Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Det är Val på söndag, du har chansen att påverka detta genom din röst.


Detta newsletter skall beskriva inför valet på söndag hur politikerna motsäger sig i allt och att det inte finns det minsta hopp om en förändring så länge det inte finns en vilja underifrån att komma åt Sveriges största ekonomiska böld efter sjukvården nämligen kollektivtrafiken och länsbolagsreformen.

1) Motsatsen till Länsbolagssvulsten

2) Den svenska kollektivtrafiken slår nya dagliga rekord där man överträffar sig själv. I vanvett och misskötsel

3) Finländsk politiker spionmisstänkt, Schyrman var finns du?

4) Fjorton råd för välstånd

5) Fyra av sex väljare har egenintresse av hög skatt

6) Den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder

7) Ett sjukt system jagar nya skatter

8) ag visste inte att Föreningssparbanken är en politisk bank

9) Det är nu det avgörs om svenska folket skall drabbas av en ny skattechock eller om de skall få sänkta skatter för ökad frihet och trygghet, anser Bo Lundgren (m)

10) 0rdentliga satsningar på kommunikationer i hela landet.

11) DANSKT NEJ TILL LÄGRE BROAVGIFTER

12) Stöd kampen för ökad rättssäkerhet - Institutet för Skatter och Rättssäkerhet

13) Världens bästa sökmotorer!

14) Till sist en hälsning från Grönköping
1)
Motsatsen till Länsbolagssvulsten

”Keep it small, keep it in a confined area, and keep an eye on it.”
Fritt översatt: (se till att hålla det litet, med översikt, och håll ett öga på det)

Den svenska kollektivtrafiken slår nya dagliga rekord där man överträffar sig själv. I vanvett och misskötsel, Skattebetalaren hånas, förnedras och får betala kalaset.

SL och Swebus, Uppsala och Swebus är endast toppen av Isberget.
Nu senast är att Swebus i hela Uppsala Län är uppsagt, det var efter ett möte den 12 september. Ny Trafikentreprenör är redan tillsatt med mycket hysch hysch och det lär vara en ny operatör än de sedvanliga, lite dyrare men förhoppningsvis bättre tror man från länsbolaget och därmed berörda politiker.
Bättre?

Hur kan något bli bättre när man driver en politik mot undergång av en hel bransch?
Landstingets / kommunernas politiker tycks vara behäftade med Teflon hjärna, det bara studsar till, ingen är intresserad av vad som sker hela vägen ned, orsak och verkan analysen saknas helt. Bussbranschen talar inte om för politikerna vad som är fel av rädsla, däremot ofta och gärna om högre bidrag och länsbolagscheferna lämnar regelbundet en felaktig bild till sina politiker.

Swebus och Linjebuss med utländska ägare vilka driver ett eget spel med för branschen gigantiska förluster, fick jag höra av en välkänd politiker att det gör ju detsamma så länge utlänningarna tar förlusterna. Ett mera ynkligt uttalande får man leta efter, först och främst är det den svenske skattebetalaren som får betalar förlusterna för kollektivtrafiken EN GÅNG TILL i form av förlustavdrag etc därutöver är det förarna och lågt betalda tjänstemän som tar den direkta smällen. Sedan tar skattebetalarna, de som är friska över för alla de tusentalet förare som är sjukskrivna. Orsak & verkan! För att öka på den dystra bilden så lämnar båda bolagen in dumping offerter. De stora uppdragen behåller man själv för att upphandla i sin tur ute i landet subföretagare som nu förväntas lämna ett anbud som står långt under lönsamhetsgränsen och därmed tvingas företaget till lösningar som sällan är helt rumsrena. Detta är priset för de företag som skall bedriva trafik åt Swebus, Linjebuss, Busslink, Buss i Väst m.fl.

Inom Swebus är man minst sagt lite generad efter förlusten av Uppsala trafiken varför man nu i ren desperation tar fram receptet med högre löner? (som man håller på och räknar på just för tillfället) att få folk att börja köra ute på Nacka/Värmdö där SL satt en tidsgräns. Finns det möjligheter med att höja lönerna till rejäla nivåer, för att locka till sig folk som kör? Om det lyckas har marknadskrafterna till slut segrat. Alltid något, få se den som lever!


Länsbolagen som knäar under sparreformer eftersom deras svulstiga organisationer kostar skattebetalarna orimligt mycket, men vem har sett en byråkrati avskaffa sig själv eller minska sina egna kostnader? Länsbolagen lämnar ut offertförfrågningar vilka är till gränsen obegriplig byråkratiska och därmed helt överflödiga. Bara de större aktörerna med erforderlig bemanning av personal kan lämna in anbud. Vilket ytterst är meningen! Det finns t.o.m en politisk konsens i detta.
Små och mellanstora företag har ingen chans, redan detta faktum står i strid mot vad partierna i andra sammanhang idag försöker överträffa varandra till valet där alla vill främja de mindre företagen, med undantag för vänsterpartiet som vill ha ett sovjetisk system, vilket man faktiskt inte kan komma närmare med det man har idag. Det är ett stort glapp mellan vad som sägs och verkligheten!

Vad är det branschens storbolag gör i själva verket? Även här råder jumbo sjukan, deras huvudkontor med en overhead som är åt fanders för stor, där gör man mycket litet åt för stora kostnader, eller för höga löner, istället så pressar man lönerna och tjänstgöringslistorna mot förarna till en nivå som strider mot vett och förstånd. Sedan har branschens företrädare oförskämdheten att klaga på att det är brist på förare!
Istället har man skaffat en arbetssituation som är så usel att förare sjukskriver sig eller byter arbetsplats till annan bransch.

Roten till det onda ligger i den politiska strukturen och länsbolags reformen.
Eller om detta vore den enda riktiga formen i ett socialistiskt samhälle borde man följdriktigt skapa ett länsbolag för IT världen, ( länITbolaget) telefonen, ( teflonbolaget) fordonsindustrin, (rullapåbolaget) verkstadsindustrin, (skruvaochbockabolaget ) sågverken, (sågaalltbolaget) skogen (växeröverhuvudetbolaget) och mycket annat, Sveriges politiker skulle fara fram som superexperter mellan styrelsemötena (vilket dom redan gör idag, dock begränsad till sjukvård och kollektivtrafik) med den enda bakgrund- en partibok och en ideologisk skolning!
Kunskap, förstånd, sammanhang, riskmedvetenhet, ekonomi, affärsutveckling, kunna sälja, skapa, våga misslyckas allt som tillhör den privata företagaren, detta sätts ur spel. Det finns inga bättre bevis på hur det slutar, i Sovjet, Öststaterna generellt, Nord Korea, Kuba och och och. En mänsklig tragedi i vart och ett av dessa länder, en fattigdom långt borttom fattningsförmågan.
Är detta vad du vill med ditt liv, ett Sverige omvandlat i ett länsbolag?

Vad kan du göra åt detta? Beskriv situationen för din lokale riksdagsman i ett mail och försök få honom att begripa att Sverige är inne på en återvändsgränd. Kollektivtrafiken måste befrias från sitt politiska OK och godtycklighet.
SL och Värmdö är bara ett problem, vilket återfinns över hela landet, med skillnad att på Värmdö bor det många storstadspolitiker som för loppan i stadshuset och vänster politikerna och LO tar det som en intäkt att privatiseringen är ett misslyckande, vilket det väl är om SL systemet skulle anses vara rättesnöret att privatisera, när det i själva verket handlar om en egotrippad moderat landstingsman Elwe Nilsson som inte förstått grundläran i vad som anses i den fria världen vara privat och landstingisering!3)
Finländsk politiker spionmisstänkt

Alpo Rusi, utrikespolitisk rådgivare åt Finlands förre president Martti Ahtisaari, har bestämt sig för att inte kandidera till riksdagen. Rusi misstänks ha haft kontakt med DDR:s underrättelsetjänst Stasi.

(TS anm) Skulle det vara så att ett samröre med Stasi skulle vara tillräcklig för att man inte skall kandidera kan hela vänsterpartiet stänga igen sin verksamhet och lämnar regeringen. (vilket borde vara en självklarhet för de som värna om en fri värld) Då flertalet av VP enligt dokumenten i f.d DDR varit åtskilliga gånger på utbildning hos Stasi samt Gudrun Schyrman med flera på särskilt utbildningsläger i Teupitz, där det också fanns en brokig skara av världens terrorister.4)
Fjorton råd för välstånd.

Knut Jacobsson, grundare av truckföretaget Atlet AB, menar att attityden till egenföretagare måste förbättras för "att starta, utveckla och skapa sysselsättning oavsett det gäller tio, 100 eller 1 000 personer borde vara bättre för landet än att spela tennis, fotboll eller att vinna på lotto." Därtill behövs genomgripande reformer på skatternas område.5)
Fyra av sex väljare har egenintresse av hög skatt.

Hur långt kan en välfärdsstat gå när det gäller skattefinansiering och skattetryck, frågar Dagens Industri på ledarplats den 7/9. Inget annat land har så stor skattebörda som den vi har i Sverige. Att frågan inte har någon plats i valrörelsen beror på att uppemot fyra av sex väljare har ett egenintresse av att de återstående två betalar ordentligt med skatt, menar Dagens Industri, eftersom andelen familjer som finansieras - helt eller delvis - över skattesystemet är stor.6)
ESO-rapport: Den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder

Om det vore så att sjukfrånvaron speglade sjukdom, skulle man raskt konstatera att fasta anställningar är ett allvarligt hälsogissel, skriver Hanne Kjöller i sin kommentar till den publicerade rapporten från ESO (TS anm, hur ställer detta sig i förhållande till kollektivtrafiken, där en stor del av sjukskrivningen återfinns?)7)
Ett sjukt system jagar nya skatter

Skattemyndigheterna vill förmånsbeskatta mobiltelefoner. Telia har tekniska lösningar på gång för att skilja på samtal i tjänsten och privata, skriver Dagens Nyheter den 11/9


8)
Citat

Jag visste inte att Föreningssparbanken är en politisk bank. Hade någon talat om det för mig tidigare hade jag bytt för länge sedan." Företagaren Bo Richter med anledning av att FöreningsSparbankens ordförande Göran Collert i en tv-intervju den 8/9 sa att han önskar en socialdemokratisk regering. Källa: Dagens Industri den 10/99)
En mer enig borgerlighet än någonsin

Det är nu det avgörs om svenska folket skall drabbas av en ny skattechock eller om de skall få sänkta skatter för ökad frihet och trygghet. Vi kan och vi skall vinna valet. Och viktigare: vi skall befria människor från dagens överhetspolitik och återge dem makten över sina egna liv. ( TS anmärkning, länsbolagens dagliga övergrepp då? Var finns dessa i partiprogrammet) Sedan jag tillträdde som partiordförande för tre år sedan har jag ägnat mig mycket åt att bygga nära relationer med ledarna för de andra borgerliga partierna. Av detta vårt gemensamma och långsiktiga arbete ser vi nu resultatet. Aldrig tidigare har de borgerliga partierna varit mer eniga inför ett val än vi är idag. Vi har en gemensam politik på tolv centrala områden. Vi moderater vill gå snabbast fram och vill nå längst, men vi är alla helt eniga om att människors rätt att bestämma över sina egna liv måste öka. Vi har 53 punkter för ett bättre företagandeklimat. ( anm TS, efter att ha läst detta, inte ett ord eller insikt i det sjuka med den svenska kollektivtrafiken.)

Vi är överens om att det behövs en nationell vårdgaranti. Vi vill att alla skall få välja skola och att skolans vardag skall formas av lärare och skolledare. Vi vill alla sänka skatten mest förstås har en gemensam politik för fler poliser. Vi har ett program för att minska antalet långtidssjukskrivningar. ( TS anm, Aha, kanske man upptäcker att länsbolagen gör folk sjuka? ) Det rör sig om många olika förslag. Ett av de viktigaste finns med i den gemensamma trycksak som i dagarna når Sveriges hushåll. Vi föreslår där att den arbetsgivare som anställer en person som varit långtidssjukskriven skall slippa att betala arbetsgivaravgift för denna person under ett halvår. (TS anm, Bo Lundgren & co, skall ni kunna genomföra bara en bråkdel av detta MÅSTE du avveckla länsbolagen för där finns ca 20 miljarder kronor att bespara, årligen, omgående!)10)
Ordentliga satsningar på kommunikationer i hela landet.

http://www.bytregering.nu/content.htm" TARGET="_new">http://www.bytregering.nu/content.htm">http://www.bytregering.nu/content.htm

Ett val gäller vilka idéer som ska forma framtiden. Nu är det dags för nya idéer: Om frihet och ansvar. Om människors utrymme att växa och om en välfärd som fungerar. Om omtanke och miljö. Och om viktiga värden utöver politik och ekonomi. I åtta år har andra idéer styrt Sverige. Det räcker nu. Bristerna i skolan, de ökande sjukskrivningarna, köerna i vården, att barn och gamla far illa och den regionala tudelningen, säger vad det handlar om. Sverige har halkat efter ekonomiskt och det fnns för lite utrymme för dig att forma ditt liv. Vi är fyra partier som vill arbeta tillsammans för ett bättre Sverige. Vi är olika men vårt samarbete kan ge Sverige en stark regering och en ny politik. Det behövs friskare ögon och öppnare sinnen. Och en vilja att ta itu med allt som behöver göras. Vi är beredda att ta över ansvaret.


BO LUNDGREN ALF SVENSSON MAUD OLOFSSON LARS LEIJONBORGSå satsar vi på företagen. Sverige har för få företagare. Det vill vi ändra på. Vi ska se till att fler vågar starta nya företag och att fler företag kan växa. Varannan vecka flyttar ett företag ut från Sverige. Så behöver det inte vara. När företagsklimatet blir gynnsamt stannar fler kvar. Nya företag drar igång och andra flyttar hit. Då blir också jobben fler och välståndet ökar för alla. Vi har 53 förslag på hur klimatet för företagande kan bli bättre. De flesta kan en ny regering lägga fram redan i höst. Till exempel:

* Förenklade regler o Sänkta skatter för de minsta företagen
* Sänkta skatter på arbetsinkomster
* Förbättrad social trygghet för företagare som blir sjuka eller arbetslösa
* Ordentliga satsningar på kommunikationer i hela landet.

(TS anm, man kan undra om samtliga politiker lever i den totala avsaknaden av realism.? Det handlar inte om bättre kommunikationer, det handlar om att genomföra en reform som ger samhället den kommunikation som skattebetalarna har råd med. Inkludera då också bilen för den är en del av kommunikationerna, kanske den bästa och den främsta i dagens samhälle. Länsbolagen slukar i pengar mer än försvaret, barnbidragen och äldrevården sammanlagt) Skall det vara en sängplats på akuten eller en busstur till?11)
DANSKT NEJ TILL LÄGRE BROAVGIFTER

Den danske trafikminstern Flemming Hansen avvisar statsminister Göran Perssons krav på sänkta avgifter på Öresundsbron. Enligt Hansen är den danska regeringen enig om att priserna ligger på rätt nivå. Lägre avgifter förespråkas dock av det danska näringslivet. En möjlig konsekvens av sänkta avgifter och därmed en konkurrensfördel för bron över södra Östersjön är sämre färje-kommunikationer över norra Östersjön. (TS anm,färjorna vilka ägs till stor del av Trafikministeriets dotterbolag. Den fria företagsamhetens apostlar finns i alla länder. Ett befintligt avtal mellan Sverige och Danmark samt färjorna förhindrar lägre avgifter utan att berörda rederier erhåller en motsvarande kompensation. I politiska termer betyder detta, varsågod Sverige sänk broavgiften, men det är ni som betalar fullt ut ensamma kompensationen till rederierna. Skulle detta ske har Danskarna för tredje gången fått Sverige att ta kostnader på denna led mot kontinenten som egentligen skulle fördelats mellan länderna, sedan kan man fråga sig hur det är möjligt att man inrymmer färjeredierna dylika privilegerade avtal? Utan att det är straffbart.)12.)
Stöd kampen för ökad rättssäkerhet - Institutet för Skatter och Rättssäkerhet

Skattebetalarnas framgång i Europadomstolen är ett viktigt steg för rättssäkerheten och att de grundläggande mänskliga rättigheterna ska respekteras även i skattefrågor. Nästa fråga som Skattebetalarna anmält till Europadomstolen är beskattningen av våra bostäder ( TS anm, när kan man få se att BR, Bussbranschens förbund göra något mer för sina medlemmar än att klaga? Förlöjliga oliktänkande? Vara sanna monopolister? Sitta med mössan i handen för att får mera smulor från skattebetalarnas kassa? Vara maktens förlängda arm och medlöpare?13)
Världens bästa sökmotorer!

www.google.com" TARGET="_new">http://www.google.com">www.google.com är förmodligen den bästa och idag mest kända samt långt bättre än Yahoo samt Alta Vista.

En av de äldsta sökmotorerna på Internet är Ask Jeeves. Som har gått samman med andra och utvecklad den kanske idag bästa och mest avancerade sökmotorn. Här är länken, prova så får du själv avgöra! http://www.teoma.com/" TARGET="_new">http://www.teoma.com/">http://www.teoma.com/14)
Från Grönköping!

Skatta åt förgängelsen är namnet på en ny skatt, framtänkt av lokale hr skattechef E. Ramstedt. -- Snart är det enbart frisk luft, vilken icke är skattebelagd. Men detta black om foten (fel) skall vi inom kort komma till rätta med, myser hr skattechefen. Glöm inte att på söndag den 15 september 2002 är det Val, att det tredje största partiet i Sverige är soffliggar partiet. För att din röst inte skall gå förlorad borde du använda dig av dina rättigheter som faktiskt folk har gett sina liv för även i Sverige. Använd din rätt att rösta oaktat vad du röstar på för att behålla en demokrati och möjligheten till förändring! Varje person som inte väljer ger därmed Kfmlr, vp och andra partier till vänster som vill förstatliga hela Sverige, avsätta och avrätta regeringen och kungahuset (kmflr) allt enligt deras partiprogram, finns att läsa på nätet. Lysande utsikter! Det finns alltid en väg till ett bättre, därför finns det hopp och en framtidstro. En ny generation väljare kommer snart upptäcka den fatala väg Sveriges folkvalda valde med stöd av Bussbranschens företrädare när man antog Länsbolagsreformen dryga 20 år sedan. Håll ut, Länsbolagens tid går mot en säker upplösning. Helt enkelt därför att ingen ha råd med denna lekstuga.


Tillgivne

Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.