Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

1) Korruptionen i Sverige finns inte?

1B) En veckas korruption i Världen

2) "Sverige är värre än man tror"

3) När Flocken får bestämma

4) Hittills i år har 40 börs-vd:ar lämnat sina jobb

5) BR skall väcka politikerna ! Vem väcker BR?

6) De klarade krisen! Tack Ulo.

7) Näringsdepartementet meddelar att SJ går åter med vinst!

8) Europa får sitt eget GPS system

9) Helg Läsning! Grusvägarnas sociala kapital
av Pernilla Ström

1) Korruptionen i Sverige finns inte?
Den finns! den har ett annat namn.
Bonus, vänskapskorruption, back-kommision, studieresor för likasinnade, en dyrbar tavla som hängs in i vardagsrummet.
Korruptionen i Sverige är idag större än någonsin under modern tid och den sker i allt öppnare former då risken för upptäckt anses vara obefintlig. Det är ytterst sällan någon döms i den privata eller offentliga verksamheten för korrupthet. Istället har det utvecklat sig en slags praxis där gärna dyrbara resor eller annat blir en del av vardagen. Gränsen mellan att förvalta ägarnas kapital och egen girighet är närmast utsuddade. Det är fel på systemet och det är fel på uppfostran.
Jag har haft förmånen att under årtionden arbeta på en bred internationell marknad, har sett den alltmer tilltagande girigheten gripa om sig. Korruptionen är en fara för hela samhället och dess utveckling. Värdegemenskapen är den första som går förlorad varför beslut fattas på basis av egen snäv vinning. Verksamheten man är satt att sköta kommer i andra hand.
Det var därför jag 1995 beslöt mig för att ansluta mig till Transperancy International där jag såg framför mig få igång en svensk plattform. Men inget kunde vara mera felaktig då hela det svenska advokat samfundet är en del av systemet där man inte rör nåt som kan vara skadlig för den egna byrån. Det finns mycket att säga om advokatsamfundets roll som medlöpare och inte som motkraft för att stärka individens rättmätiga säkerhet, eller varför man inte driver frågan om en Konstitutionsdomstol eller en från politiken oberoende domarkår. Detta är ett litet utdrag på hur allvarlig situationen är. Utan klara regler, en respektfull domarkår samt lag och ordning faller samhället allt djupare.
När tidningen SvD tog tag i SL frågan och därefter börja gräva i Landstinget, var det en framgång för ett friskare Sverige eftersom det inte är ett enskilt fall. Då har journalistiken tagit över samhällets övervakande organ att i en demokrati övervaka den egna maktapparaten.
När svenska utredare började intressera sig för Ericsson konton i Schweiz var det inte möjlig korruptionen som var av intresse utan misstanken om man glömt ta upp eventuella skattepliktiga konton i den svenska deklarationen. Det var Schweizarna själva som gjorde en utredning eftersom belopp överstigande 3 miljarder på kort tid lämnade kontot. Där den schweiziska banken UBS som länge legat i skottgluggen från Amerikanska myndigheter för alla sina hemliga konton som används för pengatvätt eller mutor. Varför det nu råkade sammanfalla med en schweizisk utredning med den svenska som dock aldrig hade mutor i visiret.

Korståg mot korruptionen

Transparency International, med hundratalet mest frivilliga jurister och andra kunniga leder den globala kampen mot mutor.
"Århundradets korruptionsrättegång" - med oljebolaget Elf i centrum - har just startat i Paris. Frankrikes statsföretag överlag är ett ormbo av mygelaffärer och statens dolda hand som verkställer ofta ljusskygga affärer i världen. Något som med all tydlighet framkommit i Irak där Frankrikes roll tillsammans med Rysslands varit en helt annan. Det har publicerats åtskilligt om dessa hemliga avtal som alla strider mot FN bojkotten sällan eller aldrig återspeglats i svenskt media. Däremot varit väldokumenterade i andra länders media. En toppolitiker i Sydafrika dömdes nyligen till fyra års fängelse för en skum bilaffär. Polens regering skakas av en mutsåpa i mediavärlden. I Tyskland har åtskilliga ledande personer erhållit kännbara fängelsestraff för mutor till kommunala eller delstatsregeringars medarbetare.

På tio år har Peter Eigen och Transparency International, som han grundat, blivit en röst som statsmän och storföretagsledare lyssnar på med allt större intresse.
Och som korrupta politiker och andra mutkolvar hatar.
- Företagen måste veta att mutor utomlands kan leda till böter och fängelse på hemmaplan. Många affärsmän vet inte att spelreglerna har ändrats.

Det säger Peter Eigen, som är ordförande i Transparency International (TI), en oberoende organisation som, med bas i Berlin och Washington, leder kampen mot korruptionen i världen.
- Korruption är ett hot mot mänskliga rättigheter, mot ekonomisk och social utveckling och mot internationell handel, förklarar Eigen.
TI gör varje år en lista över de mest - och minst - korrumperade länderna i världen, mätt med ett särskilt index. Det anses som det viktigaste och mest tillförlitliga "mutmått" som finns. Där ligger Skandinavien i topp och Nigeria och Bangladesh i botten
Peter Eigen är mutkolvarnas skräck. Hans organisation Transparency International rankar varje år världens mest och minst korrumperade länder.

I januari framträdde Peter Eigen på World Economic Forum i Davos - det årliga alptoppmötet för världens mäktigaste män (och några kvinnor). Där presenterade han TI:s årsrapport Global Corruption Report, en bred kartläggning av korruptionen i världen.
- De företagsledare som samlas i Davos brukar normalt vara arroganta och självsäkra. Men inte i år, säger Peter Eigen, som märkte en klart större efterfrågan på goda råd.
Efter de stora företagsskandalerna i USA - Enron, WorldCom med flera - och avslöjanden om feta löne- och pensionsförmåner var näringslivets toppdirektörer förändrade.
- Nu var de mer ödmjuka och mer mottagliga för vad vi och andra organisationer hade att säga .

1B) En veckas korruption i Världen

AFRICA: African priorities: Democracy isn´t the place to start
ARGENTINA: A President from Patagonia (Opinion)
ARGENTINA: Argentine President-Elect Unveils a Diverse Cabinet
BANGLADESH: Donors express concern over law and order, corruption, HR violations
BANGLADESH: Khaleda urges judges to help establish justice-based society
BRAZIL: Power Couple Governs Brazilian State
CHILE: Lawmaker Detained
COLOMBIA: Colombian troops stole rebel money
EUROPE: Audit firms face European call for transparency
GLOBAL: Call for companies to disclose payments
INDONESIA: A Point of View. Indonesia on the Brink: Again.(Opinion)
JAMAICA: Portia seeks transformation of local governance through municipalities
JAPAN/PERU: Activists Urge Japan to Extradite Fujimori
KENYA: Future truth commission could face controversy over Moi
KOREA: Kogas chief in ´bribery´ arrest
NEPAL: Nepal corruption body begins work
SINGAPORE: Manager faces 105 graft charges
SLOVAK REPUBLIC: Anti-corruption Department Investigating Euro Entry Campaign
SOUTH KOREA: Former spy chief may face arrest
TRINIDAD: ‘Consultant gets $90,000 a month’
TRINIDAD: Slow start for Banking Ombudsman
UK: Average pay package of a FTSE 100 chief rises to £1.73m
UK: ISIS heads oil trade corruption campaign
UNITED KINGDOM: Group urges transparency on oil deals
UNITED STATES: WorldCom Agrees to $500 Million Fraud Settlement
USA: USAID Launches Trade Capacity-Building Initiative
USA: Senate Panel Authorizes Millennium Challenge Account
USA: Accounting Firm Agrees to $1 Million Settlement
USA: An Accountant Tried in Vain To Expose HealthSouth Fraud
USA: Ethics Lacking in Business School Curriculum, Students Say in Survey
USA: Ex-Chief Sues HealthSouth for Legal Costs
USA: MCI Agrees to Pay $500 Million in Fraud Case
USA: S.E.C. Approves Head of Accounting Board
ZIMBABWE: From hope to corruption, tyranny and poverty
ZIMBABWE: From joy and hope to corruption, tyranny and the misery of poverty


2)

"Sverige är värre än man tror"

- Här i Sverige har man uppfattningen att vi är befriade från korruption. Men det är nog värre än vad man tror. Det är en välgrundad hypotes, säger Christer van der Kwast, överåklagare.
Överåklagare Christer van der Kwast driver målet mot två svenska konsulter som misstänkts ha mutat anställda i Världsbanken för att få kontrakt i Kenya. - Målet ska upp i Huddinge tingsrätt i höst, säger van der Kwast, som har 20 pärmar med dokument för sin bevisning.

I januari fick han Riksåklagarens (Klas Bergenstrand) uppdrag att gräva djupare i mutbrott och korruption i Sverige. Vilka problemområden finns? Vad bör man göra åt det? Hur ska samhällets resurser användas? Hur kan man samarbeta över gränserna?

Institutet mot mutor (IMM) har också tryckt på för att RÅ ska se över hur svenska åklagare och domstolar har agerat i korruptionsmål hittills.
- IMM tycker att det är svårt att ge praktiska råd till företagen, för institutet får inte något grepp om rättsfallen.
Därför ska van der Kwast nu syna de korruptionsmål som varit uppe i svenska domstolar under senare år.
- Dom samlade akterna ligger där, säger han och visar på några buntar med ljusgröna mappar i ett hörn på golvet i sitt arbetsrum.
- Cirka 150 avslutade ärenden under tre år. Men detta motsvarar inte på långa vägar verkligheten.

Av alla de fall - anmälda till åklagare - som luktar korruption är det bara var fjärde (24 procent i snitt) som går vidare till domstol.
- Merparten läggs ner. Och i slutändan är det väldigt få, om ens några, som döms.
Varför? Han svarar själv: För att det är oerhört svårt att skaffa fram övertygande bevis i korruptionsmål, bevis som håller i rätten. Det kostar mycket tid och arbete för en åklagare - och därmed mycket pengar för staten.
- Beviskraven är nästan överdrivna. Man måste kunna följa varje steg på pengarnas väg till mutkolven, säger Christer van der Kwast.

Han hoppas också kunna visa att det är lönsamt för samhället att sätta dit mutkolvarna och de som mutar. Det bör leda till högre skatteintäkter, tror han.
- Men detta måste vägas mot skadeverkningarna om vi/RÅ skulle ta fel. Därför måste det ske med omdöme och sans.
Han har bildat ett nätverk av åklagare från hela Sverige, specialiserade på korruptionsbrott. I september ska de få träffa den norsk-franska undersökningsdomaren Eva Joly - känd från Elf-skandalen, "århundradets mutaffär" i Frankrike.
Han knyter också kontakter med Riksskatteverket, Riksrevisionsverket, Finanspolisen, landstingen, Nämnden för offentlig upphandling och med Svenskt
Näringsliv. Och med kollegor i andra EU-länder, Europarådet och USA:s justitiedepartement. Allt för att få information om och synpunkter på hur man bäst bekämpar korruption.

Någon gång i höst räknar han med att lägga fram sina första förslag till RÅ och justitiedepartementet. Men Christer van der Kwast har redan sin "arbetshypotes" klar: mutor och korruption är vanligare i Sverige än vad vi i allmänhet tror.3) När flocken får bestämma

Under årtionden har högsta ledningen i flertalet av Länsbolagen rest och levt loppan på skattebetalarnas bekostnad, medföljande var ofta styrelsen samt fackens reprensentanter.
Det finns att läsa mer om detta på min hemsida sedan mitten av 90talet.
Detta har kunnat pågå därför man i skydd av aktiebolagslagen skyddade sig mot en obehaglig offentlig granskning.
När då till slut det kommer fram handlingar som visar att alla var med på ett eller annat vis – då sluter sig de politiska leden och man hänger ut enbart VD:n samtidigt som man själv endera inte minns eller skyller ifrån sig – jag bara följde med, det var andra som bokade resan.
För detta finns bara ett ord, Ynkryggar! Politiker som förlorad all heder och integritet, borde lämnar politiken snarast.

Då tar jag åter fram frågan, varför är revisorns roll så olika från att verka i ett privat företag där han idag närmast är skatteverkets förlängda arm med långtgående angiveri ansvar och i de offentliga bolagen eller verken där syns eller hör man inget, inte en liten randanmärkning eller information om möjlig försnillning av allmänna medel till huvudmannen.

Detta kräver den djupaste förakt till alla inblandade eftersom detta har fört Sverige till en nivå som andra mutländer, inte långt härifrån. Det är fel på den svenska lagstiftningen som skyddar dom ”egna”, det är ett systemfel av stora mått.
De senaste åren har det duggar tätt med personer som tappat kontakten med verkligheten och ansvaret inför skattebetalarna, allt från en Landshövding som klipper kvitton och inte fälldes i domstol fram till Landstingets styrelse för sjukvård i Stockholm som far runt för miljoner där man inte ens minns gjord resa.

Det finns all anledning att upprepa – ta bort alla bolag och kommersiella verksamheter från politiken – frestelsen är för stor, inkompetensen för påtaglig.
När flocken får bestämma finns det inga gjorda fel – allt går att rättfärdiga!
4) Hittills i år har 40 börs-vd:ar lämnat sina jobb
Vd-snurren på börsen närmar sig turbotakt. Hittills i år har 40 börs-vd:ar lämnat sina jobb. Av de 30 "katapultstolar" som Affärsvärlden identifierade före årsskiftet har elva skjutits ut.

Chefskarusellen bland börsbolagen visar inga tecken på att sakta in. När Affärsvärlden strax före årsskiftet siade om vilka vd:ar som satt löst inför 2003, och jämför med facit hittills i år, borde de som ännu sitter kvar blekna av pur förskräckelse. Av de 30 hetaste "katapultstolarna", som identifierades i Affärsvärldens Placeringsguide har 11 fått lämna sina jobb, på mer eller mindre frivillig väg.

Rotationen är stor även på mindre heta stolar. Totalt har 40 börs-vd:ar lämnat sina poster redan innan 2003:s fem första månader förflutit. Siffran kan jämföras med 2002, även det ett år då chefskarusellen snurrade snabbt och 70 vd:ar lämnade sin post. Takten är därmed redan betydligt högre än vid samma tidpunkt förra året. Håller den i sig kommer över 100 att ha bytts ut innan årets slut.

Trenden är densamma världen över. Enligt en färsk undersökning från Booz Allen Hamilton, gjord på världens 2 500 största börsbolag, sparkades förra året 39 procent av vd:arna, att jämföra med 25 procent året dessförinnan. Booz Allen Hamilton menar att vd:arna har ett så starkt tryck på sig så att man får gå tillbaka till 30-talsdepressionen för att finna en motsvarighet.

Men det finns en väsensskillnad, i många länder får alltfler VD:ar och styrelse ledamöter fängelsestraff för sin girighet för personlig vinning samt för hur man lurat småspararna på deras pengar.
När blir det handling i Sverige och inte bara läpparnas bekännelse?

5)

BR skall väcka politikerna! Vem väcker BR?

I tidningen Trafik Forum (4-2003) kan man läsa att BR erhållit en ny medarbetare som har som sin uppgift att väcka politikerna. Min fråga är istället vem väcker BR? Vem väcker styrelsen? När vaknar länsförbunden och kräver en total renovering av branschföreningen?

Att konstatera att bussbranschen blöder, så enkelt. Det gör hela Sverige ifall någon skulle ha missat det hela.

Bäste Christer Lindblad, det är inte bussbranschens självförvållade huvudlösa avtal med länshuvudmännen som är problemet utan är det ett systemfel som är problemet.
Så länge branschen inte vågar ta på sig rollen att skriva en vitbok eller på annat sätt visar en utväg ur en hopplös spiral där man ständigt begär högre ersättning som man inte kan få, då det statsfinansiella läget helt enkelt inte tillåter mer utgifter.
Sverige blöder ekonomiskt som ett såll sedan många år tillbaks!

Bussbranschen kommer inte få mer bidrag – tvärtom det kommer att skäras överallt även bortom smärtgränsen – även om det svider – det finns inga pengar att fördela längre.

Enda hoppet för branschen är att sätta sig ned med folk utifrån och komma med förslag till stora besparingar som ytterst kan vara lönsamt för alla.

Jag har tidigare nämnt några möjligheter,
1) avveckla länsbolagen, här finns en besparing på minst 10 miljarder omgående.
2) Fri trafik, bort med alla trafiktillstånd, där kommunerna får ta sitt eget ansvar
3) En nationell biljett, med datatekniken kan utfärdas överallt och avräknas automatisk utan personal inblandad för att gälla på alla trafikslag. Något som skulle ge svenska turister samt från andra länder en enkel möjlighet att resa och upptäcka Sverige.
4)Bryt upp alla fastkörda strukturer.
5)Implementera datortekniken fullt ut i alla led
6)Ta bort skatt på inkomst upp till 150.000 kronor per person och år
7)Ta bort alla skatter som belastar busstrafiken idag, momsen nedsätts på fordon till 3%.
8) Sänk momsen till EU:s lägsta momssatts 3% på all persontrafik
9) Ta bort alla regler som begränsar svensk busstrafik, särskilda lokala miljölagar, vilka dessutom är olagliga enligt EU lagen. Sverige är med i EU och då skall de regler som man gemensamt beslutar gälla varken mer eller mindre.
10)Gör om BR och sätt dit folk från näringslivet och tjänstesektorn, överväg om att bli en del av Svensk Näringsliv med de resurser dom har.

Men.....
Under tiden fortsätter kräftgången utför, alla ifrågasätter allt, upphandlingar överklagas vilket leder till slut blir det bara jurister som skickar in anbud som skall tolkas av jurister, personer utan ekonomisk ansvar. Med all tid i världen på sin sida samtidigt som bussbolagen, de som finns kvar kvävs stilla och säkert.

Ibland undrar jag var förhoppningsfulla personer som Christer kommer ifrån, från Mars?6)

De klarade krisen heter rubriken i senaste tidningen Trafik Forum (4-2003), i stort uppslagna artiklar fylls stora delar av tidningen med personer från företag som alla berättar hur dom fick hantera en krissituation när företagets bussar råkat in i en olycka med personskador.
Tack Ulo, en länge efterfrågad research med mängder av uppslag för resten av branschen att ta till sig.
I varje företag i denna bransch borde det finnas en handlingsplan, i bussen, på kontoret och hemma hos cheferna.

Det jag saknade var några av de företag som hade liv att beklaga i olyckor i annat land, där blir allt genast mycket svårare, språk, avstånd, kommunikation ifall föraren är skadad, reseledarens roll och utbildning.
Men det kommer väl fler tidningar!

Om allt löper bra – då blir det bara notiser i tidningen!
På GDG var vi förskonade från olyckor av större omfång trots att en stor del av vagnparken befann sig i andra länder och mängder av svenska och utländska åkare körde för oss.
Vi hade Allan Björck som ständigt hade under lågsäsong flerdagskurser med samtliga som var berörda i trafiken, med Brandkårer och folk från Polis och Bilprovning, det var nog ett av de klokaste investeringar vi gjorde för hela företaget.

Annat skulle det bli under mina 11 år inom färje & kryssningsrederier.
Det började med att M/S Sally brann på Finnboda Varv.
Vi hade brand på M/S Eurosun med över 800 passagerare ombord utanför Kanarieöarna under grov sjöhävning.
Vi hade en grundstötning i en small infart med starka strömmar i Alaska med S/S Enchantled Sea , 900 pass där man drog upp ett hål i fartygets sida som var 15 m längre än det som fick Titanic att sjunka.
Vi hade en brand ombord på den Ryska Kryssningsfärjan Anna Karenina i St Petersburg med dryga 1000 pass ombord.
Vi hade ett mindre kryssningsfartyg på sträckan Norrköping – Riga där en våg slog ut hela fartyget för ett antal minuter tillräckligt för att vid ankomsten till Norrköping hundratal passagerare var skadade, ambulanser på kajen så långt ögat kunde se. Det var bomber ombord på flera fartyg som alla kunde fixas i det tysta. Säkerheten kom att kretsa runt allt och prägla vår vardag.
Vi hade charter på ett grekisk kryssningsfartyg M/S Baltica som gav oss många rubriker vilka samtliga var helt felaktiga då samtliga fel som uppdagades var INNAN vi tagit över fartyget i charter, men sådana teknikaliteter struntar hungriga och sensationslystna journalister som ser sitt stora scoop, framför allt när nyheten lämnas av en person från myndigheten som
var satt för att kontrollera fartygets sjöduglighet i all dess mening. Men tips pengar från en viss tidning hägrade, då spelar sanningen en underordnad roll.

Vi hade en amerikansk expert för sjösäkerhet från US Navy som for runt till alla våra fartyg och drillade besättningar i säkerhet. Denna investering ledde till att alla olyckor vi skulle råka ut för endast blev en notis i media–det fanns ingen skandal att skriva om. Att tusentals passagerare tidsvis var i livsfara, var ingen nyhet, däremot att ett fartyg inte kunde segla iväg eftersom vi inte tog över chartern förrän fartyget var godkänd. Detta enligt avtal med berörda myndigheter, det fyllde tidningar och övrigt media i flera dagar. Sila mygg och svälja kameler.
Mitt råd är att man ser över inte bara handlingsplaner, utan inte minst ständiga utbildningar med brandkår, polisen samt media experter. Rådgör med kollegor vad som kan göras för att lära dig säkerhet inom företaget och i själva bussen. Varför inte tre – fyra mindre företag som slår sig ihop i detta arbete?

Får jag ge några exempel, när vår Säkerhets sjöfartsexpert var ombord på Ånedin linjens båt och vi hade utrymning med rökfyllda korridorer. Kaptenen och jag satt i en hytt längs ned, var det ingen som hittade oss och vi hittade inte ut. Då i säkerhetsdrillen ingår att fartyget släcks ned, allt är becksvart.

Detta ledde till att vi på några dagar utvecklade med en entreprenör i Huddinge en självreflekterande tejp (1m)material som finns på trafikskyltar och la in 2 st självlysande pilar som skall leda till närmaste utgång. Återvändskorridorer och dörrar markerades så att folk i panik inte skulle krypa in i en fälla utan skulle ha en chans och komma ut. Efter att systemet implementerats och vi gjorde ett nytt prov med rökfyllt fartyg – lös väggarna och det var bara med full fart krypa till närmaste utgång. Några dagar senare hände den tragiska olyckan med Scandinavian Star på Kattegatt där färjan brann med många dödar. Dagen efter kommer folk från sjöfartsverket i den fasta övertygelsen att stoppa M/S Baltic Star, med Panama flagg, Pakistansk besättning och ett 40 år gammalt fartyg i Stockhom. ( att det är det mysigaste fartyget spelar i dessa sammanhang ingen roll)
När man körde säkerhetsproven, eld ombord och utrymning upptäckte man vårt refleks system och den fantastiska verkan den hade.

Fartyget fick fortsätta segla och gör så än idag.

Gör aldrig avkall på säkerheten! Det gäller liv och hanteringen med media kan innebära att ditt företag inom loppet av minuter upphör att fungera för alltid.

Tack Ulo, att du tog upp detta ämne i så detaljerade artiklar.


7)

Näringsdepartementet meddelar att SJ åter går med vinst!

Företagen med statligt ägande redovisade ett resultat efter skatt på 6,9 (4,4) miljarder kronor för perioden årets första tre månader,
enligt den i dag publicerade delårsrapporten från Regeringskansliet.

Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av att TeliaSonera och Vattenfall redovisade resultatförbättringar. Men även att till exempel
SJ har vänt resultatet från förlust till vinst under första kvartalet.

Marknadsvärdet på de börsnoterade företagen där staten är delägare har utvecklats något sämre än Affärsvärldens generalindex från årsskiftet
fram till 9 maj. Statens noterade innehav sjönk under denna period med knappt 4 procent samtidigt som generalindex steg med 2 procent.

- Jag är glad över att de statligt ägda företagen totalt kan redovisa en bättre utveckling det första kvartalet. Min förhoppning är att även de bolag som är i en svår branschsituation skall kunna vända
utvecklingen framöver, säger näringsminister Leif Pagrotsky i en kommentar till kvartalsrapporten.

- Av de 49 företag som redovisas i rapporten redovisar 34 (29) företag vinst och 11 (16) företag förlust. Fler gör vinst och färre förlust,summerar Leif Pagrotsky rapporten.

Företag med statligt ägande utgör en betydande andel av det inhemska näringslivet. Kvartalsrapporterna är ett instrument för att öka genomlysningen av dessa företag.


TS anm;
det är lönsamt med kärnkraft i annat land liksom att vara ägare till kolkrfat.
När får någon ta ansvaret för detta hyckleri?

Är det inte dags att starta upp alla svenska kärnkraftverk -- och exportera ström till Europa? Inkomsterna är rena nettot för landet!


8)

Europa får sitt eget GPS system Grönt ljus för Europas gps-satellit.
Ett år försenat blev det klart den 26 maj dvs i går kväll grönt ljus för Galileo, den europeiska motsvarigheten till det amerikanska navigeringssystemet gps.


Medlemmarna inom den europeiska rymdorganisationen ESA enade sig slutligen om finansieringen av projektet. Utvecklingskostnaderna på 1,1 miljarder euro ska fram till 2005 delas lika mellan ESA och EU. Uppbyggnadsarbetet av satellitnätet de närmaste två följande åren ska finansieras med privata medel till två tredjedelar. Totalt beräknas systemet kosta tre miljarder euro och sysselsätta 150 000 människor. Centrum för verksamheten kommer att förläggas till Tyskland. Om detta rådde det tidigare en konflikt mellan de stora deltagarländerna Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. Den senaste striden, som orsakat den senaste förseningen, har dock gällt hur stor del av projektet som ska tillfalla Spanien. Spanjorerna har krävt en större del än de 9,51 procent man ursprungligen tilldelats. Sveriges bidrag är 2,36 procent. När Galileo enligt planerna tas i drift 2008 består det av 30 positioneringssatelliter, 27 i drift och tre i reserv, som placeras i tre banor på 23616 km höjd.


9) Helg Läsning!

Grusvägarnas sociala kapital
av Pernilla Ström, ekonom och debattör.

Jag har en hemlig vurm. Jag gillar vägar. Jag gillar att gå på gamla vägar.

Jag gillar Eriksgatan och att veta att här, just här, har tronpretendenter och usurpatorer genom århundradena sprängt fram med sin uppvaktning i hopp om att vinna politisk legitimitet och allmogens sanktion för sin nya status.

Jag gillar vägarnas väg, Appia Antica: att ströva fram i den heta solen, skuggad av platanerna, en loj semestersöndag och veta att här, just här, har människor gått, om inte sedan urminnes tider så åtminstone under de senaste två årtusendena.

Jag gillar stenbeläggningar, där man kan se hur hjulen från tunglastade kärror karvat djupa spår i stenen.

Jag gillar vägar där människor har letat sig fram, århundraden före mig, samtida med mig.

För har ni tänkt på hur mycket vägar har att berätta; om det samhälle som omger dem, om det samhälle som skapade dem?

Ta till exempel de här ursvenska gropiga grusvägarna, med grässträng i mitten, inramade av stengärdsgårdar och magra beten; grusvägar likt dem som ledde Karl-Oskar och Kristina på en knirkande oxkärra, bort från knappheten och svälten.

Det är svårt att färdas på en sådan väg utan att förnimma andhämtningen från dem som röjde skogen och från dem som rensade åkern från sten; utan att höra klappret från tofflor och hästskor. Det är svårt att avskärma sig från ljuden från århundradens slit och vedermödor; från ett fattigt bondeförflutet, som i dag kan tyckas oss så fjärran, men som alls inte är så avlägset.

Frivillig samverkan
Enligt Robert Putnam, den amerikanske statsvetaren, är skillnaden mellan ett gott och fungerande samhälle och ett icke fungerande samhälle det sociala kapital som byggs upp mellan människor i frivillig samverkan. I ett gott samhälle litar människor på varandra. Där bygger människor små samhörigheter, sina egna mikrokosmos i det stora. I ett samhälle som inte fungerar – t ex södra Italien – saknas sådant socialt kapital.

I USA spårade Putnam tecken på upplösning, då människorna där börjat bowla ensamma i stället för tillsammans.

Bowlingsporten i Sverige är nu inte så utbredd att den kan tjäna vare sig som termometer eller värdemätare för sociala relationer eller samhällsgemenskaper.

Men jag tror att vägarna kan göra det.

Ordningen återställs
Vårt hus på landet ligger drygt 2 kilometer in på en slingrande grusväg. När vi köpte tänkte jag att det skulle bli problem med den där långa vägen, inte minst vintertid.

Det blev det inte. Vägen sköts exemplariskt. Knappt hinner de första snöflingorna singla ner från oktoberhimlen förrän plogen är ute. Knappt hinner tjälen gräva gropar i ytbeläggningen förrän de fylls med nytt grus. Knappt syns de första räfflorna till det som kan bli en tvättbräda, förrän väghyveln återställer ordningen.

Ansvarig för vägen är den förträffliga Rosmossens vägsamhällighetsförening. Till den betalar vi, var och en som bor längs vägen, en avgift. En gång om året hålls årsmöte. Samfälligheten diskuteras ingående. Ett långt, välskrivet protokoll genereras. Så har det varit och fungerat genom årtionden.

Emellanåt måste jag färdas på en annan lång och slingrande grusväg. Den är raka motsatsen till vår. Ofta är det svårt att ta sig fram på grund av alla djupa hål, sprickor och gropar. Stundom är den direkt ofarbar. Ändå är den hårt trafikerad.

Även där finns en vägsamfällighetsförening. Men en av fastighetsägarna driver en verksamhet med ett 50-tal besökande bilar varje dag. De övriga fastighetsägarna tycker att anläggningen ska betala högre avgift än de övriga; trafiken dit – och därmed vägslitaget blir ju så mycket större. Men det vill han inte. Och ingen gör därför mer än vad man absolut måste. Det är väl ungefär som att bowla ensam.

Hög välståndsnivå
Det går dock att bedriva putnam-studier även på en högre, makroekonomisk nivå. Antag att vi hade en samhällsforskare, som inte visste någonting om Sverige, som landade i Norrland. Förmodligen skulle han strax bli fascinerad över de stora breda, fina vägarna som drar fram hart när utan någon som helst trafik genom den täta granskogen. Eftersom en god infrastruktur är en kollektiv nyttighet – det vill säga sådant som många drar gemensam nytta av, men få har lust att finansiera på egen hand – brukar den vara förknippad med en hög välståndsnivå. Säkert skulle vår forskare dra slutsatsen att här har vi det gott ställt och ett synnerligen väl fungerande samhälle.

Men sedan skulle han kanske ta sig till huvudstaden, dess hål i gatorna, dess nödtorftigt lappade tjälskott och påvra vägbeläggningar. Och rimligen skulle han då komma på andra tankar – som att det där han såg i Norrland mer var resultat av lobbying och intressepolitiska maktkonstellationer, mindre en fråga om samverkan och effektiv fördelning. Antagligen skulle han kunna skriva både mycket och utförligt om tillståndet i det svenska samhället bara genom att utforska vårt vägnät och dess standard.

Grov indikator
Privat har jag dragit viss nytta av egna, lokala vägstudier. När vi varit ute och letat gård, har vägen dit varit en viktig faktor. Inte nödvändigtvis för att den ska kunna klara tunga transporter. Utan för att dess skick säger ett och annat om människorna i grannskapet.

Det är en grov indikator. Men den har visat sig fungera förvånansvärt väl.

Och det finns ju trots allt inte så många bowlinghallar på den svenska landsbygden.
Sänder till läsare av mitt ”Newsletter” soliga hälsningar till ett Sverige när det kanske är som vackrast och inte minst grönast.
Trevlig Helg!


Eder tillgivne

Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.