Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 31 den 8 oktober 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Anna Politkowskaja, Moskva, mördad den 7 oktober 2006  
 
Anna Politkovskaja
var en av få oberoende journalister i Ryssland. Exklusivt för Göteborgs-Posten skrev hon under bokmässan i september om hur pressfriheten i Putins Ryssland steg för steg inskränks och nu närmar sig situationen i dåtidens Sovjet.  
 
Kovjornyj är ett gammalt ryskt ord som betyder nästan detsamma som clown  
Två av hennes böcker, Tjetjenien - sanningen om kriget, och Putins Ryssland, finns översatta till svenska.  
 
Under tidiga 90 talet när livet var som svårast efter Sovjets sammanbrott lärde jag känna Anna som också fick en anställning i vårt Ryska bolag där hon verkade fram till dess hon gavs chansen att arbeta med Journalism i hopp om att kunna vara med och skapa ett friare Ryssland.  
 
Mordet på Anna är en cynisk kalkyl liksom på andra journalister som undersökte oligarkerna  
och makthavarna där ”dom som vet hur man utför” vet att det blir en mediastorm för 1-2 dagar i väst och därefter är det tyst och den obehagliga personen är borta, tystnaden tar över.  
 
Resterande skrå skräms också till tystnad. Det är en klassisk avrättning av en obekväm journalist att bli hittad i en trappuppgång eller i en hiss med kulor i sig. Det händer tyvärr alldeles för ofta i Ryssland utan några rubriker i svensk media.  
 
I början av 2000-talet tilldelades Anna Politkovskaja en utmärkelse av Göteborgs kommun, ett så kallade fristadsstipendium. Detta utdelas till kulturpersonligheter vars verksamhet anses hotad i hemlandet.  
 
Enligt Anna sysslar merparten av alla journalister i Ryssland med självcensur, bara för att man upplever att regeringen kräver det.  
 
Carl Bildt, utrikesminister:  
"Hennes strid för mänskliga fri- och rättigheter var en viktig del av arbetet för ett bättre Ryssland och ett bättre Europa  
 
Stig Fredriksson, tv-journalist och Publicistklubbens ordförande:  
"Hon var Rysslands mest kända och orädda journalist, så det är klart att mordet måste ha något med det att göra. Framför allt säkerhetstjänsten hatade henne."  
 
Robert Hårdh, generalsekreterare för Svenska Helsingforskommittén:  
"Mordet visar hur lag och rätt inte har en given roll i det ryska samhället.  
 
FRÅN USA RAPPORTERAS att UD i Washington är "chockat och djupt bedrövat" av mordet. Men från Kreml kom ingen kommentar.  
 
USA:S UTRIKESDEPARTEMENT berömde på sin hemsida den frispråkiga journalisten och sade att hon "engagerade sig för att söka rättvisa trots tidigare mordhot".  
I USA har alla nationella TV bolag och US Today haft inslag om mordet.  
 
I Tyskland har nyhetsrapporteringen varit dominerande med extra inslag i några TV kanaler.  
 
I England har första sidorna i dom seriösa tidningarna uttryckt sin avsky över mordet  
 
Liza Marklund EXPRESSEN Anna Politkovskaja var en av världens modigaste kvinnor  
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.expressen.se/index.jsp?a=710673  
 
Läs också Ryssland har efter USA, Tyskland, England och Japan flest milliardärer!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=578&q=Lebed&ww=strong  
Läs artikel nr 7) Ryssland på väg in i en ekonomisk kris. (året 2003)  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=601&q=Lebed&ww=strong  
Mordet på Vladimir Golowijow Rysland 2002  
Svenska politiker, ambassadörer, för all del även andra blåögda västerlänningar…  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=429&q=Lebed&ww=strong  
Guvernören och ex militärchefen Lebed avrättat I en fingerad Helikopter olycka  
 
November 1998: Liberala politikern Galina Starovoitova, känd människorättsförkämpe, skjuts ihjäl vid sin bostad i S:t Petersburg.  
 
April 2002 Governören och ex militären Alexander Lebed mördad i en fingerad Helikopter Olycka  
b> 2002: Valentin Tsvetkov, guvernör för regionen Magadan, mördas i Moskva. Han hade försökt slå ned på brottsligheten inom Magadans guld- och oljeindustrier.  
 
Juli 2004: Amerikanske medborgaren Paul Klebnikov, redaktör för ryska editionen av tidskriften Forbes, mördas i Moskva efter att bland annat ha skrivit om korruptionen i Ryssland.  
 
Oktober 2005: Bankmannen Alexander Slesarev skjuts. Hans bank var misstänkt för penningtvätt och hade fråntagits sin licens, vilket utlöste en omfattande bankkris.  
 
September 2006: Andrej Kozlov, en av de högsta cheferna för ryska centralbanken, skjuts ihjäl. Han hade försökt sätta stopp för penningtvätt.  
 
Oktober 2006: Journalisten Anna Politkovskaja, känd för sin kritiska rapportering från kriget i Tjetjenien, hittas mördad utanför sin bostad i Moskva.  
 

 
 
Ledare  
 
Med en ny regering ökar förväntningarna, det finns ingen anledning att ropa hej innan man är över stridande floden av lobbygrupper, PR konsulter, intresseorganisationer som alla vill bevaka sitt. Förändrig Ja men bara inte i vår bransch! Den som lyckats bäst är Bussbranschen där har det stått still i 50 år och merparten är lyckliga, av allt att döma.  
 
Vidlyftigt med skattemedel har andra satsat på Etanol tillverkning påhejat av miljökvaddarna mp + v.  
Hur man kommer tillrätta med vänskapskorruptionen inom den offentliga verksamheten där byggsektorn är en och kollektivtrafiken en annan återstår att se.  
Med en ny bemanning av skutan Sverige är man väl informerad, det blir att passera många blindskär i ett kollektiviskt land där uppenbarligen hälften tror på jultomten.  
 
Varje ny tillträdd regering – dom är inte många de senaste 60 åren – har liksom Alliansen ambitionen skapa bättre förutsättningar där småföretagandet uppenbarligen har prioritet.  
Vi har hört detta i åratal av den förra regeringen som talade om en sak och gjorde alltid tvärtom väl medveten om att oppositionen är svag, att det inte fanns och fortfarande inte finns ett kontrollorgan av regeringen och makten, enpartistaten var närmast perfekt.  
 
Upp till bevis är allt man kan säga till Alliansen.  
Valet av ministrar i den nya regeringen ger goda förhoppningar där kunskap varit viktigare än en partibok.  
 
Miljöfrågorna var med i regeringsförklaringen och lät på mig som om man mer ville förändra världen istället för att börja i hemlandet och sopa mattan framför den egna dörren med att ta upp 16 000 tunnor kvicksilver utanför Sundsvall som vore en första konkret åtgärd, en levande bomb för hela Östersjön som riskera att bli ett dött hav orsakat av ”miljökämparna” i Sverige, men å andra sidan dumpades dessa livsfarliga fat med en dispens och då gäller inte längre det farligare, vi har upplevt detta många gånger tidigare där Rönnskärsverken förgiftade stora delar av Västerbotten och havet,. Ökningen av tillåtna Becarell efter Kärnkraft olyckan i Ukraina där svamp och djur förgiftas i norra Sverige som för in det i vår näringskedja och så Håller det på, med dispensen i fickan!  
 
Vem som skall manövrerar förbi alla dessa minor inte vet jag, jag hoppas bara att man lyckas.  
 
Kollektivtrafiken, en avreglering med tiotal miljarder att spara in verka finnas med i ett och annat huvud, om det slår igenom vem vet.  
 
Hoppet är det sista som överger oss.  
 
Den 19 oktober slår Persontrafikmässan upp sina portar på Stockholms mässan som är rena farsen och ett gigantisk slöseri med skattpengar med tanke på att vi har 15 beställare och resten är blodiglar som suger sig fast för att vara med och dela på smulorna.  
 
En bransch i större ekonomisk obalans finns inte, en bransch som föder onödiga 10 000 byråkrater som jag bara sett i forna öststater. Hela tillställningen är en skam för en hel näring och jag kommer att vara med för att se en och annan medlöpare i ögat i ett försök att få ett svar hur man kan sova lugnt om natten och se sig själv i spegeln när man bokstavligen stjäl pengar av dem som har det sämst ställt i samhället.  
 
"Maktstrukturer cementeras och nödvändiga förändringar sinkas - i bästa fall.  
I värsta fall stoppas de helt"  
 
Måtte den nya regeringen förstå sambandet mellan planhushållning och svensk kollektivtrafik, i vart fall inget att vara stolt över.  
 

 
 
1)  
 
KUNGEN OROAD AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.
 
Kung Carl XVI Gustaf efterlyste insatser för att stoppa den globala uppvärmningen när han på tisdagen den 3 oktober 2006 öppnade den nya riksdagen.  
 

 
 
2)  
 
Global uppvärmning vad är det?
 
 
Det var ämnet på ett forska möte nyligen där över 400 av världens i särklass främsta miljöforskare, USA, China, Japan, Indien, Tyskland, England och en lång rad andra stater samlades men ingen från Sverige. Man möttes för att utbyta erfarenheter men också diskutera fakta kring uppvärmningen. Sanningen gäller nämligen inte längre sedan politikerna tog över och skapade en egen miljö diskussion som förser media med ständiga osanningar, allt för att blidka en hemmamarknad, tala väl, handling noll, det gäller att hålla sig väl med lokala lobbygrupper.  
 
Eller om vi ser det ur ett svensk perspektiv förleda folket med att ge skattemiljarder till LRF och Etanol lobby verksamheten med argument om att skapa nya arbetsplatser bygga Etanol fabriker som alla borde veta vid det här laget aldrig kan förse Sverige med mer än en bråkdel av den energi landet behöver även om vi stoppar all skogsrelaterade företag (sågverk, papperstillverkning osv) som är landets basnäring.  
 
Skulle något ljushuvud mena allvar av att ersätta skogsrelaterade industrin med att plantera skog för Etanolen tillverkning är resultatet max 30% av behovet samtidigt som vi förlora tiotusentals arbetsplatser, tappar bort en hel näring samt landets största valutaintäkt. Nu om någonsin kan vi stänga Sverige och flytta, siste man ta ned fanan.  
Är det någon som försöker se helheten i galenskapen?  
 
Det är oetiskt att importerar Etanol från Brasilien där Industrin begår ofattbara övergrepp mot småbönderna, denna sanning existera inte hos mp + s +v där ideologin står över mänskligt lidande. Med en osann information och skattesubventioner lurar man även Volvo, Scania, SAAB där Volvo varnade i ett tidigt skede hur farligt Etanol är och dessutom att det kräver mer energi att tillverka och ökar förbrukningen i fordonen, att Etanolen därutöver ökar farliga utsläppen struntar man i bara kooperationen LRF, mp anarkisterna samt kommunisterna som stödpartier blev nöjda. Hur man kan bli nöjd med att förgifta folket är något jag aldrig begripet och ett blind media ser på och skriver av pressmeddelanden.  
 
Forskarna är inte överens om orsaken till globala uppvärmningen  
Jag hade nöjet att via en vän vara närvarande i ett forska mötet, det som slog mig mest var att forskarna inte är överens om varför en global uppvärmning överhuvudtaget sker.  
 
Klart är att utsläppen måste drastisk minskas vilket alla är överens om där Kalifornien visat vägen genom en klar lagstiftning samt andra handlingar där solen och bränslecellen/vätgasen spelar en framträdande roll i kampen bort från farliga utsläpp.  
 
Vädersatelliter visar entydigt orsak och verkan  
Men det som var kanske det mest fascinerande var ett föredrag med hjälp av olika väder och forskningssatelliter där Ryssar, Chineser, USA, Européer visade ”live” hur öknen på jorden är den egentliga boven i allt fler och kraftigare oväder och påverka uppvärmningen mer än någon annan händelse på jorden.  
Den kanske största orkanen Katarina under modern tid vilken ödelade stora delar av södra USA skapades efter att sand från Sahara som flyger på 14-17 tusen meter låg som en tät dimma över Mexikanska golfen och kylde ned atmosfären då solen inte trängde igenom utan la sanden sig som ett filter därmed blev det kyla i atmosfären över havet samtidigt som havet var varmt vilket ledde till att orkanen förstärktes hela tiden och trängde långt in i inlandet vilket är synnerligen ovanligt.  
 
6 öknar på jorden manipulerade av människan är orsaken till den globala uppvärmningen  
Det finns 6 betydande öknar på jorden som ökar i omfattningen mest därför att människan kalhygger där stora arealer i Brasilien, Indonesien osv (för att vi skall få billig Etanol) medverka till att sand virvlar upp i atmosfären. Det fascinerande var att få se det ”live” med bilder som tagits från satelliter i samarbete över nationsgränserna.  
 
Man visade också den enorma röken från Indiens jättelika stålverk som drog söderut över havet och passerade norra Maldiverna som har sedan 15 år 6 grader kallare än södra delen av övärlden vilken sträcker sig 150 mil i nord sydlig riktning.  
 
Sanden från öknen som virvlar upp i atmosfären har en långt större och snabbare påverkan i klimatutvecklingen än utsläppen från bilar. Däremot är alla forskare överens om hälsopåverkan för människan från koldioxid utsläppen är livsfarliga och drabbar oss alla.  
 
Däremot var man rätt oense om hur mycket koldioxiden påverkade klimatförändringen i ett kort eller längre perspektiv.  
 
Det finns mycket att berätta från detta möte som gav svar på många funderingar men framför allt bekräftade att vi i Sverige går en total fel väg med att tro att med Etanol och rapsoljan komma ifrån oljeberoendet. Det var några av forskarna med djupa veck i pannan som undrade varifrån all galenskap kommer när frågan ställdes om medias påverkan på samhället och den desinformation som sprids.  
 
Stillsamt tänkte jag för mig själv, i Sverige köper man lojalitet till den politiska ideologin då forskningen är beroende av bidrag där utnämning sker till personer som är medlöpare och då tål man inga avvikningar även om priset är att förgifta ett helt folk med Etanol i tankarna.  
Övriga svenska forskare har lämnat landet och dom är i tusental.  
 
Samma kväll jag kom hem såg jag en långfilm på BBC hur en Tjeckisk läkare på 70 talet kom tillbaks från Schweiz efter att han hyllats där som en stor kirurg varför kommunistpartiet var den förste att välkomna honom ”hem” och så skulle han bara underteckna en lojalitetsförklaring. Det gjorde han inte och denne begåvning förvandlades snabbt till fönsterputsare eftersom möjligheten att lämna landet inte var möjlig. Det var partiets straff mot honom då man hade makten och kontrollerade allt och alla. Dylika filmer får en än mer ser vissa likheter med svensk lojalitets koppling där maktens folk belönar dem som är med och andra skall brännmärkas eller bara tigas ihjäl.  
 
Jag sammanställer några länkar som visar hur viktigt det är även med en fri konkurrens inom forskningen så att regeringar inte kan sätta munkavel på dom som skall granska och vara kritiska, forskare måste vara liksom alla andra fria, det ger en bättre värld, för svensk del känns det som en återvändsgränd, det blir dyrt att backa tillbaks.  
 
Global warming  
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming  
 
svensk version  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning  
 
NASA  
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/ghcc_home.html  
 
ESA  
http://www.esa.int/esaCP/index.html  
 
ESA svensk språkig  
http://www.esa.int/esaCP/Sweden.html  
 
http://www.ucar.edu/research/climate  
Our climate has been constantly changing since Earth began—long before human beings and their activities. But modern weather measurements go back only 100 to 150 years. How do we know what Earth and its climate were like in prehistoric times? Some clues come from Earth itself.  
 
Max-Planck-Gesellschaft  
En mäktig forskar institution med 12.400 anställda  
 
http://www.mpg.de/portal/index.html  
http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut  
 
The Minerva Centers in Israel  
Weizmann Institute  
 
Austrian Academy of Siences  
http://www.oeaw.ac.at/krl  
 
http://www.helmholtz.de  
24.000 anställda Tysklands största  
forsningsinstitut  
 
Russian Foundation for Basic Research  
China Scholarship Council  
Standing Committee of Chinas top legislature NPC  
National Research Centres, Brussels  
 
Rudjer Boskovic Institute (RBI)  
 
Natural Enviroment Research Council  
http://www.nerc.ac.uk  
 
There is a broad scientific consensus that the Earth will probably warm over the coming century http://climateprediction.net  
 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/index.html  
 
http://www.ucsusa.org  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius  
Svante August Arrhenius (February 19, 1859 – October 2, 1927) was a Swedish chemist and one of the founders of the science of physical chemistry. The Arrhenius equation and the lunar crater Arrhenius are named after him.  
 

 
 
3)  
 
Miljöanalfabeter är framtidens förlorare.
 
 
Expressens ledare  
http://expressen.se/index.jsp?a=692875  
 
Fredrik Reinfeldt bar ofta orangefärgade slipsar under valrörelsen. Alliansens färg. I framtiden vill vi se honom i turkost.  
 
Det blåa blocket måste kort sagt bli grönare. De borgerliga måste inse att miljöpolitik inte är en röd fråga. Det är en modern fråga.  
 
Miljöanalfabeter är framtidens förlorare.  
 
I Kalifornien regerar Arnold Schwarzenegger, en republikan som befinner sig några hundra mil till höger om Fredrik Reinfeldt. Men Schwarzenegger har helt bekvämt slunkit ner i Kaliforniens miljömedvetna tradition.  
 
Han har signerat världens hårdaste miljölag. Den sätter höga, konkreta mål för solenergianvändning i privatbostäder och slår fast att det ska finnas en vätgasmack på var 30:e kilometer längs Kaliforniens stora vägar år 2010.  
 
Bilindustrin har han hotat: Utveckla motorer med bränsleceller och vätgas i tankarna! Och det allra senaste: Kalifornien stämmer amerikanska och japanska biltillverkare. De förstör naturen med sina utsläpp, nu är det dags att de betalar!  
Det är ord och inga visor.  
 
Bakgrunden till Kaliforniens krig mot bilutsläpp är för övrigt lärorik. För några decennier sedan var luften i Los Angeles livsfarlig. Men på grund av arkitektur och tradition var det otänkbart att bygga ut en fungerande och säker kollektivtrafik. Biltullar var således inte att tänka på.  
 
Då uppenbarade sig nöden som uppfinningarnas moder. Katalysatorn uppfanns i Kalifornien och sedan dess har miljöbilen varit ett kroniskt kaliforniskt projekt.  
 
Av Kalifornien kan Alliansen lära sig att det svenska sättet att hantera miljöproblem kan och bör breddas. Skattevapnet ska alls inte förkastas som politiskt styrmedel - biltullar i Stockholm, exempelvis, är en absolut konstruktiv idé i en svensk kontext.  
 
Men det finns gränser för hur mycket folk kan och vill betala i det korta perspektivet för att få en bättre miljö på lång sikt. Sådan är den mänskliga naturen och den enskildes livsvillkor.  
 
Miljöpartiet låtsas gärna att det inte är så. Under TV4:s partiledardebatt talade Maria Wetterstrand om folk med oljepannor i sina villor som om de var lite dumma i skallen. Men sanningen är att många svenskar inte har råd att slänga ut oljepannan, trots subventioner. Det förhållandet borde mp erkänna.  
 
När det framkom att miljöpartister kör de mest miljöfientliga bilarna av alla politiker svarade ju Peter Eriksson att det beror på att mp-politikerna är yngst och fattigast.  
 
Just det. Det kostar pengar att förändra samhället i miljövänlig riktning. Däri ligger utmaningen för Alliansen: att skapa en tillväxt i miljöns tjänst. Det är viktigt att svenskarna får råd att byta ut Europas äldsta, hostigaste bilflotta. Vi måste få råd att ersätta gamla, energislukande ägodelar - privata liksom gemensamt ägda - med nya, gröna och smarta.  
 
De största bovarna i miljöpolitiskt hänseende är fortfarande moderaterna. De är omoderna. Enligt SNF, svenska naturskyddsföreningen, är de mossigare än näringslivet när det gäller att se miljömedvetenhet som en långsiktig möjlighet, inte som ett kortsiktigt hot mot lönsamheten.  
Göran Perssons ambition att bryta oljeberoendet var och förblir en bra idé. Den bör Alliansen förvalta och utveckla.  
Det räcker inte med fagert tal om Kyotoavtal och EU-samarbete, Fredrik Reinfeldt. Tänka globalt är stort, handla lokalt är större  
 
Av LEDARREDAKTIONEN mailto:ledare@expressen.se  
 
 
Insändare från läsarna:  
http://expressen.se/index.jsp?a=692875  
MP har hela tiden haft fel fokus. Deras politik har varit och är miljöfarlig. Det är aldrig hållbart att satsa på energiframställning som kräver stora skattesubventioner, sen må det vara vindkraft eller etanol. Mer kärnkraft och elbilar är framtiden.  
 
Socialismen är ingen framtid i Sverige och lär inte komma igen inom överskådlig tid - de saknar ledare och visioner. Därför är mp:s inflytande lyckligtvis borta. Men Göran Persson hade rätt om en sak: vi måste bryta oljeberoendet. Det kan vi bara göra genom satsning på kärnkraft och brytning av svensk uran. Då har vi förutsättningar att bli energimässigt starka.  
 
*suck*  
 
"Allt är nattsvart, allt går åt helsicke, vi kommer alla att dö nu när socialdemokraterna inte är vid makten."  
 

 
 
4)  
 
SCANIA jätteflopp I Bryssel!
 
 
Samtidigt som Scania Lastbilar går ut med ett brett PR uppbåd I Bryssel för att lobba för att alla länder skall använda sig av Etanol visar olika TV kanaler på kontinenten hur den Brasilianska storindustrin tar till vilka vålds medel som helst för att fördriva småbönder för att därefter kalhygga stora arenaler där man förstör regnskogen samtidigt som man uppmanar svenska skolbarn att skänka pengar för att rädda regnskogen.  
 
Man kan undra vad Scania har för rådgivare.  
 
Det har varit ovanligt många TV program som visar hur farlig Etanol och rapsolja är samt att det kostar mer energi att framställa och som grädden på moset ökar koldioxid utsläppen när ambitionen var den motsatta. Man ifrågasätter riktigheten att satsar skattepengar på något som är farligt och i grunden fel.  
 
Samma vecka meddelar VOLVO personvagnar att man inte längre skall tillverka ”biofuel” bilar som drivs på Etanol. Sanningen är att FORD USA fått stora skälvan efter att staten Kalifornien åtalat samtliga biltillverkare för att förpesta delstaten och där ingår Etanol, rapsolja och andra hokuspokus bränslen som ökar utsläppen av koldioxiden.  
 
Volvo Personvagnar kan inte längre fortsätta att tillverka bilar som går på bio- och naturgas. De säljer helt enkelt för dåligt, skriver DN, DI och SvD Näringsliv.  
 
Sedan 1995 har Volvo bara sålt 10.000 bilar som går att köra på biogas. Trots att man går mot ett rekordår 2006, med 3.000-3.500 sålda bilar, lägger man alltså ned tillverkningen av Bi-Fuel.  
"Vi har gjort ett ordentligt försök", säger Volvo PV:s presschef Christer Gustafsson till Svenska Dagbladet.  
"Det är för små volymer och för lågt kundintresse. Vi är beredda att ompröva beslutet om marknaden växer", fortsätter han i Dagens Nyheter.  
 
DN:s Lasse Swärd skriver i en analys att "detta innebär att hela marknaden för gasdrivna personbilar faller ihop. Han konstaterar att alla de som idag äger gasdrivna bilar kommer att få se värdet på dessa att rasa.  
 
Avgående miljöministern Lena Sommestad är starkt kritisk till beslutet. Regeringen tog nyligen beslut om att satsa 150 miljoner kronor för att få bensinmackarna att börja sälja gas. Folk som valt gasdrivet som tjänstebil har haft en 40-procentig nedsättning av förmånsvärdet. "Om detta besked blir verklighet backar Volvo in i framtiden. Jag hoppas att man tar sig tid att tänka över detta ordentligt innan något slutgiltigt beslut tas", säger hon till tidningen.  
 
Toni kommentar:  
Tack Lena Sommarstad att du lämnat regeringen och det skall alla vara tacksamma över. S + mp + har skadat Sverige miljömässigt som ingen annan regering!
 
 
Volvo PV:  
Men marknaden är helt enkelt för liten, menar Volvo PV som nu satsar på etanoldrivet och diesel. "Det bästa nu är att politiker ur alla läger och fordonsindustrin i en gemensam dialog försöker hitta den linje vi ska gå fram efter. Det handlar om att ta ställning till hybrid, etanol, gas, diesel, bensin och bränsleceller", säger Volvos informationsdirektör Olle Axelson till Dagens Industri.  
DI:s Håkan Matson skriver i en kommentar att beslutet är "logiskt och klokt".  
 
Följande media skriver rakt av Scanias pressmeddelande, inget kan vara mer fel, tragiskt Scania!  
Scania:
Scanias budskap till EU-parlamentet i veckan: Börja satsa på Etanol  
Etanol och diesel blir fordonsjättens nya giv. DinaPengar.se  
Etanol (E 85) är billigast att fylla i tanken: 7,93 kronor litern. Norrköpings tidningar  
När pumplagen kom (lagen om att bensinstationer med vissa försäljningsvolymer måste ha ett miljöbränsle) insåg vi att luften gick ur gasbilsmarknaden. GP (Ekonomi & Politik) - Papperstidning, Göteborgs-Posten - Papperstidning  
Verksamhet: Konsult och utbildning inom verksamhetsutveckling, med mera Eco Etanol at Sweden AB, Munkflohögen 360, Föllinge Östersunds Posten  
 
Etanol passar mycket bra i tätorter. Privata Affärer, Vestmanlands Läns Tidning, SVT - Ekonomi, Euroinvestor.se Waymaker, Webfinanser, BolagsFakta, News Online Dagens Finans, Aktietips Sveriges Åkeriföretag  
 

 
 
5)  
 
Miljözoner är uppe på tapeten igen
 
 
Med anledning av att ett reklam utskick från firman DINEX  
Dinex sweden ab Göteborg, http://www.emission.se tel 031 77 99 800  
Nya regler för miljözon från 1 januari 2007  
 
Tyvärr är denna information inte korrekt, än är det inte klartecken från Bryssel och så länge detta inte kommer kan lagen inte ändras i Sverige. Göteborg, Malmö, Lund och Stockholms lokala förordning är lika olaglig som tidigare. Låt oss hoppas att den nya regeringen inser galenskapen att förbjuda ett fåtal in som utländska turistbussar att köra till dessa städer som inte uppfyller kraven.  
 
Däremot har jag inga synpunkter på den tekniska lösningen och naturligtvis är det lovvärt att göra allt för att minska utsläppen av partiklar.  
 
Här kommer ett aktuellt svar från Näringsdepartementet  
 
Från Näringsdepartementet  
 
Hej Toni,  
 
Som Du väl sett har vi ju en ny regering, dvs de tillträder på fredag, så vi är lite spända just nu på vem som blir transportminister bl a.  
 
Betr. följetongen Miljözonerna så har förslaget legat hos Kommissionen vederbörlig tid. Bryssel har inte motsatt sig men har haft vissa frågor som vi nu ska besvara.  
 
Mycket inom transportområdet är ju som Du vet inte så partipolitiskt, flertalet propositioner består av genomförande av EG-direktiv eller andra internationella överenskommelser om säkerhet, terroristskydd etc och där väntar jag mig inte så dramatiska följder av regeringsskiftet.  
 
Miljözonerna är däremot en svensk grej och vi ska naturligtvis dra frågan för den nya ledningen så snart den hinner med. Kanske har den nya ledningen en helt annan syn än de stora kommunerna (f ö har det ju varit skifte i vart fall i Stockholm också)?  
 
Några säkra uppgifter om denna fråga går därför inte att ge för dagen. Vi får höras av lite längre fram.  
Bästa hälsningar  
xxxxxxxxxxxxxx  
 

 
 
6)  
 
NTF vill bojkotta bussbolag utan alkolås
 
2006-10-03 [kollektivtrafik] http://www.rt-forum.com/nyhet.html  
 
– Bussföretag som inte har installerat alkolås eller som inte kan dokumentera planer för att installera sådana bör bojkottas.  
 
Det säger NTF:s vd Monica Öhman efter polisens omfattande nykterhetskontroller av fordonsförare den 28 september, Trafiknykterhetens dag.  
 
Då kontrollerades drygt 65 000 fordonsförare i hela landet. 155 var påverkade av alkohol, 25 av andra droger.  
 
Två av de alkoholpåverkade var bussförare, vilket har föranlett Monica Öhmans starka reaktion och krav på bojkott.  
 
Toni kommentar:  
Skicka Monica Öhman tillsammans med mp+ s + v ut i öknen och låt dom återplantera träd så att vi får stopp på sandstormarna ut i atmosfären, i vart fall gör dom där minst skada, om det är något jag avskyr är dessa ryggkrökta moraltanter.  
 
Kanske Ulo Maasing skall göra dem sällskap för en tid och få lite distans till ankdammen därhemma?  
 

 
 
7)  
 
Skärpt konkurrens mellan Sundsvall och Stockholm
 
 
2006-10-05 [busstrafik] http://www.rt-forum.com/nyhet.html  
Kampen om resenärerna mellan Sundsvall och Stockholm skärps nu. Den 16 oktober startar Diligensen expressbusstrafik mellan de båda städerna i konkurrens med flyget, SJ, Y-buss samt Ceris resor.  
 
Lägsta pris för en resa med Diligensen mellan de båda städerna blir 59 kronor, nästan hundralappen billigare än närmaste konkurrent. På delsträckor kommer man att erbjuda ännu lägre priser.  
Diligensen låter tillgång och efterfrågan på platser styra priset efter samma modell som Ryanair.  
 
– I ett första läge släpper vi 25 000 lågprisbiljetter, säger Diligensens vd Ralph Persson.  
 
– Först till kvarn har störst möjlighet att fynda. Vi hoppas att resenärerna nu i större utsträckning kommer att lämna bilen hemma.  
 
Diligensen är ett familjeföretag med femton bussar. Företaget etablerades 1959. En av hörnstenarna i verksamheten är expressbusstrafiken mellan Ljusdal och Stockholm som man har kört sedan 1969.  
Förutom expresstrafik bedriver man beställningstrafik, skoltrafik, färdtjänst och lokal linjetrafik. 2004 köpte man Alfta Buss.  
 
Toni kommentar:  
Hoppas att ni kommer att lyckas Diligensen, men snälla ni strunta i dessa ständiga klyschor varifrån ni tar resenärerna. Var klar över att dom är fullt kompetenta att ta egna beslut där service, pris och frekvent och tillgänglighet är avgörande, även om det känns ovant för en och annan inom branschen, det handlar om marknadsekonomi. Den som ger vad kunden efterfråga han är vinnaren resten kommer att köra i diket!  
 

 
 
8)  
 
Svenska statens svek mot vår störste uppfinnare, som så ofta mycket snack lite handling  
 
Håkan Lans är Sveriges
största uppfinnare i modern tid. Men hans liv har förvandlats till ett byråkratiskt helvete. År efter år har han utsatts för svåra rättsövergrepp i USA och som den naiva nation vi är har vi uppfattat det som ett olycksfall i rättsarbetet, en följd av tilltrasslade omständigheter. Det är uppenbart fel.  
 
Juridiken är här inget annat än ett vapen att stjäla med. Hela processen var styrd mot helvetet från början. I morgon den 6 oktober - då målet går upp i den federala appellationsdomstolen i Washington - har USA en sista chans att visa att landet är en rättsstat även då de egna affärsintressena hotas.  
 
Håkan Lans är skaparen av färggrafiken i datorn, och navigeringssystemet som antagits som världsstandard för världens flyg- och båttrafik. Innovationerna omsätter många hundra miljarder. Det är ingalunda underligt att det blivit strid om patenten - det märkliga är sättet det gått till på. Redan 1995 tog ett ombud på advokatbyrån Delphi & Co kontakt med uppfinnaren och förklarade att byrån ville hjälpa honom att driva in pengar från en serie datorföretag. Ombudet sade sig ha förbindelse med en välrenommerad patentjurist som kunde förmedla kontakter i USA.  
 
Denne jurist hade tidigare varit hög tjänsteman i Pentagon och det lät som en tillgång. Senare visade det sig att personen var flerfaldigt dekorerad, bland annat av president Ronald Reagan. Han hade också hjälpt Sverige förut, men då i ljusskygga sammanhang. När Bofors på 1980-talet avslöjades som illegal vapenexportör försåg han företaget med kvalificerad underrättelseinformation - vilket bekräftas av Rune Borg, Bofors dåvarande informationschef.  
 
Juristen rekommenderade den amerikanska advokatbyrån Adduci, Mastriani & Schaumberg, och ett avtal med uppfinnaren slöts. Rättsskyddet för färggrafiken var vid tiden stort. Både Hitachi och IBM hade tecknat en licens och nu följde många efter, däribland Apple, Canon, Toshiba, Sony, Siemens och det inbringade på kort tid 20 miljoner dollar. Men därefter gick allt fel. Lans advokater gjorde en följd av osannolika misstag. De skrev bland annat, mot uppfinnarens vilja, Håkan Lans eget namn på stämningsansökan istället för Uniboard, hans helägda bolag.  
 
Det låter inte anmärkningsvärt och borde inte heller ha fått betydelse i processen. (Om detta har till exempel Bruce Lehman, ordförande i Internationell Intellectual Property Institute och en ledande auktoritet i patenträtt, vittnat.) Men misstaget utnyttjades hårt av motståndarsidan och förvreds till groteska proportioner av den federala domaren i Colombia, John Garrett Penn - en man som av oklara skäl tilldelats målet och som tidigt agerat suspekt i sin tjänsteutövning, vilket bland annat rapporterades av Washington Post.  
 
Hela processen vändes upp och ner. Den som var bestulen på sin teknik hotades plötsligt av skadestånd på 100 miljoner, ingalunda för att någon ifrågasatte att hans färggrafik användes olovligt. Orsaken var sammanblandningen av namn.  
 
Denna fråga tog inte bara över hela målet. Det blev ett tillhygge att krossa Håkan Lans med, inte bara i motpartens händer. Hans egna advokater ljög - menedsbrotten är klarlagda på punkt efter punkt och i viss mån erkända, och natten till den 22 augusti 2001 skickade ombuden ett förliknelseavtal till Håkan Lans.  
 
Med avtalet skulle uppfinnaren klara sig undan skadeståndskraven och han uppmanades att genast underteckna. Inte ett ord sades om att ett av villkoren i det snåriga dokumentet var att han frånsade sig rättigheterna till sitt satellitnavigeringspatent, ett system som gett dubbel världsstandard och som i officiella amerikanska dokument beskrevs som ett hot mot landets globala dominans i flygindustrin. Det är omöjligt att betrakta avtalet som annat än ett angrepp också mot Sveriges som industrination.  
 
Redan då borde det ha varit uppenbart att starka krafter samlats för att oskadliggöra och knäcka en svensk konkurrent. Det är känt sedan länge att amerikanska underrättelsetjänsten arbetar för att skydda nationella affärsintressen och fallet Lans går inte ihop, om inte processen är styrd uppifrån: Kontakten med advokatbyrån i USA förmedlades av en hög jurist från Pentagon, målet vansköttes från första stund av advokaterna, och hamnade hos en domare, med bakgrund i det militära, och som tidigt missgynnade Håkan Lans grovt, och som i dag hemligstämplat en rad dokument som talar till uppfinnarens fördel.  
 
Ändå fick Håkan Lans länge dåligt stöd av regeringen. Troligen uppfattades fallet så absurt att många - även på hög nivå vägrade tro på det. Den led av sin egen orimlighet och först nu i höst har vidden av skandalen börja sjunka in, åtminstone hos några tyngre spelare: Statliga Vinnova stöder Håkan Lans, (för en vecka sedan blev myndighetens första PM om fallet offentligt) och i EU-parlamentet har Margot Wallström och Pascal Lamy, chefen för WTO, engagerat sig i processen. Ändå är det tveksamt om det räcker. Det är och förblir en skam att målet tillåtits spåra ur så fullständigt, och det behövs betydande påtryckningar för att vända processen.  
 
DAVID LAGERCRANTZ  
David Lagercrantz är författare och bland annat skrivit om Håkan Lans i boken Ett svenskt geni.  
 
Toni kommentar:  
 
Har vi inte hört till leda hur mycket s + v +mp skulle satsa på forskning och utveckling? Hur många miljarder har man skickat iväg till forskare som är medlöparna av förra regeringen där det var viktigare att kröka rygg än konkreta forskningsresultat.  
 
Samtidigt har vi ett snille som kunde vara embryot till en eller flera nya stor koncerner då duckar den förra regeringen och låtsas som om det regnar. De stöd man gett Lans är en klapp på axeln och vackra tal.  
 
Om det är något man kan bli ursinnig på i livet så är det över den svenska flata behandling av Lans och alla andra stora begåvningar som lämnat landet.  
 
Att Lans sedan är dum av bara den genom att envisas att bo kvar i Sverige istället för att flytta till USA och få all stöd och bli rik som ett troll är för mig en gåta. Man lever bara en gång och med den förra regeringen som närmast är att betrakta som ”landsförrädare” då man missat alla chanser att skapa nya arbetstillfällen finns det ingen anledning att visa sin lojalitet emot. Nu har ärendet gått för långt och ingen kan reda ut det om inte Calle Bildt som ny korad utrikesminister kan göra underverk och få USA med på noterna där man hittar någon form av kompromiss.  
 
Vi håller tummarna!  
 

 
 
9)  
 
Turism  
 
 
NUTEK kör vidare med ”desinformation” och får stor uppmärksamhet i mediat
 
…en fortsättning på förra regeringens propaganda tema ”det går bra för Sverige”  
 
 
Analys av sommarutvecklingen  
Högkonjunkturen och affärsresande räddar turistnäringen  
Privatresandet till hotellen minskar
 
 
De nyligen publicerade siffrorna för sommarutvecklingen inom den kommersiella turistnäringen (från NUTEK och SCB) visar på ökade gästnattstal på hotell, stugbyar och vandrarhem med +5%. Samtidigt har logiintäkterna ökat med +10%. Därmed dras slutsatsen att turismen ökar och att turisterna spenderar mer. De flesta tänker då på ökad rekreationsturism under sommarmånaderna och de var också de bilderna som spreds via media.  
 
Bakom siffrorna döljer sig något helt annat. En analys av utvecklingen inom hotellens målsegment visar att rumsförsäljningen till affärsresenärer ökade under sommarmånaderna med + 250.000 rumsnätter samtidigt som privatresenärer minskade sitt boende på hotellen med 30.000 rumsnätter. Det är den av högkonjunkturen drivna ökningen av affärsresandet och de stora evenemangen som står bakom nästan hela sommaruppgången och som även står bakom de ökade logiintäkterna på hotellen.  
 
Stugbyar och vandrarhem har visserligen ökat gästnattstalen med 125.000 gästnätter eller +6% men de svarar för mindre än 10% av logiintäkterna. Till detta skall senare läggas en campingökning på +5%. Det innebär att inom de billigare boendeformer ökar privatturismen med ca +5% under sommarmånaderna. Men inom hotellboendet minskar privatresenärerna.  
 
Affärsresandet har utvecklats mycket starkt under året och med ökad tillväxttakt. Under juli låg ökningen på +24% och under augusti på + 19%. Hittills i år ligger ökningen på + 9%.  
 
Affärsresandet mätt i sålda hotellrum beräknas nå rekordvolymen 8,6 M rum under 2006. Det innebär an ökning från 2003 på +21%.  
 
Bakom utvecklingen ligger också det ökade konferensresandet. Årstrenden ligger på +10% och under augusti ökade sålda rum till konferensgäster med + 17%.  
 
Konferensmarknaden ligger efter årets beräknade uppgång ändå 5% under all-time-high från 1999.  
 
Privatresemarknaden har kompenserat hotellen för det vikande affärsresandet mellan 2000 och 2003. Men nu börjar marknaden stagnera. Under sommarmånaderna gick marknaden tillbaka. Under augisti minskade fritidsresenärerna rumsköp med -4% och gruppresenärernas med -7%.  
 
Affärsresandet ökade under sommarmånaderna kraftigast i Göteborg +49%. Dessutom ökade konferensvolymen i Göteborg med hela +125%. Det gjorde att RevPAR ökade under augusti med +38% (i Göteborgsregionen med +36%). I riket var motsvarande ökning +12% och inom Stor-Stockholm +8%. Det ökade affärsresandet och de stora evenemangen drar upp RevPAR till och med augusti i Göteborgsregionen med +11% mot rikets +9% och Stor-Stockholms +7%.  
 
Det är viktigt att skapa riktiga bilder av turistutvecklingen. Allt för ofta glöms affärsresande, konferenser, mässor, kongresser, evenemang och events bort. Nu under den starka högkonjunkturen växer dessa segment mycket kraftigt. Events ökar i Sverige i år t.ex. med rekordhöga +40%. Företagens mässdeltagande ökar med +12% bara i år. EM i friidrott gjorde att Landvetter ökade +13% under augusti och rumsförsäljningen i Göteborg ökade med +14%. Ett annat område som växer är inflödet från utlandet som ligger på tillväxttakter över 20% för 7:e kvartalet i rad. Under första halvåret var ökningen +21,6% och inte +17,7% som angivits i Nuteks pressmeddelande. Huvudorsakerna till det ökade inflödet bör vara dels ökat affärsresande och dels ökad gränshandel. Den ökade privatturismen svarar för en mindre del. Vi måste sluta att bara tänka turister som rekreationsresenärer. Kompletterande bilder är t.ex. företagsresenärer som besöker Stockholmsmässan och norrmän som handlar i Strömstad.  
 
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
10)  
 
Säg GoodBye till Visit Sweden styrelseordföranden Elisabeth Nyström (m) och VD Thomas Brühl?
 
Jag gillar inte att ha synpunkter med facit i handen, men jag var nog den ende som efter Nyströms (m) utnämning till ordförande uttryckte hur fel detta beslut var. När hon sedan fixade fram Thomas som VD förbi konsultfirman som hade uppdraget var saken klar att vi nu fått ett antal pryor till att leda en verksamhet som enligt den förra regeringen skulle fokusera kommande årens stora satsningar man visste inte hur väl och lät NUTEK snabbt ta fram analyser på löpande band som visar hur fint det går för Sverige. Snabbt hänger SHR och Mats Hulth och föreningen svensk turism på och gör alla lyckliga genom att framställa varje avkrok som vinnare och mediat sväljer detta med hull och hår och skriver av pressreleasen där kommunal råden klappandes varandra på axeln där alla är vinnare.  
 
Hur dum får politiken bli? Hur dum får NUTEK vara? Hur dum tror ni svenska folket är? Ja i vart fall inte alla…och valutgången har ju visat att landet är delat i 2 delar dom som tror att man måste arbeta till sig välståndet och den andra halvan som tror man skickar in blanketter och väntar på jultomten!!  
 
I december förra året tillsatte regeringen (s) en utredning som skulle komma med förslag på nya sätt för hur turistnäringen tillsammans med staten eller andra offentliga aktörer skulle kunna finansiera en utökad marknadsföring av Sverige som turistmål. Ensamutredaren Anders Lindström, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, skulle dessutom kartlägga hur man gjorde i andra länder.  
 
I dagarna fick Anders Lindström tilläggsdirektiv av regeringen som egentligen inte längre är verksam. Han ska nu även utreda förutsättningarna för staten att ställa ut ekonomiska garantier och andra former av stöd till stora kultur- och idrottsevenemang. Just det är något som SHR har krävt länge och som framför allt SHR:s vd Mats Hulth lagt ner mycket lobbyarbete på. Han anser att statliga garantier är viktiga, eftersom kommuner annars drar sig för att arrangera stora evenemang.  
 
Det är SHR som har drivit den här frågan. Jag skulle säga att det är tack vare oss som regeringen nu ger Anders Lindström dessa tilläggsdirektiv, säger Mats Hulth.  
 
Anders Lindström bekräftar den bilden.  
Mats Hulth har nog stor del i att det blev ett tilläggsdirektiv, säger han.  
 
I en debattartikel i Göteborgsposten i förra veckan skrev infrastrukturminister Ulrica Messing och Göteborgs kommunalråd Göran Johansson att de har insett de fördelar som finns för en kommun eller region att ordna stora evenemang. De pratar om arbetstillfällen, stimulans för näringslivet samt en möjlighet att marknadsföra Sverige.  
 
Vad gäller det ursprungliga uppdraget håller Anders Lindström på med att beskriva hur det ser ut i framför allt andra europeiska länder.  
 
– Det är ju allmänt känt att de flesta länder satsar mer per person via skattesystemet än Sverige. Våra nordiska grannländer satsar kanske dubbelt så mycket. I många länder finns det också varianter av bäddpeng, ofta lokalt och regionalt, säger Anders Lindström.  
 
Ursprungligen var det sagt att utredningen skulle lämnas den 1 oktober i år. Men nu är tiden satt till den 30 april 2007.  
 
Toni kommentar:  
Skall Sverige arrangera stora Internationella arrangemang då måste staten in som garant det är den krassa verkligheten. Det finns ingen anledning för den nya regeringen att inte följa Sveriges bästa kommunalråd Göran Johansson (s) i Göteborg, han vet bäst och med Claes Bjerkne har dom gjort underverk för Sverige som få andra, en ny regering med Alliansen skall absolut fortsätta på den vägen även om det betyder att Mats Hulth anser sig ha monopol i frågan, det har han inte eftersom han aldrig visade ett ringaste intresse när han satt vid makten utan först när ingen vill ha honom inom rörelsen gäller det att hitta ämnen där man kämpar för sin överlevnad Gärna säljer morsan om det är Nödvändigt, Mats Hulth förtjänar all förakt för vad han är och står för. Att SHR vill ha honom som ordförande visar mer om tillståndet i föreningen och dess medlemmar.  
 
Sverige är ett litet land, mycket litet land varför man måste koncentrera sig som i vilken annan Industri tänka rationellt. Om Göteborg skall vara evenemangsstaden vad skall då Stockholm vara? Det gäller att bestämma spelreglerna eftersom det är långsiktiga projekt där dom stora arrangörerna för kongresser och evenemang ligger 5-10 år före i sin planering och då gäller det att ha fasta regler. För att möta stora arrangemang krävs det investeringar och dit hör tiotusentals centraltbelägna P-platser bäste Göran Johansson som inte skall drivas av kommunen. Det gäller få ett stopp på P- lisornas framfart, det är inte med deras arrogans man vinner vänner. Konkurrensen är knivskarp de som förstår helheten blir vinnarna.  
 

 
 
11)  
 
Turistskatt kan förbättra italiensk ekonomi, tror dom ja  
I Italien kan det bli aktuellt med en extra skatt för turister, för att förbättra landets ekonomi.
 
 
I jakten på inkomster för att förbättra landets usla ekonomi, har regeringen beslutat att låta städerna få chansen att ta ut fem euro, det vill säga knappt 50 kronor per turist och dag.  
 
Turistavgiften kan tas på hotellnätter eller vandrarhem till exempel. Städerna Rom, Florens och Venedig överväger möjligheten, medan Neapel sagt nej, enligt vice premiärminister Rutelli.  
 
Toni kommentar:  
Det finns inget släkte med så kort minne som politiker, man gör gärna alla fel flera gånger. Italien har provat allt, extra skatt vid inresa, skatt på valutaväxlingen, policia finanzia med razzior utanför restauranger och gränserna som hade för sig så mycket att turism sjönk som en sten.  
 
Gör Italien allvar av att ta ut en extra skatt blir grannländer på andra sidan Adriatiska havet glada. Redan nu flyr Italienarna sitt eget land på semestern då kostnaderna stigit kraftigast inom alla EU länder.  
 
Men politiker i länder som styrs av socialister har oftast bara en enda sak i huvudet öka beskattningen.  
Dags att byta regering igen i Italien!  
 

 
 
12)  
 
Något lägre lånebehov än väntat i september
 
 
Statens lånebehov i september var 2,7 miljarder kronor.  
Räntebetalningarna på statsskulden blev 4,9 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder kronor högre än prognos. Förklaringen är högre kursförluster.  
 
Statsskulden var 1 221 miljarder kronor i slutet av september.  
 
 
Toni kommentar:  
Det går bra för Sverige tack vare att det går bra för alla andra länder som köper våra varor. Att den svenska statsskulden fortfarande är oroväckande stor ger den nya regeringen väldigt små marginaler att arbeta inom.  
 
Fast det går ”så bra” måste man netto upplåna bland annat för att hålla igång lekstugan inom kollektivtrafiken där man genom ett gemensamt ägt bolag lånar miljarder, vägverket måste låna och får inte låna längre utan kommunala borgen, banverket måste låna och allt detta är ett ständigt trixande för att det inte skall tas med i statsskulden!  
Den sammanlagda svenska statens lånebild är alltjämt störst i västvärlden per capita.  
 

 
 
13)  
 
Steget närmare nya Pågatåg, lägg ned skiten!
 
 
Vi är verkligen i behov av nya Pågatåg. Vår ambition är att de nya tågen ska börja rulla 2009. Det sa Gösta Ahlberg, vd för Skånetrafiken, sedan nämnden för kollektivtrafik tagit ett väntat beslut att gå vidare till fullmäktige, som ska ge nämnden i uppdrag att köpa in nya tåg för 2,2 miljarder till att börja med.  
 
I nuläget är två leverantörer aktuella.  
 
Regionfullmäktige fattar beslut om investeringen vid mötet 28 november. 5 december kan nämnden för kollektivtrafik sedan bestämma vilken typ av tåg det ska vara, och vilken leverantör.  
 
Vid sammanträdet på måndagen bestämde nämnden att Öresundskortet 30 dagar ska höjas från 1660 kronor till 1730 från 21 januari. Däremot blir det ingen prishöjning på kontant- och rabattbiljetter, utom för Duo/Familjebiljetten, som blir något dyrare, men som fortfarande kostar mindre än två vuxenbiljetter.  
 
Redan tidigare har Skånetrafiken konstaterat att resandet med kollektivtrafik ökar, att tågen ökat mest liksom trafiken över Bron. Bussresorna blir också fler, både med stadsbuss och regionbuss. SkåneExpressen har störst ökning.  
 
Toni kommentar:  
Kan det bli värre än att alla kommuner i Skåne skall fundera kring vilka tåg, från vilken leverantör och hur inredningen skall utformas?  
 
Skånetrafiken är ett av 15 länsbolag där hälften köper tåg på politiska betingelser!  
Att ingen slår bakut? Tågen finansieras genom  
Lägg ned Skånetrafiken, låt privata bolag köpa tåg som fungera i alla väder och har en standard som ökar resandet baserat på kommersiella grunder.  
 
Länsbolagen är en skam för Sverige, Gösta Ahlberg VD Skånetrafiken en av 15 lakejer som kröker rygg varje dag. Att han orka? Försök få ett svar på hur man kan sova lugnt om natten och se sig själv i spegeln när man bokstavligen stjäl pengar av dem som har det sämst ställt i samhället.
 
 

 
 
”Jag gillar svenska bolagsstämmor, de är som en släktträff med aktieägare som är intresserade och tar ställning som dom blir tillsagda att rösta.”  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
Hyr din bil i hela världen till lågpris  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com jag rekommendera att du alltid jämför priserna mellan bägge siterna då det finns olika avtal med lokala biluthyrningsfirmor.  
Vi har avtal företag på 6450 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.