Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter nr 36 den 24 oktober 2005, ur innehållet, bluffen om Etanolen och miljövinster,  
Färjan Christina Baltica Riga Sea line skulle kidnappas? Tallink närmare att överta Silja och Viking Line börja bli bekymrad? SIDA finansiera efterlyst Terrorist.  
 
 
 
Bäste Läsare,  
 
Jag är smått förvånad över ökningen av läsare dels i form av nya abonnenter samt antalet besökare på min hemsida http://www.toni-schonfelder.com  
 
Du kan vara med och sända till dina vänner denna länk som bryr sig om landet och ett allvarligt ekonomiskt tillstånd.  
Detta är en blogg som har som sin främsta uppgift att påvisar förskingringen av det gemensamma och de uppoffringar som världens högsta skatter innebär för alla som verka i landet.  
 
Kollektivtrafiken är en komplex fråga svår att hantera i media då de som satt sig att sköta den hävdar rätten att stå för den enda och allena sanningen. Denna sanning innebär ett fortsatt monopol där medlöparna känner sig trygga när man kräver mera pengar av skattebetalarna, att man använder sig av falsk information om miljöfrågor med bussen i centrum, att man kräver absolut monopol där varje privat företagare som hankar vidare är en fara för deras verksamhet.  
 
Det känns igen från tidigare andra branscher som var monopoliserade. Sverige har tusentals duktiga entreprenörer som inte tillåts utveckla en kollektivtrafik för samhällets bästa till lägsta tänkbara kostnad i konkurrens med kvalitet och fräscha fordon. Över 50 miljarder måste svenska skattebetalare varje år skicka över till ett fåtal företag som skyddas av en monopol lag som lever i symbios med en del storkoncerner som skor sig genom korsägande och vänskapskorruption.  
 
Hade samhällets kontrollfunktion fungerat hade åtskilliga satts i fängelse, där SL i Stockholm är ett enda ekonomisk svart hål. Detta Newsletter tar upp och kommentera en vilseledande information där monopolföreträdarna har ett eget media i form av en branschtidning som med all rätta kan kallas för branschens Pravda!  
Så illa är det!  
 
I detta nummer kan du läsa:  
 

   
 1. Hur ligger det till med dom olagliga Miljözonerna?  
 2. Olagliga miljözoner en fråga om förlorat prestige?  
 3. Här följer ännu en avslöjande artikel hur myglet gått till inom regeringen för att stoppa svensk vätgas utveckling!  
 4. Etanolen är ett bedrägeri mot miljön!  
 5. Etanolet en svensk lögn om miljövinster som i verkligheten är raka motsatsen  
 6. SL resenärerna gillar Stockholms tre bränslecellsbussar sedan augusti 2004.  
 7. Ett insnöat Miljöparti, insändare!  
 8. Sveriges politiker stå upp för ansvar!  
 9. Det är inte Rikstrafikens uppgift att bedöma företags ekonomiska förutsättningar att klara av verksamheten.  
 10. Tallink närmare att överta Silja och Viking Line börja bli bekymrad?  
 11. Tallinks nya bolag i Riga med förhinder när en privat person hann före?  
 12. Färjan Christina Baltica Riga Sea line skulle kidnappas?  
 13. a-c) Sanningen från Grönköping enda staden som överträfas av verkligheten i Sverige!  
 14. En bättre sits - Kunskapsseminarium om Stockholm-Mälarregionens framtida transporter och trafik!  
 15. Svenska skattepengar från SIDA finansiera efterlyst Terrorist!  
 16. Till sist, har Olof Tegström en skrivelse från Vägverket som styrker bluffen med Etanolet.  
 
 

 
 
1)  
 
Hur ligger det till med dom olagliga Miljözonerna?  
 
Från Vägverket kom detta svar:  
Regeringen har i början på denna månad gått ut med en promemoria och ett författningsutkast. Författningsutkastet gick ut på att komplettera det nuvarande mandatet för kommunerna i trafikförordningen (1998:1276) att låta förbud mot trafik med fordon av visst slag förbjuda avse dieselmotordrivna tunga lastbilar och diselmotordrivna bussar med en totalvikt över 3,5 ton som registrerats första gången för mer än ett visst antal år sedan. Den föreslagna kompletteringen avsåg att kommunerna skulle ges rätt att föreskriva undantag från förbuden och att som villkor för förbuden föreskriva att fordonen håller sig inom de gränsvärden som anges i direktivet 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning mot utsläpp av gasformiga ämnen från dieselmotor som används i fordon. Enligt utkastet skulle kommunerna också kunna ställa villkoret att handlingar som utvisar att fordonets avgasutsläpp medförs i fordonet.  
Regeringen har för närvarande det här ute på remiss till olika myndigheter och organisationer.  
 
Toni kommentera:  
Det är BR:s största uppgift just nu att en gång för alla få bort turistbussarna från agendan. Vill lokal politiker sila mygg och svälja kameler så säger det mer om hälsotillståndet i landet. Vill man ha med bussar så får det inskränka sig till kollektivtrafikens bussar som är frekventa där man i avtal med operatören kan skriva in vad man vill utan att sätta sig över svensk förvaltningslag och EU lagen.  
Att bransch tidningen för medlöpare ”Pravda” trafik forum inte har nåt att bidra med kanske ingen förvåna, man skall inte såga armen som föder en, ha detta i minne när du läser artiklarna.  
 
Hur vill svensk näring tas på allvar när man i andra sammanhang kritisera olika försök gång på gång i andra länder där man gör inskränkningar för turistbussar om man inte kan hålla rent i eget hus?  
 
I inget annat land har man däremot gått så långt som att bannlysa turistbussar med regler som är omöjliga att leva upp till för ett fordon från ett annat land. Det är dags att vakna BR samt alla andra som lever med utan att bryr sig om konsekvenserna. I ingen annan bransch hade man tillåtet ett dylikt ingrepp utan att mäktiga organisationer stått på barrikaderna, men inom bussbranschen är det OK då alla vet vilka veklingar satt sig som ansvariga. Man häpnar ta mig attan över sanslösheten.  
 

 
 
2)  
 
Olagliga miljözoner en fråga om förlorat prestige?  
 
Medans den politiska prestigen styr miljözonerna istället för att använda förnuft fortsätter vi här i en serie av avslöjande informationer om hur samma politiker som är ansvariga för att mygla bort möjligheten till ett hållbart miljösamhälle skapar en ohållbar diesel politik än värre med olika biogaser allt för att LRF och kompisarna skall få tjäna pengar och få nya bidrag till allt vildare och ohälsosammare lösningar.  
 
Det handlar inte om Miljön, det handlar om bidrag, lokala mygel partier, hålla varandra om ryggen, strunta i EU även när man vet att man kommer att fällas men samtidigt också vet att det tar sin tid, strunta i dom privata företagen, och så har vi en branschorganisation som är splittrat i den grupp som lever på upphandling och dom som lever på att inkomsterna är större än utgifterna.  
 
Vänskapskorruptionen inom kollektivtrafiken kan inte tydliggöras bättre, och branschens ”Pravda” tidningen trafik forum lever gått på att fluma med och inte ta upp detta ämne, vem bryr sig om den privata bussnäringen när man kan tjäna storkovan på att prostituera sig.  
Samma service på Malmskillnadsgatan är kriminell, inom kollektivet vedertagen och rumsren.  
Hur orka gänget se sig i spegeln varje morgon?  
 

 
 
3)  
 
Här följer ännu en avslöjande artikel hur myglet gått till inom regeringen för att stoppa svensk vätgas utveckling!  
 
Sveriges utvecklingsdöd under de senaste 25 åren i koldioxidjakten !  
 
Efter snart 23 år är det svårt att utkräva någon "tvätt av Bykar" som Sten Andersson en gång utlovade.  
 
STU-utredning (Numera arkiv på Nutek) n:r Dnr:81-3174 som visade att Sverige spillde bort 200.000 ton av vätgas per år, som utredningen föreslog kunde användas till fordonsbränsle.  
Dessa värden bedömdes (motsvara 2 kärnkraftverk årligen) utgöra ett hot mot statens kärnkraftsintressen och statens infrastruktur.  
 
Centerledare Birgitta Hambreus berättar att när partiledare träffas och gör upp strategiska mål, så protokollförs dom inte offentlig (hemligstämplas) och det kom fram när Riksdagens Utredningstjänst Dnr 88/89:2085 fann fattade beslut (Utredningen fann hela proceduren "märklig", då Vattenfall befanns befullmäktigad att, utan Riksdags- o Regerings och Riksgäldens hörande, få egenhändigt förlänga statens borgensåtagande (c:a 20 miljarder SEK fördelat på 70-talet lån (avseende kärnkraften).  
 
Därför infördes regeln om makten över energimarknaden till Vattenfall, vars monopol styrdes från Västerås och kärnkraftens övervakningsenhet. Detta noterades i såväl direktiv till alla Länsstyrelser och Almi för kontrollen av all utveckling, som då möttes av "latinska Jag Förbjuder= VETO" som Uppslagsboken definierar.  
 
Vi är nu inne på 1985 när Welgasprojektet i Härnösand dömdes ut av "Jag Förbjuder" och tvingades läggas ner trots att Birgitta Dahl närvarade vid projektet och uttalade lovord till att i praktiken hämta energi till bil och hushåll från vinden.  
 
Svenska lokaltrafikens bussbolag fick ett NEJ  
Veto fick även Karkstad Kommun som 1988 ville köra sina bussar på spillvätgas från lokal fabrik (USA offert erbjöd H2-bussar). 1987 försökte Chalmers ta över Welgasbilen och köra den på lokalt vätgasspill i Göteborg = statens "Jag förbjuder". 1999 ville Uppsala Buss införa vätgasbussar efter besök i USA. 1996 försökte Sundsvalls Buss, efter att åkt med H2-buss i Tyska staden Erlangen i Tyskland (flerårig trafik) och efter erbjudande om gratis vätgas till 2 bussar under 2 år i Sundsvall kom dråpslaget = VETO= NEJ  
 
Samtidigt hade KTH utfärdat kunskapen om att vätgas som släpps ut i luften stiger upp i rymden och bryter ner ozonskiktet till vattendroppar med hudkancerrisker bl.a.  
Detta meddelades Regering och Riksdag samt Vattenfall utan att vilja rucka på makten.  
1992 publicerar Volvo Motorlab i Skövde att etanol är ur miljö/energisynpunkt 3,4 gånger sämre än bensin. Volvochefen, Leif Johansson meddelade 1997 att Volvo personvagnar sålts till Ford med motivet "att med Ford och USA får vi tillgång till vätgas och bränsleceller" efter det att Volvo något år tidigare begärt att få utveckla bränslecellstekniken till sin miljöbil ECC (elhybrid= idag H2Prius) men statens svar av STU var "Jag förbjuder" eller Veto=NEJ.  
 
Nu till Biogasen, är det en förväxling med biobränslet etanol? Biogas är ett H2-rikt avfall från mänskliga exkrementer som fort bildar metangas, som vi inte kan undgå och kan tvättas ren i olika steg.  
 

 
 
4)  
 
Etanolen är ett bedrägeri mot miljön!  
 
Värre är det med etanolen som nu staten satsar på i form av fabriker.  
Man använder här ett trolleritrick, som skall lura opinionen bort från sanningen, genom att kalla etanolen avgaser för "koldioxidneutrala". Neutrala mot vad då?  
 
Möjligen mot diesel och koleldning men inte mot det internationellt konkurrerande bränslet vätgas och eldrift som är ett rent bränsle. Ty ur etanolens avgasrör kommer KOLDIOXID. Det tror man inte när man säger att neutralitet råder. = medveten desinformation stackars troende. Något SLTF snabbt hänger på för att trolla till sig några fler miljoner till allehanda idioti projekt, ge ut poesi böcker som ett bra exempel.  
 
Dessutom är etanol ur trä en 40-50 år gammal reaktion när trädet växte upp = en form av inteckning 50 år framåt OM INTE dagens växande träd är övertecknat 6 gånger deras kapacitet. Det betyder i stort att kön till koldioxiden upptag i växter är att 5/6-:e delar måste vänta på sin tur i århundraden framöver. Fler tror att bara för att det kommer från icke fossila skulle ge företräde till växtligheten, men så fungerar inte naturen.  
 
Dessutom förlänger etanolen den s.k. Markozoneffekten som Svenska Statens Folkhälsoinstitut att 1.700 personer årligen dör i astmarelaterade sjukdomar i Sverige, då etanolen, precis som bensinen ger kolväteutsläpp från kolvmotorer.  
 
En stor grej som tas bort med vätgas -o eldrifter.  
 
Politiken har en inbyggd amnesti på 8 år och här handlar det om att gräva i 20-årsperioder. Det handlar snarare om IQ och EQ och den kan bara förbättras i val.  
 
Delar av artikeln kommer från Olof Tegström  
 
Välkomna koldioxiden, bland journalister är medlöperiet nästan totalt, I vår bakvända tid blir man nämligen “god” av att hota. Ingen tror väl att dessa politiker och journalister och miljöaktivister har gedigna kunskaper i frågan ”Förutom att dom i stort sett “tycker som alla andra. Något som inkludera SLTF med lögner och desinformation som enda budskap  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=740&show=740  
 

 
 
5)  
 
Etanolet en svensk lögn om miljövinster som i verkligheten är raka motsatsen  
 
Det höga bensinpriset gör att valet mellan t ex etanolbilar och bilar som drivs med bensin kommit i fokus. Etanolet subventioneras av Sveriges skattebetalare för att rörelsen skall få sina miljoner till fabriker och garanterade inkomster, det är inte tal om miljövinster, det är i verkligheten tvärtom.  
 
Det pågår ett uppror i landet. Upprörda bilister vill att vi sänker skatterna på bensin så att bensinprishöjningar inte ska märkas. De är ivrigt påhejade av kvällspressen.  
 
En ledarskribent på Expressen som heter PM Nilsson framhöll den 9:e oktober att bensinskatter är ett dåligt styrmedel. ”Sverige, och för övrigt resten av EU, har satsat på att beskatta bensin och diesel i hopp om att konsumenterna ska gå över till alternativa bränslen och alternativa motorer. I USA är man skeptisk mot skatter. Utvecklingen drivs främst av att lokala myndigheter, särskilt i Kalifornien, sätter upp mycket hårda avgaskrav på nya bilar. Lite förenklat kan man säga att Sverige pressar konsumenterna och amerikanska delstater producenterna.”  
 
”USA ligger före Sverige i alla avseenden. I absoluta tal är den amerikanska miljöbilsmarknaden förstås oändligt mycket större än den svenska, men även relativt är andelen hybridbilar i USA 100% fler än i Sverige. Det går bevisligen att kicka i gång försäljningen av hybrider med ett bensinpris runt fyra kronor. ”Bensinskatteupprorets undertecknare har helt rätt i att de svenska bensinskatterna inte står i relation till miljövinsten.”  
 
USA reglerna fastställer hur mycket den genomsnittliga bilen får dra. 2005 är kravet på personbilar att bilen ska gå 27,5 miles per gallon, för “trucks” är kravet 21 miles per gallon (översatt 0,85 resp 1,12 l/mil). Ligger en tillverkares genomsnitt på fel sida ribban får bolaget miljontals dollar i böter.  
 
Lögnen om miljövinsterna i Kyoto avtalet  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=740&show=740 artikel nr 13  
Ovanpå alla osanningar driver Svenska politiker tesen om Kyoto överenskommelsen istället för att arrangera sig med USA och andra länder för IPHE avtalet som skapar miljövinster samt ett samhälle med tillväxt, Kyoto avtalet är absoluta motsatsen, det är som att ge en svårt sjuk person Asperin och hoppas att patienten skall tillfriskna.  
 
Det handlar i vart fall inte om omsorg för vårt klimat men väl om ännu en ny beskattning.  
 

 
 
6)  
 
SL resenärerna gillar Stockholms tre bränslecellsbussar sedan augusti 2004.  
 
Det visar en undersökning bland resenärerna som Storstockholms Lokaltrafik, SL, har gjort.  
Omdömena om bussarna är överlag positiva. De flesta tycker att bussarna är både tystare och mer komfortabla än vanliga bussar och känner sig trygga med den nya tekniken, säger SL:s miljöchef Jonas Strömberg.  
 
Trots intresse för miljöenlig trafik vill få betala mer. 61 procent av resenärerna kan inte tänka sig att betala ett högre biljettpris för att få fler bränslecellsbussar i stadstrafiken.  
 
Viktigast för resenärerna är komfort, punktlighet och säkerhet.  
 
Toni kommentar:  
Nu kan vän av ordning fråga sig varför SL ens fundera i termer om ännu mera avgifter?  
Ett problem i politiken är bristen på långsiktighet.  
 
Njut medan tid är. Snart anfaller svinnovember.  
 
Varför skulle en resenär betala mer i biljettavgift för att få resa i den bästa miljöbussen som förnärvarande finns i världen? Hade det inte varit klädsamt att SLTF stoppat utgivningen av en poesi bok för minst 25 miljoner kronor och lämnat dessa till SL svarta hål, därmed gjort något aktivt för miljön än bara att producera nya pratbubblor?  
 
Svenska lokaltrafikföreningens vd Märta-Lena Schwaiger, citat: med anledning att man överväger från dom borgerliga att höja momsen för kollektivtrafiken”  
”Jag blir upprörd. Jag tycker att det är så fel. Om man vill värna miljön, få färre trafikskadade och om man vill att färre människor ska dö av partiklar, då måste man satsa på kollektivtrafiken, och kommuner och landsting har inte de här pengarna.  
 
Bäste fru Märta – Lena Schwaiger, att någon skulle få dö av partiklar, den chansen är bara en bråkdel mot att dö i en äldrevård som saknar resurser eller att få bli felbehandlat på ett sjukhus fullt med läkare som är praktikanter utan erfarenhet, de läkare som har den, dom har ”rymt” i tusental till andra länder, oftast till Norge. Om din omtanke hade varit allvarlig menat så röj upp i ditt eget kansli, röj upp inom hela länsbolagsmonopol verksamheterna och de pengar som ni spar in vilket enkelt borde vara flera hundra miljoner kan ni använda till att köra fler bussar än 3 st med bränslecell samt få regeringen att ta bort alla spärrar som hindrar Sverige från att vara med i en utveckling med bränslecelldrivna fordon med spillgas som går oss förlorat varje dag som du slår upp dina små blå.  
 
Istället för idéer blir det marknadsföringsprojekt. Ideologerna ut och media konsulterna in,  
det är i denna värld SLTF och andra försatt sig i.  
 
Det är kanske för mycket begärt att man lever som man lär det är alltid enklare kräva av andra, men å andra sidan är hela den verksamhet du står för överflödig och en kollektiv som mest påminner om ett ekonomisk strypkoppel för hela samhället.  
Men det vet du förmodligen men det är inte din sak när pensioneringen är så nära, och då får jag väl jag gissa så kommer du om något år ut med en bok som kritisera allt vad du fått vara med om och det är naturligtvis alla andras fel.  
 
När du har allt på ditt torra och därmed följer alla andra potentater som i pensionens trygga hamn tillåter sig skriva om SANNINGEN?  
 
Remissyttrande från BR Bussbranschens Riksförbund  
Förslag till nya miljözonsbestämmelser  
från 2004-07-01  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=652&show=652  
 

 
 
7)  
 
Ett insnöat Miljöparti, insändare!  
 
Det får väl anses klart att miljöpartiet har gjort bort sig igen. De vill inte tillåta utökning av miljötillståndet för Skavsta för att minska den globala uppvärmningen. Hur urbota dum får man vara?  
 
Resultatet blir att utvecklingen på Skavsta stoppas med följd att Ryanair m fl väljer andra flygplatser i regionen. Vad har man då vunnit?  
 
Varför låta flygplanen förbränna mer bränsle genom att tvingas flyga de extra 30 milen t o r till Arlanda?  
Förbi är den tid människan seglade eller rodde för att ta sig ut i världen. Det är dags att vakna och inse att flyget kommit för att stanna.  
 
Miljöpartiet har bitit sig i baken och lär inte vinna röster i valet från Nyköpingsregionen. Vi vill ha ett livskraftigt Skavsta med största möjliga miljöansvar.  
Lennart Jonsson  
 

 
 
8)  
 
Sveriges politiker stå upp för ansvar!  
 
Sverige behöver politiker som vågar stå upp för landets företagare, som inser och vågar prata om vilka risker företagarna tar och som på allvar vågar förbättra företagarnas förutsättningar.  
 
Svensk ekonomi behöver fler och växande företag. Vi behöver personer som är beredda att satsa sin tid och sina besparingar för att förverkliga sina entreprenöriella drömmar. Men för att nå dit behöver vi reformer som förbättrar balansen mellan risk och avkastning.  
 

 
 
Att producera tjusiga visioner  
 
"Är det nå´t vi i Sverige är världsmästare på så är det att producera tjusiga visioner som aldrig kan komma att genomföras. Men politiker, folk på ledande poster i organisationer (hm) tror att de på detta sätt visar handlingskraft och till min förvåning finns det obegåvade medborgare-medlemmar som applåderar deras trams".  
Citat från http://www.busstidningen.se  
 

 
 
9)  
 
Det är inte Rikstrafikens uppgift att bedöma företags ekonomiska förutsättningar att klara av verksamheten.  
 
Rikstrafiken får bakläxa av länsrätten  
Rikstrafiken i Sundsvall får bakläxa av länsrätten. Myndigheten har gjort bedömningen att ett flygbolag inte lämpar sig för att trafikera sträckan Arlanda-Sveg eftersom man är på ekonomiskt obestånd och tidigare haft problem att sköta sina åtaganden. I stället får ett annat flygbolag ensamrätten på sträckan.  
 
Men beslutet överklagades med hänvisning till att det inte är Rikstrafikens uppgift att göra en sakprövning, det är Luftfartstyrelsen jobb när operativa licenser utfärdas.  
Och länsrätten håller med det ratade flygbolaget. Rikstrafiken ska bara göra en prövning av anmälan för att se om företaget uppfyller de formella krav på ett lufttrafikföretag. Att gå in på ekonomiska förutsättningar hör inte till Rikstrafikens uppgifter.  
Länsrätten upphäver det överklagade beslutet och Rikstrafiken ska pröva ärendet igen, med länsrättsdomen i bakhuvudet.  
 
Tyvärr är det inte länsrättens uppgift att komma med förslag annars hade det varit enklast att föreslå att avveckla denna verksamhet liksom SLTF och länsbolagens monopol.  
 

 
 
10)  
 
Tallink närmare att överta Silja och Viking Line börja bli bekymrad?  
 
Silja står för större delen av Sea Containers förluster och något måste hända med de blåvita fartygen.  
Det enda som i dag hindrar Tallink att köpa Silja är prislappen på aktierna och några andra detaljer.  
 
Enligt vad Ålandstidningen erfar är diskussionerna mellan de båda ekonomiskt pressade rederierna långt komna.  
 
http://www.tidningen.aland.net/se/nyhet.asp?newsId=8090  
 
Det råder som bekant ett synnerligen skarpt läge inom passagerarsjöfarten. Hemlighetsmakeriet är stort och insatserna omfattande.  
 
Ålandstidningen har genom ett flertal källor som vill vara anonyma kartlagt läget just nu. I fokus står två män med skakiga rederier:  
 
1. James B. Sherwood, huvudägare till Silja via börsnoterade Sea-Container. Han ångrar djupt köpet av Silja som blivit rena drivankaret i en även annars pressad koncern. Han måste också inom kort redovisa kraftfulla åtgärder till aktieägare i både London och New York. I kvartalsrapporten i augusti slog han fast att styrelsen är fast besluten att ”eliminera förlusterna” från färjedivisionen och Silja.  
 
2. Enn Pant, mäktig och omstridd ordförande för Tallink. Pant utreds av estniska riksbanken efter underliga affärer med Tallink-aktier. Han var tidigare statens tjänsteman och lyckades genom skickliga manövrar ta över aktiemajoriteten i Tallink. Under Enn Pants ledning har Tallink expanderat våldsamt och byggt upp en enorm skuldbörda på kort tid. Inte bara en bankdirektör är nervös för framtiden. Även om Tallink kör med billig besättning är det ingen garanti för att rederiet också tjänar pengar. I synnerhet inte med en jättelik skuldbörda.  
 
Möttes i new York  
Enligt vad Ålandstidningen erfar är Silja och Tallink långt komna i diskussionerna om framtiden. Ett av förslagen är att Sea-Container får aktier i Tallink i utbyte mot makten i Silja.  
 
När Sea-Containers styrelse för några veckor sedan möttes i New York ska även Tallinks ordförande Enn Pant ha varit där. Det är förmodligen mer än bara ett sammanträffande.  
 
Men innan affären slutligen kan genomföras måste flera delar vara klara. Som till exempel:  
   
 • Silja Opera är till glädje för ingen just nu. Den måste säljas.  
 • Finnjet måste bort. För tillfället är det inget problem då den är utchartrad till New Orleans som bostadsfartyg för orkandrabbade.  
 • Priset på Silja-aktierna måste ner. Tallink är förvisso reda att satsa hårt, men inte hur hårt som helst.  
 
 
En nyckelroll i det hela spelar också Finlands sjömansunion. Fackets sits blir mardrömslik i samma ögonblick som Silja säljs till Tallink.  
 
Det lär inte dröja länge innan det blir estniskt flagg på färjorna och estniska avtal ombord. Med allt vad det innebär.  
 
I Viking Lines huvudkontor vid Norragatan i Mariehamn, följer man utvecklingen med stigande oro. Om affären Tallink/Silja blir verklighet blir effekterna för Viking Line oöverskådliga.  
 

 
 
11)  
 
Tallinks nya bolag i Riga med förhinder när en privat person hann före?  
 
Att Tallink skall öppna ett dotterbolag i Riga har du kunnat läsa om i mitt Newsletter – RigaLink.  
 
När detta läckte ut hade en privat person Deniss Visnakovs i Riga redan registrerat ett bolag med samma namn vilket skedde den 15 september 2005.  
 
Vad syftet är för Deniss Visnakovs att registrera framför näsan för Tallink det blivande rederi namnet kan man bara spekulera om då han har gjort sig oanträffbar.  
En sak är alldeles klar att Tallink lär få sina överraskningar med den tilltänkta operationen till Riga, det finns för många mörkermän som vill vara med och kapa till sig en slant.  
 

 
 
12)  
 
Färjan Christina Baltica Riga Sea line skulle kidnappas?  
 
Den av staden Riga och staten Lettland samägda rederiet Riga Sea line där hamnen som kontrolleras av staden Riga stoppade färjan Christina Baltica som är uppgraderat och utrustat med alla tänkbara säkerhets system. En plan hade utarbetats av några med mörka glasögon som ville ”kapa” färjan och köra den till Sverige och ta pengar från bolagets egen kassa för att köpa loss henne vid en framtida aktion av färjan.  
 
Någon på Parex bank ( Lettland) fick nys om detta och gjorde en kvarstad av fartyget via hamnen i Riga. Parex bank ligger ute med betydande lån med säkerheter i fartyget.  
”Bovarna” som ville stjäla färjan och betala den med bolagets egen kassa har gjort det tidigare.  
 
Färjan är värd ca 40 milj USD enligt källor i Riga vilket måste vara ett överpris kanske rent av ett önsketänkande. Däremot är färjan en av de bästa med en isgång som få andra som byggdes en gång för Silja Line som efter några turer kom i Ryska Statens ägor under namnet Ilich i rederiet Baltic Shipping line en gång en av världens i särklass största rederier som under 6 år hade Baltic Line som manager på rutterna Stockholm – St Petersburg samt Stockholm – Riga. Under alla dessa år var hon utsatt för allehanda ”attacker” från de mörka krafterna i Lettland som i verkligheten var Ryssar med kontakter i oljeindustrin och långt upp i den Ryska statens hierarki.  
 

 
 
13)  
 
Sanningen från Grönköping enda staden som endast överträfas av verkligheten i Sverige!  
 
Viktiga Nyheter från Grönköping!  
a) Antifusktjänsteman mot oegentligheter!  
Mot bakgrund av den tråkiga våg av negativa rykten rörande allehanda former av fusk och bedrägeri, som å senare tid ventilerats i lokalupplagans insändarspalter, har kommunen nu tagit ett veritabelt krafttag i form av en offensiv nyrekrytering.  
– Ja, det stämmer, säger hr informationssekreterare Viking Helmersson. Vi ha helt nyligen anställt en kommunal antifusktjänsteman, Dennes uppgift blir att spåra upp och avslöja alla former av fusk, fiffel och båg ifråga om bostadsbidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, överdrivet kostsamma representationsluncher, alltför välsaltade reseräkningar, p-rrklubbsbesök o.s.v. bland allmänhet i allmänhet och kommunanställda i synnerhet.  
Hela artikeln kan du läsa på följande länk:  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1129914450  
 

 
 
b) Alla röstar på moderaterna!  
Om det vore val idag skulle alla svenskar rösta på moderaterna, avslöjar en uppseendeväckande Sifo-undersökning. Efter den TV-sända partiledardebatten ringde Sifo upp 1000 slumpvis utvalda personer. Tre personer svarade och av dessa sade sig en ha tittat på debatten – en liten stund, innan han bytte kanal för att se på Svensson Svensson. Samtliga svarande angav att de skulle rösta på moderaterna om det vore val idag.  
Hel artikeln med de aktuella röstsiffrorna hittar du på denna länk:  
http://www.sondagsnissestrix.se  
 

 
 
c)  
 
http://www.gronkoping.nu/hardkodat/pren.html  
 
Här har du länken till en uppskattat julgåva – beställ din gåva som prenumeration och dina vänner minns dig längre!  
 

 
 
14)  
 
En bättre sits - Kunskapsseminarium om Stockholm-Mälarregionens framtida transporter och trafik!  
 
Fick nyligen en inbjudan att närvara vid ännu en total överflödig tillställning där inbjudna politiker får en halv eller hel fri dag i Stockholm  
 
Det första av två seminarier för den gemensamma transporter och trafik i Stockholm-Mälarregionen. Teman: Internationell tilllgänglighet och konkurrenskraft, med tyngdpunkt på flyg, samt logistik, gods och näringslivets behov av transporter.  
 
Seminariet vänder sig främst till de 40 politiker som utsetts att leda den politiska processen, men är i mån av plats även öppet för andra.  
 
Först en tydlig målbild. Sedan gemensamma prioriteringar. Så ser de två målsättningarna för regionens process för framtidens transporter och trafik ut.  
 
Målgrupp:  
Seminariet vänder sig i första hand till de 40 politiker som utsetts att leda processen, men för att nå en så öppen process som möjligt är även ledande politiker och tjänstemän hos samtliga samverkande partners och intressenter välkomna att närvara i mån av plats.  
 
Samverkanspartners  
Seminariet arrangeras i en bred samverkan mellan Stockholm-Mälarregionens fem länsstyrelser, två regionförbund, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms läns landsting, Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, Mälardalsrådet, Mälab, samt regionens fem trafikhuvudmän.  
 
Seminariet arrangeras på Hotell Sheraton i centrala Stockholm, på promenadavstånd från Centralen.  
 
Heral denna tillställning kunde lika gärna va tagen från Sovjet, som om politiker kan ordna annat än att öka skattetrycket. Allt annat sköts av den privata industrin, får den dom rätta förutsättningarna vilket betyder mindre engagemang av politiker och tillåta mera kreativitet  
Så löste sig alltsammans utan att ett 40 tal politiker på skattebetalarnas bekostnad skall bo och vara på Sheraton. När kommer insikten att något gått totalt fel?  
 

 
 
15)  
 
Svenska skattepengar från SIDA finansiera efterlyst Terrorist!  
 
I dagarna greps somaliern Abdi Qeybdiid på ett hotellrum i Lund. Han anklagas för att ha varit milisledare och befälhavare under krigsherren Muhammed Farah Aidiid, för att kontrollera ett antal viktiga vägspärrar och vara inblandad i vapenhandel. Efter något dygn i Sverige kändes han igen av landsmän som lämnade in en polisanmälan med bland annat en fyra timmar lång video som visar övergrepp och avrättningar. Nu förebereds åtal för folkmord, alternativt grov folkrättskränkning.  
Vad gjorde en sådan herre i Sverige?  
Han deltog i en konferens som Forum Syd/Sida finansierar, så klart.  
Ingen är väl egentligen förvånad – det var ju inte länge sedan Forum Syd betalade Revolutionär Kommunistisk Ungdom för att ordna Mellanösternfestival i Göteborg, dit RKU inbjöd flygplanskaparen Leila Khaled.  
 
Abdi Qeybdiid hade inbokat möte med en del riksdagsmän från kommunistiska partiet, så förvånande?  
 
Bra att veta vart skattepengarna går!  
 

 
 
16)  
 
Till sist, har Olof Tegström en skrivelse från Vägverket som styrker bluffen med Etanolet.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
En liten Nyhet i världen, en stor för oss själva!  
 
http://www.victorcar.com  
Nya priser för vintern - som hos oss betyder ännu lägre pris - då vi har kunnat spara in en del pengar genom ännu mer automatik - besparingen ger vi våra kunder - därför igen lägre priser än tidigare.  
VictorCar är vårt senaste förvärv. Ett gammalt företag med en ny design.  
 
Kolla in och tyck till, denna site blir steget mot nästa generation av biluthyrningssiter  
som ger kunden ännu mer möjligheter. Nyheterna kommer snart att publiceras.  
Vår beprövade site eurocasacar har fått en ansiktslyftning.  
http://www.eurocasacar.com  
Med 24.000 bilar är vi en av de verkligen stora i branschen.  
Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
World Wide Hotel Booking - http://www.venere.com  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra webbsiter nu med sammanlagt 1450 destinationer http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra! Och vi står inte stilla, vi slänger oss omedelbart på att vidare utveckla siterna, för att bli ännu bättre! Välkommen och titta in!
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.