Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter "Varning Schönfelder" nr 20 den 9 juni 2005  
 
I detta Newsletter kan du läsa:  
 
 
1) Statsskulden var i slutet av maj 2005, 1 246 miljarder kronor  
 
2) Den Svenska ekonomin bättre än på många årtionden! ( enligt Nuder)  
 
3) Vem har sagt att det inte finns utrymme för nya innovationer i bussnäringen?  
 
4) Schwarzenegger, Guvernör, lös Miljöfrågor istället för att snacka!  
 
5) Motsatsen är Sverige med sina miljö-kommunister  
 
6) Sverige var bland de första länder att underteckna avtalet, för att strunta i det allt oftare!  
 
7) Man kan rättfärdiga allt! Massövervakning - nej tack!  
 
7B) EU parlamentet har idag den 9 juni avslagit Sveriges önskemål om total övervakning av sina medborgare  
 
8) MÖNSTERIGENKÄNNING" SKA HITTA SKATTESMITARE  
 
9) Japansk ID-krets håller koll på utlänningar med hot om böter på hela 14.000 kronor eller fängelse.  
 
10) Vem kan Skandia söka skydd hos?  
 
11) Så här jävla dumma trodde inte ens jag att politiker kunde vara  
 
12) Rättsrötan kring Barsebäck  
 
13) Svensson Smith kvar i utskottet trots partibyte  
 
14) Svensken vill ha konkurrens och valfrihet, i alla fall ibland!  
 
15) Ett land fullt av myglare!  
 
16) Häromdagen kom ett pressmeddelande från Kristdemokraterna:  
 
17) Bolagiseringen av SJ klantigt skött  
 
18) Ung Vänster misstänkt för bidragsfusk, mygel partierna utreder varandra!  
 
19) Vad vet du om den nya konstitutionen för Europa?  
 
20) 5 bussar fick bärgas ur miljözonen i Göteborg förra veckan  
 
21) 10.000 dieselbussar skall byggas om till miljövänlig bränslecelldrift (!)  
 
 


 
 
1)  
 
Statsskulden var i slutet av maj 2005, 1 246 miljarder kronor  
 
Under perioden januari till april 2005 har lånebehovet underskattats med 3,3 miljarder kronor.  
Hos Länsbolagen fortsätter festen med att sätta sprätt på miljarderna, SL ensam värst av alla.  
 

 
 
2)  
 
Den Svenska ekonomin bättre än på många årtionden!  
 
Pär Nuder, Finansminister Svensk ekonomi växer, jodå, det är han som skall höja skatterna och samtidigt sänka detsamma! Det är han som fifflat sig igenom livet ända fram till finansministerposten.  
 
Ordet är fritt!  
 
Sverige har stabila och sunda offentliga finanser, rekordlåg inflation och rekordlåga räntor. Vi kan satsa mer på att höja kvaliteten i vården, skolan och omsorgen utan att äventyra våra gemensamma finanser.  
Sverige har klarat sig igenom den senaste internationella lågkonjunkturen utan att behöva slå till med omfattande nedskärningar. Det är en situation andra EU-länder avundas oss. Sverige har på tio år gått från en ekonomi i kris till en styrkeposition.  
 
Våra konkurrensfördelar är flera:  
 
1. Sverige har en lång tradition av frihandel. Vi är öppna mot omvärlden. Många svenska företag verkar i utlandet.  
 
2. Svenskar är välutbildade och yrkesskickliga. Både staten och näringslivet satsar mycket på forskning och utveckling. Vi förstärker forskningens resurser med 2,3 miljarder kronor mellan 2004 och 2008. Vi kan och ska konkurrera med kunskap, kompetens och kreativitet inte med låga löner.  
 
3. Sverige har stabila offentliga finanser och låga räntor. En sund makroekonomisk miljö är nödvändig för konkurrenskraften. Motsatsen bevisades under de förlorade åren 1991-1994.  
 
4. Sverige ligger väl framme i fråga om jämställdhet och familjepolitik. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är högst i Europa. Familjepolitiken med bland annat barnbidrag, förskola och föräldraförsäkring är modern och är inte bara bra för barn och föräldrar utan också för konkurrenskraften.  
 
5. Sverige har kommit långt i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett av de områden vi kan peka på och säga här finns jobbmöjligheter, exportmarknader att erövra och pengar att tjäna är miljötekniken. Sverige är redan världsledande i vattenrening och solscellsteknik, men vi kan ännu bättre.  
 
6. Sverige föredrar förhandlingar och resultat framför klasskamp och konflikt. Förr var det Saltsjöbadsandan nu är det uppslutning kring en ansvarsfull lönebildning.  
 
7. Svenskarna är vana vid förändringar och mer förändringsbenägna än andra. Omställningar är sällan smärtfria, men vi lämnar inte människor och regioner i sticket. Vi har byggt upp trygghetssystem som skapar bryggor från det gamla till det nya. Trygga människor vågar mer än otrygga, vågar ställa om och möta förändringar.  
 
Alla som lever och verkar i vårt land har skäl att glädja sig åt att svensk ekonomi nått denna styrkeposition. Alla har också på sitt sätt och efter sin förmåga bidragit till framgångarna, arbetare och tjänstemän, företag och företagare, offentlig och privat sektor, och inte minst den äldre generationen, landets många pensionärer som varit med och lagt grunden.  
 
Vi måste arbeta vidare på styrkorna så att vi fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Kommunsektorn har en viktig roll att spela i detta utvecklingsarbete. Både som arbetsgivare och som producent. Kommun Sverige måste våga anställa folk och bygga nytt för framtiden. Samtidigt måste verksamheterna ständigt bli bättre, så att medborgarnas önskemål kan uppfyllas. Det är så vi bygger ett bättre samhälle.  
 
Jaha dåså, då är det bara för länsbolagen att fortsätta festa allt vad tyglen håller!  
 

 
 
3)  
 
Vem har sagt att det inte finns utrymme för nya innovationer i bussnäringen?  
 
En god vän ringde häromdagen och bad mig kolla in följande länk  
http://www.mietbuszentrale.net  
 
Här sitter några kluriga grabbar, för det är unga grabbar, och konstaterade att dom flesta Turistbussar som far runt i Tyskland är allt annat än fullsatta.  
Man byggde en plattform där bussägarna/researrangörer kan lägga till sina bussresor och lämna ett antal platser till fri försäljning (stolsätes försäljning).  
På detta vis har man på kort tid byggt upp ett nät av avgångar som man säljer för 9 euro, enkel resa. Attraktiva avgångar tar man ett högre pris, det är sökmotorn som bestämmer priset efter principen tillgång och efterfråga.  
Bolag med egen hemsida kan lägga ut en särskilt sida ”affiliate program” som har fördelen att kunder som besöker den egna hemsidan kan boka dessa resor samtidigt som man får ett utbud till många andra platser och erhåller en liten förtjänst, där den största förtjänsten ligger i att man fyller den egna bussar till sista plats samtidigt som den egna webbsidan rankas högre ju mer trafik man får till siten.  
Gratulera MBZ till denna genialisk enkla affärsidé.  
 
Vem har sagt att det inte finns utvecklingsmöjligheter?  
Genialisk är affärsidén då man med detta når en helt ny kundkategori, folk som aldrig funderat att resa med bussen, med andra ord en generation av resenärer som dagens bussbolag har missat i dom flesta länder.  
 

 
 
4)  
 
Enkel skola hur man agera och löser Miljöfrågor istället för att snacka!  
 
Kalifornien har kommit längst I kampen mot nedsmutsningen, tiotusentals bilar med Bränslecellen är på väg, Toyota har kommit längs med hybridmotor samt bränslecellen  
 
Det är den kände skådespelaren Schwarzenegger som Guvernör som satt fart på det mesta.  
Det är inte bara på film utan även i vardagslivet som Schwarzenegger tillämpar:  
Aktion istället för utredningar och mycket snack.  
http://www.schwarzenegger.com/news.asp?id=2054  
 

 
 
5)  
 
Motsatsen är Sverige med sina miljö-kommunister  
 
Vänsterpartiets transportpolitiska taleskvinna Karin Svensson Smith lämnar partiet för att gå över till miljöpartiet. Under de senaste åren har hon - tillsammans med miljöpartiets starke man i trafikfrågor Claes Roxbergh - idogt drivit på om biltullar, högre skatter på flyg, färre flygplatser, skatter på bussar, införande av olagliga miljözoner, värst av allt är den dubbelmoral som dessa personer präglar, och bussbranschens flathet!  
Läs hela artikeln från dagens Sverige som närmast liknar Grönköping!  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=3&ID=3228  
 

 
 
6)  
 
Sverige var bland de första länder att underteckna avtalet, för att strunta i det allt oftare!  
 
"Ingen får utsättas för godtycklig inblandning i privatliv, familj, hem eller korrespondens”.  
Universal Declaration of Human Rights, artikel 12 FN 1948.  
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS  
http://www.hri.org/docs/UDHR48.html#Art12  
 
Sverige tillsammans med en rad stater driver frågan att alla stora frågor skall lösas via FN, men att leva upp till avtal man ingår både inom FN och EU bryter man allt oftare emot, man använder det som passar för stunden eller tolka avtalen till oigenkännlighet, följdriktigt klandras man allt oftare av olika organisationer som övervakar världens länder.  
 

 
 
7) se också 7b)  
 
Man kan rättfärdiga allt!  
 
Massövervakning - nej tack!  
Vi har fått ett politiskt klimat där det anses acceptabelt, eller till och med nödvändigt, att använda modern teknik för alltmer långtgående övervakning av oss "vanliga" människor.  
Vissa föreslagna åtgärder - såsom Justitieministern Thomas Bodström så kallade teledatalagring - strider till och med mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och innebär väsentliga risker för personlig integritet, frihet, rättssäkerhet och demokrati.  
Staten/samhället utgör dock inte det enda hotet. Parallellt vidtar företag alltmer långtgående åtgärder för att i lönsamhetshöjande syfte samla in detaljerad personinformation om sina kunder, och automatisk övervakning av de anställdas surfande, mailande och övriga aktiviteter blir allt vanligare (personalövervakning).  
Teknik är bra. IT är fantastiskt. Men det ska användas klokt – allt som går att göra är inte lämpligt att göra. Övervakning behövs - i viss utsträckning. Men det får vara måtta. Polisiär effektivitet kan inte tillåtas bli ständigt prioriterat över alla andra värden i ett samhälle. Tillämpa gärna digital övervakning mot dem som misstänks för grova brott - men inte mot hela befolkningen.  
Vi rör oss i riktning mot allt mer övervakning – och varje litet steg kan motiveras med goda syften. Hur långt är lagom att gå?  
 
Mest akut just nu är att stoppa inom EU( Thomas Bodströms, se nedan pkt 7b, det blev idag avslag i EU parlamentet) förslag att införa obligatorisk lagring av information i Sverige om alla människors ringande, mailande och surfande. Denna information kan användas för att automatiskt göra personlighetsanalyser, kartlägga åsikter och relationer, med mera. Risken för missbruk är stor.  
Nedan följer en lista på några av de former av övervakning, registrering och kartläggning av människor som någonstans i världen har införts, förbereds eller som det drivs forskning kring. Det är inte bara staten som är nyfiken - detsamma gäller företag, privatpersoner och främmande makt. Vi ser ut att gå mot ett veritabelt snokarsamhälle.  
Observera att det i samtliga fall nedan handlar om automatisk övervakning, genomförd av programvaror. Det är mest sådan det är värt att oroa sig för. I bokstavsordning:  
 
   
 • Ansiktsigenkänning via övervakningskameror  
 • Användning av programvaror på egen dator (varje gång programvaran startas) registreras centralt genom system för upphovsrättskontroll (s.k. DRM).  
 • Barn och ungdomars rörelser övervakas via armbandsur med satellitnavigering (mer)  
 • Besökta sajter lagras  
 • Beteende och kroppsspråk avläses via övervakningskameror för att förutse intentioner  
 • Biltullar registrerar passerande bilar och matchar mot databaser  
 • Bränsletillförseln i bilen stängs av vid överskriden fartgräns (via satellitnavigering)  
 • Butikers data om människors inköp används av polisen för profilering  
 • Chattares vänskapsrelationer kartläggs med mönsterigenkänning  
 • Chip opereras in i kroppen så att människors närvaro kan registreras (mer)  
 • Detektering av ilska och ordigenkänning på call centers  
 • Digital inläsning av nummerplåtar på passerande bilar med vägkameror, kontroll mot databaser (mer)  
 • Echelon, global USA-dominerad avlyssning av bl.a. telefoni, epost, fax- och internettrafik  
 • Eposttrafik lagras  
 • Finansiella transaktioner automatövervakas med mönsterigenkänning  
 • Försäkringsbolag övervakar fart, körstil och plats för bilkörning via satellitnavigering (mer)  
 • Geografisk position (när mobilen används) lagras  
 • Gångigenkänning via övervakningskameror (mer)  
 • Humörigenkänning via övervakningskameror  
   
 • Kollektivtrafikresor (t.ex. pendeltåg och tunnelbana) lagras i databas (mer)  
 • Lögnigenkänning via telefon (mer)  
 • Mönsterigenkänning tillämpas på ringande, mailande och surfande (eller andra elektroniska fotspår) för att hitta suspekt beteende  
 • Personalövervakning på arbetsplatsen (inkl surfande, epostanvändning, använda ord, pausers längd, passager genom dörrar mm)  
 • Skolbarns rörelser i skolan mellan olika rum och toaletter registreras  
 • Skrivare och kopiatorer skriver ut osynliga spårbarhetskoder på papperen  
 • SMS-trafik lagras  
 • Spionprogramvaror rapporterar vad som görs på en dator  
 • Svarta lådor i bilar lagrar data om körningen, och sänder data (såsom fart) till myndigheterna.  
 • Telefontrafik lagras  
 • Telematikutrustning i bilar används för fjärravlyssning av samtal i kupén  
 • TV-tittande registreras (sedda program) (gäller digital interaktiv TV)  
 • Uppspelning av musik och filmer på egen utrustning övervakas via internet av upphovsrättsägaren genom system för upphovsrättskontroll (s.k. DRM).  
 
 

 
 
7b)  
 
EU parlamentet stoppade Sverige idag den 9 juni, det går undan ibland!  
 
EU-parlamentet röstade idag den 9 juni enhälligt nej till det förslag om loggning av all tele- och datatrafik som Sverige och tre andra länder drivit. (Märkligt eftersom det finns åtskilliga svenska delegater som samtliga röstade emot Svenska regeringen?) Att den föreslagna lagen direkt strider mot FN avtalet ( se pkt 7) är av ringa intresse när svenska staten vill total övervaka sina medborgare.  
 
Sverige, Storbritannien, Irland och Frankrike har drivit frågan om att all tele- och datatrafik inom EU skulle sparas i ett, två eller tre år, för att kunna avlyssna samtal om något brottsligt misstänks.  
Arbetet med förslaget har föregåtts av flera stridigheter om var frågan hör hemma.  
Parlamentsledamoten Alexander Alvaro från Tyskland har skrivit en rapport i frågan och uttryckt tvivel om att loggning av trafiken skulle vara till nytta i arbetet mot terrorism och kriminalitet.  
Han varnar också för intrång i medborgarnas privatliv liksom för orimligt höga kostnader för teleoperatörerna.  
 

 
 
8)  
 
Det är ingen hejd vad man kan göra, här följer mer:  
 
 
"MÖNSTERIGENKÄNNING" SKA HITTA SKATTESMITARE  
Automatisk ekonomisk övervakning installeras hos bankerna  
 
Fenomenet med automatisk ekonomisk övervakning når förmodligen snart den svenska bankvärlden. Programvaror som analyserar samtliga ekonomiska transaktioner - stora som små - på jakt efter något suspekt är redan etablerade i många andra länder. Dessa system motiveras med jakt på organiserad brottslighet och terrorister. Experter menar dock att en vanlig "Svensson" som försöker hålla småsummor undan skattemyndigheten har minst lika mycket att frukta som de tungt kriminella.  
 
Teknikområdet, som kallas Anti Money Laundering (AML), befinner sig i stark tillväxt. I Europa och Asien tillsammans förväntas finansiella institutioner under åren 2005 - 2008 investera mer än elva miljarder dollar i AML-system, enligt det japanska finansiella analysföretaget Celent. Systemen kommer huvudsakligen att installeras hos banker, men även hos en del andra företag och institutioner med finansiell inriktning såsom fondbolag.  
 
Så här kan det exempelvis fungera: AML-systemet samlar in kunddata, klassificerar dem efter bedömd grad av suspekthet, kartlägger kunders beteendemönster och söker sedan efter avvikelser från detta. På detta sätt uttrycker sig Hanuman Tripathi på InfrasoftTech, en leverantör av AML-system, enligt tidskriften Wired:  
 
"Programvaran kommer ihåg att en kund är en 30-årig ingenjör som avlönas den femte varje månad. Den studerar profilerna för andra ingenjörer i samma åldersgrupp och bygger ett mönster baserat på gemensamma drag som exempelvis lönens månatliga periodicitet. Om en annan kund säger att han är ingenjör och får insättningar på sitt konto varje vecka kommer programvaran att visa röd flagga. Han är suspekt."  
 
Dessutom finns automatisk igenkänning av bedrägeriförsök, geografiskt betingade larm, larm baserade på ekonomiska relationer med svartlistade namn, automatisk upptäckt av dolda relationer mellan människor, analys av en kunds transaktionsmönster, profilering av bankens egna anställda för personalavdelningens räkning och en hel del annat. Leverantören SDG Software skriver exempelvis att deras system gör det möjligt att automatiskt "kartlägga kundens liv och affärshändelser".  
 
En stark drivande kraft bakom framväxten av fenomenet AML-system är många länders krav på bankväsendet att bidra i kampen mot pengatvätt och kriget mot terrorismen. Resultatet kan dock bli att det istället mest blir "småfolket" som fastnar i nätet. Så här säger Suheim Sheikh hos SDG Software:  
 
"AML-system kommer att förändra banking för alltid. Myndigheter runt om i hela världen kommer att ha ögonen på bankkunder. Eftersom programvaran kan övervaka så många konton och så många transaktioner kommer alla slags människor att bli kontrollerade, även de som i teorin är helt vanliga människor. Per definition blir det så att inte bara pengatvätt utan allting som strider mot lagen, såsom undanhållande av skatt, blir svårt att dölja."  
 
Tidskriften Wired citerar icke namngivna bankanställda som säger att även medborgare utan brottsliga planer eller kriminella kontakter kommer att "tvingas bli mera laglydiga". Små lagbrott, eller helt enkelt små misstag, kommer inte längre att förbli oupptäckta. "Det är mycket möjligt att systemet för det mesta inte kommer att fånga pengatvättare, eftersom dessa är försiktiga, utan vanliga människor", säger exempelvis en banktjänsteman.  
 
I USA har AML-system redan blivit en storindustri. På nära håll kan vi konstatera att systemen börjat införas i Norge. Bland annat rapporterar DN om att Den norske bank varje natt låter ett AML-system gå igenom alla 3,5 miljoner transaktioner från de senaste 24 timmarna. I Sverige genomförde IT-företagen Accenture och Sas Institute i slutet på maj ett säljinriktat seminarium om AML-system. Båda dessa företag har varit med och utvecklat den norska lösningen. Dagens Nyheters reporter, som deltog på seminariet, säger att de svenska bankerna och fondbolagen som var närvarande visade stort intresse, och att ekonomisk övervakning snart kan förväntas införas i Sverige.  
 
AML-system kan ses som ett exempel på "automated law enforcement" - automatiskt polis- och kontrollarbete. Sådant ses på sina håll som något av en patentlösning inför framtiden, som löser myndigheternas önskemål att upprätthålla laglydnaden effektivare och samtidigt sänka sina kostnader.  
 
Det verkar för övrigt som om en så kallad ändamålsglidning - att tekniken breddas till fler användningsområden än vad som från början var tänkt - redan är på väg att drabba AML. Systemen kan exempelvis komma att användas av bankerna både för personalkontroll och för kommersiella syften, såsom kartläggning av kunder syftande till riktad marknadsföring och ökad försäljning. Så här skriver SDG Software på sin webbplats, där man i olika punkter beskriver nyttan med sitt system: "Kundrelationer: De transaktionsdata som programvaran går igenom hjälper till att profilera kunden enligt användardefinierade parametrar och gör det möjligt för en analytiker att bättre förstå en kunds exakta behov."  
 

 
 
9)  
 
Japansk ID-krets håller koll på utlänningar med hot om böter på hela 14.000 kronor eller fängelse.  
 
Den japanska regeringen vill införa ett krav på att utlänningar på besök i landet måste bära ett ID-kort med en liten krets som innehåller data om personen.  
Förslaget kommer som ett led i kampen mot utländsk kriminalitet och terrorism, och ska ersätta det registreringssystem som utlänningar måste underkasta sig redan idag.  
 
Det systemet innebär att information om besökaren hamnar hos polismyndigheten i det län där besökaren befinner sig. Med det nya systemet kommer informationen att finnas centralt i ett register som immigrationsmyndigheter och polis har tillgång till.  
 
Utländska besökare som stannar mer än 90 dagar i landet måste uppge alla data om sig själv, liksom arbetsplats eller skola och tillfällig uppehållsadress. Alla ändringar under uppehållstiden måste registreras.  
 
ID-kortet måste alltid bäras med, den som ertappas utan kort kan dömas till böter på 14000 kronor eller upp till ett års fängelse.  
 
Japans regler för utländska besökare har tidigare utsatts för hård kritik av utlänningar som känt sig diskriminerade. Tidigare var utlänningar tvungna att lämna fingeravtryck, något som dock avskaffades 1992.  
 
Även det nya förslaget till ID-kort för utlänningar väntas få kritik i det japanska parlamentet  
 
Riktigt intressant är att den Japanska ”maffian” har egna ingångar ända upp till regeringen något man har haft i århundraden, även idag. Det finns många Ambassadörer som med en viss förvåning sett hur Japans Presidenter på väg in i en kongresslokal där ”maffian” sitter strategisk och Presidenten går fram för att buga sig sig!  
Det känns onekligen ”upp and down” om man vill övervaka utländska besökare samtidigt som Japans industri i stora stycken behärskas av kriminella.  
 

 
 
10)  
 
Vem kan Skandia söka skydd hos?  
 
”När det drabbar, drabbar det hårt. (…) Det kan vara händelser som ger eko i världspressen men lika gärna saker som sker i mindre skala och som enbart berör det enskilda företaget. Gemensamma nämnaren är risktagandet och tyvärr ofta bristen på planerat skydd. (…) Risk management måste drivas av företaget självt men kan genomföras med stöd utifrån, t ex från Skandia som hjälper till med planering, systematisering och förslag till skyddsåtgärder. (…) Skandia Risk Management.”  
publicerad i nummer 37 på sidan 16 i Veckans Affärer oktober 1976  
 

 
 
12)  
 
Så här jävla dumma trodde inte ens jag att politiker kunde vara  
Folkhälsoinstitutet uppmanar oss att ta trappan istället för hissen, staten förbjuder små cigarettpaket, vi ska få en myndighet för EU-diskussion, finns det ingen ände för hur korkade saker politiker kan ägna sig åt?  
Nej.  
Lunds kommun (S, v, mp) kommer att lägga 1,3 miljoner skattekronor på att åka hem till ett antal hushåll och lära dem skruva i glödlampor och lägga locket på grytan.  
Detta för att öka "miljömedvetenheten". Vore jag skattebetalare i Lund skulle jag ta fram brödkaveln när kommunen knackar på.  
 

 
 
12)  
 
Rättsrötan kring Barsebäck  
Regeringsrättens avslag av privatpersonernas ansökan om rättsprövning innebär att ingen har möjlighet att överklaga regeringens beslut om stängningen av Barsebäck II. ”Det är inte tillfredsställande om ingen kan få till stånd en rättslig prövning”, säger Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt  
 
Regeringen mörkar Barsebäck-kostnad  
”En sida vill hålla ned siffrorna och den andra vill tala om vad det verkligen kostar”, säger Gert Lyngsjö, chef för elproduktion på Sydkraft.  
Hur mycket stängningen av Barsebäcks första reaktor kostat staten varierar kraftigt beroende på vem som får frågan. Enligt Regeringskansliet och Maria Gårding Wärnberg, ämnesråd och biträdande enhetschef på miljödepartementet, handlar den totala kostnaden om fem miljarder kronor.  
I den beräkningen ingår ersättningen till Vattenfall för de ägarandelar i Ringhals som gavs till Sydkraft, ersättning för avställnings- och serviceavgifter samt avgiften för singeldriften av Barsebäck 2.  
 
De årliga ersättningarna till Sydkraft som gäller själva driften fram till 2015 räknas dock inte med. Ersättningar som tillsammans uppgår till 4,5 miljarder kronor, pengar som motsvarar kostnaden för att ta över 7.800 skolbarn genom hela grundskolan.  
 
– Det saknas någon exakt beräkning eftersom en del utgifter ligger i framtiden och då beror av vissa antaganden. Så vi säger att det hittills kostat omkring fem miljarder, säger hon.  
Ställs frågan istället till Barsebäck Kraft handlar det om betydligt större summor. Men så räknas också samtliga kostnader med.  
 
– Lägger vi ihop vad det kostat för staten att köpa aktierna i Ringhals från Vattenfall som lämnas till Sydkraft och ersättningen för avstängningen årligen från staten så är det hittills 8,3 miljarder. Men indexuppräknat i dagsläget handlar det om mellan 9 och 9,5 miljarder kronor, säger Leif Öst, platschef på Barsebäck Kraft.  
 
Det är nära dubbelt så mycket som regeringskansliet anger att stängningen av den första reaktorn kostat.  
Gert Lyngsjö, chef för affärsområdet elproduktion på Sydkraft, är inte förvånad över de olika uppgifterna.  
 
– De olika beräkningarna beror vilken sida den som räknat sitter på. En sida vill hålla ned siffrorna och den andra vill tala om vad det verkligen kostar, säger han.  
Inför stängningen av Barsebäck 1 1999 protesterade Sydkraft genom ett flertal rättsprocesser. Bland annat var frågan uppe i regeringsrätten, tingsrätten, högsta domstolen och EU-domstolen. Slutligen lade Sydkraft dock ned överklagandet.  
 
– Vi lade ned i och med att vi skrev på avtalet. Grundprincipen var att Sydkraft skulle komma ur nedläggningen utan att det kostat företaget något, säger han.  
 
Gert Lyngsjö påpekar även att statens kostnader kan ses som ännu större än de hittills 9 miljarderna.  
– Staten förlorar skatteintäkter från kärnkraften. Barsebäck 1 betalade exempelvis en årlig skatt på mellan 110 och 120 miljoner kronor, säger han.  
Till sidan som vill visa de större kostnaderna hör folkpartisten Eva Flyborg, näringspolitisk talesman och ledamot i riksdagens näringsutskott.  
– Vi har tagit upp det här i utskottet vid ett flertal tillfällen och räknas alla kostnader ihop så handlar det om mellan 17 och 20 miljarder kronor, säger hon.  
I den uträkningen utgör 9 miljarder direkta kostnader och de indirekta minst 8 miljarder, enligt Eva Flyborg.  
– Oavsett hur man räknar så är storleken på beloppen mycket högre än man vill erkänna. Det har jag hävdat i ett antal år och ingen säger emot mig. Alla inblandade vet att det är dyrare än man talar om, säger hon.  
 

 
 
13)  
 
Svensson Smith kvar i utskottet trots partibyte  
Karin Svensson Smith får sitta kvar i trafikutskottet där Claes Roxbergh (mp) är ordförande. Mp:s gruppledare Mikael Johansson får i stället lämna sin plats som ordinarie ledamot av utskottet.  
Myglarna in action!  
 

 
 
14)  
 
Svensken vill ha konkurrens och valfrihet, i alla fall ibland!  
 
8 av 10 svenskar vill själva kunna välja mellan privat- och offentlig vård, skola och omsorg. Varannan tror att kvaliteten höjs med ökad konkurrens. Det visar den undersökning Almega, arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretagen, låtit Temo göra om svenskar och danskars inställning till valfrihet inom vård, skola och omsorg. Idag är det huvudsakligen storstadsbor som har möjlighet att välj. I 57 av Sveriges 290 kommuner finns inga alternativ inom barnomsorgen. Friskolor saknas i 103. Det finns inget annat än offentlig äldreomsorg i 212 kommuner, visar den kartläggning Almega gjort.  
Intressant med dessa undersökningar är varför frågan om kollektivtrafiken aldrig är en del av frågorna?  
 

 
 
15)  
 
Ett land fullt av myglare!  
 
MÖRKA INTE DEN KOMMUNALA SKATTEPLANERINGEN!  
- Kommunernas koncernbildningar är en klar kommunal skatteplanering. Vinster från givande bostadsbolag överförs till förluster i t.ex teaterverksamhet. Men kommuner som sett koncernbildningarna som tvivelaktiga tvingas till att betala skatt med skattemedel. Det skulle vara bättre om kommunen gavs rätt, utan tvingande omväg via koncernbolag, att kunna hantera vinster och förluster i de kommunala bolagen och därmed hålla en större öppenhet mot medborgarna.  
Öppenhet? Var det inte vad politikerna sprider till omvärlden?  
 

 
 
16)  
 
Häromdagen kom ett pressmeddelande från Kristdemokraterna:  
 
Vi ser idag ett nytt fenomen i vårt land: de folkliga upprorsrörelserna. Folk ute på landsbygden känner vanmakt. Missnöjet handlar om hur man fryser när elen försvinner, om förtvivlan när vargen tar ens får, om otryggheten när ingen polis kommer och om makthavarna som hör, men inte lyssnar. Vilka förändringar krävs för att komma tillrätta med oförståelsen mellan centrum och periferi, mellan folkvalda och medborgare?  
Det sa Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna, när han träffade företrädare för en rad uppror i Växjö på måndagen och presenterade rapporten "Uppror".  
När vaknar bussbranschen och börja med det grundelementära, låter ”hmm oberoende” forskare göra en vitbok hur det verkligen förhåller sig i branschen och varför en bransch är på väg mot en kollektiv konkurs! Jo då jag vet, att det krävs att BR styrelsen skall vaknar innan dom är utslagna, men i alla fall, det finns väl medlemmar också?  
 

 
 
17)  
 
Bolagiseringen av SJ klantigt skött  
 
Privatisering? Kunde man läsa i Sveriges största affärstidning, Va? Snacka om fel i rubriksättningen, det är ju en bolagisering det är frågan om, staten är ju fortfarande ägare av SJ. Var det stressigt när man skulle sätta rubriken eller vet artikelförfattarna inte skillnad på de två ordens innebörd? Förmodligen det sista.  
 
 
Bolagiseringen av SJ klantigt skött  
 
Bolagsbildningen 2001 av SJ och de andra järnvägsbolagen får svidande kritik från statliga Riksrevisionen. Bolagen fick för lite pengar, statens styrning var bristfällig och allt gick för snabbt.  
Regeringen och näringsdepartementet lyssnade inte på varningarna internt och externt när affärsverket SJ bolagiserades. Detta fick till följd att SJ, Green Cargo och Swedecarrier blev underkapitaliserade. Hela processen gick alldeles för fort och styrelserna fick inga klara riktlinjer från ägaren hur de skulle agera, anser Riksrevisionen.  
Kritiken är väntad.  
– Det kan vara bra att staten i fortsättningen får veta hur det bör gå till nästa gång det blir aktuellt att bolagisera, säger Riksrevisor Kjell Larsson.  
 
"Regeringens och näringsdepartementets planering, genomförande och uppföljning har medfört onödigt stora risker för staten och fördröjt omställningen till långsiktiga och effektiva transportlösningar", skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.  
 

 
 
18)  
 
Ung Vänster misstänkt för bidragsfusk, mygel partierna utreder varandra!  
 
Ungdomsstyrelsen polisanmäler Ung Vänster för misstänkt fusk med sina medlemssiffror. Ung Vänster misstänks ha angivit för högt medlemsantal till Ungdomsstyrelsen i sin ansökan om statsbidrag.  
Om misstankarna är riktiga så har organisationen fått ett större bidrag än vad den har rätt till.  
Ungdomsstyrelsen har som en av sina uppgifter att fördela statsbidrag till ungdomsorganisationer. Sedan en tid pågår en granskning av de uppgifter som Ung Vänster lämnat i sin ansökan om bidrag.  
 
Nu har Ungdomsstyrelsen fått in nya uppgifter som tyder på att de medlemssiffror som Ung Vänster tidigare lämnat till myndigheten i sin ansökan sannolikt inte stämmer. Det är distriktsrevisorn i Jämtlands län som tar tillbaka sitt intygande av de siffror hon tidigare godkänt. Därför går Ungdomsstyrelsen vidare och anmäler Ung Vänster för misstanke om brott till polisen.  
Ung Vänster har under de senaste två åren fått statsbidrag i form av så kallat strukturbidrag. Bidragets storlek baseras dels på antalet medlemmar i organisationen och dels på antal aktiva lokalavdelningar. Detta enligt en förordning från regeringen. Utöver statsbidraget fördelar Ungdomsstyrelsen medel från överskottet i Svenska Spel till de organisationer som är berättigade till statsbidrag, i enlighet med regeringsbeslut. Fördelningen av dessa medel baseras också på medlemsantal och antalet aktiva lokalavdelningar.  
 
För verksamhetsåret 2005 har Ung Vänster beviljats sammanlagt drygt 4 miljoner kronor i statsbidrag och medel från Svenska Spels överskott. Ungdomsstyrelsen håller nu inne de 700 000 kronor av dessa som ännu inte betalats ut. Detta i avvaktan på resultatet av de utredningar som pågår.  
 

 
 
19)  
 
Vad vet du om den nya konstitutionen för Europa?  
Du kan läsa den på svenska språket!  
Ingress  
FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01000301.htm  
 
 
Del 1  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01001101.htm  
 
 
Del 2  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01004101.htm  
 
Del 3  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01005501.htm  
 
Del 4  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01018601.htm  
 
 
Slutakt!  
 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01042001.htm  
 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12004V/htm/C2004310SV.01046501.htm  
 

 
 
20)  
 
5 bussar fick bärgas ur miljözonen i Göteborg förra veckan enligt rapport av Anders Granath  
Trafikpolisen, Göteborg.  
Till berörda bussbolag kan jag bara ge rådet, överklaga boten och begär rättslig prövning.  
 
Detta e-mail gick till Polisledningen!  
 
Jag vill med dessa rader göra Polismyndigheten uppmärksam på att de införda ”miljözonerna” för turistbussar strider mot svensk förvaltningslag. Det är endast Vägverket som har kompetensen och den lagliga rätten att införa regler som påverka ett fordons tekniska beskaffenhet.  
EU kommissionen har efter en anmälan uppmanat Sverige omedelbart att upphäva dessa regler då de strider mot EU lagen.  
EU har valt att driva frågan mot Sverige med utgångspunkt av handelshinder och om de berörda kommunerna inte ändra på miljözonernas förordning blir det ännu ett fall för EU domstolen.  
 
I och med detta har polisen ingen rätt att bogsera eller bötfälla någon turistbuss oaktat ålder i den av Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg olagligt införda lokala förordningen.  
Jag förutsätter att Polisens jurister omedelbart ge detta besked till berörda Polismyndigheter till dess Näringsdepartementet och EU funnit en lösning. Det bör påpekas igen, att EU lagen står över svensk lag, att med lokala förordningar sätta svensk och EU lagen ur spel inte är tillåtet.  
Polisen gör sig därmed medskyldig till ett förfarande som kan leda till betydande skadestånd mot Svenska Staten i ett senare skede efter att EU domstolen avgett sin dom. EU kommissionen har redan förklarat att förordningarna strider mot EU rätten. Därmed är ”Miljöförordningen” i dess nuvarande utformning olaglig som i de nu aktuella fallen i Göteborg varför Polisen gör sig skyldig till rättsvidrigt handlande.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Toni Schönfelder  
(jag driver denna fråga på uppdrag för ett antal svenska och utländska bussbolag samt för Europas största Bussförbund RDA www.rda.de)  
 

 
 
21)  
 
10.000 dieselbussar skall byggas om till miljövänlig bränslecelldrift (!) Naturligtvis inte i Sverige där står tiden still, vi skall satsa på livsfarliga Etanol och andra hokuspokus bränslen som samtliga spyr ut avgaser, är orsaken till cancer och allergier bara för att nämna några bieffekter som är sju gånger värre än renad diesel bara för att skydda ett avtal som miljökommunisterna ingick med Vattenfall kan Sverige inte satsa på den teknik som är överlägsen bäst, bränslecellen!  
 
Se bilden nedan  
 

 
 
Med detta tillönskar jag en trevlig och lite varmare sommar!  
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 

 
 
Planera du att resa till Spanien i sommar och behöver en hyrbil, det är dags att boka den nu, i år är det mellan 40 - 60% fler bokningar hos samtliga biluthyrningsföretag än någonsin tidigare. Enbart vi har över 22.000 bilar denna sommar, det blir kaos i sommar och det går inte längre att få fram fler bilar.  
Boka nu http://www.eurocasacar.com  
 

 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.