Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Bäste Läsare  
 
Newsletter nr 37 ”Varning Schönfelder” den 31 oktober 2005, ur innehållet, fortsättning om miljöbluffen och Etanolen, Småländsk turistråd chef uppmanar till Dackeuppror, Ryanair ratar utveckling i Sverige, Slussen måste rivas luktar piss!, direkt från Italien till Öland som ny turistchef.  
 
Ledare,  
Miljökommunisternas lögner om miljöbränsle och miljözoner!  
 
Vad gäller miljözonerna så bottnar det ju mycket i att de aktuella kommunerna har utfärdat föreskrifter som närmast har karaktären av fordonsbestämmelser, vilket de inte har legalt mandat att göra.  
 
Själva huvudregeln, att man i särskilt känsliga områden kan kräva fordon av viss högsta ålder, är inte särskilt komplicerad och inte heller problematisk EG-rättsligt sett. Vid möte mellan svenska regeringens representanter och Kommissionen har de inte haft något att invända mot detta - ålder är ju neutralt i förhållandet mellan svenska och utländska fordon (och torde i praktiken snarast slå mot inhemska eftersom det kanske är naturligt att använda nyare fordon på långa distanser). Men detta är inte korrekt då Baltiska bussarrangörer åker med färjan över Östersjön med bussar man fick av svenska staten som skickade över flera hundra turistbussar under 90 talet som togs ur trafik i Sverige, skall dessa inte få komma till Stockholm – med enstaka bussar vad det är frågan om utan att bli bortbogserade och utsatta av myndighets översitteri med något man levt ändra fram till befrielsen från Sovjet och nu få uppleva på nytt från ett land med måndags demonstrationer på Norrmalmstorg, men sådant är glömt om man tillhör dom gröna kommunisterna.  
 
Problemet är att kommunerna tagit sig för att reglera undantagsmöjligheterna för äldre fordon som de gjort och meddelar dispenser för de fordon som är för gamla enligt huvudreglerna men i vilka ägaren t ex låtit eftermontera reningsutrustning av särskilt specificerat slag och som har testats enligt vissa specifikationer.  
( Det här med dispenser hittar man inte oväntat hos operatörer som dagligen kör inom kommunen med uppdrag från kommunen, sådant kallas för dubbelmoral i andra länder)  
Enligt dessa regler är det nog lättare för en svensk åkare att få undantag för sitt fordon än motsvarande utländska. Kommunernas rätt att medge undantag begränsas egentligen till att tillåta enstaka fordon att för ett särskilt ändamål köra i zonen. Man kan ju lätt tänka sig att en egentligen för gammal men specialutrustad buss behövs vid ett bygge, sportevemang eller annat tillfälligt ändamål.  
 
En möjlighet att lösa problemet skulle kunna vara att regeringen tog över och föreskrev ålders krav som nu och att man endast kunde medge undantag i enskilda fall för särskilt ändamål, som man kan göra från praktiskt taget alla trafikregler då skulle man en gång för alla klara ut att turistbussar inte berörs oaktat om dom är svenska eller från annat land.  
Att undantag också kan medges mera allmänt för fordon, som är äldre än de enligt huvudregeln tillåtna, om de uppfyller vissa internationellt erkända avgaskrav (Euroklasser) och kunde visa detta på valfritt sätt, t ex med sitt registrerings bevis eller något annat intyg från hemlandet. Ett förslag i denna riktning borde behandlas och vara en naturlig utväg ur den återvändsgränd som gröna och röda kommunister försatt Sverige i.  
 
Hela frågan kan naturligtvis anses vara utomordentligt svår rent politiskt, med tanke på miljöpartiets (gröna kommunister) starka ställning i den nuvarande regeringen. De stora kommunerna ligger på och uppvaktar regeringen ständigt och vill egentligen ha ytterligare regler med märkningstvång av fordonen vilket är ur EU-synpunkt felaktigt.  
 
Hela saken blir ju inte lättare av att EU inte bara kräver fri rörlighet utan också har lagt fast normer och målsättningar vad avser luftens renhet i städer, vilket kommunerna i fråga åberopar som skäl för än mera långtgående restriktioner.  
Helt Ok om man vore konsekvent men så vill man etablera Etanol som är långt farligare än renat Diesel med nya dieselmotorer – var finns omtanken om medborgarna? För hade den funnit hade man börjat med att omvandla hela den svenska lokaltrafiken bort från fossila bränslen till vätgas och bränslecellen, steg för steg! Nu är dock sanningen en annan, man gynnar kooperationens osanning och stöder med hundra miljoner kronor byggandet av etanolfabriker som kräver subventioner och skattelättnader.  
 
Det kostar 1,5kW i elkraft för att få ut 1 kW i form av etanol för fordon. Det är hållbart så länge det är skattesubventionerat, så var det med lögnen om miljön!  
Egentligen är hela frågan lite absurd eftersom problemet inte är trafikförordningens regler utan kommunernas som agera utan laga stöd beslutade undantagsföreskrifter, som kan sägas gynna svenska företag med äldre fordon.  
 
Hallå BR är det inte dags att ta tag i detta och kräva en enkel lösning utan att snurra in sig i en massa teknikaliteter.  
1) det är EU avgas normen 4 och 5 som gäller för alla fordon och införandet i takt med vad Sverige varit med och skrivit på.  
2) Vill kommuner ha särregler för lokaltrafiken så är det en avtalsfråga mellan huvudmännen och utförande bussbolag. Turistbussen miljöpåverkan oaktat ålder är inte mätbar vars nytta vida överstiger en möjlig högre miljöbelastning för en enstaka minut, det är vad det handlar om.  
Svårare är det inte!  
 


 
 
I detta nummer av ”Varning Schönfelder” nr 37 den 31 oktober kan du läsa följande:  
 
1a -1d ) Turistrådets chef uppmanar till Dackeuppror  
 
2) Slussen måste rivas luktar piss!  
 
3) Omröstning om trängselskatt prövas igen  
 
4) Tv-journalisten Siwert Öholms son direkt från Italien till Öland som ny turistchef!  
 
5) Stockholm avskaffar zontaxan – 20 kronor för alla resor kostar 100 miljoner,  
Toni tvär arg med kommentarer!  
 
6) Kollektivtrafiken i Washington och i Sverige kan lagra allt om dig!  
 
7) Västtrafik nya RFID-biljett biljetterna kan avläsas på långt avstånd!  
 
8) Folkpartiet tjuvläste parlamentsledamots epost  
 
9) England hotade Europaparlamentet om tele- och Internetövervakning  
 
10) Uppsnappat angående Etanolen i Sverige som bränsle!  
 
11) Det finns inte enda en kund på denna planet som vill köra på Etanol om denne inte blir tvingat  
 

 
 
1)  
 
Toni kommenterar sist efter denna artikel!  
 
a)  
Turistrådets chef uppmanar till Dackeuppror
 
Smålänningar förenen eder! Vi uppmanar till ett nytt Dackeuppror.  
Uppmaningen kommer från chefen för Södra Smålands turistråd.  
Ska vi i Småland utvecklas åt rätt håll krävs annat än Dackarnas skogsstigar att färdas på! Berit Christoffersson turistchef tillsammans med Ingrid Olsson vid Getnö gård, i en protest mot flygskatten som stoppar Ryanair att landa i Växjö.  
De menar att höjd flygskatt rimmar illa med mantrat tillväxt i Sverige och dess regioner.  
 
Konkurrensmedel  
Flygets tillväxt är ett konkurrensmedel för Smålands attraktion och tillgänglighet.  
Oppositionsrådet Bo Frank (m) i Växjö kommun ställer ett absolut krav på socialdemokraterna med Tomas Eneroth och Carl-Olof Bengtsson i spetsen att förmå sin regering att ta bort planerna på en punktskatt för flyget.  
 
De ska ta hit finansminister Pär Nuder och förklara för honom, och varje utebliven handling av dem att inte agera i frågan ska vi jaga dem ända fram till valet för.  
Kollegan Gunnar Elm (c) tänker begära att representanter för regionens näringsliv, kommunerna, landstinget och länsstyrelsen uppvaktar regeringen för att stoppa flygskatten.  
Karin Darlington på Invest in Småland-kontoret undrade hur hon skulle kunna sköta sitt jobb att få hit företagsetableringar från utlandet när inte lågprisjätten Ryanair får placera Växjö på världens flygkarta.  
 
Flygplatser är drivkraften i regional utveckling, det är känt faktum. Det finns ett antal studier som visar det. Se bara hur underutvecklade regioner blomstrat när lågprisbolag etablerat sig!  
Goda exempel finns med Ryanairs destinationer från Spanska inlandet, Italienska orter som ingen hör talas om, Hahn utanför Frankfurt, och så Newcastle-upon-Tyne, säger Karin Darlington.  
 
b)  
 
Vad svarar svenska HTF facket med? Man jublar!  
 
Socialdemokraterna vill inte stoppa den nya flygskatten, som står i vägen för Ryanairs planerade flygrutter från Växjö till London och Frankfurt. Och HTF jublar över att flygbolaget inte kommer hit.  
 
Ett välkommet beslut, sade i går Tommy Mases, chef för Växjöavdelningen av Handelstjänstemannaförbundet, HTF. Alldeles utmärkt!  
Han har tidigare försökt få sin partibroder, styrelseordförande för Smaland Airport, Erling Persson (s), att avstå från förhandlingar med Ryanair.  
 
Och jag varslade honom om att vi skulle protestera kraftigt mot ett avtal med Ryanair om det blev något. Vi skulle ta det som en ovänlig handling.  
 
Bakgrunden till detta är HTF:s långvariga fejd med Ryanair, som facket anklagar för lönedumpning och sämre anställningsvillkor.  
 
Vi välkomnar lågprisflyg men det ska vara bolag som betalar avtalsenliga löner och försäkringar med mera, sådana som Sterling, Fly Me och Easy Jet, tillade Tommy Mases.  
 
Tummen ner  
Ledande socialdemokrater i Småland gör mestadels tummen ner på frågan om de tänkte rösta emot regeringens förslag till miljöskatt för flyget. Sammanfattningsvis fanns där också en tydlig irritation över att den irländska lågprisjätten lägger sig i den svenska riksdagens beskattningsrätt allt enligt Smålandsposten.  
 
Indignation  
Ett företag på Irland ska inte bestämma över svenska politiker, sade en något indignerad Anna Fransson, s-märkt styrelseledamot för Smaland Airport. Visst har varje företag rätt att göra sina affärsmässiga bedömningar, men hos Ryanairs chef, Michael O´ Leary, finns en underton av "jäklas inte med mitt företag!"  
 
Jag tror inte att riksdagen kommer att ändra sig för vad Ryanair tycker, och det ska den inte heller, tillade hon.  
 
Styrelsens ordförande, Erling Persson, liksom ledamoten och kommunalrådet Charlotta Svanberg samt riksdagsledamöterna Carina Adolfsson-Elgestam och Lars Wegendal beklagade liksom Anna Fransson att inte affären med lågprisflyget blev av. Men viljan att försöka förmå regeringen att ändra sig med flygskatten var liten för att inte säga obefintlig.  
 
"Överreagerar"  
Ryanairs chef överreagerar, sade Erling Persson. Han skjuter mygg med elefantbössa.  
Dessutom var det ingen som trodde att det skulle kunna gå då förslaget är en överenskommelse framtvingad av samarbetspartierna med den gröna skatteväxlingen, mindre skatt på arbete, mera skatt på miljöpåverkan.  
 
Riksdagsledamoten Tomas Eneroth hade tagit reda hos regeringskansliet på att flygskatt finns i mer än hälften av EU:s medlemsländer och i åtta länder som Ryanair trafikerar, däribland hemlandet Irland samt Storbritannien.  
 
Därför är inte Ryanairs argument hållbara, och jag tror inte att de menar allvar.  
Annars, menar Tomas Eneroth, finns ingen anledning för flyget att komma billigt undan från miljöskatter när varken åkerinäringen eller privatbilismen gör det.  
 
c) Toni kommenterar:  
Man tar sig för pannan, först var det HTF som delade ut spypåsar inte i omtanken på de anställda utan för att flygbolaget inte tecknade ett kollektivavtal med HTF för vilket Sverige står inför EU domstolen då hela frågan om kollektivavtal är en begränsning av den fria rörelsen för arbetstagare där svenska facket gör vad som helst för att få behålla den politiska makten om arbetsmarknaden och inte ett spår om omtanke för hur 10 000 tals sparkade svenska flygbesättningar har det.  
 
Eller hur man skall skapa nya jobb i Småland annat än att ropa efter mera bidrag från Stockholm. Att HTF och övriga fack struntar i hur det går för Sverige för detta behöver vi inte spilla några ord, utan det man frapperas av hur omdömeslös man agera utan att se möjligheterna. Det finns mängder av dokumentation att Ryanair betalar sina besättningar bättre än många andra bolag vilket inkludera även de stora flygbolagen i Norden och i Europa. Att bolaget arbeta på sitt eget vis utan inblandning av facket må svida.  
 
Ryanair har den bästa lönsamheten en kassa som är mångdubbelt större än SAS där Ryanair byter ut hela sin flygflotta med nya energisnåla plan kontant betalt. Ryanairs flotta är den modernaste med den lägsta genomsnittsålder något flygbolag för närvarande har i Europa.  
Flygbranschens högsta lönsamhet har inte Ryanair för att man dumpar lönerna utan för att man har den mest effektiva organisationen tillsammans med ett annat lågpris flygbolag EasyJet, båda har en administration som bara är en bråkdel av den som till exempel SAS har.  
Småländska (s) politikers kommentarer om miljöskatter i andra länder är rent ut sagt en osanning, det är den sammanlagda beskattningen som är intressant och den har liksom alla övrig beskattning ”landat” att svensk landningsavgift vilket inkludera flygning över Sverige är högst i västvärlden.  
Den Irländska och engelska som åberopas är bara en bråkdel och har båda länder förklarat åtskilliga gånger tillsammans med Österrike att man vägrar acceptera en ökning av skatt av vilken form man än kommer med som fördyrar flygets möjligheter.  
 
Flyget behöver ingen svensk flygskatt eftersom den inte används till miljön utan till andra diffusa hål som bara ökar den totala skattebelastningen och är ännu en åtgärd för att försvåra det för svenska folket. Flygbranschen styrs av 2 stora tillverkare som lägger ned ofantligt stora summor för att planen skall bli avgasrenare och tystare, ingenstans inom industrin har en så markant förändring skett på så kort tid till det bättre utan en enda svensk politikers medverkan.  
 
En svensk miljöskatt är ett bedrägeri och ett brott mot grundlagen som säkerställer att skatt skall vara tydlig och gå mot ett utpekat mål. Det finns ingen svensk skatt som kan påverka miljön för flyget. Denna fråga sköts i Seattle och Toulouse.  
 
Ansvarslösa s, v, mp politiker!  
Om någon tittar i på Ryanair flyg website så hittar man destinationer som ingen hört talas om.  
Kolla man upp destinationerna finner man snart att samtliga flygplatser långt från centralorterna har en fantastisk tillväxt inom industrin och turism. Det Ryanair skapar är tillgänglighet som skapar förutsättningar för den inkommande turism som inget annat kommunikationsmedel.  
 
Det skapar tillgänglighet för den lokala industrin som nu kan ännu snabbare komma till Europas centrala punkter och inte minst deras kunders möjligheter i omvänd trafik. Regioner i Spanien som ligger i storstädernas skugga har blomstrat upp på alla sätt från att varit utflyttningsregioner nu står för den största tillväxten. Inom EU finns det flera utredningar som visar de positiva effekter som lågprisflyget inneburit för dessa regioner.  
 
Det finns till och med en stor sammanslagning av EU regionalpolitiker från många andra EU länder som tagit ställning för lågprisflyget då detta inneburit tillväxter av bortglömda regioner utan skattesubventioner. Om den småländska visdomen hade varit lite mer långsiktig skulle man diskutera en marknadsplan med Ryanair som leder till att flygbiljetterna till Småland som första destination blir gratis – det är nämligen vart Ryanair vill komma erbjuda gratis flyg där dom som tjänar på flyget skall betala, med andra ord en tvärtom händelse mot allt vad svensk bidragstänkande står för.  
 
Svenska politiker borde vara åtalbara som motsätter sig en förbättring av infrastrukturen. Miljösnacket är en skär lögn och få vet egentligen vad dom talar om, vi lever i en avkrok där varje företag som kan bidra med att skapa arbetsplatser borde välkomnas på alla sätt. Sverige kan inte leva på bidrag som man skickar till varandra utan på inkomster genererade från friska företagare som vill och vågar.  
 
Ryanair är en nyckel till ett modernt samhälle som kan få smålänningarna att bli smått unika där hela samhällen lyfts upp ur bidragsträsket. Kanske är denna tanke för länspolitikerna ett par nummer för stort, så man bäddar får man ligga. Synd bara att alla människor som hoppas på en förbättring inte får dra nyttan av vad Ryanair indirekt skapar – välstånd och tillväxt även för en avkrok som Småland det är på världskartan.  
d)  
 
"Miljöskatten innebär sannolikt att vi kommer att utöka våra flygningar till andra destinationer i Europa i stället", säger Michael OLeary.  
 
"Den här skatten hindrar människor med vanliga inkomster från att flyga och innebär att färre turister kommer att vilja flyga till och från Sverige."  
 
Lågprisflygbolaget Ryanair protesterar mot regeringens och samarbetspartiernas förslag om den nya flygskatten på 100 kronor. Ryanair uppmanar nu riksdagen att rösta nej.  
Som ett motdrag till den föreslagna skatten sänker Ryanair priset med 100 kronor på tur och returresor, meddelade dess vd Michael OLeary på en presskonferens på onsdagen.Om riksdagen röstar igenom den mya miljöskatten på flyget kommer Ryanair ändå att fortsätta att flyga på Sverige men ingen utökning sker vilket drabbar ytterst svensk turism.  
 

 
 
2)  
 
Slussen måste rivas luktar piss!  
 
Kul(tur) artikel från DN.  
Varje stad är två städer. Den första är den vi ser på vykorten. Det är stadshuset, slottet och allt det där som omständligt retuscheras och monteras mot en blå himmel för att fungera i turistbyråernas broschyrer. Det är den stad som visas upp för OS-kommittéer och konferensarrangörer.  
 
Den andra staden luktar piss. Det andra Stockholm är den stad som stockholmare bor i.  
Nu är Stockholm i och för sig inte New York. Stockholm är inte ens en storstad, men Slussen är det närmaste storstad Stockholm kan komma.  
 
Man förlorar bäringen härnere, och i trapporna och gångarna som leder mellan nivåer. Arkitekturen förändras var en gång en buss eller ett tåg ankommer eller avgår: väggelement i rörelse, fram och åter som om en osynlig arkitekt hade prövat lösningar på en planritning i naturlig storlek. Slussen är en enorm och spretig byggnad som man inte kan få grepp om ens med hjälp av ett flygfotografi eller en ambitiös utställning. Det beror inte bara på allting som ständigt rör sig, som alltid är på väg någon annanstans. Det är snarare det att historien och de människor som utgör historien sätter sin prägel på arkitekturen mer än någon arkitekt någonsin skulle kunna göra.  
 
Slussen måste rivas. Hela rasket. Även de mest hårdnackade nostalgiker måste inse detta, om de tar sig ner i grunden och använder näsan. Vad man måste begripa är att varje stad och del av en stad är ett provisorium och det är just det som gör staden vacker. Och de vackraste delarna av staden är just de som framlider sina sista år i skymningen, där decennier och kanske sekel har lagrats likt fåror i en gammal människas ansikte.  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=460337&previousRenderType=3  
 

 
 
3)  
 
Omröstning om trängselskatt prövas igen  
 
Kommunförbundet Stockholms län (KSL), som omfattar länets samtliga 26 kommuner, prövar åter frågan om en regional folkomröstning om trängselskatt.  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1686&a=131109&previousRenderType=3  
 
Men bara ett mirakel kan rädda projektet.  
 
Inga biltullar under mandatperioden, lovade blivande finansborgarrådet Annika Billström (s) under valrörelsen 2002. Kanske går löftet nu att hålla.  
 
Redan nu börjar de ansvariga att försöka fördela skulden, på alla utom sig själva. Enklast är att skylla på rättsväsendet: vi politiker försökte minsann, men de byråkratiska domarna satte sig på tvären. Miljöpartiet har skyllt på den söliga hanteringen i finansdepartementet, men regeringen lär inte ha någon lust att bära hundhuvudet. Annika Billström har personligen blivit så förknippad med projektet att hon inte undgår snålblåsten.  
Vill du får en helhetsbild över biltullar och det politiska myglet så har du på denna länk en total överblick.  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=376387  
 

 
 
4)  
 
Tv-journalisten Siwert Öholms son direkt från Italien till Öland som ny turistchef!  
Den svenska ankdammen har röstat!  
Ölands nya turistchef och vd för Ölands turist AB, Ötab, blir Gustaf Öholm.  
Det beslutade Ötabs styrelse på fredagen den 28 oktober.  
I sluttampen fanns två kandidater.  
 
De var starka båda två och meningarna var delade, säger Ötabs ordförande Arne Johansson.  
Den konsult som anlitats förordade dock Gustaf Öholm och majoriteten av styrelsen röstade på honom utan votering.  
 
Så jag utgår från att vi var överens, säger han. Men det var svårt.  
Gustaf Öholm är 40 år och son till tv-journalisten Siwert Öholm, som även drivit gästgiveriet Aspa bruk utanför Askersund. Där har Gustaf Öholm varit vd. Han har även ett förflutet inom SAS och bedriver för närvarande eget företag inom ett flygbolag i Italien, där han bor med hustru och tre barn.  
 
De ska flytta till Öland, säger Arne Johansson.  
Familjen har redan fritidshus på norra Öland.  
Inte mindre än 86 personer ville bli turistchef på Öland.  
Det känns bra att det är klart nu och det har gått ovanligt snabbt, säger Arne Johansson.  
Gustaf Öholm börjar sitt nya jobb den 1 januari 2006  
 

 
 
5)  
 
Stockholm avskaffar zontaxan – 20 kronor för alla resor kostar skattebetalarna 100 miljoner  
Citat från http://www.rt-forum.com/nyheter.html  
 
Zontaxan för kollektivtrafik avskaffas den 1 maj nästa år. I stället ska en kontantbiljett med Storstockholms Lokaltrafik (SL) kosta 20 kronor, oavsett resans längd. För pensionärer och ungdomar blir priset tio kronor.  
 
Reformen beräknas kosta ca 100 miljoner kronor.  
 
Det har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i Stockholms läns landsting enats om i den budget som partierna presenterade på torsdagen.  
 
Partierna, som tillsammans har majoritet i landstingsfullmäktige, har också kommit överens om att ungdomsrabatten på månadskorten ska utökas. Idag gäller den till 18 års ålder men ska utökas till 20 års ålder.  
 
Genom att avskaffa zontaxan i kollektivtrafiken också för dem som inte reser på periodkort kommer en resa mellan t ex Stockholm och Nynäshamn (ca 14 mil) att kosta lika mycket som en resa mellan två hållplatser i Stockholms innerstad.  
 
Toni kommenterar:  
Att Stockholms röd gröna sörja till partier försöker dela ut “godispåsar” till folket inför valet 2006 kan man förstå. Men hur bär man sig åt att räkna fram att en prissänkning på res taxan för lokaltrafiken skall kosta skattebetalarna ytterligare 100 miljoner kronor bland alla miljarder man redan erhåller?  
Att branschens nyhetsorgan ”Pravda” trafik forum, skriver av pressreleaser och publicera dem tillhör maktens förtrogna och spelet för vänner emellan.  
 
Men hur kan man räkna ut att det blir 100 miljoner kronor? Är det ingen tillväxt bland antalet resenärer? Är inte priset en stimulans att skapa ett merresande? Som borde leda till ökade inkomster? Ovan ser ni hur Ryanair minskar flygbiljettkostnaden med 100 kronor per enkel resa för att attrahera fler att resa när samma röd gröna sörja till regering vill höja skatterna för dem som väljer flyget.  
 
Inte kommunicera Ryanair till någon att vi behöver xxx antal miljoner kronor för att vi sänker biljettpriset. När Ryanair slumpar ut miljoner biljetter på de olika marknaderna för 1 krona per passagerare + skatter så sker det på avgångar som annars skulle ha varit mindre belagda. Det är bättre med fulla plan och folk som kommer hem och kan berätta om upplevelsen att för en spänn rest till London.  
 
Fri företagsamhet!  
Detta exempel visar på vad fri företagsamhet kan åstadkomma, Ryanair ett börsbolag med flygbranschens högsta lönsamhet, med en kontant kassa som får SAS att framstå som ett futtigt företag samtidigt som Ryanair byter ut hela sin flygflotta till marknadens mest moderna och energisnålaste flygplans, kontant betalda!  
 
SL som slukar miljarder kronor för att hålla igång en lokaltrafik som saknar en klar styrning som är omhuldat av politiker och massor av intresse grupper där alla kräver och ingen har ett uttalat ansvar. SL är ett typ exempel på byråkratins alla baksidor, överadministrerat, ingen styrning, det gäller att förbruka de pengar man får som anslag till sin budget, idiotprojekt belönas, allt man gör skall kompenseras av skattebetalarna, ingen marknadsanpassning, ingen efterfrågat styrning, ingen anpassning efter vad kunder önskar, det är det totalitära med utredningar som styr det hela för folkets bästa som inte förstår bättre.  
 
Eftersom folket inte acceptera detta inför man biltullar för att tvinga alla som är motspänstiga, samtidigt som man minskar antalet P platser inom och nära tullarna, höjer P avgifterna runt staden så att inte folk skall ta bilen och parkera dem nära tullarna.  
Sett utifrån tror man att någon slags virus satt sig hjärnorna hos de styrande – utan att läkekonsten har hitta ett motmedel.  
 
Därför kan man hos SL räkna ut att skattebetalarna skall ytterligare tillföra 100 miljoner kronor årligen utan att någon egentligen vet vart dom tar vägen förutom till resor, möten och konferenser i en ström som saknar motsvarighet i världen. Är SL bättre skött än Ryanair? Nej naturligtvis inte det är två ytterligheter som stöter emot varandra, i det ena fallet SL där alla resenärer skall tvingas till att resa kosta vad det vill, och i det andra fallet där man skapar en efterfråga åt båda hållen som tillsammans ger en lönsamhet långt större än SL: s förluster med en stor skillnad, SL: s förluster måste svenska skattebetalare i hela landet täcka upp och eftersom det inte räcker måste man låna upp pengar från andra länder där man skuldsätter folket för lång tid framöver samtidigt som pengarna inte räcker till för vård, pensioner och allt annat.  
 
Ryanair har sin bas i Irland som efter årtionde av socialistiskt vanstyre insett att företagandet skapar merarbete och skatteinkomster utan att man skatte konfiskera företag och invånare varför dessa får behålla i stort sina pengar och den skatt man betalar i olika länder är större än SL:s sammanlagda förluster. Ändå har man pengar kvar så att man kan byta ut och köpa 150 nya flygplan a 400 miljoner kronor stycket kontant och ha en kontantkassa som är större än SL:s sammanlagda omsättning.  
 
Ta dig en funderare hur det kan bli så? Svaret har du i hur Sovjet gick åt skogen, det var ekonomin som knäckte landet, Sverige är på god väg att gå samma väg!  
Men sådant kan du inte läsa varken på den tid med Pravda från Sovjettiden eller branschens egen tidning för dom närmast sörjande.  
 
Uppropet från den modige småländske turistchefen på till ett nytt Dackeuppror borde nog inte enbart gälla för Småland utan kräver det en stund till eftertanke för hela landet, hur kan det vara möjlig att svensk kollektivtrafik kan få kosta över 50 miljarder årligen i direkta och indirekta bidrag?  
När fria företag i en fri värld lever med vinster som säkra arbeten för företaget och miljoner andra som drar nytta av att ett fåtal Innovatörer inte hindras av ohederliga politiker?  
Det är du som skall rösta 2006 igen!  
 

 
 
6)  
 
KOLLEKTIVTRAFIKEN KAN LAGRA VARJE RESA  
 
Lokaltrafiken i Washington i USA har infört ett trådlöst så kallat smart kort som färdbevis. Kortet hålls upp framför en antenn vid påbörjad och avslutad resa. Den amerikanska medborgarrättsorganisationen Electronic Privacy Information Center (EPIC) har avslöjat att lokaltrafiken med hjälp av kortet kan samla in stora mängder känsliga personuppgifter om sina resenärer.  
 
Kortet, kallat Smartrip, har trådlös kommunikation med hjälp av RFID, och kan användas på bussar, pendeltåg och för att betala bilparkering. Nu har EPIC fått fram dokument som visar att lokaltrafiken, Washington Metropolitan Area Transit Authority, kan lagra detaljerad information om namngivna personers resor. Exempel:  
 
- Resenärens namn, adress och telefonnummer  
- Tid och plats där varje resa påbörjas  
- Tid och plats där varje resa avslutas  
- Tid och plats då en bilparkering påbörjas och avslutas.  
 
Som EPIC påpekar kan denna information tillsammans med programvaror för data mining och mönsterigenkänning användas för att framställa personprofiler på människor. Det finns dock inga belägg för att sådan profilering idag genomförs.  
 
Lokaltrafiken i London har ett liknande smart kort vid namn Oyster. Där lagras sedan flera år information om varje resa i en databas, med startpunkt, slutpunkt och tider. Informationen sparas tillsammans med resenärens namn och adress under hela kortets livstid.  
 
Länk: http://www.wmata.com/riding/smartrip.cfm  
 
Tipsa dina vänner om  
http://www.stoppa-storebror.se  
 

 
 
7)  
 
Västtrafik nya RFID-biljett biljetterna kan avläsas på långt avstånd!  
 
Tänkte komplettera min tidigare kommentarer om RFID biljetter.  
Det nya biljettsystemet med smarta kort som stora delar av Sveriges lokaltrafik vill använda sig av.  
 
Fjärravläsning av smarta kort är mer än tänkbart i detta biljettsystem. När Västtrafik provkörde systemet som det var tänkt att användas från början, med avläsning "direkt ur byxfickan" utan att behöva ta upp kortet så märkte dom en lite säregen sak angående räckvidden. En av testbussarna körde nämligen förbi en hållplats, utan att stanna och därmed utan att ta upp passagerare. Biljettsystemet registrerade ändå att ett antal personer hade "checkat in" i systemet. Dessa hade då stått på hållplatsen i väntan på andra bussar.  
 
Därmed får det väl anses bevisat att fjärravläsning och därmed även t.ex. spårning är tekniskt möjlig, om en buss utan att stanna, i farten, "plockar upp" ett antal personer som befinner sig utanför bussen och dessutom på ett visst avstånd!  
 
Nu fick Västtrafik justera sina enheter så att de använder en lägre effekt (?). Nu måste man hålla upp sin RFID-biljett i princip intill avläsaren för att an ska bli "incheckad", men jag skulle inte bli förvånad om man med en egen avläsare kan följa personer på håll.  
 
Det finns en hel del frågor som kräver svar innan man lämnar sina personliga uppgifter när man köper ett vecko- eller månadskort av svenska lokaltrafik företag.  
 

 
 
8)  
 
Folkpartiet tjuvläste parlamentsledamots epost  
 
Folkpartiets partisekreterare Johan Jakobsson har läst europaparlamentarikern Maria Carlshamres epost utan hennes vetskap. Det avslöjades när Jakobsson kontaktade en tidning för att be om ändringar i en ännu opublicerad artikel om vilken Maria Carlshamre haft epostkorrespondens med tidningen. Enligt Carlshamre har övervakningen pågått en längre tid. Länk: http://www.expressen.se/index.jsp?a=457902  
 

 
 
9)  
 
England hotade Europaparlamentet om tele- och Internetövervakning  
 
Storbritanniens inrikesminister Charles Clarke hotade härom veckan Europaparlamentet, och krävde att detta antar lagstiftning om gemensamma EU-regler för tele- och internetövervakning före nyår (när Storbritanniens ordförandeskap går ut).  
 
Annars kommer EU-ministrar att anta lagen ändå i december, sa han. Det handlar om obligatorisk lagring av information om alla människors ringande, mailande, SMS:ande, surfande och chattande. Frågan är nu om EU-parlamentet (som är kritiskt) ska ges inflytande i frågan eller inte.  
 
Vissa ledamöter av Europaparlamentet har hotat att föra medlemsstater inför Europadomstolen om Europaparlamentet hoppas över i beslutsprocessen. I det uppskruvade tonläget har den danska justitieministern sagt att om ledamöterna i Europaparlamentet inte är villiga att hjälpa till är de inte vuxna nog att delta i diskussionen - ett uttalande som väckte mycket ont blod bland de folkvalda. Länk: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/10/13/nterr113.xml&sSheet=/news/2005/10/13/ixnewstop.html  
 

 
 
10)  
 
Uppsnappat angående Etanolen i Sverige som bränsle!  
 
Det kostar 1,5kW i elkraft för att få ut 1 kW i form av etanol för bilar. Det är hållbart så länge det är skattesubventionerat eller svenska folket lånar pengar på världsmarknaden för att betala LRF.  
Glöm priset 7,83 per liter etanol! Ett nytt förslag gör att svenska folket kan komma att få betala mycket, mycket mer än så. Det samma gäller dieseln.Den som köper etanol i Sverige behöver inte betala vare sig energi- eller koldioxidskatt. I alla fall inte fram till år 2009. å kan EU komma att dra åt handbromsen.  
 
”En skattechock väntar miljöbilarna”, skrev Dagens Industri.  
EU:s energibeskattningsdirektiv kräver att man har samma skatteregler för etanol som bensin. Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen, förklarar att det finns undantag för pilotprojekt.  
 
”Men blir försäljningen av etanolbilar 15–20 procent av marknaden är det stopp”, säger han till DI. Enligt Naturskyddsföreningens beräkningar bör en liter etanolbränsle i själva verket kosta 9,86 kronor per liter, hela 26 procent mer än idag.  
 
EU-regeln innebär även att skatten på diesel kan komma att höjas kraftigt. En liter som idag kostar 11,09 kronor bör i själva verket gå lös på 14,40, alltså 30 procent med än idag.  
”Försäljningen av miljöbilar går nästan oroande bra. Risken för ett bakslag är stor om vi inte löser skattefrågan på ett bra sätt. Det vore därför nyttigt om vi ganska snart försöker hitta ett nytt skattesystem”, säger Lars Nilsson, miljöchef på Vägverket, till tidningen.  
 
Toni frågar:  
Vad är det för ett svenskt energibeskattningsdirektiv eller från EU som säger att bensinskatten inte får sänkas till etanolskattenivån?  
 
Andra röster som kommit mig tillhanda!  
 
De som har trott att miljöskatter har med miljö att göra är rätt naiva. Det är ungefär lika ärligt som att sälja hästskit som bantningsmedel. När sedan politikerna gått på det där med etanol som ett undermedel så är det bara att gratulera bondelobbyisterna till deras framgångar.  
 
Den som tror att miljöintresset hos politiker sträcker sig längre än till valsedeln ÄR dum i huvudet.  
Kolla hur det gick med gasbilarna för ca 10 år sedan, när folk valde miljöalternativ så höjde man helt enkelt skatten och sket i folk & miljö!!  
Pengar går alltid först, se bara på alla politikerna som inte kan hushålla!  
 
Hellre död än rödgrön bondfångare!!  
 

 
 
11)  
 
Det finns inte enda en kund på denna planet som vill köra på Etanol om denne inte blir tvingat till detta! Säger Volvo miljöchef” Etanol är en återvändsgränd!  
Se mer sist i detta Newsletter!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
 
En liten Nyhet i världen, en stor för oss själva!  
 
http://www.victorcar.com  
Nya priser för vintern - som hos oss betyder ännu lägre pris - då vi har kunnat spara in en del pengar genom ännu mer automatik - besparingen ger vi våra kunder - därför igen lägre priser än tidigare.  
VictorCar är vårt senaste förvärv. Ett gammalt företag med en ny design.  
 
Kolla in och tyck till, denna site blir steget mot nästa generation av biluthyrningssiter  
som ger kunden ännu mer möjligheter. Nyheterna kommer snart att publiceras.  
Vår beprövade site eurocasacar har fått en ansiktslyftning.  
http://www.eurocasacar.com  
Med 24.000 bilar är vi en av de verkligen stora i branschen.  
Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
World Wide Hotel Booking - http://www.venere.com  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra webbsiter nu med sammanlagt 1450 destinationer http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra! Och vi står inte stilla, vi slänger oss omedelbart på att vidare utveckla siterna, för att bli ännu bättre! Välkommen och titta in!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.