Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Bäste Läsare, beklagar för en del kommer detta Newsletter för andra gången -- vi fick fel på servern som levde loppan under helgen.
Har du erhållit den tidigare så bara tryck på knappen delete!

Varning Schönfelder Newsletter nr 1-04Bäste Läsare,
Får man önska en god fortsättning på det nya året 2004.

Ledaren

Det blir ett händelserikt år för företagen inom kollektivtrafiken.
För de som är intresserade av Ryssland och dess vidare öden kommer en del artiklar att publiceras på mina Ryslands sidor ( svenska och engelska) i mitten eller slutet av Januari då dessa enligt avtal först skall vara publicerade i berörda tidningar. Det är mycket som sker i Ryssland och för alla som tror att landet är på väg mot en demokrati kommer bli besvikna. Ryssland satsar som aldrig förr på militär upprustning.
De som trodde på att Stormakten var borta för en lång tid framöver kommer att behöva omvärdera sina ställningstaganden.
Med den nya sammansättningen av Duman har underrättelsetjänsten tagit över makten för gott i det nya Ryssland.

2004 vändpunkten inom kollektivtrafiken!
Det verkliga glädjebeskedet för alla som bekänner sig till fri etablering, fri företagsamhet och demokrati, för dem blir året 2004 en vändpunkt.
Den svenska kollektivtrafikens huvudmän får nya besparingsorder från finansdepartementet, det finns helt enkelt inga pengar att fördela längre. Glädje beskedet gäller alla som vill få bort ett beställarmonopol.
Regeringen och flera partier ifrågasätter nu öppet behovet av Landstingen. Landshövding Svegfors har efter en beställning av regeringen överlämnat en utredning vars slutsats är att man helt enkelt lägger ned Landstingen.
Järnvägsutredaren Jan Brandborn överlämnade sitt huvudbetänkande med slutsatsen att järnvägen skall vara fri från monopol anspråk varför varken Länshuvudmännen eller SJ skall ha någon särställning.

Det är ingen tillfällighet att båda utredningar har samma budskap, den svenska kollektivtrafiken är obetalbar. Det finns ingen kraft längre som kan återföra den till en rimlig nivå. Lägger man ned landstingen försvinner också länsbolagen, avregleringen fullt ut av järnvägen betyder att staten slipper ett flåsande management från SJ och länshuvudmännen om krav på mera pengar.( SJ erhåller 1 miljon kronor i timmen dygnet om, lördag som söndag, är skyldig amerikanska pensionsfonder 10 miljarder kronor som förfaller till betalning om 2 år och det finns inte enkrona sedan tio år tillbaks för nyinvestiringar av lok eller vagnar)
En gissning är att det blir som i England att man släpper kollektivtrafiken fri och hugade trafikföretag kan ta över verksamheterna utan att det kostar samhället särskilt många kronor. Besparingen för den svenske skattebetalaren blir tiotals miljarder kronor. Betydande ekonomiska resurser frigörs till förmån för sjukvården, äldrevården, skolan, polisen och andra för samhället viktiga verksamheter.

Därmed går ett av mig länge eftertraktat önskemål till uppfyllelse, banta kollektivtrafiken till förmån för vad alla medborgare behöver. Till många av mina kära vänner oftast gamla arbetskollegor i branschen av vilka jag blivit kuf förklarat och vet vad mer, har jag denna NYÅRS hälsning, er tid går nu till ända, ni må sprattla försöka fördröja, förlöjliga, göra vad ni vill, men nedräkningen har börjat.
Jag förmodar att ni sover lugnt, era fallskärmar kommer att trygga er tillvaro vilket hederliga skattebetalare får betala.
Om ni sedan orka se er i spegeln är en annan fråga.
Det är rätt många som stöder mig fast dom aldrig vågat sig fram i debatten, så illa är det i ankdammen där monopolister genom sin upphöjda plattform bestraffar de som har en avvikande mening. Detta fenomen där de som lever på skattebetalarnas pengar skapa regler och egna sanningar efter vilka vi som betalar skall leva efter, det är magstarkt, det är direkt odemokratiskt.
Medlöparna som lik ett fårskock följer maktens företrädare i alla väder dom finns i alla samhällen, få är det de som orka och vågar stå upp.
Det är lätt att bli kufstämpalt, men hellre det än att tillhöra ett etablissimang av JA sägare.

Budskapet är etableringsfrihet!

Att detta inte kommer ske under 2004 är nog klart, men processen, den har börjat och den kan inte stoppas längre, statskassan är tom, lånebehoven gigantiska, ett större skatteuttag än vad som är idag är kontraproduktiv och allt tyder på att det kommer gå undan nu med förändringen av det svenska samhälet.
Ojandet från en viss branschtidning om det ekonmiska förfallet i den svenska kollektivtrafiken och ropet efter mera pengar är avslöjat till att vara strikt snikna egen intressen.
BR:s klagakör som utgörs av gråtande chefer vilka kallar sig för manager tillhör snart det förgågna och förbundet kan lämpas på närmaste sopstation. Sedan skall alla få se ett trapetsnummer i den högre skolan när en del av dagens manager vilka egentligen inte är annat än ordermottagare skall anpassa sig till en ny dagordning nämligen etableringsfrihet, få se hur många av skrivbordsakrobaterna överlever detta.

Avvecklingen av monopol upphandling innebär jättelika chanser för de få privata bussägare som finns kvar, många ärofyllda bolag har försålts eller gott i konkurs. Kapitalförstöringen, humanförstöringen, kunskapsförstöringen har varit förödande i en så liten bransch. Vi får hoppas att det växer fram en ny generation innovatörer och entreprenörer som kan bygga upp ett nytt sverige med många idérika bussföretagare som lever på marknadsmässiga villkor där man skapa en efterfråge styrd trafik baserad på kvalitet och kundanpassning, utan tvång!
Sverige behöver en nystart, finansdepartementet är just nu bussbranschens bäste vän för fortsatt överlevnad.


Toni Schönfelder Newsletter utkommer högst oregelbundet och lika bra är det. Den senaste tidens händelser inom kollektivtrafikens utveckling skulle gett ett sådant överflöd av arbetsmaterial att jag skulle ha drabbats av intellektuell härdsmälta i mina försök att avhåna, kritisera och ironisera över allt vad som sig tilldragit


Här följer ett sammandrag av året 2003 !


Året 2003 och en del händelser att minnas.

Januar

J1)
Ska begreppet skatteparadis ha någon mening, så måste det också finnas skattehelveten!


J2)
Bussbranschen  varför inte ändra namnet på BR till BTC vilket kan betyda BUS Trade Center med slogan:
representerar tron på friheten för mänskligheten, för fri företagsamhet, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor samt företag, och genom samarbete möjligheten att uppnå storhet.


J3)
Vingresekoncernen med moderbolaget My Travel nära en konkurs?

Signifikativt är att det inte skrevs en enda rad i den svenska resebranschens media! förrän jag skrivit detaljerat om detta.
Min artikel är inte att ha synpunkter på missmanagementet i My Travel utan var utgångspunkten hur fel resegarantin är i sin utformning och skulle behöva ersättas av en reseförsäkring som omfattar alla resor. En reseförsäkring enligt den tyska, holländska, engelska, spanska, italienska varianten skulle frigöra bussresearrangörerna från alla betyngande garantier och därmed kunna ägna sig åt att arrangera resor istället för att skrapa ihop bankgarantier.
Under senare delen av året 2002 upptäckte man falserier i bokföringen som ledde till att My Travel tidigare Airtours stod inför en konkurssituation, och ifall detta hade inträffaffat, den största i resebranschens historia, world wide skulle det snart visa sig att Vingresekoncernens garantier på 850 miljoner inte räcker långt. Hela den svenska resebranschen skulle bli förlamad för en lång tid framöver vilket i lika hög grad skulle drabba bussresearrangörerna.
Med några timmar tillgodo erhöll man ett lån på 17 miljarder kronor som skulle räcka fram till år 2006 -- dom tog istället slut i november 2003 där man fick krypa till korset efter att man fortsatt myglat, tricksat och kört bort 11 miljarder på 9 månader och då har man dragit av inkomster från försålda verksamheter för dryga miljarden.
Konkurshotet kvarstår, men därom mer under december rubriken.
Den nu snart rikskända resegaranti checken som jag fått det svenska media att skriva om efter att verksamheter som Goodjet, Expressresor, Traffic Europa, Transjet lämnat tusentals resenärer på backen. Du har all anledning att vara fundersam att jag som privat person får hela den svenska rikspressen att skriva om något som egentligen BR och berörda förbund borde ha initierat till. Svenska resenärer har inget riktigt skydd då en föråldrad resegaranti missledde många i tron att allt är återförsäkrat i resegarantin. Sverige lämnade vid EU inträde 1995 ett fullständigt felaktigt och galet svar som kommerskolegiet gav till regeringens företrädare där man anser den befintliga svenska resegarantilagen vara en ( Sverige soft law 98/257/EG) utgöra ett fullgott skydd för Sveriges resenärer. Därefter har den svenska lagen aldrig prövats i EU:s domstol eftersom ingen från den svenska resebranschen har klagat. Detta har jag påpekat ett antal gånger för berörda branschföreningar, muntligt och skriftligt. Åtgärd, noll!
Resebranschen berörs av EU:s Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts som med artikel Art. 7 som är upphöjt till Lag 90/314/.
Där står det att varje medlemsland måste ha en lag som skyddar resenärer som betalat i förskott inbetalda pengar för en resa.
BR har visserligen varit med på en uppvaktning med några andra föreningar hos berörd departement vilken baserades på gråt och pock istället för att klargöra hur EU lagen tvingar sverige omgående ändra sin otidsenliga resegaranti
EU lagen är prövad av EU:s domstol i målet, Tonner, Alternative Dispute Resolution in the European Union, in: Rickett/Stapleton/Skinnon/Telfer (Hrsg.), Consumers Access to Justice.

Directivet upphöjdes 1993 till EU lag ( sålunda 2 år innan sverige blev medlem i EU) en lag som är förpliktigande för alla stater i unionen.

Varje bussresearrangör, resebyrå och arrangör vet hur besvärlig, uppoffrande och otymplig dagens resegaranti är, riktigt illa är det att det ligger ca 33 miljarder kronor i garantier hos kammarkollegiet samtidigt som 60procent av alla resenärer reser utan en resegaranti.
Nya tider, avreglering, Internet har skapat ett nytt resande och en myndighet som pinkat in ett revir lämnar inte detta ifrån sig makten förrän man är tvingad. Skall det behövas ytterligare en konkurs i megaformat för att myndigheterna eller BR skall vakna?
Problemet är inte enbart BR utan att hela den svenska resebranschen idag är genomsyrat av ryggdunkande mesar som alla håller varandra om ryggen. Jag ser ingen som tar fram släggan som ställer sig upp, nu får det var nog med alla idiotier i branschstyrelserna. Frågan varför har vi en branschförening tycks kommit i skymundan.


J4)
Olagliga miljözoner i Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö.
Svenska Regeringen svarade till EU 2003 angående miljözonerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Sverige som har fällts åtskilliga gånger tidigare i andra frågor pga av osanna svar kommer snart får lägga till ett ytterligare nederlag.
En för bussbranschen stor fråga har från BR:s sida nonchalerats från första början genom att tillstyrka något som om man hade bara en gnutta kunskap om lagar och förordningar enkelt kunnat avvisa genom att peka på olagligheten i utformningen.
Att BRA med styrelse tidigare genom Erland Westerberg som samtidigt sitter på stolen som sekreterare i Sthlms bussförbund
också jamsade med då man såg det mer det hela som en konkurrens fråga eftersom den första utformningen var att förordningen enbart skulle gälla svenskregistrerade bussar.
Man har all anledning att ta sig pannan för all den inkompetens som branschens företrädare står för.


Februari

F1)
Sverige, EU och Spriten!
Den svenska bussbranschens förening BR genom dess förre VD och nuvarande ordförande gjorde populistiska uttalanden om bussbolagen som kör shoppingresor till annat EU land är oseriösa och skall stoppas. Under tiden har Sverige ålagts av Europa domstolen att anpassa sina lagar och förordningar till EU standard, införseln är nu höjd till 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl per person och resa.
BR står nu med brallorna nere, igen,(!) domstolarna friar (med undantag för den politiska domen i Göteborg, kammarrätten)
Jag inbjöd olika svenska bussföretagare att klaga till EU kontoret i Stockholm, på svenska språket, eftersom den egna branschförening faller medlemmarna ständigt i ryggen, men ingen vågade! Är det så illa?
Nu är saken utagerat genom driftiga enskilda bussägare -- där alla andra får vara med och köra på framgångsvågen. Det är en och annan som borde skämmas!

Fortsättningen var att Bussägaren som är friat i 2 instanser för smuggelåtal.
citat: Vi får inte tillbaka några pengar från tullen trots att vi vunnit över dem i både Länsrätt och kammarrätt för över 200 dagar sedan. De "vill" inte betala till oss, vilket dom dock gjorde efter 220 dagar. Denna skrämmande maktfullkomliga handläggning av Tullen ligger nu i ärende hos JO och snart får den en fortsättning i EU domstolen.


Mars

M1)
När skall Länsbolagen avvecklas, har varit min ständiga retoriska fråga?
Det diskuteras nu i maktens korridorer efter att den svenska ekonomiska utvecklingen minst sagt är beymmersamt att avveckla Landstingen. Kommer denna åtgärd att verkställas, förvinner basen för länsbolagen och en etableringsfrihet är enda alternativet. Rikstrafiken kan räkna med nya uppgifter ifall man inte lägger ut ansvaret för den del av trafik som inte kan köras lönsamt till länstyrelserna eller varför inte direkt till berörda kommuner.
Svensk Trafikpolitik lämnade den ekonomiska verkligheten när Claes Norrbom lyckades manipulera moderate Kommunikationsministern Thuvesson i början av 80 talet att inrätta länsbolags systemet för att kunna införa ett symboliskt 50 kort i varje län. Att så få begrep vidden av detta lag förslag är beklämmande, jag var den ende som skrev insändare i alla rikstidningar om hur illa det kommer att bli och visade på paraleller med Sovjet och ett bottenlöst ekonomiskt hål. Nu är vi där!
Ett systemfel som torde vara unikt, där miljarderna bara rullar. Det är lätt att ha synpunkter på kollektivtrafiken så länge det betalas med skattebetalarnas pengar, men när dessa inte räcker till längre?

Att ställa dumma frågor till Ulrica Mässing vilket en icke obekant redaktör för en branschtidning gör, är helt befängt, felet ligger hos branschens aktörer från första början, en samling månsar som trodde på sagan om guldkantade kontrakt livet ut.
Det blir istället sparplaner som kommer att gälla för landstingen som kräver sparåtgärder för kollektivtrafiken vilken har ett akut kollektivt saneringsbehov och då måste man börja i roten av det onda. Och roten till allt ont är just länsbolagsreformen som stryper all innovation och utveckling, samtidigt som den slukar mer pengar för mindre trafik varteviga år. Typiskt för tjänstemännen när det skall sparas är att minska trafiken där det gör mest ont och skapar stora rubriker i lokalpressen. Samtidigt som kollektivisterna dränera systemet för egen räkning med resor, golf, konferenser, dinera samt har mängder av möten inte bara i sverige, för vaddå?
När personligt ansvar upphör att gälla på samhällets topp uppstår rättsröta.

April


A1)
Den 2 april Dags för ett nytt seminarium för kollektivtrafikens dödgrävare!
Branschens DÖDGRÄVARE har ett festligt, trivsamt möte på skattebetalarnas bekostnad och den ende som kommer att gå hem nöjd och belåten är Ulo Maasing tidningen Trafik Forum som än en gång snurrat av systemet en ordentlig hacka (får jag förmoda).

Vilka är det som sitter i podiet ?
Där sitter:
Karin Svensson Smith (v) från Riksdagens Trafikutskott ( som vill socialisera hela den svenska kollektivtrafiken enligt en debatt artikel några veckor senare tillsammans med andra tidigare stalinister)
Ljungman (m) Skånetrafiken
Fritzson ( c) Hallandstrafiken

Mark VD Västrafik Skaraborg
Von Porat VD Arriva AB

Moderator Ulo Maasing.

Resumén kunde ha skrivits i förväg, den kan se ut så här:

Mötet skedde under goda former, det diskuterades livfullt den framtida utvecklingen av Länstrafiken vilken måste spara pengar då skattebasen sviker.
Långvarigt miljöprogram är viktigt, kollektivtrafiken måste ökar på bekostnad av minskad biltrafik.
Aktörerna i branschen måste ta sitt gemensamma ansvar.
De samlade mötes deltagarna kom fram till att kollektivtrafiken behöver betydande tillskott av medel för att kunna leva upp till den av Riksdagens uttalade krav om bättre kollektivtrafik för de äldre, unga samt svagare i samhället och detta främst i landets glesbyggd.
Märta-Lena Schwaiger, Vd för Sveriges Lokaltrafikförening (SLTF) kommenterade detta på sitt klarsynta sätt.

- Ingen är så klärvoajant att man kan skriva in allt för flera år framåt.

Vid dagens slut var den allmänna uppfattningen bland deltagarna att seminariet samlat mångas åsikter och skapat utrymme för vidare diskussioner samt upprättat en skapande dialog mellan Rikstrafiken, flygbolag, länsbolagen, aktörerna och näringsliv.
( OBS att allt detta är min fria fantasi för hur ett slutdokument kunde komma vara formulerat inte minst för att rättfärdiga en flerdagars resa till Stockholm med övernattning ) Efter en mysig dag, en god lunch och ett par tusen oproduktiva arbetstimmar senare, sätter flertalet sig i sina bilar som man nyss ville avskaffa!

Detta är däremot helt sant! citat:
Kommunisterna (vp)
Jonas Sjöstedt vill kunna öka budgetunderskott och statsskuld. Fundamenten för en sund ekonomisk politik ska slängas på sophögen. Och vårt anslutningsfördrag till EU ska sägas upp, är vänsterpartisternas tolkning av nejresultat. I Jonas Sjöstedts bok "EMU: fakta, argument och myter" skriver han: "Personligen skulle jag helst se att Sverige lämnade EU. All företagsamhet, Banker, Industrin, småföretagare i Sverige skall förstatligas, avskaffa kungahuset, då man kan räkna med att folk kommer att lämna landet något som måste stävjas genom nödvändiga åtgärder.

Bra Ulo Maasing, man skall vara ute i tid för en möjlig framtida utveckling, det gäller att välja sitt umgänge! Vara inställsam.Mai

MA1)
Claes Olofsson  det är dags att packa din pärm och lämna BR.

Det är ett grundfel att ha en ordförande som är aktiv i branschen, det har jag skrivit tidigare om.
In med nytt folk som ser helheten och branschens bästa. Medlemmarna har rätt att få ställa krav på BR,
något som inte är förbehållet enbart de stora aktörerna i branschen.
Definiera om BR:s uppgift till att vara ett organ som skall förbättra ekonomin hos medlemsföretagen genom att informera om slöseriet med skattemedel till berörda myndigheter, rör om i grytan, med klara koncept som leder till att spara pengar för samhället i sin helhet och ökar inkomsterna för branschens aktörer. ( ta bort allt flummande som finns i dagens statuter)
Medverka kraftfullt till att EU lagen fullt ut implementeras i denna bransch, det medför rättssäkerhet, konkurrens på lika villkor och trygghet för alla. Resegaranti frågan inte undantagen.

Till detta behövs säkerligen en helt annan uppsättning medarbetare inom förbundet. Det måste vara slut på allt småkluddande och ta tag i dom verkliga framtidsfrågorna. Claes Olofsson  det är dags, man skall gå själv, innan man lyfts ut, framför allt när saker och ting är så uppenbara. Du kan inte vara företagsledare, driva vandetter mot olik tänkande, samtidigt driva processer mot medlemsföretag oavsett storleken och samtidigt vara klarsynt och se helheten för branschen.

Och resultatet i omröstningen på förbundsstämman i september blev att Claes blev enhälligt valt att bli kvar som BR:s ordförande.
Under detta snömos lider BR, och hela branschen.


Juni

JU1)
Myten om den svenska förträffligheten får härmed anses vara punkterad!

Rötan är utspridd på stort sett alla samhällsområden; det fifflas, mutas och levs överdådigt på skattebetalarnas och aktieägarnas bekostnad. Girigheten tycks vara gränslös.
I näringslivet är Skandia i dag synonymt med skandal. Intrum Justitia är ett annat aktuellt skandalbolag. Storbolag som ABB och Ericsson är mutmisstänkta. Domar har fallit i den omfattande mutskandalen i Gotlandsbolaget.
I den offentliga sektorn har vi sett hur försvarsmakten och Stockholms läns lolkaltrafik, SL, befolkats av anställda som inte tvekat att bevilja sig själva och andra ett flärdfullt liv med skattepengar. Tidigare har vi sett motsvarande i Väst Trafik, Västmanlandstrafik, Dalatrafik, Östgötatrafiken och flera andra Länsbolag. Vi har vidare Reso, HSB, Riksbyggen, Folksam, BPA och andra bolag som ägs av fackföreningsrörelsen.
SL-chefer! Skattemedel används till lyx
"Eller som en av handläggarna på landstingets avdelning för intern ekonomi säger:
- Jag tycker att mycket är väldigt konstigt. Men ingen törs säga ifrån. Man blir spyfärdig när man ser allt".


Juli

JL1)
Mitt under sommaren när merparten är på semester då smyger företrädarna för den socialiserade kollektivtrafiken - kollektivtrafikkommittén - över till Näringsdepartementet ett dokument som ifall det blev genomfört, all trafik i sverige skulle ske i länsbolagens regi.
Lokal och regionaltrafiken,skolstjutsar,handikapptransporter,färdtjänst delar av taxi verksamheten var gränsen går är inte klar men med kunskap om hur kollektivtrafik etablissimanget kunde tolka införandet av ett 50 kort och med detta rättfärdigar inlösen av det mesta som rullar, måste det på goda grunder tolkas som sista spiken i all privat busstrafik.

Kollektivtrafikens andel av resandet måste öka om viktiga samhällsmål
skall kunna uppnås. Det är slutsatsen i "Kollektivtrafik med människan
i centrum" (SOU 2003: 67) som kollektivtrafikkommittén idag den 15 juli överlämnar
till infrastrukturminister Ulrica Messing. Hela utredningen finns på min länk:
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=577&show=577

JL2)
Återigen visade det sig att mina tidigare uttalade synpunkter besannas. Det tar lite tid för förtret och prestige, men i slutändan visar det sig att jag ligger helt rätt i min ständiga kritik i dessa frågor.
En genomsocialiserad kollektivtrafik är vad som står på önskelistan. Det är tur att statskassan är tom, finansdepartementet blir nu den bussbranschens bäste vän, av det som återstår av en sargad bransch.
BR fattar inte vidden, vem kunde annat begära och SLTF applådera som medförfattare!


Augusti

A1)
Med tack för många intressanta nyhetsbrev och sanningar.
Från en trogen läsare som i augusti tappade all linjetrafik för länshuvudmannen Skånetrafiken. Trafik som på marknadsmässiga grunder 1922 startades och drevs av min farfar.

A2)
Höjd moms ( 22%) hot mot turist & transportbranschen
En statlig utredning föreslår en enhetlig svensk moms på 22 procent. Det innebär en chockhöjning av skatten på resor med flyg, buss och färjor, igen.

Vi menar att utredningen helt har missat prisets effekt på efterfrågan, konkurrens med andra länder och överflyttningseffekten till enskilt resande. Om frågan om en förändring av momssatsen inom rese- och turistnäringen skall göras till föremål för så kraftigt ändrade förutsättningar som förslagen i utredningen innebär, menar vi att kunniga ekonomer som kan se dynamiska effekter måste involveras i det fortsatta arbetet. Frågan har hög dignitet bland annat då den påverkar incitamentet med att i fortsättningen investera i rese- och turistverksamheter i Sverige.
Nils Carlsson
ordf Svensk Turism AB
Harald Rosén
generalsekr Svenskt flyg
Karl-Erik Strand
vd Sveriges Rese- och turistråd
Anders Ehrling
Sverigechef
Scandinavian Airlines
Per Töörn
förbundsdirektör
Svenska flygföretagens rfb
Arne Welin
ordf Sveriges redareförening
för mindre passagerarfartyg


Helt rätt BR saknas, dom var väl på semester borta från all kommunikation eller så förstår man inte vidden av förslaget, är du förvånad? I vilket annat land och bransch skulle man avsatt samtliga när ens egen branschförening inte agera, i Sverige därl omväljer man Claes till ordförande utan en enda motröst i september och VD:n sitter kvar!
Nu blev det så att utredningen kom att läggas till handlingarna, det finns förståndigt folk i departementen som agera bara dom får rätt information! Och det fick dom av de förbund som underteckande skrivelsen.
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=580&show=580


A3)
Svenskt Näringsliv kom med denna statestik.

Summering 1 privat anställd bär 3,5 offentligt anställda på sin rygg!
I mitten av 1960-talet arbetade drygt 3,2 miljoner svenskar i privata företag medan det i dag, när vi talar om "sysselsättningsunder", bara finns knappt 2 miljoner sådana jobb kvar. Det krävs ingen särskild sofistikerad kalkyl för att visa att det svenska systemet med världens minsta andel privata jobb och världens högsta skattetryck, snart når vägs ände.


A4)
RDA
Under augusti träffas en stor del av europas bussresearrangörer till den största rese work shopen med dryga 1300 utställare. http://www.busstidningen.se/rda.html
Det svenska deltagandet är lindrigt sagt skralt. År 2004 arrangera jag därför pånytt en ny resa tillsammans med ett tiotal sponsorer. Det är oerhört viktigt att du som är arrangör kommer med den 1:a augusti 2004 och datera upp dig för nya resmål eller bara för att träffa dina kollegor och utbyta erfarenheter, det är vad en work shop handlar om, att utbyta kunskap och erfarenheter, lära känna dina kollegor under trivsamma former under flera dagars tid.
Året 2002 gjorde vi senast en gemensam resa, här finns det bilder på vilka som var med
Studieresa till RDA work shop i Köln år 2002 http://www.eurocasa.nu/buss/

I ett försök med att jämföra BR med exempelvis tyska RDA kan få vem som helst att fundera om vi befinner oss på samma planet.
RDA en kraftfull förening med engagemang för bussresebranschen i Europa, med åtskilliga engagerade experter, var och en med speciella fackkunskaper. Med förtsklassig juridisk rådgivning, driva processer, utbildning, vara till stöd för alla medlemmar med kompetenta advokater med buss och resebranschen som specialitet.
RDA driver genom en av Bryssels bästa lobbing byråer frågor som även kommer svenska bussresearrangörer till godo. Det var RDA och inte BR som driver frågan i EU mot införandet av olagliga miljözoner i sverige.


A4)
Näringsdepartementet för samtal med EU samtidigt som de berörda kommunerna med miljöbestämmelserna då dessa bryter mot svensk lag eftersom endast Vägverket kan utfärda bestämmelser som påverka ett fordons beskaffenhet.
BR har naturligtvis inte agerat, varför skulle man när man saknar kunskap och den osynlige BR representanten Rolf Waara i Bryssel vad gör han?

De bussföretag som har råkat ut för böter kan vända sig till mig så att jag kan vidarebefordra dessa till EU och komplettera den anmälan som nu föreligger.

Man kan ju utan att var illvillig fråga efter vettet vad de 4 kommuner som har infört olagliga miljölagar.
Att försvåra för turistbussar från sverige och utlandet att med betalande turister som vill spendera sina pengar på teatrar, restauranger, hotell och annat vars avgaser överhuvudtaget inte är mätbara i utsläppen som sker från stadens oljepannor eller från fartygen i hamnarna. Att skapa ett system där företagaren inte kan planera sina investeringar för framtiden.

Viking, Silja, Birka, Waxholmsbolaget, Strömma kanal fartygen samt alla kryssningsfartyg skulle med samma resonomang tvingas till att stoppa trafiken på en enda gång. Förbud att angöra Sverige och därmed kan man stänga hamnarna i Stockholm och Göteborg, hallå BR vakna!

Ännu mer infantil blir situationen när Göteborgs kommun väljer att köra sina sopor med långtradare till Luleå och inte med gröna tåg utan helt rätt med långtradare 200 mil fram och tillbaks för att bränna sina sopor i Luleå.
Vem väcker BR?


September 2003


En månad med flera tragiska händelser.

S1)
Anna Lindh

Döden förändrar perspektiven, påminner oss om vad som finns under de politiska processerna, bakom bråken och meningsskiljaktigheterna  där finns liv, alldeles vanliga liv, sköra som såpbubblor. Anna Lindhs död påminner oss om hur tunn hinnan är, mitt i ett språng kan allt vara över. En kniv. En hjärtinfarkt. Mer behövs inte.
Hur ska vi någonsin kunna förstå och acceptera denna insikt?

Anna Lindh var inte bara en ovanligt bra Utrikesminister för Sverige, hon var en stor europé och såg Sveriges roll och möjligheter i det nya Europa.


S2)
Medlemmarna i BR valde ( i rädsla för något annat?) som alltid sitta tyst och stilla, skådespelet är häpnadsväckande.
Här har BR förbundet en urbotad korkad VD, en bevisligen oduglig ordförande, en styrelse som jamsar utan några som helst visioner.
Får jag påminna om att min ståndpunkt inte är personlig, berörda personer må vara trevliga, trivsamma lunch och middagsgäster. Det jag tar till min uppgift är att påvisa att man sitter med fel folk på fel plats med ett förödande resultat för en hel bransch.

Branschen blöder, det gråtes, många bolag går i konkurs hela bussbranschen är i obalans, SLTF med makten att ta för sig kräver totala ansvaret för all trafik i Sverige.
Ja jisses, är det bara fånar kvar i branschen eller vad är felet?

Är medlemmarna, de få som framhärdar så kuvade att man inte våga säga ifrån? Det börja redan i dom lokala föreningarna, det är ett systemfel, BR behöver en översyn en total renovering.
Men dansen på festkvällen, den var väldigt lyckad enligt alla som hört av sig till mig.

S3)
Sveket!
BR lovade heligt efter samgåendet med BRA att tillvara taga BRA medlemmars intressen, så blev det inte.
BRA medlemmarna är grundlurade.

BRA ( bussresearrangörerna ) försvann, vilket är upprörande om man bortser från att en enda person i egenskap som sekreterare Erland Westerberg gjorde så gått han kan -- vara alla tillags och därmed blev av allt, inget - och en styrelse som var så kraftlös att man inte kunde driva en enda fråga till framgång.
Nu kan man kanske glädjas åt att Monica från Norsjöbuss finns med i BR:s nya styrelse och därifrån skall driva BRA frågor. Nu undrar vän av ordning, när man inte kunde åtsadkomma någonting i BRA vad skall man då fixa med i BR?
Till Monica och alla andra i styrelsen vill jag skicka med följande nyårs hälsning, det är stor skillnad att sitta i den egna stugan och sköta sin verksamhet från att till sitta på stolen i ett riksförbund med allt färre medlemmar och tro att man skall åstadkomma något. Risken är att man jamsar med, ifall det funnits lite krut i ryggen skulle man åtminstone reserva sig mot besluten och annat galenskap som BR sysslar med.
Ta upp frågor och driva dem aktivt som olagliga miljöregler vilket måste vara något av det enklaste, resegarantifrågan som strider mot EU lagen kan det bli enklare, P-platser för bussar i städerna, bussens status hos berörda politiker och tjänstemän, det är den alltid lika aktuella frågan, arrangörer - teatrar som BRA inte kunde lösa, listan kan göras lång. En av medlemmarna i styrelsen som lämnade sin post sa till mig att det var hopplöst, dom gjorde som dom ville! På min fråga vilka är dom och varför denne inte reserverade sig mot besluten möttes jag av en total tystnad. Tvingad till tystnad?


Oktober

O1)
Ordet för frihet är etableringsfrihet!

Till alla det berör inom kollektivtrafiken och speciellt SLTF, pengarna är slut!.

Såväl Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket som Konjunkturinstitutet har på senare tid varnat för risken för stigande budgetunderskott i Sverige.
Riksgäldskontoret räknar med att statens lånebehov ökar med 45 miljarder kronor i år, men kom att bli 56 miljarder och ytterligare 57 miljarder nästa år som redan nu är uppskruvade till 59 miljarder. Den svenska statsskulden förväntas nästa år stiga till 1283 miljarder kronor, eller 51 procent av BNP.OBS att denna siffra om statsskulden redan är inaktuell.
Sverige är i Kris och det blir inte bättre av att många gör sitt bästa att slösa med skattebetalarnas pengar.
Busschef i Västmanland sponsrade golfklubb, har beställt och själv attesterat sponsring och representation för 270.000 kronor, bland annat sponsrade han sin golfklubb med 41000.
Denna upptäckt må vara ett engångsfall men inte alls unik, frågan är istället hur många attesterade golf rundor finns det? Golf rundor där den politiska ledningen, kompisarna i andra inrättningar och tjänstemännen har möten i det gröna! Hur många tusen arbetstimmar försvinner på detta sätt?


O2)
Jan Guillou.
Det är som alltid intressant:
Jag delar inte de politiska värderingarna på Östermalm där jag bor. Men jag har väldigt lätt att umgås med överklassen, förstås. Folk är artiga och hälsar på varandra, och vi har fruktansvärt trevliga gårdsfester. Jag passar bättre på Östermalm än på Söder, där jag skulle dela omgivningens politiska värderingar. Men där håller de inte upp dörrarna för varandra


November

N1)
Den 21 november 2003 var det Expressbussens dag i Cityterminalen, jag skrev och hoppades att arrangörerna skulle få en erforderlig medial framgång, för detta krävs att man ligger i. Risken är att annars bara de närmast sörjande finns församlade och dom är många i och för sig men tillför inget nytt så att säga.

Resultatet, det blev en tillställning för de närmast sörjande, inte ett ord i riksmediat, TV eller lokalradion i Sthlm, åtminstone inte i de kanaler som jag ivrigt lyssnade på.
Jo då för all del, båda branschtidningarna var där, vem attan läser dessa av dem som skall resa och förväntas att betala för sin resa?

N2)
Kan detta vara årets största julklapp?

Järnvägsutredaren Jan Brandborn överlämnade sitt huvudbetänkande
Järnväg för resenärer och gods till infrastrukturminister Ulrica Messing.

Ingen, vare sig SJ eller någon länstrafikhuvudman,
bör längre få bedriva verksamheten under monopolskydd
Etableringsfrihet på spåret?

Landshövding Svegfors överlämna en utredning som förenklat säger att man skall lägga ned Landstingen för att spara på de offentliga utgifterna!
Två stora händelser med långt gående effekter.


December,
....en händelserikt månad!

D1)
Bjarne Willmarsgård firade sin pensionering, 65 år på varmare breddgrader i Dominikanska Republiken.
Grattis Bjarne och hoppas att du fortsätter att driva din tidning Bussbranschen http://www.busstidningen.se
många år till. Din tidning leder i antalet läsare på nätet oavbrutet med stigande tendens. Du får göra som PG Gyllenhammar som vid 70 års ålder menar att han nu arbetar mer än när han var aktiv på Volvo som koncernchef. I vart fall har din tidning utvecklats i rätt riktning och är inte ett språkrör för monopolet. Du har därmed bestraffats av Claes Olofsson BR:s ordförande för att du inte tillhör hans rövslickar umgänge, över detta skall du vara extra stolt, så även dina läsare.

D2)
Sveriges Turistråds VD K.E. Strand lämnade sin post i december så att det visslade!

Tidigare i år (2003) har Regeringen beslutat om en ny utredning avseende Turistrådet.
Regeringen har beslutat att genomföra en översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning samt
utvärdera måluppfyllelsen. Översynen avser framför allt arbetet inom
Turistdelegationen och Sveriges Rese- och Turistråd AB.


D3)
Varför Tomtelandsflyget går till Rovaniemi och inte till Kiruna!

Hela 1.400 charterplan tomte förväntande barn och vuxna flyger till finska Lappland med besökare som alla har en punkt på önskelistan: att få träffa den riktiga tomten. Det är 30 fler charterplan än rekordåret i fjol.
Förutom charterresor startar Finnair julflyg till finska Lappland från Zürich, Paris och Milano en gång i veckan.
De flesta besökarna kommer från Storbritannien och Ryssland. I år väntas de för första gången bli över 100 000 resenärer, av vilka 60 000 kommer från England och Irland. På flygkontrollcentralen i Sundsvall har man i år inrättat en speciell flygled för alla tomteplan som passerar över Norrbotten."
Men i norra Sverige råder Midvintermörker. Det handlar istället om flygförbud för helikoptrar i Norrbotten, stängning av flygplatser, minskade anslag till Rikstrafiken, höjda avgifter för passagerare, bonusar och fiaskot i Kallax Cargo.
Toni Schönfelder har följande kommentar:
Entreprenörer och visionärer är det ingen brist på!
Det som saknas sedan 60 talet och alltjämt en långfristisk turist politik där man fastställer ett antal projekt som Sverige kan satsa på, nationellt samt internationellt.
I slutet av 70 talet var ett av innovationsföretagen inom turism Continentbus, också ägare av Nordkalottresor i Luleå som ägdes av Hellgren koncernen, Skellefteå.....Jultomten finns i lappland  Santa Claus in Lapponia i Kiruna!
Mer kan du läsa på följande länk.
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=605&show=605


D4)
Nytt hot mot turistnäringen och framför allt bussbolagen i Stockholm år 2005 OBS inte 2004

KRITIK MOT HÖG KRYSSNINGSAVGIFT
Visserligen är det rimligt att kryssningsfartygen skall vara med och dela kostnaderna men den föreslagna farledsavgiften på 100 kronor per passagerare är på tok för hög. Det anser Företagarombudsmannen som ingår i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Man pekar på att denna sjöfart är mycket lättflyktig och blir det för dyrt i Sverige är det risk att kryssningsfartygen istället väljer att anlöpa andra Östersjöhamnar. Detta kan få stora konsekvenser för lokala ekonomier som i Stockholm där kryssningsturismen omsätter 230 miljoner kronor per år och i Visby där cirka 90.000 kryssningspassagerare i snitt omsatte 750 kronor per person. För höga avgifter kan enligt Företagarombudsmannen därmed innebära att staten både förlorar avgifterna och de skatteintäkter som verksamheten genererar.

Sjöfartsverket som är en affärsdrivande verksamhet medgav för ca 15 år sedan att kryssningsfartyg var befriade från farledsavgifterna som skulle ha varit flera hundra tusen kronor för varje anlöp. Lotsavgifter som är högst i världen finns kvar, hamnavgifterna med Europas sämsta kryssningsterminaler, är mångdubbelt högre än i kontinentens hamnar. Det var ett enkelt beslut när jag och 2 kollegor från RESO uppvaktade sjöfartsverket eftersom det på 80 talet endast sporadiskt kom ett och annat kryssningsfartyg, först efter att Sovjetunionen blev Ryssland har kryssningstrafiken dit ökat till ca 400 anlöp varav dryga 200 kommer till Stockholm. Nu kliar det i fingrarna på ärträknarna, nu skall kryssningsfartygen betalar för en överviktig administration i Norrköping, ingen hänsyn till fartygen förser Sverige med värdefull valuta inkomster och skapar arbetsplatser för åtskilliga tusental personer. Det är någon annans ansvar, och kommer det inga kryssningsfartyg i framtiden, så vad gör det, det står inget i statens direktiv till sjöfartsverket att se till Sverige som en helhet. Hundratalet företag med tusentals anställda blir dom verkliga förlorarna ex turistbussarna som kör sightseeing, guider affärsidkarna inne i städerna.

D5)
Miljön i världen får en ny chans -- en riktig bra möjlighet.

IPHE tar över Kyotoprotokollet ! ?
IPHE = International Partnership for Hydrogen Economy.

Ryssland hoppade av Kyotoprotokollet (USA 1 år tidigare) nu till
förmån för långt radikalare IPHE.
Varför: Jo, som vi meddelat tidigare så är Kyoto inte ett avtal som hindrar tillväxt och inte
är nerkompromissat att det inte hinner hindra växthuseffektens atmosfäriska konsekvenser.

Vilka ser vi som dominanter inom IPHE ? Undertecknades i Washington
21 november 2003 av: Island (Nya Saudi ) , Norge (utan kärnkraft men med vattenkraftspill),
Tyskland, England, USA, Frankrike, Ryssland, Italien, Kanada (världsledande på vätgasteknik)
Japan, Korea, Kina, Indien, Australien och Brazilien.

Syfte: Införande av tillämpad vätgasinfrastruktur och ekonomiskt
stöd härför.

USA:s motiv var att genom införande av statsstödda "Freedom Fuel"
och "Freedom Car" syftade man till utträdet av oljeberoendet
(en fredsstörande faktor inför framtiden). Dessutom är IPHE ekonomiskt
tillväxtskapande eftersom USA:s bilmarknad är dominerande i världen.
Englands motiv var att Nordsjö-oljan o gasen är slut 2007
och England blir nettoimportör av energi.

EU har paraferat IPHE , då stater som Sverige m.fl vägrar delta eller är planekonomiskt
beroende av sin dagssituation.
EU har nu bjudit Sverige på 3 första vätgasbussarna i Stockholm, som startar i trafik den 8 dec.2003.
Tyskägda Sydkraft har placerat sin vätgastankstation i Malmö .

D6)
Den 11 december!

My Travel, Vingresekoncernen slirade förbi en konkurs?

My Travel ( ingår Vingrese gruppen ) hade torsdagen den 11 december styrelsemöte, ett möte som föregått att VD:n avgått, med honom har 5 andra chefer tidigare lämnat My Travel.
Verksamheten fortsätter med den cash flow som finns medans bankerna nu återigen får fundera kring en saneringsplan, en som håller längre än 9 månader.
Fortsättningen hur det skall gå för My Travel får vi i mars/april fram till dess måste bankerna komma upp med en ny finansieringsplan, som måste ta stäälning till åtaganden i storleksordningen svindlande 30 miljarder kronor. Det är enkelt att vara kaxig av VING folket när det gäller resegarantifrågan, ifall bolaget kraschar får man lön i 3 månader och sedan ekonomisk stöd, att man skapat en trauma i den svenska resebranschen, det får andra reda ut.
Så dyker Janne Carlzon upp i TV:n som vill med kompisar lägger in pengar, inte hur mycket, men det lär bli en spännande duell mellan säljaren och de eventuella köpare, det lär handla om ett antal miljarder snarare än miljoner för att köpa ut den Nordiska verksamheten, det blir ingen enkel sak med all kors och tvärs ägande och utnyttjande av hotell,flyg,kryssningsbåtar med långa avtal.

D7)
Över en miljon människor i åldern 20-64 år försörjda med bidrag enligt SCB. Det betyder att var femte person i arbetsför ålder lever på skattefinasierade bidrags pengar i stället för att arbeta. Och av dem som arbetar är inte mindre än var fjärde arbetstagare (26 %) anställd i offentlig sektor. Alla dessa befinner sig i beroendeställning av en stat som allt mindre står för trygghet.


D8)
Destination Stockholm under ledning av Janne Rencke som vände ett kommunalt ägt förlustbolag med ett underskott på dryga 20 miljoner till en vinst på 3 miljoner på ett år har nu förvärvat Danmarks byrån i Göteborg och skall nu upprepa succén där man skapar samma enkla paket arrangemang för Köpenhamn som man har i Stockholm. Aktieägarna som Bengt Berg, Rolf Bergeros med fler kan glädjas åt en spännande utveckling av sina aktieinnehav. Det skall påpekas att Danmarksbyrån är ett vinstbolag med dryga miljonen per år.


D9)
En kort sammanfattning av året ur Carl Bildts nyhetsbrev:

För Sverige var det gångna året ett sorgligt år. Mordet på Anna Lindh och
nederlaget i folkomröstningen om euron bildar dessvärre en helhet som
sedan dess lagt sordin på både samhällsstämning och samhällsdebatt. Med
diskussionerna om Systembolaget och Skandia föll vi så ännu längre ned i
våra introverta grubblerier om hur det samhälle vi byggt egentligen ser
ut. Det är svårt att se framtidstron i dagens Sverige.

Om detta kommer att kunna förändras återstår att se. Tempot i
inrikespolitiken förefaller lägre än lågt. Det sägs att uppsatta mål om
att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet inte kommer att
klaras. Statsbudgeten går med växande underskott. Den rödgröna
välfärdsstaten krackelerar allt tydligare. Tillväxtsamtalen har hitintills
inte lett till annat än nya tillväxtsamtal. Och nederlaget i
folkomröstningen - som var massivt - har lett till den minsta omfattande
och minst intressanta eftervalsdebatten i Sveriges moderna historia.

Den 13 juli 2004 väljer vi
tillsammans med icke mindre än tjugofyra andra nationer våra
representanter till Europaparlamentet

Att ha en union där varje nation har lika
rösträtt blir alldeles orimligt, och att ha en union där det i stället är
varje medborgare som har lika vikt i beslutsfattandet kommer heller inte
att gå. Skillnaden mellan ett Tyskland med ca 80 miljoner medborgare och
ett Malta med ca 400 000 gör att ekvationen inte är alldeles enkel att
lösa ut. Varje lösning måste bli en kompromiss mellan olika principer och
intressen.

Den ryska bilden är inte utan bekymmer. Mer i detalj beskrev jag den
tidigare i höst efter arresteringen av Mikael Khodorkovsky.

Att han fortfarande sitter i fängelse efter olika processer bakom lyckta
dörrar och med domare som förefaller att ta telefonorder från
presidentkansliet är dessvärre inte särskilt förvånande. Ansträngningarna
att de facto demontera det som var det nya Rysslands mest "västliga"
storföretag, utan att för den skull vara perfekt, fortsätter. Och i Moskva
sker nu s k skattraider mot olika oberoende organisationer, tankesmedjor
och utbildningsanstalter som i många fall kunnat komma till genom bidrag
från Yukos.

Det ryska politiska systemet har beskrivs som en "styrd demokrati", men
det vi nu ser är att styrningen är i starkt tilltagande och demokratin är
i avtagande. Genom närmast total kontroll över rikstäckande stats-TV plus
olika administrativa instrument har Kreml möjligheten att styra också
valresultat i den riktning man önskat på ett sätt som för mig för tankarna
till Serbien under en gången regim.

Frågan är dock om inte styrningen inför dumavalet gav ett resultat i
överkant för Kreml. Den liberala oppositionen drabbades av kombinationen
av kampanjen mot Khodorkovsky och den beordrade utfrysningen ur TV och
försvann helt ur duman. I stället hade man beordrat fram ett nytt
rysknationellt parti - Hemlandet - som från ingenstans alls på bara någon
månad med stats-TV: s hjälp blev landets tredje största politiska parti,
och som nu tillsammans med den farlige clownen Zhirinovski bildar ett
solitt rödbrunt block i duman. Att det s.k. maktpartiet - Enat Ryssland -
blev störst av alla var det knappast någon som var förvånad över.

D10)
Utjämningspolitiken är gjort den svenska medelklassen fattig. Hälften av alla hushåll i landet har mindre än 53 000 kronor på banken, en internationellt sett mycket låg siffra. Det visar en analys av ett omfattande statistskt material som Handelns utredningsinstitut redovisar på DN Debatt.

D11)
"Svenska medelklassen är fattig"

Hälften av alla hushåll har mindre än 53 000 kronor på banken, visar stor statistisk undersökning.

Hälften av alla svenska hushåll har mindre än 53 000 kronor på banken. Det är en internationellt sett mycket låg siffra. Utjämningspolitiken i Sverige har gjort att det för de flesta inte längre finns någon koppling mellan inkomst och förmögenhet. Det har lett till att fördelningen av förmögenheter är lika ojämn som i USA. Det visar ett nytt, omfattande statistiskt material som analyserats av Fredrik Bergström, Robert Gidehag och Helena Olsson vid Handelns utredningsinstitut, HUI. Det är svårt att tänka sig en fattigare medelklass än den svenska, skriver de.

D12)
Nytt förbud: Där rök en god cigarr

Sommaren 2005 dras de sista lagliga blossen på svenska restauranger, enligt folkhälsominister Morgan Johansson.
Krogbranschen är besviken och hade hoppats på en kompromiss.

FÖRBUD Det blir av allt om döma rökförbud på restauranger och barer om ett och ett halvt år.
Riksdagsgrupperna för s, v och mp ställde sig på tisdagskvällen bakom ett förslag om rökförbud på restauranger och andra serveringsställen
- Vi är besvikna och hade föreslagit en kompromiss med rökförbud i matserveringar men inte i barer, säger Mats Hulth, vd i branschorganisationen Sveriges hotell- och restaurangföretagare.
Han tror att den nya lagen kommer att slå ut många restauranger. Dessutom anser han att branschen frivilligt redan slagit in på rätt väg, varför lagstiftningen är onödig.D13)
Äntligen, det gäller inte bara få stopp på slöseriet med pengar till kollektivtrfaiken utan även till kolossen i Bryssel!

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen:

Sexnationsbrev om en frysning av EU-budgeten

I ett brev uppmanar regeringscheferna i sex EU-länder
kommissionens ordförande Romano Prodi till restriktivitet i det förslag
till ny EU-budget för åren 2007-2013 som kommissionen inom kort
presenterar. Undertecknare till brevet är Sveriges statsminister Göran
Persson, Frankrikes president Jacques Chirac, Tysklands förbundskansler
Gerhard Schröder, Storbritanniens premiärminister Tony Blair,
Nederländernas premiärminister Jan Peter Balkenende samt Österrikes
förbundskansler Wolfgang Schüssel.
- Detta är en mycket tydlig signal till kommissionen om att resurserna
som står till buds för EU är begränsade, säger statssekreterare Lars
Danielsson i en kommentar till brevet, som initierats från svensk sida
och som förberetts sedan en tid.
- Dessutom vill vi att unionens begränsade resurser ska användas på ett
sätt som främjar de målsättningar som vi prioriterar, främst tillväxt
och sysselsättning.
Innebörden i brevet är att unionens samlade resurser inte ska få
överstiga mer än 1 procent av bruttonationalintäkten, BNI, det vill
säga att utgifterna i praktiken fryses på dagens nivå.
- Dessa två målsättningar - restriktivitet och god användning av
resurserna - kan öka allmänhetens förtroende för EU, säger
Danielsson.


D14)
Det är bara början  priserna kommer att öka dramatiskt

Vid årsskiftet höjs många av taxorna inom kollektivtrafiken.
- Det är bara början. Priserna kommer att öka dramatiskt inom de närmaste åren, säger trafikexperten Göran Tegnér.
Enligt en genomgång av Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF) väntas flera länstrafikbolag inom kort höja biljettpriserna.
Det gäller priset på såväl enstaka biljetter som på olika typer av månadskort.
Stockholms lokaltrafik (SL) till exempel har beslutet att höja månadskortet med 20 procent, från 500 kronor till 600 kronor.
Trots höjningen är kortet bland de billigaste i Sverige.
Ett motsvarande kort i Västsverige kostar 1 375 kronor och i Norrbotten 1 475 kronor, enligt SLTF:s genomgång.
- Det finns rimliga ekonomiska förklaringar till den stora subventioneringen i Stockholm. Biltrafiken i storstäderna förorsakar trängsel, miljöproblem och trafikolyckor. Alternativet till biltullar är att subventionera kollektivtrafiken. Eftersom det ännu inte finns några fungerande biltullar i Stockholm, är det rimligt med hög subventionering av kollektivtrafiken, säger Göran Tegnér vid konsultföretaget Transek.
- I dag betalas ungefär hälften av länstrafikens kostnader via biljettintäkterna och resten via främst skattsedeln. 1985-2001 ökade biljettintäkterna per resa med 24 procent i fasta priser. Allt talar för att andelen kommer att öka ytterligare.
Göran Tegnér får medhåll av Claes Roxbergh, mp, ordförande i riksdagens trafikutskott.
- Det är beklagligt att taxorna höjs. Men vi kan inte i längden skattefinansiera våra transportsystem i samma utsträckning som vi har gjort tidigare. Vi måste använda oss av en ökad avgiftsfinansiering.
En förklaring till taxehöjningarna är att företagen som kör åt länstrafikbolagen i dag tar bättre betalt för sina tjänster än vad de gjorde för några år sedan.
- Avregleringen för cirka tio år sedan ledde till en kraftig priskonkurrens. För att få uppdrag gick en del bolag med på avtal som gjorde att de nästan gick i konkurs. Nu höjer man avtalssummorna med mellan 30 och 50 procent och i bland ännu mer, säger Göran Tegnér.
SLTF:s ordförande Ingemar Karlsson (s) menar att kommunernas och landstingens dåliga ekonomi och den växande andelen äldre bidrar till dramatiska höjningar av biljettpriserna under de kommande åren.
- Kommunerna och landstingen kommer att prioritera ökade till resurser vård, skola och omsorg före kollektivtrafiken. Detta tillsammans med att tillväxten inte är vad den borde vara leder till ökade priser

Pris på period- eller månadskort för vuxen person i december 2003 (nytt pris inom parentes):

* Blekingetrafiken: 560 kr (600 kr 1/1 2004)
* Dalatrafik: 800 kr (ingen höjning)
* Gotland: 590 kr (ingen höjning)
* Hallandstrafiken: 975 kr (oklart)
* Jönköpings länstrafik: 730 kr (760 kr 1/1 2004)
* Kalmar länstrafik: 970 kr (ingen höjning)
* Länstrafiken i Jämtlands län: 790 kr (810 kr 7/1 2004)
* Länstrafiken i Norrbotten: 1 475 kr (ingen höjning)
* Länstrafiken i Västerbotten: 1 340 kr (1 415 kr 1/1 2004)
* Länstrafiken i Kronoberg: 870 kr (960 kr 1/1 2004)
* Länstrafiken i Södermanland: 1 120 kr (1 210 kr 1/1 2004)
* Länstrafiken i Örebro: 1 100 kr (oklart).
* Skånetrafiken: 850 kr (890 kr 1/1 2004)
* Storstockholms länstrafik: 500 kr (600 1/3 2004)
* Upplands lokaltrafik: 810 kr (förmodligen höjning till 850).
* Värmlandstrafiken: 790 kr (840 kr 1/1 2004)
* Västernorrlands länstrafik: 880 kr* (915 kr 1/1 2004)
* Västmanlands lokaltrafik: 900 kr (990 kr 1/2 2004)
* Västtrafik: 1 375 kr (ingen höjning).
* X-trafik: 1 180 kr (ingen höjning).
* Östgötatrafik: 890 kr (ingen höjning).
Tabellen avser vuxenkort där både buss och tåg ingår samt landsbygds- och tätortstrafik, det vill säga hela länet. Det finns billigare kort till exempel för de som enbart pendlar med buss eller pendlar kortare sträckor.
*Har inte månadskort utan reskort. Betalning för varje resa efter sträcka och frekvens. Beräkning baseras på pendling Härnösand-Sundsvall, 40 enkelresor per månad.
Källa: SLTF


D15)
Underrhållande och nyttig läsning!
av: Bengt Valdemarsson (Ek.Dr.)
Behovet av en stat, ett rättssystem, skatter - och illusioner

I Västeuropa tar vi numera landsgränser och stabil statsbildning som något självklart,men de som läst om 1200-1500-talet vet att då var det inte så. Karl Knutsson och Gustav Vasa, för att nämna några, var herrar som med hårda nypor kämpade hårt för att få stabilitet i landet. Sättet att beskatta var klart omildare än nu. Den tiden kan jämföras med förhållandena i t.ex.Afghanistan idag. En stat i senare juridiska termer var det stycke land som man kunde försvara.

Vi kan vara glada åt att leva i ett moget land med ett rättsystem tillräckligt bra för att hålla ihop landet. Om vi är glada åt skattesystemet är mer tvivelaktigt. Man talar här om systemfel, när det egentligen är frågan om ineffektiv användning av tillgängliga medel. Politiska viljor leder inte alltid till kloka ekonomiska beslut och handlingar. Folket som helhet har en ganska mager insikt om konsekvenserna av att rösta på det ena eller andra partiet. Ja/nej situationen när det gällde EMU-omröstningen är ett typisk sådant exempel. Nejsägarna röstade nej för att de ville behålla tingen som de var. Snabbt svarade verkligheten med att låta kronan stiga så att dollarexporterande industrier omedelbart börja tänka på att dra ned på arbetsstyrkan, som sannolikt bestod av många nejsägare. Ironiskt. (Egentligen visste ingen vad som skulle hände vid ett nej eller ja.)

Nu är Sverige en tillflykt för kapital, som söker en reservvaluta. Detta kapital är mycket otroget och kan lika snabbt försvinna igen med en sjunkande krona som följd. Jämfört med länder som Afghanistan, Pakistan och många Arabländer är Sverige ett himmelrike. Likaså om man jämför med Sverige under medeltiden och dess röriga historia och ständiga krig.

Utan svartekonomin stannar Sverige

Men vad vanliga människor ser är den tid de lever i. (I Sverige vet man ju att man är bäst, och därför behöver man inte titta på andra länder eller tro att lyckomöjligheter och standard där kan vara bättre) Det kanske inte gäller företagare som är mindre försigkomna. De får slita för att få det att gå jämnt upp. De försigkomna lär sig systemet och anpassar sig till det. Alternativ till sådana anpassningar är att man lägger ner stor möda och intresse på hur man bäst utnyttjar - eller överutnyttjar systemet. Det finns faktiskt företagare som blivit rika, även om de är relativt sett få jämfört med många andra länder, enbart genom att agera i Sverige. En annan kategori som är välanpassad, är den som håller en del av inkomsten utanför bokföringen - det som inte kommer in där behöver inte heller komma ut därifrån - och de flesta är framgångsrika med detta. Utan svartekonomin stannar Sverige.

Slutligen har vi kategorin som har stor förmåga att generera pengar och inte vill ha överdrivna skatter för att begränsa möjligheten att expandera. De skatteplanerar med användande av utländska bolagsstrukturer, oftast för att skjuta upp skatten så länge som möjligt och därmed får ett större kapital att arbeta med. I många fall skjuts skatten upp i det oändliga genom emigration.

Emigreration som lösning

Förvånansvärt många emigrerar med företag och allt och där finns det ett antal bra möjligheter. Flera attraktiva länder ligger närmare solen än Sverige och även om t.ex. Spanien inte har extremt låga skatter är dock skattenivån ungefär hälften av Sveriges för normala inkomster. Vissa realisationsvinster är också ungefär hälften av Sveriges. Om man står ut med en regnig och grön ö som Isle of Man så är det mycket attraktivt att emigrera dit. Sak samma med Malta, men där är det varmt och inte särdeles grönt. Valen är många, både vad gäller vistelseort och företagets placering.


Även för dem som stannar kvar i Sverige och har god förmåga att tjäna pengar eller har en rejäl förmögenhet finns det vissa möjligheter att skjuta upp eller minimera, respektive eliminera skatterna helt lagligt. Det är dock inte billigt. Det finns idag egentligen inga enkla, billiga lösningar. Cowboytiden är över och mycket av vad som erbjuds som enkelt och billigt, är rena fusklösningar.

Många är rädda för OECD-spöket. - Inte!

Många är rädda för spöket OECD (Organization för Economic Cooperation and Developement) som tillsammans med EU och en del andra organisationer vill få kontroll över alla jurisdiktioner och med automatiskt utbyte av information av bl.a. ränteinkomster mellan europeiska och en del andra länder. (Vad många inte vet är att det sedan länge finns sådana avtal, oftast bilaterala. Ett sådant avtal finns t.ex. mellan Sverige och Spanien.) Det är svårigheten att identifiera medborgarna som gjort avtalen mindre effektiva. Födelsenummer som i Sverige, existerar ofta inte. Det finns länder som inte bryr sig så mycket om avtalen heller. Nu verkar det som om OECD kommer att gå i stå i den här frågan. En seriös rapports slutrader kan kanske ge många tröst:


"The idea is that we really want to get down the global standard of excellence in transparency and exchange of information," Bray said. "Repeatedly during the meeting it was stated -- including by OECD countries -- that the four European countries (Switzerland, Luxembourg, Austria and Belgium) would come under continued and increased pressure from the 26 OECD countries that do wish to go ahead with this."

Nevertheless, "pretty much all of the jurisdictions are at least unofficially disavowing their letters of commitment because the OECD unambiguously failed to live up to its side of the deal," said Daniel Mitchell, cochair of the Center for Freedom and Prosperity (CFP), a U.S.-based organization that is lobbying against the OECD harmful tax competition project. "I suspect that that wont mean the collapse of the process, [however] . . . if I were an OECD bureaucrat, what would I do? I would say lets continue talking because you dont want the whole thing to break down. You want to maintain the fiction that somehow youre going to make progress."

The CFP, as in years past, held its own event the day before the OECD meeting began to protest against the initiative. Representatives from 16 different low-tax jurisdictions attended, according to CFP President Andrew Quinlan.

Massmedia lydigt redskap

Naturligtvis arbetar de svenska myndigheterna på att förhindra skatteflykten, ofta genom lagstiftning som sedan överklagas hos EU-domstolen och underkänns. Det finns även kuriösa inslag i denna kamp. Om du söker på ordet Utlandsjuristen på Google eller någon annan sökmotor, kommer du att få upp ett mycket speciellt Aftonblad. Det har dagens datum och korrekt innehåll, utom det att de på den mest centrala platsen har en artikel om Frölunda och Utlandsjuristen - ett sorts falsifikat alltså. Artiklarna är skrivna 2001, tydligen för att misskreditera bl.a. Utlandsjuristen. Greppen är lite fula och mycket är felaktigt. Det finns också frågan om personförföljelse av ett par personer, idag utan egentligt nyhetsvärde. Det finns några artiklar med liknande innehåll som roterar på dessa "nyhetssidor". Aftonbladet bör vara involverat eftersom de annars omedelbart skulle stoppa varje försök till att kopiera deras webbsida. Det är också tidskrävande att placera dessa sidor högt uppe bland sökmotorerna. Det går att tänka sig att det ligger politiska intressen bakom som samarbetar med Aftonbladet.


Samma sak gäller ett par Stripteaseprogram som gick 1996. De finns fortfarande kvar men de är hederligare i alla fall. De låtsas inte som om materialet är nyproducerat. Förresten var ett av programmen mycket välgjort och roligt att se på. Först var det den stackars musikanten alias Hannes Råstam som nästan lockade tårar ur ögonen på tittarna - luggsliten och eländig. Nog kunde han behöva en slant i handen. Sedan var det pengar som flög, fram och tillbaka, från Sverige till England och sedan till Karibien och åter till Sverige. Besöksfrekvensen på Utlandsjuristens webbsida steg med över 10 000 % över natten. Well done!


Kampen om skattepengar pågår på många plan - och det är en naturlig och klar intressemotsättning mellan dem som vill ha skatt och dem som skall betala skatt. Det som irriterar mig är graden av ineffektivitet i Sverige när det gäller att hantera skattemedel. De vanliga människorna får för litet för pengarna, de går bort i administration och brist på kompetens. Ett exempel är Finansinspektionen eller varför inte polisväsendet. En tröst är att korruptionen nog inte är så stor i Sverige - bara det vanliga "you scratch my back and I scratch yours".

De försigkomna företagarna klarar sig alltid, likaså de stora företagen där direktörer och styrelser är så duktiga när det gäller att berika sig själva men ofta så inkompetenta eller ovilliga när det gäller att berika aktieägare och löntagare. Ni vet väl att de svenska löntagarna som sköter de monotona arbetena är uruselt betalade i förhållande till sin arbetsinsats, jämfört med förhållandena i många andra europeiska länder.

Illusionen är viktig

Sverige är en rättsstat som hålls upp av en illusion, att även ekonomiska brottslingar bestraffas. Men som i många andra länder får man tag på de små fiskarna och stänger in dem ett tag eller gör det svårt eller omöjligt för dem att få en ordentlig inkomst inom överskådlig tid, och ibland resten av livet. Ett näringsförbud kombinerat med betalning av stora skatter och skattetillägg är ett effektivt stopp. Under tiden simmar de stora fiskarna lugnt omkring. De har råd med de bästa advokaterna, som känner andra personer, som känner någon, som kan dra i rätt spak. De återfinns i de högsta skikten inom både politiska kretsar och näringslivet.


De små fiskarna som man får fast fyller emellertid en viktig funktion. Åtgärderna mot dem upprätthåller illusionen av rättsstat. Befolkning ser att många, mer eller mindre kriminella, åtalas och straff utmäts. Alltså upplever befolkningen att de lever i en rättsstat, även om alla vet att rättvisan mest når de små brottslingarna. Och tron på att man lever i en rättsstat är nödvändig för att inte staten skall behöva använda övervåld för att hålla landet samman. Rättsmaskineriet har inte råd, vilja eller förmåga att ta hand om de stora fiskarna - och om man hade det kunde det för övrigt vara destruktivt. På grund av deras positioner och kunskaper behövs deras tjänster.
skriven av Bengt Valdemarsson (Ek.Dr.)D16)
Vänsterledarkandidat vilseleder!

Nye partiledarposten i vänsterpartiet Lars Ohly talade järnvägspolitik i radions Efter 12. Ohly, som är tjänstledig SJ-medarbetare, hade vid denna utfrågning med radiolyssnare inga som helst bekymmer med kostnader och underskotten i det svenska järnvägssystemet. - Järnvägen betalar i stort sett alla sina kostnader, sade Ohly.
Han hade uppenbarligen glömt att han i riksdagen nyligen hejat fram regeringen att lämna krisstöd till SJ på 1,9 miljarder. Detta tillskott till Ohlys arbetsgivare SJ är dock blygsamt jämfört med de 13 miljarder per år som hela den svenska järnvägen kostar skattebetalarna. Det blir mer än 1 miljon per timme eller 10 kronor/mil i subventioner till varje tågresenär!
Dessa subventioner - där en alternativanvändning kan vara 45.000 anställda inom vård och skola - räknar inte Ohly som en kostnad. Är denna man verkligen något att räkna med?


Frågan är när miljardrullningen till järnvägen skall ifrågasättas även av vänsterpartiet? Ett steg i rätt riktning kan vara att partierna nu - efter år av tystnad - ifrågasätter fler miljarder till hålen i väggen i Hallandsåsen. Men i debatten om miljö och utsläpp så vill man inte höra talas om att elkraft till järnväg alstrar några utsläpp alls. Utsläppen sker ju i Danmark eller Polen där generatorerna eldar brunkol för högtyck och levererar ström till svensk järnväg. -Det har inte svenska politiker något ansvar för - är den underförstådda slutsatsen av Ohlys resonemang.

Det är uppenbart att den svenska transport- och miljöpolitiken - som delvis styrs av Ohly - är högst skenbar. Vad värre är: den är dyrbar så till den milda grad att övrig infrastruktur och offentlig sektor saknar medel att utvecklas för att skapa den tillväxt vi alla behöver
D17)
Hej Toni!
Äntligen har det hänt det vi har jobbat på och väntat på ett bra tag!
http://www.bussresa.com har lyckats komma på 7:e plats på Google under sökordet
"Bussresa"
Grattis till innovatörerna kring Bussresa.com, ni gör branschen en björntjänst! kontakta du också
Emil Boman emil@bussresa.comMed dessa bidrag inför nya året hoppas jag att de få privata företag som finns kvar orka hänga med några år till
innan den stora avvecklingen påbörjas, av monopol länshuvudmännen. Räkna med att det tar sin tid.

eder tillgivne

Toni Schönfelder
tel 0034 616 421 085
fax 0034 966 69 81 58

vill du komma till spanien och uppleva en tidig vår gå in på http://www.eurocasa.nu mandelblomningen börja i slutet av januari!

Behöver du hyra bil någonstans i världen, så provar min nya site och jämför priserna http://www.telluscar.com

PS
Markera i din almanacka den 1 augusti. Då starta resan till RDA work shop, Köln i samarbete med Tidningen Bussbranschen, RDA work shop, Resekonsulterna, Haman resor, Öresundsbron, Scanlines, TT-line, Volvo Bussar,
http://www.busstidningen.se/rda.html och fler sponsorer blir det.

faxless cash advance faxless cash advanc>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.