Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 22 den 22 juli 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
 
Ledare  
 
 
Vi står alltid konsekvent på läsarnas sida mot myndigheter, banker, försäkringsbolag och andra. Vi ska hjälpa våra läsare och ge konkreta och lönsamma råd på nätet  
 
Detta kunde jag läsa i dagarna som reklam för en ansedd tidskrift.  
Snabbt gick mina tankar till olika branschorganisationer där det häckar en massa anställda som har sin födkrok i att göra vaddå?  
 
Man skulle önska sig att medlemmarna ställde större krav på sina organisationer vilka betalas med surt förtjänade pengar. Att bara betala och låta ”dem” hållas är att ge efter för destruktiva krafter och dom vimlar det av.  
 


 
 
1)  
 
Dom lyckliga resenärerna i kollektivtrafiken var finns dom?  
 
Är det någon som minns SLTF redovisning hur nöjda alla var med kollektivtrafiken?  
Jodå det var inte länge sedan som nästa alla var jätte nöjda. De som utför dessa meningslösa undersökningar måste antingen manipulera dessa så att beställaren blir lycklig eller så sker det med order uppifrån, alla skall vara nöjda.  
 
Jag har följt några månader tusentals tidningsklipp som påstår raka motsatsen.  
Har inte SLTF en enkel pressklipp där man kan följa verkligheten?  
 
Verkligheten är en annan än den SLTF ger sken av, det är vilseledande och för de styrande måste det vara uppenbart att den årliga undersökningen inte speglar verkligheten.  
Varför tillåts man då använda skattepengar till undersökningar som är rena rama falsarier?  
 
För att ge några exempel  
 
a) Tågtrafiken mellan Västervik och Linköping har inte gått som på räls den senaste tiden. Bokstavligt talat.Till Västervik fick de åka ersättningsbuss i stället för tåg, som de först tänkt. Nu, på vägen tillbaks, är tåget inställt ännu en gång.  
 
Anledningen till varför tåget är inställt vet de inget om.  
Det kunde vara sjukdom, solkurvor eller något annat sa de på informationen  
Tåget är inställt, det blir ersättningsbuss, ropar lokföraren ut genom fönstret.  
Vet du varför du fick ta buss i stället?  
Bra fråga, det är ingen som har sagt något. Jag tror de ropade ut något i högtalaren i Linköping men det hörde inte jag  
 
Tågproblemen har orsakats av fordonsbrist. Det är vagnarnas kylar- och bränslesystem som har gått sönder på grund av den senaste tidens höga temperaturer.  
Varken de gamla eller nya vagnarna har klarat av värmen, något som kan tyckas märkligt då det inte är första gången det är så här varmt.  
Det är Östgötatrafiken som är ytterst ansvariga för att tågen fungerar som de ska.  
 
 
b) Under veckan kunde inte tågen gå mellan Åmål och Mellerud i Dalsland. Sträckan blev på morgonen av okänd anledning strömlös. Dessutom var järnvägsbron i Köpmannebro ur funktion. Minst tio tåg fick ställas in och ersättas med buss.  
 
c) Vid lunchtid förra torsdagen kunde tågtrafiken förbi Limmared mellan Borås och Värnamo släppas på efter att ha legat nere sedan i tisdags eftermiddag.  
 
d) SL trafiken har dragits med hundratals inställda turer dagligen pga förarbrist i bussar och T-bana samt Pendeltåg förutom allt som går sönder på grund av värmen, men resenärerna då är dom lyckliga för det?  
 
Det handlar sammanlagt om tusentals resenärer ofta desamma som alltid råkar ut för eländen hur kan dessa missas i alla undersökningar?  
Vem har ansvaret och kontrollera vad SLTF har för sig? Det är en fråga om hur våra skattepengar används.  
 

 
 
2)  
 
Svensk Turism vill göra Sverige till turistmagnet och ta över Sveriges Turistråd kassa?  
http://www.restauratoren.se/zino.aspx?articleID=12885  
 
Det går bra för den svenska turism- och besöksnäringen, men det finns problem. Under Almedalsveckan presenterade Svensk Turism ett tio-punktsprogram som ska göra Sverige till en turistmagnet.  
Fågan berördes vid ett stort seminarium under Almedalsveckan i Visby. Bakom seminariet stod flera organisationer inom turism- och besöksnäringen, däribland SHR.  
 
På plats fanns, förutom branschföreträdare, även politiska beslutsfattare och opinionsbildare.  
Nya siffror från Nutek visar att turismen förra året omsatte 191 miljarder kronor i Sverige. 62,2 miljarder kom från utländska besökare, vilket var mer än värdet av Sveriges personbilsexport under 2005.  
 
– Turistnäringen fortsätter att växa. Men det krävs en politisk enighet kring de frågor som berör branschen, påpekade SHR:s vd Mats Hulth.  
 
Ett av orosmolnen är den flygskatt som snabbt har fått konsekvenser för bland annat Ryan Airs trafikbeslut.  
Lågkostnadsflyg är en allt viktigare drivare av turism. Men förslaget om flygskatt bidrar till att våra grannländer just nu utvecklas starkare än Sverige inom det här området, sa Henrik Littorin, omvärldsanalytiker på Luftfartsverket.  
 
Ett annat problem är, enligt SHR:s ordförande Ulf Adelsohn, den nuvarande plan- och bygglagen:  
Lagstiftningen är komplicerad och rätten av att överklaga kan försena nästan alla initiativ för lång tid framåt.  
 
Ulf Adelsohn anser även att det bör ske en omfördelning av de intäkter som turism- och besöksnäringen genererar.  
En större del bör gå till kommunerna, i stället för till staten.  
 
I samband med seminariet fick de båda riksdagsledamöterna Mats Odell (kd) och Berit Högman (s) ta emot ett tio-punktsprogram från Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.  
Syftet är att de föreslagna åtgärderna ska bidra till att Sverige år 2015 är norra Europas mest intressanta resmål.  
 
Så här ser listan ut:  
 
1) Fördubbla statens satsning på marknadsföring av Sverige  
2) Slopa den utredning som föreslagit en enhetlig moms på 22 procent  
3) Korrigera momsen på skidliftar,  
4) Skrota förslaget om flygskatt  
5) Påverka EU så att restaurangmomsen likställs med livsmedelsmomsen  
6) Slopa eller sänk arbetsgivaravgifterna för tjänstenäringen och möjliggör säsongsanställningar  
7) Ge turism- och besöksnäringen samma villkor som andra basnäringar när det gäller energi- och fastighetsskatt  
8) Samverka med turism- och besöksnäringen om att ta fram resurser för produktutveckling  
9) Satsa på större internationella idrottsevenemang  
10) Satsa på infrastrukturen inom turismområdet och bygg ut samtliga transportsätt till svenska fjällen. Likställ  
prismässigt transporten till och från Gotland med kostnaden för likvärdig vägsträcka på land.  
 
Toni kommentar:  
Det är väl ett OK program, men glömde man inte av taktiska skäl påpeka att vi har ett underskott av ca 100.000 arbetsplatser som tillintetgjordes förra gången man höjde momsen?  
 
Att det går bra och att man ökat med dryga 30.000 nya arbetsplatser är säkerligen rätt med ett litet tillägg att man fortfarande är minus 100.000. Att sänka hotell och restaurangskatten är ingen stor fråga med hänsyn till Sveriges läge, det är bara ett dåligt skäl från regeringen som struntar i långt större frågor i andra sammanhang. Sverige skulle enkelt kunna sänka momsen till EU:s lägsta till 3% och på sätt få folk att komma ut och spendera pengarna på restauranger men det vill inte regeringen med risk för att andra också skall komma med liknande krav.  
 
Istället ligger en enhetsmoms runt hörnan som kommer att slå ut på nytt tiotusentals arbetsplatser.  
Men vad gör det ”shit hapens” eller som Bosse (D) Ringholm uttryckte det förra gången har företagen inte råd att betala mera moms skall dom inte finnas till.  
 
Vid sidan om detta skall nu regeringen satsa igen för tusende gången på Turism, undrar när det blir verklighet?  
Regeringen satsar på besöksnäringen
 
 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/6883/a/66727  
Vid dagens sommarfika med regeringen presenterade finansminister Pär Nuder en kommande satsning på besöksnäringen, en av de snabbast växande näringarna i landet. Turismen genererar stora intäkter i Sverige och ger många arbetstillfällen. Besöksnäringen har potential att spela en allt viktigare roll för landets ekonomi och sysselsättning i framtiden, både i storstäderna och på landsbygden. Den ökande globaliseringen medför att nya köpstarka grupper reser ut i världen.  
 
Regeringen vill därför intensifiera satsningarna på Sverige som turistland, tillsammans med näringens olika intressenter. Tidigare har regeringen utvecklat strategiprogram för sex viktiga industribranscher i samarbete med industrin och fackliga organisationer. I höstens budgetproposition kommer besöksnäringen att vara först ut av branscherna i tjänstesektorn att bjudas in till sådant samarbete.  
Ansvarigt statsråd för turism är Ulrica Messing.  
 

 
 
3)  
 
Mats Hulth: Dagens politik innehåller för mycket bråk och elakheter  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/tidningen/hk0206_lores.pdf  
 
Toni kommentar:  
När Mats Hulth satt vid köttgrytorna i Stockholm var det rätt lönlöst att ens tala med honom om turistfrågor som berörde Stockholm och definitivt inte vad som berörde Sverige. Efter några år i SHR och Föreningen svensk Turism har (m) Adolfsson hittat sin vän (s) Hulth där man driver populistiska frågor som låter lockande allt i sin strategi ta över Sveriges Turistråd och staten som kassako.  
 
Det är så uppenbart att resterande medlöpare av systemet stoppa huvudet i sanden och tiger.  
Tiger för att hålla alla ingångar öppna man vet ju inte så noga vem som vinner i årets val och hur det blir i framtiden.  
 
Att driva för branschen avgörande frågor, beskattning, fri etablering av turist orienterade företag, bort med landsting, kommun, stats stödda turistföretag som snedvrider konkurrensen, avreglering av restaurangbranschen där man kan tillåta företagen att syssla med sin egentliga verksamhet att sköta en restaurang utan massor av byråkratiska hinder det är frågor som man gärna inte tala om. Ett tio stegs program som åter ger folket råd att besöka en restaurang utan att man behöver fly ut ur landet med lågpris flyg eller färjorna.  
 
Därför kan man med fog hålla med om att det blir bråk och elakheter när man sysslar med kosmetika och inte med reella frågor. Mats Hulth var inte så dålig han heller på att utnyttja sin makt och driva frågor som passade hans intressen vilka han drev igenom mot hårdnackat motstånd.  
 
Dagens svenska galna turistpolitik är delvis ett resultat av Hulths tidigare framgång där det gällde att brandskatta Stockholms turistföretag för att fylla Landstingets kassor.  
När han nu ser vad han har ställt till med så är det alla andras fel.  
 
Mats Hulth har förbrukat sitt förtroende och borde aldrig ha tillåtits sitta som ledfigur av SHR.  
 
SHR:s medlemmar bör därför ta konsekvensen och liksom andra organisationer inom turism se om sitt hus och rensa upp med alla som var och en lett Sverige till en turism jumboplats trots alla förljugna PR aktiviteter som påstår motsatsen där man vecka efter vecka försöker inbilla omvärlden med en sanning som inte finns. Så gjorde man i DDR och andra socialist demokratiska stater när man ljög för det egna folket och berättade sagor.  
Det är på den nivå som Turist Sverige befinner sig – på sago nivån!
 
 

 
 
4)  
 
TUI betyder numera något helt annat…  
 
Bland investerarna betyder det fritt översatt – Tårar Under Investorerna - eller Djup Under Index  
 
Tui – das bedeute inzwischen „Tränen unter Investoren“ oder „tief unter Index“  
 

 
 
5)  
 
Göran Persson och Fredrik Reinfeldt kan numera vara uppriktigt oense om är vem av dem som är mest lik Per Albin Hansson.  
 
När svenskarna ägnar semestern åt att blanda cement och spika panel bygger de på sin ekonomiska frizon, sitt folkhemska skatteparadis. Man skulle också kunna säga att trängseln på Bauhaus är en vidareutveckling av det gamla välfärds-Sveriges trängsel vid sprithyllorna på färjor och charterflygplatser. Det egna hemmet är samtidens taxfree-påse. Också vanligt folk ges en chans att lura Systemet och sätta guldkant på en annars hårt kringskuren och reglerad tillvaro.  
 
Man kan knappast överskatta betydelsen av sådana påsar. Utan dem skulle ett samhälle som det svenska riskera att förgiftas av missmod, misströstan, missnöje och missunnsamhet. Så till exempel skulle den breda medelklassen, vars lojalitet med välfärdsstaten en gång köptes med garanterad inkomstrygghet, kunna fråga sig vad den numera får för sina skatter.  
 
Det är därför inte bara de enskilda husägarna utan också företrädarna för det svenska politiska systemet som har skäl att oroa sig över de illvarslande signaler som nyligen vidarebefordrades av The Economist. Under rubriken Bears in the woods, varnade tidskriften för att the era of cheap money is nearing an end,. Stigande räntenivåer kommer att göra pengar dyrare och, inte minst i USA, sätta prispress på husmarknaden. Det kommer att få smärtsamma konsekvenser för de många amerikanska husägare som vant sig vid att omsätta värdestegringarna på sina villor i konsumtion.  
 
Och i Sverige? En liknande utveckling här skulle få smärtsamma  
konsekvenser inte bara för oräknelika småhusägare och av dem beroende klädbutiker utan också för den pånyttfödda svenska samförståndsanda som tar sig uttryck i att det enda Göran Persson och Fredrik Reinfeldt numera kan vara uppriktigt oense om är vem av dem som är mest lik Per Albin Hansson.  
 
Just det sistnämnda kanske inte skulle vara enbart av ondo.  
 

 
 
6)  
 
På stan kan man läsa att låt oss lösa bostadsbristen undertecknad socialdemokraterna.  
 
Från Nyhetsbrevet SHQs Stefan Holmqvist 2006  
Er ödmjuke attitydatet och arrogansapostel  
 
Utövare av den postjournalistiska metoden undersökande arrogans och armerad med ett ordbajseri som kan får er att känna er som litterära koprofager  
 
På stan kan man läsa att låt oss lösa bostadsbristen  
undertecknad socialdemokraterna.  
 
Jag har några frågor som någon stolt praktsvensk übersosse kan svara på.  
Vilka är oss? Vilka har suttit vid makten när bostadsbristen eskalerat?  
 
Är det mig ni frågar så visst. Här har ni några synpunkter:  
 
- Sänk fastighetsskatten för samtliga till vettig europeisk nivå. Bostad behöver alla. Att taxera något som alla behöver för att överleva som om det vore en lyxartikel är kriminellt. Möjligen borde man åtala och fängsla den skyldige socialdemokrat som på frågan varför bostäder skattas så hårt vräkte ur sig: Jamen bostäder kan ju inte flytta utomlands, eller Ringholm som menade på att villaägarna kan hyra ut för att kompensera ökade kostnader.  
 
Slopa även skatten på vinst vid försäljning. Det är inte rimligt att man kombinerar världens högsta skattetryck med en av de högre boendekostnaderna i Europa (uppmätt på hur mycket av nettolön som går till boende).  
 
- Inför hårdare insyn i byggbranschens storbolagstyre. Undersök dels kartellbildningar, dels monopol och samarbete. Alltså inget styre utan stimulation av en ökad konkurrens. Stimulera även friare konkurrens inom ledet för byggmaterial. Detta kommer kapa även de ibland 2-3 extra mellanhänder som bidrar till att byggnadsmaterial i Sverige är dyrare än någonstans i Europa. Inom exempelvis IT-branschen kan folk i dag köpa billiga hårddiskar från en återförsäljare som handlat av en distributör som handlat rakt från fabrik. Detta går att emulera.  
 
- Tillåt folk att bygga och bo mer vid vattnet. Samhällen vid vatten går fortare att växa fram. Just skärgårdsbor har blivit föremål för kriminell taxering och avreglering av offentliga instanser som sjukhus. Ta strandskyddslagen, skriv ut den och gör om den... till Lambi.  
 
- Avreglera politiken om byggande.  
Att betala pengar för att ansöka om lov för att bygga och sedan... zzzz.  
 
Vi behöver inte mer bostadspolitik. Vi behöver mindre.  
 
Gör det lättare för människor och då menar jag alla människor borde få låna mer och högre belopp. Utan topplån som grädde på momset. När staten erbjuder subventioner på hundra lök till byggbolagen att bygga hyresrätter som kosmetika att kleta på eländet, och dom ändå tackar nej och bygger mer vinstgivande, så har något gått riktigt snett.  
 
- Avreglera föreningar. Med minskade kostnader för bygge delvis på skatt och delvis på material så kan vi lägga ned samtliga, debila föreningsformer.  
 
Just i ankdammen Sverige så har vi en manisk förkärlek till föreningar. Det är klart att dom behövs för reparationer och underhåll men det går att lösa på det annat sätt.  
 
Hela Europa är ett myller på exempel med lyckat ägande och boende. Viss skillnad finns det för Sverige: Vårt land är större och kallare så en viss prisökning är ofrånkomlig men glöm det där med Svenska Modellen. Att betala  
3 lök i månaden till en förening som målar en brevlåda går inte.  
 
Allt detta för att:  
Öka det egna ägandet av ditt boende!  
 
Ägande är inte något reserverat för den nyliberala spädbarnsgrillande grosshandlarhögern i Stockholm. Att äga sitt boende är en eminent tvångssparar-form. Jag efterspråkar alltså en engelsk modell med mer marknad som tyvärr är ofrånkomlig men där man i storstäderna alltid har bostäder åt alla. Boende som marknad är kanske inte bra men i Sverige den finns redan där. (Svart marknad). Den är ett resultat av fria människors vilja och en svagare stat.  
 
I England kan du köpa en lägenhet, det kan vara ett risktagande, men den går att förbättra, piffa upp och priserna på bostäder går mestadels upp. Det är dock beroende på plånbok, men där finns det i alla fall bostäder.  
Det finns.I alla möjliga lägen och priser.  
 
Genom att folk kan köpa lägenheter i investeringssyfte och hyra ut dom för humana priser så betvingar det hela tiden att byggbolagen måste bygga mer för att täcka upp underskottet av bostäder och är det billigare att bygga så får byggbolagen mer volymaffärer snarare än Lyxarbeten.  
 
Den engelska modellen funkar fint.  
 
Jag har själv köpt en lägenhet i London och aldrig varit med om något så effektivt. Min gode vän Jack som bor i Norra delen av stan sade för något år sedan Det är ju skönt när ens hus tjänar mer pengar åt en på en dag än man gör själv  
Jämför detta med att gå femton ronder mot Statshypotek och myndigheter i tungviktsbyråkrati med Notar som sekond.  
Socialdemokrati och bygge: Lika fint som kedjerökning och bensinmacksbiträden. Sossarna som planerat Plattan och rivningen av Klarakvarteren. Ni skiter nu på er och gormar nu:  
 
låt oss lösa bostadskrisen..  
 
Ni har fått fyrtio år det räcker. Sitt ned och håll käften!  
Er bostadspolitik har misslyckats. BRINN! Svara inte, bara självantänd.  
 
När Palme var på besök i Moskva under 60-talet och kollade på cementklossar sade han att sådana här skall vi också ha, och lite så blev det. Utmärkta cementkaserner att deportera nysvenska talanger till.  
 
Nej. Marknaden är inte felet. Marknadsekonomi är skit men nu har vi baxat det ända hit. Vore Marknaden problemet så skulle just engelskt boende vara undermåligt eftersom de har en bredare bostadsmarknad. Med högre konkurrens.  
 
Så är det inte. Problemet är socialdemokratiskt.  
 
Det är som om politikerna inte vill kännas vid problemet.  
Förnekelsen om eventuellt ansvar och inblandning är total och rekordet togs i SVT:s debattprogram från den 21/11-01, när bostadsministern Lars Erik Lövdén gav råd till bostadslösa i bostadsfrågan.  
 
Sätt press på era politiker  
 
Det kan du fethaja att vi kommer.  
 

 
 
7)  
 
Bure med Väst Svenska oraklet R. Holtback som körde bort 5 miljarder av skattebetalarnas pengar på mindre än 4 år  
 
Swedbank upprepar rekommendationen neutral i Bure och riktkursen sänks till 3 kronor från 3,20 kronor.  
 
Toni kommentar:  
Roger Holtback först höll han på att få Volvo PV att gå i putten, som tack för detta blev han flyttat till SEB banken i Västra Sverige av Gyllenhammar och satte igång den största lånehärva i modern tid som höll på att knäcka hela Sverige för att därefter få ta hand om nystartade BURE med 4 miljarder kronor i potten från skattebetalarnas misslyckade löntagarfonder utan en krona i skuld försvann pengarna bland kompisarna som kallas för nätverket i väst fickor inte minst Stena sfären fick en stor påse i pengar samt tog Bure över blödande verksamheter från kompisen Dan Olsson. Man köper sina vänner – när Bure var närmast i konkurs blev Holtback en förtjänt konsult – man kan undra i vad?  
 
Aktien är nu åter till ”höga höjder” 3.20 kr varför Swedbank går in med en varning som det heter i fackspråk ”rekommendation” och slår fast en kurs på 3 kronor.  
Jodå, Roger Holtback går fri och är stor man i nätverket Västra Sverige.  
 
Vänskapskorruptionen när den är som bäst!
 
 

 
 
8)  
 
Efter sju feta kommer sju magra  
 
Mellan 1956 och 1968 steg s röstandel bland lägre tjänstemän från 29 till 64 procent och bland högre tjänstemän från 5 till 23 procent. Partiet skapade sig en väljarkår, konstaterar han i Socialdemokratins dominans: arbetarepartiet blev ett löntagarparti.  
 
Sedan har maktbasen vidgats till de bidragsförsörjda: 2002 röstade 68 procent av de arbetslösa, 63 procent av de långtidssjuka och 59 procent av förtidspensionärerna på s, v eller mp.
 
 
Sju feta kor. Och sju magra. Bibelns berättelse om Josef som lyckades tyda Faraos drömmar och förhindra svält i Egypten bör läsas som ett tips: efter goda år följer sämre. Men det kan vara svårt att övertyga anställda i ett företag. Spara? Nu? Ledningen vill säkert bara krama ur oss sista droppen ...  
 
Medborgare är lika misstrogna.  
Politikerveckan i Visby pekade klart ut alternativen inför valet den 17 september:  
Går det bra för Sverige? Eller inte?  
Väljarnas svar avgör valet.  
 
Demoskopmätningen i torsdagens Expressen tyder på att alliansen faktiskt drog det längre strået på Gotland: alliansen leder nu med 51,5 procent mot 44,3 för s+v+mp. Mätningar i semestertid måste dock tas med en nypa salt.  
 
I Almedalen höstade statsminister Göran Persson in applåder på beskrivningarna om riktigt hur bra det går för Sverige: nu finns det miljarder till reformer. Mer avvaktande var publiken när moderatledaren Fredrik Reinfeldt pekade på att den svenska välfärden lever farligt. Att Persson skönmålar. Att det är nu reformer måste till.  
Vilket budskap låter som en vinnare?  
 
Det handlar inte bara om den egna plånboken. De flesta väljare är präglade av ett tankemönster som fäster större vikt vid att svaga drabbas av lägre bidrag än vid att välståndet måste skapas innan det kan fördelas.  
Och visst skapas det välstånd nu:  
 
Exporten tickar på. Tillväxten skrivs upp. Arbetslösheten tycks minska. Räntan är låg. Svenskarna shoppar: försäljningen i svensk detaljhandel ökar mest i världen.  
 
Då kan det vara svårt att övertyga om att regeringen borde bytas ut.  
 
”Vår modell för att skapa både trygghet och tillväxt fungerar väl. Så väl att länder i vår omvärld kommer till oss för att ta reda på hur vi gör. Så varför skulle vi överge vår modell?”, skriver Persson i sin nya bok Se dig själv i andra.  
 
Fast att just dagens svenska modell – med exakt dagens procent i ersättningar – skulle vara världsbäst är inte sant. Bland annat professor André Sapirs uppmärksammade studier visar visserligen att de nordiska välfärdsstaterna är vinnare i Europa. Men Finland med lägre ersättningsnivåer och Danmark med flexiblare arbetsmarknad, flexicurity, har en minst lika bra utveckling.  
 
Sant är inte heller att den svenska modellen skulle vara hotad efter en borgerlig valseger. Däremot bör den justeras för att överleva när sämre år följer de goda.  
 
Reformer som gör det mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag skall sjösättas när sysselsättningen och ekonomin är god. Det tycks kräva ett maktskifte. Men det finns också ett annat viktigt skäl:  
 
Demokratin. Makten måste ibland byta förvaltare.  
 
Socialdemokraterna har i höst regerat 65 av de senaste 74 åren. Detta maktinnehav har blivit ett normaltillstånd. Docent Hans Bergström skriver i Alltid vid makten – om det statsbärande partiet och perspektiven i svensk journalistik att s präglar svenskarna psykologiskt genom  
 
* anpasslighet – alla räknar med att vara beroende av s även nästa år och rättar sig efter detta,  
 
* mental utsikt – om din trygghet hänger på ett offentligt pensionssystem får du en annan hållning än om pensionen beror på eget sparande.  
 
Stolta yrkesmänniskor har med åren lärt sig att betrakta sig som ”löntagare”, menar Bergström: ”Denna medelklassens proletarisering var sista spiken i bygget av det eviga maktinnehavet.”  
 
Statsvetaren Torsten Svenssons forskning är talande:  
Mellan 1956 och 1968 steg s röstandel bland lägre tjänstemän från 29 till 64 procent och bland högre tjänstemän från 5 till 23 procent. Partiet skapade sig en väljarkår, konstaterar han i Socialdemokratins dominans: arbetarepartiet blev ett löntagarparti.  
 
Sedan har maktbasen vidgats till de bidragsförsörjda: 2002 röstade 68 procent av de arbetslösa, 63 procent av de långtidssjuka och 59 procent av förtidspensionärerna på s, v eller mp.  
 
De borgerliga är historiskt eniga idag. Och om inte tsunamikrisens avslöjade affärer, utnämningsmakten som Perssons personliga pussel eller åtal mot framträdande s-politiker får väljarna att se sig om efter ett alternativ så verkar s slutgiltigt ha fått makten också över tanken.  
 
Två månader återstår till valet. Var femte bestämmer sig de sista veckorna. Alliansens valplattform kan avgöra:  
 
Vilket är erbjudandet, vad blir bättre med en borgerlig regering?  
Men det handlar också om väljarna.  
”Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större”, skaldade Thomas Thorild 1794.  
Fel. Att tänka fritt är stort. Men störst kan ibland vara att våga tänka nytt.  
 

 
 
9)  
 
Varje hushåll i Sverige kommer inte bara få betala fastighetsskatt utan för dyra pengar betala för en oberoende energibesiktare  
 
Insändare:
 
 
Kopplingen till Fänrik Ståls sägner och Sven Dufva´s kamp mot ryssen kan väl vara lite tydligare men det finns helt klart likheter. Här är Fänrik Carl Ståhle´s sägner om Sveriges svek mot sitt eget folk och bitterheten över hur Sverige behandlar sina landsmän. För även jag har gjort militärtjänst och slagits (på låtsas) för mitt fosterland.  
 
Denna gången gäller det naturligtvis fastighetsskatten och EUs nya direktiv om energilagstiftning som riksdagen utan omsvep gör till lag. För Sverige är ju bäst i klassen och över 50% av alla lagar som röstas igenom i riksdagen kommer från just EU direktiv.  
 
Och snart så kommer varje hushåll i Sverige att inte bara få betala fastighetsskatt utan vi kommer också att få betala dyra pengar för att en oberoende energibesiktare ska utvärdera om vårt hus är energisnålt eller inte. Som om inte elräkningen redan gjorde det?  
 
Frågan som var och en bör ställa sig är vad våra beslutsfattare ska använda denna energibesiktningen till? I mångt och mycket blir denna inspektion detsamma som att fastighetsskattens underlag görs av energibesiktarna. M.a.o. förstärks anledningen till att ha fastighetsskatten kvar och väljarna kommer inte längre själv ha förtroendet att sätt taxeringspoängen.  
 
Göran Persson säger att fastighetsskatten är en bra skatt för folk kan inte flytta sitt hus ur Sverige och Reinfeldt och Alliansen har fått KD att backa på kraven om att fastighetsskatten ska bort för sammanhållningens skull. Men hur håller man samman ett land där över 50% får betala skatt för något de redan har köpt. Eftersom ingen enskild politiker i de etablerade partierna FÅR eller KAN driva frågor som går emot partilinjen så har 2,2 miljoner småhusägare inget alternativ bland dagens riksdagspartier. Vad säger Villaägarna om det? Och hur blir det när vi inte längre får skjuta upp reavinstskatten på vårt boende? Vem ska då ha råd att investera i sitt boende?  
 
Vad säger Miljöpartiet om kretsloppstänkande när hus från 60 och 70-talen måste renoveras eller i värsta fall rivas när hus ifrån 10, 20 och 30-talet bara behöver målas om för att de är så bra byggda från början. Kan det vara så att det lönar sig att bygga dåligt flera gånger om eftersom det är så dyrt att äga?  
 
Med nya Gör det själv-trenden så visar just varje svensk att de verkligen vill stå där på bron och slåss för sitt självbestämmande. Då tar politikerna ut mera skatt på allt från hantverkare, energi eller byggmaterial istället för att utnyttja denna fantastiska drivkraft till utveckling som finns.  
 
Svenskarna måste istället få chansen att bygga med bra svenska material och vårda sina hem utan att det ska straffa sig. Kvalitet och energisnålhet måste löna sig. Samma pengar som går till fastighetsskatt idag borde istället gå till renoveringar av det fastighetsbestånd vi har. Det fastighetsbestånd som vi redan har betalat av ska ju dessutom renoveras med vita pengar. Då kan vår levnadsstandard öka igen. Då blomstrar byggbranschen och då ser vi fler byggkranar som alltid har symboliserat välstånd och en bra ekonomi. Först då kan vi som lägger störst del av vår lön på boende av alla i EU kunna sänka våra bostadskostnader till en för omvärlden normal nivå.  
 
Till skillnad från Sven Dufva som dog på bron av en kula som visste hur den tog. Till skillnad från Sven Dufva som inte hade den bästa av huvuden hoppas jag att svenska folket inte förlorar på bron eftersom de kan använda sina huvuden och slåss för sitt hem med stort hjärta.  
 
Idag har Runeberg tagit steget in 2000-talet genom ett gigantiskt digitalt arkiv som sparar historien till eftervärlden. Det är bra! Denne nationalskald kan man också läsa om i ett annat digitalt fenomen, nämligen wikipedia.org som skapats av den mest decentraliserade och demokratiska strukturen som bara Internet kan erbjuda. De utmanar dessutom Encyclopedia Britannica i minst antal faktafel. Kanske är det så att mångas gemensamma röster kan vara lika bra eller t.o.m. bättre än några få elithjärnors? Kanske kan Runebergs kritik mot de styrande politikernas missbruk ännu en gång göra sig hörd?  
 
Värt att läsa  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Dufva  
 
Carl Ståhle  
Riksdagskandidat för Junilistan och Innehållsansvarig på alltombostad.se  
 

 
 
10)  
 
85 exempel på protektionism inom EU  
 
Nog finns det protektionism mellan EU-länderna. Det visar rapporten 85 exempel på protektionism som Svenskt Näringsliv presenterade. Den visar att det återstår en hel del innan den gemensamma inre marknaden är förverkligad fullt ut. I Sverige har debatten om det sk tjänstedirektivet framförallt handlat om att svenska företag måste skyddas från lönekonkurrens och alltför lite om vilka möjligheter som ett väl fungerande tjänstedirektiv skulle öppna för svenska företag att verka i andra EU- länder. Det är viktigt att det tjänstedirektiv som nu processas inom EU tar bort hinder och etablerar det som är målsättningen med EU-samarbetet; en fri rörlighet för tjänster, varor, människor och kapital. Som förslaget nu är utformat finns det en uppenbar risk för att ländernas handelshindrande regler kommer att finnas kvar. Om det blir slutresultatet innebär det att de företag som tillfälligt vill erbjuda sina tjänster i ett annat land för att prova på en ny marknad måste sätta sig in i varje enskilt lands olika regler. Hinder som kommer att drabba speciellt små- och medelstora företag, som inte har resurser att klara av en sådan process. Förmodligen kommer de istället att enbart verka på sin hemmamarknad, och vi missar en tillväxt. Låt oss hoppas att tjänstedirektivets slutliga utformning öppnar dörren även för de små företagen genom att inte tillåta dessa hinder.  
 
Ladda ner rapporten http://62.20.93.220/PUB200607-005.pdf (pdf, 241 kB)  
 

 
 
Underhållande sommar läsning!  
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com  
Över 6000 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till lägre pris du kommer att bli positiv överraskad!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.