Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


1) Öresundsbron och lögnerna
2) De svenska skattetilläggen kränker de mänskliga rättigheterna enligt två domar i Europadomstolen
3)Sveriges första seminarium om Marknadsföring på Internet
4) BRA försvann och ett BR som finansieras av hundratalet småföretgare till förmån för fyra fem medlemsföretag?.


1) Nyligen läste jag i en av resebranschens tidningar över den succeartade ökningen av trafik över Öresundsbron. År 2002 skulle bli det stora genombrottet - det är inte längre än 2 månader sedan jag läste denna glädjande information.
Bilar, Bussar och för all del även Lastbilar ökade kraftigt och skulle öka än mer.
Ett glädjande budskap till alla skattebetalare eftersom detta i förlängning skulle betyda mindre statssubventioner där man upplever att Sverige betalar snart allt och Danskarna går omkring med glada mungipor, mest beroende över den svenska flatheten.

Den 3 augusti läser man istället för glada budskap denna information i Dagens Industri:
( sådanna budskap är till för att gardera sig för ett långt sämre resultat och anhållan om mera bidrag)

KÖPENHAMN. "Trafiktalen är utan tvekan en liten besvikelse. Vi hade räknat med ytterligare 70.000 fordon under månaden."

Det säger Sven Landelius, VD för Öresundsbrokonsortiet, i en kommentar till juli månads trafikstatistik.

Totalt körde 481.000 fordon över bron under månaden. Det var visserligen en ökning med 7 procent jämfört med samma månad i fjol. Förväntningarna låg dock på en ökning på 12 procent.

Under årets sex första månader har sammanlagt nära två miljoner fordon passerat bron, vilket är 15 procent fler än under samma period förra året. Men då juli, som är årets trafiktätaste månad, var svagare än väntat kan det bli tufft att nå det uppsatta målet på en trafikökning på 18 procent för helåret 2002.

"Vi håller på att analysera situationen och tittar bland annat på priserna samt hur utvecklingen har varit för färjetrafiken under perioden", säger Sven Landelius.

Färska siffror över hur brons ekonomi påverkas läggs fram i mitten av augusti.

Min Kommentar:
Förstår inte vad kalrn menar, hans föregångare sålde in siffror till konsortiumet som var rena falserier, förmodligen var alla mycket väl medvetna om detta. Det handlar i dylika situationer alltid om 2 sanningar, den verkliga förtigs eftersom det är skattebetalarna som får betala, men varför alltid svenska skattebetalare skall betala så fort det gäller Danmark, det framgår ingenstans. Och så har vi den andra sanningen den som publiceras för att det hela skall se bra ut. När sedan sanning nr två kommer ikapp sanning nr ett skickar man hem cheferna i först laget för att ersättas av nya som inte kan historien och kan dra nya valser för folket och massmediat som snabbt förmedla okritisk varje form av osanning bara den är medhårs, det gäller sannerligen inte minst resebranschens medier.
Det svänger snabbt.
Att priserna över bron är för höga, att rederierna som när avtalet om bron gjordes styrdes av DSB, fick en garanti att broavgiften skall ligga i paritet med färjepriserna och en förvånad marknadschef för bron som upptäcker att rederierna har flera olika prissättningar, den officiella och den rabatterade, en sån revultionerande upptäckt.
Jag har ställt mig frågan många gånger , var hittar, man alla dessa genier till medarbetare som är så till den milda grad blinda och döva och hur känner man igen dem?
Har dom alla en vit käpp?


2) EU:s skattedom över sverige måste upprepas eftersom den är en viktig del i att vara småföretagare!
Samt visar att den svenska staten inte kan misshandla sina medborgare hur långt som helst, något som kanske en bussbransch också upptäcker
en vacker dag, men tyvärr är BR:s roll den att man högakteligen struntar i branschens småföretagare. En styrelse med snikna egen intressen som inte vågar något vilket kan skapa en förstämning mellan Länsbolagen, Staten och andra som förser branschens stora med ekonomisk - dropp!

Tusentals felaktiga domar
ska inte upprepas
2002-08-03


De svenska skattetilläggen kränker de mänskliga rättigheterna enligt två domar i Europadomstolen.
Domarna underkänner den lagstiftning som har gällt i Sverige i 30 år och som har inneburit att många tusen privatpersoner och småföretagare felaktigt dömts att betala skattetillägg.


--------------------------------------------------------------------------------
SKRIBENTER:
Gunnar Eliasson, VD Skattebetalarna
Jan Thörnhammar, Advokat och Skattebetalarnas ombud i Europadomstolen

--------------------------------------------------------------------------------
I många fall med konkurser och familjetragedier som följd.

Europadomstolen slår fast att skattetilläggen är ett straff och inte bara en administrativ avgift. När ett land dömer ut straff kräver Europakonventionen att den enskilde skyddas genom en rad skyddsregler. Sverige har inte levt upp till de kraven.

Skattebetalarnas Förening har drivit målen i Europadomstolen.Vi har gjort en snabb bedömning av hur domen kommer att påverka det svenska rättsväsendet och vilka krav den ställer på regeringen.

Klart är alltså att Europadomstolen slår fast att skattetillägget är ett straff och då måste de rättssäkerhetsgarantier som finns i Europakonventionen tillämpas. Det innebär bland annat att de 100.000 skattskyldiga som årligen döms till skattetillägg har rätt att få straffet prövat i domstol inom rimlig tid.

Här riktar Europadomstolen kraftig kritik mot den långsamma handläggningen i de nu aktuella målen. I ett av fallen tog det tre år för skattemyndigheten att göra den automatiska omprövningen av överklagandet och ytterligare två år och nio månader innan länsrätten kom med sin dom!

Den ansvarige statssekreteraren Claes Ljungh har tidigare som ensamutredare kommit fram till att skattetilläggen inte var straff och därför inte omfattades av Europakonventionen.

Han har därefter visat en mycket kallsinnig hållning till de ståndpunkter som Europadomstolen nu tagit. Han är nu överbevisad om att Sverige - och därmed regeringen - kränker de mänskliga rättigheterna när skatteförvaltningen och domstolarna inte handlägger ärenden på ett sätt som uppfyller Europakonventionens krav.

Både Ljungh och biträdande finansministern Lars-Erik Löwdén har i sina första kommentarer varit mycket förstående för kritiken mot de långa handläggningstiderna. Nu ser vi med spänning fram emot regeringens tolkning av Europadomstolens utslag i sin helhet.

Vår ståndpunkt är att skattetillägg inte ska kunna påföras av skattemyndigheten överhuvudtaget.

Efter att Europadomstolen nu har fastslagit att skattetillägget är ett straff måste slutsatsen bli att skattetillägg i fortsättningen ska beslutas av länsrätten som första instans. Då måste skattemyndigheten kunna visa att den skattskyldige har lämnat felaktiga uppgifter uppsåtligen eller varit vårdslös när han gjorde sin deklaration.

Vi anser också att domen kan tolkas så att Europadomstolen kräver att skattemål över huvud taget handläggs inom så rimlig tid att människors ekonomi inte hinner raseras innan de eventuellt vinner målet.

Domen bör därför även kunna få betydelse för den som begär anstånd med att behöva betala in skatten innan ett skattemål är färdigdömt!


3) Goda Nyheter !
Häng med när marknaden förändras! Vad har hänt efter DotCom-företagens fall? Reklambranschen förändras och Internet blir återigen en viktig del i mediamixen. Gamla väl beprövade försäljningsmetoder blandas med nya.
Din närvaro på Internet är mycket mer än en hemsida. Har Du rätt adress? Hur många besökare får Du från kataloger och söktjänster? Blir besökarna också prospekt och kunder? Använder du e-post effektivt? Samarbetar Du med andra sajter som dina presumtiva kunder besöker? Det här är bara några exempel på frågor som varje marknadschef och webmaster borde ställa sig. Vi kommer att ställa fler frågor - och ge svar!
Välkända företag berättar hur de har lyckats på nätet. Lyssna till experter med mångårig erfarenhet av lokal och global marknadsföring, affärsutveckling, CRM, kundklubbar, domännamn, sökmotorer, annonsering, mobil marknadsföring, copywriting, webbdesign, emailreklam, nyhetsbrev, affiliateprogram, nätverksmarknadsföring och trafikanalys.
Praktiska exempel du har direkt nytta av, oavsett om du är egenföretagare eller marknadschef i en internationell koncern.

PREMIÄR - Framtidens reklam
Sveriges första seminarium om Marknadsföring på Internet
Göteborg 13 september 2002. Burgårdens Utbildningscentrum.
Mer information hittar du på
http://www.internetmarknadsforing.com/

Många företag har idag en websida, många är nöjda med denna, men vad man inte förstår är att en websida är motsvarande en nytryckt broschyr som läggs i en källare efter att den kommit från tryckeriet. En websida kräver en aktivering och gemensam marknadsföring där tidningen Bussbranschen har gjort ett förtjänstfullt pionjär arbete. Men detta räcker inte, det krävs helt andra åtgärder.
Lennart Svanberg är en guru i hur man arbeta på Internet och är han som leder Sveriges första seminarium om Marknadsföring på Internet.
http://www.lennartsvanberg.com/
Alla som har tid och kunskap borde ta del av denna kunskap.
Att det enskilda bussbolaget inte orka med alla utvikningar är en sak, men kanske en branschförening så smånigom kan ta tag i detta istället för att stå med mössan i handen hos makthavarna för att hämta bidrag? F-n troet.


4) Efter att BRA försvann, vilket är upprörande om man bortser från att en enda person som gjorde så gått han kan -- vara alla tillags och därmed blev av allt, inget - och en styrelse som var så kraftlös att man inte kunde driva en enda fråga till framgång.
Kanske medför detta att det uppstår en ny förening för bussbranschens småföretagare i en annan konstellation - så kan branschens fyra eller fem stora ägna sig åt att driva sitt eget BR - förbund? Fast dom gör det redan idag fast med småföretagarnas medlemsavgifter som ekonomisk bas.

Gör man inget händer inget och varje företagare i bussbranschen borde ta sig en funderare hur man åter kan skapa en kraftfull och engagerat förening anpassad efter dagens krav, ensam är du inte mycket värd - men tillsammans kan du försätta berg, med rätt folk vid rodret.

Tillönska en fortsatt trevlig sommar, här i Alicante är det högsommar och inget regn sedan april. Man rikrigt länktar efter en och annan skur. Snart skall 44 svenska glada bussresearrangörer resa till Köln och besöka RDA workshop ( störren än TUR mässan och bara för bussfolk) samt Autostadt i Wolfsburg, en skapat miljö av VW med över 3 miljoner besökare. Staden Bremen skall visa upp sitt nya Universium, hoppas att allt detta skall ge inspiration och uppslag till många nya resmål för kortresandet, resmål där turistbussen är oslagbar.

Och snart komer IAA -- världens största mässa för nyttofordon i Hannover.
Världen står inte still !

Soliga hälsningar

toni schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.