Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Fakta och åter fakta… är det vi behöver för att uppnå lönsamhet. Hur många gånger per år stannar dina fordon vid hållplatserna? Vet du inte? Förlåt, men varför vet du inte detta? Näst resandet är detta den viktigaste kunskapen du kan ha för att få lönsamhet i ditt företag. Hur många sekunder står dina fordon stilla på hållplatserna i genomsnitt? Vet du inte? Förlåt, men varför vet du inte detta? Detta är den tredje viktigaste kunskapen du kan ha för att få lönsamhet i ditt företag. Kollektivtrafiksbranschen är de små talens magiska bransch. Visste du inte det? Räknar du på fel saker? Förarlöner och ören hit och dit? Inköpspriser på bussar? Glöm det, dom siffrorna är bagateller i sammanhanget! Dom kan du lugnt lägga åt sidan och arbeta med i ett senare skede, dom är viktiga, javisst, min absolut inte akuta! Hur många gånger stannar ett fordon i kollektivtrafik på en hållplats under ett år? Svar: ca: 120 000 gånger, (till detta kommer övriga stopp i trafiken). Har du 50 fordon stannar dessa alltså 6 000 000 ( 6 miljoner) gånger per år på hållplatserna. 100 fordon 12 milj, 200 fordon 24 milj, 400 fordon 48 milj, 800 fordon 96 milj, o.s.v. Det är enkel matematik. Varför är denna kunskap så viktig som jag påstår? Tja, tala om för mig varför är ni snälla. Skriv till mig och berätta vad ni kan ha denna kunskap till. Tack. Hur många sekunder står dina fordon stilla per hållplats? Hur kan detta vara viktig kunskap? Har du 50 fordon? Ok. Då räknar vi lite. 6 miljoner hållplatsstopp á 12 sekunder = 72 milj sekunder / 60 = 1,2 milj minuter / 60 = 20 000 timmar / 24 = 833 dygn. Dina bussar står stilla på hållplatserna motsvarande 833 dygn per år. 833 dygn delat med 12 sekunder = 69,4 dygn per sekund (av de 12 sekunderna vi räknade med) som dina fordon står stilla. Hur mycket är 833 dygn? Det är 2 499 arbetsdagar á 8 timmar. En förare arbetar 8 timmar om dagen. 2 499 arbetsdagar = 9,61 årsarbete för en man, alltså ca: 10 årslöner. Så länge står dina bussar stilla per hållplats per år – om dom står stilla i 12 sekunder vill säga – gör dom det? Varför är denna kunskap så viktig som jag påstår? Tja, tala om för mig varför är ni snälla. Skriv till mig och berätta vad ni kan ha denna siffra till. Tack. Resandet – antalet hållplatsstopp – och hur länge fordonet står stilla på hållplatsen, det är de tre viktigaste kunskaperna vi behöver för att få lönsamhet i ett företag som bedriver kollektivtrafik. Vi behöver mer kunskap än så naturligtvis – men dessa tre är de viktigaste. Tänk dig nu att du har tre overheadblad som var och ett presenterar de tre sakerna ovan. Lägg dem alla tre på ljuslådan och du ser dem alla tre samtidigt. Du har början till ett helhetsseende, du börjar skönja helheten. Lite dimmigt – men den finns där. Du behöver naturligtvis fler overheadblad för att se helheten – men dom här tre är början – och dom viktigaste. Börja där, tänk, analysera, jämför. Titta på din verksamhet – koppla in ekonomiaspekterna, orsak och verkan. Skriv till mig och tala om vad du ser. Skicka dina svar resp fråga till toni@schonfelder.com jag vidarebefordra ditt mail till skribenten Tack. Signatur BB

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.