Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Feb 00 VOLVO lastbilars köp av Scania koncernen och motståndet från EU. En lång rad tidningar DI, SVD, DN, GP m.fl. publicerar diverse uppgifter angående sammanslagningen och EU:s reservationer. Dessa uppgifter innehåller många sakfel och kan endast vara en pressreleas från Volvo som olika journalister helt okritisk återger. Återigen visar det hur en lobby enhet hos Volvo kan dribbla med sanningen och genom sin höga trovärdighets tröskel återger mediat kvalificerade osanningar som en sanning.! Så här ligger det till enligt min uppfattning… Volvo buss, skall i ett långt perspektiv skall jämföras med total tekniskt stillestånd. Volvo buss på egna ben utan draghjälpen av personbilar och framför allt lastbilarna hade aldrig ekonomiskt överlevt 60 talet. Volvo buss framgångar sker i princip på marknader man har förvärvad genom köp av lokala tillverkare med draghjälp man har från den mycket avancerade och framgångsrika lastbilsdivisionen. På flertalet marknader råder närmast monopol, i länder med stor konkurrens och tekniska avancerade lösningar som bl.a. i Tyskland finns inte Volvo buss mer än i enstaka exemplar. Volvo buss kan genom åren endast uppvisa vinst under några enstaka år, (i ett 30 årigt perspektiv ) för övrigt är det förlust rakt igenom. 1998 och 1999 den största förlusten någonsin, detta samtidigt när hela övriga Europas busstillverkare går på högtryck och tjäna pengar som aldrig förr. Argumentet att Mercedes fick köpa busstillverkaren Kässbohrer efter att denne gick i konkurs ( kk-inte på grund av sin lönsamma busstillverkningen, utan pga den mycket stora olönsamma släpvagns tillverkningen, som kom i en svacka och ledde Kässbohrer till ekonomiskt obestånd.) Påståendet att Mercedes därmed skaffade sig monopol eller osedvanlig starka fästen – är helt fel. Se nedan ! Volvo var med och förhandlade om ett förvärv av Kässbohrer busstillverkningen, men backade ut, ( jag satt som rådgivare till kk - förvaltarna ) Volvo skyllde då på EU, att dom förmodligen inte skulle godkänna köpet, vilket var en osanning, men fungerade väl mot aktieägarna och mediat i sverige. Se DI…och andra tidnings notiser. ( Volvo pressreleas?) Volvo buss tillverkning passade helt enkelt inte ihop med Kässbohrer Setra :s busstillverkning, det är helt olika företagsmiljöer med helt olika tekniska lösningar där Volvo i själva verket har en föråldrad chassi teknik som inte uppfyller några som helst krav på passagerarnas bekvämlighet, därtill lider Volvo buss av tekniska kvalitetsproblem. Ordet Innovation är helt okänd, till skillnad från lastbilarna. En sammanslagning mellan Volvo buss och Kässbohrer – Setra var helt omöjlig pga personkemi och en total annan tillverkningsfilosofi , det skall jämföras med flygbranschen och tillverkare som envist höll fast med propellerflyg tillverkning, SAAB 340 + 2000 och Fokker där båda fått stryka på foten till tillverkare som tillverkar jet –plan i samma storlek exempelvis i Brasilien ( f.n. ca 5 års leverans tid ). Det tragiska är att ett förstelnad svenskt ledarskap alltid leder till att de synnerliga duktiga svenska ingenjörer och övriga arbetskraften får stryka på foten. Dom mest eftertraktade flyttar till andra länder -"brain drain" - och i Sverige kallar man det för strukturförändring inte vad det borde heta -- miss management. Skattebetalarnas skattemiljarder som Saab - Scania kasserad är därmed förlorade och snurrar runt i JAS och andra projekt utan insyn. Volvo buss har missat hela den tekniska utvecklingen, du behöver bara gå till busshållplatsen och invänta en Volvo buss. Den som kommer – är helt osäljbar i den konkurrensutsatta världen, med undantag för monopolmarknader i Sydamerika, eller med Sida hjälp till Afrika, Asien och andra platser och samt till länder som Sverige med ett kollektiv upphandlar monopol ledd av politiker. Mediat beskriver i artiklarna att MAN och Mercedes har över 90% marknadsandel i Hamburg är som att konstatera att Volvo buss och Scania buss har motsvarande situation i Stockholm. MAN och Mercedes 2 stora konkurrenter med dom som idag har de mest välutvecklade stadsbussar som går att få. Alternativa tillverkare saknas! Är det fel av företagen att köpa det som är bäst på marknaden ? vad är det för argument? Den tyska marknaden är fri sedan 60 talet -- till skillnad från Sverige där det blev lite så där lagom fri 1995 i och med att Sverige blev medlem i EU. I Sverige fanns det endast politiker styrda bussbolag (90% av kollektivtrafiken ) som alla alltid har köpt Volvo och Scania. När Helsingborg köpte Mercedes bussar ringde den lokale Scania chefen upp kommunalrådet och lät honom veta att det kunde få följer för Scanias framtida investeringar i Sverige !!! Saken är den att det råder brist på kompetenta busstillverkare i världen med kvalitet och livslängd vilka samtidigt är bra för många olika resande. I andra länder ex Tyskland måste bussarna kunna ta handikappade i vanlig busstrafik och inte som i Sverige där man bygger upp ett paralellt system med handikappbussar som kostar skattebetalarna dryga 10 miljarder per år bara för att Scania och Volvo inte kan bygga bussar som kan kombineras för ett kombinerad resande av olika samhällsgrupper. Volvo chefen Leif Johansson sa så sent som sommaren 1999 efter att man sålt personbilarna att nu skulle Volvo sträva till att börja bygga bussar och inte "bakvända lastbilschassier", en större örfil kan väl en verksamhets gren inom en koncernen inte erhålla. Volvo buss har köpt till sig marknader världen över med pengar från andra delar av koncernen, man har aldrig under alla årtionden växt med egen kraft pga sina tekniska lösningar eller annan utveckling – detta är kärnan i Volvo buss misslyckande. Köpet av Leyland i England svider förmodligen så här 10 år efteråt fortfarande i böckerna, i Tyskland köpte man en liten tillverkare med god teknisk kunskap och la ned denna tillverkning till förmån av sin egen otidsenliga produkt som visade sig vara osäljbar. I Österrike köpte man Steyer- Puch busstillverkning, ett annat mindre lyckad köp och så här kan man fortsätta land för land. Volvo buss kan endast tacka sitt moderbolag och dom goda vinsterna man gjorde där, bussarnas förluster kunde täckas upp --- sist och inte minst blev det aktieägarna som fick betala kalaset. För framtiden och i en konkurrens utsatt marknad är Volvo buss situation synnerligen knepig, hela grunden man stod på , lokala monopol rammar, även i Sydamerika och ingen hållbar produkt finns i sikte. På miljösidan är det om möjligt ännu värre, medans Volvo sysslar med föråldrade partikelfilter och andra trollformler har Mercedes tillsammans med amerikanska tillverkare utvecklad ett system som gamle gubben "Henschel" Tyskland, redan hade som prototyp på 30 talet, men nu med ny data och IT teknik har man skapat en motor som skickar ut istället för giftiga avgaser istället vattenånga!!! Ett 20 tal bussar är i drift i USA och Kanada samt 2 st i Hamburg. Volvo ? som sagt dom sysslar med chassi ramar och partikelfilter… Generande för Sveriges Statsminister! Att skicka statsministern Göran Persson till Bryssel och försvara en sammanslagning av Scania – Volvo och åberopa Mercedes starka ställning på bussidan samtidigt som man förtiger Volvos historiska miss att köpa Kässbohrer när chansen fanns och därmed blir världsledande inom teknik valde man stillestånd och monopolets trygga hamn, det är genant. Inom EU kommisionen har man nämligen en god kunskap då det finns personer där som hade en god insyn i Mercedes - Volvo dragkampen om Kässbohrer. EU är sålunda väl informerad över Volvo tidigare missar och det är inte EU:s fel att Volvo många Verkställande bussdirektörer kommer och går, gör sådana blunder – det är Volvo som måste skapa mervärden och inte skylla omständigheterna på andra – så bekvämt kan det inte få vara. Så den liknelse man gör med MAN och Mercedes är en grov osanning ! Det ser helt annorlunda ut på lastbilssidan i Hamburg eller andra platser i Tyskland, här finns det en "mördande" konkurrens av likvärdiga produkter från 4-5 tillverkare, renault, iveco, scania, volvo, mercedes, man, daf osv varför skillnaden är som natt och dag mellan lastbilar och bussar. Min slutsats är att Volvo och Scania bussar om dom skall vara med i framtiden – krävs det en stor förändring, omgående i så väl ledarskap samt inriktning — nämligen från ett monopoltänkande – till en marknadsanpassad produkt – detta skulle bolagen, sverige , skattebetalarna och inte minst aktieägarna tjänar på i framtiden, men förändringen blir svår, smärtsam liksom all förändring när man fått "sova" i 30 år. Vem tror på denna saga? med vänliga hälsningar Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.