Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Bäste Läsare,  
 
Slutsatsen är att kollektivtrafiken befinner sig i ett fritt fall som bland annat orsakats av kommunernas och landstingens pressade ekonomi - nya finansieringsformer måste skapas. Detta var budskapet från landstingsförbundet till regeringen, NYA finansieringsformer? Betyder ett ännu högre skatteuttag av ett redan idag världens högst beskattade folk.  
 
Att länsbolagens verksamhet överhuvudtaget inte behövs skall vi bortse ifrån just nu, i alla andra företag måste man anpassa sin kostym efter de inkomster man har, det är här kardinalfelet med länsbolagen blottläggs, man förutsätter att den organisation man har är den enda rätta och därför skall skattebetalarna tvingas till att betala något som inte behövs.  
 
Denna helg passerade skattebetalarnas direkta kontant bidrag till SJ hela 10 miljarder kronor,  
och snart kommer SJ att behöva fylla på sin kassa med nya bidrag. På länken nedan kan du se hur miljoner rullar varje minut dygnet om från skattebetalaren till ett misskött SJ, då finns inte Banverket och alla länsbolagen med, det är ta mig tusan obegriplig att ingen ställer sig upp och skriker, stoppa galenskapen, det är ju inte regeringens fel, det är branschen själv som måste agera, det hade varit BR:s viktigaste uppgift att upplysa riksdagen och de politiska kanslierna om alternativ hur man kan bedriva kollektivtrafik och spara in tiotals miljarder kronor på direkten!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=ny  
 
Min slutsats att Connex, Busslink, Flygbussarna, Arriva och Swebus inte skall vara medlemmar i BR har väckt en del munterheter.  
Idag är endast delar istället för merparten av alla bussägare medlemmar i BR, åtskilliga har lämnat BR frivilligt eller tvingats lämna organisationen då företaget kommit i obestånd mycket beroende av att BR, sålunda den egna organisationen driver frågor som gynnar ovanstående fem företag där man glatt offra övriga privata bolag att landa hos konkursförvaltaren, vilket sker för eller senare, du är inte undantagen.  
 
Jag skrev att hade dessa fem bolag haft den politiska tyngden där man i egen kraft kunde agera hade dom för längesedan lämnat BR. Istället har man engagerat en VD som fungera som papegoja åt dessa 5 bolag och åtminstone tidigare en i alla avseende oduglig ordförande i Claes Olofsson. Vad den nye kommer att prestera lär vi få återkomma till, istället hytter VD:n med representanter för de fem stora åt alla inom näringen som gör något som kan störa deras tillvaro, vilket alldeles tydligt visade sig hur man behandlade Stockholms läns bussägareförening när man därifrån erbjöd en smart lösning där samhället kunde ha sparat närmare en miljard kronor.  
 
Ingen bussägare i detta land skall klaga på hur dåligt allt är när man inte kan förena sig att slänga ut dessa 5 bolag från förbundet och med dem BR:s VD.  
 
Det behövs naturligtvis inte en massa lokalföreningar, en överlevnad sedan 50 talet, med dagens IT-teknik kan man skapa ett långt effektivare förbund, det skulle enkelt räcka med ett kansli för hela landet och så söker man anslutning till något av riksförbunden i likhet som småföretagarna eller svenskt näringsliv och arbetar under deras paraply med juridiska resurser och möjligheter att påverka något. Det är nästan genant att jag skall behöva påpeka detta att dessa 5 bolags egna intressen aldrig kan förenas med den privata företagsamheten. 2 av bolagen sitter till 100% i SL länsbolagets knä, 3 av bolagen fnaskar dagarna lång för länsbolagen för att komma över några avtal, varför skall dessa finnas med i BR?  
 
Dom har inget som helst intresse att driva frågan att avskaffa länsbolagen och därmed spara för samtliga skattebetalare otaliga miljarder kronor samma dag efter en tänkbar förändring skulle ske.  
Tvärtom, istället sätter man sig i famnen på SL och Stockholms Landsting som ser chansen att låta regeringen köpa 200 splitternya bussar som inte behövs under en prövotid för trängselavgifter vilket aldrig överlever valet 2006 med de svek som inblandade partier har gjort sig skyldiga inför väljarna.  
 
I vilken annan rättstat hade detta förfarande varit åtalbart mot samtliga inblandade tjänstemän som glömt att dom är anställda av skattebetalarna för deras gemensamma och inte för att lura skjortan av dem.  
Det var förövrigt länge sedan som både politiker och tjänstemän förlorade hedern och respekten för vem som är deras uppdragsgivare, tyvärr.  
 
Det som är allvarligast är att det förefaller som om en hel bransch har tappat förmågan till att se helheten, varje gång man tvingas till en skattehöjning där man tvingar folk till att resa med kollektivtrafiken så förlorar man på andra ändan arbetstillfällen företrädesvis i den privata industrin som ger skatteunderlaget. Att nåt är fel sedan länge är mycket enkelt, när ca 70% av hela folket lever på inkomster från staten dvs vad dom privata företagarna och deras anställda genererar i skatter då har man en snedvridning som bara leder till en sak, fortsatta skattehöjningar, fler jobb går förlorade och fler skall hållas under armarna av de få som tillför samhället ekonomiska resurser. Det kan inte vara förvånande att inga stora koncerner från andra länder satsa i Sverige som ger nya arbeten, varje försäljning av ett svenskt bolag innebär att skattebasen flyttar ut ur landet då ledningen flyttar och därmed bolagsbeskattningen. För varje krona man höjer skatten blir tusentals arbetslösa som skall betalas av de få som finns kvar, en halv miljon svenska har lämnat landet under de senaste 15 åren och lever någonstans i Europa eller USA och därmed försvann ytterligare en stor skattebas.  
 
Detta nummer av ”Varning Schönfelder Newsletter” eller Blogg som det nu skall heta, skall jag försöka mig på att väcka dig, att du är en del av en helhet, du kan inte ändra på Sverige, annat än att rösta 2006 på ett parti som inte förstör Sverige. Du kan redan nu börja med att se till att ditt egen hemvist i BR ses över och sparka ut dom som driver med dig, missbrukar dig, i ett BR som ingen lyssnar till eftersom de få som berörs på departementen kan förutsäga BR:s svar som alltid är förenligt med SLTF:s yttrande.  
Är det så svårt att förstå detta? Kan någon friska upp mitt minne ifall jag skulle ha glömt något enda tillfälle de senaste 20 åren eller mer för den delen, där en enda myndighet brytt sig om vad BR har haft att tillföra? Då fråga jag mig varför är du medlem och betalar pengar i en organisation som bara kostar pengar och bakvägen bidrar med att du lever under galgen?  
 
BR är ett organ som är inlindat av SLTF dogmatiska arbete, en organisation som har som målsättning att ta livet av alla privata företagare, vilket dom naturligtvis inte säger rent ut, men den som kan läsa, den som förstår innebörden bakom allt glättande snack, kan snabbt se att BR är en del av SLTF vilket dessa fem bolag ser till, allt annat vore också anmärkningsvärt. Man hugger inte av handen på den som föder en, därför bäste BR medlem är det dags att börja agera på lokalfronten, avsätt valberedningen, avsätt VD:n, och skapa en interimsverksamhet där man ber dessa 5 bolag lämnar BR frivilligt eller med hot om uteslutning. Vart skall dom ta vägen? Till SLTF eller bilda en egen klubb?  
 
Busslink och Flygbussarna skall naturligtvis ut först av alla, det borde ha varit en självklarhet då dom styrs av SL till 100% vad har dessa att tillföra BR och ditt företag? Swebus ägare löser resten, då US pensionsfonder är lagom roade av att skjuta till kapital till en verksamhet som aldrig kan leva upp till avkastningskraven som fonderna förväntar sig, att dom är lurade är en sak vilket inte betyder att så här skall det fortsätta i all evighet och de båda franskägda koncernerna som själva kommer ur ett monopol från hemma marknaden har att välja emellan att foga sig efter vad som gynnar den privata företagsamheten i Sverige eller lämnar BR, svårare är det inte.  
Det är snart dags att bekänna färg för den nye ordföranden Tomas Byberg som kommer från ett genuint privat företag, eller blir han ytterligare ett offer för makten och väljer att gå i ledband?  
 
När 2 blinda leder varandra framåt så ramlar dom snart i en grop! (citat från Bibeln)  
 


 
 
 
I detta Newsletter nr 36 kan du läsa följande:  
 
   
 1. De senaste åren har Sverige förlorat 3 000 industrijobb i månaden dvs ett SAAB varannan månad.  
   
 2. Regeringen satte igång en egen utredning för att förekomma EU  
   
   
 3. Staten och kommunerna kränger varor och tjänster för 170 miljarder om året.  
   
 4. Statens enda funktion bör vara att skydda människans liv, frihet och egendom, den ska inte själv kränka dessa rättigheter genom tvång, förbud och beskattning.  
   
 5. Det grundläggande felet i näringslivet är girigheten bland ledarna säger Bengt Johansson  
  Bengt ”Bengan” Johansson, legendarisk ledare för det svenska handbollslandslaget, som numera ägnar sig åt ledarskapsfrågor på heltid  
   
 6. Jag skall lägga på ett kol för alla som ropar på staten!  
   
 7. Kameror förutser din McDONALDS-BESTÄLLNING  
   
 8. Röda Korsets boss får inte köra Jaguar  
   
 9. Sverige har kommit ett steg närmare EU, äntligen.  
   
 10. En lysande artikel från DN om verkligheten runt Estonia, den är lika kuslig samtidigt som den belyser med vilken falskhet regeringen slår blå dunster i Svenska folket, och de som kom sanningen närmast är hotade med åtal ifall dom besöker Sverige.  
   
 11. HYCKLERI OM DÖDEN I IRAK.  
 
 

 
 
1)  
 
De senaste åren har Sverige förlorat 3 000 industrijobb i månaden.  
 
Om den utvecklingen fortsätter i samma takt är Sverige avindustrialiserat om 25 år! I Trollhättan kämpar Saab-arbetarna för sin fabriks överlevnad. Men om det blir nedläggning är det verkligen ingen isolerad företeelse. Vi har lagt ner en ”Saab-fabrik” varannan månad de senaste åren.  
 
Kan du tillgodogöra dig detta? I Sverige är man ensam ansvarig för att man lägger ned motsvarande en SAAB fabrik till antal anställda varannan månad, och du är en del av dom som bär ansvaret eftersom din ovilja eller inkompetens att ändra på BR tillåter en fortsatt dränering av skattebetalarnas pengar i hopp om att några smulor skall även falla ned i din ficka, men gör det? Är du inte lika lurad som hela svenska folket?  
 
 
För ett par veckor sedan presenterade de borgerliga en riksdagsmotion med titeln ”Politik för en svensk industri”. I den lägger man fram ett batteri av förslag för att stötta vilket inte betyder att ge mera bidrag utan tvärtom för den industri som finns kvar i Sverige. Mycket handlar om att ”sluta” med saker och ting. Sluta lägga ner kärnkraften, sluta driva företagsägande ut ur Sverige genom dubbelbeskattningen av aktier, sluta höja energiskatter, sluta rusta ned yrkesutbildningen och sluta försena viktiga infrastruktursatsningar.  
 
Tyvärr har man inte med att lägga ned länsbolagen annat än att socialdemokraterna utreder för fullt att man skall lägga ned landstingen och då försvinner länsbolagen på köpet.  
Det är därför helt rätt av Ulrika Messing att inte ge sig i lag med det svenska byket av bidragstagare där landstingen med sina länsbolag vill tvinga fram nya bidrag som enbart leder till en skattehöjning med ett förödande resultat. Detta vet (s) men vet BR om detta? Däremot anser både v + mp att det är en bra modell då det tvingar Sverige att lämna EU eftersom man inte uppfyller kraven på stabilitet, du som inte agera mot detta och sätter igång en process mot BR är en vasall vilket betyder medlöpare, och dom har funnits i alla system och finns överallt vill du verkligen vara en del av dem?  
 

 
 
 
2)  
 
Regeringen satte idagarna igång en egen utredning för att förekomma EU  
 
Jan Rencke på Destination Stockholm är en som inte tillhör medlöparna, tvärtom, en man med visioner och klara intentioner som satt fart på EU politikerna samt på ansvarige i Stockholm, det hade varit en härlig nyhet om BR hade tillhört dem som kunde vara med att förnya Sverige och inte vara en som istället är med och kör landet i avgrunden.  
Den Italienska advokaten Merola och tillika EU medförfattaren av den fria konkurrensen är antagligen DEN bäste som går att få för pengar. Och det känns ju tryggt förutifall Stockholm, mot förmodan, skulle försöka med att ge den kommunala turistorganisationen i Stockholm mer pengar som jag skrev om i mitt Newsletter nr 35 ”Sverige i frontalkrock med EU:s statsstödsregler”  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=667&show=667  
 
Regeringen har i alla händelser blivit vaksam och kanske lite imponerad av anmälans kvalitet att de häromdagen bestämde sig för att inte invänta den officiella skrivelsen från EU-kommissionen utan satte i gång sin egen utredning i förväg för att tjäna in 2-3 veckor. Det är korta puckar när kommissionen vill ha svar - 30 dagar är vad de erbjuder och det är väldigt kort när grejorna måste ut ur huset först. Normalt är alla statsstödsärenden internt genererade i regeringskansliet.  
 
Vinner Destination Stockholm detta så stundar en välbehövlig upprensning i den kommunala turistverksamheten. Skulle tro att uppemot 100 kommuner bryter mot EU-fördraget.  
 
Vill du läsa Merolas magnifika verk, så finns Word-filen på  
www.destination-stockholm.se/complaint.doc  
Den är som en enda seminarieövning i EG-rätt och mycket läsvärd.  
Det borde tillhöra grunden i varje företagares fortbildning att läsa detta istället för allt dravel från BR!  
BR har mycket att lära sig, naturligtvis inte med dagens bemanning, det är du som måste få igång snöbollen! Sätt dig ned och fundera en stund och försök att minnas när en enda åtgärd från BR de senaste 30 åren har föranlett regeringen att i förväg göra en utredning av ett ärende som BR driver, jag kan lova det dig det har aldrig hänt, då BR i sin konstruktion varit fel i årtionden, och varit bemannat med folk som inte bara varit olämpliga för sin uppgift utan där medlemmarna aldrig kunde samla sig i enda fråga varför man kunde införa Länsbolagsreformen utan motstånd med C-O Munkberg som ordförande mannen som alltid stod på maktens sida, detta gav bonus poäng för den egna verksamheten och gav fullständigt attan i hur branschen skulle komma att lida och nästintill förintas. Så här fortsatte det med näste ordförande och näste, med VD:ar som överträffar varandra i inkompetens, och om det skulle finnas ett mästerskap i mänsklig dumhet så skulle nuvarande VD:n vinna detta utan konkurrens. Och du har dig själv att skylla, det är du som väljer och aldrig reser dig upp och säger ifrån. Gnälla är däremot många bra på, det är ta mig tusan fel på allt och alla, men tittar dig i spegeln!  
BR:s jättemissar, resegaranti frågan en enda skandal, fordonsskatterna, bränsleskatterna, införandet av momsen, miljözonerna, fordonslängder, försäkringskostnader, säkerhetsfrågor bara en rad full av grodor, trängselavgifterna, fortsätt, du borde utan betänketid kunna fylla på minst 20 punkter till…………..eller allt som gjort livet så svårt att några hundra företag gått i putten som borde ha funnits kvar om marknadsekonomin fungerat.  
För att inte tala om den tekniska utvecklingen inom datatekniken som är kvar på Barna Hedenhös nivå!  
 

 
 
3)  
 
Staten och kommunerna kränger varor och tjänster för 170 miljarder om året.  
 
Ett problem, eftersom det ofta sker i konkurrens med det privata näringslivet, skriver konkurrensverket i en ny rapport.  
 
Hela 95 procent av de statliga myndigheterna säljer varor eller tjänster till kunder utanför förvaltningen. Även på den kommunala sidan finns många liknande exempel, med kommuner som driver biluthyrning, campingplatser eller verkar som bredbandsoperatörer. Det konstaterar Konkurrensverket, med generaldirektör Claes Norgren, som på regeringens uppdrag utrett vad som händer när myndigheter konkurrerar med privata företag.  
Tre problem uppstår när myndigheter konkurrerar med privata företaget, enligt Konkurrensverket. Ett är att kommuner som bedriver den här typen av verksamhet kan hamna i strid med kommunallagens kompetensregler. Därmed överträder de sina befogenheter.  
 
Ett annat problem är att myndigheterna på olika sätt subventionerar konkurrensutsatta verksamheter. Det leder både till att konkurrensen snedvrids och att offentliga medel används till saker de inte var tänkta för.  
 
Det tredje problemet rör myndigheternas informationsövertag. Den information som samlas in för myndighetsutövning kan ofta användas även för kommersiella syften. Det kan ge myndigheten en konkurrensfördel, skriver Konkurrensverket, som pekar på exemplet SMHI. Där samlas väderdata in för de prognoser som myndigheten måste göra. Men SMHI kan dessutom sälja väderprognoser i konkurrens med privata aktörer och då använda den insamlade datan.  
 
Konkurrensverket hävdar i sin analys att omfattningen på den offentliga affärsverksamheten är så stor att den bör regleras. En myndighet bör bara få sälja varor eller tjänster om den information som den fått genom myndighetsrollen också erbjuds till konkurrenterna på samma villkor.  
 
"En renodling av rollerna där man gör det tydligt vad som är myndighetsuppgifter och vad som är annan verksamhet skulle lösa många problem" säger Claes Norgren i ett pressmeddelande  
 

 
 
4)  
 
Statens enda funktion bör vara att skydda människans liv, frihet och egendom, den ska inte själv kränka dessa rättigheter genom tvång, förbud och beskattning.  
 
Socialism, konservatism, regleringar och skatter måste bekämpas för att alla människor ska kunna skapa sina egna liv och eftersträva lycka.  
Marknadskraften är symbolen för den mänskliga skaparkraften som måste släppas fri, och för det goda i samarbete med andra människor på frivillighetens grund.  
Detta Newsletter är ett försök att visa frihetens överlägsenhet över alla andra system.  
En guide till vad den fria konkurrense innebär på olika samhällsområden.  
 
 

 
 
 
5)  
 
Det grundläggande felet i näringslivet är girigheten bland ledarna säger Bengt Johansson  
 
Bollkänsla. Om folk trivdes bättre på jobbet – och hade roligare – skulle alla prestera mer. Många presterar under sin förmåga och skälet till det är att utmaningar, uppmuntran och ekonomisk ersättning saknas. Det anser Bengt ”Bengan” Johansson, legendarisk ledare för det svenska handbollslandslaget, som numera ägnar sig åt ledarskapsfrågor på heltid.  
 
Det grundläggande felet i näringslivet är girigheten bland ledarna, anser Bengt ”Bengan” Johansson. För många ledare anser att det är en självklarhet att de har rätt till ersättningar som vida överstiger det medarbetarna får. Och det är ok att den yttersta ledningen berikar sig ytterligare genom bonusar och annat.  
 
Att hans syn på ledarskap intresserar så många tycker han egentligen är ganska märkligt. Själv kallar han det sunt förnuft. Och det är just därför han också är genuint upprörd över näringslivets girighet  
Det är fullständigt självklart att den person som har hand om en speciell maskin kan den bättre än en person i ledningen för företaget. Ändå lyssnar ledningen oerhört sällan på dem som utför jobbet.  
 
Att rycka upp ett lag under några månader vore kul. Min övertygelse är nämligen att min syn på ledarskap passar alla lag. Det har inget med Sverige att göra - alla vill bli behandlade med respekt.  
 
I Bengt Johanssons egen bok ”Medaljer och Gurkburkar Coaching i världsklass” beskriver han sin syn på ett gott ledarskap. Ord som rättvisa, kärlek, inflytande och humor återkommer ofta i beskrivningarna.  
 

 
 
 
6)  
 
 
Jag skall lägga på ett kol för alla som ropar på staten!  
 
Artikeln om den fria företagsamheten har satt fart på sinnena och flera monoplister har hört av sig, i sanningens namn är det fler som stöder den fria företagsamheten som hör av sig.  
Jag skall lägga på ett kol för alla som ropar på staten!  
 
Vår regering säger sig vilja stödja den privata företagsamheten, det är nog så, men regeringen är inte fri att agera, den regera tillsammans med 2 st partier vars målsättning är att förvandla Sverige till ett Nord Korea eller vad vet jag.  
I vilket fall är det klart att både mp + v vill ut ur EU och isolera Sverige samtidigt som mp + v skickar sina mest inkompetenta politiker till Bryssel, som drar ut varje skattefri krona ur systemet för egen räkning, vars enda uppgift är att få ut Sverige ur EU utan att samtidigt ge väljarna ett alternativ!  
Sedan må det vara en fråga för forskarna att utreda hur tillståndet är i ett land där man kan vinna röster, tillräckligt många för att driva ett parti genom att gorma, ut ur EU, eller är det kvittot på den skola som samma gäng varit med om att rasera? Det är inte det enda öststatsmässiga. I själva verket handlar den rödgröna majoritetens ”informationsinsatser” till stora delar om ren propaganda. Särskilda insatser ska förändra Svenskens attityder så att de överensstämmer med ”långsiktiga mål”, med andra ord skall Svenskens skattepengar användas till att få dem att tycka som den politiska majoriteten s, v, + mp!  
 
Samtidigt som regeringen förvisso infört en del lättnade så tar man med råge tillbaks allt och lägger på ytterligare nya pålagor som en kompromiss med mp + vp, allt för att bibehålla regeringsmakten.  
Det må vara partipolitiskt taktiskt riktigt, men vad är det mot väljarkåren?  
 
De privata företagarna som skulle få lättnader i sin tillvaro, som är uppe hos regeringen och gör sig påminda, blir istället tröttsamma entreprenörer aldrig nöjda och fortsätter att tjata om konkurrenshinder.  
Dessvärre kan man inte låta en bransch vara DELVIS konkurrensmässig hur länge som helst, lika litet som man kan vara DELVIS gravid!  
 
Det är antingen eller. Ingen kan seriöst menar att konkurrensbefrämjande bestämmelser är undanröjda förrän det till faktum är genomfört, se artikel nr 3 där statens egen utredare styrker mina påståenden på ett förfärligt tillstånd i ett land som bekänner sig till marknadsekonomin.  
 
Om en fri marknad ska uppnås får marknadsekonomins aktörer ifall nu BR hade varit ett organ som företräder dig som företagare, och inte att förvänta sig att ministrar och statstjänstemän ska ha en intuitiv uppfattning om hur marknaderna fungerar utan att istället hjälpa dem att förstå sig på dem. Här har olika branschorganisationer en särställning eftersom dom i samarbete kan utforma en plan hur man kan befria sig från tvångsjackan och istället föra fram åtgärder som spara samhället miljarder samtidigt som det stöder den fria företagsamheten och ökar välståndet för alla. Men vad gör man? Man står med mössan i handen och kräver mera bidrag.  
Kollektivbranschen är en av flera branscher där allt har gått snett, där annars vettiga (s) politiken blivit fört bakom ljuset av ett fåtal högljudda militanta vp och mp kamrater som alldeles säkert saknar kontakt mellan hjärnan och munnen.  
 
Vårt utbildningssystem har i stor utsträckning misslyckats med att anpassa sig till det faktum att vårt välstånd och själva grunden för det alltid har varit beroende av marknadsekonomin. När statsapparaten väljer ut och fortbildar tycks den sätta större värde på kunskaper i socialvetenskap och ett 20 tal andra flumämnen än på insikter i vad det är som försvagar vår ekonomi till exempel alla konkurrenshinder och monopolets företrädare som med skattemedel i påsen kan ägna sig åt att utradera elaka uppstudsiga entreprenörer.  
 
När man på Universitetsnivå får lära sig att det svenska välståndet bygger på den stora offentliga förvaltningen så visar det nivån på uppförsbacken vi har att ta oss över. Inom politiken pågår nu seriösa samtal som ger hopp, man har ingående samtal om att slopa landstingen, det är (s) som för dessa samtal med vetskap om att landstingen enbart är en bromskloss. En institution som hindrar mer än någon annan utvecklingen av den privata företagsamheten. Den dag som förhoppningsvis ligger nära, när man lägger ned landstingen får inte bara sjukvården en ordentlig knuff framåt utan även kollektivbranschen får ett lyft, då är det goodbye för länsbolagen med en gång och med detta SLTF som letar efter russinen i kollektivtrafiken.  
 
Ett annat fenomen är att det är förhållandevis sällsynt att folk från statsförvaltningen flyttar till småföretag, där avslöjas deras inkompetens omedelbart när man dagligen måste slåss mot maktens mörker män och konkurrensen.  
Att flytta till storföretagen från en statlig tjänst är inte alldeles ovanligt, där försvinner man in i det anonyma, att vara lakej har man lärt sig, något man upphöjt till den högsta läran, ja rent av till fullkomlighet.  
 
Den finansiella sektorn är i nära samarbete med staten bemannat av personer med liknande utbildning och snarlik bakgrund.  
I vilket fall i det högre planet som de inom statsapparaten.  
Finansapparaten i ankdamms Sverige där allt bestäms mellan Stureplan och Nybroplan, där man sitter på samma krogar, dar man tar en bärs på samma barer, är klädda i samma sterila kläder där det lyser, jag är en finansknutte med rätt att sätta sprätt på skattebetalarnas pengar oaktat om jag arbetar på bank, finansinstitut, stiftelse eller annan pengar akrobatisk inrättning utan personligt ansvar.  
 
Det är finansvärlden mellan Stureplan och Nybroplan som är ansvarig för att industrin har försvagats, dess vitalitet försvunnit då jakten gäller kvartalsrapporter inte vad man producerar, inte vad man forskar, inte vilka produkter man har för framtiden.  
 
Och vem har den största kontrollen över börsen och finansvälden om inte staten med alla sina institutioner där man sätter folk med partiboken, Harpsund kurser, fackpampar eller anpassade personer som Adelsohn (m) vilken ropar i otid på fri konkurrens och samtidigt som ordförande för ett SJ menar att SJ inte skall konkurrens utsättas. Dessa medlöpare av systemet är med och besluta om bonusar, Strandvägslägenheter och annat som skandaliseras i pressen. Dessa välanpassade personer sitter kvar oaktat vad man hittar på och snabbt skyller man på en företagsledning som för all del må vara girig i överkant men i alla optionsplaner finns det alltid en eller flera fack samt statstjänstemän som varit med och beslutat, dels om utdelning som sedan duckar och inte syns i mediat för att snart vara med i nya äventyr, men vad gör det, det är ju ändå bara skattebetalarnas pengar.  
Detta spel med dina pengar visa hur farligt det blir när allting koncentreras till ett fåtal personer. Det finns inget mera överlägset för ett lands välstånd och ekonomi än det lilla företaget som i antal balansera de stora bolagen.  
 
När jag får ett e-mail från små bussägare som ursäktar sig att dom är så små varför dom inte kan göra så mycket mot ett förkalkat BR, är mitt standard svar, du skall vara stolt över att du är ett litet företag som klarar dig i en idag snedvriden konkurrens. Ytterst är det synd om ledarna för de större bussbolagen som exempel, med korta mellanrum får lämna chefsjobbet till en annan lakej som inte heller förstått hur det står till i branschen, som likt en grammofon skiva som hängt upp sig, tror att man kan tjäna pengar för företaget genom att spara in på personal, eftersätta underhåll och pressa löner till en nivå där få vill ta jobbet. Oviljan att vilja åka med en förare en dag då och då för att lära sig hur det går till på fältet och om det kan vara rimligt.  
 
Vi alla måste gång på gång förklara att Sverige mår bäst av tusentals småföretag istället för fem stora.  
Det är alldeles uppenbart att finanssektorn är delansvarig för den koncentration vi har i landet, dom tjänar pengar på transaktionerna i dom stora företagen, både när det går ned eller upp, medans dom små kan man inte lugga på pengar varför det gäller att hålla ett i grunden sjukt Swebus under armarna. Och facket och deras styrelserepresentanter vad gör dom? Bra fråga.  
 
Vad som än händer i samhället hoppas jag att ni har det kul på jobbet, för om man acceptera att man kan göra misstag, den dag har man kommit långt, när chefen i det lilla företaget går på en mina och alla stöder honom, den dagen är vi på rätt väg.  
Denna attityd måste börja i småföretagen för att smitta av sig upp till dom stora företagen, när detta sker, intar vi världen med våra produkter och den Svenska industrin går i spinn istället för att hacka sig fram. Då kan vi käka honung tills vi storkna, nåja drömmar må alla få har någon gång. Den fria konkurrensen kommer nämligen aldrig låta oss sitta i bersån, det är just vad konkurrensen gör, håller oss vakna och hindrar en överdebitering.  
Varför kunderna har mer pengar i fickan och mår bättre och kan välja mellan ett utbud av service exempelvis inom kollektivtrafiken istället för att med skatter tvingas till nåt man inte efterfrågar.  
 

 
 
 
7)  
 
 
KAMEROR FÖRUTSER DIN McDONALDS-BESTÄLLNING  
 
- Jag vill ha en Big Mac-meny med en stor Cola, tack!  
- Ja, vi såg det på dig när du parkerade så din bricka är redan klar!  
 
Riktigt så långt kommer vi nog aldrig i hamburgerspåkonst, men kanske ganska nära ändå. McDonalds i USA provar ett system som använder kameror för att studera vilka slags kunder som närmar sig och sedan förutsäga vad de kommer att beställa.  
 
Kamerorna monteras på taket eller väggen utanför restaurangen, och "ser" både bilar och fotgängare. De annalkande kunderna indelas av programvaran i kategorier: vuxen, barn, småbil, minivan, och så vidare. Sedan används historisk statistik för att förutsäga vad som kommer att beställas. "Familj med två vuxna och två barn, typiskt fall av en Big Mac-meny, en McFeast-meny och två Happy meal", kan systemet exempelvis "tänka". Förutsägelserna resulterar i tillagningsinstruktioner för personalen. Syftet är kortade väntetider och minskad kassation.  
 
Spåsystemet, som idag provas på åtta McDonalds-restauranger i delstaterna Pennsylvania och Ohio, levereras av det amerikanska företaget HyperActive Technologies. En av dess grundare hävdar att systemet kan minska kundernas väntetid med upp till en tredjedel, samtidigt som mindre mat behöver kastas. Företaget hävdar också att varje sex sekunder i minskad väntetid ger en genomsnittlig snabbmatrestaurang en intäktsökning på 1 procent.  
 
Dessutom har personalens "gapande och skrikande" minskat sedan spåsystemet infördes, säger en chef vid McDonalds i Chippewa i Pennsylvania. Kan vi hoppas på att i framtiden också begåvas med en minskning av frasen "Big Mac är slut, kan du vänta en och en halv minut?" (för vi vet ju alla att de där 1,5 minuterna lätt blir 5 minuter).  
 
Ur ett affärsmässigt perspektiv, vad är detta ett exempel på? Jo, hur IT kan öka både lönsamhet och kundtillfredsställelse genom att samla in mera information och därigenom erbjuda bättre beslutsunderlag.  
Men förlåt detta är en värld som inte passa dagens bussägare än mindre är mottaglig och förmodligen läser detta som ett skämt istället för att fundera hur man kan använda ett dylikt system i den egna verksamheten. IT teknik utvecklingen går så rasande fort där varje företag kan tjänar massor av pengar, öka sin tillgänglighet och därmed lönsamhet, ifall man vore lite, bara lite mottaglig.  
 
 

 
 
Min man och jag har alltid mycket nöje, att läsa dina Newsletters. Vi tycker att din "humor" är mycket bra!  
Det är också bra, att man inte bara tackar och bugar, utan att det finns människor, som är kritiska och säger ifrån.  
 

 
 
 
8)  
 
Röda Korsets boss får inte köra Jaguar  
 
Christer Zettergren som är Röda Korsets generalsekreterare hade en Jaguar X-type. Fackföreningen HTF tvingade honom att byta tjänstebil.  
 
Christer Zettergren som är Röda Korsets generalsekreterare har blivit tvungen att byta tjänstebil efter att HTF fick reaktioner. Nu har HTF kommit överens med Christer Zettergren att han ska byta sin tjänstebil skriver Aftonbladet. Jaguar X-type kostar cirka 280 000 kronor.  
En motsvarande Volvo 400.000 kronor. Frågan är istället varför skall han överhuvudtaget ha en tjänstebil och inte köpa sig en egen bil?  
Vem har valt Christer Zettergren till chef för Röda Korset, en annan verksamhet som bygger sina inkomster från statliga bidrag.  
Den som har chansen att informera sig om hur Röda Korset fungerar i Schweiz, han slutar snart att tro på mänskligheten, sicket gäng!  
 

 
 
9)  
 
Sverige har kommit ett steg närmare EU?  
 
I oktober 2005 införs pass med så kallad biometrisk information, samt ett nytt internationellt id-kort i Sverige. Det nya id-kortet kommer att kunna ersätta passet vid resor inom Schengenländerna.  
Den biometriska information som kommer att användas i svenska pass är ansiktsformen. Passfotot digitaliseras och ansiktsmåtten lagras i ett chip i passet. Informationen i passet jämförs med en nytagen digital bild vid gränskontrollen.  
 
De gamla passen kommer att fortsätta att gälla som tidigare fram till dess att deras giltighetstid löper ut.  
Grattis, Svenska myndigheter att ni kommit så långt efter över 10 år av utredningar i en nivå som alla övriga EU stater har sedan deras respektive inträde, passfritt resande med endast ett ID-kort.  
 

 
 
 
10) En lysande artikel från DN om verkligheten runt Estonia, den är lika kuslig samtidigt som den belyser med vilken falskhet regeringen slår blå dunster i Svenska folket, och de som kom sanningen närmast är hotade med åtal ifall dom besöker Sverige.  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=325004&previousRenderType=2  
Berättelsen om Pandora  
Det var en gång ett fartyg. Under många år hade hon gått i kustfart mellan de grekiska öarna. En dag målades hon vackert vit, fick ett nytt namn, "Pandora", och nya ägare för att gå i passagerartrafik mellan Pireus förbi Zakinthos och de Joniska öarna till Brindisi på Italiens klack. Hon fick grekisk flagg men skulle ägas gemensamt av flaggstaten och ett italienskt rederi. Inför det nya äventyret blev hon inspekterad av det internationella klassningssällskapet med assistans av den italienska sjöfartsmyndigheten som skickade sina inspektörer från Rom. Och hon inspekterades i januari när hon låg i Pireus, i flaggstatshamnen.  
 
Inspektörerna från Rom hade anmärkningar på närmare 100 punkter. Det var allvarliga fel: tretton vattentäta dörrar fungerade inte, brandskyddet var saboterat, det fanns ingen skadekontrollplan, inga instruktioner på grekiska, på besättningens språk. Det var ett vackert målat skepp, men slitet och illa underhållet, så hon fick enbart ett provisoriskt certifikat för fem månader. Och en vecka senare, den 1 februari, gör hon sin första resa till Brindisi - över havet till Italien. Grabbarna från Brindisi inspekterade henne faktiskt vid fyra tillfällen under hennes livstid och fann i stort sett ingenting, ingenting alls, någon gång.  
 
Efter att hon gått i daglig trafik i 18 månader - kunde "Pandora" fortfarande inte få ett permanent certifikat. Hon får nu sitt femte provisoriska certifikat. Det blir hennes sista - En natt i september i ganska hårt väder och 20 månader efter sin första färd på den nya rutten går hon under strax efter att hon rundat Kythere och vänt upp mot öppna havet. Hon har nästan tusen passagerare, de flesta följer henne i djupet, bland dem 500 svenska turister.  
 
De berörda ländernas regeringar agerar omedelbart. Den italienska regeringen tar initiativet - olyckan måste ordentligt utredas, inga ansträngningar skall sparas for att bärga skeppet och de omkomna. Vi måste få veta sanningen. Och redan dagen efter katastrofen bildas en haverikommission. I den sitter representanter för alla berörda länder och för alla berörda intressen - rederiet och sjöfartsmyndigheterna. Med den här lösningen var regeringarna mycket nöjda - nu kunde man vara alldeles säker på att alla frågor skulle bli allsidigt belysta och analyserade, man hade ju fått den allra bästa expertis - de som var direkt berörda och som kunde allt man behövde veta om de frågor som skulle utredas.  
 
Men den svenska regeringen hade sina dubier och krävde i en rad skrivelser att en internationell och opartisk haverikommission skulle tillsättas. Man begärde att fartyget skulle bärgas och att de omkomna skulle hämtas upp - en rättsstat är angelägen om att ta hand om sina döda, sa svenska regeringen. Och fartyget måste bärgas för att man säkert skall kunna fastställa hur hon hade gått under. Men grekerna och italienarna lyssnade inte på det örat. Argumenten varierade - det var tekniskt komplicerat, näst intill omöjligt. Att bärga skulle riskera att ge dykarna traumatiska upplevelser. Hettade till riktigt gjorde det när Italien kom med det bisarra förslaget att man skulle gjuta in "Pandora" i betong, för att förhindra all framtida dykning och därmed också för alltid göra det omöjligt att bärga och få underlag för att finna sanningen om hur "Pandora" hade förlist. Havet är en grav sa grekerna. Havet är en grav för sjömän, men för människor från Uppsala, Värnamo och Borlänge, så är havet ingen grav, sa svenskarna.  
 
Nu kom det också fram att den italienska sjöfartsmyndigheten hade ett avtal med flaggstatens myndigheter om bistånd för insatser om fartygssäkerhet. Och att en hamnstatskontroll under ledning av det italienska sjöfartsverket hade ägt rum endast ett par timmar innan "Pandora" lämnat hamnen i Pireus. Nu var det återigen inspektörerna från Rom som var där, det vill säga dem som gjort den allra första inspektionen 20 månader tidigare och funnit nästan 100 fel. I protokollet från olyckskvällen finns många av de fel som man hade hittat 20 månader tidigare, till exempel när det gällde säkerheten ombord. Fem anmärkningar var av det slaget att "Pandora" enligt det internationella regelverket inte skulle ha fått lämna hamn innan felen åtgärdats. Protokollet visade att "Pandora" de facto inte var sjövärdig. Likväl fick hon lämna hamn för att segla i väg på sin sista färd.  
 
Efter tre års utredning så kom kommissionens fullständigt eniga rapport. Slutsatsen var att "Pandoras" besättning var utomordentligt välutbildad, alla hade dom de certifikat som krävdes, de hade gått på sjöbefälsskolor och marinakademier. Och säkerhetsorganisationen var helt i enlighet med alla regler, skrev Kommissionen och konstaterade att "Pandora" var sjövärdig när hon lämnade hamn. Och så lade man hamnstatsprotokollet i ett särskilt Appendix som knappast någon läser. Men likväl gick hon under. Hur kunde Kommissionen förklara det?  
 
Jo, man var helt enig om att fartyget hade sjunkit genom att bogvisiret och rampen slitits av som följd av ett konstruktionsfel. Därefter hade vatten strömmat in på bildäck, det vill säga ovanför vattenlinjen, och på mindre än en timme så sjönk "Pandora" som en sten med aktern före.  
 
All världens marina expertis upprördes och förklarade enstämmigt att Pandora omöjligt kan ha sjunkit på det sätt som hon gjorde med kommissionens förklaring. Och så uppdagades också hamnstatsprotokollet. Och det blir tidningsartiklar, böcker och tv-program. Världens främsta expert på haveriutredningar säger att beslutet om kommissionen var ett historiskt misstag, olyckor måste utredas oberoende. En professor i fartygskonstruktion vid ett italienskt universitet säger att kommissionens slutsatser är vilseledande och att utredningen är katastrofalt dålig. Den tidigare chefen for Corte dei Conti säger helt frankt att kommissionen ljuger på en helt avgörande punkt.  
 
Men från de grekiska och italienska regeringarna hörs ingenting, Kommissionen är upplöst, finns inte, det är en ex-kommission, det är alldeles tyst. Och det vet man ju hur saker och ting fungerar i sådana här länder  

 
 
11)  
 
 
HYCKLERI OM DÖDEN I IRAK. I veckan gjorde P1-morgon stort nummer av västmediernas ”bristande intresset för irakiska liv” skriver Bitte Hammargren i Svenska Dagbladet (ej online) om att västerländska offer i Irak uppmärksammas, medan de civila irakierna dör i anonymitet.  
 
Vilket förbannat hyckleri! Svenska och internationella medier gav fullständigt faan i de hundratusentals, ja, kanske miljontals människor som Saddam Hussein dödade. När USA och allierade nu befriat Irak, då snyftas det över att tusentals dödas i strider eller i terroristattentat, dödsoffer som mer eller mindre direkt anses vara USAs fel. Var fanns SVD, P1 och andra när Saddam torterade och avrättade och etniskt rensade hundratusentals irakier årligen!? Va! Då var irakiernas lidande fullständigt ointressanta. Nu när Irak befriats från massmord, då plötsligt blir de betydligt färre döda något alldeles otroligt upprörande.  
 
De som räknat på döden i Irak kommer fram till att Saddam mellan 1991 och 2003 dödade minst 105 människor per dag under tortyr, och då har jag inte tagit med förlusterna av människor liv i samband med Irak / Iran kriget, Irak / Kuwait kriget utan enbart antalet döda är sedan Irakkriget började i april 2003 omkring 28 människor per dag. Det är naturligtvis fasansfullt. Men ändå talande: under ett krig som befriat ett land från en tyrann har betydligt färre människor dött än under ”freden”.  
 

 
 
Bild 1 visar den snabba utvecklingen inom Bränslecellstekniken, med vinden som hjälp producera man vätgas för direkt användning på fartyg till havs.  
 
 
Sänder varma hälsningar från ett varmt och annars soligt Alicante där det inatt för första gången på snart 6 månader kom ned lite regn i samband med ett åskväder!  
 
Eder tillgivne  
 
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 

 
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten som fungera dygnet om alla dagar.  
http://www.eurocasacar.com  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen klicka du in på http://www.telluscar.com  
 
Söker du avkoppling och bra Golf?  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol.  
På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och vet.  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.