Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Volvo & Scania och EU Den 3:e mars startar i Sveriges tidningar ett fabulöst "krig" mot EU. Skälet skulle vara att EU byråkraterna följer de skrivna lagar som Svenska företag och regering i andra sammanhang befunnit som bra, men nu alltså skulle vara föråldrade därför att det kan drabba Volvo & Scania affären. Den som är värst "felvaggad" är Aftonbaldets Lena Melin, som den 4:e mars med rubriker liknande " Inre marknad? Ja, men bara för spriten" blandar ihop det mesta. Med dylika reportrar för man snabbt fram EU-fientligheten/ EMU-motståndet, för att slutligen komma fram till att varken Volvo eller Scania i framtiden förblir svenskt. Som grädde på moset tar man fram "kennelklubben" facket m.fl. där man återigen med felaktiga påståenden påvisar Mercedes köp av Kässbohrer som därigenom skulle erhållit 70% marknadstäckning i tyska storstäder! Siffran är helt fel - så enkelt är det. Man tar sig för pannan! Med sådana yttrande behöver man inga yttre fiender! EU handläggarna är väl medvetna om Volvos stora miss bestod i att inte, när dom hade chansen, förvärva Kässbohrer före Mercedes! Men dåtidens Volvoledning, som menade att Volvo bussars teknik stod över den av Kässbohrer utvecklade, kunde inte få ekvationen att gå ihop och avstod från affären. Dessutom påstod Volvo i svenska media att man avstod från affären då man hade anledning att tro att EU skulle underkänna affären! Att det nu visar sig att Volvo bussar ligger hopplös efter och inte kan sälja sina produkter på andra än "inpinkade revir" alltså marknader som på flertalet ställen är näst intill rena monopol - det förtiger man noggrant. GT/Expressen skall naturligtvis inte vara sämre än andra bakåtsträvare i EU. Så blir det då snabbt att sammanslagningen inte gäller Europa utan marknaderna utanför. Slutsatsen blir att det är EU:s regler det måste vara fel på - och inte affären Volvo& Scania. GP lyckas med att den 3:e mars komma till slutsatsen "….kan Leif Johansson i alla fall vara säker på en sak. Han kommer att gå till den svenska industri-historien som mannen som spelade bort Sveriges starkaste varumärke”. Slutsatsen kan bara bli…… Där förståndet slutar, där tar tron vid ! Vad som är glömt är alla kritiska röster när Volvo började köpa Scaniaaktier. Helt riktigt kom varningar från olika kloka personer, om att 1+1= inte alltid blir 2. Volvo och Scania i en sammanslagning för med sig, enligt min och många andras mening, en förödande kunskapsförlust och stora marknads-förluster dessutom. Vilket garanterat leder till friställande av många kunniga arbetare i Sverige. En ekvation med hypotetiska siffror som många andra har andra försökt sig på. Med resultat som sällan blir riktiga. Vill Volvo växa på världsmarknaden så är det ingen bra idé att låta det gå ut över Scania. Den naturliga vägen går via förvärv av lastbilstillverkare i andra delar av världen där man samtidigt erhåller en fräsch marknad och nya distrubitionskanaler. Scania och Volvo har en sund inbördes konkurrenssituation som gagnar bägge företagen och därmed Sverige. För att Scania ska bli uppköpt av Volkswagen AG , betyder att det måste finnas en säljare med tillräckligt många aktier - eller ? Ifall detta sker, är detta den absolut bästa lösningen. Volkswagen som vill upp i det stora sortimentet av fordon behöver Scania. De har ingen anledning att flytta eller påverka, tvärtom skulle Scania få en otrolig draghjälp världen över av Volkswagens utbyggda kontaktnät. Vad är det för dåligt med detta? När svenska bolag går fram som "slåttermaskiner" i världen och sparkar, lägger ned och på annat sätt misshandlar arbetarna där, så förtigs det med en absolut tystnad i svenska media. Och det annars så vältalande facket med sina slogans om solidaritet, de tiger som muren. Behöver bara nämna SKF i Frankrike och Spanien, så borde hela svenska folket skämmas - kollektivt. ”I Sverige klarar man bara av ett ämne i taget!” Påstod en gång en av USA:s främsta oberoende journalister, Nu gäller racet Volvo & Scania där Volvos pressavdelning lämnar ut "lagom" info - och så hakar hela pressen på. Sakligheten den lämnades för länge sedan, nu gäller det att misskreditera EU. Men vad gjorde den svenske delegaten i EU-kommisionen? Jo han röstade emot Volvo & Scania fusionen - han också! Låt oss bara för en stund vrida tillbaks klockan och låt oss befria oss från allt tyckande tänka i ett annat scenario! En bekymrad Volvoledning ser hur släpande S80 försäljningen går. Mot media skrivs det om succé osv, men ledningen ser att utvecklingen blir svår, världens bilköpare står inte i kö, så vad göra? Att sälja Volvo personbilar ex till Ford skulle av Svenska folket uppfattas som "tjuven som stal kungens krona". Så vad gör man alltså? Man sluter en pakt bakom stängda dörrar med facket , regeringen m.fl. Planen kan se ut så här. Man säljer Volvo personbilar vilket svider hårt. Alltså måste svenska regeringen ha något som står emot det förväntade ramaskri detta kommer att utlösa. Volvo i utländsk ägo - herrugud. (Säljare blir de av makten kontrollerade aktieinnehavare, AP fonden och andra närstående..,och på så sätt lyckas man hålla det bakom stängda dörrar - inget kommer ut) Samtidigt sker förhandlingar mellan Wallenbergs Investor och Volkswagen en försäljning av hela rörelsen, Volkswagenagenturen samt Scania lastbilar. Investor vill ut ur den tunga investeringen som Scania innebär för framtiden. Den förväntade konkurrensen blir inte enklare och teknikutvecklingen ännu mer kapitalkrävande. Affären isolerad skulle bli en för alla parter bra affär. För köparen, för Scania och för Sverige, som får behålla både utveckling och kompetens. Vad Wallenberg-gänget inte vet, (vi antar det), är Volvo:s planerade försäljning av personbilsrörelsen. Tiden för regeringen är minst sagt olämplig. Hårt ansatt av facket, media och fotfolket. Av att svenska bolag flyttar ut sina huvudkontor, eller att elaka utlänningar köper upp svensk industri osv Regeringen står sig slätt, försöker med utredningar vilka visar att Sverige är företagens paradis på jorden. Något som företagsledarna uppenbarligen är ”för dumma” att förstå - och därför fortsätter att flytta. Leif Johansson, tidigare koncernchef för annan, Wallenberg/Investor- kontrollerad verksamhet, skulle han med sitt team våga -att utan säkerhetsbälte, airbag och garantier från alla håll- ställa sig emot Investor ? Genom ett fientligt uppköp av Scania aktier? Hela den Svenska ankdams- debatten har missat att ett dylikt köp endast kan göras med regeringens- och fackets absoluta beskydd. Allt annat är nonsens. Paketet är nu klart. Volvo får sin välsignelse. Sälj personbilarna, köp Scania så att det förblir svenskt, vi i regeringen tar hand om EU. Investor får köpa in sig i Volvo genom byte av aktier och får en styrelsepost. Alla skall vara glada. Det gäller undvika bråk med Investor, SAF och vidare hot om stora utflyttningar. Ingen skall väl tro att Volvoledningen inte begriper, att istället för att köpa Scania, skulle det vara mycket klokare köpa ett antal lastbilstillverkare på världsmarknaden. Något som skulle ge Volvo lastbilar betydligt större konkurrensfördelar i hela världen och inte bara inom EU sfären, än ett Scaniaförvärv. Dessutom är flera av de stora utländska bolagen betydligt billigare än ett förvärv av Scania! I början rullar allt efter planerna. Svenska media klappar händerna —Scania förblir svenskt! Och så läser man så mycket dumhet av alla "förståsigpåare" som själva inte kan tillverka en tidning utan skatte-betalarnas dagliga bidrag. Men nu handlar det om nationens stolthet, - och då är alla experter! Det som skulle gå igenom som smör i EU, börjar nu kärva. Flera av EU:s sakkunniga på ämnet börja titta närmare på turerna. Många har ett förflutet inom bilindustrin och vet att Volvo & Scania under tidigare årtionden haft en sluten marknad i Norden. Finansiering genom nationella banker utan utländsk konkurrens var en bit, särregler för fordonens godkännanden en annan. Köparna av fordonen var statskontrollerade företag: SJ, GDG, ASG, Svelast m.fl. Och på bussidan var det helt stängt då alla stat SJ och GDG samt kommunerna till 100% köpte antingen Scania- eller Volvobussar. Något annat var aldrig aktuellt, politiskt eller mentalt. I Finland hade man skyhöga skyddstullar mot alla andra än av Volvos- och Scanias sammansättningsfabrikers tillverkade chassin. I Norge fanns det motsvarande regler som gynnade de Svenska tillverkarna. Först under 80- talet fick MAN-bussar ett fotfäste i Oslo genom en industriell "deal" med Tyskland. Något som upprörde den Svenska bilindustrin. Med Danmark rådde det ett snarlikt förhållande. EU börjar nu gräva. Bakom kulisserna pågår ett stort spel i Bryssel, där Sverige helt följdriktigt försöker förklara med alla medel, vikten av Sverige får fusionen godkänd. Det framförs hur bra det skulle vara för den negativa svenska EU-opinionen, EMU-anslutningen skulle vara i fara osv Samtidigt förser Volvo regeringen med underlag vilket skall hjälpa själva fusionen. I detta läge tar man fram Mercedes förvärv av Kässbohrer. ”Att regeringen inte sitter på sakkunskapen, att det dessutom var andra personer i regeringen när detta var aktuellt, att man inte kan lasta dagens regering… etc.." Godtroget för man fram Mercedes-Kässbohrer argumentet, i och med detta blir kommissionens utredare misstänksamma. Flera av utredarna kommer nämligen ihåg Volvos föraktfulla reträtt ur köpeförhandlingarna av Kässbohrer, som man skyllde orättfärdigt på EU! Samma gubbar sitter alltså idag och utreder Volvo & Scania. När sedan utredarna får en stor "lögn" presenterad av självaste "svenska regeringen" (som i sin tur är helt ovetande om detta,) rinner väl sinnet över och man börja nagelfara fusionen. En lögn blir kanske fler, eller? Självmål Volvo ! Enda trösten är att Volvo också har en ny ledning. De ansvariga från den tidens Volvo finns i "skatteasyl" i andra länder idag. Slutet på detta drama är inte klart, det lämnas in nya kompromisser som endast fördjupar en redan dålig affär. Den från första början dåliga affären blir till en svidande dålig affär… I vilket fall som helst vore det enligt min mening bättre att dra sig ur det hela innan det är försent. NU.! Låt Volvo med sin kassa köpa lastbilstillverkare på världsmarknaden. Utveckla Volvo buss till en tillverkare av bussar som står sig inför en kritisk kundkrets och bort från monopolattityden. Idag har Volvo inte en enda buss- produkt som duger! Förluster har man gjort under många år, där olika huvudlösa uppköp i utlandet har kostat mer än vad man egentligen vunnit, och satt sina negativa spår i balansräkningen. Scania:s busstillverkning är lika bedrövlig. När övriga Europas busstillverkare går för högtryck, måste Scania stänga fabriken i Katrineholm (nov-dec-99) eftersom elaka kunder inte vill köpa Scania:s "odugliga" produkt. Scania själv anser att det beror på att kunderna kommit "ur fas" för Scania:s produktion. För mänsklig dumhet finns inga gränser. Scania, under en ny ägare, ex Volkswagen måste vara den högsta vinsten för Sverige och Scania. Varför förstöra denna strategi där marknadskrafterna garanterar en fortsatt knivskarp konkurrens mellan Volvo & Scania. Något som lett till att båda bolagen har en fantastisk marknads-position i den stora Världen ? Att både Volvo och Scania har "sjuka" döttrar i sin busstillverkning är tyvärr just ett resultat av att man inte varit konkurrensutsatt på samma sätt som man är på lastbilssidan. Framtiden i hela världen går mot en öppning av handelsförbindelserna, därför gäller det för båda företagens busstillverkning att skaffa sig dom rätta cheferna. De som har förmågan att se världen ur ett annat perspektiv -- nämligen kundens. Detta är man idag långt bort ifrån. Det hela börja nu luta åt att man, nu när det hela spricker, skall finna syndabockar. Vilket lätt för en tillbaks till ex, Christer Eriksson med sitt Consafe. Likheten är slående! Även han trodde på regeringens och fackets "hurrande" löften. Så han byggde bostadsplattformar han inte behövde, och skapade jobb åt ett par tusen varvsarbetare. När han blev obekväm pga 4:e oktoberrörelsen, drog man undan alla löften och han blev nationens buse. Bara för att han trodde på Sverige och dåvarande regeringens löften. Leif Johansson med chefer kommer snart gå i samma fälla, obekväma för alla - drevet i media startar. ”Hur kunde man anförtro honom Volvo när hans resultat i andra Wallenbergs företag var mild sagt förödande, hur kunde man…” osv denne positive Leif som hyllades i Göteborg vid sin ankomst.. lovorden klingade … vem vill nu minnas denne man? GP har redan skrivit Leifs dödsruna. "Mannen som förskingrade Sveriges starkaste varumärke." Ingen vill veta att han förmodligen blev tvingad till denna deal för att rädda Volvo för framtiden. Det är segerherrarna som skriver och bestämmer historien - och dom är en skadeskjuten regering, facket och Investor i en helig förening, -och som det alltid varit, ett media som springer åt det håll som det blir tillsagt. Man måste ju - för snart är det dags för nya förhandlingar för press-stöd. Grattis ! Tack Leif, du var den ende av alla Volvochefer (1999) som begrep att Volvo bussar är totalt ur fas och bygger bakvända lastbilar. Hoppas Leif och medarbetare att ni har en bra fallskärm, Sverige är för litet. Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.