Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschUtgåva nr 14
”Varning Schönfelder” 10 aug 2003

1) Rankning av bussbransch relaterade webbsiter
Grattis Nr 1 är branschtidningen Busstidningen

2) Svag start på turiståret 2003?

3) Göran Persson går till attack mot tre av sina ministrar.

4) Carl Bildt om EMU

5) Sommarläsning, en delvis tidigare publicerad artikel år 2000, lika aktuell idag!
Lobbygrupper, miljonklipp, kortsiktighet och egen intressen är vad som styr svensk miljöpolitik. Dessutom: Nu lämnar Shell Sverige.

6) Grönköpings Veckoblad testar årets kräftor!

7) Grön Tårta för GRÖNA Bussar

=====================================


1)

Grattis Bjarne Willmarsgård, svensk pionjär som redaktör inom bussbranschen med en egen nättidning.
Intressant är också SLTF:s jumboplacering!

Rankning: NR 1 Sverige 1. 210 386 Busstidningen http://www.busstidningen.se/

plats 2 är BR 1.230 158 http://www.bussbranschen.se/

plats 3 är Rikstrafiken 1.359 184 http://www.rikstrafiken.se/

plats 4 nättidningen trafik forum 1.593 904 http://www.rt-forum.com

plats 5 är SLTF 3.586 875 http://www.sltf.se/

plats 6 är kollega 3.844 800 http://www.kollega.org/

============================================

Intresse siter plats 1 med rankning
nr 632. 927 Svenska Spårvägssällskapet http://www.ss.se/

rankning 4.249 622 Thomas Johanssons trafikbildarkiv http://www.bahnhof.se/~tjkomm/

============================================

Debatt sidan
rankning nr 122.093
Buss, Tåg, Flyg och kollektivtrafiken
Toni Schönfelders hemsida
http://www.toni-schonfelder.com/
I särklass mest lästa siten på nätet för svenskar som vill läsa något annat än hurra vad vi är bra i frågor som berör kollektivtrafiken

==============================================

Internationella siter

plats 1 med i särklass bästa placering
med rankning nr 103
Bussar World Wide http://www.busesworldwide.org/

Greyhound med
rankning nr 4.464
http://www.greyhound.com/

United Motorcoach organisation
rankning 791.712
http://www.uma.org/

RDA Europeisk organisation för Bussresearrangörer
http://www.rda.de
med rankning nr 863 591

Buses International Association
Rankning nr 2.351 758
http://busesintl.com/


Borttom 10 miljonte platsen Holländsk bussite http://www.buspagina.com/

===========================================

Här följer andra svenska siter och deras placering

Aftonbladet på plats 197 http://www.aftonbladet.se/

Dagens Nyheter på plats 551
http://www.dn.se

Expressen på plats 890
http://www.expressen.se/

TV 4 på plats 1.116
http://www.tv4.se

Sveriges Radio TV på plats 1.715
http://svt.se/

Svenska Dagbladet 4.497
http://www.svd.se/


GRATTIS FLYGTORGET!
Flygtorget, föreningen Svensk Flyg
på plats 44.195
http://www.flygtorget.se/


Källa: Amazon ägda Alexa mätningen gjordes den 9 augusti 2003

================================================2)

Svag start på turiståret 2003?

Kommentar av Toni: Känns det igen? Nyligen lästa jag om ett rekordår, Turistrådet solade sig i glansen. Verkligheten är en annan, inte helt oväntat.


Svag start på turiståret
Första halvåret fick en svag inledning för svensk turism. Krig och konjunktursvacka innebar att antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem steg med knappt 0,2 procent.

De regionala skillnaderna är stora. Medan bland annat Östergötland, Värmland och Jämtland tappar har Halland, Blekinge och Västra Götaland stora ökningar.

Det är främst det billiga boendet som ökar, medan hotellen tappar. Norrmännen står för den största ökningen bland gästnätterna 44 000 jämfört med svenskarnas ökning med 39 0000.

källa nättidningen Stand By

======================================3)
Göran Persson går till attack mot tre av sina ministrar.

Han kallar Marita Ulvskogs analys inför EMU-valet för helt fel. Med Leif Pagrotsky är sprickan så djup att han hävdar det är "meningslöst" att diskutera med honom.

Sågar Ulvskog
I intervjun med SvD angriper statsministern Winberg för att hon 1994 sa att EU är på väg att bli en superstat med en egen armé.
- Påven skulle få bestämma familjepolitiken, minns statsministern att hans vice uttryckte det.
Regeringens tredje EMU-motståndare, kulturminister Marita Ulvskog, sågar han jäms med fotknölarna.
- Hela hennes analys är fel. Den bygger på förutfattade meningar, säger Persson.
Källa; Expressen 10 aug 2003


Anm av Toni; Bra äntligen ett ord av Statschefen, något som bekräftar vilka virrpannor vi har i regeringen. En regeringsförändring efter valet torde vara förprogrammerat, kanske det kommer någon minister till Näringsdepartementet som kan sätta sig in i bussbranschen och sjukdomen som heter länsbolagen? Bussbranschen har sin egen chans dagarna efter valet i EMU frågan på sin egen kongress, en radikal förändring är BR:s enda chans till överlevnad, idag återstår i stort sett av förbundet att vara arrangör av den gemensamma dansen på kongressen.
Ingen annan lyssnar på dem. Suck!

============================================

4)

Carl Bildt om EMU

Tyvärr tvingas jag konstatera att Sverige - i sedvanlig ordning - ligger på efterkälken. Den folkomröstning vi kommer att ha i september om den gemensamma valutan borde vi egentligen ha haft 1997 eller - senast! - 1998, eftersom det var då som alla andra länder fattade sina beslut om den gemensamma valutan. Vi har väntat utanför alldeles för länge.
Att Sverige nu har en folkomröstning om den gemensamma valutan noteras med lätt förströdd förvåning i det övriga Europa. Jaha, säger man, och har svårt att förstå vad det är för skäl som gör att vi inte redan har gått med. Varefter man snabbt rusar vidare till de frågor som nu står i centrum för debatten i de flesta andra europeiska länderna. Om Sverige
ligger efter är det Sveriges problem, verkar man mena, och betyder egentligen inte så mycket för Europa i övrigt.

Tyvärr finns det en risk för att Sverige hamnar lite vid sidan av eftersom vi ju nu skall diskutera och besluta det som de övriga redan för flera år sedan diskuterat och beslutat. Till det skall läggas, att socialdemokraternas intresse för denna debatt ju varit milt talat
begränsad. På något sätt har de ännu inte kommit över sin rädsla för många av de viktiga europeiska framtidsfrågorna.


Skulle Sverige då ha sagt nej till deltagande i den gemensamma valutan kommer vår situation med all sannolikhet att bli besvärlig. Fördraget
inrättar ett mer formellt euroråd för diskussioner och beslut i ekonomiska
frågor mellan euroländerna, och detta råd förses också med en ordförande som då kommer att företräda euroländerna i olika internationella
ekonomiska diskussioner. Från detta kommer Sverige då att självt ha stängt sig ute.

Hur detta kommer att gå att förena med fördraget återstår att se. Förr eller senare kommer frågan om det mer formella fördragsbrottet att resas, och vill Sverige då ha någon form av undantag kommer vi alldeles säkert att få betala ett pris för detta. Vi marginaliserar oss själva och vi minskar våra möjligheter.

Per Gahrtons kullebytta!

Denna gahrtonska linje skulle innebära att Sverige skulle acceptera Maastricht-, Amsterdam- och Nice-fördragen i alla delar utom det tredje
steget i den ekonomiska och monetära unionen. Danmarks linje innebär dessutom att landet deltar i det så kallade ERM2-samarbetet som innebär att den danska kronan slaviskt knutits till euron, och någon självständig
dansk penningpolitik därmed de facto inte existerar.


För att komma från Per Gahrton innebär detta en gigantisk förändring. Han accepterar nu vad han med all sin glöd tidigare har bekämpat. Jag minns hur bittert besviken har var morgonen efter folkomröstningen om vårt medlemskap i EU i november 1994. Då hade ju folkomröstningen handlat om ett ja eller ett nej till allt det som Gahrton då så bittert bekämpade men
som samma Gahrton nu hastigt och lustigt rekommenderar att vi skall acceptera.

Sitt ursprung hade denna diskussion i allt väsentligt i relationssvårigheterna mellan det socialdemokratiska partiet och LO: s
ledning. Men varför andra vecklade in sig i detta begrep jag aldrig. I veckan har nu dessutom internationella valutafonden IMF i sin årliga granskning av Sveriges ekonomi helt lakoniskt konstaterat att Sverige har
alla de finanspolitiska instrument som behövs också vid ett medlemskap.
Slut på den debatten. Tack.===========================================

5)

Lobbygrupper, miljonklipp, kortsiktighet och egen intressen är vad som styr svensk miljöpolitik
av Toni Schönfelder, denna artikel har varit till vissa delar publicerad år 2000, nu kommer den igen eftersom tiden tycks stå stilla när det gäller verkliga förändringar.

Lobbygrupper, miljonklipp, kortsiktighet och egen intressen är vad som styr svensk miljö, allt annat är läpparnas bekännelse. Det är buss och lastbilsåkerierna som drabbas.


Under oljekrisens dagar 1974 och den därpå följande domedags debatten, avseende storleken på världens oljereserver, tvingades den svenska regeringen till långtgående eftergifter till energiproducenterna i Sverige. Det är ett svårt ämne att hitta heltäckande informationer då mycket är hemligstämplat eller döljs på annat sätt.
Staten och kommunernas roll att sitta på 2 stolar har lett till en ensidig utveckling där riksdagen fick ta ett beslut som i praktiken hindrade bidragen till utveckling och forskning på alternativa energikällor, istället koncentrerade man sig på vattenkraft och kärnkraft.

Staten gick in med ett borgensåtagande sammanlagt på 20 miljarder samtidigt som man skulle betala skadestånd till Vattenfall och petroleumindustrin om man stödde alternativa bränslen. Skadeståndet är utformat på sätt att man skall betala 20 öre för varje förlorad kWh. Sveriges regering med stöd av Miljöpartiet (partiet som profilerade sig som miljöns räddare ) kände sig väl tvingad till ett beslut där man i princip hindrade all utveckling till alternativa bränslen, detta med hänsyn till den tidens anda varför resurser sattes till att bygga raffinaderier och kärnkraft!.

Avtalsperioderna var mellan 10 - 15 år för Vattenfall med automatik på förlängda avtal, vilka man kan befara att dessa fortfarande gäller i dessa dagar. ( hemlighetsmakeriet är stort )
Den så vitt omtalade svenska offentlighets principen, den som Sveriges regering har som mål att exportera till EU förvaltningen, gäller i vart fall inte här. Det är inte med automatik man erhåller handlingar som åskådliggör hur besluten har gått till och bevekelsegrunden till dessa.

Det ligger nära tillhands att sammanfatta lite förenklat den svenska regeringens Miljö-åtgärdesplan med ett enda begrepp, höja skatterna. Resten löser sig nog själv!

Men inget kan vara mera felaktigt, då höjda skatter på bränsle drabbar fel part.
Hela den svenska transportsektorn, buss , lastbil är ett exempel på som genom en stigande beskattning av bränsle inte kan kompensera denna genom höjda priser.
SJ:s verksamhet som oaktad stora direkt kontant bidrag motsvarande 1.2 miljoner kronor i timmen dygnet om från statskassan och erhåller sin ström utan att betala skatt för den bedriver likaväl sin verksamhet med förlust. Järnvägen erhåller mer än 17 milliarder varje år i bidrag, det vettiga med detta kan starkt ifrågasättas.

Den svenska regeringens ödesdigra beslut att hindra eller vart fall försvåra alternativa utvecklingar på bränslen, har försatt Sverige på efterkälken och på ett sidospår.

I flera länder där man gått en annan väg är man framme med produkter för serietillverkning med bränslecellen som drivkälla, vilket mig veterligen inte finns en enda industri i Sverige som kan erbjuda ex. värmepannor för villor med avgaser som består av rent vatten.
Nu är inte bränslecellen inte det slutgiltiga, det är dock ett steg i rätt riktning bort från fossila bränslen, slut målet torde vara med dagens kunskap att använda solenergien fullt ut, men dit är det en bit kvar.

Istället har de svenska lastbils- och bussåkerierna kommit ned i en lönsamhets nivå som är helt oacceptabelt vars orsak är de höga skatterna samt ett monopol upphandlings system
vilket sker genom länsbolagen, vars enda effekt blir att dessa snedvrider konkurrensen eftersom aptiten ökar med tiden och begreppet linjetrafik och annan slags trafik suddas ut. Effekten är att fler och fler antal arbetsplatser försvinner från bolagen som tillför samhället en väl behövlig skattebas och ersätts av länsbolagen som ett tärande system.

Samtidigt som allt fler administratörer tar plats i länsbolagen vilka är till 100% skattefinansierade. ( enl regeringen har man lyckats få ned antalet personer som är anställda i den offentliga sektorn i Sverige från 75 till 71% vilket återspeglar sig mycket positiv i statens finanser. Hur skulle detta då har sett ut om man jämför sig med ex Tyskland där det är 24% i den offentliga sektorn )
Miljöpartiet vill göra gällande att de som står miljön närmast har snällt ställt sig bakom regeringens beslut att indirekt stoppa alternativa " miljövänliga " bränslen. Resonemanget att tvinga godstransporter från vägen till tåget håller inte i ett tidsperspektiv av ett fåtal år när tåget snart nog istället kommer att framstå som en stor förbrukare av energi, som någonstans skall framställas av fossila bränslen som kol, olja eller kärnkraft. Vattenkraften som energikälla är begränsad genom stopp av nybyggnationer, även detta ett verk i huvudsak av Miljöpartiet.

När Volvo sålde sin personbilsverksamhet till Ford var ett av argumenten att man låg långt efter i utvecklingen med bränslecellmotorn. Hela det svenska mediet har förmodligen i okunskap om denna revolutionerande teknik, missat vad Volvo menade med detta budskap.
1993 när Volvo kallade till sig den svenska experten på bränslecelltekniken, Olof Tegström, Göteborg, ville man utrusta sin miljökonceptbil ECC med en teknik från bränslecellen och STU kontaktades, föregångaren till Nutek. Beskedet var att detta kunde man inte stödja utan ett nytt riksdagsbeslut och något sådant har fram till idag inte fattats.

Saab hade dessförinnan gjort samma upptäckt att Sverige inte kunde tillåta forskning med statliga bidrag till alternativ bränsle.

Alternativbränsleutredningen kom så sent som 1998 fram till att inom en 10 års period
( alltså ej före 2008 ) skulle det inte finnas någon bränslecellteknik tillgänglig på marknaden. Inget kunde vara mer fel än detta.

När bl.a. Karlstad och Uppsala stadstrafik ville prova vätgasbussar ( bränslecellmotor) fick man avslag av Transportforskningsberedningen.

Under tiden har firman Ballard ( Kanada ) och Zevco samt andra finansierade av Daimler Benz, BMW, Volkswagen samt EU tagit fram för en snar serietillverkning av motorer med den nya tekniken. I den kapplöpning som sker främst mellan BMW och Mercedes lutar mycket åt att Mercedes med sin A 160 blir den första serietillverkade bilen med rent vatten som enda avgas. Året 2003 har över 1000 bilar tillverkats med bränslecellen som nu kör i en stortest runt Stuttgart.

Aktien i firma Ballard, Kanada, till stor del ägd av Daimler Benz, har stigit med 264 % bara i år. Ford, GM och den Japanska bilindustrin står i kö att få köpa den nya tekniken.

Mr Geoffrey Ballard är synnerligen aktuell i Sverige erhållit "Göteborg stads miljöpris"
på 1 miljon kronor.

Kuriosa är att till Stockholm erhållit de första 3 bränslecellbussarna ( genom EU:s försorg)
tillverkade av Mercedes ( Daimler Benz ). Men till Göteborg finns ännu inga beställda.
Pessimisterna tror fortfarande att Bränslecellmotorn kommer först om ca 10 år,
det är helt FEL !

Sverige satsar på fossila bränslen fast man påstår sig vilja avveckla dem !

Etanol, Biogas, Etanol och andra hokupokus bränslen är istället det officiella Sveriges svar som alternativ bränsle, samtliga fossila som förutom miljön också påverkar hälsan på människor negativt. ( bakom dessa satsningar ligger främst lobbygrupper som LRF och andra och alla med betydliga statsbidrag och skattelättnader )
Etanolet är ett bra bevis för de berörda Svenska myndigheternas beteende, LRF lobbar för att starta en Etanol tillverkning vars råmaterial kommer från skogen i Norrland, gör man gällande.
Med stöd av pengar till glesbygden startar man bolaget SEKAB i Örnsköldsvik, bygger en tillverkningsanläggning med offentliga medel, det ombyggs ca 400 fordon för runda 150.000 kr stycket. Produktionen av Etanol kommer inte upp till mer än 20 % av behovet, varför man importera resterande ca 80% Etanol från Brasilien. Etanolet kommer med fartyg som kör på svartolja, vilken är en av de värsta miljö bovarna. Etanolet kommer från en skövlad regnskog i vilket fall kan det inte garanteras att den inte kommer därifrån, samtidigt som svenska skolbarn samlar in pengar i skolan för att köpa en plätt mark för att förhindra skogsavverkningen.
Därutöver ger den svenska regeringen långt gående skattelättnader till Etanolet samt andra direkta bidrag.
Det torde vara en skandal som t.o.m. får "Hallandsåsen" att blekna. Skulle man nu ge sig på en kalkyl med tillgängliga uppgifter får man en bränslekostnad per mil för de bussar som körs på Etanol på ca 200 kr milen ( tvåhundrakronor ) förutom skadorna på miljön och folkhälsan. Att bussar med etanol har en stor effektförlust, att dom har svårigheter att starta på vintern, att det tar förhållandevis lång tid att fylla på och att dom inte orka upp för backarna i det relativ platta Sverige är bara några av de praktiska effekter som får hela projektet att framstå som FEL från början till slut.

Det blev som det alltid blir med fiasko projekt, Etanol skall nu avvecklas efter att milliarder har slängts bort, pengar som behövdes överallt i samhället.

Olof Tegström ( bland annat f.d. styrelseledamot i ett länsbolag ) var den som redan i början av 80 talet , insåg vätgasens möjligheter. Han stoppades av den svenska byråkratin och hans forskning fortsatte i utlandet, Mr Geoffrey Ballards PEM cellens uppfinnare (ett slags membran ) vilken skapade genombrottet för bränslecellmotorn.
All tillverkning och forskning har skett utomlands.
Svensk tillverkningsindustri har missat första delen av utvecklingen, Volvo personbilar såldes till utlandet i avsaknad av en teknik som alla tekniker i fordonsvärlden visste snart skulle komma, men inte fick gehör för i Sverige.

Sverige skattar istället sönder berörda företag som inte kan påverka sin situation i ett kort perspektiv.
Är det inte dags att sätta sig ned och ta bort ett lapptäcke av lagar, förordningar, avtal och börja om från början så att svensk industri kan komma ikapp och Sverige visar i handling att man vill ligga främst i miljö sammanhang ? När så mycket har gått fel oaktad orsak är det dags för branschföreningarna som berörs att sätta sig ned och dra upp en handlingsplan med ett ur samhället sett helhetsperspektiv. Sluta och gnäll, och sluta medverka till tillfälliga beslut som slår fel därför att helheten avsaknas och är ekonomisk skadligt för den enskilde bussåkaren.. Bussbranschen gladdes över lägre momsnu när statskassan är i kris igen, kommer en ny moms ökning till föreslagna 22 eller 25%, vilken effekt får det på bussbolagen denna gång ?På samhället ? Bussbranschen gläds över att den först höjda fordonsskatten sänktes endast för linjetrafikföretagen samtidigt som dessa konkurrera på helger och veckoslut med sina bussar med bussbolagen som inte kör i linjetrafik eller skoltrafik. Sådant och mycket annat leder till fiffel och ännu mer administration som om den som fanns, inte räckte till.

Shejk Yamani, Saudiarabiens förre oljeminister har sagt att oljeindustrin har 5 år på sig.
Om 30 år tas det inte upp någon mer olja av ekonomisk betydelse som idag.
Shells representant på Ingenjörsvetenskapsakademins vätgasseminarium i Stockholm påpekade att "stenåldern tog inte slut på grund av brist på sten "
Nu lämnar Shell Sverige och förmodligen är det väl Statoil som tar över, vilket återigen visar hur litet Sverige är, den svenska bränsleförbrukningen motsvaras av den i stor Hamburg.

Samhälls sytemen i världen befinner sig förmodligen i den största förvandlingen någonsin, mot ett bättre och miljöanpassat samhälle, med en rasande fart som saknar motstycke. Med Nanotekniken kommer i grunden allt att förändras, ja hela vår tillvaro och tillverkningsindustri om en så där 10 - 40 år vem vet, det går inte att sia längre i termer av år eftersom världen med Internet och IT har förändrat all utveckling till det bättre, till det snabbare. Ett är säkert, Sverige som land skulle göra sig en björntjänst om man tog bort all gammal prestige och se över alla ingångna avtal, samt struntar i lobbygruppernas snäva egenintressen.

Bränslecelltekniken är en första början i en resa till dess att tekniken med Solenergien tar över. Skatter på energi, löser inga miljöproblem utan gör hål i statskassan. Vill man ha en skatt som påverkar utvecklingen till ett miljöanpassat samhälle, skall den vara baserad på avgaser och föroreningar dvs det som kommer ut ur avgasröret. Detta skulle leda till fler uppfinningar och påskynda bort från beroendet av fossila bränslen men då måste berörda myndigheter hänga med och ändra lagarna som idag hämna allt nytänkande.

Var skulle Sverige har varit idag ifall NUTEK skulle lämnat tillstånd i varje stycke inom utvecklingstakten för IT och Internet, WAP m.fl.?
Vari ligger skillnaden till annan teknik eller energi? Annat än makten!

Det finns få länder likt Sverige, där det uppfinns så mycket och där "snillena" måste utvandra istället för att Sverige gör allt för att få dem att stanna. Det borde vara en opolitisk fråga för alla partier att skapa ett klimat där man tillvara tager sina förmågor. Bränslecellen är ett bevis på att något har gått snett.

Om någon känner sig förvirrad av alla dessa politiska turer så är han inte ensam.

Logiken är inte bara helt obegriplig.
Den är obefintlig.


=========================================


6)
Grönköpings Veckoblad testar årets kräftor!

Så blev det än en gång dags för de läckra skaldjuren (h-nkräftorna) att gå till bords! - och därmed också tid för GV:s sekelomspunna provtestarpanel att samlas i små roliga hattar för att fira årets första premiärsug, i dubbelt syfte att vägleda våra vankelmässiga läsekretsar i kräftornas bevingade värld!
Liksom tidigare år bestod panelen denna gång uteslutande av journalister,vilket ju alltid borgar för en hundraprocentig intellektuell och vetenskaplig kraftsamling.
En nyhet för året var dock att produkterna denna gång provades anonymt, för att undvika skadlig textreklam. Detta föreföll desto mer befogat, som samtliga djupfrysningar ställdes gratis till storslaget förfogande av stadens generösa livsmedelshandlare. ”Och”, som en paneldeltagare uttryckte saken, ”man ska ju inte skåda given kräfta i munnen”.
Vid provningstesterna intogo jag och mina sugande vänner också i någon mån sn-ps-r och st-rk-l. Snapsarna voro dock utblandade med hälften vatten, för att ge en hjälpande hand åt den organiserade nykterismen. I konsekvens med detta avkortades även snapsvisornas texter till hälften. Detta ledde å andra sidan till, att vi fingo anledning att sjunga dubbelt så många snapsvisor, vilket i sin tur hade en livgivande inverkan å panelen. Ett gott litet tips för sångkonstens vänner i vårt land!
Inalles provade vi sex olika tillverkningar av kräftorna (djupfrysta), varav dock en visade sig vara otjänlig som människoföda, då den av misstag innehöll en julgransfot. Denna förpackning erhöll följdriktigt panelens lägsta poäng - noll - dock med ett plus för att förpackningen var särskilt lätt att öppna. Slutbetyg således: 0+.
De fem övriga kräftpaketen kommer enbart att redovisas i det kommande numret av Riksupplagan av Grönköpings Veckoblad. Så kära Internät-läsare, ni får ge er till tåls till den 22 augusti. Däremot låter vi er redan nu ta del av några små personliga kommentarer, som alla syfta till att underlätta valet av kräftor.
Exempelvis ansågo två panelmedlemmar att Produkt A var svåröppnad. Någon ansåg vidare att förpackningen innefattade en ljusblå färgton i övre högra hörnet. Sådana stilbrott upptagas icke nådigt! - kräftförpackningar skola vara alltigenom röda. Mycket god.
Om Produkt B anmärktes det, att just ordet ”Kräftor” å förpackningen hade tryckts med en ganska krånglig och svårläst stil. Färgen djupröd, förpackningen svåröppnad.
Produkt C: En kräfta var tyvärr elva millimeter kortare än de andra, vilket orsakade en i grunden täml. onödig diskussion om mänsklig resp.gudomlig rättvisa. Färgen till synes djupröd, och konsistensen ”mättad”. Förpackningen svåröppnad.
Produkt D. Det var vid detta tillfälle en hart när omöjlighet att öppna förpackningen, ända till dess panelen hittade en hushållssax. Nästa år borde en sax medfölja i förpackningen. Färgen djupröd, konsistensen täml. ”idyllisk”.
Produkt E. När man spillde spadet på sina kläder, uppstod lätt missprydande fläckar. Något att tänka å för tillverkaren! Lämplig högröd färg, konsistensen ”sträv”. Svåröppnat.
Dessutom hade kräftorna i denna förpackning hunnit tina, medan panelen ägnat sig åt de föregående produkterna. Något att tänka å för tillverkaren - lägg i mera is!
Därmed har du som konsument fått detaljerad hjälp när det gäller att välja rätt kräftor. Vill du ha mer information hänvisa vi till GV:s lokalupplaga, där vi bl.a. ha gjort ett brett upplagt generaltest av själva dillen.
Smaklig måltid!
Barbro Schönenländer
Grönköpings Veckoblads kulinariska matskribent

7)

Grön Tårta för GRÖNA Bussar

Grattis Strömstad Tanum Buss AB, ni är pionjärer i att miljömärka företaget inom bussbranschen, och jag hoppas innerligt att ni förblir unika. Miljö märkningen är inget annat än ett nytt geschäft för uppfinningsrika konsulter som lurar på branscher ISO normer och när det börja tryta så hoppade man snabbt på Miljöfrågorna.
Varför jag är negativ? Därför att det är humbug, bussen blir inte mera miljövänlig för att man lär sig sortera sopor, papper m.m. Det blir inte renare el eller grönare för den delen för att Arlanda Express kör på grön el som kommer från ett livsfarligt kärnkraftverk i öst, däremot är det humbugg i stora mått.

Ni som funderar att miljömärka era företag – fundera istället kring alla alldagliga frågor och hur ni hantera dessa. Ni kan sedan kalla ert företag för att värna om miljön utan att det kostar en förmögenhet till en konsultbyrå.

Så länge branschen inte kommer fram med kommersiella bränslecellsbussar är det läpparnas bekännelse och ordet miljö missbrukas.

Länsbolagen, BR, SLTF och många fler ljuger år efter år för folket om miljövänliga bussar som inte finns. Varje ny personbil är långt mer miljövänligare än en fullsatt buss, men på detta vill man inte av naturliga skäl lyssna varför samma personer som lovordade Etanol bussar fortsätter lögnen om miljövänliga diesel drivna bussar i brist på annat.

Det finns 3 miljövänliga bussar i Sverige som man inte ville ha, tacka EU för att dom överhud taget rullar i Stockholm och den verklige miljö kämpen Olof Tegström.

=============================================

Med detta önskar jag alla en fortsatt god sommar !
..åså fortsätt skicka information samt uppslag.

Eder tillgivne
Toni Schönfelder

Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58


faxless cash advance faxless cash advance<>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.