Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Världs Turism ökar igen! Hagströmer & Qviberg gör bedömningen i sin senaste Economics & Strategi av den 27:e Februari 2002 att FRITID, NÖJEN och TURISM världen över växer. Fonden Invesco GT Leisure har haft en mycket stark tillväxt. Fonden består av en blandning av aktier i världen inga i sverige med hotell, nöjen, Spel & Casino, reklam och annat som påverka fritidssektorn. Den kraftiga tillväxten efter fallet den 11 september 2001 är säkerställt. Vad händer i Sverige och när kommer tillväxten hit ? Det förefaller som om den svenska nedgången av turism till utlandet i första hand beror på den svenska kronans kraftiga nedgång vilket får anses uteslutande vara ett i sverige producerat problem samt att direkta och inderekta avgifter ökar kostnaden för individen och därmed förstärker nedgången. Den uppåtgående trenden av inrikes turism som Turistrådet påstår vara fallet skall nog tas med största försiktighet. Visst finns det områden som har tillväxt exempelvis till vissa skidorter då resor till Alperna i motsvarande grad minskar men totalt är det en fortsatt nedgång även i orter som Åre. Sverige semestern knäar under orimliga avgifter i förhållanden till omvärlden. Utlandsturism till sverige är fortsatt nedåtgående och till sommaren tycks det inte bli något trendbrott oaktat att sverige har den lägsta kronkursen någonsin. Däremot ökar antalet personer i sverige som inte alls ha råd att resa någonstans eller i bästa fall åker hem till vänner och släktingar, kom ihåg även dessa är turister i statestiken. Svenska folket har fått generellt mindre pengar att spendera eftersom prisökningar sker i smyg överallt i samhället. Enbart bilen överbeskattas med 28 miljarder kronor i skatter. Flyget tycks vara den nya mjölkkossan för staten där en överbeskattning snedvrider konkurrensen i förhållande till andra EU länder. Flygbolagen "flagga " ut sina plan så kommer ex SAS nyförvärv av flygplan att registreras i Norge. Inte i Sverige. Det svenska finansministeriet fördjupar krisen genom att man inte följer andra EU länder ex har Tyskland, Frankrike m.fl skapat lösningar som inte belastar flygbolagen ytterligare när det gäller bördan av de markant stigande försäkringskostnaderna. Andra avgifter som endast gäller i sverige fördyra resandet för den grupp som tillslut inte får råd, dessa reser med beskattade pengar på sin semester. Därför sjunker antalet charter passagerare kraftigare än någon annanstans detta i sin tur leder till friställningar på flygplatser och verksamheter som serva flyget samtidigt som Turism i övriga världen åter tagit fart. En av orsakerna är att man i sverige fått för sig att varje myndighet skall gå med vinst ! Först betalar alla skatt för att hålla igång en för stor förvaltning, samma förvaltning skall därefter debitera företagen enväldigt avgifter så att man blir lönsam, utan konkurrens och utan alternativ. Uppfinningsrikedomen av nya avgifter är omättlig. Orsak och verkan blir att sverige katapulisera sig ut ur en konkurrens utsatt värld. Sjöfartsverkets avgifter till sjöfarten har lett under åren till att Hamburg och Rotterdam är dom största hamnarna för Nordisk gods och inte Göteborg därför går godset till kontinentens hamnar och därifrån med lastbil till Sverige. Hål i huvudet är det enda som faller en in - skulden till det hela är att ingen ser till helheten utan varje enskild liten myndighet leker affärsdrivande företag och luftfartsverket är inget undantag. När man beslöt att införa momsen till reseindustrin med 25% så ledde detta till den största nedgången och tusentals konkurser med över 100.000 arbetslösa. Efter 10 år insåg man allvaret och sänkte momsen till 12% en eftergift efter att patienten nästan var död. Varför momsen inte sänks till EU:s lägsta moms dvs 6% och därmed var konkurrensneutral har ingen kunnat förklara. Orsak & verkan är en fortsatt kräftgång. Desperationen för staten att skaffa fram nya pengar då statsskulden bara ökar och inte alls minskar börja bli ett allvarligt problem för Sverige. Skatteintäkten minskar varje år eftersom skattebasen hos såväl företag och privatpersoner flyttar ut ur landet, sakta och säkert. Fortsatt ökar den svenska förvaltningen sina kostnader samt består BNP till stor del av transaktioner och skatteväxling. Lik "digerdöden" tar det sin tid innan det märks. Överbeskattningen och snedvridningen genom statens ingripande gör att konkurrensen sätts ur spel och allt fler behöver bidrag. Den svenska kollektivtrafiken kostar ca 33 miljarder per år fast den skulle kunna skötas med mindre än hälften om den sköttes rationell vilket förutsätter att man lägger ned Länsbolagen. Med miljön som agrument skapas det nya skatter hos alla trafikslagen där privata tågbolag betalar banavgifter till banverket fullt ut och SJ pga av stora förluster varje år får sina avgifter efterskänkta till banverket. Den privata bussnäringen som kör med långfärdsbussar i första hand pensionärer och andra låglöne grupper har förorsakats kostnader som är helt orimliga, på bara några års tid tvingades man byta ut motorer som på pappret skall släppa ut mindre avgaser men i verkligheten ökar förbrukningen och därmed ökar miljöbelastningen pga alla hokuspokus filter som man tvingas sätta på en motor, netto effekten är att det blev värre än vad det var innan med miljöbelastningen. Att samma buss inte får köra in till sveriges 3 största städer är en skandal i sig eller med den nya motorn endast med svårigheter kan köras i utlandet då det inte finns bränsle att tanka utan risk för motorhaverier. Nya "miljöpålagor" gjorde att man fick byta ut nästan nya motorer som kostar vardera över 100.000 kronor samtidigt som de verkliga miljöbovarna dvs kommunernas egna stadsbussar delvis kör omkring med dispens eller helt struntar i lagen. ( Miljözonerna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund) Det är dags nu att någon inom regeringen börja se till helheten och starta en konsekvensutredning vad alla små enskilda kostnader har lett till. Samt ställa frågan varför varje affärsverk skall resa runt i världen och sälja sina tjänster som sedan skall betalas av SIDA. Under åren har företag med tusentals anställda blivit utslagna dvs sådana bolag som regeringen påstår sig ömmar mest om, småföretagen ! Socialdemokratin har av tradition stött storföretagen i generationer samma bolag erhåller miljarder i direkta eller inderekta bidrag samtidigt som dessa bolag ser till att beskattningen sker någon annanstans än i Sverige. Farsen tog sin kulmen när statens egna bolag säljer via holländska offshore bolag för att undkomma skatt i sverige. Tillslut ett citat från Finansministern "- Fungerande byggverksamhet är centralt för den svenska tillväxten. Kartellverksamheten och bristande konkurrens är en del av problemet på byggområdet. Ett annat allvarligt problem är svartarbete." Staten själv via sina myndigheter och affärsverk är den i särklass största boven som drabbar rese och turistindustrin. Finns det ingen inom regeringen som har så mycket insikt och begriper att så här kan det inte få fortsätta? Se HELHETEN, är vad som gäller. Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.