Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Bussbranschen i sin struktur ligger efter flertalet andra branscher , främst pga de få aktörer som finns på marknaden men framför allt är orsaken att finna i ett regelsystem som hindrat all form av utveckling i årtionden, den lilla utveckling som ändock har skett beror på omvärlden och inte att branschen skapar och uppmuntrar eller förnyar sig. I denna debatt inlägg vill jag belysa busstillverkarnas situation i ett nytt Europa. Jag belyser detta ur svensk synpunkt eftersom det råder olika regler i olika länder beroende på bl.a. hur starka bussorganisationer det finns som tar tillvara sina medlemmars intressen samt hur stark den respektive nationella lagstiftningen är – som skyddar den lille mot den store. Sverige är som bekant ett land vars lagstiftning avviker från dom flesta demokratier till förmån till den starke aktören – även om rättssystemet långsamt anpassas till EU och ett mera mänskligt system så tar det tid. Genom EU har alla idag chansen att kunna hävda sig mot de inbyggda orättvisorna --- om man orka ända fram. Därför vill jag belysa detta ur flera aspekter, Branschorganisationerna sitter i knät på tillverkarna och vill ( kan ) inte föra en för medlemmarna den roll som skulle behövas – utan man blir en megafon för statens makthavare, distributör av lagar och allehanda papper – inte ens här har branschföreningen kraft eller kunskap att väga emot alla påfund även om dessa strider mot EU lagstiftningen….varför mycket nonsens kommer ut som i en prövning inte skulle hålla. Men nu var det inte branschföreningen och dess vara som jag ville debattera utan tillverkarna av bussar, detta var dock en utvikning för att var och en skall förstå varför det inte finns någon hjälp att förvänta sig från en självupptagen förening som i bästa fall har kvalificerat sig till dom glada vännernas loge. Busstillverkarna har i årtionden tillverkat bussar för stadsbusstrafik, regionaltrafik och turistbussar. Jag skall koncentrerar mig till Turistbussarna ! Traditionellt har Turistbussar används till att köra omkring med utflykter, shoppingresor, Transfers och på sommaren lite rundresor i in och utlandet. Det jag vill belysa är att denna typ av bussar har varit i trafik utan särskilda påfrestningar, någon har kanske kört 10.000 mil och då har kollegorna varit gröna av avund ! Men många bussar håller inte ens för dessa ringa påfrestningar. I dagens avreglerade trafik , nya motorvägssystem har ett nytt resande i större omfattning skapats till fördel för bussbranschen, men detta förändrar samtidigt förutsättningen avseende resor med en ” Turistbuss ” PÅTAGLIGEN. Det är bl.a pendeltrafik till Spanien , det är långlinjetrafik i Sverige i båda fallen kör nu den aktuella bussen ca 25. – 30.000 mil per år. Men bussen säljs fortfarande som turistbuss ! Efter fem år har bussen ifråga kört ca 150.000 mil och förmodligen är rätt slut – bussens amorteringar pågår för fullt och avskrivningen är bekant idag 7 år – 15 år beroende på företag !! Detta blir ett framtida huvudvärk för Revisorerna hur man skall ”trolla” i bolagets böcker. Nu kommer vi till pudelns kärnfråga – kan en tillverkare sälja samma buss till all slags trafik ? Svaret måste var ett rungande NEJ !! Jag menar att tillverkaren har sitt ansvar att ta reda på vad bussen skall användas till och därefter anpassa den så att den har en rimlig chans att överleva sin egen avskrivningstid ! Det är tillverkarens ansvar att bygga en buss för den avsedda trafiken – skriva in det i köpeavtalet med ett beräknad milsuttag per år exempel 10.000 – 15.000 mil per år, eller att denna buss är gjord för ett milsuttag för 20 - 30.000 mil per år !! Att det föreligger här en väsensskild skillnad är alla som kan det minsta om teknik införstådda med. I ett aktuell fall där ett bolag har fått bekymmer med sina bussar i en synnerligen påfrestande trafik kan jag sammanfattar med att tillverkaren traditionellt totalt bortsett från vad bussen skall användas till , att stilleståndskostnader och följdkostnader med inhyrda bussar är 4 –5 gånger större än själva skadan. Att tillverkaren ser det hela hända men inte ingriper för att lindra eller åtgärda vägen till ekonomisk förintelse. Denne tillverkare bär ett stort ansvar – även om dagens SVENSKA lagstiftning är luddig och i princip skyddar ” den starke ”– så finns det en del EU domar som kan användas för det enskilda företaget mot tillverkaren och då blir det hela mera spännande – Länsrätten är den som skall se till att svenska domstolar tar hänsyn till EU lagstiftningen – men bussbranschen blundar och kör vidare ! Ett annat fall är att ” nya ”bussar börja brinna ! Från tillverkaren inga synliga åtgärder – istället försöker man förringa händelsen och rentav skylla på den enskilde bussägaren – som inte kan försvara sig då det inrotade svenska systemet och övertro på den ”store starke” --- en så ” seriös ” tillverkare kan inte ha fel – självklart måste det vara bussägaren som brister och därmed är orsaken till olyckan. Det är Goliats kamp mot Draken ! Det lilla familjeägda bolaget mot Tillverkarna! Vad alla inblandade i sverige bortser ifrån , att den store bara är en person som du och jag företräder ett företag där han är en av många – skillnaden är så länge han har sin maktplattform att utöva sin ”makt” ifrån betraktas han som stor – så fort han lämnat piedestal stolen – är han glömd och begraven – endast spåren förskräcker ! Bussbranschen är full av spår och begravda ” stora män ” som ingen minns namnen på. Köper du en bil av Volvo, Mercedes, VW eller andra märken som skall användas för Taxi så ingår det ett helt paket av förändringar, ex förstärkta bromsar osv osv Detta har branschen lärt sig ! Köper du en buss med leverans i Australien får du andra kylare, stora luftfilter annan oljekylare och allt annat som krävs för den specifika marknaden. Köper du en buss med leverans i Syd-Europa så är även denna anpassad efter annat klimat än vad som råder i Sverige. Att den i Sverige levererade bussen sedan kör upp och ned och tillbringar halva sin tid i det varmare klimatet ---- som följd ---- motorerna blir för varma – sk luftkonditionering bara fungera till en bråkdel ! om den fungerar överhuvudtaget. Flygindustrin ! I Flygplans industrin där konkurrensen är stenhård främst mellan Boieng och Airbus kan man konstatera att varje plan är byggd för en viss typ av trafik och tillverkarna har en teknisk tillförlitlighets nivå på 99,4 till 99,6 % ! ( har du sett en buss som kommer i närheten av detta ?) Ingen skulle komma på ideén att använda en Airbus byggd för korta rutter och flyga med den långa rutter eller flyga med MD 80 över Atlanten – jag skulle kunna utveckla detta ämne men hoppas att läsaren förstår mitt egentliga syfte. Då jag har en aktiv firma även inom denna bransch ( www.horizonsafety.com ) kunde jag snart lära mig hur olika branscherna arbetar fastän båda har ansvaret för miljoner resenärer. Erfarenheten skrämmer mig. Bussbranschen – till alla delar ligger årtionden efter i allt ! Det finns 5 aktörer på den Svenska bussmarknaden – det skulle inte vara svårt att hitta en samsyn på grundläggande punkter, att man i ett sälj kontrakt skriver in huvudanvändningen till vad bussen när den såldes skulle användas till. (detta säkerställer när bussen säljs i nästa led för den nye köparen vad bussen hade för ursprungskrav på sig ) Tillverkaren måste ha kontroll över sin produkt även när den lämnad fabriken, dagens garanti regler är i princip ett hån mot köparen och föråldrade, skapar en massa administration för alla inblandade och leder till oftast till osämja parterna emellan) Skall bussen användas i extrem påfrestande trafik ( här får väl tillverkarna hitta en gemensam modell -- vad som är vanlig och vad som är extremt) – var ärlig och säg hellre – att vår buss är inte gjord för denna typ av trafik och därför kan vi inte sälja ! Det skapar ett större förtroende än att man bråkar om garanti åtaganden i det oändliga som ändå bara är en bråkdel av själva skadan. Att man varudeklarera för bussägaren att du måste byta motor, växellåda och kardan, nav, kylare osv vid uppnådda xx antal mil och detta kostar dig i dagens pengavärde xx antal kronor. Hur skall bussägaren veta vilka komponenter busstillverkaren valt att bygga in? och vilka krav tillverkaren har haft i sin upphandling. Återförsäljaren vet ju inte ett skvatt om detta ! Det får inte vara annorlunda tillämpningar för busstillverkarna än för flyget ! Den som köper ett flygplan vet exakt när han måste byta – vad är villkoren – vad är kostnaden --- detta är tillverkarnas ansvar – ! Ingen tillverkare överlåter till flygbolaget att själv bestämma när han skall göra service – utan han har i sina villkor när det skall ske --- detta i intresse att flygplan skall bli så säkra och inte ramlar ned. Tänk dig själv om dagens bussägare skulle var flygplans operatörer – Mälaren skulle vara fullt av störtade plan ! Detta är vad man kan förvänta sig av en bransch som hantera passagerare ! 1) Krav märkning från tillverkarna 2) Krav på att i avtal skriva in till vilken typ av verksamheten bussen är avsedd 3) Krav på att villkora försäljningen med serviceavtal alt inspektioner för att garantier etc skall gälla. 4) Entydiga och kalkylerbara kostnader för bussägaren 5) Livslängd deklarerade komponenter 6) Tillverka ansvar fullt ut – med stilleståndsersättningar och ansvar för följdskador – förutsatt att bussbolaget följer en av tillverkaren föreskriven underhållsplan. Tillverkaren har alla möjligheter att återförsäkra sig hos försäkringsbolagen vilket inte den enskilde bussägaren har i samma omfattning. 7) Den idag existerande försäkringsmomenten – ” köra vidare ”– är endast ett plåster på en påbörjad ekonomisk hjärtinfarkt och är ingen lösning på lång sikt 8) Tillverkarna skall inplementera data tekniken – där det på en data skärm framgår hur tillståndet är i fordonet i alla dess delar. Hela denna kunskap finns idag i flygplans industrin – ( minst ett 20 tal underleverantörer kan prestera detta färdigt utvecklad och kan anpassas till bussbranschen till kostnad av en bråkdel vad ett motorhaveri i en buss kostar. ( www.horizonsafety.com har ett antal sökmotorer där man kan hitta allt inom flygplans industrin ) 9) I ett data program som på flyget där serviceverkstaden kan se direkt från Datorn vad som måste åtgärdas – eftersom tillverkaren redan vid leverans kan mata in hela sitt service krav !! inga möjligheter till fusk och bortförklaringar. Det är bara att utföra det som står – annars går inte bussen ! Sedan kan detta utvecklas i oändliga ex med datorer på kontoret som visar allt om bussen samtidigt via GPS var den befinner sig ! Tillverkarna är väl medvetna om vad som gäller i USA , förmodligen ett skäl gått nog att det är endast 1 europeisk tillverkare som säljer på denna krävande marknad – eftersom ingen amerikansk kund skulle acceptera den aktuella kvaliteten på en Europa tillverkad buss utan att stämningarna skulle stå som spön i backen. Men MÅSTE branschen verkligen väntar på ett antal lagförändringar eller domstolsfall för att lära sig att förekomma istället för att bli forcerad till anpassning ? Vore det inte en bra konkurrens grej för svensk industri att vara föregångare istället för att vara sist i kön ? Vore det inte trevligt att få behålla era kunder istället för att köra dem i sank ? Det finns en rad tragedier som visar att industrin å sin sida ” fullständigt skiter ” i sina mindre kunder – vad förväntar ni er ? Ett kollektivt åtal från ett 100 tal bussägare mot en enskild tillverkare som garanterad får det hett om öronen eller en godvillig uppgörelse med branschen och man inför stegvis en förändringsplan som möjliggör att ni som tillverkare finns kvar även i framtiden ? Den Franska Statens / försäkringsbolaget mål mot Volvo lastbilar för att ha förorsakat branden i Mont Blanc Tunneln och alla dess tragedier samt ekonomiska ansvars följder kommer att förändra marknaden fortare än vad någon kanske tror, detta mål kommer bli en milstolpe i ansvarsfrågor i Europa – och tillverkarna tvingas äntligen att ta ansvar för sina produkter och inte låta kunderna vara ”experiment objekten”. Att Volvo fälls är lika klar som Amen i kyrkan – sedan kan det slutar i en förlikning bakom lykta dörrar där alla är vinnare ! Men fallet leder till efterföljare och vinnaren är kunden – exakt detta förväntar jag mig ! Branschföreningarna kan sedan fortsätta vara dom glada vännernas loge och inte bränna några broar ! Men ni liksom allt annat gammalt är utdöende !

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.