Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Newsletter "Varning Schönfelder" nr 7 den 7:e februari 2005,  
 
 
 
1) Här får du 1. 287. 000. 000 skäl till varför länsbolagen inte skall få mera pengar!  
 
2) Swebus under ekonomisk press  
 
3) Det händer stora saker hos Bussresearrangörerna i England  
 
4) Miljardskadestånd hotar Volvo lastvagnar eller Schönfelders hjärnspöken  
 
5) Miljonfusk inom taxibranschen och ett totalitärt skattesystem  
 
6) Karin Svensson Smith (v) fortsätter idogt att med felaktiga fakta förtala flyget  
 
7) ”Ny PR-chef för Sverige AB”  
 
8) Ny snabbfärja MOSS-FREDERIKSHAVN öppnar i Mars  
 
9) Color line fortsätter att stäva på!  
 
10) Tallink nära 3 miljoner passagerare  
 
11) Sri Lankas ambassad i Stockholm tackar en rad svenska företag  
 
12) Veckan som gått med ny fräsch korruption, artiklar A-D!  
 
13) Osedvanlig rolig artikel om kulturkrockar!  
 
14) Betalar du för mycket för ditt Webhotell?  
 
15) Var beredd på förändring  
 
16) Tidningsutgivarna ska välja en ny styrelseordförande och hur det går till inom BR  
 
 
========================================  
 
1)  
 
Här får du 1. 287. 000. 000 skäl till varför länsbolagen inte skall få mera pengar!  
 
Riksgäldskontoret meddelar idag:  
I januari 2005 uppgick statens lånebehov till 23,6 miljarder kronor.  
För tolvmånadersperioden t.o.m. januari uppgick lånebehovet till 43,9 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av januari 2005, 1 287 miljarder kronor.  
 
========================================  
 
2)  
 
Swebus under ekonomisk press  
 
Swebus, Swebus Express och Interbus, meddelade i veckan att man inte fullt ut klarar att betala räntorna på sina obligationslån.  
 
Företaget förklarade att man betalar 83,9 procent av de räntor som förföll till betalning den 1 februari. Concordia Bus har nu 30 dagar på sig att hitta en lösning för att betala den återstående ränteskulden.  
Alvarez & Marsal utövar en akutmottagning för större företag som har råkat i svårigheter, man skickar unga grabbar sällan kvinnor, uniformerade, blå vit randiga skjortor, kortklippta, med ”laptop” färdig programmerade programvara som likställer alla verksamheter som om dessa vore industriföretag. Sorry Swebus, inga enkla kamrater att arbetar med. Deras svar är förprogrammerat.  
 
Concordia Bus BV är moderbolaget till hela Swebus koncernen som ägs till 51 procent av den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs. Norska Schøyengruppen äger 47,15 procent och företagsledning och andra har resterande 1,85 procent av aktierna.  
Skälet till varför moderbolaget finns Holland är att förutom Schweiz är det de enda länderna i Europa som har ett vinstbeskattningsavtal med USA där vinster från Europa kan tas till USA utan att beskattas inom EU, sak samma gäller det för förluster som kan dras av fullt ut i den amerikanska bokföringen. När man beskriver att Goldman Sachs är huvudägaren så är det ”galamatia” eftersom dom endast är formal ägare, dom slussar kapital från US pensionsfonder, hedgefonder, enskilda personer som satsar kapital som kan användas som förlustavskrivning.  
Den amerikanska finansvärlden är väldig spännande med regler som tillåter tillväxt i kapital utan konfiskatoriska skatteregler är orsaken för tillväxt varför US finansvärld är nästan dubbel så stor som alla EU länder sammanlagt.  
Kaliforniens lärares pensionsfond är större än hela svenska BNP, bara för att ge en hum om vilka väldiga kapitalrörelse vi talar om. Goldman Sachs är en betydande aktör som slussar stora värden i världen, för Europa genom sitt London kontor.  
 
========================================  
 
3)  
 
Det händer stora saker hos Bussresearrangörerna i England  
 
 
Shearings och Wallace Arnold har fusionerat sina verksamheter.  
Shearings VD John Slatcher tar over chefskapet over WA Shearings som det nya bolaget kommer att heta.  
Dotterbolagen Grand Tourer, Caledonian Travel och National Holidays arbetar vidare under egna namn som väl inarbetade varumärken.  
 
Wallace Arnold var under flera år en verksamhet i My Travel koncernen, som så ofta hade managementet i MyTravel som är fixerad på flyg en hum över hur man sköter en bussresearrangör. Det slutade med ett management by out och nu 1 år senare slår man sig samman med ett kapitalstarkt Shearings ett gammalt familjeföretag som finns på börsen sedan snart 8 år och haft en god tillväxt, till glädje för aktieägarna och medarbetarna.  
 
Den Engelska bussresemarknaden har ett marknadsvärde på £2.1bn eller ca 27,4 miljarder kronor.  
WA Shearings beräknar enligt sin prognos till börsen att man kommer att ha 14% av marknaden. På den Engelska marknaden finns det ytterligare 600 bussresearrangörer, varav de fem andra största bolagen endast har 18% av den totala marknaden.  
 
Den beräknade omsättning för 2004 är £216m ca 2.8 miljarder kronor med en vinst prognos på £14m,182 miljoner kronor.  
 
WA Shearings förfogar 400 turistbussar, 40 hotell och 20 egna resebyråer som svarar för 80% av den totala försäljningen.  
Resebyråerna fördes under namnet Wallace Arnold Travelshops.  
Databokningssystemet är optimerat att kunna hantera 2.5miljoner resenärer.  
Detta är en viktig information till börsen eftersom det ger möjligheter för analytikerna att se om det finns möjligheter till tillväxt utan större nya IT investeringar.  
 
Likt marknaden i Sverige är det gruppen över 55 år som har den största tillväxten.  
VD John Slatcher meddelade att man kommer att öka sina ansträngningar i USA, Kanada samt New Zeeland för den inkommande marknaden till Europa.  
 
På den inkommande marknaden möter man stor konkurrens från främst Globus och Insight, båda bolagen har utvecklat sin inkommande verksamhet till Europa där vi på sommaren ser många bussar åka runt i Norden. Både Globus och Insight är giganter med en omsättning som överstiger 3 miljarder tillsammans.  
 
Det finns 4 bussresearrangörer på den engelska börsen, ingen i Norden, ingen i Tyskland, 2 på den Franska börsen, 7 på den Italienska och 5 på den Spanska börsen.  
 
 
===================================  
 
4)  
 
Miljardskadestånd hotar Volvo lastvagnar eller Schönfelders hjärnspöken  
 
Volvo Lastvagnar kan komma att få betala skadestånd på över 1 miljard kronor för branden i Mont Blanc-tunneln 1999. Denna rapport lämnar Dagens Industri förra veckan dvs hela 4 år senare, yepp fyra år, efter att jag i mitt Newsletter kunde förutsäga att Volvo blir ett av företagen som blir åtalade något Volvo presschef skrev att det var Schönfelder hjärnspöken och nu uttala sig om att det är olyckligt! Det fanns enligt Volvos bedömning inget skäl varför Volvo skulle bli indragen i ett domstolsförfarande. Nu är vi där, att det tar tid inom rättsväsendet är klart, utredningarna har varit många och Volvo är åtalade att betala minst 1 miljard kronor.  
 
Rättegången om tunnelolyckan, där Volvo Lastvagnar är en av 17 åtalade parter, inleddes i Bonneville på måndagen den 31 jan 2005 och väntas pågå i tre månader. Anhöriga efter de 39 omkomna kräver över 1 miljard euro ( dryga 9 miljarder kronor) från dem som döms i processen.  
"Vi tycker att det är en stor tragedi för alla drabbade men samtidigt är det olustigt att Volvo lastvagnar blivit indragna på det sättet som vi nu blivit", säger Tommy Kohle, informationsdirektör på Volvo lastvagnar, till DI.  
 
Volvo har satsat stenhårt på att bli helt friade i rättegången, bland annat har man lagt ner flera miljoner kronor på en egen undersökning av olyckan.  
 
Antingen spelar Volvo dum eller så behöver man byta ut sina rådgivare, en uppgörelse med de drabbade samma år som den tragiska olyckan skedde hade kunnat bespara Volvo och dess aktieägare minst en halvmiljard lägre ersättning. Ju längre man avvakta i dylika fall ju dyrare blir det, ju snabbare man gör upp i godo ju billigare blir det.  
Men vad Volvo möjligen förutsåg, vad jag har skrivit om flera gånger, det kan bli den första domen som ålägger fordonstillverkare i Europa produktansvar.  
Isåfall inte en dag för sent!  
Dessa länkar är från 1999 och år 2000  
http://www.toni-schonfelder.com/print.asp?idte=16  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=66  
 
 
==============================  
 
 
5)  
 
Miljonfusk inom taxibranschen och ett totalitärt skattesystem  
 
Under förra året valde Skatteverket ut och påbörjade kontroll av 45 taxiföretag, varav 27 företag har färdiggranskats. Resultatet visar att det förekommer en hel del skattefusk inom branschen.  
 
Under år 2004 har Skatteverket specialgranskat taxibranschen i Jämtlands och Västernorrlands län. Hos de granskade taxiföretagen har nästan 4 500 000 kronor undanhållits i oredovisade intäkter och löner skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.  
 
I Jämtlands och Västernorrlands län finns 350 taxiföretag med 620 bilar fördelade med ungefär hälften på varje län. Under förra året valde Skatteverket ut och påbörjade kontroll av 45 taxiföretag, varav 27 företag har färdiggranskats.  
 
Det rör sig om miljonbelopp som inte redovisats av taxiföretagen, främst i form av oredovisade intäkter och löner. Många av företagen följer inte heller Vägverkets föreskrifter kring hanteringen av taxametern. Felaktiga uppgifter om vägsträckor, inkörda belopp och förarkoder förekommer därför ofta. Dessutom har inhämtade taxifiler visat att betydligt fler förare kört än vad taxiföretagen redovisat i sin bokföring och på lämnade kontrolluppgifter.  
 
- Det är mycket anmärkningsvärt att endast 90 kontrolluppgifter har lämnats av de företag vi granskat. Enligt körpassrapporterna skulle det varit 250, säger projektledare Jan-Olof Björk.  
 
Sannolikt kommer 15-20 av de granskade taxiföretagen att brottsanmälas. I aktuella fall rör det sig om anmälningar av taxiföretag med misstänkta skattebrott, bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, försäkringsbedrägerier och urkundsförfalskningar.  
 
Toni kommentar:  
Det du läste tillhör det maximala byråkratiserade systemet, den totalitära statens sätt att se på problemet. Ville man förenkla livet för alla och minska byråkratin, räkna man ut ett fix belopp där man låter kommunen bestämma vilken summa man vill ha eftersom Taxi är en del av kollektivtrafiken, taxiåkaren betalar in en summa varje månad, pengar som kommunen får behålla. Så enkelt, för enkelt!  
Ta bort staten och uppbörden från taxi och bussnäringen.  
Det fungera på detta sätt i många länder, utan avancerade taxametrar som inbjuder till fusk, där man ser på samhällsnyttan och inte hur man bäst skall kriminalisera små företagare.  
 
 
=======================================  
 
6)  
 
Karin Svensson Smith (v) fortsätter idogt att med felaktiga fakta förtala flyget  
 
(Tidningen trafik forum anser att kommunisten Karin Svensson Smith skall ta ansvaret för kommunikationerna i Sverige, samtidigt som hon vill förstatliga all verksamhet i Sverige. red anm)  
 
Flyget tillhör framtiden som transportmedel (NyT 2004:51-52). Jag hävdar i min krönika att flyget skulle kunna betala 1,5 miljarder i CO2-skatt, eller motsvarande i ett system för handel med utsläppsrätter som vi är positiva till. Men villkoret är att man - liksom järnvägen - slapp betala fullt ut för infrastrukturen. Flygresenärerna i Sverige betalar i dag 4 miljarder/år för denna. Ska det bli rättvist bör järnvägen även betala elskatt som man nu är befriad från. I ett sådant scenario skulle flyget i Sverige få en lättnad i kostnader motsvarande 2,5 miljarder per år. För dessa pengar skulle alla som i dag reser kunna flyga gratis mellan Öresundregionen och Stockholm. Tåg skulle däremot bli mycket dyrare, minst det dubbla.  
 
För flygets klimatpåverkan använder Svensson Smith hemsnickrade siffror. Flygets andel av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser är 8 procent av transportsystemens utsläpp. Karin Svensson Smith adderar en egen formel för klimatpåverkan från kondensstrimmor på hög höjd och får de 8 procenten till 30. Men hon har inte flugit tillräckligt mycket för att veta att inrikesflyget i allmänhet inte opererar på de höjder där man befarar att dessa effekter skulle kunna uppstå under vissa väderförhållanden, en effekt som i första hand tillskrevs Concorde.  
 
Forskarna är inte alls ense om dessa effekter som av vänsterns företrädare här framförs som fakta. Svensson Smith påstår att "Flyget är det i särklass mest klimatstörande och energislukande transportmedlet per personkilometer." Men då ljuger hon! En effektiv flygtransport är väsentligt mindre energislukande än biltrafik eller snabbfärjan till Gotland. Den politik vänstern förordar med mindre resande med flyg leder till ökade transporter med bil, tvärt emot de transportpolitiska målen.  
Okunnighet eller hyckleri med andra ord!  
 
Även om ett nytt trafikflygplan kostar minst en halv miljard per styck så är det inget emot vad subventionerna till det svenska järnvägssystemet kostar. Om priset på trafiksystemet vore avgörande skulle alla flygets pojkar jobba i järnvägssektorn. Dit rullar nämligen 13 miljarder i skattepengar varje år, ett belopp som motsvarar 26 splitter nya Boeing 737 eller två års omsättning för det svenska inrikesflyget. Senast i dag får vi höra att vänstern vill ha ännu en miljard till Blekingebanan där ingen har råd att köra tåg och få vill resa. Samma sak med Oslo.  
Snacka om lekstuga med skattebetalarnas pengar.  
 
Harald Rosén  
generalsekreterare  
Föreningen Svenskt  
 
================================  
 
7)  
 
”Ny PR-chef för Sverige AB”  
 
Regeringen utsåg i torsdags Olle Wästberg till generaldirektör och chef för Svenska institutet. Han tillträder sin tjänst den 1 mars 2005  
 
Olle Wästberg var generalkonsul i New York 1999-2004. Han har dessförinnan varit bl.a. chefredaktör för tidningen Expressen, statssekreterare i Finansdepartementet, riksdagsledamot och VD för Dagspressen Marknadsinformation AB  
 
”Svenska institutet är statens pr-instans utomlands så jag ser mig som ny pr-chef för Sverige AB. Jag tror på att anlägga ett mer professionellt mediafokus. Bästa sättet är att inte göra Sverige till dalahästlandet utan till landet där flest människor i världen är uppkopplade, där flest personer har mobiltelefon och landet som skickar flest SMS i världen”, säger Wästberg till Resumé.  
 
Svenska institutet har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv.  
 
Toni kommentar;  
Sverige plottrar bort sina resurser i otaliga små myndigheter utan resurser eller helhetssyn. Olle Wästberg gedigen folkpartist ännu en i raden för att varit snäll och krökt rygg får sin utnämning att sköta PR Sverige, sånt nonsens, och vad sysslar dom med som skall attrahera företag att etablera sig i Sverige? Turistrådet? UD?  
Förläningen av poster till de rättrogna eller slätstrukna fortgå, sitt stilla i båten är ett vanligt uttryck, en kritisk bevakning, sätter demokratin ur spel.  
 
===========================  
 
8)  
 
Ny snabbfärja MOSS-FREDERIKSHAVN öppnar i Mars  
 
I mars öppnar Jetlink en snabbfärjelinje mellan Moss och  
Frederikshavn med katamaranen "Jetlink Express" och med dagliga avseglingar  
från båda hamnarna. Färjan, som är byggd av australiska Incat 1995, drivs av  
fyra dieslar på totalt 24.000 hästkrafter kopplade till fyra  
vattenjetaggregat. Hon har kapacitet för 600 passagerare och 150 bilar  
 
==============================  
 
9)  
 
Color line fortsätter att stäva på!  
 
Color Line redovisar något lägre passagerarantal på samtliga  
linjer utom Oslo-Kiel där nya "Color Fantasy" började segla den 10 december.  
Hon ersatte "Prinsesse Ragnhild" som kommer att sättas in på den nya linjen  
Bergen-Stavanger-Hirtshals den 27 april. Color Line hade 4,21 miljoner  
passagerare under 2004 jämfört med 4,24 miljoner 2003. Larvik-Frederikshavn  
minskade mest, med 3,7 procent färre passagerare till totalt 650.807, följt  
av Kristiansand-Hirtshals som minskade med 3,2 procent till 1,12 miljoner  
passagerare.  
Color Line har också ökat likviditeten med en refinansiering genom Nordea  
till något bättre villkor och med en ökning av krediten från NOK 1,3  
miljarder till NOK 1,6 miljarder. Finansieringen av den nya "Color Fantasy"  
ingår inte i paketet med Nordea. Denna har finansierats av finska statens Finnvera och  
ett bankkonsortium lett av Deutsche Bank och med Landesbank Kiel samt  
Nordea  
Color Fantasy är en vidare utveckling av Silja Symfoni som nu är över 15 år gammal.  
Color har gjort en verklig standard höjning, tyska bussresearrangörerna RDA har sitt årsmöte ombord i början av April där stor en del av branschen kan bekanta sig med detta fantastiska fartyg, fantastisk i alla ordet bemärkelse.  
Grattis Color line!  
 
============================  
 
10)  
 
Tallink nära 3 miljoner passagerare  
 
Under räkenskapsåret 2003/2004 har Tallink transporterat 2,8 miljoner passagerare, vilket är nio procent mer än året innan. Antalet lastenheter ökade med nio procent till 103.400 och antalet personbilar med 24 procent till 201.700.  
 
Rederiet omsatte EUR 217,7 miljoner och redovisade en vinst på EUR 20 miljoner. Under februari och mars 2004 utökades rederiets flotta med två snabbfärjor, ro-pax fartyget "Regal Star" och nybygget "Victoria I". Antalet anställda ökade med 780 och uppgick till 2.820 i slutet av räkenskapsåret.  
Av dessa arbetar 2.096 ombord på färjorna, 118 personer i rederiets nya hotell i Tallinn och 606 inom administrationen  
Siffrorna saknar uppgifter om Fantaasia jättefärjan, floppen med St Petersburg samt chartern till Medelhavet. Rederiets VD påstår att förlusten man körde in på Rysslands äventyr skulle väl bli kompenserat av chartern till rutten mellan Marseille och Algeriet. Varför bolaget tvingas utöka aktiekapitalet för att hålla sig flytande, står skriven i stjärnorna.  
Tallink gör bra ifrån sig och har idag en välutvecklad trafik över Östersjön, nya kryssningsfärjan Victoria från Stockholm är ett välkommet bidrag som inte minst bussresearrangörerna haft mycket glädje av. Börje Palmqvist är mannen som med stor energi dammsuger den svenska bussmarknaden efter nya arrangörer som vill ta upp Estland kryssningar.  
 
===============================  
 
11)  
 
Sri Lankas ambassad i Stockholm tackar en rad svenska företag  
 
…bland dem många transportföretag, för stöd och gratis transporter efter flodvågskatastrofen i Indiska Oceanen i julas. Bland dem finns  
 
Björn Thun, Sverigechef Singapore Airlines, samt ledning och personal.  
Henrik Schröder, Parcelhouse.  
Ledning och personal i Stockholms frihamn  
Sören Björkman med personal i Panalpina.  
Christer Forssman och personal i Sky Transport  
Ledning och personal i DHL Sweden.  
 
Utöver dem som srilankesiska ambassaden tackat har betydande hjälpinsatser gjorts av taiwanesiska rederiet Yang Ming Line, som erbjudit gratis sjöfrakt från hamn till hamn för alla hjälpsändningar till katastrofområdet från hela världen. Agenten Overseas har redan skickat iväg ett 100-tal containrar med utrustning till Thailand och Indonesien.  
Samtidigt har en rad hamnar, terminaler, åkare och feederrederier – bland andra Göteborgs Hamn, Stockholms Hamn, Team Lines, UniFeeder, AT-Terminalen och SkaraTerminalen - erbjudit gratis hantering och/eller transport till kontinenthamn.  
 
Även danska speditionsföretaget Mahé Freight har gjort en stark insats, som organiserat 12 fraktflygningar till Colombo, Delhi, Medan, Singapore and Male. Andra företag som bidragit är UPS och TNT  
 
 
12)  
 
Veckan som gått med ny fräsch korruption, artiklar A-D!  
 
a)  
Rask tog ut felaktiga ersättningar  
 
Riksdagsmannen Ola Rask har använt en tjänstebil från facket och samtidigt tagit ut 60 000 kr i milersättning från riksdagen.  
Socialdemokratiske riksdagsmannen Ola Rask har inte redovisat till riksdagen att han har använt en tjänstebil för sina riksdagsresor avslöjar Dagens Nyheter. Han har de senaste åren fått 60 000 kronor för mycket i reseersättning.  
Ola Rask har en tjänstebil från Byggnadsarbetareförbundet och tre andra fackförbund. Riksdagsledamöter får ta ut ersättning när man använder sin egen bil och gäller inte om man använder en tjänstebil.  
 
Toni kommentar:  
Korruption och girighet, under femtio och sextiotalet var det 1 varje år nu är det 12 på året som avslöjas, andra väntar på att bli avslöjade. Dom egna håller tyst, det gäller att hålla varandra i ankdammen om ryggen annars står man ute i kylan utan nya uppdrag.  
Att ingen spyr på dubbelmoralen!  
 
 
b)  
 
Chefsbråk kan kosta Folksam 300 miljoner  
Försäkrings chefsbråk kan kosta Folksam 300 miljoner  
Försäkringsbolaget Folksam krävs på 300 miljoner kronor. Orsaken är en tidigare Folksam direktörs påstådda fiffel. Men direktören är försäkrad - i Folksam.  
- Om vi tvingas betala så är vi återförsäkrade, säger Anders Sundström, vd på Folksam när bolaget Folksam krävs på 300 miljoner kronor. Orsaken är en tidigare Folksam direktörs påstådda fiffel. Men direktören är försäkrad - i Folksam. Grabbarna som kröker rygg går in på banken och snor 300 mille ingen märker det, inte styrelse, inte revisorn, inte ledningen eller medarbetarna. Först när engelska revisorer kontrollera Folksam UK då upptäcker man det hela och börja agera flera år efter händelsen.  
- Om vi tvingas betala så är vi återförsäkrade, säger Anders Sundström, vd på Folksam lika envis som en åsna, hål i huvud skulle är det lindrigaste man kan komma på i skrivande stund.  
Det är samma aktieägare bäste Herr Sundström i Folksam som i Folksam, visserligen ett annat konto men fortfarande samma Folksam som du har ansvaret för.  
c)  
Moderaterna i Stockholm vill stoppa den kampanj för biltullsprojektet som startar idag, måndag.  
Kampanjen är orimlig. Den är inte objektiv och hela projektet är osäkert, säger Sten Nordin.  
Men nu hörs vreda röster från moderaterna i stadshuset som kräver att miljöavgiftskansliet ställer in den. Anledningen är att regeringsrättens dom i fredags gör det osäkert om upphandlingen av det tekniska systemet för försöket kanske måste göras om. Då kan själva biltullsprojektet också försenas. Ordinarie startdatum är månadsskiftet augusti/september.  
Men egentligen vill Sten Nordin (m), borgarråd i Stockholm, ställa in själva försöket:  
Vi vill stoppa försöket också. Vi vill att väljarna ska få säga sitt först, säger han.  
 
Billström kan driva kampanj för egna pengar, inte för skattebetalarnas.  
(Var det inte tidningen Trafik Forum som bara för någon månad sedan gav sina läsare besked att ”nu är det klart med biltullar?”)  
Går man ut med dylik information och betraktar sig som en seriös journalist måste man nog ha bättre på fötterna. Det börja bli lite väl ofta som önsketänkandet och den röd – grönröda - kommunist propagandan tar över, som tur finns det krafter i samhället som kan skilja på vallöften och svek, det finns dom som kan skilja på demokrati och totalitära attityder.  
d)  
Härvan på Sparbanken bara växer  
Nu kommer fler kunder med skadeståndskrav för att återfå sina bortspelade miljoner. Affären gäller katastrofala aktie- och optionsspekulationer på Sparbanken i Karlshamn fram till hösten 2003.  
 
SPARBANKS-HÄRVAN, tidigare har banken stämts av en rad företag och privatpersoner. ”Lilla Sparbanken i Karlshamn var under den här tiden Sydsveriges största handlare av optioner, läste jag i tidningarna” Hälften av bankens vinst kom från courtaget som aktiechefen drog in på alla affärer” en lantbrukare, som förlorat över 15 miljoner kronor på bankens optionsaffärer har stämt banken.  
Den ansvarige aktiechefen är idag sjukskriven. Bankdirektören och kreditchefen har slutat.  
Vilka är det som sitter i Sparbankens styrelse? Är det inte hela garnityret av röda politiker och fackpampar? Ingen såg, ingen var informerad, ingen revisor har känt oro inom leden är man alltid skyddat.  
==============================================  
13)  
 
Osedvanlig rolig artikel om kulturkrockar!  
 
Om man är van vid att kommunikationerna håller ¬tidtabellen är det svårt att handskas med förseningar. I länder där ¬bussen kommer när den kommer blir ¬tidsoptimismen en ren överlevnadsstrategi.  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531  
 
 
========================================  
 
14)  
 
Betalar du för mycket för ditt Webhotell? Kolla in här!  
 
http://www.surftown.se  
 
Uppfinningsrikedomen inom IT är oändlig, sedan några år finns detta företag där du för ynka 49 kronor i månaden kan placera din websida samt alla e-mail adresser. En ytterligare fördel du kan själv eller din webmaster kan nå din site hela dygnet och göra lla nödvändiga ändringar. För stora företag som kräver mycket kapacitet som exempelvis Swebus Express kostar det 119 i månaden.  
I vart fall bör du undersöka vad du betalar idag och jämföra det finns mycket pengar att spara.  
 
=======================================  
15)  
 
Var beredd på förändring  
Varje gång du sätter igång mobiltelefonen så borde du har lagt in följande meddelande "Var beredd på förändring".  
Det är den viktigaste påminnelsen varje dag du kan få.  
 
===========================================  
 
16)  
 
Tidningsutgivarna ska välja en ny styrelseordförande och hur det går till inom BR  
 
Det verkar som om medlemmarna i branschföreningen, TU, tycker detta är en oerhört viktig fråga, vilket tydligt framgår av PTs stora engagemang i spalterna. http://www.busstidningen.se/hp.3.html  
 
Efter att under många, många år varit involverad i Svenska Busstrafikförbundet och dess efterföljare BR kan jag med fog säga - ”Ingen jäkel skulle komma på tanken”.  
Och lika säkert kan jag påstå ”Ingen BR-medlem bryr sig det minsta!”  
Hur det nu kan komma sig?  
Du borde, som jag, läsa många tidningar - det stimulerar tänkandet...  
Bjarne Wilmarsgård  
hela artikeln http://www.busstidningen.se/hp.3.html  
 
===================================  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna,14.500 bilar och ett 20 tal bilmodeller kan du välja mellan.  
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt hos ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan av ovanstående flygplatser utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
 
För Kanarieöarna och till hela Världen http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen! Golf?  
 
Varför inte koppla av några dagar i Alicante / Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.