Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Bäste läsare,  
Detta är ett spännande nummer, med flera intressanta insändare och bidrag. Min ledare tar upp Ulo Maasings förslag till tankesmedja!  
===================  
 
Newsletter nr 19 Varning Schönfelder den 19 maj 2004  
 
===================  
Boka nu din resa till RDA, endast för bussresearrangörer med avresa den 1 augusti 2004.  
http://www.busstidningen.se/rda.html  
=========================  
 
Min ledare…!  
Dags att inrätta en tankesmedja skriver Ulo Maasing chefredaktör i ledaren för tidningen nr 3 trafik forum http://www.rt-forum.com lysande Ulo, ett verkligt bra initiativ.  
 
Åså, kommer ett stort MEN, hur skall man kunna inrätta en tankesmedja med folk i branschen som bevakar sina maktpositioner, sin anställning, experter vars inkomster är beroende från huvudmännen?  
Jäkligt bra tänkt Ulo, tyvärr är det möjligen försent!  
 
Försent därför att pengarna inte längre finns för fler experiment, försent därför att personer som är fria och obundna sedan länge försvunnit från branschen, vad finns kvar?  
Under punkt nr 1 och punkt 6 finns det en insändare som beskriver resultatet från en annan bransch, den svenska turism som också gått i stå, insändaren är inte vem som helst, en mycket erfaren person som alltjämt verkar och därför måste skriva anonymt, ett fattigdomsbevis om något för branschen och det svenska samhällets debattklimat.  
 
Vi har haft 70 år av trafiktillstånd som bevakades noga av branschen genom SJ och BR, det gällde att bevara ett monopol, till slut insåg man inom politiken att så här kan det inte få fortsätta, det var otaliga diskussioner om olika lösningar, beslutet blev dagens länshuvudman där absolut alla var för ett dylikt system, den privata branschen genom C-O Munkberg i egenskap av ordförande för dåtida BR, merparten av alla GDG:s distriktchefer som nu sitter eller har suttit som direktörer för olika länsbolag.  
 
Dom som stod upp med ett varnande ord var endast 2 st personer Stig Hillerstam (chef för SJ buss) samt Toni Schönfelder (int.dir för GDG) och förklarade hur allvarligt länshuvudmanna reformen skulle bli i framtiden, ett ekonomisk svart hål, som nu visat sig blev allt mycket värre, det finns inga vinnare enbart förlorare.  
 
Däremot finns det enskilda vinnare, länsbolagsdirektörer med orättfärdiga löner och sidoavtal, tusentals experter likt blodiglar suger allt vad det går, otaliga politiker som funnit en ny inkomstkälla, men vinnare i form av att samhället skulle kunna erbjuda sina medborgare en vettig trafik till en vettig kostnad, denna tanke gick förlorad samma dag som länshuvudmanna reformen antogs av riksdagen. En hel bransch är utplånat från innovatörer, det som finns kvar är de som ställer sig i ledet och bockar djupt. Innan lagen antogs var det ett fasligt debatterande där jag på inbjudan av olika organisationer for riket runt och visade att förslaget med länshuvudmannen var något som mest liknar planhushållningen som var på väg att införas något som inte kommer att kunna betalas.  
Jag hotades av departementet (m) kommunikationsminister, efter ett antal tidningsartiklar som var obehagliga, det kom uppvaktningar och samtal från facket och åtskilliga potentater av dem som ser sig idag som lyckade företagare där man bad mig hålla käften genom ägaren och koncernchefen för GDG.  
Vad är då meningen med en tankesmedja?  
Efter 70 år av monopol genom trafiktillstånd, 25 år med länshuvudmän som medverkat att ruinera Sverige som stat, vad är då det tredje alternativ?  
 
Finns det utrymme för fler kommunist socialistiska experiment? Jag tror inte det.  
Den sammanlagda förlusten i kollektivtrafiken är så gigantisk att det inte längre går med skattemedel att reda upp den. Det som måste göras är att dra ett streck, sätta stopp på blodbadet med skattebetalarnas pengar.  
Det går inte längre att återställa ett SJ, det är försnillat och slut utan att Stig Larsson & co sitter i fängelse.  
 
Länshuvudmännen har överlevt på villkor att det saknas pengar till sjukvården, äldrevården, polisen snart sagt allt som är till för det gemensamma.  
En tankesmedja måste börja i denna ända, hur skall Sverige kunna få en anpassat trafik till en rimlig kostnad? Jag har ett svar, det fixar företagen alldeles av egen kraft med hjälp av kommuner där det till faktum skulle behövas bidrag.  
 
England är därför det som kommer närmast, där hade man också en kollektivtrafik och en järnväg där inte bara spåren lossnade från ruttna sylar utan en jätte byråkrati som slukade alla pengar varför man helt enkelt rev upp alla hinder i lagstiftningen och den privata näringen kunde etablera företag vilka likt Stagecoach växte från noll till ett miljardimperium. Stagecoach är endast ett av tusentals vitala företag som har vuxit fram vilka konkurrera fritt om kunderna, där inte minst Taxi ute på landsbygden utgör en betydande insats.  
 
Ingenting talar väl emot att inte en Taxi i Sverige åter kan vara en kombination av Ambulans, liten buss samt Taxi som på 60 talet?  
Förutsatt att hindrande regler tas bort.  
 
En tankesmedja enligt mitt förmenande måste kanske inledningsvis fundera på hur vi avreglera alltsammans, med en gång eller stegvist?  
 
I samma tidning i samma nummer beskriver Ulo hur Easybus nya koncept med småbussar samt hur Megabus Stagecoach slåss om marknaden något som endast kan ske då det är fritt att etablera trafik lokal, regional och långlinje utan krångel eller byråkrati, där själva affärsidén är avgörande om det blir ett fiasko eller succé.  
Järnvägen sköts av olika privata konstellationer och nu senast har Virgin, Stagecoach och Deutsche Bahn startat ett gemensamt ägt konsortium, möjligheterna är oändliga, är det ett företag som inte förstår vad markanden vill återfinner bolaget sig snart utan intäkter, det är vad fri etablering innebär.  
 
SLTF gurgel om att plocka russinen, och annat politiskt dravel är enbart till att skydda ett monopol som ingen längre kan betala.  
 
Ulo gör samtidigt som han vill ha en tankesmedja fri från bindningar en rejäl kullebytta när han i samma ledare klandra sittande regering för bristande intresse av dagens kollektivtrafik. Inget kan vara mera felaktigt, regeringen har ställt medel till kollektivtrafikens förfogande under de senaste 25 åren som spräckt alla ekonomiska ramar, kassan är tom, tvärtom man måste låna upp närmare 90 miljarder kronor enbart i år för att hålla landet likvid, man betalar över 300 miljarder i räntor per år för tidigare lån. Bäste Ulo, försök förstå en gång för alla, det finns inga mer pengar att sno av skattebetalarna, hela systemet är bankrutt, du har bidragit till detta genom att dra ditt strå till stacken, att nu ropar på en tankesmedja är lockande men vad är det egentligen du är ute efter?  
 
Är ditt upprop på hjälp riktigt eller en politiskt tillrättalagt sörja som sjunker som en sten när man synar saken? Läs om turism (nedan) hur den på ett liknande sätt i Sverige efter 30 år av inkompetens och politisk mygel satt Sverige på ett sidospår.  
 
Ulo uppmanar samtliga att med start nu, ha en offensiv debatt vad som är bäst för kollektivtrafiken och samhället.  
 
Och jag som trodde det skulle vara en tankesmedja utan bindningar, isåfall är svaret enkelt och genialt utan nya konferenser, fri etablering!  
 
För den kommer med eller utan debatt, nu när kassan är tom och skulderna astronomiska!  
Sveriges ekonomiska kris är bara i början, den verkliga kommer först ifall inget görs, nu!  
 
Bäste Ulo du är inne på rätt spår men samtidigt liksom SJ ur spår, utvecklingen har passerat alla nya former av regleringar eller halva avregleringar.  
 
70 års monopol med trafiktillstånd, 25 år av avreglering som innebar ett nytt monopol med planhushållning, när skall folket inom kollektivtrafiken vakna?  
 
Spåren förskräcker!  
 
=========================  
 
Innehållet i detta Newsletter  
 
1) Kvalificerat ordbajs på turismens bakgård !  
 
2) Travellerbuss och en ny Club Buss!  
 
3) HALV MILJARD I VINST FÖR STENA  
 
4) STREJKVARSEL FRÅN SEKO SJÖFOLK mot bland annat Stena!  
 
5) Rekord för kryssningsfartygen  
 
6) Vårt samhälle blir alltmer inrutat och inordnat.  
 
7) USA kränker Håkan Lans  
 
8) Linx tågen läggs ner till årsskiftet!  
 
9) Varningslistan, ett måste för dig  
 
10) Elwe Nilsson i hetluften...  
 
11) Näringsliv i fjällvärlden hotat!  
 
12) Naturens Bästas nya webbplats - milstolpe inom svensk turism  
 
13) Finansminister Bosse Ringholm: Höj alkoholskatterna inom EU!  
 
14) Mutor för 100 miljarder SEK i FN-regi  
 
========================  
Boka nu din resa till RDA, endast för bussresearrangörer med avresa den 1 augusti 2004.  
http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
=======================  
 
Här börjar vi…  
 
Insändare!  
1)  
 
Kvalificerat ordbajs på turismens bakgård !  
 
Insändare från en av branschens mest erfarna personer, med anledning av regeringens utredning av Turism i Sverige och föreningen Svensk Turism remiss svar.  
 
Kvalificerat ordbajs på turismens bakgård !  
Så har då efter lång väntan Turistfrämjande utredningens betänkande " Främjande för ökad tillväxt (SOU 2004:17) landat på olika remissherrars och-damers skrivbord. För alla de inom svensk turistnäring som eventuellt hoppades på att bl.a. remissinstansen Svensk Turism AB, som enligt egen uppgift företräder tiotusentals företag i branschen, skulle våga slå näven i bordet och öppet kritisera utredarens förslag kan man bara konstatera att tji fick ni!!  
 
Inte katten kritiserar Svensk Turism AB med herrarna Nils Carlsson och Richard Bergsten i spetsen ett förslag att ändra ett system som de själva är i högsta grad beroende av och en självklar del av. I stället väljer de - rädda om sitt eget skinn - en vattenkammad, slätstruken skolpojksattityd i sitt svar, fullt med sedvanliga turistfloskler såsom "bör utredas, nära samarbete, valda marknader " etc etc.  
 
Förstår ni inte att allt fler små turistföretagare vänder er ryggen år efter år och månad efter månad eftersom man för länge sedan genomskådat er högst personliga strategi: att själv ständigt vara i närheten av köttgrytorna utan att åstadkomma ett enda förnuftigt resultat för de intressenter ni är valda att arbeta för- inte ens efter 10-15 års arbete!!!! De stora och internationellt verksamma svenska transport-, hotell- och upplevelseföretagens ledningar ser dagens svenska turistkoryféer - alla med statlig,kommunal- eller förenings- bakgrund- som en samling amatörer ur gärdsgårdsligan.  
 
Sedan 1970 - talet har Sveriges Turistråd i olika skepnader lagts ned flera gånger och åter uppstått ur askan - alltid med nya föresatser och djupa brösttoner - nu djävlar skall allt bli bättre. Vad som verkligen har hänt - och vilket alltfler har genomskådat - är att ingenting de facto har blivit bättre - tvärtom har exempelvis den statliga finansieringen i reeelt penningvärde mer än halverats sedan ST 3 lades ned 1992 vilket också medfört att STs få kvarvarande utlandskontor kämpar med ytterst små finansiella och personella resurser- i flera fall väsentligt sämre än för tjugofem år sedan! De stora direktörerna på Turistrådet avlöser varandra med jämna mellanrum medan Turistrådet långsamt men säkert sjunker ned i den internationella glömskans träsk.  
 
I helsike har svenska turistföretagare fått ta del av konkurrensneutrala skatter och avgifter - i stället plågas de i ett Europeiskt perspektiv värre än någonsin av pålagor och töntiga regler.  
 
Fortfarande efter mer än trettio års branschbearbetning har Sverige inte någon Turismminister och turismpolitik att tala om. Varför? Ja inte kan det bara vara politikernas fel! Kanske det är dags för herrar Carlsson, Carmén, Bergsten etc etc etc att förstå att de i sin egenskap av förtroendevalda i grunden har kapitalt misslyckats sedan femton år med att skapa ett förtroende och förståelse hos politikerna för den näring som - i ett internationellt perspektiv - anses vara en av flera högst väsentliga framtidsnäringar.  
 
Vad som behövs är i synnerhet kommersiellt kunniga och orädda förgrundsgestalter med internationell erfarenhet som vågar komma med och genomföra radikala förslag för att skapa den livsviktiga TURNAROUND för Turistrådet och turistnäringens alla intressenter som blir skillnaden mellan VINNA eller FÖRSVINNA!  
 
 
Tonis kommentar: där satt den utan bedövning! Inget att tillägga, det 30 åriga kriget av rövslickeri och inkompetens fortsätter.  
 
 
===================  
 
2)  
 
Travellerbuss och en ny Club Buss!  
Travellerbuss har skickat ut ett Nyhetsbrev där man presentera sin nya Club Buss. Kul med innovationer! Bra för Traveller och bra för branschen!  
 
En titt på hemsidan är också att rekommendera – den är riktig bra förutom att informationen om Engelskan är gömd i högra hörnet längs ned, typiskt webbdesigngubbar som inte fattar att English skall föregås av en engelsk flagga och ligga i vänster över kant! Det finns kurser på sådant också!  
Lycka till Traveller! http://www.travellerbuss.se/nyhet2.htm  
 
Men, när kan man tänka sig en gemensam site för alla bussägare med club bussar eller andra bussar i Sverige som avviker sig från mängden? En gemensam site där var och en lägger in sin buss med en bra beskrivning, mycket bilder, är alltid en början och en länk från varje företags hemsida till denna gemensamma site ger fler besökare och fler kunder.  
 
 
=================  
 
3)  
 
HALV MILJARD I VINST FÖR STENA  
 
Stena-koncernen redovisar en vinst på SEK 518 miljoner före skatt för 2003, en halvering jämfört med 2002. Då ingick dock bl.a. en vinst från försäljning av intresseföretag på SEK 601 miljoner. Omsättningen uppgick till SEK 13.618 miljoner. För färjeverksamheten redovisas ett rörelseresultat på SEK 447 miljoner, inklusive resultat vid fartygsförsäljningar på SEK 50 miljoner. Tank- och bulkverksamheten genererade ett rörelseresultat på SEK 198 miljoner, medan ro-ro-verksamheten redovisar en rörelseförlust på SEK 47 miljoner. Marknaden för Stena Drilling var också tuff. Verksamheten redovisar en rörelseförlust på SEK 33 miljoner. Koncernens investeringar ökade kraftigt inom flera verksamhetesområden. Över SEK 1.577 miljoner investerades i färjelinjerna, en ökning med nästan SEK 686 miljoner jämfört med 2002. I rederiverksamheten (RoRo, Bulk, Northern Marine Management samt Stena Teknik) investerades totalt SEK 911 miljoner, mot SEK 748 miljoner året innan. Investeringarna i Drilling ökade från SEK 196 miljoner 2002 till SEK 358 miljoner.  
 
Koncernen hade totalt 6.750 anställda, varav 3.496 ombordanställda.  
 
 
Tonis kommentar, äntligen Stena, det är trevligt att se att ni nu åter fått färjetrafiken på flyt och så kommer stalinisterna i SEKO och vill börja strejka, nedan punkt 4, man fattar ta mig attan inte vad dessa personer har innanför pannbenet. Miljarder av förluster under åren och nu en liten hoppets strimma som skall grusas med en ny strejk, hur är det ställt med hjärncellerna ifall sådana finns kvar?  
 
 
=============  
 
4)  
 
STREJKVARSEL FRÅN SEKO SJÖFOLK mot bland annat Stena!  
Fackförbundet Seko varslar om stridsåtgärder från den 27 maj. Drabbade rederier är TT-Line ("Huckleberry Finn"), Destination Gotland ("HSC Gotlandia"), Wallenius Marine ("Don Quijote", "Falstaff", "Boheme", "Mignon" och "Elektra"), Stena Line ("Stena Jutlandica") och Gorthon Lines ("Obbola").  
Varslet om strejk och övertidsblockad kom sedan Seko och Sjöfartens arbetsgivarförbund inte lyckas nå enighet i förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Seko kan även komma att begära sympatiåtgärder.  
 
 
Tonis kommentar: det är bara bedrövligt finns det inget samhällsansvar och är ni på SEKO helt befriade av vad som sker i världen?  
 
 
=======================  
 
 
5) Rekord för kryssningsfartygen  
 
 
Totalt 13.687.761 personer reste med kryssningsfartyg förra året i Världen. Det är första gången som antalet överstigit 13 miljoner och enligt ShipPax Information som sammanställt statistiken kommer 14-miljonersstrecket att passeras i år. 10-miljonernivån passerades första gången 1999. I en marknadsanlys publicerad i företagets Traffic Market Report bedömer man att den stagnerade orderboken för kryssningfartyg snart kommer att leda till att tillgång och efterfrågan åter möts, vilket kommer att innebära nya fartygsbeställningar. Förra året ökade kapaciteten med 6,4 procent. Fortfarande är det amerikanerna som kryssar mest (62 procent), följt av europeerna (24 procent). Nio procent av kryssningsresenärerna kommer från Asien  
 
 
Tonis kommentar: Det är en glädjande utveckling och det gläder mitt hjärta alldeles extra eftersom jag haft förmånen att få vara med under över 10 år när det alltjämt var kryssningar för snobbar och vi kunde införa ledig klädsel med en jätte succé.  
 
Kom ihåg att denna bransch bygger på frihet utan regleringar, det är ett helhets koncept man säljer och antingen fungera det eller man försvinner utan att byråkrater och andra hindrande regler står i vägen.  
 
Easycruises är ett nytt koncept som lanseras av EasyJet ägaren, som driver EasyBus, EasyCarrrental, EasyHotell, EasyInertnet caféer på Hamburgerbarer. Easycruises bygger sina modulhytter i Finland utan lyx, där man betalar för alla sina tjänster ombord, kan boka valfritt antal dagar ombord, inga klädsel föreskrifter, ett nytt vågat koncept med start 2005 i västra Medelhavet pris per dag mindre än hälften vad en kryssning kostar idag.  
 
Det finns skäl för varför det inte finns ett enda svensk kryssningsrederi, inte ett enda svenskflaggat kryssningsfartyg, ta och fundera på detta ni som tror på regleringar och andra styrmedel.  
 
 
======================  
Insändare  
 
6) Vårt samhälle blir alltmer inrutat och inordnat.  
 
 
Gästskribent Anders Rosén  
 
Vårt samhälle blir alltmer inrutat och inordnat. I ordning föds ingen kreativitet men tillsätt lite kaos så kommer nya tankar att födas. Våra politiska partier har sina ideologier som i många fall känns nattståndna och speglar dåligt den nutid vi lever i. I skolorna sätter vi bokstavsförkortningar på de avvikande barnen de som inte upplevs som normala eller modulanpassade. Hur många genier försvinner inte i denna process? Media upprepar samma ”nyheter”. Forskarna arbetar med genmanipulation och kloning och MacDonaldsbarerna blir fler och fler.  
 
Nytänkaren Kjell A Nordström har kallat denna utveckling för Karioki-kultur där vi apar efter vad andra har tänkt ut. Mångfalden får ta stryk av enfalden. Samtidigt börjar människor att ta avstånd från likriktningen och ifrågasätter det etablerade. Det är dags att tänka om och nytt.  
Tänk om? Tänk om fler människor skulle våga ge sig hän och tänka både nytt och stort, våga utmana den rådande ”sanningen”. Se möjligheter där andra bara ser hot. Tänk om vi var och en kunde hjälpa till att skapa ett kreativt mänskligt klimat där vi inspirerar oss själva och andra att tänka i nya banor.  
 
Är det tillåtet att komma med nya idéer som även blir förverkligade då kommer det att generera nya idéer. Kreativitet är nämligen smittsamt. Det handlar om att människor skall tillåtas växa, bara så kan en nation växa.  
 
I Värmland säger man att skall man få någon att växa så skall man klappa vederbörande på axeln.  
 
Människor leds inte av andra människor utan människor leds av idéer som är större än människan.  
 
För drygt tolv år sedan fick jag en idé. Det var på hösten, kreativitetens årstid då energin laddats upp efter sommaren. Idéen fick namnet Äggfallet och gick ut på att släppa ägg från 25 meters höjd och få dem att hålla. Barn och vuxna mobiliserades under några hektiska veckor. En dag släpptes 89 ägg varav 67 klarade fallet.  
De flesta av de ägg som klarade sig släpptes av barn. http://www.godanyheter.com  
 
 
==========================  
 
 
7)  
 
USA kränker Håkan Lans  
 
Vår tids mest berömde svenske uppfinnare, Håkan Lans, är snart ruinerad. Orsaken är att han utsätts för ett tvivelaktigt amerikanskt rättssystem, och att han har svikits av sina advokater. USA skyddar sina militärindustriella intressen med rättsvidriga metoder som hotar framgångsrik europeisk industri, skriver EU-parlamentarikern Göran Färm.  
 
Samtliga källdokument i ärendet finns på http://www.mobergpublications.se/patent  
Så här ligger det till: Håkan Lans, mannen bakom bl a färggrafiken i datorer, har förlorat miljardbelopp i USA genom att amerikanska företag kränkt hans patent. Han har tvingats spendera 20 miljoner kronor i advokatarvoden för att hävda sin rätt och riskerar att gå i personlig konkurs om han förlorar.  
 
Och tiden rinner ut. Snart preskriberas fallen och amerikanska domstolar gör ingenting.  
Han är även upphovsmannen till  
det satellitnavigeringssystem som gör det möjligt för farkoster i luften och på sjön att meddela sina positioner till varandra, ett system med oerhörd potential för att t ex förbättra säkerheten i luften.  
 
I början gick det bra. Advokaterna drog in 200 miljoner kronor från bl a japanska företag. Sen vände det. Problemet var att advokaterna i kontraktet med Lans fick suverän rätt att avgöra vilka dokument som skulle lämnas in till domstolarna. Lans fick ingen insyn.  
 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_7456341.asp  
 
Tonis kommentar; det handlar om makt och styrmedel, det handlar om pengar och konkurrens. En ensam svensk utan ett ordentligt stöd av en regering kan aldrig mäta sig med de krafter man utmanar. Sverige har adrig stöttat sina snillen på ett särskilt bra sätt, bara så där lite lagom.  
 
 
================  
 
8)  
 
Linx läggs ner till årsskiftet  
 
Tågbolaget Linx som ägs av SJ och norska NSB läggs ner. Bolaget likvideras vid årsskiftet och de 170 anställda i bolaget kommer att varslas om uppsägning redan i sommar. Omkring 130 av de anställda finns i Sverige.  
Den sista resan med tågbolaget Linx går av stapeln vid kommande årsskifte, enligt ett likvideringsbeslut fattat av ägarna på fredagen.  
Fackförbundet Seko kräver att Linx 170 anställda får jobb hos ägarbolagen, svenska SJ och norska NSB, men några löften är inte aktuella i nuläget enligt SJ.  
 
Det som sker nu är att bolaget likvideras den 31 december och därmed sägs i princip alla anställda upp från halvårsskiftet, sade Jan Forsberg, SJ:s vd, till TT efter det avgörande styrelsemötet på fredagen.  
 
Några garantier för att de berörda ska få ersättningsjobb hos SJ och NSB ville Forsberg inte lämna. Han framhöll dock att de båda statliga tågbolagen kommer att analysera hur behovet av gränsöverskridande trafik ser ut fram till den 18 juni i år.  
 
Vi kan ju inte lämna några garantier. Vi kommer att genomlysa behovet av personal. Därefter får vi se vad det ger, sade Forsberg.  
 
Tidigare krävde Erik Johannesson, ordförande i Sekoklubben på Linx, att den berörda personalen förs över till SJ och NSB.  
 
Johannesson, som samtidigt beklagade nedläggningen, var öppet kritisk till hanteringen av Linx under de tre år som gått sedan lanseringen.  
 
SJ-chefen motiverade nedläggningen med hårdare konkurrens på resemarknaden samt flaskhalsar i infrastrukturen som inte kommer att åtgärdas inom överskådlig tid.  
 
Då det här bolaget bildades byggde det på att infrastrukturen var av sådan kvalitet att man kunde bedriva snabbtågstrafik, sade Forsberg, och pekade på bristande kvalitet på den norska sidan på sträckan Stockholm; Oslo.  
 
Forsberg påpekar att det finns svårhanterliga flaskhalsar även i Sverige, bland annat på sträckan Göteborg Malmö, med enkelspår och dålig kvalitet på järnvägen.  
 
De sju Linx-tågen som trafikerat sträckorna Köpenhamn; Göteborg; Oslo samt Stockholm; Karlstad; Oslo kommer delägaren SJ att ta över och bygga om i samband med ombyggnaden av 35 X 2000-tåg.  
 
Vilken typ av trafik SJ satsar på när det gäller inrikessträckorna Stockholm; Karlstad samt Göteborg; Malmö är oklart.  
 
 
Tonis kommentar,  
det är bra att eländet läggs ned, det var en flopp från första början, ett oansvarigt slöseri med skattebetalarnas pengar.  
 
När jag en dag stod på perrongen i Göteborg och vankade fram och tillbaks för att se hur man kunde förstöra vårt förslag till Hotell, jätte parkeringshus över bangården vilket gör att man kunde få värme på perrongerna så att resenärerna slapp frysa häcken av sig på vintern något vi från GDG en gång ville bygga liksom en rad andra hotell som residens i Malmö, Gustav Wasa i Borlänge med flera så fick jag se Linx tåget komma in från Oslo på väg till Malmö och Köpenhamn.  
 
4 minuter senare avgår det ett SJ tåg till Malmö och Köpenhamn. Detta på en sträcka som inte tål särskilt många tåg kör man 2 tåg med minuters mellanrum där Linx inte går att hitta i någon begriplig tågtidtabell. Marknadschefen som nyligen uttalade sig om Linxtågens förträfflig borde få en särskilt utnämning för sin tafflighet och Clownen som sköter SJ en vit käpp! Sicka nötter!  
 
 
==================  
 
9)  
 
Varningslistan  
Denna varningslista visar vilka företag som sänder räkningar till dig som är rena bedrägerier.Kolla om du använder dig av något av dessa skojare  
http://www.svenskhandel.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=1&IncPage=232&IncPage2=24  
 
 
===========================  
 
 
10)  
Elwe Nilsson i hetluften... från tidningen Bussbranschen nätupplaga  
http://www.busstidningen.se/skvaller.html  
 
3 maj 2004  
Förre trafiklandstingsrådet och SL-ordföranden Elwe Nilsson dömdes i förra veckan till 20 000 kronor i böter för brott mot aktiebolagslagen. Nu är frågan vem som ska betala advokaträkningen på 1,2 miljoner kronor.  
 
Elwe Nilsson säger att SL gett advokaten uppdraget. Men varken SL eller landstinget vill betala.  
 
- Varför skulle jag anlita någon som kostar mer om dagen än vad jag max kan få i böter. Det faller ju på sin egen orimlighet, säger Nilsson till Svenska Dagbladet.  
Vid ett styrelsemöte i SL ska SL:s externa affärsjurist ha tipsat SL:s dåvarande vd Gunnar Schön om den aktuella advokaten som arbetade på advokatbyrån Lindh Stabell Horten. Den advokaten ringde sedan upp Elwe Nilsson och meddelade att han fått uppdraget.  
 
Advokat Jan Sjöberg, som bestridit betalningsansvaret för SL:s och landstingets räkning, säger:  
 
- Försvarskostnader är privata levnadsomkostnader. Att vara åtalad anses ligga inom den sfären även om det har samband med uppdragsutövningen.  
Elwe Nilsson lämnade sina landstingsuppdrag i maj förra året.  
 
Tonis kommentar:  
Elwe Nilsson (m) tillhör de personer som i egenskap av politiker hade tolkningsföreträde i alla lägen, en maktfullkomlig herre som för Sverige och Stockholms skattebetalare varit bättre om han stannat vid sin läst som bonde i Sollentuna.  
Betalar Elwe, det är småsmulor mot vad du har förorsakat skattebetalarna.  
 
 
======================  
 
11)  
 
Näringsliv i fjällvärlden hotat!  
- Det är med förundran och upprördhet som vi tagit del av Naturvårdsverkets och Luftfartsverkets gemensamma skrivelse till Miljödepartementet som föreslår förbud mot start och landning med flygfarkoster i den svenska fjällvärlden samt överflygningsförbud på annat än hög höjd.  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=3&ID=2177&bhcp=1  
 
 
Tonis kommentar, när mänsklig dumheten slår knut på sig själv!  
 
 
===============  
 
12)  
 
Naturens Bästas nya webbplats - milstolpe inom svensk turism  
 
http://www.naturensbasta.se/  
 
Turistdelegationens chef Dennis Bederoff har sjösatt en ny webbsida för svenska naturresor, och hissar därmed upp ridån för en av årets viktigaste händelser inom svensk turism. En banbrytande naturresesajt präglad av reslust, frestande bilder, oväntade texter och härligt snabba sökfunktioner  
 
 
Toni kommentar, den är riktig, riktig bra!  
 
 
 
==================================  
 
13)  
 
Finansminister Bosse Ringholm: Höj alkoholskatterna inom EU!  
Alkoholskatterna i Europa behöver höjas. På allt fler håll i EU-länderna förs diskussioner om de negativa effekterna av den ökande alkoholkonsumtionen. Särskilt bland ungdomar är situationen oroväckande, säger finansminister Bosse Ringholm efter mötet med EU:s finansministrar i dag.  
 
Vid finansministermöte begärde Bosse Ringholm att EU-kommissionen presenterar en särskild alkoholskatterapport. Sverige kräver att minimiskatten på vin höjs.  
Att ha en skattesats på noll procent på vin skadar folkhälsan. Jag har ställt krav på att EU-kommissionen presenterar en rapport där en höjning av minimiskatten på vin föreslås, säger Ringholm.  
 
 
Tonis kommentar, bra Ringholm man skall ha visioner framför allt gäller det att vilja förändra världen när man misslyckas med i princip allting på hemmaplan!  
 
==========================  
 
 
14) Mutor för 100 miljarder SEK i FN-regi  
 
Här kommer ett bidrag i världens korruption som blir allt värre.  
 
Ha i minnet att varför Ryssland och Frankrike inte deltog tillsammans med USA i Irakkriget ingenting har att göra med vad man säger, det handlar om oljeintressen och mutor.  
Läs och håll i dig!  
 
Mutor för 100 miljarder SEK i FN-regi  
av Anders Carlgren, frilansjournalist  
 
 
Historiens största humanitära projekt ser nu ut att också bli världshistoriens värsta mutaffär. FN:s olja-mot-mat-program för Irak misstänks ha genererat mutor på 10 miljarder dollar som förskingrats till 270 ambassadörer, presidenter och andra makthavare i 46 länder. Al-Qaida kan ha finansierats av FN-programmet.  
 
Det har många gånger sagts om FN-högkvarteret i New York att ingen annanstans i världen produceras så mycket papper som läses av så få människor. Men i dessa dagar lusläser man papper och dokument i FN-skrapan som aldrig förr. Det handlar om det irakiska olja-mot-mat-programmet mellan åren 1996 och 2003, som nu avslöjats som en gigantisk mutskandal i miljard-dollarklass.  
 
I kölvattnet efter det första Irakkriget 1991 beslöt säkerhetsrådet att Irak skulle få sälja vissa bestämda kvantiteter råolja, under förutsättning att intäkterna användes för att köpa mat och mediciner till den irakiska befolkningen. Detta gjordes för att lindra FN:s ekonomiska sanktioner mot landet. Programmet kritiserades dock häftigt från irakisk sida för att inte vara tillräckligt omfattande, och regimen visade gärna upp kistor med döda barn, som man hävdade hade dött som en följd av både sanktioner och det snåla matprogrammet. Och västvärldens politiska vänster hävdade att USA svälter ihjäl Iraks barn, trots att både sanktioner och matprogram hade beslutats av säkerhetsrådet.  
 
Allt som allt omfattade olja-mot-matprogrammet hela 67 miljarder dollar under de nästan sju åren, och nu misstänks att mer än tio miljarder i värsta fall har försvunnit i form av mutor och olagliga provisioner. Den totala storleken på det humanitära programmet gör det till det största i sitt slag i historien. En kolumnist i ansedda Wall Street Journal hävdar till och med att det totala beloppet uppgick till 111 miljarder dollar.  
 
Efter Saddam Husseins fall publicerades i den irakiska tidningen Al Mada en lista med namn på 270 personer som misstänks för att skott sig i sammanhanget. Där fanns företagsfolk, politiker och till och med namn på journalister. Det värsta av allt var att namnen på två mycket högt uppsatta och prominenta personer fanns med på den långa listan. Dels gällde det högste chefen för matprogrammet, Benon Sevan, som också var biträdande generalsekreterare i FN och en nära vän till generalsekreterare Kofi Annan. Den andra personen på den kontroversiella listan var Kofi Annans egen son, som var anställd som konsult i det schweiziska företaget Cotecna. Det företaget hade ansvaret för att övervaka leveranserna av mat och mediciner till Irak.  
 
 
Allt annat än mat  
Benon Sevan misstänks ha smusslat undan 3,5 miljoner dollar för egen del via ett företag i Panama; i fallet med Kofi Annans son har inga belopp nämnts. Mr Sevan förnekar några som helst oegentligheter och mr Annan d y har inte sagt någonting alls. Mr Sevan flydde till Australien när skandalen först blev känd. Senare sa han upp sig från FN men är numera tillbaka i New York under uppsägningstiden.  
 
De allra flesta personerna på listan är antingen irakier, fransmän eller ryssar, vars företag var inblandade i programmet. Bland namnen finns en ledamot av den ryska duman och en tidigare rysk ambassadör i Bagdad. Där finns också en brittisk parlamentsledamot, en fransk katolsk pater som arrangerade ett möte mellan påven och Tariq Aziz strax före krigsutbrottet, Frankrikes förre FN-ambassadör, folk från PLO, ryska kommunistpartiet, ryska liberaldemokratiska partiet, ryska ortodoxa kyrkan, flera presidenter, och åtminstone sju nuvarande eller tidigare ministrar eller deras barn.  
 
I många fall handlade det om en sorts obligationer eller reverser på irakisk olja som gavs bort och som sedan kunde säljas vidare. På så sätt fick till exempel PLO fyra miljoner fat råolja.  
 
I samtliga fall rörde det sig om olja som egentligen skulle ha använts för att köpa mat och mediciner till den irakiska befolkningen. Det amerikanska TV-bolaget ABC publicerade nyligen en lista med 22 länder av de totalt 46 som lär finnas på listan.  
Allt som allt var fler än 1 000 företag över hela världen inblandade i programmet, och en grundregel var att irakisk råolja bara fick säljas till ”slutanvändare” för raffinering. Det hindrar inte att det, enligt Wall Street Journal, såldes olja till hela 65 företag i Schweiz och fyra i Liechtenstein. Såvitt känt finns det inte ett enda raffinaderi i de båda länderna. Ingen har heller kunnat förklara varför minst 70 företag i det oljerika Förenade Arabemiraten köpte irakisk olja inom programmets ram.  
 
I ett annat fall startade irakiska regeringsfigurer ett företag i Dubai, Al Wasel & Babel General Trading, som skulle köpa varor på världsmarknaden till ett värde av 190 miljoner dollar. När det upptäcktes att Irak låg bakom bolaget stoppades en fjärdedel av inköpen, trots protester från både Kofi Annan och Benon Sevan. Det fanns också misstankar om att bolaget försökte använda hjälpprogrammets medel för att köpa ett avancerat luftvärnssystem till Irak.  
 
Det finns till och med helt häpnadsväckande misstankar om att en del av pengarna hamnade på konton knutna till terrornätverket al-Qaida och talibanerna i Afghanistan. Den amerikanska advokatbyrån Kreindler & Kreindler, som stämt misstänkta finansiärer bakom 11 september-attackerna, har pekat ut flera karibiska banker för inblandning i både den irakiska oljeförsäljningen och hantering av pengar från al-Qaida och talibanerna. Det är kolumnisten Claudia Rosett, som presenterat uppgifterna i Wall Street Journal, och om de amerikanska advokaterna lyckas bevisa kopplingar mellan Irakoljan och karibiska terroristkonton, kommer skandalen att få oanade konsekvenser – lindrigt uttryckt.  
 
I Saddams fickor  
Ingen kan entydigt säga hur mycket av oljemiljarderna som gick direkt till Saddam Hussein, men belopp på upp till tio miljarder dollar har nämnts. En källa hävdar att ända upp till 40 miljarder dollar kan ha gått Saddams väg. Man vet dock med ganska stor säkerhet att regimen, parallellt med den sanktionerade oljeexporten, smugglade ut råolja till ett värde av fem, kanske tio miljarder dollar. Det skedde dels via Jordanien och Syrien, dels med hjälp av mindre fartyg som smög längs Persiska vikens kuster.  
 
Fem till tio miljarder dollar är förvisso oerhört mycket pengar, men i råoljans värld motsvarar det ändå inte mer än omkring 100 dagars produktion på den nivå Irak pumpade upp olja före det senaste krigsutbrottet.  
 
När mutskandalen var ett faktum i slutet av mars månad i år, tvingades generalsekreterare Kofi Annan att starta en ordentlig utredning och han tillsatte tre personer. Och det var inte vilka personer som helst: USAs förre riksbankschef, Paul A Volcker, Richard J Goldstone från Sydafrika, som tidigare varit åklagare både i Rwandatribunalen och i den särskilda tribunalen för Jugoslavien i Haag, samt schweizaren Mark Pieth, professor i juridik och expert på internationell penningtvätt.  
 
Valet av de tre utredarna godkändes av säkerhetsrådet efter en del trixande från fransk och rysk sida, men de tre utredarna har inte fått några mera långtgående, eller tvingande befogenheter. Samtidigt har också flera amerikanska kongressutskott just inlett egna undersökningar av skandalen.  
 
 
I samband med tillsättningen av utredarna sa Kofi Annan att massmedierna, framför allt New York Times och Wall Street Journal, ”behandlar obevisade påståenden som fakta och på samma gång ignorerar det goda som programmet förde med sig för irakierna”. Annan syftade framför allt på kolumnisten William Safire i New York Times, som skrivit tre krönikor i ämnet och Wall Street Journals kritiska ledarartiklar.  
 
Kick-backs  
En av nyckelfrågorna för utredningen blir om länder som Frankrike och Ryssland medvetet blundade för mutor och olagliga provisioner av rena profitskäl. Och jättelika internationella kontrakt har nästan alltid en fantastisk förmåga att föra med sig så kallade ”kick-backs” i retur. Under så gott som hela tiden mellan de båda Irak-krigen, från 1991 till 2003 anklagades också just Frankrike och Ryssland med jämna mellanrum för att bedriva olaglig handel med Irak i strid med FN:s sanktioner. En annan fråga handlar om amerikanska företags eventuella inblandning i skandalen.  
 
När säkerhetsrådet för snart åtta år sedan fattade beslut om det gigantiska hjälpprogrammet, var USA och Storbritannien de enda två länder i rådet som krävde och fick listor med namn på de företag som skulle sköta leveranserna.  
 
Demokraternas senator Joe Biden krävde nyligen att USA:s FN-ambassadör, John Negroponte, skall offentliggöra en lista som påstås innehålla namn på de amerikanska företag som tagit emot olagliga provisioner. Negroponte, som snart tillträder som amerikansk ambassadör i Bagdad, svarade då att ”någon sådan lista har inte sammanställts”.  
 
Det kanske inte finns någon hemlig ”kick-back-list” på amerikanska UD, men USA är ändå ett av bara två länder i säkerhetsrådet som sett den kompletta listan över hjälpprogrammets leverantörer.  
Till skandalen hör också att programmets dollarmiljarder placerades på räntebärande konton i privatägda banker runt om i världen, vilket naturligtvis underlättade och kanske till och med var själva förutsättningen för att oljeobligationer, mutor, provisioner och penningtvätt skulle kunna hanteras utan offentlig insyn. Än så länge finns det också flera frågor än svar kring hur FN:s ledning hanterade ränteintäkterna från de olika bankerna. Något i sammanhanget mera normalt hade säkert varit att placera pengarna hos Världsbanken, som är känd för både noggrannhet och insyn.  
 
Kofi Annans eftermäle  
Om mutanklagelserna visar sig vara korrekta och därtill läggs fram i fullt dagsljus handlar det om den värsta skandalen i Förenta Nationernas historia. Kofi Annans eftermäle riskerar då att bli lika skamfilat som en gång Kurt Waldheims blev. Av rena överlevnadsskäl har Kofi Annan inte råd med att låta dölja eventuella fakta om att hans egen stab bidrog till att en korrupt regim berikade sig själv på det mest skandalösa sätt och samtidigt sprätte dollarmiljoner över bortåt 300 andra inblandade personer och företag, däribland högt uppsatta FN-tjänstemän.  
 
Anklagelserna kommer dessutom i en tid då världsorganisationen försöker reparera relationerna med sin viktigaste samarbetspartner, USA. Samtidigt håller FN på att dras in i den amerikanska valkampen genom att John Kerry vill få till stånd ett mera omfattande FN-mandat i Irak. Många demokratiska väljare vill till och med gärna se organisationens närvaro i Irak som en väg för en amerikansk utmarsch ur landet. Men under överskådlig tid kan det inte vara annat än en dröm för Kerrys supportrar, som bara riskerar att dra ett löjets skimmer över demokraternas presidentkandidat.  
Så är det, därför att de flesta vet att FN saknar så gott som allt av de resurser som krävs för att reda ut den irakiska oredan, för att nu inte tala om den egna ekonomiska oredan i FN-skrapans korridorer och stängda rum.  
 
Det finns också en helt svensk iakttagelse i samband med olja-mot-mat-skandalen. Det handlar om hur ytterst lite som har rapporterats i svenska medier. Ett par artiklar i Dagens Nyheter och någon enda i Svenska Dagbladet, därutöver några kortare notiser om att skandalen ska utredas. Detta trots att det rörde sig om det största humanitära hjälpprogrammet i historien, och att personer eller företag i bortåt en fjärdedel av världens länder på ett eller annat sätt är inblandade i skandalen. Därmed är det ganska svårt att svära sig fri från misstanken att svenska medier, som alltid varit självutnämnda vänner till Förenta Nationerna, avstår från eller minimerar kritisk rapportering om organisationen.  
 
 
===============================  
Boka nu din resa till RDA, endast för bussresearrangörer med avresa den 1 augusti 2004.  
http://www.busstidningen.se/rda.html  
==========================  
 
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.