Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Bengt Sundfeldt tar upp spekulationerna om att UV-ljus skulle döda planktonalger i subantarktiska hav. Den från lek med datorer skapade ängslan för förändringar i klimatet och i ozonskiktet hör till de mera tragiska exemplen på massmediernas makt över det mänskliga förnuftet. Stolligheterna sprids blixtsnabbt över jorden. För 10 - 15 år sedan framkastade någon polarforskare tanken att det så kallade ozonhålet över Antarktis skulle medföra att primärproduktionen minskar i de subantarktiska haven på grund av ökad UV strålning. Detta är nonsens av två anledningar: 1) Solljus som passerar ozonhålet över Antarktis kan av rent geometriska skäl aldrig nå någon havsyta av betydelse, speciellt som hålet endast uppträder vid polarnattens slut. 2) Området med krill och valar drabbas inte av någon stark UV - strålning, det ligger på de breddgrader ( S eller N 60 - 70 grader ) där jordens ozonskikt är som tätast. I detta område har någon minskning av ozonskiktets täthet inte rapporterats. På våra breddgrader motsvaras det av norra Skandinavien. Mätstationen i Tromsö visar sedan 1936, då mätningarna startade, inte någon, vare sig positiv eller negativ, ozontrend. De lägsta värdena uppträdde faktiskt i början av 50 talet innan de så ansvarslöst utdömda freonerna nått större användning. Tron att en ökning av koldioxidhalterna i atmosfären skulle medföra minskade landisar och stigande hav ifrågasätts av klimatforskare som inte är dator "freaks". Diskussionen förs som om koldioxid vore den huvudsakliga orsaken till växthuseffekten ( utan vilken jorden vore obeboelig ). Sanningen är att vattenånga svarar för mer än 90 procent! Någon temperaturhöjning är ännu inte kritiklöst påvisad. Landisarnas kretslopp upprätthålls dessutom inte genom avsmältning utan genom kalvning, som är en följd av att isen långsamt flyter från centrum mot periferin! Om Antarktis sommartemperatur höjs från -20 grader till -18 grader smälter isen då? Likaväl kan snöfallen öka , isarna växa och havsnivån sjunka! Tänk om man fick se en gnutta sunt förnuft i miljödebatten! Men i en sak har Sundfeldt rätt, vi lever med två stora miljöhot - krig och svält ! Kring de hoten borde ett nytt Rio-möte utlysas. Men det passar nog inte politikerna lika bra som de abstrakta växthus- och ozonhoten. Krig och svält kan ju stoppas - om de mäktiga bara vill. Johan Söderström, publicerad också i Göteborgs Posten den 27 nov. 1999. Kommentar, I Sverige och även i en del andra länder torgförs koldioxidhalterna som kommer från bilar och andra fordon, som om jordens undergång var på väg. Att det sker en klimatförändring som är skadlig för mänskligheten är allvarlig nog, detta kräver en balanserad debatt med en konkret åtgärdesplan. Varje utbrott av vulkanerna sprutar ut enorma mängder koldioxid i atmosfären . Den effektiva och felaktiga propagandan som dagligen torgförs och idag sitter rotad hos varje människa, att enbart bilen och andra fordon skulle bidraga med växthus effekten, är av många vetenskaps män bevisad som oriktiga då industrin, enskilda värmepannor i hus, kol och gaskraftverken, flyget och då framför allt militärplanen allt sammanlagt förorenar i en storleksordning som är skrämmande. Bussar och lastbilar har sitt ansvar och partiklar och andra utsläpp en cancer-höjande effekt om man utsätts för höga doser. Med oriktiga påståenden om koldioxiden och andra utsläpp från kollektivtrafiken bygger argumenten på att släppa till mer skattemedel för att tvinga folk över från bilen till en ojämförbar förorenande buss, rälsbuss osv spyr ut mer avgaser per passagerare än en ny mellanklass personbil. Forskare och andra som försöker skapa en nyanserad bild av naturens händelser, ställs i karantän till förmån för dom som kör med vulgär propaganda som bygger på människors rädsla för det okända och oförklarliga. Detta ger forskarpengar till projekt som är beställningsarbeten som i sin tur missleder ett helt samhälle. Statens Järnvägar under ledning av Stig Larsson var en mästare på att låta producera rapporter som var till gränsen så felaktiga att dom närmast kan kallas för vad dom verkligen var en skär lögn, vars enda syfte är att ge järnvägen en fördelaktigare bild än vad den i verkligen är i miljöhänseende. Tåget har många fördelar men skall ställas i en neutral konkurrens situation. Över 50 miljoner kronor av skattemedel har Stig Larsson använt till att vända den allmänna opinionen till järnvägens fördel -- med ett bra resultat ! Men vad är 50 miljoner i förhållande till att han "försnillade" över 20 miljarder av statens egendom genom makalösa "leaseback" affärer -- och ändå fick sitta kvar! men detta är ett annat ämne. En saklig debatt av bilens och den kollektiva trafikens samspel, kostnad och nytta efterlyses ! Sedan kan ju alla gå omkring och fundera varför fordonen år 2000 fortfarande åker omkring med fossila bränslen och spyr ut hälsofarliga avgaser ? Samma motor har varit i drift i över 100 år ! När hela övriga världen utvecklats med en rasande fart! Etanol, raps och andra hokus pokus bränslen gör ingen förändring -- samma "skit" fast i en annan form. Den omdelbara framtiden ligger i bussar med bränsleceller NEOBUS (New-Energy-Bus) som utvecklas i USA tillsammans med Mercedes ( Daimler – Chrysler ) med O avgaser, endast ånga! Vill länsbolag och miljöansvariga vara seriösa i sin iver att göra samhällen fria från skadliga avgaser så börja med att satsa på tillverkare av bussar som har annat än partikelfilter som argument. Toni Schönfelder, december 1999

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.