Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 28 den 14:e september 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Ledare  
 
På söndag 17 sep 2006 är det val ett viktigt val i mer än ett avseende  
Det är ett digert Newsletter som ett inlägg i valdebatten som visar vad som sker i ett land med långt makt innehav av ett och samma parti! Scania är bara toppen av Isberget. Trängselskatten en riksfråga med långtgående konsekvenser.  
 

 
 
Men först tillbaka till valåret 2002 och en artikel från Ulf Nilsson likheten med årets val 2006 är slående  
De flesta väljer bidrag och kris!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=4&id=428&show=428  
Kommer det underbart solvarma valåret 2002 att gå till historien som året då Sverige bestämde sig för att försöka lämna världen? Koppla av, stänga till, köra sitt eget lopp?  
Risken är stor.  
 

 
 
Trängselskatten är inte en fråga för Stockholm innerstad, den är synonym för dålig miljö, svikna löften, respektlöshet för demokratin.  
Miljö:
 
 
Rapporter som några forskare från Örebro tagit fram är ett beställningsarbete från sittande regering. Forska rapporten är en villfarelse i siffror och statistik. Rapporten som togs fram som fått stor uppmärksamhet då miljö kommunisterna lanserade den som ett inlägg i Stockholms politik. Forskningen är som så ofta när det gäller trafiksäkerhet, miljö oseriös på gränsen till bedräglig. Helt följdriktigt har kollektivtrafikens tidning trafik forum (branschens Pravda nr 6, 2006) ett dubbelt uppslag allt för att gå makten till mötes lansera man en slutsats där få uppgifter är korrekta. Desinformation!  
 
Rapporter från flera andra undersökningar däremot vilka är samstämmiga – det finns ingen mätbar miljöförbättring. Ändå har ingen av dessa undersökningar tagit fram Etanolets negativa inverkningar. En sådan rapport kommer men har skjutits upp till efter valet, rapporten är förödande och visar tydlig osanningen med det som kallas för miljöbränsle. En till mig närstående person med god insikt i rapporten skakar bara på huvudet åt den fanatism som är kopplad till miljö bränslet, vem är förvånat när anarkister agera, frågan är istället varför alla andra duckar? Varför låter sig (s) utpressas när man känner till allt negativt som Etanol, rapsolja och annat hokuspokus bränsle medför? Är det bara att sitta vid makten som gäller och kan det vara värt ett så ohyggligt pris som ohälsa för alla som drabbas?  
 
Demokratin kräver att alla pendel kommuner får vara med och rösta  
En överväldigande majoritet av invånarna i Stockholms stad vill att hela länet ska få vara med och rösta om trängselskatten. Stockholmarna vill inte heller ha trängselskatt på Essingeleden, vilket förespråkas av ja-sidans kampanjgeneral. Stockholmarna tror också att skatten kommer att höjas i framtiden. Det framgår av en skopundersökning som beställts av Stockholms Handelskammare. Självklart motsätter sig miljö kommunisterna denna demokratiska rättighet.  
 
Ett ja till trängselskatt är att köpa grisen i säcken. Förespråkarna vet att stockholmarna inte vill ha trängselskatt på Essingeleden och inom innerstaden och därför mörkas denna fråga i debatten. Att förespråkarna dessutom vill strunta i väljarna utanför Stockholms stad saknar fullständigt stöd i väljarkåren. Detta är en fråga som berör hela länet. Det är en demokrati fråga.  
 
Oroande är också att en majoritet av väljarna dessutom har förletts att tro att Stockholm kommer att tjäna pengar på skatten efter det att alla kostnader är betalda, vilket inte stämmer med verkligheten. Det finns därför en betydande risk att många väljare riskerar att rösta ja på grund av att de är vilseledda den massiva ja-propagandan. Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av en opinionsundersökning framtagen av Skop på uppdrag av Stockholms Handelskammare.  
 
Sju av tio väljare bekräftar också den farhåga många har att en höjning av trängselskatten om det blir ett ja är lika säkert som löftet om motsatsen i London. I London lovade politikerna tio år utan höjningar men facit är två höjningar, till en fördubbling av skatten, på fyra år.  
 
Svikna löften  
En röst på ja sidan är en röst på partier som svikit medborgarna genom att gå till val med löfte om att inte införa trängselskatten. En röst på ja sidan är att ge förtroende till 3 partier som vill till varje pris tvinga folk till att resa kollektivt som om bilen inte vore en del av kollektivtrafiken? Till varje pris driva fram Etanolet som framtidens bränsle fast alla vid det här laget känner till om hälsoriskerna, att Co2 kommer ut från Etanolet som lägger sig som markozon med allergier och dödliga skador på alla, något som bland annat Folkhälsoinstitutet meddelade som sopades under mattan.  
 
Låt oss friska upp minnet något:  
Trängselskatten och hur tidningen trafik forum vill tvångsbeskatta folket (15 juli 2003)
 
 
Läs hela artikeln nr 2  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=577&q=banken&ww=strong  
 
citat från tidningen: Regeringen bör utreda hur resor med kollektivtrafik ska kunna subventioneras av arbetsgivarna utan att resenärerna förmånsbeskattas. Dessutom bör regeringen utreda möjligheterna att beskatta eller avgiftsbelägga fria parkeringsplatser i storstäderna.  
 
Artikel dec 2004 Stockholm och Trängselskatten  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=605&q=finansmannen%20&ww=strong  
 
Sveriges statsskuld är den största i västvärlden, för att få ihop till löpande utgifter måsta man låna 46 miljarder enbart budget året 2004 och för 2005 aviserade 50 miljarder kronor. (det blev inga 50 miljarder 2005 utan 93)  
Räntorna utan amortering utgör en tredjedel av BNP eller 300 miljarder kronor  
 
Sveriges Statsskuld var 1 228 miljarder kronor i slutet av augusti 2006.  
 
En Ja röst har långt större följder för hela landet än många anar, politik är nämligen irrationell!  
 
En Ja röst till trängselskatten betyder att man legitimera 2 anarkistpartier få fortsätta utöva utpressning på socialdemokraterna.  
 
En Ja röst ger samma partier möjlighet att fortsätta vägen med ett subventionerat Etanol på 5 kr litern där det krävs 3 liter Etanol för 1 liter bränsle samtidigt som Etanol drivna fordon sluka ca 25% mer bränsle, vem menar att detta är miljö främjande? Sverige kan aldrig producera mer Etanol än 30% av totalbehovet allt annat är ännu en osanning.  
 
En Ja röst till trängselskatt är ingen fribiljett till en bättre miljö! Det är istället raka motsatsen och drabbar hela Sverige.  
 
En Ja röst innebär att man stöder mp + v +s att leda landet i fel riktning när det gäller miljön, exempelvis den vittrande katastrofen med kvicksilver utanför Sundsvall som hotar allt liv i hela Östersjön som mörkas av samma partier sedan 20 år.  
 
En Ja röst innebär att mp +v +s gynnar svenska företag som smutsar ned mest av alla i Europa som köper sig fria genom utsläppsrätter från andra länder för att på sätt undgå nödvändig miljö investering. I pengar betyder det ett större belopp än vad Sverige betalar årligen till EU i medlemsavgift vilket betalas gladeligen till företag på kontinenten som gjort sin hemläxa för att svenska företag skall kunna fortsätta skita ned i Sverige.  
 
Det krävs istället en hållbar infrastruktur utbyggnad med nya tåg sträckningar genom Stockholm!
 
 
Den svenska tåg debatten har en ständig förmåga att spåra ur.  
Sakligheten försvinner framför politisk munväder.  
 
Allt vad jag har sett i debatten är ekonomiskt vansinne som belastar samtliga skattebetalare för all tid framöver utan någonsin kunna erhålla en ekonomisk återbäring eller lönsamhet. Istället leder det till minskade nödvändiga framtida satsningar i all evighet.  
 
Därutöver är miljöargumenten felaktiga och oftast direkt lögnaktiga.  
Det borde vara straffbart att medvetet vilseleda en allmänhet och en riksdag i synnerhet, vilket det förmodligen också är, även om man gömmer sig bakom politiska paroller.  
 
Tåget har en lysande framtid! Hela artikeln kan du läsa här:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=577&q=banken&ww=strong  
 
För att återgå till den svenska ankdebatten i fråga om tåg, så krävs det en helomvändning av miljöpartiets och vp:s militanta förespråkare av Botniabanan samt andra kostnadskrävande tågprojekt utan verklighetsförankring.  
 
Den svenska järnvägen behöver snabbt fler spår genom Stockholm.  
Merparten av alla tågförseningar orsakas av spårbrist genom södertunneln eller spårbrist på Centralen och naturligtvis ett ineffektivt signalsystem.  
 
En smart lösning vore därför att ta Söderleden med bro och tunnel som tåg spår för pendeltågen och låta fjärrtågen ta den nuvarande tåg sträckningen ensamt i anspråk.  
 
Att leda söder/norr ifrån kommande godståg genom Centralen är inte särskild begåvad varför en kringgående järnväg är lösningen och samtidigt är chansen för en ny pendeltågssträckning som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft på egna meriter utan tvång.  
 
Vägtrafiken lägger man i en ny tunnel i motorvägsstandard med 6 filer i vardera riktning under hela Stockholm och bygger klart ringleden. Under staden bygger man ett antal jätteparkeringshus med direkta rulltrappor till befintliga T-bane stationer.  
 
Ett dylikt projekt har i stort samma prislapp som Botniabanan.  
 
Det finns faktisk kluriga damer och herrar på Sthlm:s gatukontor som har skissat och gjort dessa beräkningar.  
 
Det som krävs är en personell förändring inom hela den svenska politiska ledningen som ger möjlighet för nya krafter ta tag i surdegar. Det är inte minst viktigt för en fungerande demokrati att man byter till och från ut makthavarna som sitter där inte på grund av sin kunskap utan en partibok.  
 
Citat:  
 
Redan på 1500-talet förstod Machiavelli att ett effektivt sätt att skaffa sig makt är att göra människor beroende av staten. I sitt berömda verk ”Fursten” gav han dåtidens politiker följande råd:  
”… en klok furste bör ordna det så, att hans undersåtar alltid vid alla tillfällen behöver staten och honom, sedan kommer de alltid att vara honom trogna”.  
 
Har vi inte lärt oss något efter 526 år?
 
 
Det långvariga maktinnehavet för ett parti (88 procent av tiden sedan 1932) tenderar att bygga vanor, strukturer och anpassningar som understödjer de perspektiv på samhället som präglar makten.  
Detta faktum med ett långt maktinnehav skapar tystnadens zoner i ett land som Sverige. Det är inte lagar som begränsar yttrandefriheten - där är vi liberalast i världen - utan oskrivna hänsyn som hämmar yttrandeviljan.  
 
Det är ett högt pris man betalar för en Ja röst för trängselskatten som sedan länge inte längre är den verkliga frågan.  
 

 
 
1)  
 
MAN köper Scania? Låt oss hoppas att så inte blir fallet!
 
 
MAN http://www.man.de koncernchef är svensken Håkan Samuelsson som tidigare var avdelningschef på Scania och inte kom längre, han lämnade Sverige liksom så många andra…  
 
Håkan har gjort en ”formidabel” räddningsaktion med MAN som under en längre tid var en koncern i utförsbacken. Det är unikt för en svensk Ingenjör att bli koncernchef i det mest Tyska av alla Tyska verkstadsföretag.  
 
Enligt tyska fackmedia är budet för ett övertagande av samtliga Scania aktier på 8 miljarder Euro. Det är inga rykten eftersom bolaget är publik och på tyska börsen råder inte samma slapphet med saker och ting som sker i ankdammen, MAN kan inte agera utan att saker och ting är aviserade på rätt sätt annars riskera koncernen enorma bötesbelopp.  
 
Beskedet om MAN:s intresse har gjort att Scaniaaktien i Stockholm rusar.  
 
Enligt ett pressmeddelande som skickades ut i Sverige …  
"Tillsammans skulle MAN och Scania bli Europas ledande lastbilsföretag med en plattform för lönsam tillväxt", fortsätter pressmeddelandet.  
 
Analytiker räknar med att det kan bli ett kontantbud på upp till 495 kronor per aktie. Det innebär en prislapp på totalt 99 miljarder kronor för Scania.  
 
En summa som måste vara attraktiv i Investor, Wallenberg sfären som behöver kapital för att stärka sina övriga ägare intressen.  
 
Morgan Stanley har räknat på ett scenario där Man betalar 450 kronor per Scaniaaktie.  
 
Några analytiker anser:  
"Då är Scania värderat till 16 gånger nästa års vinst. Men det handlar naturligtvis om att det finns stora besparingar att plocka ut i en sådan här sammanslagning",  
 
Från fackets sida fäster man främst vikt vid att en ny Scaniaägare är långsiktig.  
"Scania är en kronjuvel i verkstadsindustrin och ett företag i toppklass. Därför är det viktigt om det nu blir något bud på bolaget att de nya ägarna har ett långsiktigt tänkande när det gäller framtiden för Scania", säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.  
 
Toni kommentar:  
Inte ett jättebolag till som lämnar Sverige, en sammanslagning mellan Scania och MAN är lika dålig som när man försökte sig på att Scania skulle fusioneras med Volvo.  
 
Inget svensk företag har under en så lång tid gjort allt rätt och skapat en produkt som är så enastående i världen. Scania har klokt nog aldrig klivit in på USA marknaden där Volvo, Renault, Mercedes förlorat mer än man tjänat in.  
 
Scania är en långdragen och tråkig aktie men den är solid som få andra svenska verkstadsprodukter.  
 
Scanias självständighet är övertygande och en tung konkurrent till MAN som liksom Mercedes i årtionden byggt ”skit” taskiga lastbilar. MAN har under Håkan Samuelsson ryckt upp sig och är på alla sätt långt bättre än Mercedes men en bra bit ifrån Scania och kanske även Volvo lastbilar.  
Att MAN behöver Scania kan man nog förstå men det fungera aldrig så på marknaden, antingen försvinner MAN eller så försvinner Scania på sikt.  
 
Ett Scania som slukas upp av MAN betyder att all spetskunskap försvinner snart till Tyskland eftersom varje levande chef snabbt närmare dubblera sin lön netto efter skatt och i Sverige blir det kvar en produktion som ständigt kommer att hotas om nedläggning då alla svenska avtal och fackliga intriger inte gör det lätt för företag typ Scania att producera kostnadseffektivt i jämförelse med vad som sker överallt annars. Det är inte heller så konstigt att Scania under årtionden vuxit sig starkare ute i världen för att finnas närmare marknaden vilket är dö-snack men låter bra i propaganda språket.  
 
Scanias största problem är vem som skall ta över VD Östling som är ensam härskare i bolaget och sådant är inte bara dåligt för ett land utan i lika grad för ett företag. Östling har gjort ett strålande arbete och det är lätt att klandra när en rad chefer lämnade bolaget på senare tid efter att det blev klart att Östling fortsätter ytterligare ett antal år som koncernchef men det kan lika gärna vara att det är vindflöjen som lämnat skutan och Östling med sin strategi är den verkliga vinnaren som Scania tryggt kan leva vidare på.  
 
Rädda Scania kvar i landet och avvisar ett lockande bud på närmare 100 miljarder kronor är nog så svårt, men det blir dyrköpta pengar för Sverige som land.  
 
Kanske man avvakta valet och därefter tar ställning, Sverige måste anpassa sig efter omvärlden när det visat sig så många gånger att världen inte vill vara som Sverige.  
 
Scania är Sverige och försvinner Scania försvinner andra storföretag med tiotusentals arbetsplatser hos svenska under entreprenörer och utförsbacken är i full gång.  
 
Ketchup effekten blir då en verklighet! En slutlig katastrof för landet som inte går att reparera, man får nämligen aldrig tillbaks storföretag som lämnat landet!  
 
Och ingen skall väl tro att Ohly, Erikson, Smith - Svenson, Persson och andra miljö kvaddare skapar ett enda ”riktigt” nytt arbete?  
 
Scania är bakbunden av den svenska regeringen att inte få utveckla bränslecell drivna motorer utan skall traggla med Etanol och gasdrift på bussar som är en fel väg något alla känner till utom dom som anser sig bestämma, MAN har här ett stort försprång med en kunskap som kanske till och med är bättre än hos Mercedes fast man samarbeta på olika sätt.  
 
Scania å sin sida har motorer som inte bara är urstarka utan också ekonomiska med låga avgasvärden men detta är i ett kort perspektiv.  
 
MAN och Scania slåss på världsmarknaden. Låt dem få fortsätta med detta det skulle alla tjäna på utom aktieägarna i Scania som kan casha hem en säker vinst nu och vem vet hur det är i framtiden med en regering som bakbinder Scanias möjligheter i ett nödvändigt teknikskifte för miljöns skull. Istället har vi en regering som miljö schabblar vilket är förödande där Volvo nyligen flyttade sin bränslecellutveckling från Hisingen till Indien med alla kunskap som därmed försvann, bara så där över en natt.  
 
Är det så enkelt att blir det ett maktskifte på söndag också räddar Scania kvar?  
Låt oss hoppas på det!
 
 
PS Blir köpet klart besannas mina prognoser att Svenska Neoplan blir Scania Buss och därmed är sagan Claes & Stefan slut, något jag framförde för 2 år på TUR mässan med ett fnys från Claes som tillhör medlöparna i systemet och berikat sig på ett elegant sätt. Kröka rygg kan vara lönsamt, ibland mycket lönsamt! Fast det kanske tar något år innan man kommit ned till bussfrågorna.  
 

 
 
2)  
 
Tidningen Expressen avslöjanden hur AMS handikappstämplar fullt arbetsföra människor.
 
 
Det har varit helt surrealistiskt att läsa Expressens serie om hur Ams handikappstämplar fullt arbetsföra människor. Man tror sig förflyttad till ett gammalt östland, där människor känner sig tvingade att "erkänna" olika diagnoser; annars blir de bestraffade.  
 
Det viktiga för Ams är tydligen inte att människor hittar arbete, utan att de siffror som har beställts från högsta ort levereras till varje pris. Det är rena Sovjetvärlden. Har ledaren satt upp målet om fem ton spik måste det infrias även om det innebär att spikarna är obrukbara.  
 
I lördags berättade Expressen om 25-åriga Jessica Pettersson som tvingades bygga med klossar hos en arbetspsykolog varpå hon klassades som funktionshindrad. Om hon bara erkände sitt handikapp skulle hon få börja arbeta på Samhall med att skruva isär och rengöra rullstolar, hette det. Jessica, som beskriver sig själv som en fullt frisk och normalbegåvad person, säger att hon saknar ord för hur förolämpad hon känner sig.  
 
Expressen har berättat om en rad liknande fall den senaste veckan och de är bara toppen på ett isberg. Var femte arbetslös stämplas numera som handikappad av arbetsförmedlingen. Ja, du läste rätt - 19,3 procent.  
 
Enligt docent Mikael Holmqvist, som har forskat på området, ser sig majoriteten av dessa "arbetshandikappade" personer inte alls som handikappade. De har lockats och hotats att erkänna för att slippa bli avstängda från a-kassan och få större chans till en åtgärd eller ett jobb.  
 
Enligt en centralt placerad källa på Ams är syftet att pressa ner arbetslöshetssiffran inför valet. De "handikappade" räknas nämligen inte in i statistiken över arbetslösa.  
 
Detta är inget mindre än en skandal av stora mått. I dagens Sverige tvingas alltså arbetslösa människor erkänna olika handikapp som de inte har av en statlig myndighet i syfte att frisera statistiken åt s-regeringen. Det är hisnande.  
 
Och när arbetslivsminister Hans Karlsson ges möjlighet att reagera på serien svarar han att "en handikappkod är en möjlighet" (Expressen 10 september). Hans Karlsson är med andra ord inte skakad och chockad över dessa Sovjetfasoner på Ams, utan fullt införstådd med dem och nöjd.  
 
En sådan arbetslivsminister måste bytas ut och en sådan myndighet måste reformeras från grunden. Väljarna har chansen att se till att detta blir verklighet nästa söndag. Måtte de ta den.  
 
Av LEDARREDAKTIONEN mailto:ledare@expressen.se  
 
----------------------------------------  
 
Publicerad:  
2006-09-12 09:16  
 

 
 
3)  
 
Banken lurade Högsta Domstolen
 
 
Journalisten Lars Ohlsson som tidigare skrivit böckerna Skambankerna och Ruinmakarna är upprörd över domen och anser att domen skall prövas på nytt.  
http://www.realtid.se/ArticlePages/200609/11/20060911081816_Realtid018/20060911081816_Realtid018.dbp.asp  
 
 
Toni kommentar:  
Svenska domstolar är inte fria, tvärtom vilseledande uppgifter från ”rätt” part väger tyngre än offret som är lurat helst om beställningen kommer från regering eller facket.  
 
En av Sveriges större rättskandaler där regeringen spelar med helt öppet, regeringen, bankerna och olika myndigheter mot Erik Penser  
 
Du kan läsa en sammanfattning som Bankföreningen har gjort på denna länk.
 
http://www.bankrattsforeningen.org.se/Penser/penser1.html  
 
”Ändå ställer finansministern raskt upp med fem miljarder kronor i nytt aktiekapital. Inte från statsbudgeten men från två andra statliga företag. Fortia, statens Investmentbolag, får en bestämd "uppmaning" att sätta in två miljarder. Resten utlovar Larsson från Posten, som finansinspektionen för ett halvår sedan stoppade på bankmarknaden av neutralitetsskäl. Varken Posten eller Fortia har kompetens eller kapital nog att agera i storbankssektorn”  
http://www.bankrattsforeningen.org.se/Penser/penser5.html  
 
Penser ärendet ligger sedan några år hos EU domstolen som beslutat ta upp frågan, någon dom har ännu inte skett då regeringen sin vana trogen försvåra och skickar vilseledande uppgifter.  
 

 
 
4)  
 
Trängselskatt på bussen?
 
 
Den frågan kan man ställa sig efter ha åkt buss från Stockholm till Norrtälje i vintras. Min plats på den överfulla bussen blev att stå längst fram hos chauffören, då fick jag också förmånen att se alla instrument. Med hastighet nära 100 km/tim på snö-isig motorväg kom vi snabbt fram till Norrtälje.  
 
Är det här priset Norrtäljeborna ska betala, att åka i fulla bussar med stående passagerare, när trängselskatten infördes i Stockholm?  
 
En annan fundering är säkerheten. Hur länge skall myndigheterna tillåta stående passagerare i buss på motorväg i dessa hastigheter? Var finns BR i sammanhanget som vill ha säkerhetsbälten, böter, och cykelhjälm för dom som går till sängs?  
 
Denna fråga hade löst sig själv ifall utövandet av trafiken vore fri, utan politiker, utan SL, den fria marknaden löser dessa frågor med komfort och prissättning som argument.  
 
Statsråd och höga statstjänstemän som är ansvariga för länsbolagens monopol har åsamkat samhället stora kostnader, för alla landets skattebetalare helt i onödan.  
 
Därför kan ryggradslösa oduglingar klamra sig fast vid taburetterna. Därför kan beslutsinkompetenta tjänstemän inom SL fortsätta att hota och bestämma samtidigt som man huka sig bakom sina skrivbord och skyller ansvaret på någon annan exempelvis på trafikföretagen som utför transporterna.  
 

 
 
5)  
 
World Trade Center representerar tron på mänskligheten
 
 
”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."  
 
- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt  
 

 
 
6)  
 
Ett nytt rättsövergrepp är på väg från sittande regering, Bosse Ringholm vill kringskära vår frihet.
 
 
Tänkvärda klipp från BIG BROTHER BULLETIN  
 
Nr 8/2006, utgiven 11 sep 2006. Sveriges enda publikation om övervakningssamhället. Utgivare: Pär Ström. Temasajt: http://www.stoppa-storebror.se  
 
Idag, på femårsdagen av de vidriga terrorattentat som gjort "den elfte september" till ett sorgens begrepp, bör våra tankar gå till de omkomnas familjer. Terrorism ska naturligtvis bekämpas med fast hand, och personer som misstänks för terrorbrott eller förberedelse för det kan gärna övervakas ingående. Men kränkande övervakning av alla medborgare, ett raskt borttagande av medborgerliga rättigheter som det tagit sekler att erövra, och utnyttjande av terrorhotet som förevändning för att genomföra en maktförskjutning från individer till staten som makthavarna önskar av andra skäl - det betackar vi oss för!  
 
Pär Ström  
 

 
 
7)  
 
Bosse Ringholm vill införa Internet-censur
 
Regeringen förbereder en ny lotterilag, som ska vara införd om ett år. Ett av syftena med den är att hindra svenskar från att spela hos utländska spelbolag. För att uppnå detta överväger vice statsminister Bosse Ringholm att införa spärrar - av den typ som man har i Kina - för de utländska spelbolagens internetadresser.  
 
Han överväger även förbud för svenskar att använda betalkort på utländska spelbolags webbplatser. "Jag är öppen för att pröva om vi kan införa de instrumenten för att hindra de här bolagen, som struntar i det svenska regelverket att allt spelöverskott ska gå tillbaka till staten, idrottsrörelsen eller folkrörelserna", säger Bosse Ringholm till TT.  
 
Sådana spärrar mot spelbolags webbplatser skulle strida mot svensk grundlag, eftersom rätten att fritt inhämta information från internet - alltså besöka webbplatser - rimligen måste täckas av stadgandet om informationsfrihet i 2 kap, §1 regeringsformen. Där står:  
 
"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad ... informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden..."  
 
Vi går mot en värld där nästan all information föreligger i digital form. Information som är spärrad i de digitala nätverken kommer att bli icke-existerande för de allra flesta människor. Därför är internetfiltrering, som tekniken kallas, djupt oetisk och i fundamental konflikt med grundläggande medborgerliga rättigheter.  
 
Regeringsformens princip om informationsfrihet blir meningslös om den inte omfattar webbplatser på nätet. Och man måste fråga sig vad som blir nästa steg. Vilken typ av för sittande makthavare obekväma webbplatser ska spärras härnäst? Kanske vissa politiska åsikter?  
 
Det är ett halt och sluttande plan som Bosse Ringholm vill ge sig ut på ("slippery slope" säger de på engelska). Det går en rak linje mellan Bosse Ringholms aktuella förslag och "The great wall of China", som det kinesiska kommunistpartiet kallar sitt system för spärrande av icke önskade webbplatser.  
 
Förutom det hot mot demokratin som det innebär om människor hindras från att fritt ta del av utbudet i de digitala nätverken vore förfarandet djupt nedlåtande mot medborgarna. Det är faktiskt medborgarna som äger staten, inte tvärtom, och det är på tiden att detta förhållande präntas in i de notoriskt storebrorspösiga statsråden (s). Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Maj-Britt Theorin fått som hon ville hade exempelvis svenska medborgare idag varit förbjudna att använda paralbolantenner.  
 
Informationsfriheten är lika viktig som tryckfriheten och yttrandefriheten. Låt filtrering av internet förbli ett signum för diktaturer!  
 
Mera info: http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_13579182.asp  
 
Toni kommentar: Ändamålsglidning – om man skulle acceptera fundamentala ingrepp i den personliga friheten för att staten skall skydda ett spelmonopol – vad blir då härnäst med den utrustning man skaffat? Kontroll på all e-mail trafik? Kontroll på vilka webbsidor du besöker? Göra som China begränsa åtkomsten till fria siter som kritisera styret? Har man glömt radiolagen som infördes för att stoppa Radio Nord där man kriminaliserade samtliga leverantörer som skickade mat eller andra förnödenheter till radiostationen guppande ute på Östersjön på Internationell vatten, den gäller än.  
 
Har man glömt Maj-Britt Theorin samt 4 andra (s) ministrar som ville förbjudna användandet av parabolantenner för folk boende i Sverige? Det var en enda (s) röst från Gävleborg som tippade detta förslag, han som röstade emot uteslöts därefter ur partiet.  
 
Det står mycket på spel med Söndagens val!  
Din frihet bland annat, ha detta i åtanke.  
 

 
 
8)  
 
Insändare:  
Så kan kollektivtrafiken skydda integriteten
 
 
Jag läser om kollektivtrafikens registreringssystem i Big Brother Bulletin och funderar: med en tuff och resursstark integritetsmyndighet som ställer krav skulle det inte vara svårt att bygga register som håller isär registrering av resor från kunduppgifter.  
 
Dvs vid en resa så registreras bara giltighet och uppgifter om resan. Här behövs ett kortnummer men inget personnummer. Vid köp används kortnumret för att fylla på.  
 
Om man vill registrera sitt personnummer på kortet ska det gå bra men det går bara att få fram i en läsare som enbart läser av personnumret på tex ett upphittat kort. Personnumret ska alltså inte registreras i databasen!  
 
Om jag förlorat kortet blir konsekvensen av integritetsskyddet att jag måste veta kortnumret för att få ett nytt. När jag får ett nytt kort så spärras det gamla. Det nya kortet hämtas på trafikföretaget mot legitimation och skriftligt intygande om vad som hänt. Intyget/kvittot skannas och sparas hos trafikföretaget under kortets giltighetstid.  
 
Trafikstatistik - utöver antalet resor - får som tidigare lösas med enkäter.  
 
Detta blir naturligtvis lite dyrare och lite obekvämare men banne mig - det är ändå ett lågt pris för integriteten!  
 
Fredrik Kronberg  
 

 
 
9)  
 
Skatteverkets spindlar skall patrullera Internet
 
 
Det svenska Skatteverket kommer förmodligen att skaffa särskilda programvaror, så kallade spindlar, som automatiskt ska patrullera Internet. Spindlarna ska självständigt leta efter webbplatser där varor bjuds ut till försäljning av privatpersoner, såsom Blocket och Ebay. Annonserna ska hämtas från webbplatserna av spindeln, och sedan ska en programvara gå igenom dem på jakt efter privatpersoner som bedriver handel med varor.  
 
Det berättar Dag Hardyson, Skatteverkets rikssamordnare för Internethandel, för Big Brother Bulletin.  
 
Toni kommentar: Den smygande staten, skatteverket som stat i staten vem övervaka detta monster som alltmer tar sig befogenheter som bara finns i totalitära stater?  
Med din valsedel kan du sätta stop för detta åtminstone för en tid framöver.  
 

 
 
10)  
 
Elektroniska pass kan klonas är ett hot mot din integritet
 
 
De nya så kallade biometriska passen, med digital information i ett chip och trådlös RFID-kommunikation med omvärlden, kan klonas. Det visade nyligen den tyska forskaren Lukas Grunwald, som i demonstrationssyfte lyckades läsa av RFID-chippet i ett pass och sedan lagra informationen på ett RFID-försett smart kort. Detta kort uppträdde därefter som om det vore det ursprungliga passet, och hade lurat en automatisk passkontroll.  
 
Arbetet tog Grunwald två veckor. Han utvecklade under den tiden en egen liten programvara, RFdump, som nu finns allmänt tillgänglig på nätet (adress nedan). Forskaren lyckades också klona RFID-försedda accesskort för arbetsplatsers inpasseringssystem  
 

 
 
11)  
 
"Storebror i soptunnan" underlag för ny straffskatt?
 
 
Precis som vissa svenska kommuner har man i Storbritannien börjat förse hushållens soptunnor med RFID-chips (mikro-radiosändare). Syftet är att vid tömning läsa av soptunnans identitet, väga innehållet och lagra sopmängden i en databas. Förfarandet har nu upptäckts av media i Storbritannien sedan runt 500.000 soptunnor redan har RFID-utrustats.  
 
Vissa politiker har reagerat starkt. Den konservative parlamentsledamoten Andrew Pelling säger att risken finns att inbrottstjuvar hackar databasen och använder sop-fotspåren för att göra inbrott när ett hus står tomt. Han säger vidare. "Det här är inget annat än en spion i soptunnan och jag tror inte ens att det gamla Sovjetunionen skulle ha gjort ett så stort intrång i människors privatliv. Det är helt enkelt storebror som löper amok!" Man kan konstatera att det är skillnad på brittiska och svenska politiker.  
 

 
 
12)  
 
Rikspolischefen vill lösa fler brott med fartkameror
 
 
Nu börjar ändamålsglidningen sätta in avseende de nya fartkamerorna i Sverige. Svenska Dagbladet rapporterar om att rikspolischef Stefan Strömberg ser möjligheter att använda dessa för bekämpande av andra brott än fortkörning. Redan har kamerorna ett antal gånger används för att lagföra personer som ägnat sig åt olovlig körning. Bilar med körförbud, liksom Oskattade fordon, har också kunnat upptäckas. Strömberg tror också att fartkamerorna kan användas i spaning efter bilar som varit inblandade i exempelvis rån. "Vad jag har förstått används det mycket i England", säger han. Det är korrekt, mera information om det system med lagring av alla bilars förflyttningar som nu byggs i Storbritannien finns på adressen nedan. Svensk polis har ett tiotal gånger begärt ut information från databasen över passager genom Stockholms biltullar.  
 
http://www.stoppa-storebror.se/aktuellt-2005.htm#anpr  
 

 
 
 
 
13)  
 
Blogginlägg stoppat av City  
 
”Jag får inte skriva vad jag vill här”. Det skriver Stockholm Citys krönikör Sakine Madon på sin blogg. Hon var tvungen att dra tillbaks ett inlägg på bloggen, efter att ha blivit kontaktad av Mikael Nestius, ansvarig utgivare på gratistidningen Stockholm City.
 
 
Sakine Madon skrev en krönika som handlade om Turkiets yttrandefrihets¬lagar, bland annat att kurdiska Pippi Långstrump-böcker hade fastnat i tullen i Istanbul. Krönikan väckte väldigt starka reaktioner, bland annat ifrån Turkiska riksförbundet. Stockholm City tog bort krönikan, som publicerades på yttrandefrihetens dag den 30 augusti i år, från sin hemsida och pub¬licerade en ursäkt.  
 
I krönikan stod även att Mein Kampf toppade pocketlistan i Turkiet 2005.  
 
Indirekt framställs turkar som nazister i krönikan och det var ett misstag att publicera den från första början, säger Stockholm Citys chefredaktör Mikael Nestius. Annars hade jag inte gått ut med en ursäkt.  
Att Stockholm City skulle belagt Sakine Madon med yttrandeförbud förnekas av Mikael Nestius. Tidningen måste ha medarbetare som är konsekventa, menar han.  
 
Toni kommentar:  
Var går gränsen mellan att utbyta fria tankar via en egen blogg och en kommersiell tidning som leds av ett gäng journalister med hemvist från röda torget i Göteborg?  
 

 
 
14)  
 
Lindbeck varnar för enpartistaten
 
 
Nestorn i svensk nationalekonomi och medarbetaren till Kjell-Olof Feldt, den pensionerade professorn Assar Lindbeck varnar för enpartistaten. ( Det gör dom alla när dom pensioneras, först då)  
Ny rapport: Enpartistaten sammanfattad  
http://www.enpartistaten.se  
 
1. Enpartistatens teori  
Långvariga maktinnehav underminerar ett lands demokratiska kvalitet genom att en verkställande disportionalitet uppstår. Det parti som sitter vid makten får så stora fördelar i förhållande till oppositionen att ett semi-permanent styre skapas. Socialdemokraterna är så duktiga på att utnyttja dessa fördelar att Rörelsens politiska dominans reproducerar sig själv.  
 
2. De mentala konsekvenserna  
Det långa maktinnehavet har gjort att både arbetarrörelsens eliter och många medborgare tar såväl regeringsinnehavet som LO:s särställning i svenskt samhällsliv för givna. Det handlar inte bara om Ulvskogs statskuppsuttalande utan även om att Anna Lindh kallade miljöpartiets förhandlingar med de borgerliga efter valet 2002 för ett försök att “störta” regeringen.  
 
Ytterligare konsekvenser av synen på arbetarrörelsen som makten är när polisen samarbetade med LO-förbundet Transport i razzior mot utländska lastbilschaufförer. Ett annat exempel är när arbetsförmedlingen hotade dra in a-kassan om arbetslösa byggarbetare inte deltog i en LO-demonstration.  
 
3. Maktkoncentration och rättsstat  
Sveriges riksdag har en svag ställning i förhållande till regeringen. Vid 2005 års utgång fanns det hela 153 riksdagsbeslut som regeringen hade underlåtit att genomföra. Trots att regeringen är i minoritet.  
 
Den juridiska makten är ännu svagare än riksdagen. HD har väldigt lite att säga till om och lagrådet kan regeringen strunta i. Under nuvarande mandatperiod har regeringen ignorerat 55 procent av lagrådets varningar om bristande rättssäkerhet i lagförslag.  
 
Det finns dessutom flera tecken på att rättsväsendet håller på att politiseras. Ett exempel är att det ofta är samma jurister som skriver och som tillämpar lagarna, eftersom många domare rekryteras från justitiedepartementet. En annan faktor är att regeringen vill att lönesättningen för domare ska bli individuell, vilket innebär att regeringen via Domstolsverket har möjlighet att belöna de domare som dömer enligt regeringens önskemål. Vidare kritiserar statsråd och riksdagsledamöter allt oftare enskilda domar.  
 
4. Politisering av det offentliga  
Politiseringen av myndigheterna tar sig minst tre olika uttryck: rekryteringen av chefer sker på politiska grunder, myndigheterna ägnar sig åt opinionsbildning i stället för myndighetsutövning och ministrar styr myndigheterna mer än grundlagen tillåter. Dessutom har kommitté- och utredningsväsendet politiserats.  
 
5. Dominans över det civila samhället  
Det civila samhället kontrolleras av arbetarrörelsen. 13 av de 30 största partipolitiskt oberoende frivilligorganisationerna har minst en socialdemokratisk politiker som ordförande eller vice ordförande. 19 av de 30 organisationerna är ekonomiskt beroende av staten. Regeringen utnyttjar också civilsamhället genom att initiera nya föreningar som gynnar deras syften, och genom att ge existerande organisationer resurser bundna till opinionsbildningsuppdrag.  
 
6. Styrning av forskningen  
Universitetens och högskolornas styrelser består bland annat av politiker. 68 procent av dem tillhör s, v eller mp medan endast 32 procent tillhör något av de borgerliga partierna. Vänsterpartierna är i majoritet i alla 11 universitetsstyrelser och i 22 av 28 högskolornas styrelser. Trots att SACO och TCO torde vara mer relevanta för högskolevärlden än LO, och trots att SACO och TCO tillsammans har fler medlemmar än LO, så återfinns sju LO-representanter i styrelserna, mot endast fyra från SACO/TCO.  
 
Forskare har normalt mycket små egna budgetar och är därför beroende av externa anslag för att kunna genomföra sina projekt. Dessa anslag kommer oftast från stiftelser, som styrs av politisk tillsatta chefer. Enligt en undersökning gjord av SR-programmet Kaliber upplever hälften av 2 100 tillfrågade forskare att de är mer eller mindre politiskt styrda, exempelvis när det gäller vilka undersökningar de kan få anslag till.  
 
7. Facket, makten och pengarna  
LO satsade sex gånger mer pengar per capita på en socialdemokratisk seger i valet 2002 än vad Bush spenderade i presidentvalkampanjen 2004. Detta trots att samarbetet med socialdemokraterna inte stöds av medlemmarna. I valet 2002 röstade klart färre än hälften, 45,6 procent, av LO-medlemmarna på socialdemokraterna. Opinionsundersökningar visar också att en stor majoritet av medlemmarna motsätter sig att deras medlemsavgifter går till socialdemokraterna. Varannan LO-medlem tycker att facket har för nära band till socialdemokratin och 63 procent tycker att facket borde ägna sig mindre åt den allmänpolitiska debatten.  
 
Försvarslinjen om (1) att det är frivilligt att vara med i facket och (2) att besluten om “facklig-politisk samverkan” har tagits i demokratisk ordning håller inte. Arbetsmarknadens regelverk, a-kassornas diskriminering och decennier av propaganda gör det mycket svårt att inte vara fackligt ansluten. LO-förbundens stadgar håller dessutom icke-socialister utanför besluten på ett effektivt sätt. Arbetarrörelsen köper sig makt med medborgarnas pengar, mot deras vilja.  
 
8. Maktskifte har ett värde i sig  
Maktväxling har inget egenvärde, skrev Pär Nuder på DN Debatt för något år sedan. Nej, för den som har makt finns det naturligtvis inget värde i att växla makthavare. Men för alla oss andra finns det ett mycket tydligt sådant värde. Arbetarrörelsen har vuxit ihop med makten och tar regeringsinnehavet för givet. Facket, staten och partiet har vuxit ihop, och arbetarrörelsen utövar en osund kontroll över så många samhällsområden att den liberala demokratin är hotad. Därför finns ett mycket starkt egenvärde att växla makthavare den 17 september.  
 
Toni kommentar:  
Ja-då-så = då har vi ännu ett gäng som inser att långa maktinnehav är av skada och har ingenting med den personliga politiska åskådningen att göra. Det gäller att rösta med förstånd och inte vad man brukar göra av hävd.  
 

 
 
15)  
 
En Värld full av frihandel som regleras av frihandelsavtal som reglera…  
 
Ordlista över olika beteckningar som har ett syfte att avreglera, ibland blir det motsatsen.
 
 
Nedan följer en ordlista med några av de termer och uttryck som ofta dyker upp i diskussioner om handel.  
 
Anti-dumpningstullar  
Ett land har enligt GATT rätt att införa anti-dumpningstullar för att avhålla andra länder från att tillämpa dumping. S k social dumping medför dock ingen rätt att införa anti-dumpingtullar.  
 
APEC  
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. Ett regionalt samarbete syftande till att bli ett frihandelsområde omfattande Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada Japan, Sydkorea, Thailand, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Singapore, Brunei, Kina, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, Papua Nya Guinea, Chile, Peru, Ryssland och Vietnam.  
 
Bilaterala överenskommelser  
Bilaterala överenskommelser är avtal mellan endast två länder, som när t ex USA och Chile avtalar om att sänka tullmuren sig emellan.  
 
Blockad  
Ett annat ord för embargo dvs när ett land vägrar att handla med ett annat. Ett embargo kan omfatta bara vissa produkter, som t ex vapen eller olja eller samtliga produkter som t ex USA:s embargo mot Kuba.  
 
Bojkott  
Att av ideologiska eller moraliska skäl vägra att köpa någons produkter.  
 
"dispute settlement"  
En mekanism för att lösa handelstvister mellan de olika länder som undertecknat GATT och numera mellan WTO:s medlemsstater. Dessvärre innebär konfliktlösningen inget riktigt juridiskt förfarande där ländernas agerande entydigt bedöms efter de regler som finns. Politiska hänsyn gör att ett land ofta kan komma undan med rätt omfattande regelbrott och de andra ländernas främsta försvarsmedel är strafftullar vilket riskerar att leda till handelskrig med ömsesidigt höjda tullar som följd. Mekanismen går framför allt ut på att alla fredliga möjligheter till förhandlingar och överenskommelser ska ha uttömts innan länderna tar till skyddsåtgärder i form av höjda tullar. På franska heter mekanismen règlement des differences.  
 
Dumping  
Ordet används när en anses vara för billig. Priset har dumpats. Anledningen till att produkten är “för“ billig kan vara att den säljs till ett pris som är lägre än tillverkningskostnaden. Detta är den enda form av dumping som är förbjuden enligt GATT (6 § 1: stycket). I internationella relationer används dock uttrycket flitigt även om produktion i länder som har låga standarder för miljö- och arbetarskydd, s k social dumping.  
 
Embargo  
När ett land vägrar att handla med ett annat. Ett embargo kan omfatta bara vissa produkter, som t ex vapen eller olja eller samtliga produkter som t ex USA:s embargo mot Kuba.  
 
Fair Trade  
Ett ofta använt uttryck för de som vill reglera handeln och införa sociala klausuler i frihandelsavtalen. Begreppet fair trade bygger på att free trade, dvs utan tullar eller hinder, inte skulle vara rättvist eftersom rika länder och aktörer har lättare att ställa krav.  
 
Fast-track befogenhet  
Rätten för en amerikansk president att förhandla fram internationella avtal som sedan antas eller förkastas utan ändringar i parlamentet.  
 
Frihandelsområde  
Ett regionalt samarbete som helt avskaffat de inbördes tullarna mellan de deltagande länderna. Upprättandet av ett frihandelsområde kan enligt GATT leda till undantag från klausulen om “mest gynnade nation“ förutsatt att inrättandet av frihandelsområdet inte leder till att den yttre tullmuren höjs.  
 
GATT  
General Agreement on Tarifs and Trade undertecknades 1947 och skrev sedan om i en ny version 1994 som därför kallas just GATT-94. GATT är ett multilateralt frihandelsavtal som lagt grunden för den globala frihandeln i och med att den bestämmer det regelverk som de stater som undertecknat GATT måste följa. Till GATT har också bifogats de tullminskningsavtal som slutits mellan de anslutna länderna. Eftersom GATT bara är ett avtal saknades den organisatoriska överbyggnaden för att garantera dess efterlevnad. Därför startades de undertecknande staterna WTO samtidigt som de kan överens om GATT-94.  
 
GATS  
GATS står för General Agreement on Trade in Services och förhandlades fram under Uruguayrundan för att undertecknas 1994 i Marrakesh. GATS reglerar handeln med tjänster mellan de undertecknande staterna dvs mellan WTO:s medlemsstater. Regleringen är mycket mildare än GATT:s tullregler för handel med varor. En av anledningar till att det går så mycket trögare att öppna upp tjänstesektorn är för att länderna känner stort behov av att självständigt kunna reglera inresor till landet för att undvika illegal invandring och skydda sig mot terrorism.  
 
Handelsbalans  
Ett lands export minus dess import. Ett land som importerar mer än det exporterar får en negativ handelsbalans. Ett land med ett exportöverskott får en positiv handelsbalans.  
 
IMF  
International Monetary Fund. En internationell bank som beviljar lån till länder i tillfälliga finansiella svårigheter. Oftast villkoras lånen mot att länderna genomför de rekommendationer som organisationen utfärdar för att landets ekonomi ska återhämta sig.  
 
Kennedyrundan  
De ömsesidiga tullsänkningarna som skett inom ramen för GATT-avtalet har kommit till efter multilaterala förhandlingar. Dessa förhandlingar har delats upp i rundor. 1964 till 1967 pågick Kennedyrundan som döptes efter den amerikanske president som möjliggjort rundan. Denna förhandlingsrunda som var den första som fick stor uppslutning i och med att antalet länder som undertecknat GATT hade ökat kraftigt. Kennedyrundan kallas också den sjätte förhandlingsrundan.  
 
Komparativa fördelar  
En ekonomisk teori som visar att specialisering och handel mellan olika länder eller parter gynnar dem båda även om ett av länderna skulle vara bättre på att producera samtliga nyttigheter som länderna behöver.  
 
MAI  
Multilateral Agreement on Investments. Ett avtal som höll på att förhandlas fram inom OECD som skulle ha förenklat internationella investeringar genom att garantera investerarna stabila spelregler. Avtalet blev dock så kritiserat att planerna definitivt lades på hyllan 1997.  
 
Mercosur  
Frihandelsområde omfattande Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.  
 
Merkantilism  
En i dag övergiven ekonomisk teori som kort gick ut på att export gjorde länderna rikare eftersom de fick inkomster medan import var farligt för ländernas ekonomi eftersom de betalade till utlandet. Handelskrig gick ut på att försöka översvämma andra länder med sin export utan att själva importera något. Merkantilismen dominerade det nationalekonomiska tänkandet före de klassiska nationalekonomerna som Adam Smith och David Ricardo som förklarade handelns fördelar.  
 
"mest gynnade nation"  
En klausul som infördes första gången i en tullöverenskommelse mellan Storbritannien och Frankrike 1860. Klausulen innebär att de tullreduktioner som något av länderna senare skulle bevilja ett tredje land även ska gälla gentemot den förste avtalsparten. Regeln får till följd att alla länder som skrivit under ett avtal får del av den lägre tull som gäller gentemot det mest gynnande landet. I GATT 1947 användes klausulen för första gången i ett multilateralt avtal vilket ökade dess genomslagskraft. På engelska heter klausulen most favoured nation (förkortas ofta till MFN) och på franska la nation la plus favorisée.  
 
Millennierundan  
En ny förhandlingsrunda med målet att sänka de ömsesidiga tullarna kommer eventuellt att kunna starta inom kort och pågå de närmaste åren. Den kallas för millennierundan.  
 
Multifiberavtal  
Avtal som inom WTO:s ram styr handeln med textilier.  
 
Multilaterala förhandlingar  
Multilaterala förhandlingar är när många parter förhandlar samtidigt för att nå en överenskommelse som ska binda alla deltagarna. Ett exempel är GATT:s förhandlingsrundor när alla länder kommer överens om att sänka sina tullar samtidigt och ömsesidigt.  
 
NAFTA  
North American FreeTrade Agreement. Ett frihandelsområde omfattande USA, Kanada och Mexiko.  
 
Protektionism  
Att med en hög tullmur eller importkvoter vilja skydda inhemsk industri från utländsk konkurrens.  
 
Sociala klausuler  
I handelsavtal införs ibland sociala klausuler vilket innebär att länderna förbinder sig att hålla viss standard på t ex arbetarskydd. Om något av länderna inte följer detta medför det normalt att det andra landet ges rätt att införa skyddstullar. Sociala klausuler anses, av dess förespråkare, vara ett sätt att förhindra att olika länder ägnar sig åt social dumping.  
 
Tokyorundan  
De ömsesidiga tullsänkningarna som skett inom ramen för GATT-avtalet har kommit till efter multilaterala förhandlingar. Dessa förhandlingar har delats upp i rundor. Tokyo-rundan som också kallas den sjunde rundan ägde rum under perioden 1973 till 1979. För första gången deltog mer än 100 länder och resultaten var goda.  
 
TRIPS  
Det avtal om immateriella rättigheter som ingår i WTO:s regelverk.  
 
TRIMS  
Det avtal om villkor för internationella investeringar som ingår i WTO:s regelverk.  
 
Tullunion  
Ett regionalt samarbete där länderna har avskaffat sina inbördes tullar och dessutom ersatt de olika nationella tullarna gentemot omvärlden med en gemensam tullmur. Inrättandet av en tullunion kan leda till undantag från klausulen i GATT om “mest gynnade nation“ förutsatt att inte områdets totala tullmur gentemot omvärlden höjs i och med inrättandet av tullunionen.  
 
UNCTAD  
UNCTAD är ett FN-organ som sysslar med frågor om handel och utveckling med viss tonvikt på u-ländernas situation.  
 
Unilaterala handlingar  
Unilaterala handlingar är något som ett land genomför ensidigt, ofta på helt eget initiativ, t ex när ett land helt på egen hand sänker sina tullar även om andra länder fortsätter att ha tullar mot dess varor.  
 
Uruguayrundan  
De ömsesidiga tullsänkningarna som skett inom ramen för GATT-avtalet har kommit till efter multilaterala förhandlingar. Dessa förhandlingar har delats upp i rundor. Den senaste av dessa var Uruguayrundan som fick sitt namn eftersom den inleddes i Uruguay. Denna förhandlingsrunda var den mest omfattande i världshandelns historia och pågick mellan 1986 och 1994. Jämfört med tidigare rundor var u-ländernas roll tydligare eftersom många fler fattiga länder hade skrivit under GATT. De spelade en mycket aktiv roll för sänkta tullar på livsmedel och textilier. Uruguayrundan avslutades i Marrakesh då GATT 1994 undertecknades tillsammans med otaliga tullöverenskommelser.  
 
Världsbanken  
En internationell bank med uppgift att bevilja lån för uppbyggnad av outvecklade ekonomier.  
 
WTO  
World Trade Organization, Världshandelsorganisationen, är en vidareutveckling till GATT för att ge världshandeln en organisatorisk överbyggnad. WTO grundades 1994 samtidigt som GATT-94 undertecknades. WTO har idag 145 medlemmar.  
 

 
 
16)  
 
Insändare:  
 
Politikerna fattar ingenting
 
 
Ett inlägg om dumma biljournalister och politiker.  
 
Politikernas favoritbränsle etanol är energinegativt.  
Det går åt mer energi för att framställa en liter etanol än energivärdet i etanolen. Det är bara bönderna som kan tjäna på etanolen och importörerna från Brasilien.  
 
Och biogas kan aldrig bli något annat än en försumbar energikälla. Vätgas är inte här på decennier, precis som du skriver då den svenska regeringen gör allt för att fördröja införandet. Det som finns är diesel och i nästa läge diesel-elhybrider, som Peugeot jobbar med. Min nya Volvo S40 med 1,6 liters diesel drar 0,6 liter per mil. Min gamla S40 (–04) med 2,4-liters bensinmotor gick inte att köra blandat på mindre än 1,1 liter bensin. Med en modern bilpark med 1,4- och 1,6-liters diesel och dieselhybrider uppnår vi dessutom Nollvisionen och samhället tjänar miljarder. Oljan tar aldrig slut, priset kommer dock att fortsätta att öka. Att köra suv som drar 1,5 liter per mil vid ett bensinpris på 12 spänn kostar 18 kronor litern. Att köra diesel-elhybrid som drar 0,25 liter per mil när dieseln kostar 40 spänn om 7 år kostar 10 kronor och ger 1/6 del av utsläppen. Trist att våra politiker inte fattar.  
 
Göran Alvén  
 

 
 
17)  
 
Spektaklet Swebus i Dalarna fortsätter
 
 
Hej Toni  
 
Som du ser fortsätter spektaklet Swebus i Dalarna  
Ta en titt i arkivet vad som hänt. http://www.dalatrafik.se/templates/Units/templates/dtNewsList.aspx?id=614  
 
Det är bara ett litet axplock från "Cirkus Swebus"  
Borde det inte vara bättre att annonsera de turer som gick i stället?  
En sak som inte visas är helgen i Mora med hur man löst  
Grövelsjö turerna p.g.a förarbrister.  
400km tomkörning samt övertid på 2 förare som får köra  
Mora-Grövelsjön (200km enkel resa) samt bilersättning på  
500km. ( Arbetstidsregler…?)  
De ansvariga hos Swebus visar på den tydliga kunskap man besitter något som gäller för hela bolaget? Skit i toppen – skit botten!  
Brittsommar hälsning från xxxxxxxxxxxxx  
Dalatrafik tvingas ställa in turer i Falun på grund av förarbrist hos vår entreprenör Swebus.  
http://www.dalatrafik.se/templates/Units/templates/dtNews.aspx?id=826  
 

 
 
18)  
 
Bergkvarabuss är inte mycket bättre?
 
 
Hej Toni  
Har du kollat hur trafiken i Karlskrona nu när Bergkvarabuss kör där?  
Det är inte bara Swebus som har problem.  
En kollega som bor där har upplyst mig om, det är som vanligt, inställda turer på grund av personalbrist brist på bussarna.  
 
Bergkvarabuss har lovat nya bussar i Blekingetrafiken men ej fått dessa så det har lånats in från när och fjärran. Min kollega höll inte på att komma till vår hemvärnsövning som var nu i helgen på grund av att bussen uteblev.  
Han fick slänga sig i en taxi för att hinna till flyget.  
 
Toni kommentar:  
Varje vecka skumma jag igenom ett par hundra tidningsklipp som jag får dagligen – kul att hålla sig ajour med vad som sker i gamla Svedala. Strulet med länsbolagen är mer eller mindre en riksövergripande fråga. Hur Bergkvarabuss har lyckats komma undan skärselden från Länets tidningar medans Swebus med PR talesman toppar spaltmetrarna i ett annat län är en intressant fråga. Varje vecka står tågen stilla lite varstans i landet, man skulle tro att det var en ny uppfinning, man skulle tro att detta bara kunde ske i öst – inget kan vara mera fel, om något funderade där över så var det tågtrafiken i alla väder, snömängder och minus temperaturer.  
I Sverige fungera tågen inte ens längre när solen skiner! I sommar har tusentals tågturer varit inställda.  
 
I Sverige har det gått bokstavligen snett eftersom hela konkurrensen är satt ur spel, det är ett fåtal politiker som bestämmer fordonsparken, det var Elwe Nilsson (m) som bestämde att förarhytterna på T-bane tågen i Stockholm inte behövde någon aircon eftersom man kör i tunnel när verkligheten är att 80% är ovanjord. Så mycket visste han och visar hur fel det blir när politiker skall bestämma vilka fordon man skall köpa.  
 
Skulle politikerna bestämma vilka flygplan SAS köper och vilka stolar man skall ha, blir det ett himla väsen, när SJ Generalen Pettersson bestämde att passagerarvagnarna skulle ha en dörr istället för 2 som tidigare för att få mera sittplatser blev det en nationell fråga i media, alla blev tåg experter över en natt! Och Pettersson krävde man skulle avgå med fackets goda minne…  
 
Bortsett från den ekonomiska skadan länsbolagen är orsaken till så kan ett monopol aldrig uppväga en fri trafik utan regleringar.  
 
Om nu någon svensk kan stava till frihet och förstår vad som menas med detta efter årtionden av smygande socialism.
 
 

 
 
19)  
 
Praktexempel hur man köper lojalitet
 
 
Tidningen Journalisten har följande information på sin webbsida:  
ANNONSPRISER 2006  
 
(Journalisten är ett periodiskt medlemsblad, därav momsbefriat.)  
 
Toni kommentar:  
Utkommer regelbundet på fasta datum 3ggr i månaden = periodisk utgivning?  
Vad är då regelbunden utgivning?  
Var går gränsen i moms frågan mellan regelbundenhet och oregelbundenhet och vem beslutar om tolkningen?  
Rätt gissat, parti konstellationen som rattat landet i årtionden, Enpartistaten!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
 
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut, dygnet om!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com Vi har avtal med lokala företag på över 6400 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!  
Välkommen och prova du med.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.