. På Näsbyparkslinjen tvingades man ersätta tåget med bussar. På Österskärslinjen blev det istället förseningar. Även Nockebybanan drabbades av förseningar efter ett stopp.  
Det är frost som förstört elledningarnarna på något sätt, säger Gunilla Rosenqvist på SL:s pressjour.  
 
TS kommentar;  
Ännu en gång ser vi inkompetensen, det kommer frost varje år liksom det kommer snö och alla blir lika överraskade inte minst snöröjningen. SL:s pressjour borde få en medalj i bladder och resenärerna som drabbas likaså som inte fattar att det är nåt fel med vad man har varit med och skapat. Det fanns både frost och snö på 30 talet då både spårvagnar och tåg kunde köras! Men det var då det, innan ett helt samhälle övergick att utbilda flummare vilka förväntas sköta landet.  
 
 
=============================  
 
9)  
 
Rosafärgade solglasögon  
 
Kan det vara så att moderaterna eller folkpartiet kommer att ha en  
presskonferens och rakt av stjäla demokraternas trick att dela ut  
rosafärgade solglasögon till journalisterna så att de ska kunna se den  
ekonomiska verkligheten som sittande (s) regeringen bär ansvaret för?  
 
==========================  
 
10)  
 
Utan Pass till Schweiz!  
 
Fortfarande är Irland och England utanför Schengen avtalet där man kan färdas utan ett pass över gränsen. Den 26 oktober har Schweiz undertecknat Schengen avtalet vilket tillåter EU medborgare att resa passfritt över gränsen. Sverige som till slut beslutat att följa övriga EU Schengen länder att införa ett ID-kort som uppfyller EU lagen och därmed behövs inte längre något pass även för svenska resenärer den dag man skaffar sig det nya ID kortet som börja delas ut under år 2005.  
 
Namnet Schengen kommer från en liten stad i Luxemburg där 7 länder 1985 träffade ett avtal som är en av milstolparna i EU samarbetet att kunna resa fritt utan pass.  
 
========================  
 
11)  
 
Nybygge för Tallink ökar kapaciteten Stockholm-Tallinn, varför då?  
 
Tallink beställde den 28/10 2004 ett nytt kryssningsfartyg för 2800 passagerare för 165 miljoner euro ca 1,5 miljarder kronor, för leverans våren 2006 till linjen Helsingfors-Tallinn. 2006 flyttar Tallink sin färja Romantika (byggd 2002) från denna rutt till linjen Stockholm-Tallinn för att där segla i tandem med splitter nya Victoria. Fraktkapaciteten ökar därmed kraftigt, då den mindre Regina Baltica flyttas till en ny linje, kanske Stockholm-Riga.  
 
TS kommentar;  
Det är säkerligen uppåt hos Tallink dessa dagar men medaljen har en baksida, Tallink har inte de finansiella musklerna att kunna bygga ytterligare ett fartyg, detta möjliggörs endast genom EU:s infrastrukturfonder där naturligtvis nya medlemmen Estland i EU har ambitioner eftersom hela Baltikum är att betraktas som en Ö i EU. Söder om Baltikum har vi Vit Ryssland, ett förfärligt land på alla vis samt Ukraina med en instabilitet så länge kommunisterna får härja som dom gör. En säker transport av varor och folk till och från Estland går därför just nu via Estline och Sverige till övriga EU länderna i söder.  
Hela Östersjön är i en stor förvandling där både Silja och Viking sovit och missat hela utvecklingen genom inga eller mängder av felaktiga beslut. Både Viking och Silja har en ofantlig överkapacitet av fartyg vilka i ett tidigt skede hade kunnat sättas in exempelvis från Litauen direkt till Polen förbi 2 stater som leds av skurkar. Det är för invånarna av intresse att få en snabb och billig förbindelse till kontinententala EU och inte till Sverige ett land som straffbeskattar lastbilar vilket fördyrar varorna och ett Stockholm som fortsätter med olagliga miljözoner eftersom en svensk politruk är ofelbar och har han fel är det EU:s fel.  
Jag förmodar att Estlines ledning har lite tid att fundera på de framtida rockaderna av fartygen, men jag skulle inte satsa med den nya världsbild och ett fritt EU som vi nu har ett korvöre på att köra till Sverige, det kommer ledningen för Estline snart inse dom också!  
 
==============================  
 
12)  
 
Muthärvan växer, statens tjänstemän mutar statens tjänstemän, en sån soppa!  
 
Härvan kring Systembolaget växer, fyra anställda på statliga Vin & Sprit är nu delgivna misstänkta för mutbrott.  
Fyra personer som är anställda hos statliga Vin & Sprit är delgivna misstänkta för mutbrott skriver Ekot. Dessa fyra personer misstänkt för att har mutat butikschefer på Systembolaget. Chefsåklagare Eva Nyhult vill bara bekräfta att flera personer är nu delgivna om mutbrott i Systembolagshärvan till Ekot. Sedan tidigare är 77 personer som är anställda på Systembolaget misstänkta för mutbrott.  
 
 
============================  
 
13)  
 
 
EU-kommissionen vill stoppa redarnas prissamverkan, Bussägarna i SL samarbetsgruppen och AU i Sverige är olaglig!  
 
Linjekonferenssystemet sjunker allt djupare, sedan nu även EU-kommissionen i en vitbok säger att den överväger att avskaffa det berömda/ökända gruppundantaget 4056/86 för linjekonferenser. Kommissionen säger att den considers repealing the generous exemption från EU:s konkurrensregler som rederinäringen kunnat luta sig mot sedan 1986.  
 
"Rederier har länge kunnat njuta av ett mycket behagligt undantag från konkurrensreglerna. I likhet med andra konkurrensmyndigheter anser vi att detta undantag har varit relevant, men att det nu måste omprövas med hänsyn till dess effekter för den europeiska industrin och särskilt för exportföretagen", säger EU:s konkurrenskommissionär Mario Monti.  
 
Kommissionen inledde 2003 en utvärdering av gruppundantaget. Tidigare i höst föreslog redarna i European Liner Affairs Association (ELAA) att man kan avskaffa den gemensamma fraktprissättningen, men att de skulle få behålla rätten att debitera gemensamt framräknade frakttillägg och andra avgifter samt kalkylera olika prisindex.  
 
Fraktköparnas organisation European Shippers Council (ESC) kontrade med att säga blankt nej till allt slags pris- och avgiftssamarbete mellan linjerederierna. ESC välkomnar också EU-kommissionens aktuella förslag.  
 
Kommissionen inbjuder alla intresserade att till den 15/12 kommentera dess förslag, som i sin helhet kan studeras på adressen http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.  
 
TS kommentar;  
I tidigare artiklar om SL och miljardsvindleriet med anskaffandet av 200 nya bussar som är resultatet av en uppgörelse med regeringen där skattebetalarna betalar bussarna vilka skall förvaltas av SL och köras av ett antal av de stora bussbolagen utan att man låtit småbussbolagen vara med i budgivningen är i grunden fel. Att BR med sin VD är involverad är allvarligt nog och räcker för en polisanmälan om olovlig deltagande i en kartellbildning.  
 
Bussbolagens AU samt SL-entreprenörena är båda olagliga då dessa strider mot EU konkurrenslagbestämmelser. Det enda undantag som finns i EU lagen är den som beskrivs ovan för sjöfarten Linjekonferenssystem som nu är under omprövning.  
Men inte helt olikt den svenska flatheten och speciellt den som råder i bussnäringen är att ingen tar tag i en enda fråga som luktar kartell.  
Okunskapen om lagstiftningen tycks vara fundamental, ingen inom BR fattar något och det är dags för nye ordföranden att lära sig vad som är tillåtet och vad EU:s konkurrenslag innebär för branschen. Det är dags att bryta upp med invanda olagligheter, dom blir inte mera lagliga bara för att ingen bryr sig. SL tillsammans med Busslink är en part, Flygbussarna är vaddå?  
Resten av bolagen kan inte sitta ned med SL och dela upp en kaka som betalas med skattemedel. Skall det vara så svårt att få det in i skallen på cheferna för bussbolagen i Stockholm? AU är olagligt däremot kan 2 – 3 bolag slå sig samman i en offertgivning  
Men definitivt inte samtliga bolag i ett AU.  
När en branschförening inte har grundläggande kunskaper när förväntas den då bli trovärdig?  
Jag har skrivit det förr, det är ingen som bryr sig vad BR skriver, det vore anmärkningsvärt om någon tog BR på allvar när branschföreningen är i total avsaknad av all kompetens, mycket snack lite handling. Undrar när du som medlem tänker vakna?  
 
Nästa vecka skall jag redogöra för hur SL skall få ett antal båtar som man skall köra utan kompetens och inte Vaxholmsbolaget, Båtar som skulle ha byggts med hokuspokus etanol drift med rätt att sprida ut gifter över en skärgård som vida överstiger dieseldriften i nedsmutsning. Nu blir det inte så, utan blir det dieseldrift att det sedan saknas personal med erforderlig kompetens att köra fartygen, tja det är en annan historia, en svensk politiker är ofelbar och bli det fel är det antingen EU:s fel eller fel omgivningens. Mer därom i näst nr.  
 
===========================  
 
14)  
 
Tvingades i konkurs efter felaktiga uppgifter  
 
Karin Göransson tvingades i konkurs 1994 av Skatteverket på felaktiga uppgifter och myndigheten krävde henne på 20 miljoner kronor. Nu stämmer hon staten på 88 miljoner kronor.  
Det är en segdragen rättsprocess som har hållit på i 10 år där allt började med att Karin Göransson i slutet av 80-talet sålde sitt stuteri och flyttade till Belgien efter en skilsmässa. Stuteriet övertogs av hennes före detta make skriver Sydsvenskan.  
 
Skattemyndigheten ansåg att det var en skenmanöver och tvingade henne i konkurs 1994 med skulder på 20 miljoner kronor. Nu har regeringsrätten och kammarrätten slagit fast att hon inte var skattskyldig i Sverige.  
Efter det att hon vunnit i flera rättsinstanser så ansökte hon om skadestånd från Justitiekanslern som avslog hennes skadeståndansökan trots att Justitiekanslern ansåg att skattemyndigheten hade gjort fel men inte tillräcklig för att få skadestånd. Nu stämmer hon svenska staten på 88 miljoner kronor som en sista utväg för att få ersättning för att hon drevs i konkurs.  
 
TS kommentar;  
Ännu ett rättsövergrepp, samma kvinna hängdes ut som en av dom största svenska skattebovarna av Expressen och Aftonbladet för drygt ett år sedan med bild och allt.  
En bild visade var hon bodde i Bryssel med kommentaren hon vägrar tala med oss!  
Nu finns det inte en rad om att hon är friad där istället skatteverket är den stora boven som i tusentals andra fall. Ger man en myndighet så långtgående befogenheter som skatteverket har med en för den fria världen unik lagstiftning med generalklasuler där du som skattebetalare skall bevisa din oskuld samtidigt som du tvingas betala in skatt utan att du kan begära först en prövning, är ett system som bara har funnits i Nazi Tyskland samt Sovjet staten.  
Det är ta mig attan genant, och det är än mer genant att dom borgerliga partierna inte tar upp detta som en viktig sak för att stärka rättsäkerheten för den enskilde medborgaren.  
 
==============================  
 
15)  
 
Skattemoralen och Bosse Ringholms oförskämdheter mot Sveriges skattebetalare! "Påståendena är fullständigt gripna ur luften ...".  
 
 
Det finns socialdemokrater som tycker det är häftigt att betala skatt. Men Bosse Ringholm tillhör inte dem. Nu upptaxeras Enskede IK med 90 000 kronor.  
 
Skattemyndigheten fattade i onsdags beslut om att Enskede IK, där Bosse Ringholm är ordförande, ska upptaxeras med 90 000 kronor. Detta efter att klubben låtit bli att betala reklamskatt sedan 1999. Det uppger Ekot.  
 
Trots betydande reklamintäkter i flera år har klubben inte redovisat det till skattemyndigheten. På onsdagen kom så beslutet om upptaxering och straffavgifter.  
 
Skattemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten granskar nu även klubbens ekonomi, efter avslöjanden om att flera hundra tusen betalats ut i svarta löner.  
 
I en intervju i förra veckan blev Bosse Ringholm irriterad över frågorna om de uteblivna skatteinbetalningarna.  
 
– För det första är det en väldigt ledande fråga som du ställer. Vi fick en uppgift i somras att reklamskatten inte var betalt. När vi kontrollerade det visade det sig att det uppstått ett missförstånd mellan olika personer. Den ene trodde att han hade betalt reklamskatten och tvärtom. Vi har rättat till det i kontakt med Skattemyndigheten, sa Bosse Ringholm till Ekot.  
---------------------------------------  
 
Några kommentarer från nätet:  
---------------------------------------  
 
Det är inte rubriken som är sensationell! Det är Ringholm! Dessutom är det fräckt att attackera journalisterna på det sätt han gör, bl.a. genom att säga att "påståendena är fullständigt gripna ur luften ...".  
-------------------------------------  
 
Våga hata Bosse och Sosse-eliten. De är dryga pampar med en vidrig dubbelmoral som måste vara sensationell även internationellt sett.  
Det märkligaste i det hela är att en majoritet av svenska folket frivilligt röstar fram 70% skattetryck, moms, dubbelbeskattning på företagande, fordonskatt, båtskatt, fastighetsskatt, mm, mm.  
Men när pamparna själva ska betala då är det inte lika viktigt. Bosse verkar ju dessutom extra samvetslös, med tanke på att han tog regeringsplanet hem från Spanien för att se en fotbollsmatch.  
--------------------  
 
När landets finansminister säger i Tv  
"Jag kan ju naturligtvis inte svara för, att varje enskild utbetalning till domare och andra har gått schysst till, men dem vi har kontrakt med tränare och andra, där har styrelsen full koll"  
Då undrar jag hur man tolkat det strikta arbetsgivaransvar övriga Sverige lyder under?  
För övrigt tycker jag att vi skall ha överinseende med det Bosse har undandragit staten i skatt, det är bara felräkningspengar i förhållande till det han har förskingrat i sin roll som Finansminister.  
 
------------------------------  
 
Nästa gång skattemyndigheten hör av sig och frågar varför mitt bolag inte betalt in skatten, ska jag säga att jag trodde att en av mina anställda gjort det. Och då kan han säga att han trodde att jag gjort det. Simsalabim!  
Pinsamt, Bosse Ringholm - har klubben ingen bokföring heller?  
 
--------------  
 
Bosse sosse har helt uppenbarat för oss att bara för att man är "sosse", med någon form av socialdemokratisk förtroendeposition så har man en egen och alldeles speciell uppfattning om vem som skall betala skatt och vem som skall använda alla pengarna.  
Bosse tycker om att flyga och att titta på fotboll, Göran tycker om kossor och köper därför ett gods med en massa sådana som någon annan dum "kossa" får sköta åt honom.  
Kommunalpampar, landstingspampar och fackgubbar tycker om att dricka sprit och gå på porrklubbar för att alla pengarna skall gå åt.  
Genom åren har det ju tydligt visat sig att folk i socialdemokratisk förtroendeposition inte skall tillmätas något förtroende, dom klarar helt enkelt inte av det.  
Sverige har i 70 år haft sossar i regeringsställning och vad har Sverige fått ut av det förutom världens högsta skatter och ett land som hela tiden tappar i jämförelse med de flesta andra europeiska länder, bla finns snart inte ett enda svenskt storföretag i svensk ägo  
 
 
=============================  
 
16)  
 
Arafat och kompisarna rika som troll och Palestinerna fattiga som kyrkråttor?  
 
SIDA-pengar gick till höga löner, korruption med svenska skattepengar.  
En rutinmässig revision har avslöjat allvarliga oegentligheter i samarbetsorganisationen Center for Democratic Advancement (CDA) på Västbanken en Arafat närstående verksamhet. Därför kräver Sida tillbaka de 800.000 kronor som tidigare utbetalats.  
Men CDA är kallsinniga och undrar vad Svenskarna egentligen är för ena kufar.  
EU länderna har skickat över 6 miljarder euro de senaste åren för hjälp till självhjälp i Palestina, pengar som skulle gå till att bygga upp infrastrukturen och bostäder de senaste åren, pengar som till största delen är försvunna och folket bor fortfarande i plåtskjul, springer på gatorna och kastar sten, naturligtvis är det USA imperialisternas fel att Arafat gänget snor allt vad tygen håller och Sverige skickar pengar till ännu en halvkommunistisk organisation CDA.  
 
============================  
 
17)  
 
Nästan 80% av Svenska folket vill ha kvar kärnkraften, VA är det så?  
 
I förra veckan fick vi också ta del av en intressant Sifo-undersökning som visar att det finns ett brett stöd för fortsatt användning av kärnkraften. 64 procent vill behålla kärnkraften och lägger man till dem som vill bygga ut blir den positiva dominansen ännu större, omkring 80 procent.  
Intressant är också att stödet är massivt bland socialdemokratiska väljare. Inte mindre än 84 procent av socialdemokraternas egna väljare säger nej till regeringens nedläggningsplaner! Siffran visar verkligen på klyftan mellan vad s-väljarna tycker och den politik deras parti i realiteten för. Nya partisekreteraren Marita Ulvskog gjorde en slät figur när hon i TV skulle försöka förklara varför partiet så till den grad går i otakt med sina väljare. Hon menade att väljarna har missuppfattat var regeringen står i fråga om kärnkraften. Jag tror att det är precis tvärtom. Ulvskogs problem är att partiets medlemmar och väljare är helt medvetna om att regeringen är i full färd med att lägga ner svensk kärnkraft – och dom förstår att Sverige behöver energi till en låg kostand för att kunna hålla kvar en del av den svenska industrin.  
 
================================  
 
18)  
 
Den har vi väl hört förut – åtskilliga gånger?  
 
Bolagsverket vill göra livet enklare för småföretagare  
Det måste bli enklare för småföretagare att registrera sina företag och sina årsredovisningar. Det anser Bolagsverket som inleder ett samarbete med Företagarna.  
LANDETS 300.000 företag måste registreras hos Bolagsverket (tidigare bolagsavdelningen inom Patent- och registreringsverket). De måste också lämna in sina årsredovisningar dit, liksom registrera företagsinteckningar och bolagsändringar.  
 
Köerna har varit långa. Så sent som i augusti var de i genomsnitt nio veckor innan verket började handlägga ett ärende - värdefull tid för den som vill registrera sitt bolag, eller en bolagsändring.  
- Nu är vi nere i en vecka och målet är noll veckor, säger HG Wessman, verkets generaldirektör.  
 
Bolagsverket är en ny myndighet, den bildades den 1 juli i år. Nu vill verket veta vad den kan göra för att förenkla och förbättra servicen till framför allt små och medelstora företag.  
 
VERKET HAR DÄRFÖR inlett ett samarbete med Företagarna. Genom en undersökning ska verket få veta vilken typ av information som Företagarnas medlemmar vill och vid vilken tidpunkt de vill ha den. Dessutom ska verkets språk förenklas.  
=================================  
 
19)  
 
Förskönande omskrivning för att man har en lite för stor organisation eller hur man med flum språket genomför förändringar. Här följer ett axplock från aktuella företag.  
 
I Nytt från Skattebetalarnas Förening läser vi att ”i syfte att förnya och förstärka Skattebetalarnas opinionsbildning genomförs en omorganisation av kansliet”. I samband med detta minskar bemanningen på kansliet med fem tjänster”. Denna förskönande omskrivning för att man har en lite för stor organisation i förhållande till den verksamhet man bedriver och att man därför måste göra sig av med 5 personer, ger oss idéer hur också andra skulle kunna formulera sig.  
I syfte att förstärka Skandias möjligheter att klara av att betala ut de pensionsförsäkringar med ränta, som händelsevis råkar vara vår affärsidé, har vi ändrat vårt ersättningsprogram för bolagets chefer.  
I syfte att kunna förnya och förstärka AIKs möjligheter att genomföra en omorganisation i den anrika klubben har vi genomfört en förändring som innebär att vi ökar kanslipersonalen och plockar bort några fotbolls- och ishockeyspelare.  
I syfte att höja frisktalet i Sverige har Försäkringskassan beslutat att genomföra en förändring av verksamheten. Istället för att betala ersättning till personer som anmäler sig sjuka har kassan beslutat att belöna dem som ringer och friskanmäler sig.  
I syfte att förnya och förstärka Socialdemokraternas opinionsbildning genomförs nu en omorganisation, som innebär att antalet Persson i ledningen kommer att minska.  
Göran Ennerfelt kommenterar det faktum att svenska vd-löner är högst i Europa med att ”vi arbetsgivare(???) nog(???) har varit för flata.” Men är det inte så att sagda vd:ar först förhandlar om sin egen lön med en annan vd, som just då företräder arbetsgivaren, för att därefter byta hattar och istället företräda andra arbetsgivare och förhandla med andra vd:ar som också just har bytt hattar, och att det är i dessa förhandlingar som alla - naturligt nog - har varit lite för flata mot varandra?  
Och det gamla klassiska uttrycket ”gärna medalj men först en rejäl pension” har fått flera nya ansikten på senare tid. Det svenska skattesystemet gjorde ett tag så att floran kreativa pensionskonstruktioner växte likt ogräs. Vi har förstått att uttrycket ”visst, jag slutar gärna men först en rejäl förtidspension” är mycket vanligt i näringslivet. Och även ”jag vill bli frisk, men först efter en rejäl sjukpension.”  
Nu hör vi att Hardy Nilsson, avgående coach för ishockeylaget Två och Femtio, allt oftare fick höra sina spelare säga ”visst kan jag göra mål, men först vill jag ha en rejäl pension”.  
Och under OS lär man på den svenska förläggningen ha hört många av våra simmare, brottare och seglare säga ”gärna medalj, men först en rejäl motprestation”.  
På våra fångvårdsanstalter är den allmänna inställningen den ”att visst kan vi låsa, men först en rejäl permission”.  
Och nu senast hör vi att pensionsförmåner har börjat användas på affärsmässigt nya mycket mer vidlyftiga sätt. Till de tidigare uttrycken kan vi nu nämligen från den pågående Skandiautredningen lägga det senaste uttrycket för hur man skaffar en tryggad ålderdom på vissa håll i näringslivet: ”Visst kan jag se mellan fingrarna med detta, men först en rejäl pension”. Och till Göran Ennerfelt vill vi gärna tillägga; ”You need two to tango!”  
 
 
20)  
 
Västtragik hotat (Erik i hans kamp mot Västtrafik)  
Erik Ljungbergs protestsajt mot Göteborgs lokaltrafik. Nu hotar Västtrafik att stämma Erik om han inte tar ner sin hemsida, som de anser hotar deras varumärke. Erik har modifierat sajten lite och berättar om turerna kring detta.  
http://www.vasttragik.se  
 
Jag har ingen anledning att ta ställning i frågan då jag inte kan turerna, det jag vill visa med detta är Internets möjligheter att göra sin stämma hörd, rätt eller fel. Demokratin handlar om rätten att få uttrycka sig och inte att stämma folk med skattemedel bara för att man är obekväm, har man inte bättre på fötterna än att hota med stämning av en obekväm typ gör man sig skyldig att använda skattemedel till fel saker. Det är väl klart att Erik skall få säga sin mening, även om han har fel, Västtrafik kan då rimligen begära att Erik skall publicera deras syn på saken en gång för alla, punkt och slut.  
 
Putas i sin låda på Sergels Torg innan Internet, Vingresenärerna som var med i den hemska bussolyckan där dom driver sin fråga på nätet.  
Lägg av Västtrafik och hotar med stämning, ni är finansierade med skattemedel för att sköta kollektivtrafik och inte stämma era kunder tillika finansiärer.  
 
==================================================================  
 
21) Bluff stoppar Noll emissionsfordon  
Nedan som bild kan du läsa om bluffen som dom gröna kommunisterna mp tillsammans med dom röda kommunisterna v lurar regeringen, tragiskt är ordet!  
 
===================================================================  
 
Med detta tillönskar jag en ny bra vecka och har du nåt bidrag så sänd detta till mig, du är garanterat absolut sekretess.  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna,14.500 bilar och ett 20 tal bilmodeller kan du välja mellan.  
Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om samt hos ett 20 tal lokala kontor.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
 
För Kanarieöarna och till hela Världen http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen!  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante / Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och vet.  
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.