Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Bäste Läsare  
Newsletter nr 34 "Varning Schönfelder" den 10 oktober 2005,  
Statsskulden har ökat till svindlande 1 258 miljarder kronor i september.  
VD SLTF Märta-Lena Schwaiger är framme igen! En verklighet hon förtränger?  
Panikbeslut ska rädda pensionerna, SL och övriga länsbolag slösar bort miljoner i misslyckade IT satsningar, Lögnen om Etanolets miljö effekter.  
 
I detta numret kan du läsa  
Ledaren och därefter..  
 

   
 1. Svenska lokaltrafikföreningens vd Märta-Lena Schwaiger är framme igen! En verklighet hon förtränger?  
 2. Panikbeslut ska rädda pensionerna  
 3. Trots världens högsta skatter har det offentliga abdikerat från sina kärnuppgifter.  
 4. För alla företagare med lämplig bakgrund ligger hela världen öppen  
 5. Kommuner i kris  
 6. Explosion av nya Gangster ligor i Sverige  
 7. Bluffen bakom socialdemokratins arbetsmarknadspolitik.  
 8. ”Det handlar om prestige och monopol”  
 9. SL och övriga länsbolag slösar bort miljoner i misslyckade IT – satsningar varje månad!  
 10. Etanol kan bli ny basindustri i Norrland – Lögnen om Etanolets miljö effekter!  
 11. Svenska folket betalar för utsläppsrätterna 17 miljarder om året, klart mer än Sveriges nettoavgift till EU  
 12. Korv såpan i Stockholm har en fortsättning  
 13. Hemsidan viktigare än resekatalogen enligt en undersökning av Vingresor  
 14. Olof Tegström och ”Sveriges framtid inom bussnäringen”  
 
 

 
 
Ledare  
Det har varit ett uppehåll med mitt Newsletter, vi har suttit i veckor och byggt om våra kommersiella siter, gjort dem ännu kundvänligare, med en ny server gjort siterna ännu snabbare.  
 
Därutöver lanserade vi ytterligare en ny biluthyrnings site samt ökat biluthyrningen i Världen till smått fantastiska 1450 destinationer. Detta gör vi från våra datorer, vi ringer gratis med skype.com, mellan oss som knåpar, vi är 2 engagerade personer som byggt marknadens mest avancerade helt automatiserade bokningssystem som fungera året om dygnet om. Det har på knappa 4 år blivit en av de största och rankas redan inom TIO i topp. Samtidigt som vi bygger saker med måttliga insatser, det är mest med huvudet, erfarenhet och en del datakunskap som vi nu utökat med att erbjuda våra tjänster till hela världen.  
 
Motsatsen är SLTF organisation med medlemsföretags som bygger ett nytt biljett system för den svenska kollektivtrafiken tillsammans med folk i Australien, ett företag där borta som har ekonomiska svårigheter, dit SL i Stockholm kastat in snart 1 miljard skattekronor, där andra länsbolag skall vara med för att erbjuda en och samma färdbiljett för hela landet, som om detta vore något att eftersträva.  
 
Det går att rättfärdiga vad som helst, till och med att slösa bort dryga 50 miljarder årligen bara man har en politisk uppbackning från 2 kommunistiska partier, dom röda och dom gröna.  
 
När man utan personligt ansvar får råda över skattebetalarnas pengar skapar man en teknologisk inkompetens som saknar motsvarighet och bygger ett system som redan är teknologisk föråldrad innan det ens har prövats där man i slutändan med stillestånd för bussarna som skall få detta installerat och allt annat som inträffar med gubbar i vita rockar som far landet runt för att rädda en katastrof från en total kollaps har man en prislapp på runda 15 miljarder kronor, bortkastade.  
 
Eftersom alla i branschen är involverade i denna skandal är det ingen som lyfter fram den, det är ”budget pengar” som bokas bort år efter år. Exakt som i länder med planhushållning.  
 
Samma personer som är skyddade från åtal, (beslut har tagits i politisk samklang) har dessa synpunkter om borgarnas åtgärdsprogram där man har insikten och måste höja momsen för att hålla kollektivtrafiken överhuvudtaget flytande, varför samma borgare inte fundera på att sätta stopp på planhushållningen, till detta är det ingen som uttalar sig, i vart fall inte för valet..  
 
Pensionssystemet är i kris, nu måste man bryta blockpolitiken för att hindra en total kollaps, samtidigt som man ”smyg” minskat pensioner, det blir en chock upplevelse för många mycket snart. 50 miljarder försvinner i en överbyråkratiserad byråkrati inom kollektivtrafiken, och alla sitter stilla och gör ingenting!  
 
Riksgälden har lånat upp i september, Statens lånebehov i september uppgick till 9,4 miljarder kronor varav hälften går att täcka underskottet i kollektivtrafiken, den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
1)  
 
Svenska lokaltrafikföreningens vd Märta-Lena Schwaiger är framme igen!  
 
Sveriges ekonomi är i kris, det göms, det trixas av de styrande. Nu är inte alla ideologisk förblindade varför en konsekvens av de borgerliga partiernas budgetförslag är att det kan bli dyrare att resa kollektivt, Moderaterna vill höja momsen på kollektivtrafiken från dagens sex procent till 12% samtidigt som regeringen har gjort en utredning att höja den till 21.7% men om sådant talar man tyst och avvakta förmodligen valet 2006.  
 
Svenska lokaltrafikföreningens vd Märta-Lena Schwaiger, ”citat:”  
”Jag blir upprörd. Jag tycker att det är så fel. Om man vill värna miljön, få färre trafikskadade och om man vill att färre människor ska dö av partiklar, då måste man satsa på kollektivtrafiken, och kommuner och landsting har inte de här pengarna.  
Att få dö av partiklar, den chansen är bara en bråkdel mot att dö i en äldrevård som saknar resurser eller att få bli felbehandlat på ett sjukhus fullt med läkare som är praktikanter utan erfarenhet, de läkare som har den, dom har ”rymt” i tusental till andra länder, oftast till Norge.  
 
Floskler, mera floskler det är Märta-Lena Schwaiger expert på, det hon representerar med medlöpare är orsaken till att Sverige är i kris. Riksgälden har lånat upp i september varför Statens lånebehov i september uppgick till 9,4 miljarder kronor varav hälften går att täcka underskottet i kollektivtrafiken, den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor. (i augusti 1.254 miljarder kronor) Vem väcker Märta-Lena Schwaiger?  
 
En första insikt är att huvudägarna till Länsbolagen saknar mer pengar, bra! Men det hindrar inte att man slösar miljoner på nonsens saker Poesi boken i ny utgåva för minst 25 miljoner kronor, fira ett nonsens jubileum som man inte har fog för som kostade ytterligare några miljoner, slösar några miljarder i ett nytt biljett system som skall var rikstäckande som likaväl kunde hanteras av en PC till en total kostnad av någon miljon kronor.  
 
Vi har säkerligen världens främsta dator hjärnor i Sverige ändå måste man gå till Australien och upphandla en tjänst som bara initialt kostat över 200 miljoner i enbart resor, traktamenten, det är samma fru vd Märta-Lena Schwaiger som låtit skattebetalarna fylla hennes pensionsförmåner till max som snart skall gå i pension när det är som roligast! I detta Newsletter tar jag upp ett antal händelser som alla pekar på hur fel hon har och hur illa det är ställt med henne och landet.  
 
Enda rätta hade varit när ännu en ”dinosaurie” till byråkrat går i pension att påbörja nedläggningen av SLTF därefter länsbolagen och Landstingen i tur och ordning.  
Därefter har Sverige chansen att åter repa sig och bli ett välmående land ifall det finns några företag kvar att beskatta, en fråga som kräver lite eftertanke.  
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
2)  
 
Panikbeslut ska rädda pensionerna  
 
A) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
Pensionssystemet är mycket nära ett krisläge. Situationen bedöms så allvarlig att regeringen och den borgerliga oppositionen är överens om toppa överföringarna från AP-fonden till statsbudgeten.  
 
Pensionssystemet är i gungning. Den så kallade bromsen är nära att slå till, vilket innebär att alla får sämre pension.  
Det framgår av regeringens budget, skriver Dagens Nyheter.  
 
Regerings budget innehåller en passus om att regeringen och de borgerliga partierna nu är överens som att stoppa överföringarna från AP-fonden till statsbudgeten.  
 
Tidigare har 258 miljarder kronor transfererats från pensionssystemet till statens budget för att kompensera att betalningsansvaret för förtidspensionerna övergått till staten.  
 
Sammanlagt hade staten planerat att plocka ut 350 miljarder kronor.  
Orsaken till politikernas åtgärd är att pensionssystemet är allt för belastat av skulder och tillgångarna utvecklats sämre än väntat.  
 
"Politikerna agerar helt utan säkerhetsmarginaler när det gäller ´bromsen´. I själva verket har de inget grepp om utvecklingen. De prognoser som presenteras kan slå så fel att de inte är mer än gissningar", säger K G Scherman, Riksförsäkringsverkets förre generaldirektör.  
 
Som alltid, först när dom går i pension kommer dom fram ur sina hålor och våga avslöja ”sanningen” alla har fått en munkavel. Systemet har bakbundit ett helt lands medborgare, den som vågar kliva fram sätts i ”karantän”, svenska kommunister må le åt det hela, en kopia av vad som skedde på andra sidan Östersjön.  
 
Samtidigt som samhället varje år kastar in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?  
den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
3)  
 
Trots världens högsta skatter har det offentliga abdikerat från sina kärnuppgifter.  
 
B) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
Det var huvudbudskapet när Bäckström-kommissionen lyssnade på företagare från Boråstrakten. Känner du igen dig?  
 
Polisen kommer inte när man ringer. Vägen fram till fabriken är inte asfalterad. Och så lämpar man över ansvaret för de anställdas sjuklön och rehabilitering på arbetsgivarna, sammanfattade Urban Bäckström kommentarerna. Detta trots att vi har högst skatter i världen.  
 
Samtidigt vittnade flera företagare om hur oöverskådligt och oförutsägbart regelverket är.  
 
Det är omöjligt för en småföretagare att veta om man uppfyller alla lagar och regler, sa Anna-Karin Frimodig, vd för Toolbox. Jag har ingen stab med jurister och andra experter som kan sköta detta.  
 
Och Per Segerqvist, vd i Seger Europa AB fyllde i:  
 
Vi hinner inte driva vår verksamhet, utveckla och sälja produkter och skapa jobb, för vi ska sköta en massa annat som egentligen inte är företagens ansvar.  
 
Vidare tog flera företagare upp problemet med de lagar och regler som omgärdar anställningen.  
 
– Den sist anställda kan vara den som har kompetensen vi behöver mest. Att då tvingas göra sig av med personen när man omstrukturerar gör det omöjligt att hålla sig konkurrenskraftig, sade Wigar Bartholdsson, koncernchef för it-företaget Pulsen.  
 
Vid ett motsvarande möte i Falun:  
 
Lars Nordahl, vd för Rötmotaverken i Falun, uttryckte sin frustration:  
 
– Jag slår vad om att det inte finns en enda politiker som kan alla de lagar och regler som styr företagandet. Och inte heller en enda företagare. Jag har en person anställd på heltid för att hålla mig från fängelse.  
 
En av de frågor som engagerade företagarna mest var sjukfrånvaron och arbetslösheten.  
 
Salka Börjesson, vd och ägare av Green Hotel, vittnade om att hon förra veckan intervjuat tre personer för ett jobb med avtalsenlig lön. Men alla tre personerna tackade nej till jobbet, eftersom det skulle kosta mer att ta sig till jobbet och äta lunch ute, än vad inkomsten från arbetet skulle ge, jämfört med a-kassa eller de övriga bidrag som personerna uppbar.  
 
– Man blir upprörd när man behöver personal. Men det blir en förlustaffär för dem att ta jobbet, trots att de är arbetslösa i dag, sade Salka Börjesson.  
 
Hans Lundquist, ägare av Gästriklands Städ och Service AB, fyllde på genom att läsa upp en rad påståenden från fackliga företrädare om att det är arbetet som är den huvudsakliga orsaken till de höga sjuktalen. Sedan redovisade han följande siffror:  
 
I Sverige inträffar under åtta dagar i genomsnitt ett dödsfall på arbetsplatsen. Samtidigt dör 153 personer av rökning, 98 personer av alkoholrelaterade skador och 10 personer omkommer i trafiken.  
 
– Hur kan man då påstå att all ohälsa kommer från arbetet, frågade Hans Lundquist?  
 
Diskussionerna handlade också om vilket åtagande det är att anställa och på frågan om en flexiblare arbetsrätt underlättar att anställer fler svarade många företagare ja.  
 
Mats Elfsberg, vd och ägare av Sepson och Westlings Industri, påpekade att han säkerligen skulle anställa 15 till 20 procent fler om turordningsreglerna ändras.  
 
– Jag väntar in i det sista med att anställa. Det är ett alldeles för stort åtagande, sade Mats Elfsberg.  
 
På fredagen hade kommissionen dragit vidare till Umeå. Diskussionen bland företagarna där handlade mycket om den grundläggande inställningen till företag och arbete. Inte minst frågor om drivkrafter och moral togs upp.  
 
Anneli Nilsson, på Hemtrivsel i Umeå, berättade att många som får erbjudande om jobb i hennes företag tackar nej.  
 
– Om det inte lönar sig att arbeta, då funkar det helt enkelt inte, menade Anneli Nilsson.  
 
Berit Fryklund på Fryklunds Kommunikation & Design i Härnösand berättade om en anställd som tackade nej till högre lön eftersom det skulle kosta företaget så mycket och ändå ge henne så lite kvar i plånboken.  
 
– Det är bättre att du belönar mig på något annat sätt, sade den anställde.  
 
Signhild Arnegård Hansen, vd för Svenska Lantchips, summerade diskussionen med att det egentligen handlar om skatt, på både företagande och på arbete.  
 
den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
4)  
 
För alla företagare med lämplig bakgrund ligger hela världen öppen  
 
C) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
Ett land/parti som vill lägga ned privatägda sjukhus för att de sägs arbeta i vinstsyfte men där man erkänner att de drivits bättre, med nöjdare patienter och personal och större kapacitet till lägre kostnad, har ett enda motiv: att behålla makten.  
 
Det är maktens fula ansikte som visar sig, all makt till de redan makthavande oberoende av befolkningens önskan. Man hade hoppats att sådana företeelser var dämpade i moderna länder, men icke. De är inte i klass med vad som förekommer i en del tredjevärldsländer men illa nog ändå.  
 
Sverige är inte heller särskilt rädd om sina små och mindre företagare. De som inte riktigt har resurser för att skatteplanera. De vill ägna sig åt företagande och har kanske tillräckliga kunskaper i ekonomi och erfarenhet av administration, men de kan inte tävla med storföretagen om makthavarnas gunst.  
 
Ändå är det dessa mindre företagare som skall stå för tillväxten och för nya företag. Med nuvarande regler har de också svårt att skaffa kapital för att starta och utveckla sina företag. De gamla kolosserna försvinner en efter en eller verksamheten flyttas ut ur Sverige.  
 
För alla företagare med lämplig bakgrund ligger hela världen öppen. Det finns många bra länder att etablera sig i och likaså finns det många att emigrera till, men det är inte säkert att man behöver emigrera i första steget heller.  
 
Om du har ett svenskt holdingbolag så kan detta ägas av t.ex. ett holländskt bolag. Försäljningen av det svenska holdingbolaget kan ske till underpris. När det så blir dags att emigrera kan kapitalet i det utländska bolaget frigöras och överföras privat, vilket inte skulle kunna ske med det svenska holdingbolaget. Det är att anta att de svenska lagstiftarna försöker att ändra på detta, men det kan vara svårt eller omöjligt med de regler mot diskriminering som används inom EU.  
 
För den som vill känna större frihet är emigration en fördel. Man kan då röra sig fritt över världen och visserligen betala en viss skatt, men lägre än i Sverige. På köpet får man röra sig i länder som är mer utvecklade än Sverige, som ligger centralare och med vänligare syn på företagare.  
 
Ett land/parti som vill lägga ned privatägda sjukhus för att de sägs arbeta i vinstsyfte men där man erkänner att de drivits bättre, med nöjdare patienter och personal och större kapacitet till lägre kostnad, har ett enda motiv: att behålla makten.  
 
Samtidigt som samhället varje år kastar in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
5)  
 
Kommuner i kris  
 
D) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
Kommuner i kris  
 
Det finns 290 kommuner i Sverige. Många av dem kämpar, om inte för sin överlevnad så i varje fall för att kunna upprätthålla en någorlunda acceptabel servicenivå. Det handlar främst om små kommuner i Norrlands inland. 74 kommuner har mindre än 10 000 invånare, 19 av dem ligger i Norr- och Västerbotten: Bjurholm, Dorotea, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele i Västerbottens län, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå i Norrbottens län. Sveriges minsta kommun är Bjurholm med 2 577 invånare vid halvårsskiftet 2005.  
 
Historiskt sett har Sverige haft ännu fler kommuner, men två stora kommunsammanläggningar – storkommunreformen 1952 och kommunindelningsreformen, som genomfördes successivt 1962ñ1974 – förvandlade cirka 2 500 kommuner till 278. Förändringarna var nödvändiga. Storkommunreformen innebar att många mycket små landsortskommuner (motsvarande socknar) försvann och därmed kunde en moderniserad socialvårdsförvaltning med anställda socialassistenter införas.  
 
De två stora kommunsammanläggningarna var en logisk följd av att samhället förändrades, av att kraven på kommunal service ökade, både från kommuninvånarna och från statsmakten. Dessa krav har inte avtagit med åren, snarare tvärtom, och ingenting säger att de kommer att minska heller – det kommunala självstyret till trots. Detta sätter många mindre kommuner i en bekymmersam situation: å ena sidan kräver kommuninvånarna bra vård, skola och omsorg, tillgång till kultur och andra fritidsaktiviteter, att samhällsplaneringen och andra serviceuppgifter ska fungera, å andra sidan kräver statsmakten att kommunernas ekonomi ska vara i balans.  
 
Ekvationen blir till sist ohållbar. Båten läcker (= utgifterna ökar) samtidigt som det inte finns tillräckligt många korkar att täta hålen med (= inkomsterna minskar). Båten sjunker, kommunen går under.  
 
Att svara på frågan vad som behöver göras är lätt: Kommunerna måste börja samarbeta.  
 
Att svara på följdfrågan, hur det ska gå till, är inte lika lätt.  
 
Kommunerna värnar självstyrelsen, och dess invånare är sällan beredda att ge avkall på den kommunala identifikationen. Samtidigt ökar behovet av samverkan. Det finns också en ökad politisk vilja och en insikt att stärka kontakterna med grannkommunerna.  
 
Så vad det egentligen handlar om är att ge avkall på prestigen och som politiker erkänna för sig själv och tala om för invånarna: Det här går inte längre, vi måste samverka med andra för att kunna upprätthålla en acceptabel servicenivå.  
 
I Skåne bedrivs sedan några år tillbaka ett framgångsrikt projekt under namnet Skåne Nordost där sju kommuner bildat en samarbetskommitté för frivillig samverkan. Kommunerna driver samarbetsprojekt inom flera områden, bland annat turism, näringsliv, kommunteknik och skola, samtidigt som man inte gett avkall på den kommunala identiteten.  
 
Kanske det är en framkomlig väg även för kommunerna i Norr- och Västerbottens län. För någonting måste göras, och det snabbt. För görs inget nu minskar handlingsutrymmet successivt och då handlar det i framtiden om ett samarbete på allt annat än frivillig basis.  
 
Hur mycket mer pengar skall kommunerna ha för att ge en tillfredställande markservice och äldrevård?  
När samhället varje år kastar in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
6)  
 
Explosion av nya Gangster ligor i Sverige  
 
E) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
LANDETS STÖRSTA GANGSTER LIGOR  
Hells Angels  
Bandidos  
Red devil  
Red & White Crew  
Brödraskapet Wolfpack, mfl  
Stockholm  
Fucked for Life, Södertäljeligan, m fl.  
Göteborg  
Naserligan och Original Gangsters  
 
Den organiserade brottsligheten i Sverige ökar lavinartat.  
1995 fanns det fyra kriminella mc-klubbar och två ligor. Tio år senare finns det 46 stycken på 23 orter, uppger DN.  
Säger Rolf Andersson, chef för underrättelseroteln på polisen i Västra Götaland  
För tio år sen handlade det om mc-gäng som Hells Angels, Bandidos och ett par till. Sammanlagt var de ett 60-tal personer, skriver DN  
De övriga två ligorna bestod av ex-jugoslaver i Stockholm och Malmö. I Stockholm finns ligorna i de södra och västra förorterna.  
 
I år uppger polisen att det finns 46 stycken grupperingar av grova brottslingar med sammanlagt 700 personer. Och 1000 tillhör någon form av ungdomsgäng.  
Men det är slut på de gamla stridigheterna sinsemellan. Som det brutala kriget i Skåne som varade i tre år mellan mc-gängen Bandidos och Hells Angels.  
 
Idag är det snarare samarbete som gäller.  
Polisen befarar att nyrekryteringen fortsätter i samma snabba tillväxttakt som idag.  
 
Vad kostar det att ge Polisen resurser som skyddar medborgarna?  
När samhället varje år kastar in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
7)  
 
Bluffen bakom socialdemokratins arbetsmarknadspolitik.  
 
F) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
Han hoppade av LO när ledningen försökte tysta ner hans kritiska rapport om bluffen bakom socialdemokratins arbetsmarknadspolitik.  
Nu talar han ut.
 
 
"Wanja hade kunnat vara en statsministerkandidat idag och jag hade förblivit totalt okänd om LO hade gått ut med rapporten och låtit Wanja stå för budskapet".  
Det säger den tidigare LO-utredaren Jan Edling. Edling blev världsberömd i hela Sverige när LO vägrade publicera hans kritiska rapport om den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken.  
 
Slutsatserna i Edlings rapport var en dolkstöt i bilden av (s)-politiken.  
Rapporten visade att 20 procent av arbetskraften får betalt för att inte vara på jobbet.  
 
LO-ledningen var dock rädd att rapporten skulle gynna den borgerliga alliansen. Därför stoppade man Jan Edlings rapport. Edling sa upp sig i protest och i affärsmagasinet Attention skriver han om lärdomarna.  
 
Edling menar att hans rapport skingrade dimmorna kring (s) arbetsmarknadspolitik. Rapporten sa vad alla redan visste och Edling menar att om inte LO-ledningen under Wanja Lundby-Wedin stoppad huvudet i sanden, så hade socialdemokratins nästa statsministerkandidat hetat Wanja Lundby-Wedin.  
 
Vad kostar det att ge AMS erforderliga resurser som leder konkret till nya arbetstillfällen?  
När samhället varje år kastar in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
8)  
 
”Det handlar om prestige och monopol”  
 
G) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
Dessa händelser är kuslig lika vad som sker inom kollektivtrafiken med Landstingen som huvudman, fast då handlar svindleriet förståss om miljarder kronor varje månad!  
 
Privata vårdföretaget Gamma Knife Center, som behandlat hjärntumörer billigare än Karolinska universitetssjukhuset, KS, och dessutom utan väntetid, har tvingats ge upp. Nu har utrustningen sålts – till KS. ”Det är en helt sjuk affär”, säger Dan Leksell, läkare och klinisk chef för Elekta.  
 
Karolinska (Landstinget) slänger bort 20 miljoner skattekronor bara för att man på grund av prestige inte velat samarbeta med ett privat vårdföretag, säger Dan Leksell, klinisk chef för Elekta som sålt strålknivarna till både Karolinska sjukhuset och Gamma Knife Center.  
 
I dag finns två så kallade strålknivsenheter i landet. Strålkniven används för att behandla patienter med hjärntumörer och behandlingen är betydligt skonsammare än andra metoder  
 
Det här är en högspecialiserad verksamhet som KS vill fortsätta att vara ledande inom, och som KS har stort behov av att kontrollera.  
 
– Man hade hoppats KS:s jurist Göran Uppfeldt framfört några juridiska argument. Det här handlar som sagt bara om prestige och om att KS velat skaffa sig ett monopol, säger Dan Leksell, läkare och klinisk chef för Elekta. Hela artikeln kan du läsa på:  
http://www.realtid.se/ArticlePages/200509/27/20050927115608_Realtid563/20050927115608_Realtid563.dbp.asp  
 
 
Hur många miljarder hade samhället kunna spara om man konkurrensutsatte sjukvården?  
När samhället varje år kastar in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
9)  
 
SL och övriga länsbolag slösar bort miljoner i misslyckade IT – satsningar varje månad!  
 
H) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
 
Bakgrunden till nedanstående är att ett känt svenskt IT bolaget förlorar idag pengar varje månad och dessutom är leveransen till SL med minst 10 månader försenad (och ingen kan säga när slutleveransen kommer att ske ...). SL har nu begärt att moderbolaget för IT koncernen träder till och styr upp detta då SLs IT chef har byggt upp sin IT-strategi för framtiden kring denna leverans. Nu när allt försenas så kommer han att hamna i blåsväder ... och börjat skylla på andra ... och så kommer någon annan att få skulden?  
 
SLs IT-chef kan han få sparken för ett totalt misslyckande när samma verksamhet kastar ut miljarder kronor på ett vanvettigt biljett system? SL projektet som är helt överflödigt kan ha andra följder för Västtrafik/Skånetrafik olika (vansinnigt dyra) IT projekt (som därmed inte blir billigare) som leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken igen ......och så försvann ytterligare några hundra miljoner kronor bekostat av skattebetalarna.  
 
Något som leder in mig på det väsentliga. Nämligen att jag alltid funderat över hur det är möjligt att SL, Västtrafik, Skånetrafiken och andra länsbolag kan tillåtas fakturera 10 gånger mera till kollektivtrafikbolagen (-huvudmännen) än vad motsvarande system kostar till rederierna? En annan fråga som då väcks är varför länsbolagen anser att dom är så annorlunda när dom enbart transportera passagerare något som både rederier och flygbolag också gör?  
 
Svaret är enkelt, det finns inte en länsbolagsdirektör, inte en styrelseledamot, inte politiker med minsta IT kunskap, då tillåter man en liten grupp IT chefer för länsbolagen fluma ihop system som är odugliga, system som med en mindre variation redan finns färdigt utvecklade och för en liten peng skulle kunna anpassa, nej det skall var nåt eget, något ingen efterfråga.  
Det är ju ändå bara skattebetalaren som betalar.  
 
Samhället hade kunnat spara en sådär 20 miljarder kronor redan år ett om man avvecklade länsbolagen och släppte konkurrensen fri!  
Samhället kastar varje år in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
10)  
 
Etanol kan bli ny basindustri i Norrland – Lögnen om Etanolets miljö effekter!  
 
I) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
Jag lät Olof Tegström svara på frågan om Etanolen och lögnen om miljöeffekterna  
 
Hej Toni !  
Det vore en tragedi för här har man en uppgörelse Socialdemokraterna med Centern (Olof Johansson o LRF) för ursprungliga kärnkraftsuppgörelsen. Läs om lögnen att etanolen inte påverkar växthuseffekten - koldioxiden från etanol har inget företräde när växtligheten skall äta upp CO2.  
 
Dessutom ligger en dold subvention på c:a 4 kr/liter etanol i dagens pris. Att bygga fast sig nu vore tragiskt då koldioxiden är framtiden bov. Det är koldioxid som kommer fram ur avgasröret.  
 
Dessutom bidrar etanolen till dom 1.700 personer i Sverige som dör (enligt Svenska Folkhälsoinstitutet maj 2004) av markozonet från kolvätet som strömmar ut ur alla kompressionsmotorer som går på kolväten (=etanol o bensin/diesel) och dom investeringarna blockerar hela amorteringsperioden 15-20 år framåt. Detta stoppar införandet av vätgas som ju helt saknar kolatomer i utsläppen.  
 
Bedrägeriet med skattemedel, vad som inte sägs i artikel är att skattebetalarna skall stå för investeringen, att det krävs subventioner under många årtionden, att Etanolet är mer farlig för miljön och hälsan än nya energiformer som utvecklas med rasande fart.  
 
 
Ett västerbottniskt konsortium (med LRF) planerar att investera fyra miljarder kronor i tre etanolfabriker i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.  
Bakgrunden är den ökade efterfrågan på alternativ till olja som drivmedel för fordon.  
Tio miljoner kronor är avsatta till en förstudie för investeringarna, skriver Norra Västerbotten.  
 
Skellefteå Kraft, som ingår i konsortiet Biofuel industries i Västerbotten, är redan delägare i den pilotanläggning för etanoltillverkning som finns i Domsjö utanför Örnsköldsvik.  
 
Den industriella produktionen rycker närmare. För Skellefteås del blir det först tal om en demonstrationsanläggning, säger Staffan Westin, vd för Skellefteå Kraft.  
 
Oljebrist i världen, i kombination med oro för växthuseffekt med bland annat förödande orkaner som resultat ligger bakom efterfrågan på alternativ till oljan.  
 
Med en konsekvent lögn kan man rättfärdiga snart sagt vad som helst!  
 
Skall man investera fast sig i en förlustverksamhet när staten är skuldsatt över öronen?  
 
Samhället kastar varje år in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik?  
 
Kollektivtrafikens ledande gestalter med SLTF är med i detta bedrägeri om miljövinster!  
Det är politiskt korrekt när man verka genom att klia varandra på ryggen.
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
 
11)  
 
Svenska folket betalar för utsläppsrätterna 17 miljarder om året, klart mer än Sveriges nettoavgift till EU  
 
J) Detta är den sanna verkligheten Märta-Lena Schwaiger, en verklighet som du förtränger?  
 
"Utsläppsrätter kostar hushållen 17 miljarder"  
Svenska konsumenter betalar 17 miljarder kronor om året för utsläppsrätterna. Men bara en bråkdel går till investeringar som minskar de svenska koldioxidutsläppen. Bostadskonsumenter i Sverige finansierar miljöinvesteringar i andra EU-länder. Det är konsekvensen av handeln med utsläppsrätter för koldioxid. Notan för utsläppsrätterna är 17 miljarder om året, klart mer än Sveriges nettoavgift till EU som uppgick till 11 miljarder i fjol. Det skriver företrädare för hyresgäster och fastighetsägare på DN Debatt.  
 
Detta är resultatet av den grön – röda röran av kommunistiska partier som är regeringens stödpartier. Med en konsekvent lögn kan man rättfärdiga snart sagt vad som helst!  
SLTF är en av de organisationer som applåderar!  
 
Skall man investera och därmed hålla fast i ett system som är rena nippran?  
Där samhället kastar varje år in över 50 miljarder kronor i en överbyråkratiserad kollektivtrafik? SLTF som är med i ett hörn i alla dessa vilseledande informationer om miljö nyttan och konsekvenser för kollektivtrafiken!  
Det är politiskt korrekt när man verka genom att klia varandra på ryggen.
 
 
Den totala Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.  
 

 
 
12)  
 
Korv såpan i Stockholm har en fortsättning  
 
Låt oss hoppas att SLTF Märta-Lena Schwaiger för en gångs skull inte har med ett finger i spelet?  
 
 
Politikerna motiverar korvförsäljarnas höga hyror med att det annars sker en svarthandel med tillstånden. ”Det är rent dravel, ett påhitt”, säger juristen Bengt Berglund, som arbetar ideellt för Tomer. Och gatu- och fastighetsborgarrådet Leif Rönngren kan, trots att han hävdar att svarthandel sker, inte visa några bevis för att så är fallet.  
 
Att politikerna motiverar de höga hyresavgifterna med att det skulle förekomma en svarthandel av kontrakten gör Bengt Berglund upprörd.  
 
– Vad är det för snack? Det finns ingen svarthandel, det är ju bara ett löst påstående. Ska de motivera med det på det här området så måste de väl göra det på alla andra möjliga områden också?, säger han.  
 
Gatu- och fastighetsborgarrådet Leif Rönngren menar att det har varit stora värden det handlat om, men kan inte ge något exempel.  
 
Oppositionspartierna i Stockholms stad har engagerat sig i kioskägarnas och korvförsäljarnas situation. Hela artikeln finner du på:  
http://www.realtid.se/ArticlePages/200509/27/20050927172609_Realtid484/20050927172609_Realtid484.dbp.asp  
 

 
 
13)  
 
Hemsidan viktigare än resekatalogen enligt en undersökning av Vingresor  
 
I år har för första gången andelen kunder som använder Internet för att hitta sin resa och bokat den gått om dem som använder katalog och prislista. Ving har frågat alla kunder som rest under sommaren var de sökte information inför sin resa. 75 procent säger att de sökt information på Vings hemsida, medan 66 procent har läst katalogen. Även bokningarna via Internet ökar.  
 
Låt oss anta att bussresenärerna som utgör en kategori äldre resenärer fortfarande föredrar en katalog, vilket jag betvivlar eftersom just dom äldre över 50 år tillhör dom som surfa mest på nätet enligt andra undersökningar.  
 
Varje år som går kommer det till en ny grupp resenärer och en annan faller bort.  
Det finns all anledning att fundera kring sin egen hemsida och framför allt hur man kan samverka i fri konkurrens. Här har http://www.bussresa.com kommit längst, en engagerat  
 
Emil Boman som sliter med att övertyga delvis oförstående bussresearrangörer. Samverkan i fri konkurrens på nätet det är vad tusentals ”portaler” i alla branscher sysslar med, varför inte bland bussresearrangörerna?  
 

 
 
14)  
 
Olof Tegström sist som alltid med kloka ord om Sveriges miljö skifte  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
PS  
Vi har byggt om och skapat en ännu bättre site för biluthyrning!  
 
http://www.eurocascar.com  
 
Med 24.000 bilar är vi en av de verkligen stora i branschen.  
Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra nu med 1450 destinationer http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra!  
Och vi står inte stilla, vi slänger oss omedelbart på att vidare utveckla siterna, för att bli ännu bättre! Välkommen och titta in!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.