Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Välkommen till Newsletter "Varning Schönfelder" nr 17 den 16 maj 2005  
 
I detta nummer finns det mycket att läsa, SL och olaglig affär i Ryssland, SJ som genom finter slår ihjäl privat konkurrens, förre SL chefen fick villkorligt fängelse dom, Silja förlora 90 kronor per passagerare.  
 
=========================================  
Ledare!  
 
Steg nummer ett, dra upp huvudet ur sanden!  
 
Kollektivtrafik branschen med bussförbundet BR tycks vänta på att högre makt ska rädda branschen från en total kollaps. Det finns ingen enstaka åtgärd som kan bryta nedgången, det är ett batteri av åtgärder som krävs.  
Men all planering måste börja med insikten om sjukdomsläget, att dagens upphandlingsmonopol är ett hot för dom stora och de mindre företagen.  
 
Den svenska ekonomiska politiken är en vittnesbörd om en ödesdiger aningslöshet som kommer gå till historien.  
 
Mest allvarligt är det att både företagare och politiker inte tycks vilja förstå industriföretagens utflyttning och dess ekonomiska konsekvenser för landet. För varje arbetsplats som flyttas ut kommer ingen ny istället, för varje arbetsplats som försvinner till annat land saknas väl behövliga skatteintäkter, intäkter som finansierar en uppblåst administration.  
Kollektivtrafikens kvinnor och män fortsätter att agera som om allt detta inte berörde dem. Att mindre skatter till staten samtidigt innebär mindre bidrag till kollektivtrafiken, att denna sanning kräver av dem som satt sig att sköta verksamheterna ett ny tänkande hur man kan organisera kollektivtrafik till en rimligare kostnad, att politiker inte har kunskapen är helt naturligt, varför den tycks saknas inom branschorganisationerna SLTF och BR är däremot mer anmärkningsvärt.  
Det är dags att dra upp huvudet ur sanden, det kommer ingen högre makt till undsättning som kan fylla på tomma skattekassor.  
 
Utflyttningen av kunskap och folk från Sverige är ett alltmer tydligt hot mot den svenska välfärden. Det började under tidigt 90 tal där ett fåtal företag flyttade, egentligen började det redan under tidig 70 tal, men det var då och tillväxten och tillkomsten av nya företag kompenserade väl utflyttningen, med inträdet i EU blev allt lättare, den röd gröna sörjan såg det som en seger för en skicklig ekonomisk politik att svenska företag flyttade till andra länder, många fick dessutom statsbidrag för att underlätta flytten ekonomiskt. Snart kom utländska företag och köpte upp större svenska koncerner, nu jublande man över hur attraktiv Svenska företag var och hur skickligt regeringen skött landet.  
 
När snöbollen började snurra och allt fler företag och inte minst högt utbildat folk flyttade och för varje enskild flytt så försvann inte en utan närmast 10 personers skatteintäkt till det gemensamma, för varje utflyttning blir 10 arbetslösa. Tillnyktringen skulle ta hela dryga 10 år. I detta Newsletter har jag sedan mitten på nittiotalet gjort mina läsare uppmärksamma på vad som håller på att hända, då kom svaret snabbt, ”rättshaverist”, då var det ca 500 – 600 läsare nu är det över 17.000 abonnenter och besökare av mitt Newsletter. I det stundtals snäva debatt klimatet där alla som framför ett varningens ord och inte ställer sig i JA sägarnas led blir snabbt misstänkliggjorde, man gör det enkelt för sig. Först var det några hundratal som erhöll denna etikett, nu är det tiotusental varav många är kunniga statsvetare, ekonomer, socialdemokrater som Assar Lindbeck vågat öppet säga något som partiet inte tillåter. Alla kunniga (s) människor som haft kurage att sätta sig upp mot galenskaperna har uteslutits ur partiet eller nonchaleras. Det politiska priset för att ha varit lojal mot sitt land..  
Med andra ord vi (åtskilliga tiotusental) är i gott sällskap, den rättshaverist vi alla påstås vara. Frågan är vad är dom som för landet till konkursens rand utan att inse eller reagera får för epitet?  
I budgeten som regeringen lagt finns det inga konkreta idéer eller ansatsen till en diskussion hur man kan komma att ändra förutsättningar för svensk Industri att stanna kvar i Sverige.  
Alla löften om lättnader för småföretagen sedan 1998 har aldrig satts ikraft.  
Alla löften om stöd till småföretagen försvann någonstans bland otaliga utredningar.  
 
Det vittnar om en aningslöshet om de hot utflyttningen innebär för varje svensk som finns kvar och den välfärd han tro sig kunna leva med.  
 
Det mest sorgliga är kanske att idag präglas den näringspolitikiska debatten liksom inom kollektivtrafiken av tystnadens konformism och uppgivenhet.  
Den svenska busstrafiken företräds av SLTF som ensamt driver frågor som hämmar varje form av frihet och fri konkurrens. BR är som en skugga som rimligen skall redogöra för alla umbäranden som små och faktisk de stora företagen lever med. Men detta sker inte då styrelsen är fångar i ett system där friheten att tala är ytterst begränsat, att driva frågor som visar allt det orimliga är ett angrepp på maktens medlöpare. Eller kanske värre man inser inte utan är i tron som det är så måste det vara.  
 
Det ropas från Gnosjö och många andra håll om en bred och nationell haverikommission, nog borde samma rop komma från bussbranschen, högt och tydlig! Det ropas allt oftare ”var finns entreprenörsandan” från Industrin, inom kollektivtrafiken försvann den när länsbolagen tog över trafikansvaret i Sverige varför de som försvann först var de få entreprenörer som branschen kunde visa upp, så är det alltid, intelligensen försvinner från ett sjunkande skepp, kvar finns dom andra. Allt BR har att komma med är ”sänk skatten på bussar” det har man gjort sedan 60 talet och istället har skatten ökat mångdubbelt, ändå är det få som inser hur illa läget är.  
 
Både politiker och folket från bussbranschen och övriga kollektivtrafiken bär ansvaret för det trista klimatet som råder för närvarande i Sverige. Det är inte den enes eller den andres fel att vi idag saknar en konstruktiv dialog där man lägger upp en plan hur man kan komma bort från länsbolagens förstelnande makt, att en hel bransch blivit utraderat, från att ha varit företagare och ersatts av lydmänniskor. Bilden av ett fritt Sverige som en ledande industrination tonar successivt bort, när denna diskussion förs i Internationella sammanhang så är den närvarande församlingen bestört. Tiderna ändras och insikten finns idag överallt i världen om den svenska sjukan, orsakat av statens totala inflytande i alla sammanhang, ofriheten. Sverige, landet som många hade som sin förebild används allt oftare i alla möjliga sammanhang som ett avskräckande exempel, man kan undra vad omvärlden har upptäckt vad svensken i gemen och folket i kollektivtrafikbranschen missat?  
Dra upp huvudet ur sanden är en första åtgärd!  
 
===========================================  
 
 
 
I detta Newsletter nr 17 den 16 maj 2005 kan du läsa följande:  
 
1) SL inblandad i olagliga affärer i Ryssland  
 
2) Villkorligt dom för Gunnar Schön, tidigare SL-vd då han har ljugit!  
 
3) Utländska direktinvesteringarna i Sverige minskade rejält ifjol – mindre skatteinkomster  
4) Goda Nyheter! 270.000 KRYSSNINGSPASSAGERARE TILL STOCKHOLM som kan komma att sluta med en ekonomisk katastrof för Stockholm  
 
5) SILJA PÅ VÄG ATT BESTÄLLA ROPAXFARTYG eller Siljas luftnummer!  
Eller konsten hur man får tidningarna att inte skriva om förluster inför bolagsstämman.  
 
6) 6a – 6c Därför räcker inte skattepengarna till …Volvo chefens kullebytta  
 
7) GM kryper till Toyota och ber om överlevnad !  
 
8) Teknik korrupta Sverige av Olof Tegström, mer om detta kan du läsa sist i detta Newsletter  
 
 
======================================  
 
1)  
 
SL inblandad i olagliga affärer i Ryssland  
 
I ett pressmeddelande från december 2004 står det att SL skall sälja aktierna i People Travel Group (PTG)  
Frågan som berörs här är skall Stockholms skattebetalare driva företag i Småland, Bergslagen, Ryssland för att nämna några platser?  
 
Så sent som i fredags den 30 april 2005 var SL var kvar som 30% delägare i PTG fast man påstår något annat enligt pressmeddelande från december 2004. SL är kvar som 30% ägare av PTG allt enligt uppgifter från PRV och styrelseledamoten, Anita Ajaxon Wetterlöv. Enligt hennes version är att man har en option på att sälja.  
Man kan undrar varför hon säger option och inte ett styrelsebeslut eller varför pressmeddelandet från december var en osanning?  
Varför förespeglar SL i december 2004 att innehavet av PTG aktie posten har upphört?  
 
Enligt uppgifter från Mikael Bergkvist (vd i Merresor ägare People travel group 50% och SJ 50%, VD:n Mikael är sonen till VD:n i koncernen PTG Kjell Bergkvist). Enligt honom har man inte förvärvat SL:s aktierna eller att dessa har omsatts. Det skall finnas en överenskommelse, när aktierna säljs, säger uppgörelsen att SL aktieposten skall gå till Kjell Bergkvist samt Kurt Jofs (vvd i Ericsson!)  
De får då 42 procent vardera.  
Så här ser siffrorna ut för 2004 (PTG-koncernen):  
Omsättning 311 932 000 kronor  
Vinst 36 088 000 kronor (före finansiella poster)  
Vinst 35 797 000 kronor (efter finansiella poster)  
 
Detta betyder att Kjell Bergkvist och Kurt Jofs skall betala  
(en värdering sker på framtida förväntade vinster, ett snitt på 40 milj per år x 5 = 200 miljoner varför SL skall har att se fram emot att erhålla ca 50 - 60 miljoner för sin aktiepost!)  
 
 
En kort historik!  
 
Från vägverkets hemsida  
Fram till 1989 fanns inom Storstockholms Lokaltrafik (SL) Arlandabussarna, vilka var en ordinarie busslinje från Stockholms centrum ut till Arlanda flygplats. Efter påstötningar från flygbolagen gjorde man en omorganisation som innebar att ett nytt bolag, SL Flygbussarna AB, bildades. Syftet var att detta skulle bli ekonomiskt självbärande, och kunna tillhandahålla en bättre service till resenärerna. (Detta är den officiella och snälla versionen) SL har tillfört det tidigare Flygbussarna betydande belopp (enligt bokslut) i form av aktieägartillskott, hur mycket har övriga aktieägare tillfört i reella pengar?  
 
Från Stockholms läns landstings hemsida.  
2000-03-24  
SL Flygbussarna AB – 80 % av aktierna säljs till ett aktiebolag gemensamt ägt av Atle Tjänst och Handel (34 %), Nordico Invest (34 %) och fyra befattningshavare i Flygbussarnas ledning (12 %). Försäljningen innebär att bolaget ombildas till intressebolag hos AB Storstockholms Lokaltrafik och i SLL-koncernen.  
2000-06-09  
SL Flygbussarna AB byter namn till FAC Flygbussarna Airport Coaches AB.  
2002-12  
SL AB säljer i samband med omstrukturering sin ägarandel om 20 % i FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och köper 30 % i FAC Flygbussarna Airport Coaches Nya Holding AB.  
2004-12-31  
FAC Flygbussarna Airport Coaches Nya Holding AB har bytt namn till Travel Group AB  
 
SL 30% delägare av verksamhet i Ryssland?  
Från websidan:  
SilverTravel är ett av verksamheterna som ingår i PTG som nu satsar med start i Moskva.  
Resor i österled. Beställningstrafik med turistbussar på plats i Moskva.  
Inom tre år räknar vi (PTG) med att ha över 200 bussar och inom fem år ska vi ha betydligt fler bussar samt verksamheter i minst fyra städer i Ryssland. Vi tar med oss kunskapen från många års arbete i branschen i Sverige och vårt sätt att arbeta kommer att fungera även i Ryssland.  
Svenska skattebetalare har förlorat genom åren efter Sovjet unionens fall minst 10 miljarder kronor i direkta förluster, Assi Domän står ensamma för dryga 5 miljarder kronor, Reso för dryga miljarden, Export kreditnämnden (120 anställda) EKN har förlorat flera miljarder, svenska fonder i 2 Rysslands färje projekt där kända redar namn finns med, men det är skattebetalarna som betalar förlusterna.  
IKEA är utsatt för alla möjliga störningar där till slut Kamprad själv tvingades till Moskva eftersom IKEA inte enbart driver ett Varuhus utan är en betydande kund hos ryska leverantörer. Hela Ryssland är åter i en kraftig omvandling där nomenklaturan tar för sig och skinna utländska företagare något som lett till att Världsbanken återigen varnar för investeringar i Ryssland samtidigt som President Putin visserligen påstår något annat.  
läs mer om en dagsfärsk artikel http://www.toni-schonfelder.com/eng.asp?id=708  
Frågan är, skall Stockholms skattebetalare vara med i dylika affärer? Att det är direkt olagligt tycks ingen bekymra, SL ägare av en aktieägarpost i ett företag som driver verksamhet i Ryssland?  
Varför reagera ingen i SL styrelse?  
Regeringens undantags bestämmelse, som nu skall permanentas att länsbolag under en övergångsperiod skall få bedriva verksamheter i ett annat svensk län kan orimligtvis inte omfattar Ryssland. Ännu ett stordåd av SLTF och en ofattbar flathet från BR!  
 
MERRESOR  
Merresor ägs till 50 procent av SJ, och People Travel Group, PTG, äger resten. PTG har sin grund i Storstockholms Lokaltrafiks flygbussar. Fram till sommaren 2004 hette man Flygbussarnas airport coaches nya holding AB och fortfarande är SL största ägare, med 30 procent av aktierna. Ambitionen är dock att sälja av detta innehav eftersom verksamheten inte ingår i SL:s ordinarie kollektivtrafik. (detta är den officiella SL versionen)  
Merresor kör även trafik i Värmland, där det inte heller förekom någon regelrätt upphandling. Länstrafikbolaget menar att det inte gick att genomföra någon sådan på grund av fastlåsningen vid SJ, som ägde såväl vagnar som biljett- och datorsystem. Merresors konstruktion gav en möjlighet att komma ur beroendet och konkurrensutsätta trafiken. I samband med att trafiken satte igång köpte länstrafikbolaget vagnarna av SJ. Resten ägs fortfarande av SJ.  
 
BK Tåg, som har trafikavtal dels mellan Kalmar och Linköping dels på Krösatågen – huvudsakligen i Jönköpings län – gick i konkurs den 21 mars. Orsaken uppges vara förluster i det förstnämnda avtalet. SJ som tidigare hade trafiken kunde på sin tid erbjuda direktturer från Kalmar till Stockholm. Det kunde inte BK eftersom man inte fick trafikera stambanan (Linköping–Stockholm ingick aldrig i upphandlingen, men BK räknade nog med det).  
 
KONKURSFÖRVALTAREN  
Konkursförvaltaren Bo-Eric Sållarp i Tranås behandlade avtalen var för sig. SJ får tillbaka trafiken Kalmar–Linköping i en förenklad upphandling (okänt om andra parter fick tillfälle att delta). På den övriga trafiken har man tre intressenter, SJ, Tågkompaniet (Gävle) och Connex (Malmö). Målsättningen från förvaltarens sida var att få någon av dem att ta över avtalet i sin helhet. Alla var intresserade av trafikupplägget, men ingen vågade ekonomiskt att gå in rakt av. Då upplyser SJ om Merresors existens (”merresor kom in via SJ”).  
 
UPPGÖRELSEN  
Merresor går in och tar över avtalet med Jönköpings länstrafik, (JLT). Samtidigt köper man också en del inventarier som har med trafiken att göra.  
Trafiken fortsatte, men under ny operatör, den 28 april.  
Enligt förvaltaren är det helt klart att ”Merresor har tagit över avtalet med JLT”. Enligt JLT:s ekonomiskt ansvarige Jan Peter har konkursförvaltaren hittat ”någon som köpt företaget med inkråm och allting”. JLT har godkänt den nya operatören. Man anser att man har fått samma garantier som man fick från BK när de tog över trafiken.  
 
Varför går Merresor in och tar trafik som två andra, erfarna operatörer, inte vågar sig på? Varför erbjuder sig inte SJ själva att köra trafiken enligt avtalet?  
Varför detta ”SJ light”? Varför skall Stockholms skattebetalare vara med och driva tågtrafik i Värmland och nu i Småland samtidigt som SL inte är kapabel att driva varken tunnelbana eller pendeltågstrafik?  
Varför tillåter styrelserna i SL, SJ i salig röra ta livet av privata entreprenörer och en hel bransch tittar på där man på en snitslad bana skjuter PTG framför sig och låtsas som om bolaget kan fungera på egna meriter?  
 
Sammanfattning  
People Travel Group  
Driver verksamheter som alla är i uppbyggnad varför det krävs betydande kapital tillförsel.  
De privata ägarna (ledningen samt anställda) saknar möjligheter att förse bolaget med erforderligt rikskapital, det kan man enkelt se i berörda personernas självdeklarationer.  
Sålunda får bolaget kapital från annat håll eftersom Jönköpings läns trafik JLT, länsbolaget anser att den ekonomiska situationen är betryggande, antingen är detta en osanning eller så har man fått garantier som bara SL och SJ som delägare kan ge.  
Är detta meningen att SL skall riska Stockholmarnas skattepengar på låg räntabla verksamheter som ligger långt utanför den egna intressesfären? Hela kollektivtrafikbranschen är en vidunderligt underskott verksamhet där SL ensamt förintar skattepengar som saknar motsvarighet i Sverige eller andra länder. När ingen reagera då det är ett alldeles för krångligt ämne, tillåter man osanningar blir en sanning, och skattebetalarna får betala lekstugan.  
Verksamheter som skall hållas med rörelsekapital:  
1) Ny etablering i Ryssland, ett ekonomiskt vågspel utan botten!  
2) Flygbussar Charter, en verksamhet som konkurrerar med privata bussbolagen i och runt Stockholm där lönsamheten är lindrigt sagt usel.  
3) Båtbussar som kör till Vikingterminalen och Nynäshamn, rätt så fulla bussar till en låg biljett intäkt.  
4) Kultur Resor, en verksamhet som konkurrerar med privata rese och bussarrangörer, med låg lönsamhet.  
5) Buss Akuten, när SJ och SL haverera med sina tåg då får bussarna ta över, detta är med andra ord en beställningscentral där den totala volymen är av en dignitet att den skall enligt EU lagen vara utsatt för upphandling, är den? Eller är det så att det är en väg för SL och SJ att tillföra pengar till PTG genom för höga debiteringar som inte är konkurrensutsatta?  
6) Merresor, som sköter tågtrafik åt länsbolagen där SJ inte vill eller kan driva varför SJ går in som delägare utan att trafiken upphandlas enligt EU lagen, övriga tåg operatörer backar med hänsyn till att man måste hålla sig på god fot med länsbolagschefer som har ensamt monopol.  
BK tåg tvingades i konkurs då SJ tillåtes att agera genom att omöjliggöra en privat konkurrens för att slippa omedelbar kritik skickar man Merresor framför sig.  
Det är ett brott mot konkurrenslagen, ett brott mot EU lagen det är ett brott mot Sveriges skattebetalare där de få som är satta att sköta den svenska kollektivtrafiken belastar svenska folket med kostnader, pengar som saknas i hela samhället. Det är ett oligopol där Rikstrafiken är med på noterna fast man låtsas om att inte vilja veta, för skulle man veta tvingas man att anmäla samtliga berörda till konkurrensmyndigheten.  
7) Flygbussarna är den enda vinstmaskinen där Skavsta trafiken idag förmodligen är den mest lönsamma. Att PTG ensam utför trafiken till Skavsta från Stockholm är ett underkännande av den privata bussnäringen som tycks har tappat varje form av entreprenörsanda. SL drev Flygbussarna till Arlanda under skydd av länsbolagslagen som ger länsbolaget SL ensam rätt till all trafik. När SL lämnade ifrån sig trafiken till numera PTG utan att få betalt för detta är en skandal och underbetyg till styrelsen, revisorer och inte minst SL ledning med VD.  
Hade marknadsmekanism fungerat hade den privata bussnäringen omedelbart tagit upp konkurrensen till Arlanda efter att SL lämnade trafikenoch tagit en juridisk prövning av lagen.  
Min egen sammanfattning är att hela PTG är uppbyggt och finansierat av Stor Stockholms lokaltrafik, i direkta bidrag eller överbetalda kör uppdrag som inte är konkurrensutsatt.  
SJ och SL bidrar med kapital till Merresor för att slå ut de få privata aktörer som vågat sig fram på tågsidan. Övriga är skrämda till passivitet.  
 
Hela verksamheten tyder på att vara ett enda mygel där alla mörkar allt och styrelsen antingen förs bakom ljuset eller i sin okunskap inte ser problemen.  
 
Det är dags att börja syna SL:s och inte minst SJ:s dubbla roller vilka betalas av skattebetalarna till 100%.  
---------------------------------------------------------------------  
För att kontrollera riktigheten skicka jag alltid ut artiklar till personer som sitter på sakkunskap.  
Ett av svaren vill jag gärna publicera, det tydliggör hur illa det är ställt med den enskildes kunskap om rättsäkerheten och hur monopolets folk umgås med skattebetalarnas pengar!  
Citat:  
Min bedömning vad gäller PTG är att det är ett mycket välskött företag med extremt god lönsamhet. Sen kan man lätt tycka att Kjell B med flera har fått överta en "monopolverksamhet" i ett marknadssegment av sällan skådat slag.  
Det måste ha varit omöjligt att misslyckas. Jag är mer än avundsjuk.  
 
När avregleringen och sedan Arlandatåget kom var deras ställning så stark så det fanns och finns fortfarande resurser att jobba upp nya nischer.  
 
Med tur, engagemang och näsa för affärer har det (hittills) lyckats.  
Skavsta-trafiken var säkert en osäker affär vid starten, men sen kom Ryanair, och nu är det en kanonaffär enligt rykten.  
 
Att man sen fått köpa ut andra delägare på förmånliga villkor gör inte saken svårare. Men vid MBO affärer är det vanligt att det blir så, vad jag förstått.  
 
Jag tycker att de har gjort nästan allt rätt hittills. Jag är däremot mycket fundersam över Moskvaaffären. Men det är väl sånt som skiljer oss åt.  
Stort mod och rätt tajming kan funka.  
 
Bäste vän, inget vore enklare än att ställa sig upp och hurra på personer som skapar framgång.  
Men det är precis så här det inte kan eller få gå till, PTG affären är en kopia från länder utan insyn, utan rättsäkerhet där skattebetalarna är till för att utnyttjas för egen vinning.  
Att detta kan få ske i Sverige beror på att övervakningsmekanism har gått förlorat som i detta fall skall vara BR, SLTF, konkurrensmyndigheten och inte minst du som företagare som borde be en prövning hos åtminstone 3 myndigheter om detta kan få gå till på detta vis...  
Det är inget att vara avundsjuk över att man myglat och lyckats så här långt, rättsstaten kräver fri konkurrens och en fungerande marknadsekonomi skapar instanser som övervakar till gagn för företagen och konsumenten.  
I buss och kollektivtrafikbranschen är allt satt ur spel.  
Den politiska röd gröna sörjan får härja fritt! Med SLTF som agitator som ger beslutsfattarna på fel grunder beslutsunderlag som BR inte kan eller förstår att rätta till.  
Så illa är det!  
 
==============================  
 
2)  
 
Villkorlig dom för Gunnar Schön, tidigare SL-vd då han har ljugit!  
 
Tidigare vd:n för Storstockholms Lokaltrafik, Gunnar Schön, fick villkorlig dom och 40 dagsböter, i hans fall 60 kronor. Han ska också betala 10 000 kronor i rättegångskostnader. Det beslutade Stockholms tingsrätt på torsdagen.  
Han fälldes för att han år 2001 köpte en mobiltelefon till sin dotter för 1 632 kronor och lät SL betala. Däremot frikändes han från två övriga åtalspunkter, det gällde en privat resa till London i december 2000 och en tjänsteresa till Island i april 2002.  
 
Schön dömdes efter en bedrägerirättegång som hölls i slutet av april. Statsåklagare Nils-Eric Schultz yrkade då på fängelse eller kraftiga böter eftersom han ansåg att Schön systematiskt hade rest privat på skattebetalarnas bekostnad och ljugit.  
 
====================================  
3)  
Utländska direktinvesteringarna i Sverige minskade rejält ifjol – mindre skatteinkomster  
Färska siffror visar att Sverige inte längre återfinns bland de 30 främsta investeringsländerna. Det uppger Svenskt Näringsliv som på torsdagen slog slår larm i en ny rapport. Före oss finns länder som Mexiko, Rumänien och Kazakstan!  
Riksbankens statistik har tidigare pekat på att de utländska direktinvesteringarna i Sverige minskade rejält ifjol. Men det är inte allt, menar Svenskt Näringsliv.  
Preliminär statistik från världens centralbanker bekräftar att direktinvesteringarna fortsätter att minska samtidigt som de ökar i övriga världen.  
”Förra året fortsatte Sverige att tappa mark i den världsomspännande kraftmätningen om kapitalet. Detta oavsett vilken mätmetod man använder”,  
Inflödet av direktinvesteringskapital är lägre än det var under krisåret 1992. Samtidigt ökade de samlade direktinvesteringarna globalt sett till 704 miljarder dollar ifjol, en ökning med drygt 20 procent.  
1999 låg Sverige på fjärde plats i FN:s liga över direktinvesteringar. Fyra år senare hade vi rasat till en 27:e plats. Numera finns Sverige enligt SN inte längre med bland de 30 främsta investeringsländerna. Före oss finns länder som Mexiko, Rumänien och Kazakstan.  
 
===================================  
 
5)  
 
Goda Nyheter!  
270.000 KRYSSNINGSPASSAGERARE TILL STOCKHOLM  
 
Stockholm Visitors Board räknar med ett nytt rekordår på  
kryssningsmarknaden. Staden väntar 270 kryssningsfartyg med 270.000  
passagerare under årets säsong. Det är en ökning med 24 procent sett till  
antal fartyg och 31 procent sett till antal passagerare jämfört med förra  
året som också var ett rekordår. 31 anlöp är turn-arounds och 31.000  
passagerare flyger till eller från Stockholm i samband med dessa.  
Hela framgången kan komma bli en bumerang så snart man skall beskatta varje fartyg med flera hundra tusen kronor i angöringskostnader, lyckan kan bli kort, landets störste fiende finns att söka inom dom egna leden av politiker och myndigheter!  
 
==================================  
 
6)  
 
SILJA PÅ VÄG ATT BESTÄLLA ROPAXFARTYG eller Siljas luftnummer!  
Eller konsten hur man får tidningarna att inte skriva om förluster inför bolagsstämman.  
 
Att i dagens stressade tider få kan läsa, än mindre kan tillgodogöra sig texter även bland journalister är allt för väl bekant. Silja som är ett börsnoterat bolag på Helsingforsbörsen där den största ägaren är Sea Container under ledning av finansakrobaten Sherwood i England. Siljas ägarkonstruktion är att Sea Container äger 48 % och därför inte behöver ta in Silja i koncernboksluten. Via 3 guld aktie som ”ägs” eller förvaltas av den gode vännen Erik David Nilsson på Gotlandsbolaget kontrollera Sea Container Silja helt och hållet.  
Överste chefen sitter i England och driver ett par andra rederier som Sea Container behöll efter drabbningen med Stena som la ett fientligt bud på ”Kanaltrafiken” som höll senare på kullkasta hela Stena sfären som endast med stor skicklighet främst genom pappan Sten Allan med rådgivare kunde rädda kvar bolaget samtidigt som turen stod i sig och hela offshore verksamheten, metallverksamheten, fastighetsdivisionen gick lysande där aktieägarna i Stena färjeverksamhet främst svenska pensionsfonder blev blåsta på några hundra miljoner kronor och Stena återgick till att bli ett familjeägt bolag. Så fungera den svenska ankdammen!  
 
Silja Line har skrivit intentionsavtal med Aker Finnyards omfattande två ropaxfartyg. Ordervärdet är EUR 205 miljoner och leveranser planeras för andra och tredje kvartalet 2007. Detta var nyheten som spreds i Nordens tidningar där många inte kan skilja på intentionsavtal och köpeavtal.  
Denna nyhet spred man ut lagom till bolagsstämman, för att lugna luddade aktieägare som sett sitt innehav smälta tillsammans med Östersjöns isflak.  
 
Silja går med stora förluster!  
Silja line förlust om man vänder på siffrorna för att tydliggöra det hela med ca 100 euro  
eller 90 kronor per passagerare som skall multipliceras med 5 miljoner resenärer.  
Silja anger att 4 milj euro (37 milj kr) för att Finjetten togs ur trafik från St Peterburgsrutten, ytterligare 4 milj euro (37milj kr) för att fartyget las upp och så några miljoner på lite smått.  
och gott runt trafiken. Att Silja förlorade betydande belopp att köra på St Ptersburg och därför tvingades att stänga trafiken samtidigt som man blev blåst på 5 milj euro i en Terminal som skulle rustas upp tillsammans med Tallink, samma terminal har tidigare erhållit åtskilliga miljoner dollar för upprustning från andra utländska redare som alla tror på blå dunster och sagor. Girigheten sätter normal tankeverksamhet ur spel.  
 
Att man förlora närmare 100 kronor på varje passagerare – inte ett ord om detta!  
Den enda trafik Silja har idag som går med ett hyggligt överskott är färjtrafiken från Värtan till Åbo under marknadsföringsnamnet ”Sea Wind” en trafik som går parallellt med Silja lines ÅBO trafik. Skulle man ta detta beslut betyder det att Silja kommer att lägga ned ”SILJA” Åbo trafiken som ersätts av Sea Wind. Vilket är ett mycket klokt beslut som las redan för övrigt redan för 12 år sedan, därmed kan man få bort Silja Europa som är på charter och ägs av Varvet i Tyskland samt delstaten Niedersachsen efter att Viking line:s Myrstens drevs i konkurs av Nordbanken som vid denna tidpunkt hade Bernt Magnusson som styrelseledamot samtidigt som var ordförande i Silja line Svenska moderbolag Nordstjernan (i ett annat land hade han åkt in i fängelse) Med Silja Europa ur marknaden och Silja Festival som finns till försäljning för 37 milj US dollar kan Sea Wind bli en lyckad trafik och räddningen för Silja Line.  
 
==================================  
 
 
6a)  
 
Därför räcker inte skattepengarna  
 
Antalet arbetslösa fortsätter att öka  
Enligt AMS ökade antalet arbetslösa med 1.816 vecka 18 jämfört med veckan före och uppgick till 219.421. Det innebär en ökning med 143 jämfört med samma vecka 2004.  
Antalet personer i konjunkturprogram sjönk med 3.451 till 127.175 personer, vilket är 24.505 fler än i fjol.  
Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingarna minskade med 1.580 platser till 7.468.  
 
==================================  
 
6b)  
 
15 000 jobb försvann från börsbolagen  
Det räcker med att arbeta en timme per vecka för att räknas som sysselsatt i statistiken från regeringen.  
Förra året försvann var tjugofemte jobb från svenska börsnoterade företag visar en kartläggning SvD har gjort.  
 
Svenska börsbolagen gör rekordvinster men fortsätter att minska på antalet anställda i Sverige. SvD har kartlagt hur många arbeten som har försvunnit i Sverige som visar att var tjugofemte jobb försvann i Sverige men väldigt få arbetstillfällen utomlands.  
 
Jobb som försvunnit från Sverige de senaste åren:  
2002: 21 000  
2003: 18 000  
2004: 15 000  
 
Arbetsmarknadsläget sämre än under krisåren  
 
I en ny rapport från Företagarna visas att svenskarna arbetade mindre under 2004 än under 90-talskrisen.  
Måtten för arbetslöshet och sysselsättning fångar inte in nedgången på arbetsmarknaden. Arbetslösheten hålls nere av olika arbetsmarknadsåtgärder och förtidspensioneringar. Sysselsättningen hålls uppe av att sjukskrivna ersätts med tillfälligt anställda. I dessa fall räknas både den sjukskrivne och vikarien som sysselsatta. Dessutom räcker det med att arbeta en timme per vecka för att räknas som sysselsatt.  
Men när även självmål som ökade sjukskrivningar och förtidspensioneringar räknas som framgångar, har målen inte längre något värde, säger Johan Kreicbergs, chefekonom  
 
 
6c)  
 
När Näringslivets folk går och gör populistiska uttalanden!  
 
2 dagar innan denna artikel uttalade sig Volvo chefen i Göteborgs Posten hur bra allt var i Sverige och att han ser en mycket ljus på framtiden.  
2 dagar senare kommer kan vi läsa hur verkligheten ser ut i Volvo.  
 
”…den polska verksamheten kommer att fortsätta växa. Våra kunder - de olika Volvoföretagen - trycker på för att få ner kostnaderna…”  
 
Volvo flyttar ut tjänstejobben - Polen tar över tjänstesektorn  
Nu kommer nästa omstruktureringsvåg – tjänstesektorn. Svenskar får hård konkurrens av billigare akademiker i Östeuropa.  
Volvokoncernen har 28.500 anställda i Sverige. Inklusive sysselsättningen hos underleverantörer och via skatte¬inkomster skapar Volvo jobb åt över 110.000 svens¬kar, enligt en färsk undersökning.  
 
"För varje jobb som vi lyckas skapa utanför Sverige kommer det direkt och indirekt att skapas ett nytt jobb i Sverige", säger koncernchef Leif Johansson  
Volvo Business Services, som årligen hanterar över två miljoner fakturor och stora delar av Volvogruppens bokföring, hör till de företag som expanderar för fullt i Polen. Där byggs verksamheten ut från 50 anställda till 200-250, på sikt troligen fler.  
 
Även Volvo It nyanställer på löpande band i Polen. Med placering i Wroclaw servar programmerare och it-experter bland annat de svenska Volvobolagen. Totalt ökar antalet tjänster från drygt 80 i början av förra året till 140 i dag och ytterligare 20-30 under året.  
- Vad vi nu ser är bara början på globaliseringen. Men det handlar inte så mycket om utflyttning av svenska jobb utan om att Volvo måste vara med på alla marknader, inte minst Polen och de nya EU-länderna, säger Hans Nordström, personalansvarig vid Volvo Business Services.  
 
Utbyggnaden i Polen har fått facket i Göteborg att resa ragg. Men Hans Nordström säger att än så länge har Volvo Business Services satsning på Wroclaw inte drabbat mer än 16 tjänster i Sverige.  
- Vi har visat att det  
fungerar, att det går att lägga ut tjänster. Men det finns inga beslut om att dra ner i Sverige, försäkrar han.  
 
Miroslaw Kraner, chef för Volvo Business Services i Polen, pekar på de låga lönerna och det stora utbudet av välutbildade ekonomer och ingenjörer. Enbart i Wroclaw, en stad med 700 000 invånare, spottar universiteteten ut över 20 000 färdiga akademiker om året.  
- Vi kan inte låta bli att utnyttja denna konkurrensfördel om vi ska vara med i leken, säger Kraner.  
- Det gäller att få ner kostnaderna. Eller att slås ut av konkurrenterna.  
 
Han vet vad han talar om. Medan Volvo fortfarande går fram ganska varsamt bygger den amerikanska databjässen HP ut för brinnande livet i Wroclaw. Sammanlagt 1 000 tjänstemän ska anställas för att ta hand om koncernens bokföring och finansiella tjänster. Även konsultbolaget Cap Gemini och tyska Siemens ökar kraftigt.  
Lönerna som betalas i Wroclaw hör till Europas mest konkurrenskraftiga. En ekonom vid Volvo Polska kostar inte mer än cirka 4 500 zloty inklusive  
arbetsgivaravgifter, knappt 10 000 kronor i månaden. I Göteborg kostar samma tjänsteman nästan 40 000 kronor.  
 
Mårten Wikforss, presschef vid Volvo, pekar på att de låga lönerna gynnar hela koncernen och att utbyggnaden i bland annat Polen genererar nya jobb i Sverige.  
- Vår interna statistik visar att vi för varje tre arbetstillfällen som vi skapar i utlandet skapar vi ett nytt arbete i Sverige, säger han.  
Ännu större blir sysselsättningseffekten om man tar hänsyn till de totala direkta och indirekta följderna. En undersökning vid Volvos fabrik i Umeå visar att varje jobb som Volvo skapar i sin tur för med sig cirka fyra andra jobb hos allt från underleverantörer till myndigheter.  
 
Vid Volvo It, som inklusive externa konsulter sysselsätter över 5 000 it-experter runt om i världen, är det i första hand lägre kvalificerade tjänster, främst programmerare, som byggs ut i Polen.  
- När vi växer i Polen handlar det aldrig om att bli av med jobben i Sverige, försäkrar Malgorzata Ryniak, chef för Volvo It i Wroclaw.  
 
- Personligen tror jag att den polska verksamheten kommer att fortsätta växa. Våra kunder - de olika Volvoföretagen - trycker på för att få ner kostnaderna, säger Malgorzata Ryniak och pekar på att det i slutet av året ska göras en utvärdering av satsningen i Polen.  
De potentiella besparingarna är enorma. När Volvo Business Services i Polen nyligen gick in och omstrukturerade de administrativa rutinerna vid Volvo Construction Equipment Europe kunde kostnaderna sänkas till hälften, enligt Miroslaw Kraner.  
 
=====================================  
 
 
7)  
 
GM kryper till Toyota och ber om överlevnad !  
 
Toyota leder världsracet med vätgas o bränsleceller medan GM ,som konsekvent genom åren motarbetat och överklagat alla initiativ till att införa miljöförbättrande åtgärder i Kalifornien.  
Idag klassas man som "skräpaktie" och inser att man måste omedelbart ställa in sig på H2-marknad. Därför bönar man hos Toyota om samarbetsdeal inför kommande årens serieproduktion på H2-fordon. Toyota har idag vuxit sig större än GM, som var världens största fordonstillverkare.  
Även Ford (=Volvo Personvagnar) skakas av "skräpaktiestämpeln" men kommer att klara sig bättre genom samarbetet med Daimler, som har längst erfarenhet av vätgasfordon i världen. Frågorna hopar sig:  
Vad händer med Volvo o SAAB inom några år? Ja med Sverige, som fortsatt kör huvudet i busken ?  
Vi bevakar vad som händer !  
HydrogenOrganization /Olof Tegström  
 
====================================  
 
8)  
 
Teknik korrupta Sverige av Olof Tegström, mer om detta kan du läsa sist i detta Newsletter  
 
=====================================  
Insändare:  
Apråpå Märta-Lena Schwaiger SLTF  
Du har så rätt Toni, men som du kanske vet mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Ingen får sticka av mot mängden, om man inte tillhör den nya sosseadeln förstås!  
 
=====================================  
 
 
Soliga och varma hälsningar  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Min webbsida:Blog  
http://www.toni-schonfelder.com  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna, nu över 20.250 bilar och minst ett 30 tal bilmodeller som du kan välja mellan. Till sommaren ökar vi ut antalet hyrbilar till 22.000!  
 
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt på ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen klickar här, alltjämt halvmanuell ibland tar det tid att få världen att inse automatikens fördelar http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen och spela Golf?  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante/Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning som talar svenska och fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra 18 hål banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.