Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Newsletter "Varning Schönfelder" nr 13, den 4 april 2005 .  
 
I detta nummer kan du läsa om följande:  
Musen som röt eller ur man med EU:s hjälp kan få stopp på olagliga miljözoner för Turistbussar, en ny bok om svensk offentligstyrd busstrafik, inga hinder längre för biltullar i Stockholm, Så nära var Ericsson att gå i putten, det stora sjöslaget på Östersjön.  
Och mycket annat nyttigt!  
 
============================================================  
 
Ledare  
 
I dagarna erhöll jag en efterlängtat present, en bok! En bok som jag värdesätter alldeles särskilt mycket.  
Boken ”FRÅN PRIVAT TILL OFFENTLIGT STYRD BUSSTRAFIK”  
En studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940 – 1988.  
 
Men boken kunde också haft en annan titel som författaren Martha Hellgren skriver till mig:  
Om företagare i en bransch som inte kunde flytta utomlands men inte heller tilläts dö.  
 
Boken är en tidshistoria om verkligheten, boken återger på ett levande sätt hur allt kunde gå så förfärligt fel i Sverige. Den borde läsas av alla i branschen och begrunda hur det kunde bli på detta vis. Den borde framför allt läsas av den nya generationen, det är ett stycke historia som förklarar sammanhangen. Den äldre generationen borde läsa den om något och ta på sig ansvaret för vad man ställt till med genom att vara flat och eftergiven.  
På sidan 278 hittar man en Resolution från Svenska Omnibusägarförbundet vilken är publicerat i Svensk Omnibustidning september 1960, den lyder:  
 
Antagen av Svenska Omnibusägarföreningens kongress i Storlien den 1 september 1960  
 
Valda ombud för landets busstrafikföretag, samlade till kongress i Storlien har enhälligt konstaterat, att förutsättningen för reguljär busstrafik under det senaste året ytterligare starkt försämrats…………statsmakternas ofta uttalade förståelse för den reguljära trafiken i dagens läge mycket svåra ekonomiska problem. Osv, osv , osv , osv  
Kongressen finner det därutöver nödvändigt att förslag om ytterligare nedsättning av busstrafikens beskattning snarast möjligt framläggas och genomföras.  
 
Detta var året 1960 men kunde lika väl ha varit på den kommande kongressen år 2005, bussbranschen står still!  
 
Sammanfattningsvis:  
Urbanisering och teknikutveckling omvandlade busstrafiken från en lönsam till en olönsam verksamhet som borde ha upphört på rent privatekonomiska grunder men på grund av sin funktion som serviceföretag har branschen inte tillåtits dö. Samhällsbidrag och därefter ett totalt samhällsövertagande av kollektivtrafikens ägare och ekonomiska resurser omvandlade den regelbundna busstrafikens ägare från företagare till uppdragstagare.  
 
En bra sammanfattning av en bransch där tiden står still. Bussförbundet av idag 2005 dvs 45 år efter ovanstående Resolution från 1960, där alla, även branschens blindstyren, kan konstatera att inom förbundet har ingenting hänt man stampar med samma korkade argument 2005 som 1960. Du som är medlem borde skämmas över att vara med i ett förbund som då som nu, inte har något att tillföra annat än att ordna trevliga samkväm. Är det vad du tror för en bransch framåt? Eller tro du som jag att det behövs lite andra tag med en styrelse som tar tag i medlemmarnas verkliga intressen och om inget händer använder alla lagliga medel, det gäller en gång för alla ta ställning för en fortsatt planhushållning där samtliga tvingas till att betala under hot vad monopolets handlangare hittar på. Alternativet är ett fritt företagande i ett fritt land där konkurrensen ger kunden valfrihet och bästa priset.  
Valet ligger i dina händer, närmast på kommande kongress!  
 
Fürst scandinavian research har för BR gjort en undersökning bland Sveriges bussbolag, även hos icke medlemmar och aktiva medlemmar. Resultatet är att man är ganska nöjd med BR.  
Alla medborgare var nöjda med Sovjet och världens mest nöjda medborgare finns idag på Kuba enligt officiella undersökningar allt enligt F.Castro som lägger till att den mest välutvecklade demokratin finns på Kuba. Verkligheten är att Kuba rankas som den mest ofria diktatur i samma liga som Burma och Nord Korea.  
Men vem vill veta av sanningen bland makthavarna?  
 
==========================  
1)  
 
TUR mässan 2005  
Ett 50 tal bilder från TUR mässan och folket i branschen klicka in dig!  
http://www.toni-schonfelder.com/tur05/  
 
==========================  
 
2)  
 
Beställ boken här  
Om företagare i en bransch som inte kunde flytta utomlands men inte heller tilläts dö.  
Martha Hellgren´s bok kan man beställa under adress:  
 
Martha Hellgren, Tubvägen 13, 931 45 Skellefteå  
tel 0910-55 950 eller 070-353 07 48.  
 
Om namn och adress tydligt anges kan man också sätta in 250 kr på postgiro 83 63 23 - 6 så skickar jag boken per post. Gäller inom Sverige.  
 
Jag ställer också gärna upp och föreläser om min forskning. Jag är redan, via Åke Ljungberg, inbjuden att föreläsa för FÖRENINGEN GAMLA BUSSPOJKAR på deras konferens 17-18/4 2005.  
 
Hoppas att många av mina läsare NEWSLETTER Varning Schönfelder skaffar er boken, den borde finnas hos alla som sysslar med buss och kollektivtrafik.  
 
==================================  
 
3)  
 
Musen som röt! Eller hur ”Kufstämplade” Toni fått Sveriges kommuner med olagliga miljözoner på fall!  
 
Det är snart 2 år sedan jag skrev ett brev till EU och den Svenska regeringen, det är inte lätt för Näringsdepartementet att rättfärdiga uppenbara lögner från de 4 kommuner som infört olagliga miljözoner för turistbussar.  
Från branschföreningen BR har denna fråga mötts med tystnad, man har ju till faktum tillstyrkt miljözonerna i första skedet.  
 
Du som berörs kan ju undra vems intressen ditt förbund företräder? Nu är det som i alla företag, man kan ha det finaste och mest solventa företag, med klantskallar i ledningen går det för eller senare åt skogen (se artiklar om Ericsson och Wallenberg längre ned i detta Nyhetsbrev) Musen som röt, det är jag och det borde sporra dig att själv ta tag i frågor eller sända dem till mig så skall vi se vad vi kan åstadkomma, tillsammans.  
Den som sätter sig i en styrelse företräder intressen man är satt att värna och inget annat. Kan man inte skilja på sak, skall man antingen inte anta styrelseuppdraget eller har styrkan att avgå! Något som många av dagens styrelsepersoner tycks glömma bort och istället driva egna frågor. Rent strikt juridisk är det inte tillåtet enligt lagen för styrelseledamöter att driva andra frågor än vad som är det bästa för bolaget eller föreningen oaktat egna intressen, att läs kunnigheten är klart bristfälligt läser du dagligen i tidningar och TV där ”Sveriges fina” damer och herrar snabbt blandar ihop det mesta så även andras pengar man är satt att förvalta.  
 
Miljözonerna för turistbussar är fel av flera skäl, dels är dessa i absoluta tal så få att dessa omöjligen kan påverka miljön åt en eller andra hållet. Nyttan däremot med de få turistbussar det avser är långt större för berörda kommuner och för trafikföretagen. För lokaltrafikens bussar med länshuvudmännen som uppdragsgivare är det uteslutande en avtals fråga mellan beställaren och utförande bolag, för det behövs ingen lag eller förordning. Däremot är det direkt oansvarigt av lokalbyråkraterna att införa förordningar som strider mot EU lagen, man sätter sig helt resolut över lagen där makten liksom i Sovjet/Ryssland anser sig står över gällande lag.  
Den ekonomiska skadan man åstadkommer på bussbolagen är med tanke på företagens storlek för många en existensfråga. Bussar som tappar en miljon i andrahandvärdet därför att man kommer över ett artificiellt satt datum strider mot alla ekonomiska regler. Många följde uppmaningen att installera ett filter, nu avser man att även dessa bussar inte längre skall få tillträde i miljözonen och därmed förlora berörda bussar omedelbart sitt kommersielle värde.  
Det är inte tillåtet enligt förvaltningslagen att införa förordningar med dylika konsekvenser ifall staten inte ger ekonomisk kompensation. Vem talar om detta för dig? Vem för din talan?  
 
Att branschen har ett förbund som styrs av blindstyren och medlöpare har jag beskrivit i otaliga Newsletter, att man inte har förmåga att anmäla myndigheterna, efter att dom inte lyssnar på argument är direkt oansvarigt, det torde vara något unikt för bara bussbranschen att dylika personer tillåts i BR få fortsätta år efter år utan att någon gör rent hus. Förbundet där tiden står still!  
 
Kort och gott, jag tillskrev mina kontakter i EU att man skulle pröva Sveriges fyra kommuners agerande. Näringsdepartementet har också efter en skriftväxling med mig innan förordningen trädde i kraft meddelat de berörda kommunerna och bekräftat olagligheten, det är som oftast när de gröna och röda kommunisterna driver igenom ärenden även om dessa strider mot den Svenska eller EU lagen som förövrigt alltid står över Svensk lag.  
Nyttan av förordningen är ointressant, det är populistiska vinster man är ute efter inte miljöfrågorna. Genom att ljuga eller förvrida sanningen för väljarna tror man sig få fler röster, inget hade varit enklare för BR att klä av dessa partier om man hade haft något som åtminstone liknar en chef på kansliet och en ordförande att hålla i handen.  
Det påminner mycket om Fidel Castros uttalande häromdagen, att demokratin på Cuba den mest demokratiska i hela världen! Där ser du, man kan rättfärdiga allt, bara man har gelikar som stödjer en.  
 
EU har valt att driva frågan mot Sverige med utgångspunkt av handelshinder och om de berörda kommunerna inte ändra på miljözonernas förordning blir det ännu ett fall för EU domstolen.  
 
När tjänstemännen nu fått bakläxa av sina jurister och frågan blir om Sverige skall bötfällas med tillhörande sanktioner, då slingrar man sig och försöker med nya tricks. Istället för att inse att man har helt fel, att turistbussar av äldre modell av konkurrensskäl snart fasas ut varför hela miljösurret är irrelevant då smider man nya planer och ett trött BR skriver små spetsfundiga remissvar när man har segern i fickan utan att ha bidragit med något. Med som bekant glömskan är det oftast en enkel metod att framhäva sina insatser när man i själva verket var med och godkände i första omgången de olagliga miljözonerna då BR är total okunnig inte bara i juridiska frågor utan speciellt vad EU lagarna innebär.  
 
Musen som röt visar ännu en gång att det lönar sig att klaga om man har fog för det. När jag uppmanade Sveriges bussägare att göra en gemensam sak då hörde ovanligt många av sig, som insåg det allvarliga men inte vågade att stöta sig med BR eller huvudmannen.  
Och sådant kallar sig för företagare, det är som Martha Hellgren skriver i sin bok, ni är i bästa fall uppdragstagare, varken mer eller mindre.  
Du som fick böter när Polisen började agera med bortforsling etc skall skicka in dessa till berörd Polismyndighet med hänvisning till att EU nu meddelat att miljözonerna för Turistbussar är olaglig, därmed skall böterna återbetalas med ränta.  
Tyvärr kan man inte kräva skadestånd för alla merkostnader, det har staten sett till, ingen är ansvarig, byråkrater som i snart sagt alla EU länder skulle bli åtalade för dylika förordningar går fria i Sverige.  
Här har du några av ett 20 tal artiklar sedan 2002 där jag skriver om olagliga miljözoner, nu undrar jag vem som borde ”kufstämplas en gång för alla” er förening BR eller jag som skriver det merparten känner och inte vågar agera av rädsla att framföra?  
 
Frågan är nu bara när tar BR tag i resegarantin? En belastning som är lika besvärande för bussbolagen, de nuvarande reglerna strider mot EU lagen,också, jag har skrivit och gett er alla argument samt vilka lagar man bryter emot, det gäller att få med sig några andra inom resebranschen och kräva nya regler med en reseförsäkring. Börja med konkurrensverket som har första ansvaret i denna fråga. Nå BR är det inte dags att ni gör något, för en gångs skull, för medlemmarna?  
 
Varning Schönfelder Newsletter nr 9 den 22 feb -04. Det kostar 1.600 kronor per sekund eller 95.000 kronor i minuten kostar kollektivtrafiken! Lögnen om Miljön och busstrafiken 7 artiklar  
Datum: 2004-02-22  
 
Miljözoner miljöbyråkrati istället för miljökrav  
Datum: 2002-03-17  
 
Stockholm , miljön och övergreppen mot Bussbranschen  
Datum: 2002-05-21  
 
Det handlar om olaglig trafikförordning avseende miljön och myndigheters övergrepp  
Datum: 2002-05-24  
 
Miljözoner blev miljöbyråkrati  
Datum: 2002-05-25  
 
”Varning Schönfelder” Newsletter nr 12 den 26Juli Bidragsalkolister och mycket annat  
Datum: 2003-07-26  
 
Om du klicka in dig på min hemsida http://www.toni-schonfelder.com så finns det en sökmotor uppe i vänstra hörnet, skriv in ordet miljözoner och du får upp ett 30 tal artiklar.  
 
=========================================  
 
4)  
 
INGA HINDER KVAR FÖR BILTULLARNA  
 
Efter ett beslut i Regeringsrätten är det nu fritt fram för Stockholms stad och it-företaget IBM att bygga ut det elektroniska biltullsystemet i Stockholm. Försöksperioden har nu krympt till ett halvår.  
 
Några miljarder bortkastade, som alltid är det de gröna och röda kommunister som hotar spräcka regeringen som mot Stockholmarnas uttryckliga vilja som redovisades i val där (s) går till val med att det inte blir några biltullar för att kort tid efter valet göra helt om då mp + v ville påtvinga biltullarna, kosta vad det vill. Det är sådana beslut som tydlig visar kommunisters bild av hur man ser på en demokrati. BR spelar sitt spel under täcket med storbolagen i branschen istället för att lyfta fram möjligheten att plocka fram erforderliga antal avställda bussar vilket Sthlm:s lokalavdelning föreslog, spara en miljard åt skattebetalarna, bussar som står och rostar, en kapitalförstöring utan dess like. Men icke, här ser man chansen från ledningen i SL som förlorat all markkontakt att låta skattebetalarna betalar någon miljard för nya bussar som inte behöver belasta bolaget eller bolagen som utför trafiken.  
I stort sett i vilket annat EU land hade ni åtalats och satts in för ett längre förvar, i Sverige klappar man varandra på axlarna och anser sig ha gjort ett stordåd, så illa är det med chefer som inte är chefer utan tillstymmelse av samhällsansvar.  
 
=================================  
 
5)  
12 miljoner försnillas av SL ledningen per år för att ge ut en Poesi bok!  
I Busstidningen http://www.bussbranschenbw.se nr 2 år 2005 finns en längre artikel som ifrågasätter varför SL skall ge ut en Poesi bok. Då slår det slint på Informationschefen Maria Adolfsson som likt Göbels propaganda ministerium ser varje uns av kritik som ett förräderi. Hon har det gemensamt med alla potentater som anser sig ha makten att äga ordet och förbanne den som vågar ha en annan uppfattning.  
Hade du Maria haft en chef som gör skäl för namnet hade du varit på annan post i ett annat företag. Det du sysslar med är i princip åtalbart även om det är sanktionerat av ledningen, isåfall gör ni er alla brottsliga, ni är satta att sköta ett SL med minsta möjliga budget och utsvävningar av detta slag visar än en gång, SL skall bort, läggas ned helt enkelt. Skattebetalarna i Stockholm skulle spara miljarder.  
Hej Bjarne! http://www.bussbranschenbw.se/skvaller.html  
Jag förstår inte Madame Adolfssons utfall mot Dig. Jag tycker nämligen att Torstens artikel om SL-dikter var väldigt bra och trevlig. Jag förstår faktiskt inte varför kollektivtrafikpengar skall gå till sådant som kollektivtrafiken inte är satt att syssla med. Bättre vore att något "dikt- och poesiföretag" fick betala för att hänga ut sina dikter i bussar och tunnelbanor. Det skulle SL tjäna på i dubbelt syfte, men är det nu så illa att Adolfsson absolut vill bjuda resenärerna på lite litteratur på SL:s bekostnad så föreslår jag att hon istället hämtar sin poesi från någon anständig och nyttig bok, t.ex. världens mest tryckta, lästa och översatta bok. Men det har väl Adolfsson ingen aning om vad det är för bok.  
Stackars stockholmare. http://www.bussbranschenbw.se/skvaller.html  
Hälsn.  
Mats  
================================  
6)  
 
SL har mer Trasiga bussar gav 13 000 inställda turer  
 
Nästan 13 000 bussturer i Storstockholm ställdes in förra året på grund av trasiga eller krånglande bussar, rapporterade SvT:s regionala nyhetsprogram ABC. (jodå, jag ser programmet i en rofyllt miljö i det avlägsna Alicante)  
Den som varit hos Scania verkstaden och sett alla ”vraken” till bussar stående i mångdubbla led måste rimligen fråga sig hur man kan utföra en trafik när en stor del av bussarna står och väntar på att bli reparerat? Det som är särskilt anmärkningsvärt är att det är splitternya bussar som har en reparationsgaranti där trafikföretaget betalar en slant per km för att få bussen underhållen.  
SL är ett företag utan ledning, det sitter en massa folk mestadels på möten, ingen förefaller ha vett att se hur man kan minska kostnaden, minska på administrationen med hjälp av ny teknik, skapa avtal som ställer krav på utförande trafikbolag. Upphandling till lägsta kostnad innebär inte bäst trafikförsörjning eller till bästa kvalité. Låta leva och betalar efter kvalité är alltid en långt bättre lösning. Fråga Volvo, Saab, Scania om dom har råd att köpa billigaste produkten av underleverantörerna till sina fordon? Garanterat inte.  
 
Nu är det inte bara Scania som tillverka stadsbussar som inte håller måttet, likaväl är det för Stockholms skattebetalare och resenärer en oacceptabel situation, en ökning med 25 procent, jämfört med året innan handlar om ytterligare ett par hundra bussar som inte går på tidtabell.  
 
Uppgifterna som kommer från Storstockholms Lokaltrafik, SL till abc får uppenbarligen ingen politiker i styrelsen att undra vad man har för en ledning som sköter ruljansen. Ledningen för SL är nämligen mästare på att få andra ta på sig ansvaret, själv är man utan ansvar.  
Därutöver ställdes det in 7 000 bussturer på grund av förarbrist.  
 
Det kusliga är inte att det sker, det vore ett under om man kundet bedriva kollektivtrafik med denna forma av struktur. I vilket fall, man inte komma närmare en perfekt planhushållning a la modell Sovjet. Det man har skapat är ett system som reglerar sönder busstrafiken.  
 
När jag då läser gång på gång Ulo Maasing tidning trafik forum, där han sida upp och ned talar om statens ansvar, statens ovilja, statens oförmåga så är det argument utan substans. När man då vet att tidningen är högtalaren för branschföreningen så klarnar bilden. Som snäll en ponke och megafon belönas man med annonser och bilagor för att hålla i gång språkröret.  
När samhället transferera miljarder till lokaltrafiken, där man inte kan hushålla med pengar utan slösar dessa på alla möjliga sanslösheter där Poesi boken för ca 12 miljoner är småpotatis borde även de mest rättrogna någon gång vakna och ställa sig frågan, kan det få fortsätta på detta sätt? Finns det inget alternativ till planhushållningen i sin värsta avart?  
 
====================================  
 
7)  
 
Därför försvinner länsbolagen!  
 
Utflyttningsboom bland svenska medelstora företag  
52 procent av svenska medelstora företag har flyttat eller planerar att flytta hela eller delar av verksamheten till något av EU:s tio nya medlemsländer. Svenska företag är betydligt mer benägna att flytta jämfört med företag i andra EU-länder. Det visar revisions- och konsultföretaget Lindbergs Grant Thorntons undersökning, Grant Thornton-rapporten 2005, som har genomförts med över 6.300 medelstora företag i 24 länder.  
 
Det försvinner ett motsvarande SAAB varannan månad, detta betyder mindre skatte pengar, mera bidrag till att hålla arbetslösa under armarna eller mera pengar till sjukkassan.  
För varje företag som försvinner eller flyttar ut ökar skatterycket på de få som är kvar i arbetet. För varje företag som köps upp av ett utländskt bolag försvinner chefsfunktionen och därmed högre betalda personer som skattar i Sverige bort från landet tillsammans med företagsskatten som blir 0 kronor i Sverige.  
Detta sker samtidigt som finansministern slår sig för bröstet om de stora framgångar Industrin har på exporten, då om någon gång borde alla ta sig för pannan, exportföretagens vinster plöjs ned i andra länder inte i Sverige.  
 
Åså kommer detta meddelande in via Nyhetstickern…  
Industrikonjunkturen mattas av!  
 
Företagens optimism har börjat mattas av. Sysselsättningen i industrin minskar fortfarande och förväntingarna har justerats ned. Industrikonjunkturen har mattats av betydligt de senaste månaderna, enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste månadsbarometer.  
Orderingången till den svenska industrin har minskat både på hemma- och exportmarknaden. Konfidensindikatorn, hur förväntningarna ser ut på industrin, har sjunkigt betydligt sedan förra året, skriver KI. Dessutom väntas sysselsättningen i industrin att fortsätta minska.  
Tack och adjö för länsbolagen kommer snarare än vad många vill hålla för troligt, det har jag skrivit många gånger, inget land i världen kan i längden acceptera tärande verksamheter av så stora mått som den svenska kollektivtrafiken kostar. Det är vad jag tror! Vakna Ulo Maasing för tusan och synar lite hur skattepengarna används inom kollektivtrafiken.  
 
================================  
 
8)  
 
Flykten från verkligheten!  
 
Nedan gör jag en kort lägesbeskrivning av det stora ekonomiska sjöslaget på Östersjön.  
När tristessen ökar i landet, snart sagt alla familjer har en eller flera vänner som står utanför arbetsmarknaden, sjukskrivningen fortsätter att öka, stora delar av folket mår dåligt, då blir kortkryssningarna på Östersjön en befrielse från vardagen och en flykt från verkligheten. Problemet är bara att båtar kostar stora pengar att driva och underhålla, nya tillskott av ännu finare fartyg till ett redan tidigare för stort utbud har lett till en prispress utan motsvarighet. Kampen om resenärerna är nu så intensiv att alla rederier på väst som östkusten har ekonomiska grundkänningar, frågan är vem som tvingas ge vika.  
 
Tallink har kastat in handsken på sommarens kryssningar till St Petersburg. Silja har gjort detsamma med Finnjett.  
 
Kalev Järvelill, CEO för Tallink meddelade det som vi redan visste, det blir inga nya kryssningar till St Petersburg detta år. Betingelserna är helt enkelt omöjliga och den ryska administrationen bedriver rövarkapitalism istället för affärer. Nu har man gjort en dyrköpt insikt varför Tallink gör det enda rätta, man kasta inte goda pengar efter dåliga pengar.  
Det finns inga pengar att kasta längre, varför man nyligen såg sig tvungen söka nytt kapital genom en ny aktie emission. Samtidigt som det kommer ännu ett nybygge, ännu finare ännu större.  
Man göder inte bovarna i Ryssland, är ett hälsosamt tecken på ett sunt management som tillträdde förra året I Tallink, Kalev Järvelill kommer från Finland med en god kunskap I sjöfart.  
 
Nu vill man titta på Riga istället, Stockholm – Riga eftersom man får ännu ett nybygge våren 2006, får jag I all välmening framföra att det inte blir annorlunda där framför allt Lettlands ”bovar” i all skön förening redan idag driver linjen till Stockholm. Kan man lösa ut dem och skapa vissa garantier som säkerställer hamnplatsen, kanske det finns en chans, men aldrig för den storleken till fartyg man nu har beställt. En större RoPax med hög isklass är vad som behövs, Sverige har spelat bort sin roll som mottagarland för Balterna, det har det svenska facket i vart fall lyckats med. Trafiken av Balter går nu söderut till ett annat Europa än vad Sverige kan erbjuda, så jä-ligt kan det bli!  
 
===========================  
 
Det råder tuffa ekonomiska tider på Östersjön  
 
Tallink med kreativ bokföring? Silja går mot ännu ett ekonomisk katastrof år, Birka förlorar stora pengar! Viking klara sig bäst tack vare avskrivna fartyg, men förlorar också pengar!  
 
Tallink har idag fartyg bokfört till €387miljoner (ca 3,5 miljarder Sek), en skuldbörda på €223 miljoner (ca 2 miljarder Sek) och en omsättning på €218 miljoner ca (1,9miljarder Sek).  
Det är ingen sund ekonomisk bas och då kommer ytterligare en ny färja nästa år.  
 
Lånen ökade från €136 miljoner (ca 1,2 miljarder Sek) till €223 miljoner ( 2,1 miljarder Sek) medans man betalade räntor ifjol för €9 miljoner ( ca 80 miljoner Sek) och i år beräknar man €7 miljoner ( ca 6o miljoner Sek) ... borde nog ha ökat istället med tanke på att nya fartyg togs i drift under 2004.  
Enligt bokslutet har man ökat avskrivningen av nya fartygen upp till 50 år, den historisk längsta avskrivning jag har sett. (Förmodligen har man Ånedinlinjens Svea, tidigare Baltic Star som förebild)  
Med den nya värderingen av fartygen har detta gett en resultatförbättring på ca €4 miljoner (ca 36 miljoner Sek), men det finns anledning att tro att det ligger i trakten €6-7 miljoner (ca 63 miljoner Sek)  
Detta är ENDAST kreativ bokföring!  
 
Därutöver tillkommer:  
Man aktiverar kostnaden för ’start-up of ship’. Skulle gissa att den ligger på €2-3 miljoner, (ca 20 miljoner Sek) även detta måste betraktas som kreativ bokföring.  
 
När man slutligen ser att chartern är noll och avskrivningarna minskar  
och räntorna har gått ned ... så borde en god gissning vara att resultatet 2004 borde ligga nära €10 miljoner (ca 90 miljoner Sek) (dvs mer än en halvering av fjolårets resultat) i stället för €20 miljoner ( 180 miljoner Sek).  
 
En bra fråga är hur har Tallink tänkt betala fartygen? Ett enkelt svar torde vara: knappast alls, det får väl de nya ägarna så småningom tar hand om eller så får SE banken Estland hitta nya konstellationer som kliver in eller så blir det EU infrastruktur pengar som blir räddningen, det finns därför fler frågor än svar.  
 
Tallink har en god trafik på Sverige, om den med inkomster från Gods och Persontrafik klara av att betala den nya kryssningsfärjan är tveksamt. Senaste Nybygget går på Medelhavet i charter mellan Frankrike och Algeriet. Hon togs hastigt ut från mega förlusttrafiken till St Petersburg.  
Trafiken över Finska viken mellan Estland till Finland är lindrigt sagt en konkurrensutsatt trafik där Silja desperat kastar in ännu en snabb katamaran färja. (Se mer nedan) sådant ökar inte Tallinks möjligheter till förtjänster.  
 
======================  
 
 
I Östersjön pågår ett sjöslag av sällan sett storlek, Stena line på västkusten känner av kriget!  
 
Östersjö trafiken har utvecklats till en förlustkälla för alla rederier. Idag hämtar samtliga rederier sina passagerare med bussar från stora delar av Sverige. Bra för bussbranschen men det är en kort glädje, det bör alla som investera i nya bussar vara medvetna om. Utbudet har ökat genom Tallinks nya färja, Birka Cruises med sin nya Birka Paradise, vilken är en besvikelse hur nu detta kunde ske och Vikings omplacering av Cinderella som kortkryssare till Åland där man medvetet satte in fartyget för att djävlas med Birka, strategin tycks ha fungerat.  
Hundratusentals fribiljetter cirkulera, Birka förlorar ca 300 kronor på varje passagerare som reste i vintras, och alla rederier har ett ekonomisk svart år bakom sig, år 2005 blir inte bättre och gör den svenska regeringen slag i saken och minskar skatten på spriten som säljs i Systemet med 40% kan det bli stora förändringar på antalet fartyg som kryssar på Östersjön.  
Vi har därutöver lilla Eckerö linjen som puttrar mellan Grisslehamn och Åland, med anslutningsbussar. Ånedin linjen som lever på rederistödet och har sin fasta publik med bussar som för fram resenärerna till skeppsbron. Silja ägda SeaWind går från Värtahamnen till Åbo.  
Från Karlskrona åker man till Polen, från Karlshamn till Litauen, från Ystad med Unity line till Polen. Från Stockholm går Lettlands trafiken till Riga, över kvarken går trafiken från Umeå till Vasa.  
 
Stena har en kraftig minskning på sina Tysklandskryssningar på grund av att Östersjö rederierna bokstavligen dammsuger marknaden. DFDS kör från Göteborg via Norge till England, Color line från Oslo till Kiel med nya jättefärjan som är en vidareutveckling av Silja Symphony, och ytterligare en ny kommer snart. All trafik bygger på lägre kostnader ombord för nöjen och underhållning mot vad som sker i land, samt den lille påsen som nu har blivit ett par hundra liter med öl, vin och ett par flaskor starksprit.  
 
Jag säger det nu som tidigare, man lever på lånad tid! Det har varit en lönsam och rolig trafik, stunden för utslagning har kommit. Därefter blandas korten på nytt!  
Frågan ingen ställer sig, varför måste man göra det så tråkigt i land, med för höga skatter så att barer och restauranger dör, varför måste man skapa ett land där folk flyr från verkligheten?  
För bussbranschen betyder det färre anslutningsbussar hur som helst i framtiden.  
 
 
============================  
 
SILJA INTRODUCERAR EN TREDJE SNABBFÄRJA PÅ FINSKA VIKEN  
 
Silja Line som ingår i en komplicerat affär i Sea Container koncernen med säte i London sätter in ett tredje SuperSeaCat-fartyg i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. "SuperSeaCat One" kommer enligt planerna att vara i trafik på linjen mellan den 27 juni och 21 augusti. Under högsäsong har Silja Line därmed totalt 16 avgångar per dag mellan Helsingfors och Tallinn.  
Silja Line transporterade sammanlagt 814.000 passagerare i snabbåtstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn i fjol. Om isläget tillåter inleds årets säsong den 14 april.  
 
Med Finnjet ur trafik efter fiaskot med St Peterburg kryssningstrafiken från Tyskland och Finland letar man desperat efter en ny route. Det är ingen enkel sak eftersom det mesta är fel på fartyget, fel hytter, otillräckligt bildäck, driften är för dyr. Hon reparerades och fick en nödvändig uppgradering av säkerheten ombord för 15 miljoner euro 2004, nu i vecka står hon till försäljning för 18 miljoner US dollar dvs mindre än vad hon reparerades för förra året.  
 
Silja Opera är en olycksdrabbad båt som sjunkit flera gånger och brann ned på varv i Stockholm på 90 talet. Hon har inget soldäck och kan därför inte användas i sydliga vatten, hon är för kort för långa kryssningar på öppet hav. Hon byggdes om som ett projekt för Sally Stockholm som aldrig sjösattes någon gång efter att hon brand ned på Finnboda varvet dessförinnan hade hon fungerat på kortkryssningar ut från Helsingfors när Tax Free påsen fortfarande var en attraktion.  
 
Den enda trafik som Silja har idag som fungera hygglig är RoPax trafiken mellan Stockholm och Åbo med SeaWind båtarna som tar 400 passagerare utan krusiduller, kör ombord med bilen, ät och sov sött!  
 
 
======================================  
 
9)  
 
Wallenbergarnas "spjutspets" har försatts i konkurs  
 
En snabb kurs när man har klantskallar som chefer! Men dom var trevliga och alltid med ett vänligt ord till dom rätta personerna.  
Trots 750 miljoner kronor från bland andra familjen Wallenberg kunde bolaget inte räddas. När konkursen nu är ett faktum säljs hela bolaget på Internet för 10 procent av dess initiala värde. Företaget Optillion och dess stenhårda kamp om överlevnad, en allt annat än lyckad ledning klarade inte av att få bolaget på fötter, det är inte bristen på pengar som är orsaken utan en ledning som trodde man hade en kassa ko utan begränsning. Bolaget som tidningen Ny Teknik kallat ”en av de största industriella nysatsningarna över huvud taget”. Trots 750 satsade miljoner från Wallenbergs Investor Growth Capital och riskkapitalbolaget Itact gick verksamheten inte att räddas, varför man försatte bolaget i konkurs. Ca 100 anställda har blivit av med jobbet och nu kämpar konkursförvaltaren för att rädda så mycket som möjligt. Enligt Di kommer det att bli en offentlig auktion, där Optillion – tidigare kallat ”Investors nya spjutspetsbolag” – säljs ut för 10 procent av dess initiala värde.Auktionsfirman Dovebid från USA kommer att hålla i auktionen, som beräknas hållas om ca en månad. Dovebid har tidigare hållit i auktioner i samband med Enron-kollapsen och Ericsson-nedläggningen i Norrköping.  
 
 
============================  
 
10)  
 
Så nära var Ericsson att gå i putten  
Ett stenhårt besparingsprogram, en halvering av antalet anställda och en nyemission på 30 miljarder kronor räddade Ericsson i grevens tid. ”Vi hade bara en kula kvar – bara ett skott för att rädda oss ur knipan”, säger Carl-Henric Svanberg till Financial Times.  
Räddningsaktionen belyses i tidningens artikelserie om "Corporate Turnarounds”. Ericsson-chefen talar ut om den djupa krisen i den svenska nationalklenoden Ericsson.  
”När du är i kris är krisen i sig en av dina största tillgångar - om den är allvarlig nog. Alla blir väldigt ödmjuka och öppna. Krävs det att du ska vara hårdhänt så blir du också hårdhänt. Man måste hela tiden ha krismedvetenhet - även nu när den akuta krisen är över”, säger Carl-Henric Svanberg.  
Bland dagens stora hot står bland annat den kinesiska uppstickarna Huawei och ZTE, varav de förstnämnda får beröm av Svanberg för att de lyckats ta sig in på Europamarknaden.  
”Om Ericsson bara hade varit aktivt i Europa och velat slå sig in i USA skulle vi gjort på samma sätt som Huawei gjort i Europa - hittat en mobiloperatör som varit beredd att ta en risk tillsammans med oss och offererat ett pris som de inte kunnat motstå”, säger Carl-Henric Svanberg till Financial Times.  
Räddaren i nöden, det är svenska skattepengar från pensionsfonder, och andra institutioner där staten har med ett finger.  
 
========================================  
 
11)  
 
Ett kort sammandrag om lite data nyheter som berör oss alla!  
 
Aktuella databasläckor  
 
Det hävdas ofta om känsliga personuppgifter att "informationen är väl skyddad och kan inte kommas åt av obehöriga". Därför är det intressant att återkommande visa exempel på de många databasläckor som ständigt inträffar.  
 
- Bank of America har tappat bort magnetband som innehåller personlig och finansiell information om ungefär 1,2 miljoner innehavare av betalkortet SpartPay. Banden försvann under transport till en backup-central. Talesmän för banken uppger att de berörda kundernas konton nu hålls under extra uppsikt på grund av risken att informationen på banden används för att genomföra bedrägerier.  
 
- Det stora amerikanska databasföretaget ChoicePoint, som säljer alla möjliga slags personuppgifter om privatpersoner, har fått sin databas hackad. Hackaren kom över kreditvärdighetsrapporter, "social security"-nummer (vilka ungefär motsvarar våra personnummer och i USA kan användas för att exempelvis skaffa kreditkort) och annan "känslig information" för 35.000 personer i Kalifornien. I höstas använde hackare stulna identiteter för att skapa ett till synes legitimt företag, som sedan användes för att bli kund hos ChoisePoint och köpa loss ytterligare personuppgifter. Enligt tidningen Wired öppnades på detta sätt ca 50 konton hos ChoicePoint, och hittills har det resulterat i sex konstaterade fall av identitetsstöld. Polisen i Los Angeles County varnar för att hundratusentals amerikaner kan vara i farozonen för att också få sin identitet stulen med anledning av det inträffade.  
 
- Innehållet i skådespelerskan Paris Hiltons mobiltelefon, såsom ett antal telefonnummer till andra så kallade kändisar, har publicerats på en Internetsajt. En teori att mobiloperatören,  
tyska T-Mobile, återigen fått sin databas hackad. Den aktuella telefonen fungerar nämligen så att en stor del av informationen inte ligger i själva telefonen utan i en databas.  
 
 
 
AUTOMATISKT POLISARBETE INKLUSIVE AUTOMATISKA BÖTER  
 
Storbritannien inför helautomatiskt polisarbete, inklusive helautomatisk bötesutskrivning. Datoriserade vägkameror som delvis redan är på plats ska automatiskt läsa av nummerskyltarna på samtliga passerande fordon. Varje bilnummer ska sedan matchas mot försäkringsbolagens register. När ett oförsäkrat fordon påträffas skrivs automatiskt en bot på 100 pund ut - helt utan mänsklig inblanding.  
 
Detta är en av konsekvenserna av ett lagförslag, "Road Safety Bill", som transportminister Alistair Darling nyligen lade fram för det brittiska parlamentet. Syftet är att komma tillrätta med de ungefär 1 miljon oförsäkrade fordon som idag trafikerar brittiska vägar. I försäkringsbranschen, som applåderar lagförslaget, uppskattar man att försäkringspremien för en bil i genomsnitt skulle kunna sänkas med 30 pund om alla bilar vore försäkrade.  
 
Nyckeln i hela konceptet är en ny teknologi som kallas "Automatic Number Plate Recognition", alltså automatisk inläsning av nummerskyltar med hjälp av "smarta" kameror. I flera år har sådan teknik testats i några brittiska polisdistrikt, där den har resulterat i en tiodubbling av polismännens produktivitet (man mäter hur många gripanden om året som i genomsnitt görs per polisman).  
Nu kommer systemet sannolikt att byggas ut över hela det brittiska vägnätet, något som polisen är mycket angelägen om. Polisens slogan är: "Make the roads unaccessible to criminals!".  
 
Redan tidigare har automatisk nummerskyltsinläsning använts för att sätta fast 820.000 personer som kört med oskattade bilar. Det nya i "Road Safety Bill" är att polisen får tillstånd att samköra sitt kamerasystem med försäkringsbolagens register över försäkrade bilar. Man tar alltså steget från att bara använda samhällets egen information till att även använda kommersiella företags information i brottsbekämpningen.  
 
För den som är intresserad av frågor kring maktbalans mellan stat och individ är ovanstående en principiellt mycket viktig utveckling. Vad man gör i Storbritannien är inget mindre än att introducera "automated law enforcement", automatiskt polisarbete. När den mänskliga insatsen i brottsbekämpning på så sätt elimineras får vi ett paradigmskifte, eftersom skalbarheten blir enorm. Plötsligt blir det ekonomiskt och administrativt möjligt - om man så skulle önska - att avslöja och bestraffa småbrott i hundratusental eller miljontal. Allt är ju automatiskt, och datorerna har förmodligen kapacitet att skriva ut tiotusentals böter om dagen utan nämnvärd kostnad. Dessutom skulle ju statsmakterna få in så mycket pengar genom böterna att det rimligtvis skulle bli en rejäl vinstgenerator för staten - sett ur ett snävt budgetperspektiv.  
 
================================  
 
12)  
 
Chefer har svårt att leva upp till idealbilden  
 
Bilden av ledarskap som visionärt, målstyrande och avskilt från den löpande verksamheten stämmer inte med verkligheten.  
 
Istället skapar denna bild frustration hos chefer, som förvisso utövar ledarskap, men på ett annat sätt än de själva säger att de gör. Louise Moqvist har studerat ledarskap inom åtta myndigheter, på chefsnivån strax under generaldirektörerna. Hon har nyligen disputerat i pedagogik på en avhandling som ger belägg för en alternativ syn på ledarskap.  
 
Louise Moqvist nöjde sig därför inte med att intervjua chefer om deras syn på ledarskap. Hon gjorde också observationer, dvs. hon följde ett mindre antal chefer i deras arbete under några normala arbetsdagar. - Jag ville ta reda på inte bara vad chefer säger att de gör, utan också vad de faktiskt gör.  
 
Den bild hon då fick skiljer sig på flera avgörande punkter från chefernas egen uppfattning om hur de leder.  
 
Verklighetens ledningsarbete sker kontinuerligt, i många små steg och i nära samspel med medarbetarna. Det är långt ifrån idealbilden av ett visionärt och storskaligt ledarskap som utövas i avskildhet, enskilt eller med ledningsgruppen.  
 
För cheferna blir det en krock mellan ideal och verklighet som skapar frustrationer hos dem. De kan inte leva upp till idealbilden av ledarskap. Samtidigt kan denna bild hindra dem från att se och uppfatta det faktiska ledarskap de utövar.  
 
- Ta planering, till exempel. Chefer ägnar mycket tid åt att planera för framtiden. Samtidigt är deras praktiska erfarenhet att det inte går så bra att planera, oförutsedda saker händer alltid, verkligheten och förutsättningarna förändras hela tiden.  
 
TS kommentar: Rapporten är som tagen ur handboken för chefskapet från länder med planhushållning, ett av många skäl till att omvärlden far iväg, dagens svenska chefer flyr in i konferensrum, där har dom övertaget, verkligheten är en annan.  
Enligt en studie från den ansedda manager skolan i Lausanne/ Schweiz platsar ytterst få svenska chefer i ett internationellt sammanhang något som ytterst är en existens fråga för svensk företagsamhet i en alltmer konkurrensutsatt värld. Sverige är inte längre en sluten anstalt där man kunde göra vad man ville! Det är många som borde stänga igen konferensrummen och bege sig ut i verkligheten ut till dem som arbetar på marknivån!  
Något som passar väldigt väl in på kollektivtrafikens många byråkrater bortom all verklighetskontakt.  
 
======================================  
 
13)  
 
Trenden inom chartern!  
 
Intressant studie och en bra och angelägen artikel om trenderna inom charterturismen.  
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10114800  
 
Cypern går delvis samma väg.  
 
Det jag saknar är vart folk reser istället. Ett problem för Grekland (och Cypern) är att penetrationen av lågprisflyg är låg. Gammalt monopolflyg Italien och Spanien har – liksom de brittiska öarna, södra Tyskland och Frankrike - en snabbt växande tillgänglighet med lågprisflyg vilket gör att turismen väller in i dessa länder vid sidan av charterarrangörernas kontroll. Folk bygger helt enkelt sina egna resor med bas i låga flygpriser, hyr bil, luffar runt med buss och tåg båt eller seglar.  
Italien, Frankrike och Spanien (Portugal) har nästan inget charterflyg kvar från Norden.  
 
Charterarrangörerna (nästan alla) har sett denna trend länge och de har nu höjt priserna istället, vilket påskyndar trenden. Det är nu All Inclusive som är trenden och allt färre Sista Minuten, en medicin som knappast vänder sig till nya grupper eller genererar merresande.  
 
Särskilt inte med 1 miljon arbetslösa och höjda skatter.  
 
Strukturomvandlingen går fort nu, för utrikesresorna med flyg från Sverige ökar starkt i Europa men Charterns volymer är på tillbakagång. Nya resmål som Oman, Rumänien, Azorerna Malta som t ex framgångsrika STS jobbar med kan ta för sig men det än mycket små volymer. Om det är bra eller dåligt är svårt att säga.  
 
V h  
Harald Rosén  
Svenskt Flyg  
 
=====================================  
 
14)  
 
När en rolig historia blir en omskakande sanning?  
 
Ett svenskt företag och ett japanskt företag bestämde sig att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag.  
Bägge manskapen tränade länge och när dagen för kapprodden kom var båda lagen i absolut toppform men japanerna vann med ett försprång på 1 km. Efter nederlaget var moralen i botten hos det svenska laget. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en projektgrupp som skulle undersöka problemet.  
 
Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att japanerna hade sju man till att ro och en man till att styra, medan det svenska laget hade en man som rodde och sju som styrde.  
 
I denna krissituation visade ledningen prov på avsevärd handlingskraft. Man engagerade en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det svenska laget.  
 
Experterna kom efter flera månaders arbete fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.  
Mot bakgrund av experternas rapport genomfördes omedelbart förändringar i lagstrukturen. Nu hade man fyra styrmän, två överstyrmän, en styrledare och en roddare. Dessutom infördes ett poängsystem som skulle motivera roddaren, "vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mer ansvar". Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.  
 
Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation, men betalade dock ut en bonus till ledningen som uppskattning för de stora ansträngningar den lagt ned.  
Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav man drog slutsatsen att man hade valt rätt taktik och att motivationen också var god, men att det alltså måste vara materialet som behövde förbättras.  
Idag är det svenska laget i färd med att utveckla en ny båt...........  
 
==============================================  
 
 
Bästa Toni varmt tack för det av Dig översända mailet.  
Vi behöver Dig och det alldeles oerhört i avsikt att få någon som helst ordning på Sverige. Svenskarna behöver verkligen väckas ( något Du på ett utsökt sätt ) försöker med dina artiklar.  
Jag m fl ser nu fram emot dina artiklar.  
Med de bästa av hälsningar  
=============================================  
 
Soliga hälsningar från ett sommarvarmt Alicante  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Välkommen och koppla upp dig till mig, ring Gratis med Skype min kontaktadress är: tonischonfelder  
Ladda du också ned från nätet http://www.skype.com  
 
Min webbsida:  
http://www.toni-schonfelder.com  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna, nu över 20.250 bilar och minst ett 30 tal bilmodeller som du kan välja mellan.  
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt på ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen klickar här, alltjämt halvmanuell ibland tar det tid att få världen att inse automatikens fördelar http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen och spela Golf?  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante/Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning som talar svenska och fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra 18 hål banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.