Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Bäste Läsare  
 
Newsletter nr 43 "Varning Schönfelder" den 19 december 2005. Årets mest otroliga julklapp värt 165 miljarder kronor, Årets Julklapp från Swebus Express! Årets Julklapp från Busstidningen Bussbranschen, Samt en sann Norge historia,  
 


 
 
 
Ur innehållet i detta Newsletter:  
 
   
 1. Årets Julklapp kommer från Swebus Express!  
 2. Det är en svår uppgift att få folk att förstå, utan monopol och gränser blir världen bättre!  
 3. ”Snacke Petter” är framme igen, denna gång skall ISA sälja svensk turistnäring!  
 4. Svenska skattepengar till bolagsplundrare i Zambia  
 5. Sann Norge historia  
 6. Finlandia Travel Agency London i konkurs  
 7. Årets största julklapp värt 165 miljarder kronor  
 8. a – d) Korruption och Maffia välde  
 9. Tallink och ägarna!  
 10. En julklapp från Busstidningen Bussbranschen till hela branschen  
 
 
 

 
 
1)  
 
Årets Julklapp kommer från Swebus Express!  
 
Det känns som en ketchup flaska – först kommer ingenting, fortfarande kommer ingenting, sedan börja det sakta droppa för att därefter forsa ut.  
 
Först var det Vägverket som gav tillstånd för privata icke skattesubventionerade Expressbussar att ta upp passagerare inom Dalarna län, självklart ställdes det höga förväntningar från Expressbussbolagen att snart ”spränga” monopolisternas argument och motståndsvallen i övriga län.  
 
Swebus Expressbuss chefen STEFAN CARLÉN gick ut med en debatt artikel i Värmlands Folkblad där han tar upp allt som detta Newsletter under åren har angripit.  
Här följer några citat och hela artikeln återfinns efter detta.  
 
   
 • Mindre skattepengar till bussresor, mera till sjukvård, skolor och omsorg  
 • Låt värmlänningarna själva välja sitt sätt att resa i stället för att omyndigförklara dem  
 • Nu tvingas även gamla inbitna monopolister erkänna att konkurrensen har inneburit sänkta priser och ökad valfrihet för konsumenterna  
 • att omyndigförklara länets medborgare som dagligen tar beslut om mycket större frågor än priset på en bussbiljett  
 • den gamla monopolistens eviga klagan, som alltid beskriver nya aktörer i form av den skada de skulle vålla samhället  
 • I MIN VÄRLD finns det bara vinnare i ett sådant system  
 
 
Debatt: Låt bussresenärerna välja vem de vill åka med  
 
http://www.vf.se/vf/docs/visa.asp?artikelID=72941  
Låt värmlänningarna själva välja sitt sätt att resa i stället för att omyndigförklara dem. Det skriver STEFAN CARLÉN, vd för Swebus Express, i ett öppet brev till Värmlands bussresenärer och erbjuder alla som redan har Värmlandstrafiks månadskort gratis resor med Swebus inom länet.  
 
Just nu är vi mitt uppe i en brytningstid där försök att stoppa tiden och utvecklingen genom att reglera marknader kraschar. Nu tvingas även gamla inbitna monopolister erkänna att konkurrensen har inneburit sänkta priser och ökad valfrihet för konsumenterna.  
Fortfarande finns dock fickor av gammal monopolism. Ett exempel är Värmlandstrafik som anser att det är till värmlänningars nackdel att ha många bussföretag som trafikerar sträckor inom länet och tar upp resande.  
 
"Det finns 15 olika expressbussbolag som åker genom Värmland. Nej, ”värmlänningarna ska veta vilka priser som gäller", enligt Värmlandstrafik och Lars Bull. Detta som svar på varför det inte finns ett avtal med Swebus Express om att ta upp resande, trots att de som har månadskort med Värmlandstrafik skulle få resa gratis.  
 
Detta är i mitt tycke dels att omyndigförklara länets medborgare som dagligen tar beslut om mycket större frågor än priset på en bussbiljett, dels den gamla monopolistens eviga klagan, som alltid beskriver nya aktörer i form av den skada de skulle vålla samhället.  
 
VÄRMLANDSTRAFIK menar också att privata företag i en sådan situation skulle vara kortsiktiga till sin natur och endast välja russinen ur kakan. Historien visar att politiskt drivna företag och organisationer snarare är de som agerar kortsiktigt och mer utifrån opinionssiffror än kundbehov. Privata företag som långsiktigt vill vara framgångsrika måste vinna kundernas förtroende genom en mix av bra leverans och lönsamhet. Åter har jag mer tilltro till värmlänningarnas förmåga att bedöma detta än Värmlandstrafik.  
 
Jag tror också att värmlänningarna prioriterar bättre sjukvård, skolor och omsorg framför en närmast skenande ökning till länets kollektivtrafik.  
 
123 miljoner år 2003 ökade med 22 miljoner till 145 miljoner år 2004.  
Billiga bussresor mellan städer och län är en viktig samhällsfunktion - inte minst för många av dem som inte har råd med dyra bilresor eller som av andra skäl väljer bort bilen. Jag är lika övertygad om att en mångfald av aktörer på en sådan marknad innebär lägre offentliga subventioner än om man kör trafiken i ett monopolbolag. Fungerar det så i andra svenska län borde detsamma gälla för Värmland. Detta tack vare ett nytt fenomen sedan det reglerade samhällets dagar - lågprisföretag med hög kvalitet.  
 
SWEBUS EXPRESS verkar i dag på en lågprismarknad utan några som helst offentliga subventioner. Sedan avregleringen för snart tio år sedan upptäcker allt fler konsumenter bussen som ett attraktivt alternativ. Jag som började min bana inom bussens värld före nämnda avreglering gläds också åt att vi på samtliga linjer som Swebus Express trafikerar också verkar som en prispressare.  
 
Vårt erbjudande till värmlänningarna går i korta drag ut på att initialt erbjuda alla som redan har Värmlandstrafiks månadskort gratis resor med våra bussar inom länet, för att sedan sätta oss ner och diskutera hur vi kan skapa billiga bussresor inom länet, hur ni som skattebetalare får mest för era hårt förvärvade skattepengar.  
 
I MIN VÄRLD finns det bara vinnare i ett sådant system - billiga resor så att ni får mer pengar kvar i era plånböcker, mindre skattepengar till bussresor, mera till sjukvård, skolor och omsorg. En lösning som också tillvaratar den trafik som redan går genom länet på ett mer förnuftigt sätt - i stället för att bussarna stannar och förarna tvingas sålla mellan passagerare beroende på var de stiger av, får alla som vill åka med.  
 
Kära värmlänningar - jag vill givetvis ha kvar våra resenärer i Värmland och tror att det är av yttersta vikt för ett stort och glest befolkat län att det finns en mångfald av billiga bussresor som inte subventioneras av skattebetalarna.  
 
Alternativet riskerar att inom en snar framtid drabba både av- och påstigande i Kristinehamn, Säffle, Karlstad och Filipstad, samt påverka trafiken till andra län. Av reaktionerna att döma verkar detta inte vara ert förstahandsval.  
STEFAN CARLÉN  
 
Toni kommentar:  
Grattis Stefan, hoppas du inte får för mycket obehag för denna artikel, i dagens Sverige tillåts inte en fri debatt framför allt inte om den stör monopolets väktare.  
 
SLTF med flöjen kommer snabbt att agera varför man lär kontakta Swebus koncernens VD och styrelseordförande, kanske delar av styrelsen, det gäller aktion ”skadebegränsning” det får inte bli fler artiklar, en är redan för mycket.  
 
Välkommen till verkligheten och monopolets verkliga ansikte, att ta vara folkets intressen är ovidkommande, det gäller att befästa sin maktposition och kunna tvinga folket till kollektivtrafiken eftersom dom inte begriper bättre.  
 
Hoppas få se mer krut – från fler företrädare i branschen, det är som en vattendroppe på en sten, den urholkas för att slutligen brista!  
 

 
 
2)  
 
Det är en svår uppgift att få folk att förstå, utan monopol och gränser blir världen bättre!  
 
Det här är inte något man behöver testa en gång till, en gång till och ännu en gång till.  
Redan den franska ekonomen Frederic Bastiat sade "May all the nation soon trow down the barriers which separate them" men på franska förstås.  
 
Det var redan då svårt att få människor att förstå att utan gränser fungerar ekonomin bättre  
(Ett tag före första världskriget fanns inte så mycket gränshinder och handelsbarriärer).  
Tiden var relativt sett blomstrande både i kulturellt och ekonomiskt avseende.  
 
Trots att det har visat sig att rivandet av handelsbarriärer mellan länder har lett till förbättrad ekonomi, har ofta politiker och ekonomer med trång eller kort horisont försökt att hindra dessa strävanden. Nu är det kö igen att bilda skyddsmurar.  
Sådana leder i ett nationellt perspektiv till mindre service till en högre kostnad med fler som skor sig på andra en byråkrati som stryper alla former av entreprenörsanda. Det leder till mer fattigdom i det egna landet, klyftorna ökar och i världen är det först tredjevärldsländer som råkar illa ut.  
 
Detta i sin tur leder till större krigsrisker i u-länderna försedda med vapen från smedjorna i Frankrike, USA, Tyskland, England och inte minst lilla Sverige.  
 
Industriländerna främst i Europa stagnera då protektionism inom EU tilltar - där tankarna inte alltid är så utvecklade, vare sig bland väljarna eller bland de valda.  
Protektionismens ansikte är inte vackert.  
 
Det här är inte något man behöver testa en gång till, en gång till och ännu en gång till. Ekonomin fungerar bättre utan skyddsmurar! Kortsiktighet och egoism blir dyr för den utövande, se på Frankrike och stolligheterna med jordbruksstödet, järnvägen och hela den statliga industri komplexet som haverera sakta och säkert då det inte finns något andra IRAK som man i en gemensam FN bojkott kan kringgå och tjäna miljarder, pengar som nu saknas i hela det franska systemet.  
 
Det känns under omständigheterna skönt att makten förskjutits från den gamla världen mot de nya starka ekonomierna som redan hunnit ta fart.  
 

 
 
3)  
 
”Snacke Petter” är framme igen, denna gång skall ISA sälja svensk turistnäring!  
 
Ännu ett statligt organ, Invest in Sweden, ISA, satsar nu för att sälja in Sveriges turistnäring utomlands.  
 
Utländska turistföretag ska matchas med svenska för att hitta potentiella investerare. ISA:s Per Hedblom som tidigare inte hade tilltro att man kan sälja Sverige och svenska fritidsanläggningar säger att utländska bolag oftare har erfarenhet av att verkligen tjäna pengar på sina investeringar i turistbranschen – de svenska företagen är inte alltid lika bra på det.  
 
Att överträffa Svenska Sunwing eller Fritidsresors ”resort” anläggningar heter duga och det är nog tvärtom, dom tillhör de som var bäst i världen att tjäna pengar något som varken Tyska eller Engelska rese koncerner kunde tävla med, men det var då det innan man sålde ut svensk Charter kompetens på världstoppen.  
 
Bra att ni äntligen vaknat på ISA och ser potentialen, det är många tiotals förlorade år.  
Era framgångar med att få utländska bolag att etablera sig i Sverige är inte exakt övertygande, kanske ni lyckas bättre med att få företag inom turism att satsa på Sverige, fördelen med detta är att när bolagen från andra länder möter den svenska byråkratin, sprittillstånd, som gör sitt bästa med att strypa små företagare, åtminstone då lär det bli liv i luckan som blottställer den svenska självgodheten och tron man är något som står över övriga världen.  
Varje utländsk koncern som etablera sig är därför en välsignelse, hoppas bara att det lyckas.  
 

 
 
4)  
 
Svenska skattepengar till bolagsplundrare i Zambia  
 
40 miljoner av svenska skattepengar är borta i ett biståndsprojekt. Sida har finansierat ett biståndsprojekt i Zambia där pengar ska gå till att privatisera och omorganisera statliga järnvägen.  
 
Nu visar en undersökningen att pengarna kan var borta. Två externa konsulter har på uppdrag av Sida granskat hur 40 miljoner kronor av svenska skattepengar använts på ett biståndsprojekt i Zambia. Pengarnas används till att privatisera landets statliga järnväg.  
 
Bolaget som har hand om projektet vägrar att låta sig övervakas och det går sämre nu än för sju år sedan innan biståndspengarna började flöda in. Världsbanken har satsat 200 miljoner och Sida har satsat 40 miljoner av svenska skattebetalares pengar.  
 
Konsulterna som Sida har hyrt in är rädda att det israeliskt-sydafrikanskt konsortium som har tagit över järnvägen är bara intresserade att få pengarna och sedan plundra bolaget och försvinna.  
 
Det anmärkningsvärda med denna konsult rapport är att det normalt tas in konsulter av Sida som är tama i sina omdömen, om de är för kritiska så kanske man inte får flera Sida-uppdrag.  
 
Detta år har SIDA varit invecklat i biståndsprojekt där minst 1 miljard kronor med säkerhet gått till saker som med andra ordalag skulle ha betraktats som förlorade.  
Sida folket är fortfarande det svenska organ som flyger för flest pengar i Första Klass hos de olika flygbolagen som noga väljs ut – efter kriteriet vem som har den bästa första klassen, det vet Tranås resebyrå som kan berätta en del om detta, den dag man är av med uppdraget då man är idag ensam leverantör av SIDA flygbiljetter sedan många år tillbaks.  
 

 
 
5)  
 
Sann Norge historia  
 
Uppenbarligen är den ideologiska förblindelsens tid inte förbi.
 
 
Norges vänster regering med gröna och röda kommunister har drivit igenom tvångslagen om att feministerna måste sitta i bolagens styrelse.  
 
Företag är privata, frivilliga organisationer. Det ska självfallet vara fritt fram att ha åsikter om deras styrelser, men att staten ska fatta detaljerade beslut om deras styrning är uttryck för ideologi som saknar respekt för den politiska maktens gränser.  
 
Denna principiella invändning är den helt avgörande. Vad ska hända härnäst? Att staten fattar beslut om vilken sorts investeringar företag ska göra? Att frivilliga organisationer, föreningar, ska omfattas av samma lag? Ska den i så fall även gälla Föreningen mot statligt tvång, om nu en sådan existerade? Snacka om sluttande plan.  
 
Men det finns förstås också praktiska invändningar:  
 
Att straffet är absurt strängt. Upplösning? Hur stora värden är man beredd att förstöra i den politiska korrekthetens namn?  
 
Att detta är ett sidospår även för den engagerade feministen. Styrelserepresentationen blir en lättlevererad symbol. Så köper man sig ytterligare frid och slipper tackla frågorna om hushållsnära tjänster och realförbundet mot de tjänstebranscher som politiken har skaffat sig monopol på.  
 
Tråkigt för er Norge, ni är en kopia av Sverige, denna gång har ni gått för långt, resultatet blir att ännu fler Norska bolag återfinns med sina huvudkontor i London regionen, sedan blir de Norska bolagens lokalkontor i Norge ordermottagare från London.  
Arbetslösheten ökar, skatterna måste öka, oljeinkomsten försvinner, jämför detta med hur Dubai hantera sina för framtiden begränsade oljeinkomster!  
 

 
 
6)  
 
Finlandia Travel Agency London i konkurs  
 
Finlandia Travel Agency stängde igen sin verksamhet andra veckan I december just som Santa Claus flyget till Norra Finland hade sin högsäsong, snabbt fick andra bolag hoppa in och kunde rädda drabbade familjer med barn från en verklig bedrövelse.  
 
I England är men medlem i ABTA som återförsäkrar researrangörerna varför andra företag snabbt utan krusiduller och byråkrati kunde ta över drabbade resenärer.  
 
Sålunda rena motsatsen mot vad som sker när en svenska resegarantin skall tas i anspråk.  
Där hade alla resenärer som faller under resegarantin fått sin julhelg förstörd, fyllt i blanketter och kanske någon gång till påsk ifall nämnden haft tid att utreda, erhållit besked om att pengar kommer att sändas i bästa fall 100% i regel dock endast delar av inbetalda belopp. Det är sådant som den svenska resebranschen inte kan åtgärda utan en massa ”tomtar” vinglar fram och tillbaks utan att förstå konsekvenser eller orsak och verkan.  
 
Finlandia Travel Agency är ett av 37 researrangörer som i år lämnat marknaden i England genom konkurs.  
 

 
 
7)  
 
Årets största julklapp värt 165 miljarder kronor  
 
Carnival Cruise line framgång är inte bara en sann Saga, det är en julklapp till tiotusental medarbetare I det Italienska Varvet Fincantieri  
 
Carnival Cruise line har till sina dotterbolag Holland America, Princess Cruises och Costa Crociere beställt av det Italienska Varvet Fincantieri 4 nya kryssnings jättar med tillsammans  
11.756 bäddar som blev klart första veckan i december 2005.  
Holland America Line erhåller en ny jätte med 2.044 bäddar till sommaren 2008.  
Princess Cruise Line får 2008 en ny jätte med 3.100 bäddar  
Costa Crociere erhåller 2009 en ny jätte med 3.004 bäddar  
Carneval Cruise får 2010 det största fartyget med 3.608 bäddar  
 
Därutöver finns det en option på ytterliga 2 kryssningsfartyg.  
Carnival Chairman och CEO Micky Arison som är sonen till fadern som startade kryssningsverksamheten för snart 20 år sedan med ett äldre fartyg som var på väg mot skrot, och som alltid skrattade de ”etablerade” redarna när man startade spelkasinon på fartyget och korta kryssningar som ökade omsättningen ombord.  
 
Samtliga Norska och Svensk/Finska redare som på den tiden kontrollerade den amerikanska kryssningstrafiken hade ett gott skratt och är nu bortsopade från marknaden som idag behärskas av USA bolaget Carnival samt Hong Kong baserade Star Cruises som är ägare av bland annat Norwegian Cruise line NCL.  
 
Carnival var under många år Finlands största fartygs köpare, sedan hände det en del saker när Masa Yards legendariske VD i Helsingfors tvingades till att sluta under mindre ädla former.  
Carnival flyttade sina byggnationer till Italien som efter en del leveranser nu befäst sin position och tagit över efter Masa Yard.  
 
Tråkigt för Finland, årtiondets största julklapp till Italienarna som arbetar hand i hand med den Italiensk regeringen, tänk om man kunde skriva detta någon gång om ett svensk engagemang annat än när man säljer vapensystem, helst med SIDA pengar.  
 

 
 
8 a – d)  
 
Korruption och Maffia välde  
 
a)  
 
Borgmästarens svåger fick två miljoner euro.  
 
Svågern till före detta borgmästaren i Manilva misstänks ha fått två miljoner euro i ersättning för byggaffärer i kommunen. Både svågern och före detta borgmästaren Pedro Tirado greps 14 oktober, misstänkta för inblandning i penningtvättshärvan som går under namnet ”Operation Vitval”.  
 
Svågern, som kom ut från häktet i december mot en borgen på 150 000 euro, har varit kompanjon med en grupp svenska och finska affärsman som i sin tur greps vid det första stora tillslaget, i mars i år. Svågern anklagas för att ha tagit emot miljonbelopp som mellanhand för att få kommunledningen i Manilva att ändra klassificeringen av en tomt, vars värde tiodubblades på bara två år.  
 
Algerier inblandade i en större stöldhärva!  
Guardia Civil sprängde 9 december på Costa del Sol en organisation som misstänks ha finansierat terroristgrupper i Nordafrika. Sammanlagt sju personer, sex algerier och en spansk kvinna, greps i Málaga, Churriana. Torremolinos, Benalmádena och Marbella.  
 
De anklagas för omfattande brottslig verksamhet och för att ha försett terroristgrupper tillhörande Al Quaida med tiotusentals euro. De gripna har enligt polisen levt ett förmöget och västerländskt liv på kusten. De har ägnat sig åt både kreditkortsstölder, dokumentförfalskningar, bilstölder och inbrott i lyxvillor. De senare förbereddes genom att en av de gripna är en känd fastighetsmäklare på Costa del Sol.  
 
Costa Blanca, Mallorca och Costa del Solkusten är utsatta för organiserad brottslighet från grupper som har sin bas i östra Europa. Det är personer som inte drar sig för vapenhot och grov våld när man överfaller folk i sina villor.  
 
Bilstölder tillhör Marockanska och Algeriska ligor, fickstölder grupper från Syd Amerika samt Rumänien och Bulgarien.  
 
Ryska, Ukrainska samt Vit Ryska maffian arbeta främst med att tvätta pengar och står för den grova brottsligheten.  
 
Spanska Borgmästare i Spanien drar sitt till för att skapa ett starkt misstroende hos befolkningen, många har satts i fängelse, flera avvaktar domar nu senast är det Borgmästaren i Torrevieja som åker omkring med en Rolls Royce, bor i en flott villa vilka båda tillhör en känd byggmästare på kusten, helt normalt anser Borgmästaren, oppositionen anser något annat!  
 
b)  
 
Förlusterna beror främst på ett nytt kontor i Moskva.  
Efter ett ekonomiskt svårt 2004 har verksamheten i år 2005 gått betydligt bättre.
 
 
Det säger Tony Nilsson, svensk regionchef för Burger Sweden i Göteborg (som den 1 december namnändrat från Van Ommeren).  
 
Van Ommeren redovisar för 2004 en svidande förlust på 4,6 Mkr med en omsättning på 11,8 Mkr. Även 2003 blev det förlust, då med en halv miljon.  
 
Förlusterna beror främst på ett nytt kontor i Moskva med fyra anställda, vilket tidigare vdn Kuno Wietzke satsade på som en språngbräda för expansion i Ryssland. Men satsningen misslyckades, vd lämnade företaget med pension i maj i år, och kontoret har lagts ner under hösten. Från tidigare 24 anställda i Van Ommeren har Burger Sweden idag 17 anställda - elva i Göteborg och sex i Nynäshamn.  
 
Även om förlustkällorna nu eliminerats blir årets resultat ungefär lika uselt som fjolårets på grund av avvecklingskostnader för debaclet i Moskva.  
 
Toni kommentar:  
Det finns dom som aldrig lär sig, bolaget Van Ommeren lät vid 2 tillfällen göra en studie där man anlitade ”mina” tjänster. Naturligtvis fick man inte en glättat rapport utan vad man hade att förvänta sig samt vad det kostar om man vill ha ”skydd” och drag hjälp av de krafter som till faktum styr och ställer.  
 
Första gången lät huvudbolaget i Holland göra en egen studie, som naturligtvis kom till en helt annan slutsats, man satsade sig sålunda fast, förlorade allt och lämnade Ryssland med svansen mellan bena.  
 
Det blev snart aktuellt med ett nytt försök, det var en ny VD:n som visste precis vad som skulle göras och man skulle inte göra om Holländarnas misstag, samma visa, man fick en rapport som varnade, nu är man där igen fast man hade 2 utlåtanden som man negligerade med 1 totalt fiasko bakom sig, då undrar man vad som rör sig i ett och annat huvud som tror sig kunna förbigå de krafter som styr Ryssland, hur dum får man bli?  
Borgmästarens svåger fick två miljoner euro.  
 
c)  
 
Nästa Ryssland fiasko  
 
Schenkerägda Railogs och Härnösandsbaserade North East Cargo Links avsikt att före årsskiftet 2005 etablera en regelbunden containertågtrafik på Transsibiriska järnvägen har kommit på skam.  
Detta är segare och svårare än vi trodde, och siktet är nu inställt på att testköra ett heltåg någon gång i januari eller februari, säger Halén.  
 
En del i förberedelserna för en regelbunden heltågstrafik är att testa sibiriska järnvägens olika containertågoperatörer, säger Tommy Halén, som helst av allt inte vill ha någon publicitet som kan leda till förfrågningar från marknaden.  
 
Toni Kommentar:  
Den ryska järnvägen styrs inte av den jättebyråkrati med över 100.000 anställda i Ryssland utan av ett litet gäng med väldigt mycket mörka glasögon som bor i behagliga Zug i Schweiz  
(Nära Zürich).  
 
Tidigare USA ägda jättebolaget SeaLand med alla sina resurser numera ägs av Danska Maersk, VW med kompisen Schröder fd Förbundskanzler, Barnevik med ABB som sitter i en slags rådgivande styrelse för Kreml som det påstås som är rena skämtet och så här kan man raljera en bra stund. Alla har ett gemensamt, dom trodde sig ha alla kontakter till makten i Kreml, dom trodde på sin odödlighet, dom trodde att dom kunde det där alla andra misslyckats.  
 
Facit är att samtliga gick på pumpen där den svenska statens företagsförluster i Ryssland med runda 15 miljarder kronor motsvara pengarna ur kaffe kassan!  
 
Det finns dom som klara sig i Ryssland – dom har accepterat spelreglerna – dom har allierat sig i rättan tid med dem som har kommandot och det är med säkerhet inte Kreml folket.  
 
Det finns en slags uppgörelse i Ryssland som naturligtvis inte är på pappret, staten sköter militären och försöker få tillbaks energi tillgångarna resten har andra hand om och det är inte lite om nu någon skulle tro detta, Ryssland är ett praktexempel på ett land som borde tillhöra det rikaste i världen som genom korruption och byråkrati strypt sig själv där uppåt 100 miljoner lever under svältgränsen, där de enskilda öden är bortom det fattbara.  
 
Resterande 50 miljoner lever i sus och dus – det gjorde man däremot inte innan 1990.  
De som söker sin lycka i Ryssland behöver inte bara tur utan en acceptans till saker som ligger oss i väst väldigt fjärran.  
 
d)  
 
I dagarna åtalades fyra Ericsson-direktörer för sina Rysslands affärer  
 
I dagarna åtalas fyra Ericsson-direktörer av ekobrottsmyndigheten för grovt försvårande av skattekontroll. Enligt åklagaren har Ericsson försökt dölja ett miljardfiasko i Ryssland med hjälp av svarta pengar.  
 
Vd för det Ericsson-bolag som skandalen gäller, var Lars Josefsson, i dag koncernchef för statliga Vattenfall. De fyra nuvarande och tidigare direktörer inom Ericsson som har delgivits misstanke om brott och åtalas är;  
   
 • Torbjörn Nilsson, strategichef, ingår i Ericssons koncernledning.  
 • Yngve Broberg, Ericssons ekonomichef.  
 • Roland Hagman, tidigare Ericssons koncerncontroller.  
 • Liss-Olof Nenzell, tidigare direktör inom Ericssons marknadsföringsorganisation.  
 
 
De fyra direktörerna åtalas för att i hemlighet, och med hjälp av luftfakturor och bankkonton i skatteparadis, ha försökt dölja att Ericssons dotterbolag i Österrike gått på en miljardsmäll i Ryssland.  
 
1996 hoppades Ericsson att få bygga signalnät till den ryska järnvägen. Ericssons dotterbolag i Österrike Ericsson Austria betalade ut en miljard kronor i "kommission" till en anonym "handelsagent" som fixade affären. Men 1998 insåg Ericsson att affären runnit ut i sanden och att bolaget hade blivit blåst på miljarden i "kommission". Ericssons ledning i Stockholm beslöt att i tysthet täcka förlusten.  
 
Fram till februari 1997 var Lars Josefsson, i dag koncernchef för statliga energijätten Vattenfall, vd för Ericsson Austria. Före detta Ericssondirektören Liss-Olof Nenzell pekar i polisförhör ut Lars Josefsson - och dennes efterträdare på Ericsson Austria - som ansvariga för miljardsmällen allt enligt åklagaren.  
 
Och hur svarar en gedigen svensk ämbetsman som låter sig firas?  
Jag var visserligen vd, men det var finanschefen som skötte affären, säger Lars Josefsson.  
 
Sedan när är det ekonomichefen som svarar för affärer och framför allt med denna dignitet som även i ett Ericsson perspektiv måste anses vara betydande?  
Ridå!  
 

 
 
9)  
 
Tallink och ägarna!  
 
Samtliga av Tallink Grupps 136,5 miljoner aktier har noterats på Tallinns börs.  
24 av de 100 största aktieägarna är privatpersoner. Den största privata aktieägaren är Tallink Finlands VD Keijo Mehtonen med nästan en miljon aktier. Tarja Vaakanainen från Tallink Finland är tredje största ägare.  
 
Ledningsgruppens ordförande Enn Pant äger över en halv miljon aktier och är den största privata aktieägaren i Estland. Även Nils Koik från SEB Eesti \hispank hör till de största ägarna. Bland ägarna finns också estniska riksbankens VD Andres Lipstok, finansminister Aivar Suerd samt kommunikationsministeriets vicekansler Taivo Kivistik.  
 
Aktiekursen har under den första veckan vacklat omkring noteringspriset trots att handeln med aktierna dr ganska livlig.  
 
Toni kommentar:  
Bakom vissa namn döljer sig andra personer, bulvan förfarande, aktiekursen var stundvis under noteringsvärdet.  
 
Köpen av flera aktieposter är gjorda med lånade pengar.  
Det kommer ett uppvaknande, det är intjäningen i Tallink rederi som avgör hur kursen utvecklas, även med en för tillfället lägre ombordkostnad så är dessa kostnader bara en del vad ett rederi kostar, avskrivning den är lika även om man trollar med 50 år en unik avskrivnings tid, underhåll är andra kostnader som inte skiljer sig för att inte tala om kommande uppgraderingar av säkerheten, den är i vart fall lika med andra rederier.  
 
Hela denna affär känns väldigt märklig och påminner mycket om andra affärer när girigheten styr och bankerna försöker räddar sitt skinn.  
Det blir en fortsättning!  
 

 
 
10)  
 
Årets julklapp från Busstidningen Bussbranschen  
 
Lagom till jul har tidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se lanserat en ny site.  
Den är inte bara uppfräschat och känns modernt, den har fått en egen diskussions länk för dem som mitt i natten vill bli av med sin frustration hur det går till, eller skickar varningar till sina kollegor om hur olika företag uppför sig, förare som kan berätta hur en del Polismän uppför sig, lapplisorna, var man parkera bäst och säkert.  
 
Var finns bästa fika stället med den snabbaste servicen? Bästa mackorna och frallorna?  
Var finns Sveriges bästa och gladaste betjäning? Det finns mycket som man kan delge sina kollegor och andra som är nyfikna på hur det är ute på vägarna.  
 
Det skall bli intressant att följa den nya siten och se om det går att få fart på geniknölarna, det finns väl tusentals goda nyheter, eller?  
Här länken – sätt igång och skriv för bövelen!  
http://www.busstidningen.se/diskussionsforum/list.php?1  
 
God jul och GRATTIS önskas redaktionen till Busstidningen – den enda som är fristående från maktens tentakler – önskar även ett gott nytt år och våga vi hoppas att dom som arbeta i branschen vågar sig på att skriva av sig och lägga ut spännande tankar på nätet.  
 

 
 
Med detta Newsletter inleder vi julfirandet med allt vad det innebär av SVENSKA traditioner och god mat. En sak som många upptäcker, när man bor en bit utanför nationalgränsen blir svenskheten starkare än innanför territorialgränsen.  
 

 
 
God jul!  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Hyr du bil i Sverige?  
Ibland kan det vara lönsamt att gå över ån och hämta vattnet!  
 
Kolla in http://www.telluscar.com klicka in dig på Sverige och kolla in priset i svenska kronor du upptäcker snart att du får en bil via mitt företag Tellus minst en tusenlapp billigare än om du hyr direkt hos dom svenska biluthyrningsbolagen eller med olika förmånskort eller rabatter! Och så är det med övriga världen - Tellus world wide rent a car har avtal med förstklassiga lokala biluthyrare på över 1450 destinationer!  
 
I Spanien http://www.eurocasacar.com Vi har återigen sänkt priserna då vi lyckats med nya inbesparingar som vi ger vidare till våra kunder. Just nu 1 vecka för mindre 900 kronor inkl allt!  
Malaga, Alicante, Palma några av de mest populära destinationerna.  
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Svar inom 1 minut och du erhåller Vouchern inom 1 timme efter att datorn gjort en del kontroller.  
Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda musklick!!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.