Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

1) Mina kommentarer avseende Rapporten från Bussbranschen och Problemen med dagens upphandling
2)Nyckeltalen om den svenska beskattningen
3)EU-kritik mot svenska skatter
4)72 procent av bensinpriset är skatt
5)Ännu dyrare bo i hus
6)Staten lånar mer pengar och får betala mer räntor som saknas i samhället
7)Citat som borde väcka till eftertanke
8)...och så en avslutande artikel om betydelsen av frihet, innovation med andra ord allt som saknas inom den svenska kollektivtrafiken.


Mina läsare av Toni Schönfelder Newsletter är minst sagt aktiva när det gäller kollektivtrafiken och vilket förvånar mig är den uppriktiga insikten hur allvarligt situationen är inom branschen, det kommer allehanda mail som beskriver en vardag som möjligen inte överensstämmer med den som branschföreningarna lever i.
Vilket är allvarligt.

I detta Newsletter har jag samlat ihop lite uppgifter som alla på sitt vis återspeglar situationen i Buss & kollektivbranschen, även om jag tar ut svängarna, så är det helheten som gäller och inte detalj problemen.

1) Jag börja med att ha synpunkter på:

Rapporten från bussbranschens förening och buss & samhälle som återfinns på http://www.busstorget.com/bransch01.pdf

Bussbranschen och Problemen med dagens upphandlingssystem inom kollektivtrafiken.

Av Buss & Samhälle och Svenska Bussbranschens Riksförbund

Min kommentar är följande:

En bra och saklig sammanfattning som dock avsaknar en sann historiebeskrivning, frågan som inte besvaras är hur det kunde gå så illa när allt såg ljusblått ut från början på 80 talet.

Hela Rapporten påminner mig om en svår sjuk patient som går till doktorn och denne finner att cancern har spridit sig överallt i kroppen, det finns botemedel men patienten vill inte lyssna och kräver en ASPERIN och några C-vitaminer som hjälp.

Rapporten är ett synligt bevis på en självplågelse utan motsvarighet.
Att flera av dom som varit med och styrt rapportens innehåll själva sitter på båda stolarna ökar inte tilltron. Kritiken och analysen är lagom fin så att ingen kan känna sig trampat på tårna. Och så fortsätter dansen och med varje årsmöte får man ett antal färre medlemmar. ( vilket förmodlige applåderas av dom ska stora bolagen i branschen)

Det jag vill säga är att hela länsbolagsreformen är en enda svår sjukdom, den kväver allt, alla är missnöjda, och ekonomin på alla sidor är ansträngt. Alla dras med i djupet därför att alla sitter i beroende ställning till varandra och varje form av förändring uppfattas av den andra parten som kritik.

Kritik tål man inte i Sverige, i andra länder lär man skolbarnen att kritik betyder utveckling och förändring som leder till välstånd. En maktfullkommen politisk jätte som Landsting, kommuner och Stat utgör, rör man inte utan personliga konsekvenser. Ett botemedel dvs en dialog till förändring till det bättre, som skapar nya möjligheter och kan bespara skattebetalarna miljarder – det är som att svära i kyrkan och dra på sig en förbannelse. S,M,Fp,C, de gröna, VP, KFMLR i en allskön förening, ingen vill ändra då det drabba dem själv och därmed äventyra säkra inkomster och trevliga studieresor runt världen.

Vi måste vara beredda och ta ansvaret samt innotiativet till den samhällsförnyelse som är framtidsutvecklingens förutsättning och det gäller inte minst kollektivtrafiken i Sverige.

”Hellre går landet under än att jag rubba på mina förmåner tycks många lokalpolitiker resonera eller så saknas helhetsbilden varför det skulle vara förklaringen till det prekära läget som branschen självt har försatt sig i.”
Jag har letat fram en enkel tabell som visar hur illa det är ställt i Sverige, det behövs en förändring på många ställen och kollektivtrafikens kostnader på dryga 30 miljarder är en post som är för stor. Mycket för stor, 50% hade räckt om man drev Sveriges kollektivtrafik på villkor som följer en konkurrensutsatt värld och inte med planhushållningens metoder som den svenska kollektivtrafiken styrs med.2) Tabellen är från Skattebetalarnas förening
Viktiga Nyckeltal Uppdaterad 2002-02-20
2001 2002
Skattetryck, % av BNP 52,6 50,6

Totala skatteinkomster, mdr kr 1 136 1 127
Totala offentliga utgifter, mdr kr 1 175 1 226
Offentlig konsumtion, % av BNP 26,9 27,7
BNP till marknadspris, mdr kr 2 123 2 155

Offentliga transfereringar (exkl räntor), % av BNP 22,4 23,4
Statsskulden, mdr kr 1 132 1 145
Statens lånebehov, mdr kr -80-(-90) -30,1

Socialbidrag inkl flyktingbidrag, mdr kr US US
Statens bidrag till kommuner, mdr kr 84,1 87,2

Fastighetsskatt bostäder, mdr kr 17,7 13,2
Inkomstskatt i % av 5 förhöjda prisbasbelopp 31,8 29,8
Högsta marginalskatt, % 56,8 56,72
Genomsnittlig kommunalskatt, % - exkl kyrko- o begravningsavg 30,55 30,52
Genomsnittlig kommunalskatt, % - inkl kyrko- o begravningsavg 31,75 31,72

Brytpunkt i skatteskalan, kr 252 100 273 800
Brytpunkt för taxerad inkomst, kr 271 500 290 100
Ny, övre brytpunkt i skatteskalan, kr 390 500 414 200
Ny, övre brytpunkt för taxerad inkomst, kr 411 100 430 900

Tak för pensionsavgift 304 000 305 900
Lägsta grundavdrag, kr 10 000 11 200
Högsta grundavdrag, kr 19 500 20 900
Allmänna statsskatten under brytpunkten 200 200
Allmän pensionsavgift (betalas endast till 25% 2002 och till 50% 2001) 7,00 7,00

Prisbasbelopp, "Grundavdrag", kr 36 900 37 900
Förhöjt prisbasbelopp, "Pensionsgrundande inkomst", kr 37 700 38 700

Arbetsgivaravgifter, % 32,82 32,82
Egenavgifter (företagare), % 31,01 31,01
Särskild löneskatt enl nya pensionssystemet, % **) 18,8 16,16
Särskild löneskatt, passiv näringsverksamhet, % 24,26 24,26

Indirekta skatters andel av privat konsumtion, % 21,9 21,7

US = Uppgift saknas**) Aktiv näringsidkare under 65 år som uppbär hel ålderspension


Samhället kväver sig självt genom att det måste till mer och mer pengar för att klara de allmänna utgifterna. Pengarna räcker helt enkelt inte och det krävs åtgärder och vem kan ha bättre förslag än branschen själv att komma med? Ifall herrar och damer i branschstyrelsen kan skilja på sina egna företag och samhällets bästa.

3)
EU-kritik mot svenska skatter
"Skattebördan på inkomst fortsätter att vara den högsta i EU", skriver
kommissionen i sin rapport över hur medlemsstaterna följt EU:s allmänna
riktlinjer för den ekonomiska politiken under 2001.
Rapporten nämner att inkomstskatten visserligen har sänkts, men hävdar
samtidigt att många av de åtgärder som vidtagits inte tycks vara riktade mot
de lägre lönenivåerna.


En annan kostnad som inte har att göra med miljön som man vill påskina i den politiska debatten utan är en skatt som går till annat än vägar, sjukhus, kollektivtrafiken etc
( den svenska grundlagen säger att det är förbjudet med skatter som inte är bestämda till i förväg angivna mål, det tycks inget parti bekymra, dvs att man bryter mot grundlagen eftersom detta sker i politisk samförstånd och detta står över lagar och förordningar)

4)
72 procent av bensinpriset är skatt
En ny rapport visar att skatten utgör 72 procent av bensinpriset. Grundpriset för en liter 95-oktanig bensin i miljöklass 1 är 2,54 kronor, men med energi- och koldioxidskatt, moms på priset och därtill moms på skatten blir kostnaden 8,95 kronor för bilisten
när han tankar sin bil.

Insikten som krävs är att man förstår bilens roll och nytta i samhället samt att den är en del av kollektivtrafiken, någots som är grundläggande inför en förändring.

5)
Ännu dyrare bo i hus
Det blir ännu dyrare att bo i hus under år 2002. De flesta småhusägare får räkna med höjda taxeringsvärden. Stockholms län drabbas värst. I vissa delar höjs
taxeringsvärdet med 25 procent från redan höga nivåer, enligt Riksskatteverket.

Det är samme skattebetalare som å ena sidan skall betala mer och å andra sidan tvingas åka med ett kollektivsystem som ekonomiskt administrerar ihjäl sig.

6)
….och så här fortsätter det varje vecka med nya uppslag till skatter vilket leder till högre kostnader och mindre inkomster i plånboken. Staten lånar mer pengar och får betala mer räntor som saknas i samhället. Detta är inte politik utan en enkel sammanfattning av ett prekärt läge. Det är inte lönerna och avgångsvederlagen hos diverse Direktörer som är intressanta även om det tycks så vara enligt mediat där omvärlden ser med stora ögon på den svenska debatten som drar löjets skymmer över Sverige som land. Samtidigt som det förtigs i debatten att minst 70 – 80% går tillbaks direkt till statskassan i form av skatt. Pajkastnings politik som den bedrivs för inget framåt. Varken här eller inom kollektivtrafiken.

Bästa herrar och damer bakom Rapporten om tillståndet i buss och kollektivbranschen, det krävs mer än en lägesrapport. Lägesrapporten är som sagt saklig och bra – men var finns dom genomgripande förslagen till förändringar och inte meningslösa yttringar om ett och annat mer bidrag? Lägg ned Länsbolagen, börja där och ni kommer fram till lösningar som blir en revolution för bussbranschen och för landets ekonomi i sin helhet.

7)
Så kommer en del citat som borde väcka till eftertanke:


"Det finns svensk-amerikaner men inte amerikan-svenskar, britt-svenskar, spanien – svenskar, tysk – svenskar eller kurd-svenskar. Fundera över det”


Svensk rättsäkerhet och demokrati,
"När jag stämde bankerna tog SE - bankens chefsjurist mig åt sidan " Du skall veta att vi banker äger domstolarna och tidningarna här i landet. Vi skall krossa dig som en liten lus"

8)
…..och så en avslutande artikel om betydelsen av frihet, innovation med andra ord allt som saknas inom den svenska kollektivtrafiken.

Det är med friheten som den främsta facklan som utvecklingen
under främst de senaste århundradena fört oss alla framåt.

Den s k vetenskapliga socialismen hade länge
predikat löftet om det perfekta och på kollektivismen och dess
förmenta rationalitet byggda samhället. Karl Marx hade skrivit
inte bara brutalt om de konflikter som skulle komma, utan också
idylliskt om den tid som utlovades därefter.

Detta vårt tjugonde sekel öppnades i optimismens tecken. Teknik
och vetenskap gjorde ständiga landvinningar. Imperier säkrade
handelsvägar världen över. Telegrafen band samman människor och
kontinenter som aldrig förr.

Men ingenting av detta hade varit möjligt om vi inte haft en
utveckling mot allt öppnare samhällen med allt större frihet för
tanken och det fria skapandet.

Skulle jag välja något verk eller några tankar som inte bara
beskrivit utan som också haft inflytande under det sekel som nu
går till ända, men som också griper långt längre tillbaka i
tiden,

Lätt eller självklart har det förvisso inte varit. Friheten och
förnyelsen har alltid haft sina motståndare. Det var t ex först
under detta decennium som Vatikanen officiellt hävde sin
förkastelsedom mot Galileo för att han vågade hävda att jorden
kretsade kring solen i stället för tvärt om. Det nya har alltid
haft sina motståndare, men i längden har det i vår del av världen
varit det nya som segrat och det gamla som fått vika undan. I
Kina var dogmen om den egna perfektionen så stark att utveckling
över huvud taget inte blev möjlig.

Det var 1901 som Guglielmo Marconi sände en svag
radiosignal över Atlanten. Det var i slutet av 1940-talet som
upptäckten av transistoreffekten skapade förutsättningarna för
vår tids digitala revolution. Exemplen kunde göras hur många som
helst.

Så är det. Varje genombrott är revolutionerande, hisnande och
omdanande, men blir ändå snabbt en självklar del av vår vardag
och våra liv. Det är så vi i dag ser på radion, transistorn eller
penicillinet. Vi kan småle och undra hur mänskligheten under
större delen av sin historia kan ha trott att jorden var platt
eller att solen kretsade runt jorden.

Vi lever just nu i en tid när horisonterna vidgas och när
ständigt nya möjligheter öppnas upp med hisnande kraft och fart.
Det finns ingen anledning att tro att den fantastiska utveckling
vi sett skulle vara på väg att stanna upp. Tvärt om. Den
intellektuella nyfikenhet och vetenskapliga nybyggaranda som lett
till så stora förändringar håller snarare på att få ny kraft i
takt med att nya teknologier skapar nya möjligheter för
forskningen.

Det var inte länge sedan som framtidspessimismen dominerade
större delen av vår samhällsdebatt. Det talades om hotande
miljökatastrof, om överbefolkning, om kärnvapenkrig, om massdöd
och hot mot mänsklighetens själva överlevnad. I kölvattnet på
dessa domedagsprofetior följde ofta politiska planer på nya
kollektivistiska projekt av det ena eller det andra slaget. Vi
som då sade emot och vågade att stå för optimismen och
framtidstron var då.

Nu är det annorlunda. Under inte minst de senaste åren har den
revolution som getts beteckningen Den Nya Ekonomin kommit på
snart sagt var mans läppar. Internet har blivit ett begrepp som
snart sagt ingen politiker med självaktning kan undgå att ge i
alla fall sken av att vara intresserad av

Under dessa decennier av förändring lever vi under Moores lag,
som säger att för samma pris så fördubblas datorkapaciteten ca
var adertonde månad. Så har det varit under ca två decennier, och
så tror de flesta att det kan fortsätta under ytterligare något
eller några innan vi stöter på mer absoluta gränser och tvingas
till ett nytt teknologiskifte. Vi står bara i början av den
revolution som nätverkssamhället och nätverksrevolutionen kommer
att innebära.

De samhällen som kommer att lyckas bäst i det historiska skifte
som nu sker är de öppna samhällen som stimulerar kreativiteten,
nyfikenheten och förändringen. Att norra Europa har
förutsättningarna för ett språng framåt är uppenbart, men lika
uppenbart borde vara att de positioner vi nu erövrat snabbt
riskerar att förloras om vi inte är beredda till den
samhällsförnyelse som är framtidsutvecklingens förutsättning.

Och mycket har framstått som motvilligt och halvhjärtat. Det
ändlösa velandet

Och de ytterst på respekten för individen grundade värderingar
som är humanismens och etikens grund kommer med största
sannolikhet att bli ännu mycket viktigare när vi går in i en epok
där kombinationen av det slutna samhällets frestelser och den nya
vetenskapens möjligheter skulle kunna bli än mer utmanande mot
friheten och mänskligheten.

Det känns skönt att kunna fira skiftet hemma. Och att kunna
bidraga till att påminna om att vårt hemma är en del av en värld
stadd i förändring. Där möjligheterna är större än kanske
någonsin tidigare, men där de idéer och de värderingar som
prövats så grymt under detta sekels europeiska utveckling kommer
att förbli alldeles avgörande för vår och de våras utveckling.

Och de ytterst på respekten för individen grundade värderingar
som är humanismens och etikens grund kommer med största
sannolikhet att bli ännu mycket viktigare när vi går in i en epok
där kombinationen av det slutna samhällets frestelser och den nya
vetenskapens möjligheter skulle kunna bli än mer utmanande mot
friheten och mänskligheten.

Bäste läsare, som vanligt blev det längre än vad jag avsåg när började skriva.

Hoppas du har haft ork med att läsa och begrunda innehållet.
Frågan som alltid uppkommer, vad kan du göra åt situationen?
Först och främst är det riksdagsval i år 2002, använd din valsedel.
Bearbeta dina lokala politiker och visa dom på länsbolagens orimligheter. Där SL i Stockholm är det största fiaskot genom tiderna.

Våga och stå upp inom din del av branschförening och kräv radikala åtgärder istället för ordbajseri.

Det är val i bussbranschens förening, välj bort dom sitter där år efter år och ta in nya unga krafter som en övergång.

Lägg ett förslag till stadgeändring där styrelsen får utgöra endast av 1/3 del av branschfolk och ordföranden samt resten måste komma från näringslivet, så skall du se på förändringar i expressfart.

Avsätt valberedningen och tillsätt en helt utomstående fri från branschen.

Alltid en början till något bättre!

Önskar alla mina läsare en snar vår och bra affärer,
från tillgivne
Toni Schönfelder
( Alicante + 23C )

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.