Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Nyhetsbrevet Varning Schönfelder nr 9 den 6 mars 2006.  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Järnvägen 150 år, Är det någon som minns härvan SJ - SL – Tågkompaniet - Merresor som går till svensk järnvägshistoria, Norska Nettbuss tar över Säfflebussen,  
Regeringen ökar beskattningen som leder till att ännu fler svenskar blir skattebrottslingar!
 
 
I egen sak „Varning Schönfelder“ har idag fler läsare än något annat media som berör korruptionen i alla dess facetter och speciellt inom kollektivtrafiken.  
I sak läses detta Newsletter av över 17.000 personer varje vecka, webbsiten har vissa dagar lika många besökare som en av Sveriges största dagstidningar. Avslöjanden om maktövergrepp formligen ramlar in som jag som ensam person inte kan ”käll” kontrollera varför inte allt kan publiceras. Har du uppgifter som bör publiceras så skickar gärna ditt bidrag, du också. Det finns dom som hatar detta Newsletter och dom är många av mailen att döma är personer som oftast har nåt att dölja eller är en del av vänskapskorruptionen. Det går inte att förtiga detta Newsletter längre, det är helt enkelt för många som läser det.  
 
 
Ledare  
 
Järnvägen 150 år
 
Järnvägen var den infrastruktursatsning som möjliggjorde industrin att etablera sig i hela Sverige utanför kuststäderna, var livsnerven för transporter från gruvor och sågverk fram till hamnarna.  
 
Järnvägen var det första masstransport medlet som gav vanligt folk möjligheten att resa kors och tvärs i landet. Den statliga infrastruktursatsningen i järnväg vid slutet av 1800 talet var en lyckosam investering som visar på politisk mod och insikt hur man strömlinje format satsar i ett projekt som kommer alla tillgodo vilket var början till att skapa välstånd.  
 
Allt som är samhällsekonomiskt lönsamt skall kunna byggas innebär att man inte kontantfinansiera för att gå under budgettaket. Nu har vi valt en ekonomisk modell där budgettaket är en viktig del i västerlandets ekonomi varför det borde underlätta för Sveriges regeringar att ta bort den statliga finansieringen och låta privat marknaden och världsbankerna ta hand om finansieringen till räntevillkor som skulle i grunden förändra den svenska modellen där politiken idag står över kunskapen. Om man på 1800-talet hade resonerat som idag att man blir fattig av att låna till lönsamma investeringar hade Sverige aldrig rest sig som industrination. Då investerade man över en procent varje år av BNP i järnväg. Idag skulle vi behöva fördubbla investeringarna i järnväg för att någorlunda snabbt komma upp i ett modernt nät förutsatt att man vet vad man satsar på.  
 
Att satsa på en konkurrensutsatt järnväg ger hävstångseffekter där inget enstaka politisk beslut kan mätas utan det är helheten vad enskilda företagsledare gör av det hela som blir avgörande.  
Det finns ingen bättre framgångsmodell.  
 
Sveriges stora satsning på järnväg skedde innan splitterpartier som gröna och röda kommunister kom till och det var innan en övermäktig byråkrati tog över samhället där allt skall miljöprövas i oändlighet varför ett ”vildgässbo” kan leda till att en nödvändig investering försenas i åratal.  
 
Medans man i Spanien bygger höghastighetståg på löpande band naturligtvis med EU infrastrukturpengar vid sidan om normal tågen som går på bredspår en spårvidd som bara finns i Finland och Ryssland samt forna öststatsländer förutom Polen och tidigare DDR. Det byggs över 200 mil tåg just nu i Spanien och det har färdigställts lika många mil för supersnabba TGV och ICE 3 tåg som numera förbinder Madrid med Paris, Genève och naturligtvis en rad centra inom Spanien och snart är den klar på parad sträckan Madrid – Barcelona med en halverad restid med en överlägsen reskomfort.  
 
Det har satsats i Sverige ofattbara 110 miljarder kronor de senaste åren i sanslösa tågprojekt, nya 107 miljarder är på gång för att tillmötesgå 2 partier som företräder ett totalitärt system. Dessa satsningar har gjorts utan EU infrastruktur pengar för att slippa insyn och anpassning till Europa standard. (Man bygger fast den svenska järnvägen i ett järnvägen light)  
 
Det byggs en ny järnväg utefter Norrlandskusten som betjänar i bästa fall ett befolkningsunderlag som motsvara Vetlanda med omnejd i antalet potentiella passagerare. Spåren tillåter en vikt som den tunga Industrin inte kan tillgodogöra sig, en skandal bara detta. Det sker på bekostnad av att järnvägen i triangeln, Stockholm, Oslo, Köpenhamn eftersatts samt en rationell tågdrift i Stockholm med en ny jättestation och nya tunnlar för snabbtågen gärna 50 meter under marken med P-hus för 30.000 bilar. Istället för att bygga för framtiden, spåren ligger där för lång tid framöver så dränera man framtida satsningar då merparten av pengar kommer att gå till att subventionera tåg som ingen vill köra och få använder sig av.  
 
Höjden på mänsklig dumhet torde ändå vara när man rättfärdiga det hela med att man skall få godstågen att köra direkt från Asien via Finland till Narvik med ett annat spårsystem som börja i Haparanda, politisk osäkerhet i Ryssland, kapacitetsbrist på banan i Sibirien, det man påstår är att man skall få Containertåg att köra fram till Narvik och därifrån vidare med containerfartyg till USA.  
 
Det är ingen hejd på vansinnet och lögnerna. På Sibirien sträckan kan ett tåg ta max 52 container och de nya mammutfartygen 12.000 container på ett enda fartyg som far förbi alla blindskär från Asien direkt till USA utan passera världens största korrupta och politisk instabila världsdel. Likaväl så slår röda och gröna kommunister blå dunster i regeringen med hot om att spräcka regeringen tvingas Sveriges skattebetalare att satsa i dessa fullständigt meningslösa projekt.  
 
Men vem förvånar detta, jag menar dom gröna och röda kommunisternas agerande, det är vad dom förstår under demokrati, att tvinga alla i sin omgivning till vad som gynnar dessa maktgalna företrädare, kosta vad det vill det är ändå bara dom rika som får betala via skattsedeln, är det? Är det inte exakt tvärtom det är dom som har det sämst får betala dubbelt dels i högre skatt och ett socialsystem i utförsbacken.  
 
Helt svenskt tiger alla, vilket inkludera den svenska industrin, vi satsar ett par hundra miljarder kronor som stöd för driften samtidigt som regeringen smygvägen minskar sjukpengen, pensionerna, en sjukvård som är sönder byråkratiserad, äldrevården är en skandal mätt hur det var och hur det är idag i jämförelse med andra EU länder.  
 
Detta sker samtidigt som skattetrycket aldrig varit så högt vilket lett till att en halv miljon högskattebetalare lämnat landet och någon miljon svenskar lämnar landet för en längre tid på året varför moms på konsumtionsvarorna kommer andra länder tillgodo varför skatten måste ökas och regeringen måste ytterligare skuldsätta svenska folket med nya lån.  
 
Moment 22 orsakat av 2 partier som bedrar Sveriges folk samtidigt som regeringspartiet inte vågar ta en strid eller avsäga sig makten. Vem bryr sig om folket när dessa betraktas som röstboskap som skall mjölkas bortom det tillåtna?  
 
Den svenska järnvägen är avreglerad slår sig många för bröstet – en enda stor osanning.  
SJ som idag är statens andel i järnvägen lägger ned all sin energi på att slå undan fötterna på konkurrenterna, det gör man framgångsrikt genom att ingå delägarskap med andra företag som bokstavligen ”snott” till sig skattemedel (Merresor + Tågkompaniet) för att gemensamt ta livet av dom få entreprenörer som finns kvar (Det finns dom som anser det är skickligt gjort)  
 
SLTF som samordna Länsbolagen ser på och festa så länge det får fortgå där skattebetalarna får vara med än en gång betala kalaset med en monopol lag i botten som skapats av samma människor som tvingar folk under hot av fängelse att betala oavsett om dom tar anspråk av tjänsten!  
 
Dubbelmoral likt strutsen där ingen vill ta strid i denna fråga då den är allt för komplicerat en hopplös inkompetent opposition, 2 antidemokratiska partier som likaväl tillsammans har 15-20% av svenska folkets röster, detta säger väl något om tillståndet i landet.  
 
Framtidens Järnväg skulle man ha börjat med att bygga för en sådär 20 – 30 år sedan, istället har det varit ett ointresse från regeringarna under senaste 40 åren. Man skulle ha börjat med att höja axeltrycket på det befintliga spår nätet till max kg per axel som finns på kontinenten detta för att tillåta RIKTIGA tåg som är till nytta köra gods med farter upp till 160 km, bygga ett eget spårsystem för höghastighetståg som kan fara fram med över 400 km hastighet, planera en tunnel kombinerad bro bygge förbi Danmark direkt från Trelleborg ned till Mukran (Sassnitz) för att slippa Danskarnas enorma transitavgifter samtidigt som landet fungera som en propp i alla avseenden utan vilja komma tillrätta, eftersom det är ju ändå bara är flata svenskar som betalar.  
 
Under tiden som detta projekt hade pågått skulle man ha öppnat traden med 6 jättefärjor som i 2 timmas takt kört fram och tillbaks därmed säkerställt en snabb trafik till och från kontinenten utan bevärande väntetider för tågsätten. Danskarna som behöver 48 timmar att få fram ett godståg genom Danmark som samtidigt kräver att svenskarna skall betala ett dubbelspår från Helsingör till Köpenhamn och nya bananläggningar i Rödby ” så tusan” heller att dom skall ha en enda krona till.  
 
Att min ”Framtidens” järnväg inte bär sig säger sig själv det är fråga om infrastruktur och den får kosta då den fungera som en hävarm där alla som är vakna tar sin bit och skapa eller inte minst säkra befintlig Industri att stanna kvar i Sverige. Med en unik Järnväg blir Sverige tillgänglig för kontinentens turister och kanske ett och annat större företag där attraktionen tåg blir ett motiv att besöka landet och förlägga en och annan produktion bort från central Europa.  
 
Turism går hand i hand med infrastrukturen, dit hör också ett välutbyggt motorvägsnät gärna privatfinansierat, samtliga statliga flygplatser privatiseras som tillsammans med flygbolagen skapar sin egen trafik med ett trafikunderlag utan statlig reglering och straffskatter. Det ena förtar inte det andra det är att skapa volym och det gör ingen regering, det är innovativa entreprenörer som tar vid ifall möjligheten ges eller så flytta dom.  
 
Sverige fungera istället som Alice i underlandet, allt görs bak och fram eller upp och ned numera varför då vara fundersam över att 1,5 miljoner arbetsföra personer står utanför arbetsmarknaden där knappa 2 miljoner skall hålla övriga 8 miljoner under armarna, det finns dom som tycker det är bra i hopp om att röda och gröna kommunister kan ta över landet, vilket nog är en missräkning för dessförinnan är det EU:s centralbank som sätter Sverige under tvångsförvaltning enligt Maastricht fördraget.  
 
Hade man varit riktig modig skulle man tillsammans med den tyska/svenska Industrin samt EU byggt ett hypersnabbt tåg mellan Stockholm-Göteborg – Hamburg (på ett betryggande avstånd förbi Danmark) där tyskarna kunde ha fortsatt till någon eller några andra destinationer.  
 
Detta tåg som fungera som 2 magneter vars pooler man sätter mot varandra tillåter hastigheter upp till 700 km/tim dvs 45 min mellan city städerna Stockholm och Göteborg, Göteborg – Hamburg mindre än 1,5 timme. Detta är projekt som man enkelt kan snacka sönder – det är vad man gör dagligen snacka sönder saker och ting – men fråga dig hur det kan vara möjligt att dessa ”parasoll producerande” spanjorer i Barcelona bygger en kyrka sedan 20 år tillbaka som skall vara färdig om 900 år och redan nu är en världs attraktion för turister? Snacka om hävstångseffekter.  
 
Samtidigt som vi i Sverige kastar bort hundratals miljarder i hopplösa oanvändbara tågprojekt där ingen bryr sig?  
Dagens järnväg är en salig röra utan styrning – det är den starke som slår ihjäl med skattebetalarnas pengar i potten dom privata företagen som vågar köra en trafik på sidospåren då huvudspåret genom monopol lag satt spärr för alla utom SJ.  
Märta Lena Schwaiger gjorde ett för mig uppmärksammat uttalande på årets TRANSPORTFORUM i Linköping där hon ansåg att Riksdagen skall ta ställning till vad man vill med SJ.  
 
Det skall dom inte alls – dom skall en gång för alla se till att ingen politiker kommer i närheten av SJ eller något annat trafikföretag vilket innebär avveckling av länsbolagen och en total frihet att köra för alla privata företag. Att hon samtidigt i ovanlig tydliga ord påpekade att Stig Larsson fd Generaldirektör för SJ var kanske mer en ”bedragare” – kan jag bara gratulera till denna insikt som dock kommer först när hon avgår i pension, denna klarhet att reda ut och kritisera ett sjukt system kommer nästan från samtliga makthavare när dom går i pension.  
 
Just fenomenet att kritiken kommer när man går i pension visar med all tydlighet att något är fel i dagens samhälle.  
150 år med järnväg är inte bara att fira utan ett fantastisk bra bevis på när fack och politiker tar över styrningen, då växer det fram med hjälp av de mest fantastiska argumenten lögner som inte kan motsägas då totalitärgänget äger ordet och sanningen.  
 
Ett högt Pris!  
Svenska folket betalar fiolerna, offra en av världens bästa socialsystem för att ett par tusen totalitära fack, röda och gröna kommunistparti medlemmars eget välstånd.  
 
Hur dum får ett folk bli innan insikten kommer?  
Varför finns det bara Ja – sägare?  
 
Det är val i september!  
 


 
 
1)  
 
Norska Nettbuss tar över Säfflebussen  
 
Hela artikeln hittar du på följande länk, se också Toni kommentar sist efter denna artikel  
 
http://www.rt-forum.com/nyheter.html  
 
Det statliga norska bussföretaget Nettbuss köper svenska Säfflebussen.  
 
Nettbuss har träffat överenskommelse med Säfflebussens ägare och grundare Bo Pettersson om att förvärva samtliga aktier i Säfflebussen. Affären kräver godkännande av de norska konkurrensmyndigheterna och övertagandet sker när myndigheterna har gett klartecken.  
 
Säfflebussen trafikerar flera expressbusslinjer i Sverige och internationellt, bl a Stockholm – Oslo, Stockholm – Sälen och Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Berlin.  
 
Dessutom kör företaget lokaltrafik i Värmlandsområdet på uppdrag av Värmlandstrafik.  
 
Nettbuss är ett helägt dotterbolag till de norska statsjärnvägarna, NSB. Företaget har över 4000 medarbetare och drygt 2000 bussar. Man har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. I Sverige äger Nettbuss bl a Orusttrafiken.  
 
Toni kommentar:  
 
Sedan några månader har jag matats med uppgifter om att Säfflebussen skulle säljas till Nettbuss. Bo Pettersson har under samtal också uttryckt att nu är det dags att kliva av och utnyttja den tid som finns kvar kanske i soliga och varmare nejder.  
Att du inte läst något om detta här på ”Varning Schönfelder” Newsletter beror på hänsynen att inte med ”skvaller” nyheter förstöra en bra affär.  
 
Nyheten att sälja är ju inte mer aktuell nu än för några månader sedan med en skillnad för en månad sedan hade det kanske lett till att fack andra små kitsliga individer satt stopp för försäljningen.  
 
Nettbuss är den mest kompetente och lämplige köparen av Säfflebussen, redan idag har man Eurolines som på vissa sträckor kör parallellt. En anpassat tidtabell Eurolines – Säfflebussen innebär att man nu efter 15 år är tillbaks där GDG Continentbus var 1990 efter att det slogs sönder av SJ ledningen.  
Nettbuss kanske mest ideala partner hade nog varit Swebus Express men omöjligt att köpa då Concordia som fortsatt gör svindlande förluster mätt i buss relationer behöver något i koncernen som visar positiva siffror.  
 
Det torde nog inte vara några hinder från konkurrens myndigheten annat än om NSB styrelse skulle slå bakut då Nettbuss alltmer ger sig ut utanför Norsk territorium. Något som är helt logiskt ur Nettbuss vy, men Norska politiker är till stora delar ännu mer korkade än dom svenska kollegorna, och det säger inte så lite.  
 
Grattis Nettbuss till en spännande trafik som ger mersmak och utvecklingsmöjligheter, och Grattis till Bo Pettersson som kan börja njuta lite av livet och upptäcka att det finns annat än bussar.  
 

 
 
2)  
 
Sveriges Järnvägar 150 år  
 
http://www.jarnvagen150ar.se/hem  
 
Söndag den 5 mars 2006 fyller den svenska järnvägen år. Den 5 mars 1856 klockan 09.50 tuffade det första tåget i allmän trafik mellan Örebro och Nora.  
 
Att den svenska järnvägen fyller 150 år skulle kunna vara en angelägenhet för Märklin-entusiaster. Men denna utveckling har gjort att järnvägen blivit viktig igen. I förfjol togs beslut om investeringar i svensk järnväg för svindlande 107,7 miljarder kronor fram till 2015.  
Mer om dessa galenskaper kan du läsa ovan under Ledaren.  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=570  
 

 
 
2b)  
 
Hej alla vänner som gillar tåg  
 
Till Dig/Er som inte tillhör järnvägens inre cirklar - tycker vi att det kan vara riktigt skojigt att få notera följande. Efter 150 år med Svenska staten som i någon form visar att man råder över järnvägen med bokstäverna SJ eller Green Cargo, har i vi förra veckan fått vår första containervagn för 2 x 45 fots container levererad med den nya beteckningen S-NR Laags 054. Beteckningen S-NR som står för Sverige och vårt företag NetRail AB. http://www.netrail.se  
Denna vagn heter som sagt på järnvägens språk Laags 054, vilket betyder en öppen vagn för containertransport, årsmodell 2005 med design nummer fyra. Vagnen kan lasta 66 ton och får gå i 100 km full last eller 120 km utan last. P betyder att det är en privatvagn ägd av en vagnägare. http://www.netrail.se  
 
Vi är naturligtvis väldigt stolt över att få vara tillhöra den skara som först av allt kan driva fram ett nytt järnvägsvagnsprojekt med hjälp av SweMaint i Göteborg, Interfleet i Solna och TGOJ i Eskilstuna - det är ett hårt jobbande och engagerade skara medarbetare som visar sig hålla absolut toppklass när behövs snabba tag för att få fram kostnadseffektivaste vagnar för den nya containerstorleken 45 fot och godkända för trafik i hela Europa.  
 
Denna första vagn är nu i Intercontainer (Scandinavia) AB trafik till och från Göteborgs hamn med container transporter över hela mellan Sverige. http://www.netrail.se detta är en ny fas i den Svenska järnvägen efter 150 år!  
 

 
 
2c)  
 
TGOJ:s vd ny vd för pendeltågen i Stockholm i SJ / Tågkompaniet delägt Stockholmståg AB.  
 
Kjell Färnström, vd i Green Cargo-ägda TGOJ Trafik i Eskilstuna, har utsetts till ny vd i Stockholmståg.  
 
Stockholmståg ägs gemensamt av SJ och Tågkompaniet http://www.tagkompaniet.se och tar den 18 juni över pendeltågstrafiken i Stockholm, i avtal med SL.  
 
"Att få vara med och bygga upp ett helt nytt företag med en sådan viktig verksamhet känns som en utmaning jag gärna vill anta", säger Kjell Färnström. - Green Cargo har inlett rekrytering av en ny vd till TGOJ.  
 

 
 
2d)  
 
Är det någon som minns härvan SJ - SL – Tågkompaniet - Merresor som går till svensk järnvägshistoria  
Tågkompaniet http://www.tagkompaniet.se tre SJ grabbar, tåg teknokrater, får utan ett öre på fickan låna sammanlagt över en miljard kronor som dåtida Landshövding Rosengrens trixade och fixade till med Norrländska politikers välsignelse. Ingen har någonsin prövat legaliterna på alla turerna eftersom det inte direkt är lagligt att låna ut dylika summor, ja inte ens en bråkdel. SJ som lever på skattebetalarnas pengar blev av med trafiken till ett nytt bolag Tågkompaniet som finansieras med skattebetalarnas pengar och statliga garantier till Nordbanken som lånade ut pengarna.  
 
Man skötte trafiken som man kan förvänta sig av teknokrater sköter en trafik, nattågen mellan Göteborg / Stockholm / Norrland. Mycket glam och lite marknadskunskap, det började med en katastrofal start då ingen resenär begrep var man kunde köpa biljetter och från utlandet var det rent kaos varför en resebyrå fick vara agent i Hamburg, totalt huvudlös. En mera klantigt skött trafik torde inte finnas någonstans i Europas järnvägshistoria. SJ gjorde sitt till för att det skulle bli katastrof och uppförde sig som en sann monopolist man la krokben var man kunde.  
Regeringen fick kalla in alla chefer för att få på ”moppo” men det biter inte på teknokrater och monopolister som ansåg att felet låg hos den andre.  
 
När man till slut blev av med trafiken med Norrlandstågen och Connex tog vid som administreras nu av Rikstrafiken som köper loss vagnar varför Tågkompaniet överlever tack vare snälla skattebetalare som betalar hutlösa priser för skrot – då blev Tågkompaniet och SJ goda vänner nu skulle man sabba gemensamt allt vad tygen håller för Connex, ytterst ett franskt ägt bolag med skumraskaffärer med franska staten som ägare som var invecklat i de mest märkliga och olagliga ”olja för mat” affärer i Irak, men vem bryr sig! Tågkompaniet och SJ kör ihop trafik i Bergslagen nu är allt frid och fröjd och skattbetalarna betalar utan alternativ via staten via landstingen via bidrag till SJ som bakar in dessa som inkomst och hux flux blir SJ ett lönsamt bolag något den helige anden i trafikvärlden bestämt med gröna och röda kommunister och tillika facket som stödhjälp.  
 
Meresor som ägs till lika delar av SJ ingår i koncernen  
http://www.flygbussarna.se/koncernen numera People travel group  
 
För oss är det självklart att det handlar om människor och service, oavsett om det gäller resenärer eller personal.  
 
Därför erbjuder vi tjänster med hög kvalitet, kreativitet och personligt engagemang.  
 
Därför satsar vi alltid lite mer på att få personalen att trivas och därför anpassar vi trafikströmmarna efter resenärerna istället för tvärtom.
 
 
Fråga man ställer sig varför gäller inte detta motto för SJ koncernen i sin helhet?  
 
Flygbussarna People travel group är en liten nätt koncern som vuxit till sig i omfång då man hade SL som delägare under många år pumpade in skattebetalarnas pengar i en koncern som blödde kraftig. Det finns väl inte ett enda företag med offentligt ägande i kollektivtrafikbranschen där samhället pumpar in pengar utan att gamle ”Munkberg” hade med sina fingrar i spelet, samtliga företag har sedan gått i putten eller fångats upp av nya bolag där skattebetalarna återigen fick betala fiolerna. Munkberg med sin kontaktyta fick in ett finansbolag som mynnar ur löntagarfonderna, man kom, sågs och vände ut igen när man såg den krassa verkligheten.  
 
Flygbussarna har ett par guldkalvar Arlanda trafiken ett monopol som egentligen tillhör SL lönsamheten har dock säkerligen minskat och sedan monopolavtalet med flygplatsen i Skavsta med tidigare Munkberg i styrelsen för lanstinget innan flygplatsen såldes dit Ryanair och några andra bolag flyger. Färjebussarna till Gotlandsbolaget är en monopoltrafik som egentligen tillhör SL enligt huvudmannalagen.  
 
När man kunde balansera inkomsterna i övriga verksamheter genom monopolavtal med SL hoppades man på att bli Rysslands bästa bussbolag med Säte i Moskva. Det blir det inte och frågan är bara när och hur man inser det hopplösa och lämnar Moskva med svansen mellan bena. Enligt bilder jag sett på bussarna i Moskva Silver Travel gör man redan ett lagbrott – då alla text även måste finnas med Ryska alfabetet, med andra ord det är bara vänta och se när grabbarna stormar in på kontoret under tiden sitter det en eller flera personer på firman och förser myndigheten med allt som kan belasta företaget framöver. Kanske det blir en nyttig läxa där man snart ser hur lika Sverige är Ryssland mer än i ett avseende.  
 
Merresor startades med SJ och som koncerndelägare SL är det någon som ser mönstret och alla lagar man bryter emot? Nej just det ingen vill se detta. Det är bäst så, varför man lunkar på och vänskapskorruptionen flyttar fram sin position eftersom ingen anmäler förhållandet till svenska och EU konkurrensmyndigheter. Den organisation som borde göra det BR (Bussbranschen) är paralyserat av en styrelse som är en del av vänskapskorruptionen där man tillsätter en VD som kröker rygg dagarna i ända och tillämpar bokstavligen devisen, att inte se, att inte tala, att inte höra.  
 
Stora delar av den svenska bussbranschen, dock långt ifrån alla är medlemmar låter sig luras år efter år av ett gäng som missbrukar sin ställning och ett system som är direkt olagligt.  
 
Man utger sig vara branschens talesman i själva verket är man till för ett fåtal bolag och fungera som lydorganisation vilken betalas med medlemspengar från grundlurade bussägare som inte inser eller av rädsla våga lämna en organisation som i själva verket arbeta emot den enskilde företagaren.  
 
Martha Hellgren, Skellefteå satte fingret på den ömma punkten, det är förmodligen enda lösningen att starta ett nytt befriat förbund.  
 
I koncernen People travel group finns också Bussakuten som har ett monopolavtal med SJ som skall ordna fram ersättningsbussar till alla persontåg som står stilla i landet, och det är många. Redan detta avtal med hänsyn till SJ koncernägarskap är fråga om lagligheten. Bussakuten gör upphandlingar med olika bussbolag vilka sällan finns där tågen står utan det kommer bussar långväga som kanske inte förvånande i första hand kommer från koncernens egna verksamheter. Det finns många redogörelse från bussägare som berättat hur det går till i verkligheten, klart är att det inte är passagerarnas bästa men väl Bussakutens kassa som gäller.  
Förtjänsten för SJ är tvivelaktig och bussar som står alldeles vid tågstoppen används inte då  
dom inte finns med i Bussakutens upphandlings manualer.  
 
Passagerarnas bästa tja vad är det? Resenärerna är inte hjälpta av att en PR nisse skriver blaj texter.  
 
För oss är det självklart att det handlar om människor och service, oavsett om det gäller resenärer eller personal.  
 
Så här fortsätter ett sjukt system att etablera egna vägar, det gör det alltid, det kallas för ändamålsglidning inom juristspråket. Ändamålsglidning det handlar om hela kollektivtrafiken där monopol lagen som ger skyddet mot en fri konkurrens som länsbolagen lever under leder till nya möjligheter för monopolisten och begränsningar för den privata företagsamheten.  
Att det inte finns några moraliska betänkligheter kanske man kan förstå när en bransch inte bryr sig. Det är med andra ord ryggdunkarnas tidevarv och du är en av dem som läser detta.  
 

 
 
3)  
 
Insändare  
 
Mp mästare i ljug i transportdebatten  
"Varför i herrans namn ska flyget fortsätta att undantas från sådana skatter som andra betalar. Klarar inte flyget konkurrens på jämnare villkor", undrar Karin Svensson Smith och Sverker Ottosson (21/2). Artikeln kommer från Flygtorget  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=2&ID=3830  
Ett sådant uttalande är så fascinerande att man nästan blir stum över dess totala förljugenhet, skriver Anders Lidman i ett debattinlägg på Sundsvalls Tidning.  
Flygsektorn har ett luftfartsverk som bekostar all infrastruktur, inklusive flygplatser och flygtrafikledning. Järnvägen har sitt banverk som skall göra detsamma på sitt område. Skillnaden som miljöpartisterna valde att glömma bort är att Luftfartsverket finansieras av flygresenärerna genom avgifter, medan Banverket finansieras av alla landets skattebetalare via skattsedeln.  
 
Av Banverkets årsredovisning för 2004 framgår att miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna i juni 2004 fastställde genom riksdagsbeslut, att investeringsramen för perioden 2004-2015 skulle utgöra 107,7 miljarder kronor. Det blir ett bra försprång för tåget till att börja med. Sedan kan vi addera kostnaderna för att hålla SJ under armarna. Nettofinansieringen av SJ från landets skattebetalare uppgår till ca 4 miljarder per år under de senaste åren.  
 
Om vi går från glömska till direkt osanning, så säger miljöpartisterna att flyget, till skillnad från tåget, inte är ålagd någon skatt på bränsle. Sanningen är att inte heller tåget har någon skatt på sitt bränsle, elektriciteten. El framställs som bekant inte av anden i flaskan, utan kommer till ca 97 procent från kärnkraft eller importeras från miljösmutsiga kolkraftverk i Danmark och Tyskland eller hämtas ur vattenkraft från reglerade älvar, vilket ju också är en form av miljöförstöring.  
 
Vidare ansvarar flygsektorn med eget betalningsansvar genom sina passagerare, för all säkerhet på flygplatserna, inklusive samhällskydd. Järnvägen bekostar all sin säkerhet med hjälp av skattebetalarna. Staten försöker inte ens låtsas leva upp till sina upprepade löften om att behandla transportområdena konkurrensneutralt.  
 
När jag fortsätter på miljöpartiets långa lista av selektiv minnesförlust, i normalt språkbruk lögner, finner jag i de grönas slutkläm ett försök till sedvanlig storsmocka mot det näringsliv som försörjer dem. Det ondgörs över flygindustrins kritik över det kommande flygskatteförslaget, som enligt miljöpartiet "tangerar gränsen för det anständiga".  
 
Vad miljöpartisterna glömt att vaska fram ur sina minnens gömmor, är att av 90 remissyttranden var 82 uttalat negativa och 8 stycken var neutrala. Inte ett enda remissyttrande uttalade stöd för skatten.  
 
Bland kritikernas skara återfinns,  
Skatteverket, Glesbygdsverket, Konkurrensverket, Kommunförbundet, Statskontoret, Tjänstemannaförbundet HTF, Energimyndigheten, SIKA och många, många fler.  
 
Självaste Energimyndigheten avstyrkte förslaget eftersom - "flygreseskatten såsom den beskrivs inte är en miljöskatt utan en konsumtionsskatt på flygresor, - miljöeffekten av skatten är tveksam och riskerar att leda till ökande koldioxidutsläpp, - flygreseskatten riskerar att öka trängseln på de europeiska flygplatserna" Istället för en flygreseskatt anser Energimyndigheten att möjligheten att inkludera flygbranschen i EUs handelssystem för koldioxidutsläpp bör analyseras vidare. Sverige bör delta aktivt i detta arbete. Detta är för övrigt just vad den samlade svenska flygindustrin har föreslagit, uppenbarligen för helt döva öron. Det torde vara ett svårslaget bottenrekord med ett sådant totalt underkännande från så många statliga myndigheter och organisationer.  
 
Enbart under de hittills gångna 51 dagarna i år, har enligt Flygtorgets räknesnurra, järnvägen erhållit 1.84 miljarder, medan flyget fått 34 miljoner av allmänna medel, d v s 2 procent av vad järnvägen får. Med den takten har tåget vid årets slut, fått över 13 miljarder kronor av skattebetalarna och flyget 243 miljoner för den av staten rekvirerade trafiken, samt lite kommunala medel. Allt detta vet naturligtvis alla läs- och skrivkunniga riksdagsledamöter. Så när miljöpartisterna säger "att slippa betala skatt är en viktig del av flygets nya lågpriskalkyl" drar lögnens kompletta arrogans fram i sitt allra klaraste gröna skimmer.  
 
Vad miljöpartiet ogenerat för fram är värre än dumhet och okunnighet, det är samma idétradition som i totalitära stater, nämligen att bombardera motståndarna med lögner tills de inte orkar kämpa emot.  
 
Anders Lidman  
Flygkonsult  
Aeropol AB  
 

 
 
Den svenska kommissionen mot oljeberoendet presenterar sig med dessa ord  
 
"Kommissionens uppdrag är att vara rådgivande och att bistå regeringen i arbetet med att peka ut vägar som till år 2020 påtagligt minskar Sveriges beroende av olja."  
Kommissionen mot oljeberoendet http://www.sweden.gov.se/sb/d/6326  
Så här svarar Olof Tegström som förkämpe för ett renare samhälle  
 
Tack för det Toni.  
Synd att det saknas i det svenska kravet minskning av Koldioxidutsläpp vilket inte finns med i målsättningen - det är ju det som hotar vår existens enligt FN och EU.  
 
PS se SERO-journal n:r 4/2005/nr 1 2006 där BP beslutat investera 64 miljarder fram till år 2010, då man ska tillhandahålla vätgas på sina ordinarie bensinstationer med början redan 2006. Det måste finnas en form av schizzovreni och vilken sida som är sjukast vet inte jag tydligen.  
Så det kan inte vara fel att tro att vätgasen kommer först utanför Sverige.  
 
Man får emigrera själsligt är ju en utväg.  
Hälningar O.T.  
 

 
 
Insändare enligt namnlista sist I denna artikel  
 
Manifest 1 mars 2006;  
 
After having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new totalitarian global threat: Islamism.  
We, writers, journalists, intellectuals, call for resistance to religious totalitarianism and for the promotion of freedom, equal opportunity and secular values for all.  
 
The recent events, which occurred after the publication of drawings of Muhammed in European newspapers, have revealed the necessity of the struggle for these universal values. This struggle will not be won by arms, but in the ideological field. It is not a clash of civilisations nor an antagonism of West and East that we are witnessing, but a global struggle that confronts democrats and theocrats.  
 
Like all totalitarianisms, Islamism is nurtured by fears and frustrations. The hate preachers bet on these feelings in order to form battalions destined to impose a liberticidal and unegalitarian world. But we clearly and firmly state: nothing, not even despair, justifies the choice of obscurantism, totalitarianism and hatred. Islamism is a reactionary ideology which kills equality, freedom and secularism wherever it is present. Its success can only lead to a world of domination: mans domination of woman, the Islamists domination of all the others. To counter this, we must assure universal rights to oppressed or discriminated people.  
 
We reject « cultural relativism », which consists in accepting that men and women of Muslim culture should be deprived of the right to equality, freedom and secular values in the name of respect for cultures and traditions. We refuse to renounce our critical spirit out of fear of being accused of "Islamophobia", an unfortunate concept which confuses criticism of Islam as a religion with stigmatisation of its believers.  
 
We plead for the universality of freedom of expression, so that a critical spirit may be exercised on all continents, against all abuses and all dogmas.  
 
We appeal to democrats and free spirits of all countries that our century should be one of Enlightenment, not of obscurantism.  
 
12 signatures  
 
Ayaan Hirsi Ali  
Chahla Chafiq  
Caroline Fourest  
Bernard-Henri Lévy  
Irshad Manji  
Mehdi Mozaffari  
Maryam Namazie  
Taslima Nasreen  
Salman Rushdie  
Antoine Sfeir  
Philippe Val  
Ibn Warraq  
 
 
Presentations:  
 
Ayaan Hirsi Ali  
Ayaan Hirsi Ali, from somilian origin, is member of Dutch parliement, member of the liberal party VVD. Writter of the film Submission which caused the assasination of Theo Van Gogh by an islamist in november 2004, she lives under police protection.  
 
Chahla Chafiq  
Chahla Chafiq, writer from iranian origin, exiled in France is a novelist and an essayist. Shes the author of "Le nouvel homme islamiste , la prison politique en Iran " (2002). She also wrote novels such as "Chemins et brouillard" (2005).  
 
 
Caroline Fourest  
Essayist, editor in chief of Prochoix (a review who defend liberties against dogmatic and integrist ideologies), author of several reference books on « laicité » and fanatism : Tirs Croisés : la laïcité à lépreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (with Fiammetta Venner), Frère Tariq : discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, et la Tentation obscurantiste (Grasset, 2005). She receieved the National prize of laicité in 2005.  
 
Bernard-Henri Lévy  
French philosoph, born in Algeria, engaged against all the XXth century « ism » (Fascism, antisemitism, totalitarism, terrorism), he is the author of La Barbarie à visage humain, LIdéologie française, La Pureté dangereuse, and more recently American Vertigo.  
 
Irshad Manji  
Irshad Manji is a Fellow at Yale University and the internationally best-selling author of "The Trouble with Islam Today: A Muslims Call for Reform in Her Faith" (en francais: "Musulmane Mais Libre"). She speaks out for free expression based on the Koran itself. Née en Ouganda, elle a fui ce pays avec sa famille musulmane dorigine indienne à lâge de quatre ans et vit maintenant au Canada, où ses émissions et ses livres connaissent un énorme succès.  
 
Mehdi Mozaffari  
Mehdi Mozaffari, professor from iranian origin and exiled in Denmark, is the author of several articles and books on islam and islamism such as : Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini, Fatwa: Violence and Discourtesy and Glaobalization and Civilizations.  
 
Maryam Namazie  
Writer, TV International English producer; Director of the Worker-communist Party of Irans International Relations; and 2005 winner of the National Secular Societys Secularist of the Year award.  
 
Taslima Nasreen  
Taslima Nasreen is born in Bangladesh. Doctor, her positions defending women and minorities brought her in trouble with a comittee of integrist called « Destroy Taslima » and to be persecuted as « apostate »  
 
Salman Rushdie  
Salman Rushdie is the author of nine novels, including Midnights Children, The Satanic Verses and, most recently, Shalimar the Clown. He has received many literary awards, including the Booker Prize, the Whitbread Prize for Best Novel, Germanys Author of the Year Award, the European Unions Aristeion Prize, the Budapest Grand Prize for Literature, the Premio Mantova, and the Austrian State Prize for European Literature. He is a Commandeur of the Ordre des Arts et Lettres, an Honorary Professor in the Humanities at M.I.T., and the president of PEN American Center. His books have been translated into over 40 languages.  
 
Philippe Val  
Director of publication of Charlie Hebdo (Leftwing french newspaper who have republished the cartoons on the prophet Muhammad by solidarity with the danish citizens targeted by islamists).  
 
Ibn Warraq  
Ibn Warraq , author notably of Why I am Not a Muslim ; Leaving Islam : Apostates Speak Out ; and The Origins of the Koran , is at present Research Fellow at a New York Institute conducting philological and historical research into the Origins of Islam and its Holy Book.  
 
Antoine Sfeir :  
Born in Lebanon, christian, Antoine Sfeir choosed french nationality to live in an universalist and « laïc » (real secular) country. He is the director of Les cahiers de lOrient and has published several reference books on islamism such as Les réseaux dAllah (2001) et Liberté, égalité, Islam : la République face au communautarisme (2005).  
 

 
 
Riksgäldskontorets nya prognos för statsfinanserna 2006 pekar på ett överskott på 16 miljarder kronor. Det är en förbättring med 42 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.  
 
Denna beskrivning av sanningen är inte obekant, det skulle kallas i andra sammanhang för skönmåleri, det innebär du har ett lån hos banken på 1000 kronor, du gör dock bara av med 900 kronor vid lånetillfället varför du gjort en vinst! Fattar du?  
 
Det är med en sådan ”galamatia” man matar Sveriges folk, och politikerna använder det som dagens sanning, det går ju så bra för Sverige varför då klaga?  
 
Mot frågan är då om det går så bra för Sverige varför måste vi öka netto upplåningen med 5-6 miljarder varje månad och därmed skuldsätta samtliga Sveriges invånare?  
 
Så här fortsätter man lurendrejeriet:  
 
Vi räknar med att den kraftiga förbättringen som skedde av statsfinanserna under 2005 består även 2006. Jämfört med vår föregående prognos har vi framförallt reviderat upp skatteintäkterna. Skatteintäkterna blev i slutet av 2005 betydligt högre än de flesta bedömare hade förutspått och den utvecklingen har fortsatt även i början av 2006. Det pekar bland annat på att vi återigen har underskattat företagsvinsterna. Vi räknar också med större skatteintäkter från hushållens kapitalvinster under 2006. En förbättring på arbetsmarknaden ökar hushållens inkomster och leder även till ökad konsumtion vilket gynnar statsfinanserna både 2006 och 2007.  
 
Överskott i statsfinanserna 2006  
 
Statsskulden beräknas uppgå till 1 270 miljarder kronor i slutet av 2006 och 1 264 miljarder kronor i slutet av 2007.  
 
Trots att lånebehovet minskar ökar emissionsvolymen ( det betyder på svenska skuldsättningen) i nominella statsobligationer som tidigare planerat till 3 miljarder kronor per auktion. Ökningen genomförs den 22 mars 2006.  
 
Totalt beräknas obligationsupplåningen bli 64 miljarder kronor i år.  
Valutaupplåningen beräknas uppgå till 49 miljarder kronor under 2006. Ca 25 miljarder kronor lånas genom att ge ut obligationer i utländsk valuta.
 
 
Fortsätter låneexpansionen och ökningarna av fastighetspriserna kommer det att leda till en bubbla som drar upp inflationen i Sverige, liksom USA, är f n inne i en period med expanderande ekonomi.  
Vad kallar man då lånebehovet för hela kollektivtrafiken? Med ca 5 miljarder varje månad?  
Det är val i september!  
 

 
 
Regeringen lovade förenkling i tillvaron för små företag och resultatet är?  
 
Säsongsarbeten förbjuds med ny lag  
Ett nytt lagförslag som ger arbetsgivare sämre möjligheter att visstidsanställa ligger på bordet. För alla branscher som har någon form av visstidsanställningar och för säsongsberoende branscher är förslaget ett hårt slag.  
 
Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om en lagrådremiss med betydande ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.  
 
Möjligheterna att anställa på begränsad tid inskränks avsevärt, med syftet att tvinga fram fler tillsvidareanställningar. Flera tidsbegränsade anställningsformer tas bort. Det gäller säsongsanställningar och anställningar för projekt, praktik- och ferieanställningar, liksom arbetstoppsanställningar och anställningar före värnplikt. Småföretagens särskilda möjlighet att anställa för viss tid avskaffas också.  
 
Detta tillsammans med förslaget om heltidstvång kommer att innebära att många företag inom flera branscher får svårt att bedriva en effektiv verksamhet. I många fall blir det helt omöjligt.  
 
Inom turistnäringen är man ofta helt beroende av säsongsanställningar, tas anställningsformen bort kommer det att innebära stora problem. Håkan Hising är vd för Jämtland Härjedalen Turism, en regional branschorganisation för turismen inom Jämtland och Härjedalen.  
 
Han är mycket upprörd över förslaget:  
Förslaget skapar ingen trygghet för säsongsanställda i fjällturismen, istället kommer det att gå ut över duktiga anställda som kommer tillbaka år efter år. Går förslaget igenom tvingas arbetsgivarna anställa nya personer, säger han.  
 
Regeringens förslag säger bland annat att den som arbetat hos en arbetsgivare mer än 14 månader under fem år har rätt till en tillsvidareanställning. Den som jobbar några säsonger kommer lätt upp i 14 månader, och då tvingas arbetsgivaren hitta någon ny eftersom man inte har möjlighet att tillsvidareanställa personal, menar Håkan Hising.  
Hade vi kunder året om skulle det här inte vara något problem, men det har vi inte. Vi är helt beroende av att kunna säsongsanställa, fortsätter han  
 
Förslaget är ett hot mot hur turistnäringen jobbar idag, varken de anställda eller arbetsgivarna vill det här, menar Håkan Hising. Han förstår inte hur regeringen tänker:  
Turismen är den sektor som växer mest i landet, och som faktiskt kan bidra med tillväxt och nya jobb. Så jag förstår faktiskt inte logiken i det här, säger han.  
 
Toni kommentar:  
Det alltid lika fascinerande med denna oskuldsfulla okunskap, arbetslagar som stryper småföretagandet, 21% i moms som ligger efter valet, flygskatten som stryper turism till och från landet och så här håller det på.  
Man får det man röstar på!  
Det är val i september!  
 

 
 
Regeringen ökar beskattningen som leder till att fler svenskar blir skattebrottslingar!  
 
Utbrett skattefusk bland läkare och sjukgymnaster  
När Skatteverket granskade landets läkare och sjukgymnaster fann de att tre av fem hade "allvarliga fel och brister" i sina deklarationer. De flesta är avsiktlig. Skatteverket kallar resultatet "nedslående".  
 
Det visade sig att drygt 60 procent av de läkare och sjukgymnaster som är anslutna till Landstinget hade fel i bokföringen,  
 
Vanligast var slarv med intäkter från landstinget, patientavgifter och vaccinationsintäkter.  
 
Vanligt var också att läkare gjorde avdrag för privata resor.  
I 20 procent av fallen tyckte Skatteverket att det anledning att anmäla fusket till åklagare,  
 
Så undviker advokaterna skattechocken  
 
Advokatbyråerna är en av förlorarna på de nya skattereglerna. Nu hotas de av kraftiga skattehöjningar om de inte omorganiserar.  
Med de nya reglerna för fåmansbolag, så kallade 3:12-reglerna, riskerar många advokater få en kraftigt höjd skatt efter årsskiftet.  
 
En lösning är att flytta över de anställda till ett annat bolag så gör advokatbyrån Vinge, med 80 anställda, i dag.  
 
"Vi kommer att fortsätta driva verksamheten i ett kommanditbolag men personalen kommer att flyttas över till ett nybildat aktiebolag", säger advokatbyrån Vinges VD Bertil Hult.  
 
Omorganisationen gör att de kan räkna med en sänkt skatt.  
"Det vi förlorar är dagens enkla sätt att distribuera överskott. Nu kommer det istället att fördelas genom aktieutdelningar."  
 
Toni kommentar:  
 
Ett bra inslag i hur man kriminalisera ett helt folk, skapa fler och fler detaljregler där folket från skatteverket får oanade friheter att agera, något som strider mot mänskliga rättigheter.  
Men vem bryr sig?.  
 
När sjukvårdens folk med lite innovation tvingades till att starta egna bolag för att få ett arbete av monopolverksamheten landstingsägda sjukvården.  
Ministern "Näringsdepartementet" och Finansministern utropar stolt hur attraktivt Sverige är för bolagen då det startas nya bolag hela tiden.  
 
Den bluffen slås upp med rubriker i mediat som okritisk publicera nojan.  
 
Syna man alla nya bolag är det uteslutande fåmansbolag där varje statstjänsteman har sitt lilla konsultbolag för att ta in arvoden när man håller föredrag eller sjuksköterskor, läkare och hundratals andra yrkesgrupper starta bolag för att kunna debitera sina tjänster eftersom en del eller fast anställning inte är att tala om.  
 
Livet fortsätter till den sedvanliga liknöjda attityden gläds över solen som skiner på den bländvita snön.  
 
Det finns en majoritet av folket som röstat på eländet.  
 
Det är ett nytt val i september!  
 

 
 
Kort nyheter om Kryssning & Färjetrafiken  
 
FÖRLUST FÖR BIRKA LINE  
Birka Line Abp omsatte i fjol EUR 115,46 miljoner, vilket var betydligt mer än EUR 82,21 miljoner år 2004. Under 2005 körde Birka Line trafik med två kryssningsfartyg i stället för ett året innan. Räkenskapsperiodens förlust uppgick till EUR 6,74 miljoner jämfört med en vinst på EUR 7,59 miljoner 2004. I resultatet finns inte engångsvinsten från försäljningen av Birka Princess som påverka kommande resultat.  
 
HÖGRE HAMNTARIFFER I RIGA  
Freeport of Riga har höjt sina hamnavgifter med i genomsnitt 30 procent. För containerfartyg är ökningen 6-9 procent och för färjor 6 procent.  
Samtidigt har Tallink förpliktat sig att starta linjetrafik mellan Riga och Stockholm i början av april. Eftersom det är fråga om linjetrafik gäller lägre tariffer. Rederiet skall enligt avtalet transportera ca 170.000 passagerare under år 2005 och hamnbolaget skall modernisera passagerarterminalen.  
 

 
 
Tallink partnern som ansvarar för bussanslutningar har stäms till domstol  
 
Mål Nr T 4549-06 Sthlms tingsrätt!  
 
Tallinks under, under leverantör Tajo Buss Sverige AB som engagerade Svensson buss i Gnarp som anser sig inte fått betalt på över 350.000 kronor + ränta har stämt Tallink partnern i Vetlanda som ansvarar för anslutningstrafiken.  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=752&q=Vetlanda&ww=strong  
 
artikel nr 2 kan du läsa hur hela härvan hänger ihop.  
 
Idag körs trafiken av Ekmanbuss och bolaget i Vetlanda ”Tajo Buss Sverige AB” som enligt årsredovisningen inte har några förare på lönelistan. Hur det går till att köra bussar med förare utan lön framgår inte av bokslutet.  
 
När Svensson ändå är på gång passa han också på att stämma Sundsvall kommun  
 
Mål nr T127-06 Rotel 5 i Sundsvalls tingsrätt som enligt inlagan hör ihop med skolkörningar  
som beställdes och inte betalades.  
 
Det räcker inte med att man slåss i en mördande konkurrens utan man måste också slås med juridiska medel för att få betalt. Varför ingriper inte Tallink?  
 

 
 
Den svenska vardagen!  
 
Jo Du Toni  
här hemma händer en del. Vad säger Du om mailen från sossarnas kansli till Reinfeldt??? Först visste dom ingenting. Sen kom ett erkännande, men killen var ju bara en liten obetydlig tjänsteman!!!! Sen var sossarna tvungna att erkänna att han jobbat nära "den Persson" och hållit på med opinionsmätningar (strategi etc detta erkännande kom först då en TV-kanal avslöjat att killen deltagit i en resa med Persson till en fransk vingård på en konferens. Och vad gjorde dom där på skattebetalarnas pengar???  
 
Var ska detta sluta???  
 
Fågelinfluensan har ju slagit till här hemma. Politikerna lugnar det svenska folket trots att 40-talet viggar dött utanför Oskarshamns kärnkraftverk med detta farliga virus, så säger dom att man vet ju inte om fåglarna dött av detta virus. Dom kanske skulle dö i alla fall. Är dom helt dumma i huvudet??? Dom säger att viruset kanske funnits i Sverige i flera månader. Kanske inte helt otroligt.  
 
Läs också denna länk http://www.enpartistaten.se/  
Granskar, dokumenterar och kommenterar demokratiska missförhållanden  
och övergrepp som sker till följd av det långa socialdemokratiska maktinnehavet.  
Enpartistaten.se drivs av Fredrik Segerfeldt och Maria Rankka.  
 
Kram  
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
 
Minns jag rätt är det val i september!  
 

 
 
När en miljon människor står utanför arbetsmarknaden  
 
När en miljon människor står utanför arbetsmarknaden är det nämligen fullständigt solklart att företagsklimatet inte är tillräckligt bra.  
 
Sveriges företagare och deras organisation vägrar att hålla tyst. Vi säger vad vi tycker, utan att fråga om lov.  
 
http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev2.asp?NewsId=2222946  
 
 
Toni kommentar:  
Hade varit välgörande om fler tog bladet från munnen innan dom går i pension…  
 

 
 
Årets svenske turismopinionsbildare utsedd  
Ilmar Reepalu kommer att få ta emot utmärkelsen ”Svensk turisms opinionsbildare 2005” vid TUR-mässan i Göteborg.  
 
Ilmar Reepalu är kommunalråd i Malmö och ordförande i Svenska Kommunförbundet. Han kommer att få utmärkelsen vid ett seminarium som arrangeras av Svensk Turism AB, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Sveriges Rese- och Turistråd och Svenskt Flyg.  
 
Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism säger att Ilmar Reepalu är en självklar mottagare av opinionspriset.  
 
Enligt motiveringen har Ilmar Reepalu ”som politisk företrädare, med stor auktoritet energiskt och konsekvent framfört turismens del i det totala näringslivet. Han har tydligt argumenterat för turismens betydelse för ekonomi och sysselsättning. Han har genom att vidga och förstärka bilden av turismen, gett den en viktig roll i samhällets utveckling och attraktivitet.”  
 
Från nättidningen STAND BY, 2 mars  
 

 
 
Veckans fynd för bussresearrangörer och privatpersoner  
 
Vill du göra nåt GOTT för dina barn eller barn - barn?
 
 
http://www.polkagrisbutiken.se skickar ett paket med polka godis och överraskar dina…  
Köp on line ett paket ”polka gott”  
 
Bussar är välkomna och man ordna med P-plats utanför dörren bara man ringer och anmäler sig här har du en direkt länk för bussbolagen. Det finns möjligheter för lönsamma avtal som gynnar ditt bolag – nå vad väntar du PÅ???  
http://www.polkagrisbutiken.se/information.php?osCsid=4debb46a294371d80993df7d05dcb7e8&info_id=4  
 
Ett buss-stopp hos oss tar mellan 15 och 45 minuter, beroende på hur länge ni vill stanna.  
Vi fixar P-plats utanför vår dörr och bakar polkagrisar på gammaldags vis för hand och berättar hur det gick till förr (och nu) i Gränna.  
Under pågående bakning delar vi ut smakprov på den varma polkasmeten. Detta är ett trevligt och uppskattat inslag som våra besökare brukar minnas länge.  
 
Fakta uppgifter från:  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polkagris  
En polkagris är en typ av hårt godis bestående av smaksatt socker (pepparmint). Den klassiska varianten är stänger med inblandad rödfärgad smet. Det ger ett karakteristiskt röd-vit-randigt utseende. Polkagrisar förknippas ofta med Gränna.  
 

 
 
Veckans Spanska kort nyheter  
 
Trafikdirektören vill ha fängelsestraff för grova förseelser  
Direktören för trafikverket DGT Pere Navarro efterlyser fängelsestraff för speciellt grova trafikförseelser. Navarro vill att straffen skärps och omfattar fängelse för exempelvis grov fortkörning och grovt rattfylleri. När det gäller fortkörningar anger han en fängelsegräns på mer än 60 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen och för rattfylleri om föraren har mer än en promille alkohol i blodet.  
 
Debatt om fartbegränsare på alla fordon  
Medborgareombudsmannen Enrique Múgica vill ha fartbegränsare på alla fordon. I ett framträdande 28 februari i parlamentets trafikutskott efterlyste Múgica en debatt om allmänt påbud av fartbegränsare. Han konstaterar att begränsarna på bussar och andra tunga fordon bidragit till en kraftig minskning av antalet olyckor och menar att effekten skulle vara lika positiv även för den lättare trafiken.  
 
Stigande konsumtion förvärrar vattenbristen  
Vattenkonsumtionen på Costa del Sol ökar oroväckande. Enligt tidningen Diario Sur har vattenkonsumtionen i Málagaprovinsen stigit de senaste fem åren med 25 procent. Orsaken är främst den kraftiga befolkningstillväxten på kusten. Trots den svåra torkan var vattenkonsumtionen förra året den största någonsin. Utvecklingen går stick i stäv med experternas rekommendationer, då dessa hävdar att konsumtionen måste minska i områden som är särskilt drabbade av torka.  
 
ETA väljer bomboffensiv framför fred  
ETA sprängde 28 februari den andra bomben på lika många dagar i Baskien. Terroristorganisationen har inlett offensiv med kontrollerade explosioner, mitt under pågående debatt om en eventuell vapenvila. Under årets två första månader har sammanlagt elva bomber exploderat runt om i Baskien, som främst orsakat materiella skador på offentliga byggnader och några privata företag. Den senaste explosionen inträffade vid 21-tiden i samhället Mutriku, i Guipúzcoa. Ett anonymt telefonsamtal till den baskiska tidningen Gara varskodde om attentatet, vid hamnmyndigheternas socialkontor i samhället.  
 
Lagändring för att stoppa tyskt energiköp  
Ministerrådet beslöt 25 februari om en brådskande lagförändring som möjliggör ett veto av det tyska elbolaget EON:s planerade köp av spanska Endesa. Beslutet har väckt ett ramaskri inte bara från det främsta oppositionspartiet Partido Popular, utan även från EU-håll. Regeringen har redan tidigare möjlighet att lägga in ett veto, tack vare en kontroversiell lag från 1999, men de nya förändringarna gör det möjligt för statliga konkurrensverket att ta beslutet om ett köpförbud. Den spanska lagen från 1999 ger regeringen möjlighet att stoppa ett utländskt köp av ett spanskt energibolag, om köparen till någon del ägs av en utländsk myndighet. I EON:s fall ägs 2,5 procent av aktiekapitalet av delstaten Bayern.  
EON äger i Sverige Syd Kraft sedan en del år tillbaka.  
 
Nationalism är en stark kraft i Spanien – bra så länge EU skickar bidrag!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Från den 10 april öppnar vi utlämningen av hyrbilar på Barcelona (Girona) flygplats dit Ryanair flyger samt öppnar vi på Granada flygplats  
 
I Spanien http://www.eurocasacar.com Vi har återigen sänkt priserna då vi lyckats med nya inbesparingar som vi ger vidare till våra kunder.  
 
Just nu 1 vecka för mindre än 900 kronor inkl allt ända fram till 31 mars!  
Från April fram till sista juni kostar en motsvarande bil 985 kronor
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma några av de mest populära destinationerna. Till sommaren blir det ytterligare några tusen bilar. Vi är enligt den senaste mätningen Spaniens största on-line lågpris biluthyrare, boka redan nu till fasta pris om du skall ha hyrbil till sommaren.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Svar inom 1 minut och du erhåller Vouchern inom 1 timme efter att datorn gjort en del kontroller.  
Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snickesnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda musklick!!  
 
Hyra bil varsomhelst i Världen!
 
Vi har genom samarbete på 1450 destinationer i hela världen inklusive i Sverige lågpris http://www.telluscar.com samt via siten http://www.telluscar2.com

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.