Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Artikeln finns på Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_5783709.asp


Hemligt SL-avtal ger Connex
200 miljoner extra

Förre SL-vd:n Gunnar Schön tecknade i fjol ett avtal med tunnebaneföretaget Connex som kan kosta skattebetalarna 200 miljoner kronor. Uppgörelsen hölls hemlig för alla - även den egna styrelsen. Kort efter avtalet reste Schön och SL:s förre styrelseordförande Elwe Nilsson till London och Paris för att festa - tillsammans med Connex.

Det var i november förra året som Gunnar Schön skrev på ett så kallat tilläggsavtal med Connex, som för SL:s räkning driver tunnelbanetrafiken i Stockholm.
I det avtalet gör han upp med Connex om en höjning av SL:s betalning för "tilläggstjänster", som i detta avtal inte specificeras.
Prishöjningen gäller retroaktivt från 2001 fram till och med 2009. Och för att säkerställa att förtjänsten inte äts upp av inflationen, så indexreglerades priserna.

Enligt ett tidigare avtal, som styrelsen godkänt, hade parterna tvärtom kommit överens om att SL skulle minska ersättningen till Connex från och med den 1 januari 2003. I det tills nu hemlighållna avtalet ökade i stället kostnaderna för det landstingsägda företaget - och för skattebetalarna.
SvD har tagit del av detta avtal, men SL har valt att hemlighetsstämpla summorna. Enligt vad SvD erfar har styrelsen dock nyligen informerats om att det kan handla om uppåt 200 miljoner kronor i ökade kostnader.

Det var efter SvD:s avslöjanden i maj om bland annat dyra krognotor och tjänsteresor med mycket liten arbetsinsats som revisorer inledde en specialgranskning av Gunnar Schöns sätt att hantera allmänna medel. Koncernrevisorn Leif Lundfors hade redan undertecknat en ren revisionsberättelse, men den har han nu fått revidera.

Enligt SvD:s källor är problemet inte bara att det saknas styrelsebeslut, utan också att avtalet inte är korrekt undertecknat. Ingen ur styrelsen har skrivit på. Avtalet skrevs på av Gunnar Schön och SL-tjänstemannen Lars Nordstrand. Det strider mot bolagsordningen som bara ger vd:n rätt att teckna avtal när det handlar om "löpande förvaltning".
I revisionsberättelsen, som presenterades på bolagsstämman den 17 juni, skriver Leif Lundfors: "Vid revisionen har framkommit uppgifter som ger anledning till bedömning att verkställande direktören har överskridit sin rättsliga kompetens i samband med en rättshandling för bolaget, som i belysning vad som hittills framkommit kan vara oförmånligt för bolaget."

Gunnar Schön fick, en dryg vecka efter att
avtalet skrevs under, en inbjudan av Connex att resa till Paris och London. Han flög dit tillsammans med SL:s förre styrelseordförande Elwe Nilsson (m). Det blev fyra dagar med middagar, drinkar, musei- och teaterbesök. "Connex ville ta avsked av Nilsson" är den förklaring SvD fått.
De senaste veckorna har företrädare för SL diskuterat med Connex om en "skadebegränsning". SL vill pruta på de kostnader som Schön i novemberavtalet åsamkat SL.

Enligt uppgifter till SvD kan Schöns sista Connex-avtal leda till en polisanmälan för trolöshet mot huvudman och skadeståndskrav.
Schön är sedan tidigare föremål för en annan förundersökning, där brottsmisstanken är bedrägeri alternativt trolöshet mot huvudman.
SvD har förgäves sökt Gunnar Schön för en kommentar.

Svenska dagbladet
Ulla Danné
Björn Hygstedt

Connex får sparken i London
Connex förlorade i fredags sitt kontrakt att köra pendeltåg i London.
De brittiska myndigheterna anser att företaget har misskött sin ekonomi.
Det är den statliga Strategic Rail Authority (SRA) som säger upp kontraktet med Connex från och med 31 december i år.
Då löper det nuvarande avtalet om statligt stöd till Connex-trafiken ut. I stället tar staten tillbaka driften av linjen. SRA har subventionerat Connex verksamhet med 1,5 miljarder kronor.
Myndigheten har satt upp tydliga mål för kollektivtrafiken, men Connex har inte uppfyllt dem.


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.