Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch
Varning Schönfelder Newsletter nr 18 den 1 september 2003Bäste läsare, vi närmar oss viktiga händelser som samtliga sker i september,
EMU är kanske den viktigaste för framtiden vilken berör dig mer än något annat som medborgare och som företagare, det finns inte ett enda vägande skäl varför Sverige inte skall införa EURON, något som du för övrigt redan varit med och röstat om tidigare i samband med att Sverige gick med i EU 1995. I avtal med Maastricht har vi alla förbundit oss att vara med i EMU, att nu röstar nej är ett svek mot ingångna avtal vilket tas av vänster partierna som intäkt för att Sverige skall lämna EU och då har vi en helt annan fråga som folket skall ta ställning till. Ett nej är ett ja till vänsterpartierna!

BR skall ha årsmöte i Göteborg och det skall röstas fram delvis en ny styrelse samt ordförande, det är dags att se över hela BR i grunden, något som inte skall göras av branschens folk. Ett framtida BR skall rimligen ta tag i dom stora och viktiga frågorna och kraftfullt arbeta för en fri konkurrens. Där avvecklingen av länsbolagen är en av de viktigaste åtgärder för din framtid som företagare. Vidare få bort alla särregler som begränsar företagsamheten, miljözoner och se även punkt.7.

Kom ihåg att Länsbolagen nu vill komma över all trafik i Sverige, från skolskjutsar till färdtjänst, elefanten har fått elefant sjuka och vill växa! Du som företagare är då helt i händerna på monopolisterna och deras villkor.
BR i vanlig ordning ser inga faror, det gjorde dom inte heller när länsbolagsreformen skapades, nu gråter man krokodiltårar hur dåligt det går ekonomiskt för branschen, en del behöver facit i handen för att begripa orsak och verkan och för BR räcker inte ens detta.
I regeringen är det ingen som lyssnar på gnäll månsarna på BR, läs punkt 7 och du kommer att förstå att BR är en hopplös förening ur tiden. Mycket snack, många middagar, många resor utan handling. I bästa fall en förening och arrangör av årsmötes dansen!
Vasallerna och alla övriga ryggdunkande medlöpare kan beskådas i Göteborg.
Festen kan börja.
Eller som Ulf Nilsson ( Expressen) uttrycker det under punkt 12
När personligt ansvar upphör att gälla på samhällets topp uppstår rättsröta.


===========================================


Innehållet ur detta Newsletter!


1) Elefanterna har årsmöte och kongressar i Göteborg

2) UD fortsätter med att utbilda Sverige representanter!

3) Ryssar kan bli terroristförsäkrade

4) Äntligen någon med visioner!

5) EMU i slutspurten

6)Buss webb siten för Sveriges Bussresearrangörer, och det är GRATIS!

7) Näringsminister Leif Pagrotsky vill ha med näringslivet i regeringens
arbete med att minska krångel för företagen. BR är inte tillfrågat!

8) Den 11:e September! AMERICA A TRIBUTE TO HEREOS. Av Toni Schönfelder

9) EMU-debattens bisarra inslag av Pernilla Ström ekonom och debattör.

10) Rankning och mätning av några siter som finns på Internet!

11) Insändare Sveriges Turistråd värre än någonsin.

12) Ulf Nilsson ( Expressen) 70 år fyllda, aktuella klipp om EMU, rättsröta, skurkar till politiker!=========================================
1)

Elefanterna har årsmöte och kongressar i Göteborg

September är en händelserik månad, skolorna har börjat och trafiken börja rullar igen, det är årsmöte för BR i Göteborg ( se också punkt 7) och SLTF skall avhålla Partigruppsöverläggning, årsmöte och kongress.
Tillsammans har BR med SLTF i anslutning en Persontrafikmässa, säkerligen jätte intressant.
Därutöver avhåller UITP sin 3:e kongress. OBS att det är den 3:e efter 40 år som organsiation.

Vad är UITP? Det är en sammanslutning av verksamheter som bedriver lokaltrafik i kommunal eller en motsvarighet till Länsbolagen i andra länder.

Verksamheten har funnits i ett 40 tal år och som allt annat som bekostas av skattebetalaren skapas en egen dynamik där möten sker i Sydamerika, Australien, USA och andra exotiska platser eller med andra ord så långt bort man kan komma från svensk lokaltrafik.

I år är det Sverige med SLTF som står som värd, vilket kostar en och annan skattekrona.
Eventuell kritik plockar man ned med att besökarna från andra länder spendera ( sina länders skattepengar) i Sverige och med 25% moms och andra intäkter för hotell, taxi, restauranger, landningsavgifter på Landvetter kanske en och annan även flyger med SAS blir det samhällsmässigt ett överskott! Blir det? I vart fall ökar turiststatistiken till glädje för många.


Det enda positiva som kan sägas är att man i lilla Sverige (samhällsekonomiskt lika stort som Stor Hamburg) lyckats med att få allt på en plats och därmed minskar utgifterna för utställarna samt att man kan visa upp hela utbudet i form av kringtjänster som finns runt kollektivtrafiken.

Kanske det finns någon som kan ställa frågan varför man måste ha ett konvertibelt länskort för hela Sverige för en icke föraktande summa som lär sluta i bästa fall runt 15 miljarder kronor samtidigt som samma spendersamma länsbolags politiker beslutar att skära ned i trafiken i brist på pengar. Vad är det som är så viktigt med detta? 99% är lokala resenärer, varför dessa nu skall ha ett Sverige kort till en orimlig kostnad, denna fråga skulle vara intressant att få ett svar på? I egenskap av skattebetalare har rätt att begära en redovisning!

Gratis länstrafik hela livet!
Alternativet hade varit att låta alla Stockholmare eller andra länsbolagskunder som kommer till Norrland eller Skåne resa gratis i all evighet.
Då dock politiken står över förståndet, har ambitiösa tjänstemän lyckats dilla i länsbolagspolitikerna att med ett kort för hela Sverige ökar kundunderlaget till kollektivtrafiken. Sådant kan bara ske när de som kommer med dylika förslag inte förstår ett skvatt med vad de sysslar med och de som beslutar befinner sig i samma situation.

Någon kanske undrar hur jag får fram 15 miljarder kronor, det är ganska enkelt, själva systemet kostar för hela landet ca 4 miljarder, sedan skall varje fordon tas ur trafik för installation av nya betalmaskiner, det är stillestånd, det är folk som skall installera för en timpeng som ligger på ca 1000 kronor, det krävs oänderligt med möten mellan datatekniker och länsbolagens tjänstemän, resor, traktamenten, nya program som kommer att kostar minst 250 miljoner eller mer, nya servrar, som skall vara konvertibla med befintliga system vilket många inte är idag, varför det krävs nya system och så skall SJ och privata tågbolagen in i systemet, det kommer att ta en ca 5 – 7 år. Inte att förglömma driftskostnaden och alla ständiga uppdateringar.

Innan systemet ens börja fungera samtidigt som alla sitter fast i något som påminner tågets spår system, det finns inga möjligheter till avvikelser, till förnyelse utan att systemet skall braka ihop.
Mot mänsklig dumhet finns det inga gränser, och pengar som inte finns, slösas bort på något som inte efterfrågas eller har någon nytta. Alltihopa är ett idiotisk påfund utan samhälls nytta.
Har någon gjort en kostnadskalkyl vad projektet Tågplus har kostat skattebetalarna till vilken nytta?

Egen dynamiken går igen. Nästa ekonomiska vansinne är Skånetrafikens projekt där man vill lägga in allt som rör sig så att en person från Tomelilla kan hitta enklaste kollektiva färdvägen till Berlin! Det har ta mig attan slagit slint på hela gänget, kollektivt.

Om det nu är ett politisk måste, att tant Emma i Pajala skall resa på samma kort med länsbolaget i Norbotten, vidare med Rikstrafiken/ Connex med SJ och länsbolaget i Skåne så kan detta lösas med en enkel dator. Ett kort med ett chips. Hela systemet kan lätt lösas för mindre än 1 miljon kronor och en enkel PC!

När elefanterna är framme då är 15 miljarder en spottstyver, det är som i Sovjet, pengarna äskas och förbrukas och så här pågår det år efter år, väga samhällsnyttan mot ekonomin är av största ointresse. När länsbolagen bildades så försvarade Monica Andersson och Claes Tjäder till trafikutskottet samt till finansutskottet att det kommer att kostar max 800 miljoner kronor, det blev minst 40 miljarder i direkta och indirekta kostnader och vi har inte sett slutet än!

Till slut finns det inga pengar kvar att spendera och hela systemet brakar ihop, likheten med Sovjet är slående.========================================

2)

UD fortsätter med att utbilda Sverige representanter!

Svenska honorärkonsuler i Indien, Japan, Nepal, Maldiverna, Pakistan
och Sydkorea kommer på en veckolång konsulkonferens i Sverige, med
början söndagen den 31 augusti.

Ett viktigt syfte med besöket är att stärka konsulernas roll som
främjare av Sverige och det svenska näringslivet.

I Stockholm besöker de elva konsulerna bland annat Ericsson och Kista
Science Park. De kommer även att träffa representanter från bland annat
Exportrådet, Svenska Institutet, Turistrådet och Invest in Sweden
Agency. Under dagarna i Göteborg besöks bland annat Business Region
Göteborg, SKF, Volvo, Göteborgs hamn och fartyget Ostindiefararen.=========================================
3)

Ryssar kan bli terroristförsäkrade
Arrangörer av stora tillställningar i Ryssland kan tvingas köpa antiterroristförsäkring till sina åskådare. Rysslands inrikesminister Boris Gryzlov anser att arrangörerna måste ta ansvar för publikens säkerhet.
(samme Gryzlov är god vän med Oligarken som har Rysslans största försäkringsbolag, en sådan tillfällighet)=========================================

4)

Äntligen någon med visioner!

Med hjälp av tåg som gör 300-350 kilometer i timmen på nya höghastighetsbanor skulle tåget kunna fördubbla sina marknadsandelar, enligt en rapport från KTH.

Järnvägsgruppen på KTH har studerat förutsättningarna för Europakorridoren, höghastighetståg i Sverige ner till Hamburg. Fullt utbyggd skulle korridoren ge trafikökning som är större än effekten av hela Banverkets framtidsplan, visar rapporten.

Banverket är inte lika imponerade, men järnvägsgruppen låter sig inte nedslås utan vill presentera det för riksdagens trafikutskott.


==========================================

5) EMU i slutspurten

(se även punkt 9 Pernilla Ström samt Ulf Nilsson under punkt 12)

NEJ TILL EMU SPRIDER FELAKTIGA UPPGIFTER

Paraplyorganisationen Nej till EMU har i sin kampanj spridit felaktiga uppgifter både via sin hemsida och genom en folder som har delats ut i Stockholm. Det rapporterade Sveriges Radios Ekoredaktion under måndagen, enligt TT.

Bland annat har organisationen hävdat att den europeiska centralbanken, ECB,har förvaltande, lagstiftande och dömande makt. Vilket är en inkorrekt uppgift. Denna uppgift har nu Nej till EMU dragit tillbaka genom ett pressmeddelande. "Det är ett misstag från vår sida och det är beklagligt att det skett, men vi drar givetvis tillbaka materialet", sade Dag Larsson, viceordförande i Nej till EMU i Stockholms län.

Vidare har även organisationen påstått att "ECB har även rätt att bestraffa medlemsländer med böter om de inte följer de beslut som bankstyrelsen tar". Även denna uppgift är felaktig. "Detta regleras i ECB-stadgan och i ministerrådets förordningar. Det finns en generell rådsförordning om sanktioner. Det är bara företag som drabbas av sanktioner. Det där påståendet är alldeles fel", förklarar Gustaf Adlercreutz, rådgivare vid Riksbankens internationella avdelning, till Svenska Dagbladet. Men denna uppgift tänker inte organisationen korrigera, trots att de efterlyser en saklig eurodebatt.

I Nej till EMU ingår bland andra Centernej till EU, Fackliga EU-kritiker,miljöpartiet, vänsterpartiet och Verdandi.

==========================================

6)

Buss siten för Sveriges Bussrese arrangörer, och den är GRATIS!

http://www.bussresa.com

Med en rankning på 688.113 ligger man bland de främsta på nätet vilket visar att siten har många besökare. Under punkt 8 kan du läsa vad man kan åstadkomma gemensamt, bidrar därför du också med att göra en bra innovation bättre med mer innehåll.

Är du bussresearrangör borde du ta tillfället och vara med i ett lovvärt arbete som Emil och kollegor lagt ned för Bussbranschen.

Ju fler som finns med, ju större möjlighet har du att kunderna upptäcker dina resor.
Nu spelar det ingen roll om du bor långt inne i landet, det är gemenskapen att finnas med och att synas som gäller. Även folket i landet har datorer och barnen hjälper sin föräldrar att hitta resor på nätet. I mina Newsletter nr 14,15 och 16 kan man se att merparten av alla bussresearrangörer har visserligen webb siter, som dock nästan aldrig besöks eftersom man inte hittar dessa. Tar nu chansen och kontaktar Emil emil@bussresa.com och diskuterar hur du kan vara med, med hela ditt utbud. GRATIS!
Gör det nu och väntar inte!


========================================

7)

Näringsminister Leif Pagrotsky vill ha med näringslivet i regeringens
arbete med att minska krångel för företagen.


- Att göra det enklare för företagen är en högt prioriterad uppgift för
mig som näringsminister, och det är viktigt att näringslivets
organisationer deltar i det arbetet, säger Leif Pagrotsky.

Regeringen ska sätta upp ett mål för att minska krånglet för företagen.
Men för att ett sådant mål ska vara meningsfullt krävs ett verktyg för
att mäta förenklingsarbetet. Därför har ITPS (Institutet för
tillväxtpolitiska studier) utarbetat ett förslag till hur man ska kunna
mäta administrativ börda för företagen.

- Nu har vi en modell att utgå ifrån, men jag är angelägen att
näringslivet nu tillsammans med regeringen är med och trimmar den här
modellen för att den ska bli så användbar och så bra som möjligt.

Leif Pagrotskys inbjudan till näringslivet gjordes i samband med ISA:s
(Invest in Sweden Agency) internationella konferens i Stockholm i dag.
Leif Pagrotsky framhöll att det inte bara är av stor betydelse för de
inhemska företagen utan också för utländska investerare att Sverige går
i bräschen för regelförenkling.

- Sverige ligger redan långt fram när det gäller enkla regler och
effektiva rutiner för företagen, inte minst på IT-området. Det ger oss
konkurrensfördelar. När mätmodellen är klar kommer vi att sätta upp ett
ambitiöst mål för att bli ännu bättre, säger Leif Pagrotsky.


------------

Toni anm: Bussbranschen BR som inte är inbjuden, inte helt ovanligt, borde ha ett och annat att komma med , inte minst där man kan visa Länsbolagens förlamande hand över en hel bransch!
I september är det val till nya styrelse ledamöter i BR, det är dags att göra din röst hörd och välja bort alla soffliggare till styrelse medlemmar.=========================================

8)

Den 11:e September! AMERICA A TRIBUTE TO HEREOS, av Toni Schönfelder


Den 11:e September 2001 förändrades världen, om detta har det skrivits mycket.
Det jag vill skriva om är en fullständigt fantastisk händelse som bara kan fungera i en fri och konkurrensutsatt värld.

Alltmedan världen chockades av en lika obegriplig händelse när flygplan flög in i World Trade Center, när en hel kontinents flyg tvingades landa på närmaste flygplats, för att bli stående i dagar, bara att organisera detta är en bedrift. Inom några timmar flög inte ett enda civilt flygplan över en hel kontinent. När alla satt som klistrade framför TV skärmarna, kunde en chockat värld följa ett makabert skådespel som bara är möjligt i ett fritt land med en fri media. ( Ni kanske kommer ihåg att det tog åtskilligt med timmar för SVT att börja sända nyheten, så fungerar en statsdirigerad radio och tv kanal, eller så satt cheferna på nåt intern möte och fick inte störas)
Samtidigt som alla flygmaskiner stod på marken sitter ett par grabbar och från ingenting söker kontakt per telefon med alla ledande välrdsartister, TV bolag, Film studier och allt och alla inom show business för att möjliggöra en Benefit gala utan publik av säkerhetsskäl endast 5 dagar senare.

Man samlar ihop hundratalet av världens mest kända artister i en hemlig studio, får telefonbolagen att kopplar ihop ett jätte nät av telefonlinjer med obegränsad kapacitet, banker som ordna med konton och kreditkorts samt kontantbetalningar på ett veckoslut.
Ordna med säkerhetsvakter och polis bevakning allt medans landet befinner sig i ett chock tillstånd. Ordna med alla legala frågor med världens främsta sångare med orkestrar som alla ställer upp utan kostnad, några av dem i Kalifornien, andra på Östkusten och ett band i London ( England).
Avtala med 148 TV bolag världen över förutom alla USA bolag att direktsända galan som nu skall ske inom 4 dagar, direkt life, där samtidigt hela Europa har natt.
Över 4 miljarder människor tittar på galan direkt och några miljarder på reprisen som sker på dagtid, europeisk tid, Asien m.m.
Miljoner människor ringer in sina bidrag till offren i New York, i bild kan vi se på tv skärmen hundratalet världskändisar sittande bakom varsin telefon, rad efter rad, vilka tar emot samtalen vinkande till tv tittarna att ringa in mer och mer bidrag. Samtidigt som 21 band spelar sin tribut till offren med nya texter anpassade till denna händelse. Denna oförglömliga natt i Europa och sen eftermiddag i USA fick man dryga 5 miljarder kronor till de efterlevande.
2 dagar efter konserten kunde jag köpa CD:n i en skivaffär i Alicante. Min alldeles egen tribut till denna gala.

Jag vet inte om någon kan förstå vad detta innebär, det omöjliga, att ordna en sådan gala 5 dagar efter chocken i New York, allt organiserad per telefon, där alla ställer upp för varandra, koppla upp en hel världs tv-kanaler som lägger om sina program, får skivindustrin att pressa CD:ar som ligger 2 dagar efter konserten på disken på den fria världens alla skivaffärer.
Detta är för mig i vart fall en händelse som visar att man kan försätta inte bara berg utan hela kontinenter, när man har ett gemensmt mål.

AMERICA A TRIBUTE TO HEREOS, till en fri värld och den fria konkurrensen!========================================

9)

EMU-debattens bisarra inslag av Pernilla Ström ekonom och debattör.

….Jag sitter även som partner i ett annat bolag, en resebyrå!


En flåsigt upphetsad Elisabeth Höglund intervjuade ”tre tunga nationalekonomer”, det var så de presenterades, som alla lyftes fram som stora vetenskapliga auktoriteter och som alla fick döma ut euron, och det utan att bereda minsta lilla utrymme för någon invändning eller avvikande uppfattning.
Det är ungefär som om hon hade låtit ”tre tunga analytiker” döma ut Göran Perssons ledarstil, och hämta samtliga från riksdagsbänken hos moderaterna.
Och nyligen fick vi prov på de mest hårresande statistiska slutsatser. Då hette det i en del påannonser att EMU inte hade någon effekt för småföretagen, tvärtemot vad till exempel småföretagarnas egna organisationer påstod. Representanter för dem trycktes upp mot väggen med reportrarnas kameralinser och mikrofoner framstuckna som kulsprutepipor.
Till grund för påståendena låg en undersökning där småföretagare intervjuats om sina EMU-sympatier och vilka effekter euron skulle ha på deras verksamhet. Bara 20 procent trodde att deras företag skulle gynnas av ett svenskt EMU-medlemskap. 76 procent trodde varken bu eller bä och menade att det nog inte hade någon effekt. 4 procent var direkt negativa.
Av detta blev alltså slutsatsen att småföretagarna är ”EMU-skeptiker” (en term som motståndarsidan brukar använda om sig själva; det låter väl mer sofistikerat att vara ”skeptiker” än bara nej-sägare).
Centerns Lena Ek intervjuades och sade att det är den ”nära ekonomin” som spelar roll för småföretagen. Det ligger det kanske något i; det är förmodligen också en anledning till att så få av dem växer och blir större. Men i vad mån den nära ekonomin skulle bli sämre av att vi bytte kronan mot euron är inte lätt att bli klok på – också den nära ekonomin borde rimligtvis påverkas positivt av lägre räntor och bättre tillväxt.

Statistiska krumelurer
Nu är väl småföretagare i allmänhet kanske inte några nationalekonomiska Einstens. Och det ska vi över lag vara väldigt tacksamma för. Hade de varit det, hade vi förmodligen inte haft några småföretag alls här i landet. Då hade dessa kreativa vildhjärnor och besatta entreprenörer, dessa envisa smålänningar och sega jämtlänningar förmodligen aldrig satt igång sina bolag. Då hade de nämligen insett redan på förhand (och inte när det ändå var för sent) att det är hårt slit till generande låg timpeng och pennalistisk 3:12-reglering under stor byråkrati och administrativt krångel – och som samhälleligt tack för alltihop glädjen att bli misstänkliggjord och behandlad som brottsling in spe hos skattemyndigheten.
Om undersökningen som sådan kan man dock säga mycket. Den som hade velat hårdvinkla hade ju lika gärna kunnat påpeka att de som tror att deras företag skulle gynnas av en euro-övergång är fem gånger fler än de som skulle missgynnas. Eller något sådant.
Men låt oss inte försjunka i statistik-dribbel, utan i stället fundera över hur det kommer sig att så många tycks likgiltiga vad gäller det egna företaget och euron, och vilka slutsatser man rimligen i så fall borde dra.
Ibland har det ju hävdats att EMU inte påverkar småföretagen eftersom deras handel med utlandet ändå är så liten. För all del. Men vad beror denna lilla volym i så fall på? På att de varor som svenska småföretagare erbjuder är av så undermålig kvalitet att de möjligen duger att lura på den godtrogne grannen men inte duger på en internationell marknad?
Är den låga andelen av den samlade handeln inte snarare just ett tecken på att olika valutor faktiskt fungerar som ett effektivt hinder för handel över gränserna, för utbytet av varor och tjänster på den inre marknad som ju ska vara gemensam och gränslös?

Där skon klämmer
Mina trätobröder på nejsidan brukar raljera och säga att olika valutor inte är något problem; att småföretagare minsann grejar att hantera en miniräknare. Jodå, det gör de nog. Men det är inte där skon klämmer.
Jag har själv ett litet företag och har gjort en del affärer inte minst med Tyskland. I liten skala, och med tyska småföretagare, men till höga transaktionskostnader. Bland annat har jag haft hästar i träning och för betäckning. Tyskland har, till skillnad från Sverige, ett stort utbud av enormt skickliga beridare till överkomliga kostnader. Tyskland har också de bästa avelshingstarna i världen.
Men när seminveterinären skickar sin räkning på 45 euro, kostar det mig 130 kronor att betala den.
När hovslagaren vill ha sina 39 euro, är påslaget för att betala honom alltså nästan 33 procent.
Jag sitter även som partner i ett annat bolag, en resebyrå, som varje månad får en del provisioner. Många hotell i Sydeuropa envisas alltjämt med att skicka checkar som måste lösas in och växlas på banken. Det rör sig inte om några större summor. Men för en småföretagare är varje intäktsström värdefull. Inte sällan är kostnaden för att lösa in en viss check dock lika hög som beloppet som är noterat på den.

Egenmäktiga banker
Vän av ordning säger att det där beror främst på bankerna och deras hutlöst höga avgifter. Och det är förstås sant. Banker är ett patrask, särskilt mot småföretagare. Men det är också sant att en av anledningarna att de – liksom åtskilliga andra – kan salta räkningen med avgifter är just att vi handlar med olika valutor. Olika valutor fungerar som ett filter.
Och när ja-ekonomerna talar om fördelarna med en stor och likvid kapitalmarknad betyder det i klartext för mig och många småföretagare hårdare konkurrens även där, med tillgång till andra långivare och betalningsförmedlare än de oligopolistiska svenska storbankerna.
I ett tredje bolag skulle vi häromdagen fatta beslut om en investering. Den kommer att sträcka sig över en längre tid. Intjäningen kommer i euro. Säljaren vill ha betalt i dollar. Själva betalar vi med svenska kronor. Hur räknar man hem en sådan investering, då vi inte bara ska försöka fundera över hur dollarn och euron kan tänkas röra sig mot varandra, utan även måste ta ställning till hur kronan kan tänkas uppträda gentemot dessa två storheter – och det för en investering som ska löpa inte bara i år utan under tio år?
Jag hör dem som säger att vi kan avvakta, att vi inte behöver säga ja nu utan att vi kan komma igen senare.
Det låter. Som småföretagare har jag andra erfarenheter:

Den som väntar på något gott väntar ofta för länge.

==========================================


10) Rankning och mätning av några siter som finns på Internet!


Rankning
Connex / Linjebuss nu med s och två ss, tidigare gick den ena till en porrsite!
Rankning är 547.34711
Swebus hemsida 67,418
Swebus express 43.798
Tågplus 42.640


Busstidningen är alltjämt klar Etta 546.273 http://www.busstidningen.se
Res och Trafik oförändrat 1.064.420 http://www.rt-forum.com

BR 1.095.112 http://www.bussbranschen.se
SLTF 1.309.236 http://www.sltf.se

--------------------------------------------
Sökords resultat!

Google.com
Sök
Bussresa
Plats 1-3 resebeskrivningar från resenärer som lagt ut dessa på nätet
På plats 4 Nationaldemokraterna, känns bedrövligt värre.
Inte en enda bussresearrangör på 10 första platserna

---------

Under sökordet bussresor

Nr 1 MK bussresor http://www.mkbussresor.se/
Nr 2 Expressen rese guide http://media.reseguiden.se/cgi-bin/rg/bus.cgi?site=expressen
Nr 3 Euro Rider http://www.eurorider.se
Nr 4 Owes Bussresor http://www.owesbussresor.nu/

-----------

Med samma sökord bussresor hos sökmotorn http://www.Teoma.com

Nr 1 Ramkvilla http://www.ramkvillabuss.se/ rankning 361.933
Nr 2 Svenska Buss http://www.svenskabuss.se rankning173.279
Nr 3 Euro Rider http://www.eurorider.se rankning 490.052
Nr 4 Grimslövsbuss http://www.grimslovsbuss.se rankning 1.187.167
Nr 5 MK Bussresor, Nr 6 Baltic Expressbuss, Nr 7 Hovslätts Bussresor,
Nr 8 Stures Busstjänst Nr 9 Scandorama.

--------------

Söker man på Google efter Beställningstrafik

Nr 1 är Linjebuss
Nr 2 Moheda Buss http://www.moheda-buss.se/index.htm med en ranknng 3.944.559
Nr 3 Traveller Buss http://www.travellerbuss.se/besttrafik.htm rankning 2.493.911

--------------

Söker man under Hyra Buss

Nr 1 är Stockholms Buss http://www.stockholmsbuss.se/hyrabuss.html
Nr 2 är Bröllopstorget http://www.brollopstorget.se/Forum/message.php?message=186977
Nr 3 är Viking Buss http://www.vikingbuss.com/boka/grupper.html
Nr 4 är Nilsbuss http://www.nilsbuss.se/start.htm


Sammanfattningsvis, det finns mycket för branschens företagare att göra, börja med att sluta upp kring http://www.bussresa.com om du är arrangör

och hyr du ut dina bussar så kontaktar du http://www.busnet.se/. Gemensamt är nyckelordet i en allt mer tuff värld.======================================Nr 11 Insändare: Sveriges Turistråd värre än någonsin.


Hej Toni,
har med intresse läst ditt inlägg om Svensk turism i Newsletter nr 17.
I Stockholm talar politiker om den stora ökningen i kryssningstrafiken.
Guiderna ser att det trots ett ökat antal anlöp, inte är lika med ett ökat antal personer.
Guiderna har nämligen århundradets sämsta säsong.

Detta bekräftas även av att det är svenskar som reser i sitt eget land, inte ett ökat antal utlänningar.
Lokalpolitiken är fortfarande stark och marknadsföring är samma sak som att
producera en katalog av den lokale turistchefen.
Katalogernas främsta funktion är dock inte att få fler gäster till regionen utan att marknadsföra de som producerat katalogen i sin egen hembygd.
Den nya katalogen presenteras nämligen allra mest och får mest uppmärksamhet
i den egna bygden.
Utanför kommungränsen brukar den aldrig varken uppmärksammas eller distribueras.

Fortsätt kampen för Svensk Turism.
Turistrådet är rent kaotiskt.
Ingen hållbar plan, ingen strategi och snabba svängningar.

---------------
Toni anm:
Mygel, statistik för självändamål, egotrippade turistchefer, lurade politiker, äska bidrag på idiotiska projekt utan bärkraft, Sverige som ett av de få länder i OECD där man förlora på varje turist pengar, en otrolig bedrift i särklass.
Fler kryssningsfartyg i Stockholm är inte lika med fler turister om dessa inte är fulla.
Staden St Petersburg, Ryssland och hamn har höjt avgifterna i allt så att kryssningarna blir för dyra, value for money ,finns helt enkelt inte, kryssningsrederierna slumpar bort osålda hytter överallt på kontinenten. USA turisten kommer inte vilken är basen i alla kryssningstrafik. Insändaren ovan pekar på en bra värdemätare och det är guiderna och deras antal i uppdrag, detta är den sanna verkligheten och allt annat som presenteras av Turistdelegationen och Turistrådet är lögner, något man förädlat till en fullkomlighet.
Det handlar inte om mer pengar till Turistrådet utan hur man använder dessa, det handlar inte om mera EU pengar till turism utan hur dessa används, det handlar om en helhetssyn, det handlar om att tillsätta tjänsterna med folk som kan Internationell turism och vet hur man uppför sig.

Sverige är ett av de länder som har den bästa infrastrukturen, har de bästa förutsättningarna, har så mycket att ge för alla slags turister, har oändligt med resurser i begåvade personer som finns överallt i landet, det som behövs är att förena dessa och göra något gemensamt, något Internationell hållbart.
Nu utreds turism igen och hoppet ligger i att Sveriges sämsta Turistdirektör KE Strand som skadat den svenska turism mer än någon av sina föregångare , helt enkelt förflyttas.
Det är dags och vakna ni som sitter på stolarna med ansvar för Sverige Turism!
Eller lägg ner era styrelseposter!

==========================================

12) Ulf Nilson, 70
Gör: Journalist, var under många år världsreporter på Expressen.
Bor: På Franska rivieran.
Älskar: Min hustru Aino framför allt. Och att skriva.
Avskyr: Skitförnämitet.
Ulf Nilson: Ut, ut, ut med alla dessa inkompetenta bedragare

Personligt ansvar har blivit en bristvara i Sverige.
Med personligt ansvar menar jag att man är lite gammaldags och står för vad man sagt och gjort. Har man varit dum och gjort fel får man ta konsekvenserna - men vem fan gör det nu för tiden?
I varje fall inte Johan Hederstedt, som är ÖB inte för försvaret - det finns inte längre - utan för den penningslukande byråkrati som LÅTSAS vara vårt försvar. Eftersom Hederstedt vägrar avgå borde försvarsministern sparka ut honom.
Den kicken skulle sända en signal - loud and clear! - till de många i Europas minst effektiva förvaltning (enligt Europeiska Centralbanken) som missbrukar sin ställning.

Folk i toppen måste föregå med gott exempel.
En bra början vore att sparka Paggan, Maggan, Ulvskog och den lite väl korkade Sommestad. Ut, ut, ut! Regeringsmedlemmar som motarbetar sin statsminister OCH sitt parti har ingen rätt att sitta kvar.
När de så kallat stora i samhället inte tar sitt ansvar - inte står för vad de lovat - är det naturligt att de många små också slutar att göra det.

När regeringen i enpartistaten, den regering som oupphörligt tjafsar om jämlikhet och jämställdhet, fixar befrielse från förmögenhetsskatt åt miljardärer (som Stefan Persson och Antonia Ax:son Johnson) men tvingar pensionärer och lågavlönade att betala förmögenhetsskatt ovanpå fastighetsskatten, då har hyckleriet gått för långt. Moralen kollapsar.
Vi lever nu i rötmånaden och i en sen årtionden omhuldad lögn. Men det vi upplever är inte bara rötmånad. När personligt ansvar upphör att gälla på samhällets topp uppstår rättsröta.-------


Våga för en gångs skull säga ja!

Det hänger ett NEJ i luften över Sverige. Ett stort och hotfullt NEJ.
Det handlar först och främst om NEJ till EMU i folkomröstningen i september, tyvärr av alldeles fel skäl - men låt mig återkomma till det.
Jag ser ett nej till EU också, ett nej som har sin grund i projektets totala brist på folklig förankring. Jag ser ett nej - ett rungande nej - till ökad byråkratisering och sämre social service. Ett nästan hatiskt nej till ombudsmän som har fem gånger mer betalt än de knegare de är ombudsmän för.
Ett nej till den elit - så kallade elit - facklig, politisk och medial - som talar över folks huvuden och faktiskt inte har en aning om hur det egentligen står till i landet.
Jag ser ett nej från alla de som hatar sjukfusket men inte vågar säga det.
Ett nej från tusentals gamla människor som plötsligt ser så många främmande ansikten omkring sig att de upplever sig som invandrare och främlingar i det land de byggde. De - tusentals åldringar som sitter ensamma nu - gjorde Sverige rikt. Förbisprungna av alla, ofta inklusive de egna barnen, sitter de nu fast i fattigdom.

Jag ser ett nej till dräpande fastighetsskatter och en förmögenhetsskatt som verkligheten är skatt på sparande och därför ett hinder för individen att skaffa sig lite rörelsefrihet. Jag ser, annorlunda uttryckt, ett nej av tiotusentals själviska och osolidariska skäl.
Ett nej grundat i missnöje och vantrivsel.
Ett nej som - paradoxalt nog - har sitt ursprung i rädsla för förändring.
I mer än sjuttio år har Göran P och hans föregångare tutat i svenskarna att "vi har det ändå bäst av alla".
Med början på 70-talet växte bidragsberoendet till sådana höjder att ingen - utom de som haft tur och glassar runt och flinar åt eländet! - vågar tro på ett samhälle med frihet, personligt ansvar och chansen att bli rik. Alltså: nej.
Den nattsvarta paradoxen är att så många svenskar tycks fast beslutna att rösta nej till det som kunde bli deras räddning. Man röstar med sin rädsla i stället för med sina förhoppningar - kanske främst därför att hopp i landet Sverige blivit en bristvara, något slags relikt från 60-talet.
Med EMU förhåller det sig nämligen så här:
På kort sikt betyder ett ja nästan ingenting: fråga mig som bott i EMU-land sen Euron tillkom.

På längre sikt betyder euron däremot ett språng på allvar ut i Europa och världen. Det betyder att också Sverige måste vara med och konkurrera - på lika villkor - om jobb och vinster. Det betyder på sikt lägre skatter (förlåt mig, Göran P att jag säger sanningen!) och chansen att bli rik - för den som jobbar hårt och framgångsrikt.
Ett nej betyder på kort sikt en snabbt fallande kronkurs, Sveriges tionde devalvering sen början på 70-talet. Utländska varor, från chartersemester till tandkräm, blir dyrare, svenska exportvaror billigare.
Alla vi små konsumenter får dyrt betala större vinster för företag som fortfarande - ofattbart nog - i stor utsträckning kontrolleras av herr Wallenberg!
På längre sikt: hårdare isolering, djupare ner i beroendeträsket.
Nej är ett grymt ord. Våga hoppas. Våga för en gångs skull säga ja!


Av ULF NILSON


=========================================


Våga för en gångs skull säga ja?
och börtja med att renovera BR.Eder tillgivne

Toni Schönfelder

Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
e-mail toni@schonfelder.com


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.