Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch
Jag erhåller en massa spännande mail med alla möjliga uppslag och vinklingar.
Nedanstående information förefaller vara både viktig och av stor betydelse.

Har du synpunkter eller vill veta mer kontakta då Göran frisk direkt på här nedanstående mailadress:

Information till alla bussförare!
av
Göran Frisk
goran.frisk@orsatrafik.se

Skattemyndigheten har ändrat på avdragsmöjligheten för dagtraktamente, såväl halv- som heldag. Spelreglerna ändrades utan någon information under inkomståret 2001!

Enkelt utryckt så får inte 90:- och 180:- avdragen göras annat än om övernattning skett i samband med jobbet.

Exempel:
Du får en körning som går till Stockholm med avresa från Orsa 07.00 och hemkomsten blir 23.00. I det fallet får Du inte vare sig heldags avdrag 180:- eller halvdagsavdrag 90:-.
Avdragsmöjlighet: = 0.

Om Du istället stannar i Stockholm och övernattar och kommer hem före 19.00 dagen efter (oavsett Du får hotellboende betalt eller ej) så får Du göra avdrag första dagen med 180:- + natt 90:- och andra dagen 90:-.
Skulle Du däremot komma hem efter 19.00 andra dagen så får Du göra fullt avdrag 180:- även andra dagen.
Tänk på att notera tiderna i dagbok ( räcker oftast) men för säkerhets skull gör kopia på färdskrivarbladet. Skillnaden i inkomst efter skatt blir ju betydande.
Avdragsmöjlighet: 180+180+90 = 450:- i sista exemplet., och – 90:- om Du kommer hem före 19.00.


Till nyheten hör att Du vid övernattning på annan ort, även om hotellrum för chauffören ingår i priset på beställningen, får göra fulla avdrag.

Tider för att erhålla avdragen fullt ut (180:- ) är att resan påbörjas före kl. 12.00 avresedagen och avslutas efter 19.00, samma dag, detta inklusive tvätt och städtid!
Skulle Du komma fram och avsluta jobbet före 19.00 avresedagen erhåller Du bara 90:- avdrag!

Detta är ett beslut enligt taxeringsmyndigheten (Inger Eriksson) i Enköpings kommun efter granskning av undertecknads deklaration för inkomståret 2001. Samma sak skall gälla i alla taxeringsnämnder i hela landet.

Kan vara bra att veta inför kommande deklaration!

Gör avdragen!
Det blir mycket pengar på ett år, för de som jobbar på, och är värt besväret då timlönen blir mycket hög för det arbetet!Informera om vikten att spara färdskrivarbladen i minst två år ifall deklarationen ifrågasätts. Jag hade turen att ha just de hon frågade om utom ett par som jag lämnat i Orsa.

Sedan gäller det andra regler i bedömandet och anmälan till sjukkassan om ändrad inkomst i händelse av att skada eller sjukfall inträffar.
För min del blev det väldigt bra då de första fyra månadernas inkomst 2002 gjorde att årsinkomsten beräknas till 330.000:-
Alltså viktigt att hålla dem informerade om att man tjänat bra vissa månader. Egentligen så skall man då ändra varje månad för våran del?
Man vet ju aldrig vad man tjänat förrän året är slut och detta skall uppges innan!

Tvärtom vad gäller inkomst för bedömning av bostadsbidrag! Där kan man åka på rejäla smällar om man uppgett för liten inkomst vid ansökan! Återbetalningsskyldighet som kan knäcka vem som helst!

Informera de anställda så kanske de ägnar mer tid åt arbete än att hålla koll på myndigheter och regler och söka bidrag hit och dit!
Det är ju ganska lönsamt och inte så drygt att fylla i papper. Systemet är ju sådant, tyvärr!TS kommentar:
Om nu någon skulle vilja driva frågan med ett fribidrag på 150.000 kronor, vilket skulle lösa många problem samt befria landet och dig som medborgare från en stor administration.
Jag kan bara påpeka att det finns praktiska erfarenheter från andra länder där detta gjort underverk --
Nationalekonomisk har det ingen betydelse om man samtidigt tar bort en rad bidrag.

Frågan är för viktig för att den bara skall avfärdas. Den dag BR skulle ta upp frågan med andra branschföreningar och skapa en lobby för det hela -- finns det goda chanser för att det hela kan drivas igenom. Ideérna tryter just nu
hos berörda myndigheter varför ett dylikt förslag kan vinna gehör, framför allt om det inte påverka statens finanser.

vänlig hälsningar och ett stort tack till alla som sänder alltid lika uppiggande mail med massor med bra förslag.

Har du ett eget bidrag, detta kan sändas per mail eller ring

eder tillgivne

toni schönfelder
0034 616 421 085Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.