Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
 
Välkommen till ett nytt påsk Newsletter, "Varning Schönfelder"  
den 12 april 2004  
 
==========================  
 
 
ur innehållet  
 
1)  
Käre läsare, mannen är inte vettig, han är samhällsfarlig och borde därför tas ur trafik!  
( avses marknadschefen Tor Eriksson från Länstrafiken Västerbotten )  
 
2)  
Göran Dennert, VD Stockholmbussen  
 
3)  
Bussbranschen är det samhällets B-lag?  
 
4)  
Vi behöver mer av plikt och rätt, ansvar och värdighet, omtanke och egeninsats.  
 
5)  
Här har vi ett annat tecken på dagens, moralens upplösning och förfall  
 
6)  
SLTF säger nej till järnvägskonkurrens  
 
7)  
Ska den generella välfärden räddas med kraftigt höjda skatter?  
 
8)  
REKORDMÅNGA KRYSSNINGSANLÖP I KÖPENHAMN  
 
9)  
Lånebehovet minskar - skattekistan är full?  
 
10)  
SJ chefen Jan Forsberg, under sin tid som SAS chef gick han under namnet "Clownen"  
 
11)  
Högutbildade vill byta jobb  
 
12)  
Någon ledarskribent skrev för något år sedan att alla försök med kommunism alltid har slutat med massgravar  
 
 
=============================================  
 
TUR mässan 2004 vilka var där? Du kan klicka mellan 153 bilder, förstora bilden, och se dig själv eller dina kollegor i feststämning! Klicka på denna länk!  
http://www.toni-schonfelder.com/tur2004/  
 
=============================  
 
1)  
 
Käre läsare,  
mannen är inte vettig, han är samhällsfarlig och borde därför tas ur trafik!  
 
I tidningen Trafik Forum nr 2 under debattforum där marknadschefen Tor Eriksson från Länstrafiken Västerbotten ställer frågan, hur frigöra medel för framtidens kollektivtrafik?  
 
Artikeln börja rätt insiktsfull med att bjuda ut norrland till hugade spekulanter! Bortskänkes till annat land, är rubriken.  
Som tredje punkt ställer Tor frågan ifall det är B-laget som jobbar inom kollektivtrafiken?  
Svaret är givet, länsbolagen styrs av samhällets mest skrupellösa som äger sanningen och har tolkningsföreträde. Ifall det skall betraktas som B lag är upp till läsaren att avgöra.  
 
Kommer man sedan fram till punkt 4 och sammanfattningen förstår man hur illa det är ställt.  
Samma visa som alltid om mera samordning, klyschor som långsiktigt hållbar, bilda i varje region samhällsgrupperingar bestående av samhällets alla verksamhetsdelar….åså kör han igenom hela samhällstrukturen som skall utgöra en arbetsgrupp!  
 
Som grädde på snömoset kommer! Givetvis måste denna omdaning synkroniseras med olika formella villkor och samhälleliga förutsättningar samtidigt som olika sådana formella villkor i vissa avseenden sannolikt måste underställas översyn för anpassning till nya synsätt inom ramen för vår demokrati.  
 
Käre läsare, mannen är inte vettig, han är samhällsfarlig och borde därför tas ur trafik!  
 
Självklart är debatt artikeln ett enda stort snömos, kommer från ett län när artikeln skrevs liggande under en meter snö och dit borde Tor Eriksson snabbast förpassas ( under snöns alltså ) eller ännu hellre raka vägen till Ryssland där han kan se vad hans idiotier leder till.  
 
Bäste Tor, det finns bara en väg! Fri etablering, resten ordnar sig utan kommittéer med röd flagga utanför dörren och skål och tjim på skattebetalarnas bekostnad på insidan.  
 
Sedan har jag en fråga till? Vad gör en marknadschef i ett monopolistiskt länsbolag som tagit livet av merparten  
av all privat företagssamhet mer än att lyfta lön, traktamenten, fara runt som en messias i bygden och förkunnar lögner som är politisk korrekta?  
Men vad gör du på riktigt?  
Finns det något samhällsnyttigt med din funktion? Eller är du bara en av de 10.000 blodiglar som suger ut skattemedel för eget bästa? Att din artikel publiceras i tidningen för de rättrogna förvånar mig inte, du har väl beställt ett antal extra exemplar så att du kan glänsa och tagit ordentligt med fotokopior, titta vad jag skrev!  
På skattebetalarnas bekostnad får jag påpeka!  
 
Din insändare har i vart fall visat att du inte förstått ett smack vad fri konkurrens är och hur ett demokratiskt samhälle fungera och då menar jag inte till den sken – demokrati som du tycks hemfalla till.  
 
Hur i all världen skall Sverige kunna räddas från en ekonomisk kollaps med sådana som dig?  
Läs gärna ordentlig nedanstående artikel som finns på följande länk, artikel nr 2.  
Miljonbidrag till de mest meningslösa projekt är vardag i en statsapparat som använder anslagsfinansiering för att befästa sina positioner. ( artikeln har citerats i över ett 50tal tidningar fram till idag)  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=631&show=631  
 
===============================  
 
 
2)  
Göran Dennert, VD i Stockholm för http://www.stockholmsbuss.se kommenterade för en tid sedan att facket är en betydande bromskloss för branschens utveckling. Något som uppmärksamma läsare har kunnat ta del av många gånger under årens lopp i detta Newsletter, facket av idag gör mer skada än nytta för arbetstagarna, det finns idag ingen plats för facket eftersom allt redan är reglerat in i minsta detalj av lagar något som för övrigt facket sett till.  
 
Arbetsdomstolen, arbetstidslagen och alla andra lagar som hör hit har minimerat arbetsgivarnas rörelsefrihet, det är dags att börja agera mot snårskogen som skapats, ifall man haft en branschorganisation som tog sina uppgifter på allvar och inte sysslade med ovidkommande frågor som är lätta och oantastliga.  
 
Wilmarsgård får på pälsen...av Göran Dennert!  
 
Det som är lite trist med din tidning Bussbranschen (du tål väl kritik?) är att du  
ständigt och jämt kritiserar bussbranschen, den bransch som faktiskt föder  
dig. Nu i din förhandsvisade ledare visar "din vän", och därmed lite du själv,  
eftersom du citerar honom/henne, den tydligen allmänna uppfattningen att i  
bussbranschen jobbar bara de som inte "hittar något bättre". 26.000  
B-människor alltså. Som inte hittar något bättre att syssla med än  
busstrafik Herrejesus vilken tur att mina barn hittade andra födkrokar än att bli  
journalister. Eller bussbranscharbetare. Något tycks jag i alla fall ha  
lyckats med här i livet...! Jösses Bjarne. Lite självkritik har aldrig skadat någon.  
hela artikeln kan du läsa http://www.busstidningen.se/aprilsvar.html  
 
Göran Dennert, som sagt dina kommentarer är skrivna efter att du gick på en blåsning i samband med ett aprilskämt! Kan vi inte få ta del av skämtet, det måste ha varit jäkligt roligt?  
Det är svårt med aprilskämt som lyckas…  
 
 
============================  
 
 
 
3)  
Bussbranschen är det samhällets B-lag?  
 
B-laget? Alla anpassar sig efter politikens nyckfulla och korrumperande beteende – från minsta förening till hela forskarvärlden. Bussbranschen är naturligtvis inte undantagen.  
Problemet ligger i att allt har smugit sig på, den fria konkurrensen som är grunden för en  
marknadsekonomi är mer eller mindre satt ur spel. En fri marknad betyder också att man byter regering till och från och låter oppositionen växa till sig. En regering som suttit i snart 70 år med undantag för några år har inte lärt sig att uppfylla folkets önskemål utan sätter sina ideologier främst och medborgarna är redskapet.  
 
Ett företag utan konkurrens, konkurrens på riktigt, inte sken konkurrens kan aldrig tillåta att uppföra sig som Vattenfall, som SJ, som SAS, som akutvården, som länsbolagen, som försäkringsbolagen, som …..  
Staten, dvs regeringen har aldrig velat ha ett organ som ser till att lagar skall efterföljas av alla och det inkludera samhällets organ. En från makten oberoende konstitutionsdomstol vilken omedelbart hade satt stopp för olagliga miljözoner och annat som branschen drabbas, eller skattelagar som bryter mot äganderätten och individens skydd. Bristen på insikten att en demokrati kräver självövervakande system till skydd oaktat av vem som sitter i maktens boningar mot klåfingriga politiker har gjort det möjligt för partiapparaten som ständigt förstärker sina positioner med bidrag till utredningar inget annat än en annan slags form som leder till likformning och till slut korruption, här nedan kan du läsa hur regeringen använder miljarder kronor årligen i att knyta upp personer, föreningar, organisationer för att hålla stödja sittande makt, med andra hålla käften!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=631&show=631  
 
Men det finns ju ett KU säger du, en fars säger jag, där sitter olika potentater och ljuger rakt mot medborgarna då ingen står under Ed, lagrådet säger du en ytterligare fars som Palme avskaffade och idag endast är rådgivande. Hela samhället är demonterat till ett lydorgan för sittande makt.  
 
Allt detta berör bussbranschen även här saknas insikten och viljan att skapa en organisation som ständigt omprövas i dess målinriktning. En organisation som är som en bålgeting på maktens företrädare.  
 
Branschen behöver företrädare som är fria att agera utan bindningar eller hänsynstaganden till egna verksamheter. Att länsbolagen som kom till för att skapa för länen en biljett som skulle gälla för alla i länet rullande trafikmedel har lett till ett monstverksamheter som tagit livet av merparten av alla privat ägda trafikbolag.  
 
Eftersom huvudmannen till länsbolagen är politiker i landstingen har dessa sett till att riksdagen klappat igenom det ena efter andra lagpaket som begränsar individens möjligheter att skapa och utsätta verksamheter för samhälls ekonomin nödvändig konkurrens.  
 
Det kan tyckas om man bedriver i huvudsak beställningstrafik i Stockholm eller sitter ute i landet med regionala skolskjutsar att det är bra som det är. Det är möjligen så att de bolag som på senare tid vunnit upphandlingar i länsbolagstrafiken anser att livet är bra. Det är möjligen så att många tycker det är tryggt att inte behöva använda hjärnan annat än att räkna fram ett lägsta pris, sitta och surrar och underhålla ett antal lokalpolitiker samt tjänstemän så får man tillslaget och några år är räddade.  
 
Det är möjligt att politiken gör människor anpassningsbara, överlevnadsinstinkten kommer fram, men det är ett högt pris som alla får betala! Det fungera nämligen inte på detta vis vilket enkelt kan bevisas genom att lyfta blicken österut, där har vi svaret på alla experiment på medborgargarden, kommittéer, stordriften, kollektiv, folkägda företag och fabriker, arbetarstaten.  
 
Blickar vi åt andra håll som England, USA ser vi motsatsen, inget är perfekt, men att leva i ett system som ger dig en uppmuntran för dem som vill prova på sin lycka och skapa något är väsenskilt från det vi lever i idag. Sverige som ekonomiskt är på väg att gå under då ingen kan betala den kollektiva lekstugan, statens netto upplåning för detta år är dryga 60 miljarder enligt egen prognos och sanningen ligger när vi kommer till år 2005 att det blev 90 miljarder kronor. a-fan inte mer?  
 
Mer än en tredje del av statsbudgeten går åt att betala räntor, ett enkelt mått på en sjukdom och ett lands ekonomiska välstånd.  
 
En sak är att bli hemmablind. En annan att bli så avskild från den verklighet som så många småföretagare lever under att triviala vardagsförtretligheter blir överraskningar.  
Därför tillhör man inte ett B-lag men skygglapparna kväver varje form av kritik, mot det egna företaget, mot samhället, mot en sovande branschförening.  
Bussbranschen tillhör definitivt inte samhällets B-lag, det tillhör en kategori småföretagare som har bevisat en förmåga till överlevnad som är beundransvärt, visserligen hemmablinda och utan klara mål annat än att överleva, om det räcker inför framtiden är ett frågetecken.  
 
Stockholms biltullar är ett ytterligare bra exempel där BR anser det är bra med biltullar och tror att man lever i London där det bor mer på folk på samma yta som Stockholm än i hela Sverige sammanlagt. Biltullar, där bussar över 16 ton skall vara befriade och sedan börja huggsexan vad är kollektivtrafik? Taxi, färdtjänsten, grupper i mindre bussar, skoltransporter, att bara tillåta framväxandet av ännu en svulst som skall administrera lämna dispenser visar den kollektiva inkompetensen på alla inblandade. Som om inte boende parkeringen och denna idiotie till lappar som sitter i tusentals fordon bakom vindrutan var och ett ett en bankrutt förklaring för allmäntillståndet!  
Det fortsätter med parkeringsvakter, förbud att bygga parkeringshus eller garage för bilar i bostadshusen, förtätning, miljözoner, oflexibla ut och infarter anpassat efter trafikströmmarna, ett inrutat gatusystem med sträck och förbudsanvisningstavlor i förbannelse allt är en bit av nitiska tjänstemän och märkliga beslutsförfaranden som skjuter politiken framför sig samtidigt som man snor en del av din frihet. Som bekant man kan rättfärdiga allt bara man äger ordet och makten! Och alla blir brottslingar förr eller senare fågna av ett system som binder så mycket resurser att polisen inte har tid att skydda medborgarna från våldet men väl står till förfogande för maktens apparat för att inkassera straffavgifter! Herugud var kommer alla dårerna ifrån? Av Gud utvalda folket?  
Svenskar är inte alls ett av Gud utvalt folk som skall lära övriga världen, om nu någon trodde på denna saga. I vart fall blir det inga inkomster på detta!  
 
 
===============================  
 
4)  
 
Vi behöver mer av plikt och rätt, ansvar och värdighet, omtanke och egeninsats.  
 
Ett land i moralisk och ekonomisk förfall har många ansatser här är ett exempel.  
Varifrån kommer den här fullständiga självklarheten hos en nyutexaminerad 27-åring som äskar 30 000 kronor i månadslön, fria arbetstider, övertidsersättning och kompensationsledighet, helledig dag före röd dag och dessutom utfyllnad av socialförsäkringsersättningen ovan taket till 90-procentig kompensation vid sjuk- eller föräldrafrånvaro?  
Var i hela fridens namn lär man sig sådant?  
 
Hur kan man utan att blinka som arbetslös säga att under 114 kronor i timmen tänkte hon inte jobba, där går gränsen för när det är värt att ta ett jobb hellre än att stämpla? (Skulle hon dessutom lägga tid på att åka bil till jobbet, ville hon nog ha kompensation för det också.)  
 
Någonstans är Sveriges problem inte bara systemproblem, allra minst är det ett sjukproblem. Det är ett attitydproblem.  
 
Och medan Nationalteatern gnolar vidare på sin 70-talsprogg, undrar jag hur det kunde bli på det här viset: vem har framfött alla dessa rättighetsorienterade, förmånskrävande, ansvarsflyende monster?  
Vi behöver mer av plikt och rätt, ansvar och värdighet, omtanke och egeninsats  
 
=============================  
 
 
 
5)  
Här har vi ett annat tecken på moralens upplösning och förfall  
Veckans citat:  
"Det vore konstigt om vi som myndighet lade oss i en enskild organisations anställningar."  
 
Avdelningschef på Folkhälsoinstitutet, som beviljat statligt anslag till en ansökan skriven av hennes make på stiftelsen En rökfri generation. SVD 7 april.  
 
 
========================  
 
 
6)  
SLTF säger nej till järnvägskonkurrens  
 
 
Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, säger nej till järnvägsutredningens förslag att det ska bli möjligt för kommersiella operatörer att konkurrera med trafikhuvudmännens tågtrafik.  
 
SLTF menar att en sådan konkurrens skulle göra att kommersiella företag plockade russinen ur kakan genom att ta över linjer med lönsam trafik. Huvudmännen skulle då bara få ta hand om den olönsamma trafiken som huvudmännen skulle få svårt att finansiera.  
Känns den inte igen, från 50,60,70,80,90 talet alltid samma gurgel, fri konkurrens bara den inte drabba min verksamhet! Plocka russinen…  
Att SLTF skulle tillstyrka fri konkurrens på spåret skulle innebära omedelbart att samma krav skulle ställas på det som rullar på vägarna! Som jag tidigare har skrivit, SLTF er tid är ute, ni kommer att sprattla som en mask på kroken, ni kommer använda all ert politiska inflytande, ni kommer att skriva spaltmeter med insändare i tidningar som fungerar som megafoner, men ni kommer aldrig att kunna visa vad russinen är eftersom denna förmåga har ni inte.  
Däremot kommer ni att göra bruk av ert tolkningsföreträde utan sakinnehåll, ett klent BR, en ordförande som mer hör hemma bland gamla spårvagnar där det finns 2 förarstånd, båda är lika så att man kan köra åt båda hållen, sånt är kul bäste Claes Olofsson och leder till att bussbranschen med dina mått av framgång befinner sig snart där, förpassat till en avkrok i Sverige som Malmköping kanske med egen staty, det var jag som lyckades med mina meningsfränder med det omöjliga att köra en hel bransch i kollektiv konkurs!  
 
 
============================  
 
 
7)  
Ska den generella välfärden räddas med kraftigt höjda skatter?  
Ja 16% (698)  
Nej 80% (3440)  
Vet ej 4% (161)  
 
Totalt antal röster: 4299  
Denna fråga hade DN häromdagen, nej är svaret, det betyder också ett rungande nej för mera bidrag till kollektivtrafiken. Att 16% kommunister, mp, socialbidragstagare samt en och annan vilseledd person vill att man skall höja skatterna är en själklarhet. Hjärndöda från Schyrmans Exctasi nätter börja sätta spår i mätningsresultaten.  
 
 
===================  
 
8)  
 
REKORDMÅNGA KRYSSNINGSANLÖP I KÖPENHAMN  
 
Copenhagen Port, väntar rekordmånga kryssningsanlöp i år, 310 fartygsbesök jämfört med 275 förra året och 250 året innan. Ett antal kryssningsoperatörer har under flera år valt att utnyttja Langelinie-kajen i Köpenhamn för passagerarbyten. En orsak är närheten till Kastrup. Det tar bara cirka 20 minuter från fartygssidan till flygplatsen.  
Två dagar i sommar är hamnen särskilt välbesökt av kryssningsfartyg. Den 26 juni väntas "Adriana" (4.490 brutto), "Caronia" (24.492 brutto), "Crystal Symphony" (51.044 brutto), "Mistral" (47.427 brutto) och "Rhapsody" (17.792 brutto). Den 7 augusti kommer "Costa Europa" (53.826 brutto), "Grand Princess" (108.060 brutto), "Mistral" (47.427 brutto), "Princess Danae" (9.873 brutto) and "Rhapsody" (17.792 brutto). Kryssningssäsongen håller på till slutet av september.  
 
Det är dryga 100 fler kryssningsfartyg till Köpenhamn än vilka som anlöper Svenska hamnar, så snart sjöfartsverket har beslutat med den ny avgift 100 kr per passagerare för att besöka lyckans land så kommer Sverige få se ett radikalt antal färre kryssningsfartyg. Vilket sätter spår främst i Stockholm som drabbar direkt sightseeing bussarna, shoppingen men även Visby blir drabbad.  
BR var finns ni? Det är era medlemmar som drabbas mer än någon annan! Kanske ni (BR) kan förklara varför sjöfartsverket för att bibehålla en uppblåst administration behöver närmare 300.000 kronor per anlöp av ett kryssningsfartyg? Som därmed skapar intäktsförluster för samhället som beräknas till en kvartsmiljard, vägen till kollektivt självmord är många!  
 
 
=========================  
 
9)  
 
 
Lånebehovet minskar - skattekistan är full?  
 
Propagandaskolan i hur man för folket bakom ljuset helt medvetet och pressen som bara skriver av pressmeddelanden trumpetar ut propagandans osanningar!  
 
A) den 2:e april kom det ett pressmeddelande från Riksgälden  
Lånebehovet minskar - skattekistan är full  
 
Statens betalningar under mars gav ett lånebehov på 0,6 miljarder, vilket är 2,1 miljarder mindre än Riksgäldens senaste prognos. Huvudorsaken är större skatteinbetalningar och mindre nettoutlåning, skriver Riksgälden.  
Det skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.  
Huvudorsaken är större skatteinbetalningar och mindre nettoutlåning. Den större delen av det låga utfallet för skatteinbetalningarna i februari har därmed återhämtats, skriver Riksgälden.  
 
B)  
Ringholm efter budgetsamtal med mp + vp den 8 april! Hallo, det är 6 dagar senare!!!!!!!  
Staten måste låna 62 miljarder kronor i år, 20 miljarder mer, än vad regeringen räknade med i höstas.  
Kom ihåg att detta är en prognos, enligt initierade källor är lånebehovet närmare 90 miljarder för 2004, men det vet vi först år 2005.  
 
 
===========================  
 
10)  
SJ chefen Jan Forsberg  
Under sin tid som SAS chef gick han under namnet "Clownen" Allt han företog sig så blev det bara fel. Hans sorti gick fort!  
Handplockat av Adelsohn (m) Forsbergs främsta merit att spelar tennis med Adelsohn och för övrigt vara rövslickare!  
 
Kärva tider för fjärrtågen över Bron  
Biltrafiken över Öresundsbron ökar kraftigt och så gör även den regionala tågtrafiken.  
Men fjärrtågen över Bron har kärva tider enligt Öresundsbrons senaste nyhetsbrev.  
Linx snabbtågstrafik mellan Köpenhamn och Göteborg tappade 30 procent av passagerarantalet under år 2003 och antalet resande med X2000 mellan Köpenhamn och Stockholm minskade med 9 procent.  
 
Under förra året lades dessutom trafiken med Kustpilen mellan Köpenhamn och Karlskrona ned liksom direkttågen Malmö - Hamburg.  
Tåget har nu i genomsnitt endast 27 passagerare under bropassagen  
 
Linx har trots detta inga planer på att sänka priserna för att möta konkurrensen. ( självklart inte så länge det finns skattebetalare i Norge och Sverige som tvingas till att betala kalaset)  
 
Linx marknadsdirektör Lars-Olle Ericsson erkänner också i Öresundsbrons nyhetsbrev att man inte har lyckats med marknadsföringen i Danmark.  
 
Jespersen ser inte lågprisflyget som någon stor konkurrent till X2000  
 
 
Enligt SJ:s presschef Kajsa Moström är det inte flyget utan bilen som är den stora konkurrenten  
 
-------  
Bilen, hur attan ser en bil ut som är konkurrent? Är det inte dom som sitter i bilen som alltjämt har en egen förmåga att bestämma vad som är enklast, bekvämast väljer därefter resformen vilket oftast är bilen som är den oslagbara bästa kollektivtrafiken!  
 
Frågan är, varifrån kommer alla dessa intelligensbefriade chefer ifrån?  
 
Tar det aldrig slut?  
 
 
=========================  
 
11)  
Högutbildade vill byta jobb  
 
En enkät visar att det finns ett stort och uppdämt behov hos nästan varannan högutbildad att byta jobb. Stimulerande arbetsuppgifter värderas tyngst.  
 
Är det stimulerande arbeten som sökes kommer inte kollektivtrafiken ifråga! Den är dessutom avvecklingshotat.  
 
==========================  
 
12) Insändare!  
 
Hej Toni,  
 
Någon ledarskribent skrev för något år sedan att alla försök med kommunism alltid har slutat med massgravar. Lars Ohly, Jenny "vem vill jobba vid kycklinggrillen på Hemköp" Lindahl och kompani har en verksamhetsidé som går ut på att det alltid finns folk som låter sig luras av ordfyrverkerier utan verklighetsförankring. Man levererar ett MENINGEN MED LIVET koncept.  
 
Så här sa Jenny Lindahl, då Ung Vänster ordf. 1998 vid en chatt på Aftonbladets hemsida:  
 
MrX säger: Det jag tror de flesta tvivlar på när det gäller vänstern är hur ett kommunistiskt samhälle skulle fungera. Om det är realistiskt att det kan fungera över huvud taget. Man tänker för sig själv... staten tar kontroll på allting. Jättehöga skatter för att finansiera allting. Företagen flyr... Kan du förklara hur ni skulle få Sverige att fungera?  
 
Jenny Lindahl säger: Nja, nu är det inte riktigt så jag ser ett kommunistiskt samhälle. Jag tror att vi behöver skapa ett samhälle där det är löntagarna som har makten över företagen, de boende som har makten över bostäderna etc. Det kallar jag ett socialistiskt samhälle. Dessutom kan man fråga sig hur samhället idag fungerar, när vi inte har någon möjlighet att bestämma över samhällets pengar. Det leder idag till svält, arbetslöshet, miljöförstöring etc. Är det bättre?  
-------------------  
 
Om Jenny Lindahl upptäckte verkligheten i ett av dessa lyckoriken skulle det kunna se ut så här i stället: Jenny Lindahl, riksdagskvinna (v), uttalar sig om förtrycket och svälten i Nordkorea efter ett studiebesök där nyligen:  
Nja, det var inte riktigt så här vi hade tänkt oss det hela.. Vi ville att människorna skulle få möjlighet att bestämma över samhällets pengar så att det inte leder till svält, arbetslöshet, miljöförstöring etc. Det var vår vision..  
 
=================  
 
 
Klicka här för påskens skull den får du inte missa!  
 
Tillslut en försenat Glad påsk hälsning, med anledning av tekniska svårigheter, kom den inte med i förra Newsletter, klicka på länken och väntar några sekunder så får du också välklingande toner …glada påsktoner!  
http://www.toni-schonfelder.com/pask/  
 
======================  
 
Resan till RDA, den 1:augusti, bokningen börja snart!  
 
=======================  
 
Hälsningar  
eder tillgivne  
 
toni schönfelder  
tel 0034 616 421 085  
fax 0034 966 69 81 58  
 
 
Bild 1  
Claes Olofssom för BR stadigt mot avgrunden!  
 
Bild 2  
Bussbranschens B-lag?

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.