Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Efter denna artikel finns det en kommentar som Jan Rencke på destination Stockholm samt flitig debattör har inkommit med.
Artikeln finns också på www.Flygtorget.se


Resegarantin och den svenska ankdammen !

Att det inte finns en resegaranti för reguljärflyg - eller andra resor där enbart transport ingår - beror på svenska researrangörer med Vingresor och Fritidsresor i spetsen. Dessa har under årtionden stoppat varje form av förbättringar för alla resenärer.
Det skriver Toni Schönfelder - tidigare ordförande i researrangörsförening och utredare av garantier - som också menar att Kommerskollegium gått storföretagen till mötes på resenärernas bekostnad. Sverige ligger hopplöst efter övriga EU när det gäller utveckling av resegarantier.
(bilden: Tini Schönfelder)


Resegarantin har varit ett bekvämt medel att stoppa all ny konkurrens eftersom den är ett stort hinder i konkurrensen då det krävs ett betydande eget kapital eller andra finansiella åtaganden. Den så kallade tröskeleffekten för en nyetablering har varit stor och strider idag mot EU direktiven, men vem bryr sig?

De tjänstemän som genom åren satt sig på stolen för de företag som finns organiserade i föreningen RIS har alla tagit som sitt arv att förhindra en bredare konkurrens. Monopolets hjältar så länge det gynnar deras snäva egen intressen med statliga kommerskollegiet i bakgrunden som såg sin existens som ensam härskare hotat.

Föreningen BRA (Bussresearrangörsgruppen, numera upplöst) har i olika omgångar genom åren försökt sig på att komma med alternativa förslag med en reformerad samt tidsanpassad resegaranti som är anpassat till omvärlden. Rese-garantichecken återförsäkrat i ett försäkringsbolag, genialisk enkelt och utan administration.

Med start på åttiotalet i Holland därefter Tyskland samt England har man sedan länge ett system där varje person som går till en resebyrå och köper en tjänst, oaktat om det är en stugbokning, reguljärflyg, färja eller långresa, erhåller resenären en GARANTI handling som är återförsäkrat i ett försäkringsbolag. Detta säkerställer en fri konkurrens bland de som återförsäkrar och det öppnar möjligheten för fler att starta researrangemang, legalisera de som idag arrangerar resor utanför systemet vilket ökar resandet och säkerheten för den som köper med i förskott betalda pengar, ifall arrangören / trafikbolaget går i konkurs.

Idag med Internet och möjligheten att boka world wide ställer på arrangörerna helt nya krav på en fungerande multinationell resegarant, enklast hade det varit att fortsätta med en frivillig Garanticheck som en arrangör på samma sätt som ex VeriSign för SSL websiter kan återförsäkra sig i något internationellt försäkringsbolag. (något tvingande går ju inte eftersom Internet världen är oändlig )

Att kunden skall erhålla en form av Garanticheck borde har varit en självklarhet ifall de som bedyrar den fria konkurrensen också levde som man lär. Kontakten mellan hjärnan och munnen är ofta obefintlig. Istället har "monopolisterna" Vingresor och Fritidsresor satt stopp för varje förändring där man elegant har skjutit Kommerskollegium framför sig. ( Jag vet då jag två ggr har lett en utredning för hela Svenska Resebyrå Föreningen/SRF).

En lagändring kommer inte av sig självt, varför Kommerskollegium har spelat en avgörande roll och missförstått sin egen roll. De som handhar resegarantin har flertalet gånger visat sin absoluta oförmåga att hantera detta på ett acceptabelt sätt för resenärerna efter att bolag gått i konkurs. Expressresors skandalösa konkurs hantering av kommerskollegiet är ett utmärkt exempel !

Med ett försäkringssystem har vi fördelen att arrangören, ex den lille bussåkaren liksom det stora flygbolaget jämställs i konkurrensen. Den lille bussresearrangören kan då hitta vägar genom att kunna välja ett försäkringsbolag där han inte behöver pantsätta villa , personlig borgen och andra tillgångar något VD:ar på Ving eller Fritidsresor aldrig behövt fundera över.

Med ett välfungerande försäkringssystem hade resenärerna oaktat var dom befinner sig kunnat resa hem eller till den tilltänkta destination eftersom konkurrerande bolag sett till att konkurrera om resenärer med garanticheckarna och därmed hade alla, branschen och resenärerna bevarats från dålig publicitet och resenären hade kunnat fortsätta sin resa utan fördröjning till eller från en destination, detta skall jämföras med hanteringen av Kommerskollegium där det kan ta upp till ett år att få tillbaks sina pengar, semestern spolierat, och hoppet på framtida utbetalningar, ifall det finns några kvar att fördela. Skandalhanteringen är fler än de som gått smidigt. Men vem övervakar ett organ som kommerskollegiet? Ett organ som alltid har tolkningsföreträde?

Debatterna i andra länder har varit för och emot inom branschen, muntergökar finns det överallt. Garanticheckerna nu när dom funnits i snart 20 år är dessa en självklarhet och försäkringsbolagen har tagit över rollen som bevakar kreditvärdigheten varför det nästan inte sker några konkurser alls längre. Skulle det inträffa någon så står otaliga antal arrangörer på tröskeln för att erbjuda sina tjänster till resenärerna! Det är sånt som garanterar fri konkurrens och skapar ett maximalt förtroende hos resenärerna.

I Sverige tjafsas det i ankdammen sedan snart 30 år, där alla försöker försvara sin position utan att se helheten. Med andra ord det är som det alltid varit i Ankeborg, snäva egen intressen har företräde, vad som är bäst för kunden är ointressant.
Varför Sverige alltid skall vara sist och stå utanför gemenskapen EU är för mig en gåta, att man dessutom får för sig man bor i himmelriket påvisar den totala villfarelsen. Måtte EU direktiven även nå Sverige innan domstolen i Strassburg behöver tvinga Sverige att införa ett system som främjar den fria konkurrensen och skyddar resenären. Vad som ofta glöms bort att även dåtida giganter som Vingresor gick i konkurs tillsammans med moderbolaget Nyman & Schultz. Den gången var det Handelsbanken som tog över men resenärerna var likaväl blåsta på sina förskottsinbetalda pengar. Det kan hända igen, större konkurser har vi upplevt i nutid!

Toni Schönfelder,
tidigare Ordförande för BRA där man drivit denna fråga, samt styrelseledamot i SRF, TRAC samt TTF/ trafikföretagens råd)


Svar till Flygtorget kom från Jan Rencke!

Bra rutet, Schönfelder!

Allt är dock inte nattsvart. I maj 2002 uppvaktade fem små branschorganisationer Lagutskottet, som då höll på med att behandla de senaste ändringarna i raesegarantilagen. Vi lyckades få förståelse för systemets konkurrensbegränsande orättvisor. Lagutskottet kallade upp Jusitiedepartementets handläggare till en hearing och därefter enade sig om en skrivning där man förutsatte att regeringen beaktar dessa problem vid kommande utvärdering. Detta blev också hela riksdagens mening.

De borgerliga ledamöterna ville gå betydligt längre och författade ett gemensamt yttrande med krav på ett konkurrensneutralt fondsystem. Allt detta går att läsa på riksdagens websajt: http://www.riksdagen.se/debatt/0102/utskott/LU/LU24/htframe.htmReklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.