Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschIdag kommer det en rad nyheter som olika bussföretag kan ha nytta av.

1)
Banverket säger ifrån!
2)
Landskrona mister sista varvet?
3)
Fortsatt trubbel med Kryssningsfartyget World som har 140 lägenheter a 10 milj kronor stycket
4)
Ny ( gammal ) färjetrafik Stockholm - Riga kommer med f.d. Illich som nu heter Baltic Kristina och snart få ett nytt namn??
5)
Ny Färja mellan Stockholm och Åbo

Banverket varnar för övereglering av järnvägstrafiken
Den statliga järnvägsutredningen tar sakerna i fel ordning och andas en övertro på myndighetsutövning som styrmedel.

Det säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund och menar att utredningens förslag är bristfälligt underbyggda och alltför inriktade på organisationsfrågor i stället för på sakfrågor.

"Stora förändringar föreslås genomföras på orealistiskt kort tid, till mars 2003."

Banverket kritiserar förslaget om en ny central myndighet, Järnvägsstyrelsen, som ska övervaka säkerheten, främja konkurrens och övervaka villkoren för att använda infrastrukturen.

"Det som skulle bli en omreglering riskerar att bli en överreglering", säger Bo Bylund.

"Vi vill hellre se mer av samverkan och marknadsstyrning inom järnvägssektorn och mindre av myndighetsregleringar."

Nödvändiga lagändringar för att uppfylla EU-direktiven kan göras betydligt enklare, anser Banverket. Tillsyn av konkurrensen på järnvägsmarknaden skulle kunna skötas av en redan existerande myndighet, Konkurrensverket, medan en oberoende nämnd kan inrättas för att pröva överklagade beslut.

Järnvägssektorns fortsatta utveckling måste ha en marknadsmässig inriktning och tydligt utgå från resenärernas, transportköparnas och trafikoperatörernas behov, skriver Banverket.


2)

Den vikande varvsmarknaden har lett till att Bruces Shipyard i Landskrona nu har begärts i konkurs. Samtidigt har moderbolaget Landskronavarvet och Öresundsvaravet ansökt om företagsrekonstruktion. Detta innebär att man får ett rådrum för att försöka förbättra resultatet och säkra överlevnaden för varven. Avsikten är att finna alternativ produktion som skall ligga som grund för en framtida varvsindustri i Landskrona. Ett 80-tal anställda har fått besked om uppsägningar.

3)
Jag har tidigare skrivit om "lyxkryssaren World" ett fantastiskt projekt som har ekonomiska efterdyningar som hotar hela upplägget.


: Fosen Mekaniska Verksteder (FMV) behöver omgående ett kontanttillskott på NOK 40-50 miljoner för sin överlevnad. Konkursen i det svenska dotterbolaget Bruces Shipyard i Landskrona kan komma att ytterligare anstränga FMV. Även de båda andra dotterföretagen, Öresundsvarvet och Landskronavarvet, är i kris, men kan kanske räddas. FMV har fått vederbörande bankers garanti på finansiering av det fartyg som finns under byggnad vid moderföretaget i Rissa utanför Trondheim. Det är ett passagerarfartyg som i mars nästa år skall levereras till Coastal Express. Förvaltaren av FMV koncentrerar sig på situationen därefter och försöker finna en långsiktig lösning. Till bilden hör att företaget fortfarande har en tvist olöst om det statliga stödet till byggandet av lägenhetsfartyget "The World". Aker Yards har för övrigt deklarerat att man inte har något intresse av att ta över FMV - och detta sker i ett läge då de norska varven i allmänhet drabbats av ordertorka. Det verkar heller inte som om FMV skulle ha några nya order i sikte

Bild finns nedan!

4)
Nu kommer det förmodligen en ny färjetrafik igång mellan Stockholm och Riga.
Fartyget som hade namnet Illich under tiden som Baltic Line hade hand om trafiken och senare införlivades i Estline som Baltic Kristina kommer snart att ta upp den ny gamla rutten mellan Stckholm och Riga, nu i ett Lettisk Rederi regi.
Den Katamaran som for fram mellan Nynäshamn och Riga har på 4 månader kört in förlust på närmare 10 miljoner kronor istället för en prognotiserad vinst på 2 miljoner (SEK)

Bild finns nedan!

Riga Sea Line har undertecknat avtal angående köp av "Baltic Kristina" och har enligt den estniska nyhetsbyrån BNS betalat USD 350.000 i handpenning till Windward Venture. Den totala köpesumman är USD 5,5 miljoner. Handpenningen gäller för köp till början av oktober. Den huvudsakliga potentiella långivaren Latvijas Unibanka kommer inte att fatta beslut om kredit förrän efter det lettiska parlamentsvalet den 5 oktober. Därför har Riga Sea Line ansökt om lån också från tre andra lettiska banker.
Egils Rozinskis, styrelseordförande i Riga Sea Line, uppger att trafiken på linjen Riga-Nynäshamn orsakat en förlust på LTL 900.000 (ca USD 1,5 miljoner

5)
Snart ny färja mellan Stockholm och Åbo

Vid Remontowa i Gdansk slutförs f.n. ombyggnaden av järnvägsfärjan "Öresund" som i sin nya skepnad som ro-pax-färja skall gå i SeaWind Lines trafik Stockholm-Åbo under namnet "Sky Wind". De slutliga provturerna genomförs i dagarna. Fartyget gick tidigare i Scandlines AB:s DanLink-trafik Helsingborg-Köpenhamn. Senare övertogs hon av Sea Containers. Nu har bogporten tagits bort och ersatts av en port i aktern. Fartyget har blivit fyra meter längre genom att aktern byggts om. Passagerarkapaciteten har ökats från tolv till 364. Fartyget byggdes för 16 år sedan av norska Moss Rosenberg.
I december skall Remontowa ta in Scandlines färja "Mecklenburg-Vorpommern" för ombyggnad. Lastfilernas längd skall ökas från 2.150 m till 3.160 m.

Soliga hälsningar
toni schönfelder
faxless cash advance faxless cash advance>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.