Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Sommaren 2000 fick min nedanstående artikel en stor spridning i svensk media samt en berättigad uppmärksamhet eftersom bussbranschens slogan på miljövinster är mer sagor än sanning.
Vad däremot inte innebär att bussen har en viktig funktion i utbudet av kommunikationer.

BR och SLTF samt diverse medlemsföretag skulle dock behöva akta lite mer på sanningshalten i sitt budskap, åk buss spar på miljön! Så osant som det är skrivet.
I min artikel KOLLEKTIVTRAFIKEN - EN DÅLIG AFFÄR FÖR MILJÖN OCH EKONOMIN
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=141
finns det tillräckligt med underlag varför branschorganisationerna far fram med osanningar. Och det gäller också de av vissa kommuner införda krav på partikelfilter som förvisso stoppar dom stora partiklarna men nano partikeln den släpps obunden fri med förödande konsekvenser på miljö och hälsa.
Du kan också gå in via min hemsida
www.toni-schonfelder.com och klicka på artikel 32 under bussbranschen....som finn under den svenska flaggan

Det enda som inger ett framtidshopp i ett kort perspektiv är Bränslecellen. Hundratalet testbussar finns nu i världen och 3 st i Stockholm.

Den svenska lagstiftningen behöver dock ses över enär svenska staten har ett avtal sedan 70 talet som garanterar vattenfall och andra energibolag ersättning ifall staten satsar på andra energier än kärnkraft och vattenkraft.
se artikel
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=4&id=171
I korthet var repliken: "Skyll inte på Länstrafiken , det är andra som styr. Efter att ha suttit i Länstrafikens styrelse 1990-98 måste jag invända att Länstrafikbolagen i Sverige är underordnade det statliga organet Transportforskningsberedningen (Tfb). Det är därifrån alla förändringar kontrolleras. Det fick bolagsledningarna i Karlstad, Uppsala, Sundsvall, Härnösand erfara när man vågade vilja ändra till vätgasdrift på sina bussar. Tfb och Nutek förvaltar i sin tur ett statligt veto mot vätgas sedan Styrelsen för Teknisk Utveckling (Dnr 81-3174) konstaterat att svensk industri spillde (upp till ozonskiktet) 200.000 ton vätgas som föreslogs tas tillvara för bussdrift. För att ge styrka i detta veto lagstadgades (Nutek D/Dnr 860-9511068) att inga förändringar kunde ske utan att riksdagen återigen måste stifta ny lag. Men etanolfabriker byggs upp med statliga medel. Du har rätt i att etanolen är baserad på import. koloxidutsläppen är 40% större än för bensin för hela framställningen enligt Volvos miljöfaktabank 1991. Både Volvo och SAAB har motats bort till USA. Kvar finns för oss bara att importera de bränslecellsbussar som även Västtrafiks trafikchef Birger Wassenius önskat (GP 990922) och som även han kört fast på. Vi kan dock glädja oss åt 1 november 2000 då Kaliforniens omställning till vätgas inleds"

Nyligen kunde jag läsa att Dagens Finans kommit fram till att bränslecellen är en framtidsinvestering inte bara i miljön utan även för de som vill investera i lönsamma aktier.

Här kommer artikeln,

Bränsleceller kommer att förändra världen. Och det finns aktier att satsa på! NFO kan bli en vinnare på både kort och lång sikt.


--------------------------------------------------------------------------------
Anders Hilmersson
anders@dagensfinans.se

--------------------------------------------------------------------------------

Vår tids kanske största miljöhot är växthuseffekten, i hög grad orsakad av avgasutsläpp från konventionella förbränningsmotorer. Nu växer med kraft fram en ny industri med många förgreningar och undergrupper kring förbränningsmotorns alternativ: bränsleceller.

Mycket enkelt och kort kan bränsleceller förklaras på följande sätt:

- En bränslecell skapar elström genom en kemisk reaktion mellan vätgas och syre.

- Bränslecellerna avger i stort endast vattenånga som avgas, miljövinsterna är enorma.

- Bränslet kan utgöras av många olika typer av energikällor. Metanol synes i dagsläget som det mest realistiska.

Bränslecellens kostnad per kilowatt-timme är idag för hög för att möjliggöra ett kommersiellt genombrott. Men utvecklingen går i rasande fart. Mycket tack vare enorma summor som satsas i riskkapitalprojekt, ofta med statliga stöd. Sedan år 1994 har t ex en av de ledande aktörerna i området, DaimlerChrysler, reducerat volymen på ett bränslecellsystem till en femtedel samtidigt som kraften fördubblats och vikten halverats. Detta har inneburit att körsträckan femdubblats. Och utvecklingen accelererar…

Användningsområdet för bränsleceller är oändligt. Utöver det mest självklara – fordonsindustrin – kan bränsleceller användas i allt från lokala kraftverk ned till minsta mobiltelefon.

Från år 1996 till 2020 beräknas världens elkonsumtion att fördubblas. Vi använder el i allt högre grad, har PCn påslagen dygnet runt t ex. Men ingen vill att energiutnyttjande ska gå ut över miljön. Därför byggs nu upp ett mycket brett spektrum av bolag och projekt som syftar till att vara med på bränslecellståget. I Sverige finns idag en handfull företag vilka långsiktigt kan komma att kraftigt gynnas av utvecklingen.

Hydropulsor och Morphic Technologies. Två företag med snarlika verksamhetsidéer. Bränslecellerna består av mängder av plattor med fina spår. Tillverkningen av dessa kan avsevärt effektiviseras och förbilligas med bolagens metoder. Morphic och Hydropulsor tvistar kring patent. Rent kommersiellt torde dock den gigantiska marknaden räcka mer än väl åt båda två.

Den kemiska reaktionen som skapar energi kräver en exakt tillförsel av syre. Därför behövs en elmotor av höghastighetsmodell med exakt varvtal och utan elektromagnetiska störningar. Här kommer NFO Drives in i bilden med sitt världsunika NFO Sinus-koncept. Tillsammans med Opcon och Kompositprodukter har man bildat ett konsortium för att aktivt vara med kring utvecklingen av bränsleceller. Intresset från fordonsindustrin är stort.

Vill man satsa på aktier inom bränsleceller behöver man inte springa benen av sig idag. Men ser man långsiktigt på sin investering kan ett köp i år ge riktigt god utdelning när det är dags att skriva 2010.

På kort sikt ser dessutom NFO-aktien synnerligen intressant ut. Enligt bolagets VD är man i starten av en stark försäljningsutveckling. Dessutom räknar man med att i maj ha klart med den riktade nyemission som ska ge nya institutionella ägare inför höstens O-listenotering.

Dagens Finans ger NFO-aktien en stark köprekommendation på både kort och lång sikt.Det glädjer mig att Dagen Finans hittat denna aktie. Lönsamhetsutvecklingen har varit mycket bra och inget tyder på att Bränslecellen inte kommer bli det stora teknik genombrottet och därmed bli aktien ett självspelande piano.

Soliga hälsningar

toni schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.