Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch
Tidningen Rese Expressen hade nedanstående artikel publicerad Söndagen den 19 jan 2003.

Tidningen tog upp detta eftersom ca 50% av alla resenärer i Sverige inte omfattas av nuvarande resegaranti. ( vilket icke förvånande inte branschens stora arrangörer begriper, se kommentarerna efter artikeln)

Innan artikeln i Expressen finns det anledning med några rader med anledning av BR:s agerande ( buss branschens förbund ).

För bussresearrangörerna är den nuvarande resegarantin ett stort hinder i att utöver sin verksamhet. Bussresearrangörerna som tillhör kategorien småföretagare enligt maktens män/kvinnors sätt att kategorisera svensk företagsamhet, därifrån har det åtskilliga gånger utlovats förenklingar för företagens tillvaro, senast uppmanade Näringsministern samtliga Generaldirektörer, detta skedde endast några veckor sedan. Såvitt det mig är känt har ingenting hänt, och den mycket besvärande resegarantin, med personlig borgen, företagsinteckning begränsar effektiv arrangörens möjligheter att expandera. Det vet alla förutom ledningen och styrelsen för BR?

Det torde inte vara helt obekant att jag är lindrigt sagt synnerligen kritisk till BR och bussbranschens organ som jag menar syssla med fel saker där man ständigt knyter upp branschen i etablissemangets nätverk istället för att driva konkreta frågor som berör varje företag i branschen, att förenkla tillvaron.

Det som saknas i BR är en kompetent och driftig ledning samt styrelse.
År efter år släpar man sig fram med samma frågor utan att det ger något resultat. Det förefaller som tiden står still, året 2003 sysslar man med samma frågor som 1970?

Vill man förändra, måste man från förbundet komma med en katalog på åtgärder som regeringen och riksdag måste ändra på för att skapa den behövliga friheten som leder till utveckling och innovation. Det åligger faktisk branschen att åskådliggöra sina frågor, ingen annan!

Till detta hör resegarantichecken som skulle förenkla tillvaron betydligt för hundratalet medlemmar och ge bussresebranschen en ordentligt skjuts framåt. Samtidigt som hela resebranschen skulle dra nytta av det hela och inte minst alla resenärer som bokar sig i Sverige!
Vilket annat alternativ finns mot framtida konkurrensen från Internet företagen ute i världen?
Förbud som i China? Nord Korea, Burma, Kuba?

Andra frågor som borde vara de mest naturliga i detta kollektivistiska samhälle, dit hör för bussbranschen skattefrågorna, bort med blanketter, bort med all skatt för kollektivtrafikens fordon, införa 3% moms, bort med inkomstskatten upp till 150.000Kr, dit hör länsbolagens stalinistiska verksamhetsutövning, dit hör konkreta krav till busstillverkarna att börja tiilverka bussar med vilka man kan intjäna pengar, dit hör en total avreglering och dit hör omdöme och sunt förnuft!

Skulle bussarna vara av bättre kvalitet skulle lönsamheten öka för hela branschen, varför ett uttalat krav skulle gynna alla, små som stora bussbolag och inte minst busstillverkarna!
Sådant är en konkret branschfråga bästa BR !

Istället ägnar sig förbundet åt att vara en trogen skugga till maktens korridorer helt konträr till den stora skaran av medlemmarnas intressen.

Jag har med hjälp av en del personer satt samman en lista som omfattar hela 16 A4 sidor, där BR tillstyrkt de senaste 5 åren remisser och annat som samtliga motverka branschens egen intressen men väl faller i god jord i maktens korridor!
Allvarligt är det breda missnöjet bland medlemmarna som leder till ointresse, där många har valt att lämna förbundet eller bara betalar sin medlemsavgift.

När delar av medlemmarna är rädda för sin ordförande då denne sitter på olika stolar och likt en diktator inte tål minsta kritik, då har det gått för långt!

Ordföranden Claes Olofsson som också fördelar kör uppdrag för hundratals miljoner kronor genom Buss i Väst kväver varje form av kritik vilken är berättigad eftersom ersättningen till utförande bussbolag är långt under den ekonomiska smärtnivån.
En ordförande som medverka att dumpa prissättningen och i andra sammanhang beklagar den låga ersättningen varför man kräver mer pengar till branschen? Är detta seriöst?
Kan en sådan jultonmte tas på allvar, isåfall av vem?

Har det aldrig fallit in att dylika personer borde få välja mellan vad man skall syssla med, antingen endera?

Tanken med Buss i Väst var en utmärkt bra idé när det startades, idag bara ytterligare en överadministrerat verksamhet vars enda inkomst källa är skattebetalarnas ersättning som slussas via en annan lika obehövlig verksamhet, länsbolagen!

Att så få begriper detta systemfel torde vara unikt och visar vilka samling nötter som leker med andras pengar inom kollektivtrafiken. Det förefaller som om cheferna vore stöpta i samma form – medicinvetenskapens klonings effekt torde det vara för tidigt för? Men var kommer alla dessa vilsekomna chefer ifrån och vem anställer dessa?

Claes Olofssons Buss i Väst fördelar kör uppdragen på sätt som strider mot ingångna avtal, men vem bryr sig? Den som moppsar han erhåller inga uppdrag alls även om denne är delägare.

Snart nog är det dags för ett nytt årsmöte och kvarvarande medlemmar skulle göra sig själva och branschen en björntjänst om man började ställa krav på förbundet samt förberedde ett utbyte av alla tröttmössor med valberedning!

En ändring av stadgarna borde stå högt i kurs med externa styrelseledamöter som tillför förbundet nytt blod. Inaveln har i vart fall inte lett till något annat än totalt stillestånd samt att slirpellarna äter och reser och svansar med, på medlemmarnas bekostnad.

BR svarar på remisser som strider mot lagar, säkerligen inte medvetet utan för att kompetensen inte räcker till. Det är exempelvis miljölagen som chockerande nog har välsignats av BR! Samtidigt som den strider mot EU:s olika lagar. Jönsandet med spritbussarna där EU nu har tagit upp ärenden och i ett förhandsbesked läxar upp Sverige.

På detta vis kan man roa sig med och gå igenom ärende för ärende – enda gången man har ställt sig på hasorna är när Arlanda flygplats vill införa angöringsavgift för bussar, först av miljöskäl – när chefsjuristen på LFV blir medveten om detta klavertramp kommer flygplatsen med nya argument – det skall vara lika för alla transportmedel, vad som saknas i debatten är när Arlanda menar – lika för alla - avser flygplats administrationen att man skall sätta upp en betal bom för alla personbilar som kommer dit och lämna av folk?
Denna enda gång sluter BR upp tillsammans med berörda länsbolag. En av BR:s styrelseledamöter vars verksamhet som för övrigt ägs till merparten av skattebetalarna i Stockholm via SL är den som drabbas mest. Det är tryggt för BR att ställa sig i kölvattnet, ingenting som kan anses vara obekvämt, i skuggan av länsbolagen och SL känner man sig trygg!

Resegarantin som är en stor fråga för åtskilliga hundra medlemmar, den fråga har man överhuvudtaget inte tagit i, inte ens när tillfället gavs i samband med Goodjet, Traffic Europa, Transjet och fler bolags betalnings inställelse.

Resegarantin borde tillhöra en av de högprioriterade frågorna – annars hade inte så många tidningar tagit upp frågan, ex Tidningen Expressen.

Samtidigt får jag information om att Svenska Turistbussar på shoppingresa till Tyskland på sin återresa skulle ha blivit stoppade av den danska Tullen.

Efter ett e-mail till danska Tullverket, till finansministern samt till Rödby gränsstation – fick jag bekräftat att någon protest från svenska BR inte föreligger, ej heller svenska UD eller EU kontoret i Stockholm har erhållit någon protestskrivelse. Om nu någon medlem skulle tro att man skulle få support av sin branschförening.
I vart fall har jag bett olika jurister med EU rätt samt med ett e-mail till kommisionen i Bryssel bett dem att undersöka ifall Danska Tullverket överhuvudtaget får stoppa en turistbuss och bötfälla den! För mig förefaller det vara ett klavertramp – på uppdrag av Sveriges Finansminister kanske, jag undrar jag? Bussbranschens man i Bryssel var finns han? Äter sover och vad mer? Han är väl som Gud som många har hört talas om, men ingen har sett. Jag tror inte ens denna beskrivning är korrekt, då jag vet att nästan ingen känner honom i Bryssel, någon Gud är han således inte men lever på Guds nåder kanske?!

Svenska Regeringen har svarat till EU angående miljözonerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Svaret är en enda stor lögn, Sverige som har fällts åtskilliga gånger tidigare i andra ämnen pga av sina osanna svar kommer snart får lägga till ett ytterligare nederlag. Att dom aldrig lär sig dessa förljugna tjänstemän som tror att dom kan skapa en egen sanning!
Det är helt förfärligt att en regerings företrädare ljuger rätt ut istället för att be om ursäkt. Detta är maktens arrogans och ett resultat av när ingen ställer krav utan alla jamsar med, från BR har till dags dato ännu ingen skrivelse kommit EU tillhanda.

Till sist har Turistrådets VD Karl Erik Strand än en gång visat sitt handfasta ledarskap, mellan skål och vägg, att sparka den mest kompetente chefen som Turistrådet har haft för Central Europa, Karin Haas! Detta har skett efter att Karin vågat som första chef föreslår förändringar som skulle ge Sverige en chans att komma tillbaks från turisms absoluta bakgård. Det var stugbokare och färjor som klagade att Karin ville från att vara ett organ där man pyttsar ut pengar till deras annonser göra något mer långsiktigt.

Grattis Karl Erik, du är exakt så inkompetent som jag alltid skrivit!
När fattar din styrelse vilken katastrof du är för Sverige - hela Sverige?


Här kommer RESE - Expressen artikeln från den 19 jan 2003!

Strandsatta är hjälplösa


Den nya resegarantilagen full av hål


Goodjet är det senaste I raden av lågprisflyg och researrangörer som strandsatt svenskar på semester. Tusentals resenärer riskerar att inte få tillbaka sina pengar för betalda biljetter. Och den nya resegarantilagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, är full av hål. Den skyddar till exempel inte den som enbart köpt en flygstol.
– En försäkring av europeisk typ för bara några tior skulle hjälpa alla resenärer, hävdar Toni Schönfelder. Schönfelder har arbetat många år i resebranschen, bland annat som ordförande I Bussresearrangörsföreningen.
Han menar att lösningen på problemet med strandsatta resenärer, långa handläggningstider för ersättning och den ekonomiska pressen på nyetablerade bolag inom branschen är resegaranticheckar.

Oförutsedda händelser

Resegaranticheckarna innebär att varje arrangör eller resebyrå som säljer någon form av reserelaterade tjänster – om det så gäller en stuguthyrning – ska vara återförsäkrad i ett försäkringsbolag. Till en kostnad av runt 30 kronor för långresor och 15 kronor för kortresor är resenären då skyddad mot i stort sett alla former av oförutsedda händelser före och under en resa. Denna summa skulle vara inkluderad i biljettpriset.
– I samband med att man trycker ut färdhandlingen kommer det upp en ruta med försäkringsnumret och vilket belopp som man är försäkrad för och i
vilket försäkringsbolag, sager Schönfelder. Liknande resegaranticheckar
finns redan i Tyskland, Storbritannien
och Holland.

Satt sig på tvären

Schönfelder har drivit frågan för ett införande av resegaranticheckar
i två omgångar i Sverige. Att det inte lyckats beror, enligt honom, på att de stora charterarrangörerna satt sig på tvären. De vill inte ha in nya
konkurrenter. Som systemet ser ut i dag krävs nämligen stora ekonomiska resurser för att starta ett bolag – till alla etableringskostnader kommer
den garantisumma som ska deponeras hos myndigheten Kammarkollegiet.
– Med ett försäkringssystem får vi fri konkurrens, den lille bussåkaren jämställs med det stora flygbolaget. Bussresearrangören kan då välja ett bra
försäkringsbolag och slippa, att som nu, pantsätta villa eller ställa personlig borgen för en garantisumma, säger Schönfelder.
Resa utan fördröjning

Det senaste exemplet Goodjet, och i somras Aer Olympic, hade kunnat se helt annorlunda ut med resegaranticheckarna.
– Med ett försäkringssystem besparas branschen från dålig publicitet och resenärer kan fortsätta sin resa utan fördröjning till eller från en destination,
eftersom konkurrerande bolag alltid står redo att transportera resenärer. Reseföretaget får ju ändå betalt från försäkringsbolaget, menar Schönfelder.
Susanne Nylén
susanne.nylen@expressen.se

Skyddar resenärer som köpt
vissa typer av resor mot förluster
när den resa de köpt
ställs in eller avbryts.

* Gäller för: Paketresor
transporter som sker tillsammans med paketresor, s k stolsförsäljning
utbildningsvistelse i kombination med transport, s k skolår
paketreseliknande kombination av transport och inkvartering.

* Varje resebolag måste deponera en stor summa pengar som säkerhet till Kammarkollegiet om något oförutsett hander eller om företaget går i konkurs.

* My Travel garanterar 885 miljoner till Kammarkollegiet. Fritidsresor 650 miljoner kronor.

* Om researrangören inte kan genomföra resan används säkerheten till att ge ersättning åt drabbade resenärer.

* Den 1 januari 2003 utvidgades resegarantilagen till att även gälla paketreseliknande resor.

* Varje bolag som säljer någon reserelaterad service är återförsäkrat
i ett försäkringsbolag.

* Till en kostnad av cirka 30 kronor utanför Sverige, 15 kronor inrikes har man som resenär en resegaranti som gäller vid oförutsedda händelser.

* Förutom ”paketreseliknande” resor som det är i dag skulle detta även gälla till exempel flygstolar och stuguthyrning.

* Detta system kräver ingen myndighet som det som finns I dag (Kammarkollegiet), utan endast en tillsynsmyndighet som övervakar försäkringsbolagen och den finns redan.

* Resegaranticheckarna skulle innebära mindre administration och resenären får tillbaka pengarna och omgående hjälp med hemresa om det behövs.

* Avbeställningsskydden och reseförsäkringen skulle med detta system kunna avvecklas då dessa förmåner kan inkluderas i resegarantichecken av
försäkringsbolaget.


”Vi är öppna för att titta på andra typer av system”
Agneta Åstrand, informationschef, Apollo:
– Som systemet ser ut i dag hindrar det till viss del startandet av nya resebolag. Det tycker vi är bra.
– Utifrån kunden ser jag inte så mycket skillnad. Kunden har samma säkerhet i dag men med resegaranticheckarna måste kunden betala 30 kronor.

Lottie Knutson, informationsdirektör, Fritidsresor:
– Det är positivt om någon kommer på ett bättre system. Men det måste hanteras via vår branschorganisation RIS.
– Vi tycker annars att det fungerar bra i dag och att konsumenten är skyddad.

Christian Clemens,vd, Always:
– I dag är det för lätt att sälja resor. För många kan kalla sig researrangörer.
Den stora tröskeln ekonomiskt till Kammarkollegiet för resegaranti ger en
trygghet för resenären.
– Nackdelen är att det är en lång process att få pengar tillbaka om något har hänt.eder tillgivne
toni schönfelder
0034 616 421 085

faxless cash advance faxless cash a>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.