Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschI detta nummer av Varning Schönfelders Newsletternr 23 kan du läsa om:

1) SL har fått en ny chef
2) Ledaren! Den svenska kollektivtrafiken fullt av skurkar, kompisar och krukor?
3) Busstrafiken firar den 21:a november
4) Gyllenhammars attack på Svenska chefer
5) Insändare, Intressant att läsa din kritik mot BR.
6) I spåret av EMU valet.
7) Sökes: en Terminator
8) Med bara en fot i Europa
9) Folkomröstning ändrar inget i Grönköping!
10) Jordskalv väckte Luleå idag på morgonen, vem väcker Bussbranschen?
================================


1)


Nytt!

Från IKEA kommer Lennart Jangälv, ny vd på SL,
Han hade ansvaret för kommunikation så att Kalles Kaviar och annat gott finns på alla IKEA varuhusen. SL är ju också en fråga om kommunikation, att ta emot order av politikerna och verkställa dessa.
När jag lyssnade på Radio Stockholm via min webbradio och lyssnade på frågorna som vissa journalister ställde, undrar man hur mycket kunskap de har om hur systemet fungerar.

Välkommen Lennart till en bransch i utförsbacke.

===================================


2)
Ledaren av Toni Schönfelder

Den svenska kollektivtrafiken fullt av skurkar, kompisar och krukor!Det började i början av 80 talet med att dåvarande chefen för Transportrådet, Claes Eric Norrbom ( vänster falangen i s, som verkade under moderate
Kommunikationsministern Thuvesson) ville etablera Stockholms dåvarande 50-kort länsvis i hela Sverige.
För detta tog man lagvägen bort befintliga trafiktillstånd ( helt riktigt, då dessa bromsade utvecklingen) och gynnade mest SJ / GDG och andra bolag och införde
samtidigt Länsbolagen ( ägt av Landstingen samt berörda kommuner) som fick oinskränkt rätt att bedriva all linjetrafik i respektive län. Det var det stora misstaget!

Det skulle snart visa sig att aptiten från herrar chefer i Länsbolagen var långt större och med lite trixande osanningar och annat skapade man inlösen av berörda
trafikföretag under närmast konfiskatoriska former. En stark anhängare av inlösen var Sundqvist (s) från Piteå senare minister, som i tal närmast påminner om Lenins
agiterande, där samhället skulle äga trafikapparaten, vilken den ju onekligen till stora delar redan gjorde genom statligt ägda SJ, Postens diligenstrafik och GDG. Till slut löstes statens bolag in med skattemedel och fördes över till länsbolagen.

10 år senare var förlusterna i länsbolagen även i dessa mått orimliga och en krympande statskassa tvingade flera länsbolag att sälja sina bussbolag till bl.a. Swebus, f.d. GDG.
Swebus, nu i nya ägarhänder, köpte tillbaka flera av verksamheterna. I Stockholm, Västmanland samt Örebro län skapades ett nytt bolag, Busslink, ytterligare ett
ekonomisk fiasko och skandaler med skattebetalarna i 3 län som ägare.

Länsbolagen driver sina verksamheter med lögner om kollektivtrafikens miljövinster. Bussens miljövinst, vilket sedan länge är bevisat trots partikelfilter och annat
Hokuspokus, är en skär lögn eftersom Nano-partiklar inte kan filtreras bort. Vidare är medelbeläggningen på bussar så låg att Taxi skulle kunna klara transporterna
I merparten av landsbygdens trafik.
Länsbolagen driver ofta en trafik som saknar efterfrågan. Med tvång som skattevägen försöker man tvinga folk till att resa kollektivt, genom trakasserier från många olika myndigheter, höjd bensinskatt, särskilda skatter på privata bussar och lastbilar, körrapporter för privata bilägare som kör i tjänst, i städerna med parkeringslisor, indragning av parkeringsplatser, överdebitering i parkeringshusen, har systemet blivit en egen ekonomisk verksamhet för kommuner med särskilda verksamheter för kommunal mark och privaträttslig mark. Allt detta är bara en liten del hur man med tvång skall styra över folk till kollektivtrafiken.

De enda miljövänliga bussar som finns är 3 st bränslecellbussar finansierade i huvudsak av EU som rullar i Stockholm som test. Det finns ytterligare ett par hundra bussar i USA, Kanada samt på det Europeiska fastlandet. Bränslecells utvecklingen är i Sverige omöjlig då Staten ingick avtal med främst Vattenfall efter första oljekrisen, där staten får betala en ersättning för alternativa energier till Vattenfall. Avtalet förlängs automatiskt och är inte uppsagt. Detta avtal tog flera år att få fram trots den beryktade fria insynen i myndigheternas arkiv.

I spåren av länsbolagen som påminner om planhushållning av värsta öststatsmodell, utvecklas allehanda kapitalförstörande verksamheter. Etanolbussar är ett exempel där man med LRF byggde en anläggning ( betalt av skattebetalarna) utanför Örnsköldsvik för att producera Etanol med icke användbar skog. För detta syfte fick man bygga om 400 bussar a 0,5 miljoner/st, bygga anläggningen i Ö-vik, som snart visade sig icke räcka till, varför man importerade Etanol från Brasiliens skövlade regnskogar, körde dem med fartyg drivna med värsta svart oljan över halva jordklotet till Göteborg för att lasta om i tankvagnar för att köra dessa till Ö-vik och därifrån tillbaka till främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Ministern som konfronterades med detta kom till slutsatsen att detta var väl inte ett av våra bästa beslut.
Att tanka en Etanol buss tar ofantlig tid i anspråk och har betydande driftproblem under vintertid, förutom att bussarna saknar kraft och blir stående i relativt små backar. Nu avvecklas projektet och ca 4 miljarder är bortkastade!!!

Oaktat allt annat är ”miljövänlig” Etanol allergi- och cancer framkallande som få andra bränslen.

Länsbolagen är under sin korta tillvaro kantade med mutskandaler, orimliga avgångs vederlag, pensionsavtal, skattebrott i miljardklassen. Senast var det SL i Stockholm där VD:n Schön samt Elwe Nilsson ( m) ordförande, hade svårt att skilja på privata- och tjänsteresor samt ingångna avtal som kostar Stockholmarna en förmögenhet genom återleasing av alla T-vagnar samt pendeltågen i US-dollar där intjäningen är i svenska kronor.

Den 18 oktober 2003 uttalade Pehr G Gyllenhammar en skoningslös kritik mot fifflarväldet inom svenska företag. Han borde även haft med de svenska
länsbolagen. Det finns tre personlighetstyper som hotar styrelsernas arbete:
Skurkar, kompisar och krukor. Alla kategorier återfinns i Länsbolagen.

Med miljön som argument för länsbolagens styrelser sin kamp vidare att ta över all trafik i varje län. När busstrafiken, färdtjänsten, skolskjutsar inte längre var kul, gav
man sig på SJ ( SJ har naturligtvis i sin ovilja att reformera och offerera med rimliga priser i stället sett möjligheterna att lura av skattebetalarna pengar en annan väg än via staten och därmed fortsätta att bedriva ett obetalbart monopol) Nu fick länsbolagen som redan tidigare visat en makalös inkompetens att driva busstrafik, även chansen att driva tågtrafik.
SJ är ett eget sorgligt kapitel där alla tillgångar är försnillade av tidigare chefen Stig Larsson som försåg regeringen och hela styrelsen med friserade bokslut. Kvar finns ett berg av skulder där alla tåg och vagnar är sålda med lease-back i US-dollar, och intjäningen i svenska kronor. Revisorerna i SJ liksom i alla andra Länsbolag vet inget och ser inget!

SJ skjuter ett skuldberg framför sig som är enormt där inte ett lok eller ny järnvägsvagn anskaffats på dryga 10 år!! Återanskaffningen torde snart närma sig 70 miljarder.
Riksgälden måste lösa in lease affären i USA på dryga 10 miljarder kronor för slutkörda lok, vagnar och X2000. SJ själv har inte pengar till porto kassan.

Till allt detta kommer Rikstrafiken som skapades eftersom länsbolagsdirektörer är maktmänniskor utan att kunna samarbeta än mindre se sin verklige uppdragsgivare,
skattebetalaren. Rikstrafiken upphandlar trafik för statens räkning, samtidigt som man också är delägare i exempelvis Bergslagståg, där man upphandlar av sig själv!
Rikstrafiken upphandlar även flyg för sträckor som anses vara olönsamma.

Luftfartsverket är ännu en annan myndighet som ingår i den svenska kollektivtrafiken, med en alltför stor verksamhetskostym som producerar förluster, höjer alla avgifter och som katapultiserat svenska flygplatser som de dyraste i västvärlden, varför risken är uppenbar att snart får Rikstrafiken upphandla all flygtrafik. Till detta kommer alla kommunalt ägda flygplatser som subventioneras med skattemedel.

Gotlandstrafiken är en annan upphandling där allt som kan ekonomiskt gå fel har framförhandlats till förmån för aktieägarna (en) i Gotlandsbolaget. Kammarkollegiet
handlägger orimliga resegarantier med ett bundet kapital på 30 miljarder av näringen samtidigt som 60% av alla resenärer reser utan ett rese skydd.

Tillkommer Banverket som utför statens order, Vägverket som finns med i kollektivtrafiken som tillståndsmyndighet.

Vi har ansvarslösa politiker som accepterar Botniabanan i en uppgörelse med (mp) eller den nya Norrbotniabanan som skall gå fram till Haparanda, järnvägar som aldrig kan bli lönsamma hur man än räknar. Därtill kommer driftskostnaden för all framtid utan att någonsin kunna intjäna dessa, vilket leder till mera indragningar i södra Sverige. Svenskt Flyg har räknat fram, att flyget skulle kunna köra alla resenärer varje timme dygnet om gratis för all tid framöver med bara vad kapitalkostnaden är för dessa jätte fiaskon till projekt.

Den svenska kollektivtrafiken finansieras i en slags salamimetod, ingen ser helheten, alla värnar om sitt, eftergifter finns inte. Förvaltningen har vuxit till långt över 10.000
medarbetare som inte behövs. Ett nytt påfund är att skapa ett rikskort, till en totalkostnad av ca 15 miljarder fördelat över 5 – 8 år framöver, till vilken nytta?

Länsbolagens drivs av personer som påminner om Isakssons bok genom släktskap och i sängläge, genom att vara sommargrannar eller ha en gemensam
ungdom i något politisk parti, har man åstadkommit en liten exklusiv och exekutiv härskarklass med bördsprivilegier och förläningssystem.
Så sant som det är skrivet!

En hel bransch är på väg att gå under!

Säga vad man vill, men debatten som inte finns är nödvändig, branschföreningen BR är en del av spelet som vimsar med, utan egna åsikter annat än
att vara alla till lags. ”Det enda framgångsrika surrogatet för intelligens i detta sammanhang är tystnad”
Därmed är alla förlorare vilket kollektivbranschen är bästa beviset. Alla står i beroendeställning till vattenhålet vilket är maktfullkomliga chefer i
länsbolagen.

Enskilda bussägare som står för innovation och uthållighet är dom stora förlorarna, politiken står över juridiken, något jag gång på gång har påvisat genom diverse aktuella fall. Ett lysande exempel är Dikanäs Taxi som i 12 år!!! kör en linje utan ersättning från länsbolaget i Västerbotten med enda skälet att man inte kommit överens om km-ersättningen.
Bolaget fortsätter driva trafiken. Målet kastats mellan olika domstolar som dömer politiskt korrekta domar, men struntar högtidligen i den svenska lagstiftningen.

Svenska folket är dom verkliga förlorarna på en avreglering som var bra tänkt men där allt gick snett. Skattebetalarna skickar över 50 miljarder varje år till ett
system som används av 25% av befolkningen. Den svenska kollektivtrafiken är en ekonomisk och administrativ jätte skandal. Den tär på sjukvården, äldrevården, skolsystemet och myndigheter som polisen m.fl.
Det svenska sättet att driva kollektivtrafik har de senaste 20 åren förbrukat minst svindlande 1,2 biljoner kronor, kan detta var rimligt? Är det inte dags att säga ifrån
och kräva en upprensning istället för att tillföra nya miljarder varje år?

Systemet är sinnrikt uppbyggt, det är krångligt och svårt att debattera då få kan helheten. Vem vill ansvara för att 10 000 överblivna medarbetare får gå hem? Det är uppenbart att det så blir, det är en tidsfråga och slutligen en statsfinansiell fråga. Ingen ser helheten, alla ropar på mera pengar, det är inte fråga om partipolitik. Det är en fråga om nationellt ansvar.
Lösningen ligger förmodligen i etableringsfrihet där alla som vill driva kollektivtrafik har möjlighet att satsa utan att det belastar statskassan. Den omedelbara besparingen är minst 20 miljarder årligen och förmodligen enda vägen att slå sönder hela systemet och skapa något nytt ur en ekonomisk avgrund, till gagn för hela folket.

Toni Schönfelder==============================
3)

Busstrafiken firar den 21:a november
Den 21 november firas Expressbussens dag på Cityterminalen i Stockholm och den intresserade kan få veta mer om bland annat linjesträckningar i landet. Statistik visar att den långväga busstrafiken är i stadig tillväxt.


===============================

4)

Gyllenhammars attack på Svenska chefer
…….det finns tre personlighetstyper som hotar styrelsernas arbete: skurkar, kompisar och krukor.


Pehr G Gyllenhammar är skoningslös i sin kritik mot fifflarväldet inom svenska företag - inklusive sitt förra bolag, Skandia.
I september 2003 utsågs han till ekonomie hedersdoktor av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Inför promoveringen, talade han om företagens samhällsansvar.

"Ingen sätter stopp"
- Min far byggde upp Skandia till ett tryggt försäkringsbolag. Det är synd att Skandia blivit så utsatt efter den berättigade kritik som bolagets ledning fått, sa Gyllenhammar enligt Dagens Industri.
- Alla tar små steg i riktning mot allt större förmåner och det är aldrig någon som sätter stopp.
Gyllenhammar menar att det finns tre personlighetstyper som hotar styrelsernas arbete: skurkar, kompisar och krukor.

"Krukor i styrelserna"
Enligt Gyllenhammars definition är en skurk en person som tar emot 100 miljoner eller mer i ersättning, och det finns förvånansvärt gott om dem i svenska och internationella styrelser.
Skurkarna klarar sig genom att alla är kompisar och någon integritet inte finns genom att det är gott om krukor i styrelserummen. Grupptrycket blir hårt i ett litet land som Sverige där alla styrelseledamöter känner varandra.
- Är man inte kompisar så blir man det snabbt efter några jakt-arrangemang, golf, tennis, segling, bjudningar och sponsrade operabiljetter

Skurkar, kompisar och krukor, känns det inte igen från Länsbolagens alla turer och skandaler under åren? Utan en konkurrensutsatt satt bransch blir det inavel, utan en fungerande demokrati sker ingen förändring. Etableringsfrihet är förmodligen enda vägen ur mörkret.

========================
5)

Insändare!

Intressant att läsa din kritik mot BR.

Tyvärr är det ju så Toni att det är ingen som gör något. Alla klagar lite tyst i korridorerna efter men ingen vågar säga något när det gäller.
Ordföranden i BR styr detta helt och hållet själv, han ser till att han bara har "sina" ja sägare runt omkring sig och tystar ner allt annat.
Alla bevakar bara sin position och trampar ingen på tårna, för då kan de ju få kritik och själva ifrågasättas.

Jag kämpade en del mot de vansinniga Miljözonerna. BR tystade ner det hela för det drabbade ju inte dem de kunde ju klara kraven och tyckte det bara var bra att de fick fördelar som hade nya bussar. Nu kommer kraven på ännu strängare miljözoner för ingen har ju protesterat mot den tidigare. Då börjar även BR lite försiktigt att tycka att det blir lite tufft. Vem skall kunna planera investeringar och avskrivningar när förutsättningarna hela tiden ändras. Köper man en ny buss idag och planerar att den skall gå i miljözon i 8 år. Beräknar ett visst restvärde på investeringen. Under tiden ändras kraven och bussen tappar värdet efter 5 år istället. Hur skall man kunna kalkylera investeringar då? Likadant är det ju på upphandling av linjetrafik och skolskjutsar. Förutsättningarna ändras hela tiden under "resans gång".

Jag tror att det är hög tid att dela på BR.
Ett förbund förbeställnings och turisttrafiken
Ett förbund för linjetrafiksbolagen "De stora herrarna".

Ja det var bara en liten reflektion på ditt nyhetsbrev.

Insändaren vill vara anonym.


===========================

6)

I spåret av EMU valet.

Nu börja utförsbacken.......... självförvållat!
Högre räntor, svagare krona


===========================


7)

Sökes: en Terminator
Nämn en rik och beundrad stat med unika förutsättningar, lite på dekis efter lång tids vanstyre och brist på politisk opposition.

Kalifornien? Ja, men också Sverige.

Det gyllene och galna Kalifornien har fått sin republikanska Terminator efter lång tids maktmonopol för demokraterna. Parallellerna till det kyligare och mer sansade Konungariket Sverige ska inte överdrivas, men om den gemensamma politiska erfarenheten lärt oss något är det just detta: maktskiften är nödvändiga i en demokrati.
En förändring gäller inte i Bussbranschen.
Så när får vi se en svensk Terminator?

När får bussbranschen en Terminator?

============================

8)


Med bara en fot i Europa
Ett folk som så länge varit disciplinerat i ett otal sammanslutningar.

Det svenska nejet till euron är en stor besvikelse för alla dem som i likhet med Dagens Nyheters ledarsida önskar att Sverige är en aktiv och engagerad medlem i Europeiska unionen.

Om detta ska det inte hymlas. Hur kunde det hända, lyder då den givna frågan. Men är den så given? Hade inte motsatsen - ett starkt Ja - varit mer förbryllande? Jo, antagligen.

Det går inte att komma ifrån att svenskarna hör till de mest skeptiska i Unionen. Skälen till det är välkända - alliansfriheten, den svenska modellen, det geografiska läget. Lägg därtill den med vart år växande antietablissemangskänslan. Det folk som så länge varit disciplinerat i ett otal sammanslutningar, i fackföreningar, bondekooperation, nykterhetsrörelse och andra traditionella folkrörelser eller i föreningar av skattebetalare, bilägare, villaboende, idrottare, trädgårdsodlare och så vidare har slutat följa sina ledningar. Den svenska eliten lider av en auktoritetsförlust - och är i detta ingalunda ensam. Runt om i Europa finns samma inställning, även om den på andra håll inte är så överraskande som i vårt land. Sverige har varit tämligen ensamt som landet vars medborgare litar på sin överhet.

Men det gäller inte för bussbranschen där man skall följa ledaren utför stupet i fördärvet!


========================

9)
Folkomröstning ändrar inget i Grönköping!


Nu när EMU-debatten, med vidh. folkomröstning, lämnat oss med just den klarhet om sakernas tillstånd som den av allt döma var tänkt att skapa, förvänta vi oss väl alla att politiken åter ska sjunka ned till en mer normal nivå vad avser debattklimat, beslutsfattande o.a. demokratiska nyttigheter. Men är det verkligen så enkelt?
GV har pejlat läget med kommunens ledande politiker för att höra om de tro att det blir svårt att återgå till vardagen igen efter alla kängor som sparkats ut under sommarens monetära (dyra) val.
Det första man frågar sig är förstås hur det ska bli med samarbetet mellan socialdemokratin och de båda partier (v och mp) som hittills utgjort sittunderlag åt densamma. Inget faller sig då naturligare än att höra vad vår kommuns obestridde stadsråd och s-ledare hr Joel Eriksson (s) har att säga. Hr Eriksson menar att valet i sak inte ändrat någonting vad gäller hans förhållande till de båda samarbets- och nejsägarpartierna.
- Allt är sig likt. Jag vägrar fortfarande konsekvent att ha något som helst samröre med vare sig kommunistpacket eller flumputtarna. Sådana principer ruckar man inte på så lätt. Vilja de något få de prata med min sekreterare, precis som hittills.
Inte heller ledaren för härv (v), hr förre förr. Hildor Peterzohn (v), anser att folkomröstningen ändrat de grundläggande spelreglerna för samarbetet med hr Eriksson.
- Vi fortsätter som hittills att tassa bakom den äcklige gamle grisens rygg och vänta å första bästa tillfälle att rycka undan mattan för honom. Å den punkten kan ett ideologiskt parti som vi aldrig kompromissa med våra samveten.
Frk talröret Ada A:son Susegård menar att det bästa vore att helt enkelt låta arbetet taga vid där det slutade före sommaren.
- Vår uppgift i svensk politik är densamma som alltid: Att komma med invecklade skatteförslag och kräva folkomröstningar i frågor som bara vi bry oss om. Hr Eriksson kan vara för oss eller mot oss. Det spelar ingen roll. Vi förakta honom ändå, precis som vi alltid ha gjort.
Också å den borgerliga kanten har folkomröstningen ställt gamla politiska konstellationer å öronen. Hr Jonas Krökén (c) har som bekant varit en av de ivrigaste EMU-motståndarna. Han rönte bl.a. stor uppmärksamhet då han gick ut och argumenterade för att övriga borgerliga partiledare voro nazister. Nu ser han fram emot att återupptaga samarbetet med sina borgerliga bröder:
- Det där med nazister var inte bokstavligt menat. Det var bara något som jag drog till med för att visa hur lumpna och ondskefulla de äro. Jag hade lika gärna kunnat kalla dem djävulsdyrkare eller maffiabossar om det hade varit bättre. Hur som helst behöva vi deras röster om vi någonsin skola få gehör i vår tids viktigaste fråga: Ökat stöd till Sveriges äggproducenter!
Bland övriga borgerliga partier hälsas hr Krökéns fredstrevare med försiktig optimism. Hr fp-ledaren och grundmagistern Ludvig Hagwald tror att det borgerliga samarbetet mycket väl kan rulla å som hittills trots de hårda orden i valrörelsen:
- Hr Krökén är fortfarande välkommen komma till våra viktiga lunchmöten där vi bestämma hur vi skulle ha gjort om vi hade haft makten. En förutsättning är dock att han inte säger något. Om han så mycket som öppnar munnen skola vi ge honom ett kok stryk och tvinga honom att stå i hörnet med åsnestrut å huvudet. Det har emellertid ingenting med EMU-omröstningen att göra, utan det är en gammal uppgörelse vi ha med Centerpartiet

===========================

10)

Jordskalv väckte Luleå, vem väcker Bussbranschen?

Fem minuter i fyra på onsdagsmorgonen (22 okt) vaknade Luleåborna av att husen skakade. Billarm började tjuta runt om i staden och på en del håll hoppade böckerna ur bokhyllorna. Jordskalvet var över på några sekunder och ingen skadades

Det behövs nog större jordbävningar för att ruska om bussbranschens aktörer?

===========================

Snön är på väg – i Stockholm är det snökaos som jag lyssnar på via webbradion på P1,P3, P5 Radio Stockholm samt en och annan privatradiostation där man informeras om bilar som glider av vägen. Att snön kom i år igen tycks vara en överraskning för många.

Sänder soliga hälsningar från ett halvmulet Alicante med +23C
Välkommen hit och spelar lite golf eller bara koppla av http://www.eurocasa.nu


Eder tillgivne

Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
Mailto:toni@schonfelder.comfaxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.