Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 24 den 6 augusti 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Ledare  
Sveriges tillgänglighet är hotad
 
 
Sverige är ett land med stora avstånd långt uppe i norr. Utan effektiva förbindelser med färjor, flyg och snabba motorvägar är landet inte konkurrenskraftigt som tillväxtnation. Andra länder verkar ha förstått detta bättre inte minst Italien, Spanien, Marocko. Marocko som exempel satsar på Ryanair som flyger med den nyaste flygflottan med lägsta möjliga utsläpp 20-30% mindre än vad SAS ålderstigna flygplan gör en besparing som överträffar regeringens skatteväxling som motiv att ”miljöbeskatta” allt flyg inte för att påverkan miljön utan för att fylla det svarta hålet som heter SJ.  
 
Sverige har ett perifert läge men genom historien har vi lyckats bemästra detta avståndshandikapp genom bra kommunikationer. Sveriges fantastiska utveckling genom de senaste 90 åren har byggt på bra logistik och tillgänglighet. Håller vi på att tappa bort dessa förutsättningar för konkurrens med omvärlden?  
 
Flyget är det överlägset viktigaste transportmedlet för omvärldens tillgång till Sverige och för långa resor inom Sverige.  
 
Utan effektiva flygförbindelser är Sverige inte konkurrenskraftigt som tillväxtnation. Kongressdeltagare, affärsmän och andra Sverigebesökare accepterar inte onödiga mellanlandningar och byten. Det gör inte godset och inte turisterna heller.  
 
Stockholm har haft excellenta möjligheter att bli ett kraftcentrum i en ny Östersjöregion.  
Med betoning på har haft, men inte förstått att tillvara ta chansen efter Sovjet maktens fall.  
 
Vi svenskar verkar sakna insikt om det mesta inte minst vikten av att befästa Sveriges och Stockholms roll som nav i den norra EU regionen.  
 
Dessvärre för Sverige verkar andra har förstått detta bättre. Öresundsregionen, med Köpenhamn, Danska turistrådet och flygbolag öppnar det s k IMO-projektet med 100 Mkr i EU-stöd, med syfte att förstärka Kastrups roll. Danmark tar bort sin flygskatt lagom till när Sverige skall införa en sådan, Helsingfors får utökad direkttrafik till Asien och USA.  
 
Vad händer samtidigt i Sverige och Stockholm? SAS Asientrafik går via Köpenhamn tack vare en kändis till SAS direktör som skrev på ett avtal med Kastrup om att all lång flyg skall gå via Köpenhamn för att inte glömma svenska regeringens representant i SAS som godkände dylikt avtal. Med lite framsynthet hade Arlanda varit inkörsporten till Asien liksom Finnair har utnyttjat Helsingfors för detta. SAS neddragning av trafik, beroende av SAS ekonomiska situation, drabbar i första hand Sverige. Färre resenärer och nya avgifter på flygresandet gör Arlanda till en mindre effektiv transitplats och tillväxten sker i Köpenhamn, Helsingfors eller Berlin som tar täten som inkörsportar till Norden, Ryssland och Östersjöregionen. Arlanda borde växa men backar!  
 
Den svenska färjetrafiken är kanske den viktigaste inkörsporten för det privata semestrandet, den är den viktigaste leden för godset ut till central Europa, en insikt som få även inom turistbranschen tycks begripa. Överhuvudtaget saknas en insikt lite till var mans hur turism och export industrin fungera. Färjorna belastas idag med en för världen unik hög angöringsavgift något som slår på biljettpriserna. Varför fartygen skall betala ett överviktigt sjöfartsverk som fungera utan konkurrens är en gåta. Varför behöver vi överhuvudtaget ett sjöfartsverk? Varför arrangera vi oss inte med andra länder till en enklare och billigare verksamhet och låter det praktiska underhållet av fyrar etc skötas av privata företag? I princip skulle färjetrafiken vara befriad från alla avgifter för att ge fler möjligheten att resa TILL Sverige. Att samtidigt öka konkurrenskraften för svensk industri att exportera genom att medverka till att Färjepriserna är låga som idag är en stor tröskel för många förutom allt strul med att boka och stressen att hinna i tid osv. Det senare är rederiernas sak att ordna och lämna barna hedenhös stadiet hur man löser bokningen, att snegla lite hur Ryanair, Easyjet löst frågan vore eftersträvansvärt.  
 
Blir det för dyrt och besvärligt att resa hit - eller inom Sverige – vi inte bara riskerar att bli ett " Europas Norrland" utan vi är det redan även om föreningen svensk turism försöker påskina något annat genom ständiga vilseledande undersökningar som man får spaltutrymmen i alla tidningar i sommartorkan samt Visit Sweden organisationen som gått vilse i Cybervärlden och försvann med en musical i London samt virrandes omkring i China, i Indien utan att veta vad man skall ta sig till, med en ledare till chef som är total bortkommen. Det är enkelt att förklara att vara lärling tar sin tid att få ihop ett Sverige ur spår. Har vi råd med dylika pryor till chefer som skall föra landet framåt i en allt hårdnande konkurrens? Kan man tillåta att oduglingar tappa bort den svenska imagen i världen?  
 
Nya krav på flyget och hamnar efter händelserna den 11 september i New York ställer oss liksom alla andra länder inför nya kostnader och möjligheter  
 
Den Svenska regeringen tillämpar följdriktig sin vana trogen att alla terrorskyddskostnader skall betalas av passagerarna - något som avviker från vad EU-parlamentet sagt och vad som gäller i Norge och Finland och övriga EU. Därmed har man ännu en gång förflyttad Sverige till den randstaten av Europa man är. Vi har målinriktade skatter och vi har övergripande skatter varför Botnia banan skall betraktas som övergripande beskattning men inte flyg och färjetrafiken som är livsviktigt vilket knappast Botnia banan kan betraktas vara, frågan bör ställas till miljökommunisten mp Peter Eriksson, Kalix och regeringen Persson som låter sig utpressas.  
 
Satsa på kommunikationer för tillväxt i hela landet.  
Vid sidan av det klassiska näringslivet är rese och turistindustrin en nödvändig tillväxtnäring för svensk samhällsekonomi. Så har det varit men dagliga rubriker i tidningarna talar ett annat språk, företagen flyttar ut från landet fler och fler blir arbetslösa, regeringens alla nya myndigheter och organisationer klara inte av att minska arbetslösheten, dryga 1,5 miljoner arbetsdugliga personer står utanför arbetslivet, skattetrycket ökar för allt färre som skall försörja allt fler. Det finns många idéer om hur denna onda cirkel skall brytas, studera man dessa så handlar det alltid om mera bidrag som om pengarna kom från himlen.  
 
Skall man bryta en nedgående trend måste man ta tag i roten av problemen och inte med kosmetiska ingrepp och ständigt högre skatter fylla hålen samtidigt som regeringen skuldsätter Sverige som aldrig förr, tidigare var det Riksgälden som svarade för upplåningen av pengar nu har man upptäckt en ny väg sedan många år, en väg vid sidan om som inte återfinns i BNP som statsskuld. Man gör det genom att bilda bolag som lånar pengar med svenska folket som garanter och på så sätt lurar man den internationella finansvärlden och inte minst de egna medborgarna eftersom lån skall betalas på ett eller annat vis. Det går bra för Sverige är en myt som många andra osanningar som regeringen tillåter sig torgföra och en klen opposition inte kan hantera eller avslöja osanningen.  
 
För att industri och turism hand i hand skall kunna växa i Sverige krävs ett effektivt flygsystem med lägsta möjliga avgifter med ett fåtal nav flygplatser i Sverige som är privatiserade - Arlanda som konkurrera med Malmö och Göteborg - med bra direktförbindelser. Flyget, industrin och turismen är helt beroende av varandra. Det är inte SAS som ökar tillväxten utan den fria konkurrensen som tillåter geniala företagare som styr Ryanair, Easyjet som med uppfinningsrikedom förändrat hela Europa på ett fåtal år. Även denna chans håller vi i Sverige på att missa, easyjet som aldrig litat på den svenska regeringen och därför struntat i Sverige och Ryanair som tröttnat på ett evigt hit och dit och därmed minskar utbudet, SAS må jublar folket borde gråta.  
 
Vi behöver en ny politik för kommunikationerna, flyg, sjöfarten och regelverket för hamnarna  
Nu behöver vi fokus från politiskt håll på alla de problem/möjligheter som gäller för Sveriges export Industri, rese- och turistindustri. Tillsätt en "task force" för att snabbt utarbeta en handlingsplan för ett konkurrenskraftigt kommunikationsnät som för Sverige till Europas medelpunkt.  
 
Största faran med en ”task force” är att man tar in svenska intresse grupper som alla diskvalificerat sig då man under alla år endast stått med mössan i handen och ropat efter mera bidrag. Ta in folk från Europa från länder där det råder fri konkurrens och se över det svenska regelverket.  
Under tiden kan man fundera kring frågan hur man avveckla luft och sjöfartsverket, länsbolagen hur man kan få en fri konkurrens stimulera kommunikationerna och inte reglera dessa genom åtgärder som påminner om planhushållning.  
Börja nu och handla snabbt världen står inte still  
 

 
 
Slut på Stockholmsförsöket med Trängselskatt  
 
Måndagen den 31 juli avslutas försöket med trängselskatt för bilisterna i Stockholm. Men betal¬stationerna står kvar i väntan på folkomröstningens resultat den 17 september.  
 
Toni kommentar:  
Projektet är intressant inte ur trafiksynpunkt det har debatterats till leda utan hur man i avsaknad av ordentliga kringleder, fri etablering av P garage som slukar i stort alla bilar och 4 filiga leder under staden som gör att Stockholm blir en förebild i världen i hur man kan lösa trafiken genom smarta lösningar. ( Snart nog med bilar som inte avger avgaser)  
 
När man har ett läge som den avkrok i världen som Stockholm är där jobben ständigt minska borde man sitta ned och fundera på en åtgärdsplan hur man kan göra Stockholm till en intressant stad för investerarna och få hit en och annan EU administration och andra företag som generera jobb för tusentals människor.  
 
Det är ju inte så att det saknas städer man kan titta på, Barcelona är en, där bor det i pendelavstånd hela svenska befolkningen.  
 
Om regeringen menade allvar med sin miljöpolitik skulle man satsa allt vad tygeln håller och medverka att 700.000 rosthöga till bilar som svarar för 80% av utsläppen försvann genom en annorlunda beskattning som gör att folk får råd att köpa nya bilar och därmed försvinner en större delen av avgasbelastningen.  
 
Medverka till att Volvo och SAAB får satsa stort och kör med bränsleceller som släpper ut rent vatten istället som nu flyttar Volvo ut den sista gnutta till avancerade arbeten för svensk Ingenjörskonst till Indien. Att SAAB får sälja en miljöbil som kör på en etanol blandning är ett politiskt medlöperi och ett svek mot folket.  
 
Den svenska modellen är att tvinga, bötfälla, skapa artificiella jobb som orsakas av trängselskatten, det skall regleras med tvång och hot där alla skall förpassas till en hopplös organiserad kollektivtrafik. Med Etanol bussar förgifta man alla lika mycket det är väl det mest demokratiska i denna utveckling, lika för alla.  
Det finns dom röstar med fötterna (över en halv miljon svenskar) – man lever bara en gång har många insett.  
 

 
 
Mental förändring kräver Maud Olofsson (kd)
 
 
Maud Olofsson hoppas också på en mental förändring och använder ett av sina favorituttryck för att beskriva den - "att vi gått från att vara matade fågelungar till att bli ivriga bävrar", att vi bytt passivitet till kreativitet och företagande.  
 
Toni kommentar:  
 
När får vi sen svensk statschef säga följande till sitt folk:  
For the entrepreneurs here, thanks for being an entrepreneur. Keep dreaming your dreams. Its the collective dreams of the American entrepreneurial set which really define our future for us. Here today, Im going to say your government is not to stand in your way, but stand by your side as we blaze new paths for our country.  
President av USA Georg W Bush  
 
Den dag Sveriges politiker förstår innebörden av dessa rader fullt ut kan det bli en nystart för Sverige.  
 

 
 
Insändare:  
 
 
Jag undrar varför du ensidigt riktar in dig med kritik mot Swebus?
 
 
Hej Toni  
 
XXXxxx heter jag och är boende i xxxxxxx, jobbar som bussförare hos Swebus här i xxxxxxxx.  
 
Jag brukar läsa dina artiklar med ett visst intresse, andra åsikter är alltid kul att läsa. Men den sista tiden har jag undrat varför du ensidigt riktar in dig med kritik mot Swebus, vad är skillnaden mot våra konkurenter.  
 
Visst jag håller med om att vi har förlorat mycket av gammalt kunnande och att vissa saker säkert skulle kunna skötas på ett betydligt bättre sätt och som säkert kan kritiseras.  
 
Varför skriver du inte om andra bolag i branschen vars hela affärs idé går ut på att tänja på ingångna kollektivavtal så långt som möjligt och i en hel del fall överskrida vad som är tillåtet i avtal, och utnyttja personalen till bristningsgränsen, där lite äldre och erfaren personal inte erbjuds anställning hos övertagande företag och definitivt inte personal som varit fackligt aktiva, med andra ord personer som vågar göra sin stämma hörd, har någon åsikt som inte passar.  
 
En stor fördel med Swebus är att det är inte någon som ber oss att åsidosätta ingångna avtal eller överskrida någon arbetstidsregel, jag skulle vilja påstå att vi sköter det på ett snyggt sätt jämfört med hur vissa utav våra konkurrenter beter sig.  
 
Soliga hälsningar.  
 
Toni kommentar:  
Swebus som hålls igång med pengar från olika investerare (privata pengar) vilka har förlorat långt över 10 miljarder kronor där bolagets ledning gång på gång går ut med osanningar till den egna personalen och till dom som förväntas skicka in mer kapital då har man förbrukat förtroendet. Ett sådant bolag skall synas!  
 
Att Swebus går med förlust är inget uppseendeväckande sådant brukar man efter en genomgång av en verksamhet reda ut. Vilken konsult som helst kan snabbt konstatera att felet med underskotten inte beror på bolagets dagliga skötsel utan är det fråga om ett fel i samhället genom ett systemfel med länsbolagen. Däremot kan man konstatera att förarkåren är den som lever ovist och lever ett otryggt liv som inte exakt medverka till att öka upp service andan. (Nu finns det en ny EU dom som säger att den nye operatören måste ta över vissa anställda med villkor från tidigare arbetsgivare, detta kommer få nya konsekvenser)  
 
Skall man komma tillrätta med ett systemfel använder man sig inledningsvis av sin branschförening som rimligtvis är till för medlemmarnas överlevnad. Det finns många vägar att gå, en väg är att man ta fram en vitbok som visar för politikerna hur fel hela länsbolagsreformen är. Det som var en god tanke har blivit ett svart avgrundsdjup ekonomiskt hål som tär på landets ekonomi på ett sätt som inte är försvarbart. Det har skapat en planhushållning som i ingen annan bransch i Sverige.  
 
Swebus ledning har haft under åren möjligheten att medverka och komma tillrätta med problemet har valt att ducka och gömma sig.  
 
I mitt Newsletter har jag påpekat många gånger att länsbolagsreformen är en olycka för landet, för företagen som verka, för personalen.  
 
Det går inte att skylla på EU som egentligen står för en fri marknad där konkurrensen om kunderna sker med kvalitet, tillförlitlighet, priset.  
 
Kollektivtrafiken är ingenting annorlunda än vilken annan service bransch.  
 
Däremot har politiken lyckats förstöra varje form av innovation, skapa grogrund för vänskapskorruption. Swebus bär ett stort ansvar för att ingenting görs för att komma tillrätta med eländet och det räcker inte med sagor till personalen och långivare.  
 
Swebus får stå ut med att granskas på ett sätt som man inte gör med Busslink eftersom det är en av sjukdomen i systemet, SJ, SL, Flygbusskoncernen är ett bra exempel på vänskapskorruption, Tågkompaniet likaså. Connex och Arriva tillhör koncerner hemmahörande i andra delar av EU, att dom skulle ta initiativet är väl inte tänkbart men skulle säkerligen inte vara emot eftersom ägarna arbeta även på marknader som är totalt avreglerade och vet vad man kan åstadkomma för samhället och kunderna samt inte minst för det egna resultatet.  
 
I myglet som förekommer flyttar företrädarna för det totatilitära systemet ständigt fram sina positioner med aningslösa politiker i släptåget. Stockholmståg är ett annat exempel,  
 
AB Transito en verksamhet som byggs upp med länsbolagens ägare som garant och delägare som lånar upp kapital förbi Staten för att inte visa den rätta statsskulden.  
 
Hela systemet är förödande för landet och när bubblan spricker för det kommer den att göra kommer många att ropa hur kunde det bli så här?  
 
Svaret är enkelt, så går det när man sätter kontrollsystemet ur spel, när man sätter den fria konkurrensen ur spel, när man lämnar fältet fritt för medlöparna och ansvarslösa politiker då kan man rättfärdiga vad som helst, till och med att Etanol drivna miljöbussar i själva verket är raka motsatsen, men vem bryr sig?  
 
Swebus har ett stort ansvar i denna soppa!
 
 

 
 
Den som vill förstå hur det går till i den svenska politiken köp boken  
 
Allt för många i samhället är köpta och det är fruktansvärt. Vi talar om hur illa det är i Berlusconis Italien och slår oss för bröstet trots att det är lika illa här. Man kan inte lita på någon och solidaritet är ett ord som förbrukades för länge sedan.  
 
BERT KARLSSON släpper sin själv¬biografi "Mitt liv som Bert" i samband med Göteborgs bokmässa i september. Några som får beröm i bokens fyrtio punkter långa "mår-bra-lista" är Ingvar Kamprad, Frälsningsarmén, Göran Persson, kungafamiljen och Billy Butt. I en lika lång "mår-illa-lista" riktar Karlsson hård kritik mot bland andra Owe Thörnqvist, Micael Bindefeld, Sida och Bo Dockered. Dessutom berättas en hel del okända saker om en rad folkvalda som dessa sannolikt kommer att tycka är obekvämt, till exempel om "fylleriet i riksdagen", och om vem som är "kåtast i riksdagen".  
 

 
 
En annorlunda Reklamkampanj – den är cool men till vilket pris?  
 
The items you see in this film are all part of the new Honda Accord.  
The film cost six million dollars and took three months to complete including full engineering of the sequence. The film required 606 takes and took three months to film. On the first 605 takes, something, usually very minor, didnt work.  
 
Everything happened in real time exactly as you see it. When the ad was shown to Honda executives, they commented on how amazing computer graphics have gotten. They fell off their chairs when they found out it was for real.  
It is fast becoming the most downloaded advertisement in Internet history. Honda figures the ad will soon pay for itself because instead of paying for commercial time, youre viewing it with no cost to the tv networks.  
 
http://www.albinoblacksheep.com/flash/honda.php  
 

 
 
Insändare:  
 
Hej Toni  
 
En ny socialgrupp under utbildning
 
 
Aldrig hade man trott att det stora statsbärande partiet skulle lägga så stor kraft på att utveckla och ta fram en helt ny socialgrupp som man nu gör. Unga män och tjejer fyller nu på underifrån och vi får socialgrupp 4 på bred front. Hur har detta nu gått till? Här är några exempel från denna sommar:  
 
Som ansvarstagande arbetsgivare och en god medborgare vill man stödja nära och grannars nu arbetsmogna ungdomar som just lämnat skolans skyddade värd. Det är inte många som anställer denna kategori numera och därför är det få som vet vad som nu står till buds och vad man får. Vi har den senaste tiden haft en 21 årig kille anställd som gått inte mindre än tre år på gymnasiets linje för elektriker och dessutom tillhör de få som fått göra tjänst i Kronan under 9 månader som bilförare. Med denna rediga utbildning i botten kan man tro att man har fått en kompetent ung man att arbeta för lön enligt avtal etc.  
 
Dag ett är som utlovat start kl 09.00 och redan vid 10-tiden dyker den nyanställde upp klädd i en munkhuva över huvudet och säckiga jeans. Mössa med skärmen bakåt berodde inte på fartvinden till jobbet var så säker. Nåväl det är inte lätt i början och alla skall få en chans eller två. Arbetskläder skaffas fram, gympasskor som inte var snörda ersätts med skor som har stålhätta och kontrolleras att de är snörda så att inte första dagens eftermiddag skall sluta på öronen i gruset.  
 
En lista på arbetsuppgifter görs upp där ordet beting omedelbart besvarades med att han kunde arbeta på ackord istället? Man undrar vad man lärt sig detta begrepp i skolan. Första arbetsdagen gick således till basic anpassning till en helt normal arbetsplats.  
 
Dag två var även den lite sen start på morgonen och första uppgiften var att koppla in en säkerhetsbrytare för en djupvatten brunn, inte alltför svårt då det var att byta ut den befintliga brytaren och lägga blå kabel mot blå kabel, svart mot svart osv. Borde vare ett enkelt arbete efter tre års utbildning på gymnasiets el-linje. Det kopplades och så slog vi till motorskyddet som löste ut med en smäll! Ner i brunnen för en koll och se där är blå kabel kopplad till svart, blå till jord osv, på den enkla frågan hur det kan komma sig gavs svaret att det gick nog lite snabbt att koppla! Ok omkoppling igen till rätt färg till rätt färg – motorskyddet löste ut med en knall igen – va fan nu? Äldre trefas anläggningar hade en annan faskoppling än moderna så en enkel kontroll med vår unge friska el-utbildade person om fasföljden besvarades med orden – vi fick inte behålla böckerna så det vet inte jag.  
 
Ring något klasskompis då så vi ser om det ligger rätt eller ej?!? Ett antal mobilsamtal till polare som uppenbart även dom gått samma linje men som väcktes upp redan vid 11-tiden på dagen gav inget svar heller. Min farsa som drivit elinstallationsfirma och är 82 år fick ett samtal och kunde direkt svara på den självklara frågan hur fasföljden skall vara. Detta borde vara tatuerad på ärmen istället för löjliga linjer och pilar som det nu är gott om.  
 
Köra traktor, klart man tror att en värnpliktig soldat skall kunna köra traktor med släp, kunna backa med det osv.: Inte - nutidens krig måste bara ske i riktning framåt för man hade inte lärt sig att backa under 9 månader.  
 
Målning bör väl inte vara så svårt kan man tänka, men vid val av utrustning för att måla ett garagegolv väljs en mindre pensel och rollern får ligga stilla – har aldrig sett en roller förut blev svaret. Efter en dags målande med en minipensel upptäcks arbetsformen och svaret blir – visste inte att man kunde måla med en roller på skaft -. Nej det är väl så att huvudet på skaft fattas helt i skolan. Fast anställning är inte aktuellt i detta fall.  
 
Vi har även haft en ung tjej anställd och hon lyckades redan på andra arbetsdagen ramla ned i en nedgångslucka som hon själv öppnat. Karriären i sjukkassan och sjukfrånvaron kunde inledas snabbare än första löningen. Hon ersätter för övrigt en lyckligt lottad tjej som har fått sex månaders friår för att kunna utveckla sin hobby för fotografering. Har aldrig sett henne ta kort eller med en kamera i handen men Försäkringskassan har väl koll på det får man hoppas. Två tjejer borta och då får vi nöjet att anställa en tredje tjej som gör jobbet men har kvar kostnaden för en sjuk och en som skall ha ut semesterersättning innan friåret– häpp!  
 
Hur skall detta helt lullande och trötta gäng som verkar slussats genom skolan utan krav på att vara närvarande, inte behöva prestera några betyg eller vara praktikant första tiden i arbetslivet klara verklig konkurrens på arbetsmarknaden i framtiden. Fan tro´t!  
 
Yrkesutbildning och hantverk är värd betydigt bättre utbildningsformer än fri år och frånvaro av kompetens när man går ur skolan. Inga språkkunskaper mer än bruten svengelska eller yrkeskunskaper i det kunskapsintensiva samhället på 2000-talet.  
 
Hur kunde s- tappa bort sina unga kärnväljare så katastrofalt? Utbildning kräver en hel del men det ger också möjligheter att utvecklas. Det är dubbelfel att skapa ungdomsarbetslöshet och värdelöst utbildande under många år utan betyg eller förankring i verkliga livet. Värnplikten gav tidigare 60.000 unga män ett extra år av mognad och många gånger bra kunskaper. Nu får vi socialgrupp 4 på bred front som reser jorden runt minst ett år för att flumma runt, där verklig dumhet får fritt spelrum och livsmålet verkar vara tatuerad, tjock och ölberusad med en MP3 spelare i öronen.  
 
För övrigt besvärande att vi skulle betala in 30% skatt på lönen – gick det inte bättre med svart! Var har man lärt sig detta någonstans??  
 
Sic! ett sånt gäng som skolpolitikerna fått fram, byt ut dom i höstens val.  
 

 
 
Riksrevisionen har granskat fem statliga fastighetsbolag och slår fast att flera av de granskade bolagen har en  
ofullständig, oprecis och i några fall inaktuell finanspolicy.
 
 
Riksrevisionens tycker att enskilda statliga fastighetsbolag kan göra potentiella förbättringar med ett antal miljoner kronor per år, vilket klart kan förbättra årsresultatet.  
 
Samtidigt efterlyser Riksrevisionen en  
större aktivitet från ägarens sida.  
 
- Det kan handla om att följa styrelsernas arbete och pröva  
behovet av finansiell sakkunskap vid styrelsenomineringar samt återföra kapital till staten från bolag som är  
överkapitaliserade, säger riksrevisor Kjell Larsson i en skriftlig kommentar.  
 
Riksrevisionen har granskat fem statliga fastighetsbolag och slår fast att flera av de granskade bolagen har en  
ofullständig, oprecis och i några fall inaktuell finanspolicy.  
 
Det resulterar sannolikt i att styrelsens faktiska inflytande blir mindre medan verkställande direktörens eller finanschefens inflytande blir större. Ansvarsfördelningen är otydlig mellan styrelse och ledning och mellan ledning och finansförvaltning  
 
Granskningen avser fastighetsbolagen Akademiska Hus AB, Jernhusen AB, Vasallen AB, Specialfastigheter Sverige AB och Vasakronan AB.  
 
Sammantaget har statligt ägda bolag räntebärande skulder på  
524 miljarder kronor.  
 
Toni kommentar:  
Till denna samling kommer alla kommunala bostadsbolag man kan fråga sig varför skattebetalarna skall satsa pengar i verksamheter som kunde skötas av den fria marknaden?  
 
Bolag som ständigt får fyllas på med nya pengar orsakat av misskötsel utan konsekvens.  
Då skulderna finns bolagsform återfinns dom inte i Statens totala skuldsättning som i verkligheten är alldeles för låg. I verksamheterna flödar vänskapskorruptionen och kartell bildningar som får fortgå utan att någon rättar till det hela.  
 
Hela kontroll apparaten är satt ur spel.  
 

 
 
Nytt hastighetsrekord för ett svenskt tåg i ynkliga 2 mil
 
Det var på Västra stambanan mellan Skövde och Töreboda som ett specialutrustat Reginatåg kom upp i 277,9 kilometer i timmen. Det överträffade det tidigare rekordet på 276 kilometer i timmen av ett X2000-tåg år 1993.  
 
Toni kommentar:  
Det är nästan patetisk, nu kör ett svenskt specialtåg 276 km/tim i 2 mil och därmed har man överskridit regionaltågens hastigheter på kontinenten där annars fjärrtågen idag i tidtabell kör mellan 350 – 380 km/tim. X2000 är ett hopplöst strömslukande monster till misslyckat tåg som snarast borde tas ur trafik om man kunde men då måste man först lösa lånen i USA dit alla tåg är pantförskrivna. Ack kära Sverige – Grönköping har ingen chans mot denna utpräglade dårskap.
 
 

 
 
Turism  
 
Ostindiefararen Götheborg succé i China – hemma i Sverige satte jantelagen igång
 
 
Kineserna sparade inte på krutet när ostindiefararen Götheborg anlände till sin tilläggsplats i södra Kanton.  
De kinesiska artisterna bjöd på dans, show, akrobatik och sång. Men även svenska artister som sångerskan Katarina Falholm och Bellmantolkaren Martin Bagge drog ner jätteapplåder.  
 
Kungaparet höll i en jätte middag med tal som övervakades av regeringen medsände R(D)ingholm så att Kungen inte säger saker som inte överensstämmer med den svenska synen på världen.  
 
Därför tvingades Kungen till att i festtalet ta upp frågan om sociala ansvaret för den Chinesiska regeringen i sitt eget land.  
 
Man tar sig för pannan hur korkat en regering tillåts vara.  
Kungen och Drottningen gjorde sitt bästa för att hålla värdlandet på gott humör.  
 
Det knappt veckolånga statsbesöket kombinerat med ostindiefararen Götheborg blev en stor succé rapporterar TT. Överallt i både Kanton och huvudstaden Peking har det vajat svenska och kinesiska flaggor.  
 
Samtidigt som Sverige får ett uppseende väckande mottagande och andra länders statschefer som står i kö för att få uppmärksamhet i detta gigantisk stora land sneglar avund på lilla sketna Sverige som drog till sig all uppmärksamhet när det bara blir några rubriker och 30 sek inslag i stats TV:n när Blair, Merkel, Chirac och andra storheter besöker China.  
 
Den svenska Jante lagen satte omedelbart igång hemma i Sverige när det kom fram att finansieringen för hemresan inte var ekonomisk säkrad.  
 
Ostindiefararen Götheborg är en av de mest lyckade export satsningar som gjorts de senaste 100 åren där alla borde stå upp och hylla männen bakom projektet - nej istället skall det nu diskuteras huruvida driftskostanden är för hög eller inte som om lekmannen kan bedöma detta.  
 
Snacka om ett historielöst folk som inte begriper varifrån välståndet kommit efter att Sverige tillhört världens fattigaste där barnen i London i början av 1900 talet samlade pengar till svältande barn i Sverige. Men sådant vill man inte lära sig det är enklare att fylla i en blankett och be om bidrag idag.  
 

 
 
Turistföretaget tror på högre omsättning allt enligt föreningen turism i Sverige  
En klar majoritet av de xxxxx småföretag i xxx län som förmedlar husrum åt turister tror att verksamhetens omsättning kommer att vara högre om fem år än vad den är idag. Men trots de ljusa siffrorna anger de tillfrågade att antalet sysselsatta inte kommer bli fler. Det visar en ny undersökning från Föreningen Turism i Sverige.  
 
Toni kommentar:  
Under en hel vecka kunde man följa nästan varenda landsortstidning där man publicerade  
en undersökning gjort på en enkät. Politisk tillrättalagt passande till den kampanj som Hulth, Carlsson, Adelsohn kör med att i sitt oblyga försök att ta över Visit Sweden´s kassa och därmed statens tillförsel av mera skattepengar allt medans Visit Sweden´s VD förirrat sig i Cybervärlden. Tröstlöst är den enda vettiga kommentaren.  
 

 
 
Turisterna måste hitta bättre i Stockholm
 
För att Stockholm ska växa och utvecklas som turiststad måste turister kunna hitta rätt.  
 
Det vill Kristdemokraterna och föreslår att Stockholm stad bör införa en nodpunkt vid centralen som kan användas för att ställa in GPS- mottagare, som är ett allt vanligare hjälpmedel i både bilar och båtar  
 
Toni kommentar:  
Tack Kristdemokraterna – lägg av – det behövs inga politikiska beslut det som behövs är en avreglering där företagen i branschen tar fram vad som behövs utan skattepengar, utan politiska beslut med beredningar. Vi behöver mera frihet – mindre regleringar – bort med politikens inflytande.
 
 

 
 
Full fart på Lapplands turism – titta man på absoluta tal är sanningen bedrövlig  
 
Turistökningen på fjällstationerna i Abisko, Kebnekaise och Saltoluokta i Lappland har ökat med närmare 20 procent jämfört med förra sommaren.  
 
Svenska Turistföreningens sommarkampanj med att låta barn under 15 år resa, bo och äta gratis tillsammans med sina föräldrar i Lappland är en succé. Fler barnfamiljer än tidigare har sökt sig ut i fjällen.  
 
Trendbrott"Vi hoppas och tror att det här är trendbrott. Många har upptäckt att det går att ta sig ut på fjället utan 20 kilos packning och göra kortare dagsturer, säger Gösta Westin, fjällchef för Svenska Turistföreningen (STF).  
 
En ny typ av fjällturister håller på att växa fram eftersom fjällstationerna medvetet satsar på att göra vistelsen så lättsam och njutbar som möjligt. Turisterna erbjuds hyra av utrustning, trerättersmiddagar och mjuka sängar.  
 
- Lappland är för många ett drömresemål. Men ofta tror de att det är krångligt och farligt att ta sig ut i fjällvärlden. Vi försöker visa på att det är helt kravlöst och att det går att göra allt i sin egen takt, säger Westin.  
 

 
 
Sverige återregistrerar badplatser EU tror inte på svenska uppgifter  
 
519 svenska badplatser har avregistrerats de senaste åtta åren. Främsta orsaken är att antalet besökare är för litet och att baden därför inte når upp till EU-standard, konstaterar Sveriges regering i en skrivelse till EU-kommissionen.  
 
Det var i april i år som EU gav Sverige och tio andra medlemsländer några månaders frist att förklara den omfattande avregistreringen av badplatser, skriver Göteborgs-Posten.  
 
Kommissionen misstänkte att dålig vattenkvalitet låg bakom. Genom att undanta baden från statistiken skulle Sverige avsiktligt slippa kontroller av vattenkvaliteten, misstänkte kommissionen.  
 
Regeringen skriver att 317 av de avregistrerade baden tidigare varit felaktigt registrerade som EU-bad. Eftersom de har färre än 75 till 100 badande per dag ska de, enligt EU-standard, inte ingå i statistiken.  
 
Ytterligare 83 bad hade felaktigt avregistrerats och tas upp på nytt i den officiella listan. Och de badplatser som avregistrerats utan anledning registreras på nytt.  
 
Om EU-kommissionen inte godtar Sveriges förklaringar kan den stämma Sverige, skriver GP.  
 
784 svenska badplatser i söt- och saltvatten testades förra sommaren. När provsvaren offentliggjordes tidigare i år hamnade elva svenska bad på EU-kommissionens röda lista över bad vars vattenkvalitet är något sämre än normalt.  
 
Toni kommentar:  
Först anmäler man flera hundra badplatser där kommuner gör utredningar som överlämnas till länsstyrelsen som oftast har någon som gör sina kontroller som överlämna den till regeringen som överlämna detta till EU och så blir det frågor då visar sig den svenska fullkomliga, ofelbara statistiken vara ett luftslott eftersom tilltron till EU:s misstanke att badplatserna inte uppfyller kraven på renlighet är större än att dom är för små. Hur många tusentals timmar har dessa utredningar kostat skattebetalaren? När svaret i bästa fall kan kategoriseras som Goddag Yxskaft.  
 
Svaret är att kommunerna inte vill satsa pengar för ett renare bad och länsstyrelsen har inga pengar och regeringen anser det vara en kommunal fråga. Sår är det i 2 fall som vänner med insikt informerat mig om.  
 

 
 
Volvo Amazon 50 år
 
 
I sommar firar Volvomodellen Amazon 50 år. Hasse Lindell, ordförande i Svenska Volvo Amazon-klubben, har åtta stycken.  
 
-Jag åker Volvo S 80 som bruksbil. Då är det ingen som bryr sig. Men när jag ute i en Amazon och parkerar kommer det fram folk och är nyfikna och intresserade. Annorlunda design  
 
När Volvo Amazon gjorde sitt inträde var designen helt annorlunda än den man var van vid från till exempel Volvo PV, förklarar Hasse Lindell. Han tror också att det till stor del är designen som gör att folk blir Amazonfrälsta, förutom nostalgiska minnen.  
 
-Man kanske hade den själv som första bil, eller morfar eller farfar hade en.  
 
     
  • Sensommaren 1956 presenterades Volvo Amason, senare stavad Amazon. Därefter döptes Volvo-modellerna med siffror.  
  • Det ursprungliga priset 1957 var 12.600 kronor.  
  • Från början tillverkades bilen i Volvos fabrik i Lundby i Göteborg. Den blev också den första Volvomodellen som producerades i den nya Torslandafabriken, invigd 1964.  
  • I juli 1970 rullade den sista Amazonen av monteringsbanan i Torslanda. Totalt tillverkades 667.323 Amazoner i olika utföranden. Mer än hälften gick på export. Som jämförelse kan nämnas att PV-modellerna gjordes i 440.000 exemplar.  
 
 

 
 
Den svenska folksjälen 24/7 2006  
 
Ledaren Göteborgs Posten GP  
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=287443  
 
Blott Sverige svenska krusbär ...  
Slår vi oss, med all rätt, på bröstet? Eller är vi bara uppblåsta? För jantelagen gäller ju bara grannar, kolleger och bekanta. När vi ska jämföra oss med andra länder blir svensken värsta tuppen anser GP:s medarbetare Maria Haldesten.
 
 
Men hur blir det med bären på torget i år? Inte ens bärplockningen är ju fredad från de pålagor som - på gott och ont - präglar det svenska samhället. Men, vi får ju så mycket för pengarna sägs det. Men hur sant är det?  
 
Sverige må vara kallt och svensken själv lite frusen. Men stolta är vi. För vi är ju, trots allt, bäst på det mesta. Åtminstone tror vi gärna det, en uppfattning som regeringen nu ivrigt underblåser.  
 
Men slår vi oss, med all rätt, på bröstet? Eller är vi bara uppblåsta? För jantelagen gäller ju bara grannar, kolleger och bekanta. När vi ska jämföra oss med andra länder blir svensken värsta tuppen.  
 
Ta ett aktuellt exempel som semester. Många svenskar lever i tron att de har så många fler dagar att lata sig på än folket i grannländerna.  
 
Fast genomsnittet för euroländerna råkar faktiskt vara 26 dagar. Och de där epikuréerna i Frankrike har hela 31 dagar på sig att käka ost och dricka vin. (Det genomsnittliga antalet soldagar ska vi väl inte tala om - även om just denna sommar talar till Sveriges fördel). Tyskarna har för övrigt 29 dagar på sig att häva öl eller kanske marschera runt i den svenska naturen. Fast letterna har förstås bara femton dagar. Så dem kan vi i alla fall slå rejält på fingrarna ...  
 
Bortsett från skattetrycket, där Sverige mycket riktigt ligger högst bland OECD-länderna - är det faktiskt inte lätt som en plätt att hitta en lista som Sverige toppar. Ändå producerar Eurostat mängder av tillförlitlig statistik över förhållandena i EU-länderna, för den som vill gräva ned sig.  
 
Så därför var jublet nära när jag hittade första exemplet. Innan jag insåg att det kanske inte är så bra att vi svenskar tvingas lägga allra störst del av hushållsutgifter på boende, vatten, el, gas och andra bränslen. Enligt Eurostat går 28,6 procent av våra hushållsutgifter dit. Genomsnittet inom EU ligger på 21,4. Och på Malta är den procentuella andelen bara 8,6 procent. Fast de där maltesarna kan väl förstås bo i vindskydd större delen av året, så de borde väl i rättvisans namn inte räknas med ...  
 
Och att vi svenskar slösar bort en jämförelsevis liten del av vår inkomst på hotell och restaurangbesök visar bara att vi är lite mer ansvarsfulla är de där grekerna - som väl dessutom bor trångt och inte har plats att bjuda hem grannarna på kräftskiva. Svensken lägger 5 procent av hushållsutgifterna på sådana nöjen, genomsnittsgreken 18,4 procent och EU-genomsnittet ligger på 9.  
 
Att vi, stick i stäv med en allmänt spridd uppfattning, inte toppar skilsmässostatistiken är ju också glädjande. Belgare, tjecker och finnar är mer benägna att upplösa äktenskapet.  
 
Att svenska vd:ar, trots alla bonusar, spelar i farmarligan när det gäller lönerna kommer väl inte som någon överraskning. Men det är inte enda exemplet på att svenska löner inte alltid är så höga som vissa tror. Åtminstone inte mätt mot jämförbara länder. Svenska lärarlöner ligger i nivå med de japanska, irländska och österrikiska. Men finnarna klår oss, för att inte tala om tyskarna och givetvis lyxlirarna i Luxemburg - med 45 papp i månaden toppar de listan från OECD/Ekonomifakta.  
 
Trots allt tal om vikten av utbildning och regeringens försök att få fler att plugga vidare ligger Sverige långt ifrån i toppklass när det gäller andelen högskoleutbildade i åldern 25-64 år. Medan Sverige, enligt OECD/Ekonomifakta 2003, ligger på dryga 17 procent är motsvarande siffra för Norge och USA cirka 29 procent, Danmark cirka 25 och Island 20. Fast vi klår Frankrike och Tyskland som hamnar på 15 respektive knappa 14.  
 
Barnvänliga är vi dock. Svenska småttingar får njuta av en förälders sällskap allra längst inom EU, åtminstone om man ser till föräldraledigheten. Att det sedan finns betydligt fler hemmamammor i andra länder är en annan sak. Det har att göra med allt från kultur och kvinnosyn till familjernas möjligheter att leva på en lön.  
 
Men så är det med statistik. Det finns en massa om och omkring som försvårar jämförelserna. Hur mäter man lycka till exempel? Det förefaller omöjligt, men OECD har faktiskt ett lyckoindex. Att döma av det är mexikanarna fattiga men lyckligast. Svenskarna hamnar ungefär i mitten på skalan. Men så är ju lagom också typisk svenskt.  
 
Maria Haldesten  
 

 
 
Kollektivtrafiken  
 
Överfullt, inställt, försenat.
 
 
Tålamodet hos Stockholmstrafikanterna har prövats under året och tusentals SL-resenärer har varit tvungna att ta taxi för att komma fram till målet för resan.  
 
Det visar nya siffror som SL tagit fram åt SvD. Under årets första sju månader betalade SL ut över 7,3 miljoner kronor i ersättning för taxiresor. Det är mer än en fördubbling jämfört med de 3,3 miljoner kronor som betalades ut under samma period förra året.  
 
Trots att det fortfarande är knappt fem månader kvar på året har tidigare år slagits med råge. Under förra året betalades totalt 5,6 miljoner kronor ut och högsta beloppet nåddes 2002, året då snökaos lamslog kollektivtrafiken och SL betalade 6,5 miljoner kronor i resegaranti.  
 
Resegarantin innebär att SL ersätter taxiresan med upp till 400 kronor för den som på grund av trafikstörningar riskerar minst 20 minuters försening. Garantin gäller för all typ av SL-trafik inom hela länet. Men enligt Gisela Poellinger på SL:s informationsavdelning är det framför allt  
pendeltågsproblemen som ligger bakom den kraftiga ökningen.  
 
- Det har varit mycket problem med pendeltågen i år, vilket också syns i resegarantiutbetalningarna. En taxiresa som görs i stället för en pendeltågsresa kostar ofta mer än till exempel en kort innerstadsresa med buss, säger hon och tillägger att allt fler får reda på att resegarantin finns.  
 
Bara under mars - en riktigt svart månad i SL-trafiken - betalades nästan två miljoner kronor ut. I sommar har problem på Nynäshamnspendeln lett till kraftiga förseningar och inställda tåg. Flera taxibolag har fasta priser mellan Stockholm och Nynäshamn som ligger på runt 650-750 kronor.  
 
- I vissa lägen kan mer än 400 kronor betalas ut. Det görs ganska snälla bedömningar och har man kvitto på en resa från Nynäshamn har man en god förklaring, säger Gisela Poellinger.  
 
Charlotte Broberg (m), ledamot i SL:s styrelse, tycker dock att resegarantibeloppet borde höjas till 1 000 kronor.  
 
- Det är viktigt att man som resenär verkligen vet att man får ersättning om man tar en taxi hem, annars tror jag att många står och väntar eller undviker att ta taxi, säger Charlotte Broberg som dock inte fick majoriteten med sig när hon lade fram förslaget i våras.  
 
Ordförande Anna Kettner (s) menar att det finns andra sätt att förbättra situationen för drabbade resenärer. Enligt henne pågår ett arbete med att utveckla fler idéer för att göra resegarantin bättre.  
 
- En av de idéer vi har är att komma överens med SJ så att man ska kunna använda resegarantin och ta SJ-tåg på de spår och förbindelser där det finns. Det hjälper inte alla, men det skulle kunna vara en hjälp, säger hon.  
 
Men framför allt måste SL fokusera på en fungerande trafik, menar hon.  
 
- Naturligtvis är det inte bra att det inte fungerar, det problemet måste vi ordna. Men när det inte gör det, är det bra att folk känner till resegarantin och kan använda sig av den.  
 
Enligt Mikael Lindskog, informationsansvarig på Stockholmståg som i juni tog över pendeltågsansvaret, är problemen med Nynäshamnspendeln lösta  
och tågen i länet ska rulla utan störningar framöver.  
 
Kan Stockholmspendlarna lita på att de kommer i tid till jobbet i höst?  
- Ja, det hyser jag gott hopp om, säger han.  
 
Toni kommentar:  
Undra om SLTF läser dylika artiklar? Har den i minnet nästa gång du läser SLTF:s marknadsundersökning för den kommer snart hur fint allt är och alla resenärer är jättenöjda – att få ta del av denna osanning kostar skattebetalarna flera miljoner årligen.
 
 

 
 
Underhållande sommar läsning!  
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com  
Över 6400 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.