Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter Varning Schönfelder nr 3 den 15 januari 2007  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Ledare  
 
Det är miljön alla talar om, en ”förklädd” miljöpartist Andreas Carlgren, miljöminister
 
 
Vår miljöminister Andreas Carlgren fortsätter färden mot en fel utveckling där man tar över den röd gröna sörjans miljöpolitik med att fortsatt satsa på Biogas, Etanol och andra bränslen som ökar Co2 utsläppen om man ser till helheten. Dvs precis tvärtemot vad man påstår sig att vilja åstadkomma. Ebberöds Bank i Alliansen miljövårdstecken.  
 
Hur kan det bli så här?  
 
Alliansen hade chansen att ta tag i miljöfrågan, man missade rejält genom att tillsätta en ”förklädd” miljöpartist vilket centerpartisten Andreas Carlgren som miljöminister visat sig vara. Förvånad är många över hans blindhet var utvecklingen sker, nu senast när Peter Eriksson (mp) i en intervju medgav att man missbedömde Vätgasen som den bärande kraften i struktur omvandlingen där han ursäktade sig med att Etanolen är en övergångslösning och snart är historia. (Denna lilla felbedömning kostar svenska skattebetalarna närmare 300 miljarder kronor förutsatt att det blir stopp på Etanol, Biogas och andra hokuspokus bränslen inom en snar framtid)  
 
TV4 sände "Vätgas Sverige " 10/1 klicka på denna pdf fil  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070115.pdf  
 
 
Nu när politikerna tagit över, börja tjafset om målen, detta är ett bidrag från vår Miljöminister:  
EU-kommissionen gav i dagarna förslag till mål för utsläppsminskning av växthusgaser i EU med 20 procent fram till år 2020. Under förutsättning att en ny internationell överenskommelse kommer på plats strävar EU efter ett mål på 30 procent för industrialiserade länder.  
http://www.regeringen.se/sb/d/8171/a/74761  
 
Det fortsätter med:  
I juni 2006 undertecknade Sverige ett samarbetsavtal med Kalifornien om förnybara drivmedel och energi. Det formaliserade samarbetet lägger grund för svenska miljöteknikföretag att utveckla exporten till Kalifornien.  
http://www.regeringen.se/sb/d/8214/a/74646  
 
Det hade varit sannerligen mycket nyttigt för de folkvalda att besöka svensk Industri på orten och möta folket några dagar för att ta reda på hur mycket vätgas som varje dag släpps ut i luften, en vätgas som förstör ozonskiktet och därmed bidrar med att förstöra moder jord. Samma vätgas som idag släpps rakt ut kan istället omvandlas till bränsle för fordon som därefter släpper ut noll avgaser (noll Co2) och förstörelse processen av ozonskiktet upphör i det närmaste omedelbart.  
 
I stället för en låtsas demokrati hade Sverige snabbt kunna rycka upp till att bli världsledande om det bara hade funnits lite kontakt mellan miljöministern och verkligheten och inte enbart kontakten till LRF och bidrags narkomaner i den svenska industrin.  
 
Hade det funnits bara ett uns av lite kunskap i vad miljöministern sprider så hade man börjat titta på hur man kan skapa olika finansierings modeller för en omställning från fossila bränslen till vätgas och då inte enbart för fordon utan till lokala elverk för bondgårdar, byta ut alla oljepannor, kommuner klara sin egen elenergi utan utsläpp osv.  
 
Hade det varit seriöst mer än politisk svammel så skulle man sätta upp en plan bort från fossila bränslen till vätgasen vilket innebär att minst 2 svenska universitet i konkurrens skulle få uppgiften att utveckla ihop med svensk industri olika tekniker för att ta vara på befintlig vätgas och hur man skapar ny med exempelvis vindkraft som för detta ändamål skulle vara en tillgång utan miljarder som idag flödar i bidrag för en vindkraft el tillverkning som inte fungera eller i vart falla bara delvis.  
 
Med vätgasen skulle Sverige åter få anslutning till världen och då främst Tyskland, USA och Kanada som ligger långt framme. I Tyskland sker en omfattande satsning på att få kommersiell bärkraft med vätgasen från stora projekt ned till småhusen.  
 
Tyska Vattenfall (helägt dotterbolag till svenska vattenfall är med i projekten)  
 
Vätgasen blir en lika omvälvande utveckling i samhället som i början av 1900 talet bort från kol och ångdriften till eldrift. Med vätgasen som redan finns för mobiltelefoner, bärbara datorer och i hundratusentals fordon främst i Kalifornien och i andra delar av USA men även i länder som Kina och Japan skulle svensk industri haft chansen att vara med i att komplettera befintliga fordon till vätgas drift i världen.  
 
Med en makro utvecklat elproduktion med vindkraft – vatten som omvandlas till vätgas skulle SIDA göra mer nytta än någonsin genom att förse Afrika med små mobila enheter där byarna får energi utan att det kostar något. Energi för att pumpa upp vatten och förse hushållen med ström.  
 
Istället satsa vi ensamma i Sverige på Etanol som ökar Co2 utsläppen och kalla detta för miljöbränsle i ett land med åsiktsdiktat där LRF bestämmer tillsammans med Vattenfall vad som är rätt och fel.  
 
När Ford chefen i USA berömde SAAB personbilar för sin Etanol bil var det från ett helt annorlunda utgångsläge än den man torgför i Sverige. I USA använder man majs som omvandlas till Etanol. I USA finns det en stor överproduktion av majs och andra grödor som blandas (15%) för att bli E85 bränsle, alltjämt ett fossilt bränsle som släpper Co2 vilket man ville och måste komma ifrån.  
 
Man undra om vår nya miljöminister reste med skygglappar för ögonen till Kanada och USA samt Kalifornien eftersom inte ett ord nämns om IPHE avtalet, Hydrogen Highway där Kalifornien är världsledande vilket gav Schwarzenegger (republikan) en betryggande seger i delstatsvalet 2006 när andra delstater förlorade kraftigt till demokraterna.  
 
Om vi går ned till makro nivån och vår egen värld skulle, om vi hade ett kraftfullt förbund i Bussbranschen BR satt upp en ”road map” för hur den svenska bussbranschen skulle kunna bidra genom att samtliga lokal bussar rustas om för vätgas drift och snart med bränslecelldrift, tagit fram en kostnadskalkyl och drivit fram skattelättnader där man får spara pengar i en fond för rustning av hela vagnparken. Så snart det finns en tillfredställande utbud av vätgas skulle samtliga turistbussar förändras. Men vårt kära BR babbla, läs: http://www.bussbranschen.se/Miljo-kvalitet/miljo-kvalitet.php ett svammel i klass med regeringen, väl anpassad där ingen i den politiska nomenklaturan får uppstötning.  
Däremot ett fint dokument när man saknar varje form av visioner.  
 
Vem skall få den svenska regeringen att vakna till? Börja med att skicka hem Carlgren varje dag är en förlorad dag.  
Svenska politiker snackar strunt och handlar därefter, tyvärr.  
 

 
 
Miljö  
 
1)  
 
Utsläppsrätter en eftergift åt politiska krafter!  
Läs hela artikeln på denna länk:
 
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=2&ID=4685  
 
Flygtorgets stundom "hetlevrade" debattör Toni Schönfelder ställer sig inte alls bakom EU-förslaget om att flyget ska inkluderas i handeln med utsläppsrätter (Flygtorget @irmail 20 december) - vilket med all önskvärd tydlighet framgår av hans inlägg här nedan.  
 
Inom EU finns en gormande grupp gröna som äger debatten om klimatförändringar. Dessas tongångar göder skapandet av, ur energisynpunkt, värdelösa vindkraftverk som enbart fungerar med jättelika skattesubventioner.  
 

 
 
2)  
 
DELL dator tillverkare plantera träd
 
 
I ett tal på en elektronikmässa i Las Vegas uppmanade Michael S. Dell elektronikindustrin att stöjda trädplantering. Han ser det som ett sätt för industrin att betala tillbaka en del av den effekt som deras energislukande produkter har på miljön. Det skriver New York Times.  
 
Dell ska dra igång ett program som heter ”Plantera ett träd åt mig” där de kommer be konsumenter att skänka två dollar för varje laptop, och sex dollar för varje PC de köper. Pengarna ska gå till två ideella fonder – Conservation Fund och Carbon Fund – som förespråkar olika sätt att minska koldioxidutsläpp och köper och planterar träd.  
 
Jag uppmanar alla PC-tillverkare i industrin att gå med oss. Det här är ett bättre sätt än begränsningar och regleringar från regeringen, sade Micheal S. Dell i sitt tal.  
 
Dell tänker själv täcka de administrativa kostnader som deras program kommer att ha.  
 
Konsumenter i USA kommer få möjligheten att donera pengar när de beställer en PC från Dell. I april ska det bli möjligt för konsumenter utanför USA att göra detsamma.  
 
Dell erbjuder också sina kunder möjligheten att gratis få lämna sina datorer till återvinning. Företaget hoppas att de år 2009 ska ha fått tillbaka 125 miljoner kilo datorer.  
 

 
 
3)  
 
Världens rikaste moguler satsa på miljön
 
 
Detta är några välkända namn bland flera hundra andra miljardärer i USA som alla var för sig eller i olika samarbeten satsar på miljön.  
 
Bill Gates, http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates  
Ted Turner, http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner  
Donald Trumph http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump  
 
Ted Turner som exempel har tillsammans med vänner förvärvad I USA områden som motsvara till ytan närmare halva Sverige där man värnar om miljön, ingen okontrollerad avverkning, nya planteringar och återinplantering av växter och djurarter.  
 
Sir Richard Branson http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson  
 
Har tillsammans med amerikanska vänner startat vätgastillverkning som tas från Industrier som släpper ut vätgasen rakt i luften (liksom i Sverige) Med skillnaden att det blir en affär för både industrin som nu får betalt för sitt utsläpp, ozonskiktet som belastas mindre och entreprenörerna kommer mycket snart tjänar pengar på utsläppen, konsumenterna får en energi till låg kostnad producerad på hemorten.  
 
Man utvecklar också ett förfarande som skall ta tillvara metangaserna från gödselhögarna hos bönderna som därmed skall kunna tillverka egen el för hemma bruk.  
 
I Sverige satsar vi med enorma skatte subventioner Etanol, låter 16000 tunnor med Quicksilver rosta utanför Sundsvall bukten där hälften av alla tunnor är tillräcklig för att döda allt levande väsen  
i Östersjön. Svensk Lantbruk (LRF) förorsakar den största och mest allvarliga nedsmutsningen med gifter som är förbjudna i andra EU länder av våra åkrar, åar, sjöar, sjö systemen, floder varför Östersjön och Nordsjön täcks till stora delar med giftiga gröna alger för vilka vi i Sverige är ensam ansvariga för.  
 
Det är samma miljöminister som har totala ansvaret som skall tala om för resten av världen hur man skall driva miljöfrågor, Carlgren drar ett löjets skimmer över regeringen och Sverige.  
 
Läs också:  
ENERGY AND CLIMATE IN THE COMMISSION PLANS  
On 10 January the European Commission published its long awaited comprehensive package of measures to establish a new Energy Policy for Europe.  
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm  
 

 
 
Samhälle  
 
4)  
 
Det går bra för Sverige! Ändå ökade den svenska statskulden med 29 miljarder under 2006!
 
 
Den totala svenska statsskulden ökade med 29,2 miljarder svenska kronor mellan november och december 2006. Den totala svenska statsskulden uppgick under december månad till 1270,0 miljarder kronor enligt Riksgäldskontorets decembersiffror.  
 
http://www.ekonomifakta.se/sv/standalone/Indikatorer/Den_svenska_statsskulden  
 
Den nominella skulden uppgick under december till 786,7 miljarder svenska kronor vilket är 30,3 miljarder kronor mer än föregående månad.  
 
Skulden i statsskuldsväxlar minskade med 14,4 miljarder svenska kronor mellan november och december och uppgår till 254,7 miljarder.  
 
Den inflationslänkade reala skulden ökade med 1,3 miljarder kronor från november till december och uppgår nu till 217,3 miljarder kronor.  
 
Statsskulden i utländsk valuta uppgick under december till 266,0 miljarder. Det är 2,4 miljard mindre än i november månad.  
 
Av den sammanlagda skulden på 1270,0 miljarder är 21,0 procent skuld i utländsk valuta, 17,1 procent är real skuld i svenska kronor och 61,9 procent är nominell skuld i svenska kronor. Observera att dessa decembersiffror är preliminära och kan komma att ändras i och med Riksgäldskontorets årsbokslut för 2006.  
 

 
 
5)  
 
Poliser och domstolar sviker rättsväsendet  
 
Toni kommentar:  
Förlåt, men var fanns ni alla som torgför något som funnits som en svulst i det svenska samhället under lång tid? Är det nya politiska klimatet ansvar till att ni kryper fram ur era hålor?
 
 
Jämo Claes Borgström om oskyldigt dömda interner: Domar-, åklagar- och poliskårerna borde erkänna att problemet faktiskt existerar.  
 
Efter 20 år som brottmålsadvokat delar jag justitiekansler Göran Lambertz uppfattning att vissa poliser ljuger, att åklagare ibland inte är objektiva och att det sitter oskyldiga i svenska fängelser till följd av förslappad bevisprövning i domstolar. De flesta jurister vet precis vad diskussionen handlar om. Men i stället väljer de att försöka tysta ner saken för att inte riskera att solka ner yrkeskårens renommé, skriver jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.  
 
ETT AV DE mest besökta seminarierna på Nordiska Juristmötet i Reykjavik i augusti 2005 hölls av justitiekanslern Göran Lambertz under rubriken "Rättshaverister - problem eller utmaning?". Anförandet var inte utpräglat "juridiskt" utan i stället en engagerad och empatisk betraktelse över hur det kommer sig att människor ibland får hela sitt liv dominerat av upplevelsen av att ha blivit felaktigt och orättvist behandlade av rättsväsendet.  
 
Sorlet i kön till föreläsningssalen, som fick bytas ut på grund av det oväntat stora intresset, gav intrycket att många av Nordens högsta jurister kittlades av att Sveriges justitiekansler valt att ägna sitt anförande åt en grupp av människor som delar av juristkåren ofta antingen skrattar åt eller avfärdar som utom räckhåll för intellektuell argumentation.  
 
Många fick sig dock förhoppningsvis en tankeställare när det gäller det ansvar som rättsväsendets enskilda aktörer har för uppkomsten av så kallade rättshaverister.  
 
Lambertz har fortsatt att utmana, senast i debatten om bristerna inom den svenska rättsskipningen. Han slår två flugor i en smäll eftersom han bryter mot den traditionella synen på hur jurister respektive ämbetsmän skall uppföra sig.  
 
Efter 20 år som brottmålsadvokat delar jag, liksom alla andra med längre erfarenhet av brottmålsprocessen, Lambertz uppfattning att vissa poliser har en osund kåranda som kan föranleda att de ljuger i domstol, att åklagarna ibland inte upprätthåller kravet på objektivitet, att det sitter oskyldiga i svenska fängelser och att det kan bero på att domstolarnas bevisprövning ibland förslappas.  
 
Åsikterna om problemets omfattning går isär men knappast om dess existens. Som Lambertz påpekar är brister inom rättsskipningen mycket allvarliga och det gäller oavsett omfattning.
 
 
Enskilda advokater, som under åren uttryckt denna uppfattning, har avfärdats med att de är ute i egen sak och/eller är manipulerade av sina klienter.  
 
Enskilda poliser, som vet att de har kollegor som ljuger i domstol, har på grund av en mycket stark kåranda sällan förmått berätta om detta offentligt.  
 
OBJEKTIVA ÅKLAGARE liksom domare som upprätthåller de höga beviskrav som skall gälla i all straffrättsskipning är tveklöst i majoritet men de har sällan möjlighet att själva iaktta hur vissa av deras kollegor bryter mot de principer som ett rättssamhälle vilar på. I rättegången i första instans deltar nämligen med få undantag endast en juristdomare och en åklagare.  
 
Advokater däremot får så småningom personlig erfarenhet av att vissa domare och åklagare inte uppfyller de krav rättegångsbalken ställer på dem liksom också hur en del av deras advokatkollegor sviker sina klienter.  
 
Lambertz har kritiserats för att ha engagerat sig i rättssäkerhetsfrågor "på fel sätt". Han har gjort "svepande" uttalanden, vilket skulle ha fått till följd att alla domare, åklagare och poliser känner sig utpekade.  
 
Jag känner igen den typen av kritik från det område där jag för närvarande är verksam. När det allvarliga samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor påtalas kommer omedelbart reaktioner från arga män som känner sig personligen utpekade som våldsverkare trots att de, som de intygar, aldrig burit hand på en kvinna. Sådana svepande uttalanden skuldbelägger alla män, hävdar de.  
 
Konsekvensen av detta förhållningssätt blir att det inte går att påtala strukturella samhällsproblem, systemfel, om man inte samtidigt redovisar samtliga enskilda fall där övergrepp eller misstag skett. Inte ens exempel på enskilda fall räcker eftersom det ju bland alla icke namngivna återfinns ytterligare syndare.  
 
I en artikel av Lambertz i SvD (28/12 -06) finns en nyckelreplik: "Jag har valt att uttala min övertygelse när jag bedömt mig ha tillräckliga belägg för den." Det är märkligt och nedslående att detta justitiekanslerns val väckt så mycket motstånd hos så många jurister. Inte minst den gruppen, som har så få representanter som deltar i den offentliga debatten, borde applådera JK: s hållning.  
 
I en artikel på DN Debatt(20/12 -06) ondgör sig två juristprofessorer och en före detta ledamot av Högsta domstolen över att varken brottsoffer, deras närmaste, dömda personer, åklagare eller domare "har möjlighet att försvara sig mot JK:s rallarsvingar. Deras rättssäkerhet är allvarligt skadad." Uttalandet är egendomligt. Hur rättssäkerheten skulle skadas för dem som avtjänar straff för brott de begått är svårt att förstå. Rättssäkerheten för de oskyldiga sattes väl ur spel när de dömdes och inte genom att JK påpekar att de finns.  
 
VAD GÄLLER brottsoffer och deras anhöriga så ingår i deras rättstrygghet bland annat att samhället klarar upp brott och straffar förövaren. Målsäganden har knappast någon glädje av att fel person döms för det brott hon utsatts för. Och att ömma för åklagare och domare i allmänhet när JK pekar på problemet med att det finns oskyldigt dömda i svenska fängelser är att inte kunna urskilja nivåerna när det gäller det lidande "människor av kött och blod" kan utsättas för. Den som invänder att det inte kan vara fråga om många felaktigt dömda i svenska fängelser får upplysa om vilken siffra som är acceptabel.  
 
I själva verket har Göran Lambertz visat prov på självständighet och ett ansvarstagande för sitt mandat som JK genom att initiera en offentlig diskussion som ett rättssamhälle inte kan vara utan men som under hela min aktiva tid som jurist huvudsakligen har hållits i mer eller mindre slutna sällskap av advokater, domare, åklagare och poliser.  
 
Det är svårt att tänka sig att alla jurister inom rättsskipningsområdet anser sig vara personligen smutskastade. De flesta vet precis vad diskussionen handlar om. Det vore därför bra om de goda representanterna för domar- åklagar- och poliskåren i stället för att bekymra sig om sitt eget renommé tog till orda, bekräftade problemets existens och gav ett bidrag till hur rättssäkerheten skall stärkas.  
 
CLAES BORGSTRÖM
 
 

 
 
6)  
 
Av Lars Nilsson, bättre ungefär rätt än exakt fel  
 
Hata amerikaner OK i Sverige?  
En amerikansk medborgare blev i Karlshamn nekad vård av en palestinsk läkare. Svenska medier tiger. Förmodligen för man tycker den här diskrimineringen är helt i sin ordning.
 
 
Valery Johansson, som bor i en liten stad utanför Nashville, Tennessee, var i Sverige för att fira Jul med sin mans familj. På Juldagen fick hon halsproblem och uppsökte sjukhuset i Karlshamn.  
 
Den palestinska läkaren vägrade att ens undersöka henne (trots förskottsbetalning på 820 kr) med motiveringen att denne inte tålde amerikaner. Kanske är det så, att svensk integration betyder att palestinier i Sverige, fritt kan vägra utföra det arbete man enligt svensk lag skall utföra? Åtminstone om det gäller amerikanska medborgare. Eller gäller det fler nationaliteter?  
 
Fallet är anmält till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Frågan är om den här läkaren får sin svenska läkarlegitimation indragen.  
 
Själv tror jag inte det. Det kommer i så fall att innebära fritt fram för ytterligare galenskaper. Man kan tänka sig att en läkare som sympatiserar med Sverigedemokraterna nekar vård åt invandrare och att en kommunistisk läkare kan vägra vård åt en patient som bor i Djursholm eller att en judisk läkare kan vägra ge vård åt en muslim.  
 
Dessvärre tror jag, att i just fallet med den amerikanska damen, anser nog inte bara många inom media, utan även en del andra, att det är helt OK för en palestinier att diskriminera en amerikansk medborgare i Sverige. Men man kanske skulle fundera på konsekvenserna. Eller är det för mycket begärt?  
Källa:  
 
http://www.thelocal.se/5932.html  
 

 
 
7)  
 
Av Lars Nilsson, bättre ungefär rätt än exakt fel  
 
Mona Sahlin - alliansens bäste vän  
När sista avsnittet visas i realitysåpan "Hitta ny ordförande för (s)", talar mycket för att Sahlin står som vinnare. Det kan vara garanten för alliansens andra mandatperiod.  
I brist på
bröd får man äta limpa, har någon sagt. Och det är väl vad (s) nu kommer att få göra. Alla kandidater som är kapabla nog att försöka sig på en förnyelse av partiets politik och därmed kan utgöra ett hot mot alliansen, har avböjt, och kvar står Mona Sahlin, vars enda tillgång är hon suttit i regeringen under lång tid samt visat en verbal skicklighet när det gällt att försvara sin egen omdömeslöshet. Till vad som hos vissa, också anses vara en tillgång, skall läggas att hon är kvinna och lågutbildad.  
 
Konkurrensen bland toppolitiker som visat dåligt omdöme under åren är förvisso stenhård. Alliansens två ministrar som fick en rekordkort karriär skall inte förglömmas, men frågan är om inte Mona Sahlin helt ohotad intar ledartröjan. Särskilt i klassen "Jag sket i fläkten men vägrar ta lärdom".  
 
Här några exempel, som inte på något sätt gör anspråk på att vara en fullständig misslyckandestatistik, och då bortser jag från svart dagmamma (1990) och en obetald tv-licens (1993), som åtminstone jag tycker är petitesser. Även från hennes med buller och bång startade utredning om minskad byråkrati, vars resultat aldrig någon hört talas om, bortses helt ifrån.  
 
Faktum är att jag aldrig träffat någon som kan erinra sig något bestående regeringsbeslut som Mona Sahlins initierat. Däremot saknas inte ett otal initiativ om utredningar som slutat i: ja ingenting.  
 
Maj 1993:  
Familjen Sahlin får körförbud på den obesiktigade familjebilen. Trots det registreras två felparkeringar på bilen.  
 
Oktober 1995:  
Avslöjas att Sahlin, som då var vice statsminister, köpt varor, hyrt bilar för eget bruk samt tagit ut tiotusentals kr i kontanter med det kontokort hon hade tillgång till i tjänsten. Sahlin påstod att anledningen till att hon inte hade påtalat sitt missbruk av kontokortet, samt att kostnaderna inte dragits från hennes lön, var oklara rutiner vid statsrådsberedningen. Sahlin förklarar kortanvändandet med att "jag tog ut ett förskott på lönen, och det kan väl de flesta göra."  
 
Sahlin tar "time out" och åker med hjälp av kungens svåger till Mauritius (som hon först tror ligger i Västindien) tillsammans med familjen, en assistent och två livvakter. Kostnaderna för assistenten och livvakterna blev skyhöga för skattebetalarna.  
 
1997:  
Sahlin startar bolag. Tar första året ut 1,1 miljoner i lön och har "externa kostnader" på 350,000 kr. Bolaget går med förlust första året. Många misstänkte att Sahlins tidigare egenhändigt myntade uttryck "Det är häftigt att betala skatt" bara gäller andra och inte henne.  
 
November 1999:  
32 obetalda parkeringsböter har gått till kronofogden. Regeringskansliet ordnar parkeringsplats åt henne. Samma år går Sahlins bolag, inte helt oväntat i konkurs, med då är Sahlin redan biträdande näringsminister och regeringens småföretagarexpert.  
 
Augusti 2000:  
Drygt 30,000 kronor i restskatt betalas inte in i tid. Ärendet hinner gå till kronofogden innan pengarna betalas in.  
 
Januari 2002:  
TT granskar kronofogdens register. Mona Sahlin har under 2001 haft två obetalda räkningar som gått till kronofogden. Senare visar det sig att hennes bil är belagd med körförbud - den är obesiktigad och fordonsskatten är inte betald.  
 
Sahlin har dock varit mästerlig när det gäller att försvara sina omdömeslösheter. Uttag för tiotusentals kr på statens kontokort förklarades i en direktsänd presskonferens, av en förnärmad Sahlin, endast vara inköp av två Toblerone, blöjor och cigaretter. Många tror på det än idag.  
 
Inom LO sägs dock motståndet mot Sahlin vara stort. Det var det redan vid förra ordförandevalet. Vad beror det på? Hennes omdömeslöshet kanske? Nejdå, det är helt andra orsaker. Det beror på att Sahlin en gång under sin tid som arbetsmarknadsminister i Ingvar Carlssons regering i början på 90-talet fick försvara ett krispaket med strejkstopp. Regeln om att skjuta budbäraren lever kvar i högönsklig välmåga inom LO där Carlsson istället nu framställs som en äldre klok statsman på vänsterkanten medan Sahlin närmast är ett högerspöke.  
 
Som sagt, för alliansen ser det ljust ut om Mona Sahlin blir ordförande för (s), men för det politiska livet i Sverige som helhet kommer det att mörkna betydligt.  
 

 
 
8)  
 
Institutet Skatter & Rättssäkerhet
 
 
Är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare.  
 
http://www.isr.org.se  
 

 
 
Turism  
 
9)  
 
VisitSweden (fd Sveriges Turistråd) ny katalog 2007
 
 
Citat:  
Det är av stor vikt att vi kommunicerar turistlandet Sverige och svenska turistprodukter på ett attraktivt och intresseväckande sätt.  
 
De nationella Sverigekatalogerna för VisitSwedens prioriterade marknader samt andra produktioner finner du under broschyrbeställningssidan på visitsweden.com.  
VisitSweden bistår gärna med broschyrer men av kostnadsmässiga skäl måste vi fakturera er för fraktkostnaden av broschyren.  
Om du önskar beställa ber vi dig skicka ett mail till mailto:reception@visitsweden.com, ange önskat antal broschyrer, kontaktperson samt leverans- och faktureringsadress. Vi behöver också ett godkännande att vi kan fakturera er för frakten.
 
 
Hallå alla turistansvariga i Sveriges avlånga land, kan ni inte skramla ihop några tiotusen kronor så att Världens intressenter av Sverige får råd att skicka efter en broschyr?  
 
Hallå bolaget svensk Turism AB borde ni inte gå in och bidra med till den fattiga statliga organisationen VisitSweden som inte har porto pengar?  
 
Är det inte ett bedrägeri mot alla medfinansiärer som satsat pengar i broschyren som nu ligger på nåt lager?  
Är detta inte ett bedrägeri mot skattebetalarna som ytterst betalt broschyren för att den skall komma omvärlden tillhanda?  
 
Vem tar tag i detta katastrofala gäng allt från ordförande till VD som hantera VisitSweden?  
 
Samtidigt som Sverige inte har råd att skicka ut svensk Turistinformation lägger en annan avdelning på VisitSweden ned Produktdata basen där världens intressenter kunde hämta via Internet olika informationer från regeionerna.  
 
Det är under ledning av Margareta Björnberg & Co som genomfört detta.  
Samtidigt som man lagt ned sidan med Produktdata är samma sida  
LÖSENORD-SKYDDAD en märklig upplysning.  
 
http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____55032.aspx  
 
Var finns kontrollverksamheten av VisitSweden och alla andra turist verksamheter som får leka med skattebetalarnas pengar?  
 

 
 
10)  
 
Fortsatt turistboom under november
 
 
Kommersiella gästnätter +8,4 % och i rumsförsäljning affärs-turismen + 8,8 %, konferenser +8,3 % och privatturismen + 7,6 %  
 
Sverigeturismen slår alla tidigare rekord i år. Den starka konjunkturen drar upp affärsresandet och den vackra sommaren gav nytt campingrekord. Under november ökade gästnätterna enligt färska siffror från Nutek/SCB på hotell, stugbyar och vandrarhem med +8,4 %. Det innebär att tillväxten tilltagit under hösten. Till och med november ligger ökningen på +5,8 %.  
 
Hemmamarknaden + 8,9 % eller +141.000 gästnätter (ackumulerat +7,1 %) fortsätter att vara starkare än utlandsmarknaden + 6,4 % (+24.000 gästnätter), även den senare nu äntligen börjat öka mer distinkt (ackumulerat + 3,4 %).  
 
Hotellen ökar allt kraftfullare, nu med +7,5 % eller +133.000 gästnätter (ackumulerat 5,8 %). Men starkast utveckling har stugbyarna som ökade med hela +22,6 % + 14.000 (+8,0 %) och vandrarhemmen med mycket höga + 15,7 % + 17.000 gästnätter (+7,7 %).  
 
Affärsresandet fortsatte att öka mest av hotellens huvudsegment, +8,8 % under november och ackumulerat + 8,2 %. Både konferensresandet och privatresandet ökade också starkt, med +8,3 % respektive med +7,6 %. Efter november ligger affärsresandet på + 8,2 % medan privatresandet till hotellen ligger på +2,2 %. Samma utveckling finner vi i omvärlden.  
 
Hotellens intäkter per rum RevPAR ökade med +9,7 % (ackumulerat +8,3 %) efter att rumsförsäljningen ökat med +7,5 % (+5,8 %), rumsbeläggningen ökat med +2,8 %-enheter (2,0 %-enheter), priserna höjts med +3,8 % (+3,9 %) och totalintäkterna ökat med +11,5 % (+9,6 %).  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
Storebror ser dig och hör dig  
 
11 a). Sträck på dig så lurar du storebror!  
Den nya generationens övervakningskameror kommer att automatidentifiera fotgängare genom att kombinera automatisk ansiktsigenkänning med gångstilsanalys och längdmätning. Det hävdar i alla fall forskare vid University of Maryland, som utveckat en programvara som sägs vara ett genombrott i forskningen kring smarta övervakningskameror.
 
 
Ett växande problem i övervakningsbranschen är att det är så personalkrävande att titta på bilderna från de övervakningskameror som snabbt ökar i antal. Därför läggs det i forskningsvärlden stor möda på att utveckla programvaror som sköter tittandet. Dessa ska både tolka vad som händer på trottoaren och identifiera människor - helt automatiskt. Låt oss kalla det automatiska ögon.  
 
Vi har vant oss vid att system för ansiktsigenkänning lanseras av olika tillverkare och börjar testas runtom i världen. Det nya, och intressanta, med programvaran från University of Maryland är gångigenkänningen (att identifiera människor via deras gångstil) och längdigenkänningen (att låta övervakningskameror beräkna förbipasserande människors kroppslängd). Genom att komplettera ansiktsigenkänning med dessa båda teknologier torde precisionen i identifieringsprocessen kunna förbättras väsentligt. Det är i alla fall tanken.  
 
"När en persons lemmar är obelastade är gångrörelserna symmetriska. Vid en grafisk representation bildar dessa rörelser ett vridet spiralmönster som liknar en åtta, en så kallad dubbel spiralsignatur. [...] Denna är något olika hos varje individ", skriver University of Maryland i ett pressmeddelande. Man kallar gångmönstret "human gait DNA" ("mänsklig gångstils-DNA").  
 
Den ideala avläsningsvinkeln är rakt från sidan, eftersom kameran då ser den gående i profil. Emellertid har forskarlaget utvecklat matematiska algoritmer som i viss utsträckning kan korrigera gångmönstret så att andra avläsningsvinklar fungerar.  
 
Den nyutvecklade programvaran kan också automatiskt upptäcka om en person bär ett paket eller något annat assymmetriskt, såsom en pistol tejpad på ena låret, eftersom det stör symmetrin i gången. Detta ska kunna avslöja självmordsbombare som promenerar längs en gata. Symmetriskt placerade föremål kan dock inte upptäckas.  
 
En annan svaghet med programvaran som universitetet pekar ut är att "personer medvetet kan försöka gå på ett okarakteristiskt sätt för att försöka lura systemet och undvika upptäckt". Vi får hoppas att terroristerna inte har tittat på sketchen "Ministry of silly walks" ("Ministeriet för udda gångsstilar") med John Cleese i Monthy Pyton. Eller att de kommer på idén att sträcka på sig för att lura längdigenkänningen.  
 
Ledare för forskningsteamet på University of Maryland är professor Rama Chellappa. Han är också medförfattare till en bok om ansiktsigenkänning, gångigenkänning och aktivitetsigenkänning, "Recognition of Humans and Their Activities Using Video", som du kan köpa på Amazon (länk nedan). Du finner också en länk till en lista på vetenskapliga publikationer om gångigenkänning.  
 
Länkar:  
Artikel: http://www.newswise.com/articles/view/525865/  
Bok: http://www.amazon.com/gp/product/1598290061  
Vetenskapliga publikationer om gångigenkänning: http://www.cs.uky.edu/~amit/publications.html  
 
11b)  
Snokande skor och hotellgäster med RFID-armband  
Skor från Nike får radiosändare
 
 
Sportskotillverkaren Nike har lanserat en smart sko, Nike+, som trådlöst skickar data som kan tas emot av en iPod (en digital musikspelare). Skon innehåller en aktiv krets av typ RFID (en liten radiosändare). Signalen från RFID-kretsen tas emot av en mottagare som pluggats in i musikspelaren. Sedan kan användaren få information om exempelvis tillryggalagd sträcka och mängd förbrukade kalorier  
 
Nu har emellertid forskare vid University of Washington visat att Nike+ kan missbrukas av exempelvis "stalkers" (förföljare) för att hålla reda på en persons förflyttningar. En sådan här RFID-sko sänder nämligen ständigt ut ett unikt identifieringsnummer som kan snappas upp av obehöriga på upp till 20 meters avstånd. Numret kan lätt knytas till en viss person av en nyfiken obehörig.  
 
Forskarna har i demonstrationssyfte utvecklat en webbapplikation som på en kartsajt visar den övervakade personens förflyttningar i realtid. De har också utvecklat en applikation som skickar ett SMS till stalkern varje gång den övervakade personen förflyttar sig. Nedan finns länkar till en nyhetsartikel, till forskarnas rapport, till leverantörens sajt samt till allmän bakgrundsinformation om RFID.  
 
http://news.com.com/NikeiPod+raises+RFID+privacy+concerns/2100-1029_3-6143606.html  
http://www.cs.washington.edu/research/systems/nikeipod/tracker-paper.pdf  
http://www.nike.com/nikeplus  
Bakgrundsinfo om RFID i Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid  
 
11c)  
Hotellgäster får radiosändare runt handleden
 
 
Ett så kallat resort-hotell i USA, Great Wolf Lodge i delstaten Ohio, ska införa RFID-armband för alla gäster. Armbandet innehåller en radiosändare som både bildligt och bokstavligt talat ska öppna alla dörrar under hotellvistelsen Exempel: Rumsdörren låses upp automatiskt när gästen närmar sig, inköp kan göras genom att hålla fram armen och poletter till spelautomater kan köpas i särskilda automater med armen. Detta fungerar även vid bad i hotellets vattenland. Det hela fungerar genom att RFID-kretsen ständigt sänder ut en radiosignal med ett unikt identifieringsnummer. Leverantör av armband och RFID-läsare är företaget Precision Dynamics.  
 
Kommentar: Man kan konstatera att rent tekniskt får hotellet utomordenliga möjligheter att via de olika RFID-läsarna i sina lokaler följa och lagra varje gästs rörelser och aktiviteter, om de så önskar. (Se även notisen ovan om RFID-stalking)  
 
Artikel 1: http://www.contactlessnews.com/news/2006/12/07/ohio-lodge-installs-precision-dynamics-rfid-wristband-system-to-provide-added-guest-convenience-and-service/  
Artikel 2: http://www.engadget.com/2006/12/12/ohio-hotel-to-implement-rfid-room-key-wriststraps/  
Leverantören: http://www.pdcorp.com  
 
11d)  
Osynlig brandvägg för människokroppar skyddar mot RFID-spionage
 
 
Några holländska forskare har utvecklat prototypen till en apparat som möjliggör vad de kallar integritetsadministration i en kommande värld de förutser som är full av RFID-tillämpningar. Apparaten spärrar selektivt RFID-läsning i närmiljön, vilket ger dess bärare makten att själv bestämma när hon vill få sig själv och sina RFID-försedda tillhörigheter avlästa av antenner.  
 
Video, hög bandbredd: http://www.rfidguardian.org/videos/rfid-guardian-1000.wmv  
Video, låg bandbredd: http://www.rfidguardian.org/videos/rfid-guardian-0250.wmv  
Akademisk avhandling: http://www.cs.vu.nl/~melanie/rfid_guardian/papers/lisa.06.pdf  
Projektsajt: http://www.rfidguardian.org/  
 

 
 
12)  
 
Överåklagaren Christer van der Kwast har inlett en förutredning av utrikesminister Carl Bildts optionsersättning i Vostok Nafta.
 
….att Alliansen nu på alla sätt försöker bryta de helautomatiska egna återvalssystem som Socialdemokraterna byggt in i landet, så att vi kan återuprättra demokrati i detta land.  
 
Jag minns ett par fall för inte så länge sedan. Det ena fallet är att ingen förundersökning påbörjades över Pagrotskis förmögenhet i svenska industriaktier under hans tid som näringsminister. Det andra är att Göran Persson gav Linköpings Högskola universitetsrättigheter dvs. mycket mer pengar och högsta status. Den socialdemokratiska ledningen på det nya universitetet gladdes åt saken gjorde Persson till Hedersdoktor med egen hatt. Högskolan uttryckte sig därefter i mut- och bestickningsfrågan på ett så pass tydligt sätt att Institutet mot Mutor anmälde saken till Överåklagarämbetet.  
 
Ärendet lades på van der Kwasts bord. Denne är tillsatt av Socialdemokraternas högsta ledning. Persson blev intervjuad och leende i TV-rutan sade han att han vill avvakta Överåklagarens beslut innan han kommenterar. Van der Kwast beslutade att inte gå på Institutet mot Mutors linje och lade ned ärendet. Med tanke på det starka politiska tryck som Socialdemokraternas högsta ledning nu sätter på frågan ifall Bildts Vostok-affär är en muta eller eller ej så blir van der Kwasts beslut mycket, mycket intressant. Varför detta frågar sig någon kanske? Ja, det kan ju vederbörande fundera lite extra på. I övrigt skall ej förglömmas att Alliansen nu på alla sätt försöker bryta de helautomatiska egna återvalssystem som Socialdemokraterna byggt in i landet, så att vi kan återuprättra demokrati i detta land.  
 
Toni kommentar: kusligt när man hör soffolket på morgon TV med klara uppfattningar utan ett uns av kunskap hur det fungera i Ryssland. Det är kusligt när en rad personer från olika finansbolag, skattejurister uttala sig utan motsvarande kunskap om Ryssland och affärs praxis.  
Det är kusligt när en dålig påläst TV4 journalist driver en vendetta och får en hel redaktion att följa strömmen, det är kusligt när man glömmer att tala om att Bildt måste betala 60% skatt i Sverige för inkomster han får i annat land.  
När sedan överklagaren avskriver ärendet så tar media upp en ny vinkling, Bildt är arrogant! Suck, vilken nivå på svenska journalister.  
 
Det är onekligen en bit kvar för Sverige att återvända till en demokratisk stat, med en oberoende rapportering baserat på fakta.
 
 

 
 
13)  
 
IT-entreprenör krävs på 200 miljoner i skatt
 
 
Skatteverket kräver IT-entreprenören Tom  
Bryant-Meisner på över 200 miljoner i skatt. Verket anser sig ha knutit honom till ett skatte-paradisbolag där en del av miljardvinsten från försäljningen av IT-bolaget Qeyton hamnade.  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=603601&previousRenderType=1  
 
Tom Bryant-Meisner byggde under IT-yran upp ett teknikimperium med bolag som Utfors, Time space radio och A brand new world. Som mest värderades företagen till omkring 50 miljarder under våren 2000.  
 
TOM BRYANT-MEISNER beskrivs som en av dem som klev av i tid före kraschen och som gjorde sig en förmögenhet på flera hundra miljoner kronor.  
 
År 2000 kröntes ansträngningarna när nätverksföretaget Qeyton såldes till amerikanska jätten Cisco för 7,3 miljarder kronor.  
 
Bryant-Meisner var storägare i bolaget, och enligt Skatteverket - som granskat vart inkomsterna från försäljningen tog vägen - blev hans del av kakan ungefär 500 miljoner kronor.  
 
ENLIGT VERKET HAR han undanhållit reavinstskatt på det beloppet. Det är framför allt de pengarna som han nu krävs på i ett beslut om en upptaxering på 458 miljoner för inkomståret 2000.  
 
Eftersom han gjorde stora förluster två år senare landar nettot för de tre år, 2000-2002, som ingår i upptaxeringen, på 347 miljoner kronor i reavinster. På den vinsten kräver Skatteverket nu omkring 220 miljoner i skatter, straffavgifter och räntor.  
 
Jag kommer att överklaga det beslutet, säger Tom Bryant-Meisner, som i övrigt inte vill kommentera uppgifterna.  
 
Skatteverket har kartlagt Tom Bryant-Meisners skatteupplägg bland annat genom att med tvångsåtgärder lägga beslag på hans skattekonsults datorer och "spegla", kopiera, hårddiskarna.  
 
I DEM HAR man funnit ett stort antal dokument som enligt uppgift kopplar både honom själv, hans fru och även andra personer till olika skatteparadisbolag.  
 
Det handlar bland annat om:  
 
Förteckningar över skatteparadisbolag och noteringar om vem som står bakom.  
 
Instruktioner till skatterådgivaren om hur man ska agera med skatteparadisbolagen i olika affärer som gjorts.  
 
Instruktioner för överföringar av pengar, både till Bryant-Meisners personliga bankkonton och till svenska bolag som han sitter i styrelsen för.  
 
Räkningar från förvaltningsföretag på skatteparadis som specialiserat sig på att vara bulvaner för affärsmän som inte vill synas.  
 
Tom Bryant-Meisner uppges bland annat genom dessa dokument ha kopplats till Jersey-bolaget Maxine - som han enligt undersökningen äger genom en kapitalförsäkring i försäkringsbolaget Irish Life - samt till bolaget Okerbridge på Brittiska Jungfruöarna.  
 
Bryant-Meisner själv hävdar att det senare ägs genom hans släkt av en familjestiftelse i England och att han inte har någon kontroll över det, något som Skatteverket ifrågasätter.  
 
INFÖR AFFÄREN MED Cisco - som skulle betala uppköpet av Qeyton med egna aktier - fördes Tom Bryant-Meisners och hans hustrus aktier i Qeyton över till Okerbridge. Därefter sålde Okerbridge de tillbytta Ciscoaktierna på marknaden och den stora reavinsten på närmare en halv miljard uppstod.  
 
Att Maxine och även Okerbridge ägs av Tom Bryant-Meisner anser Skatteverket är bevisat även genom alla transaktioner som gjorts från dessa företags depåkonton i svenska banker till Bryant-Meisners egna konton och företag.  
 
Här finns många aktieaffärer mellan Bryant-Meisner och skatteparadisbolagen, samt överföringar av mångmiljonbelopp till hans konton och till de företag som han är aktiv i.  
 
Det är också uteslutet, menar Skatteverket, att Bryant-Meisner skulle föra över aktier som i förlängningen skulle bli värda en halv miljard till ett företag som han inte kontrollerar. Att han dessutom utan säkerhet kunnat ta ut tiotals miljoner i lån från Okerbridge visar enligt Skatteverket också det att han är ägaren.  
 
Toni kommentar:  
Skatteverket en stat i staten, beskyller, dömer och får fler och fler att flytta från Sverige.  
Ingen av de påstådda inkomster har genererats i Sverige, med skatteverkets syn på livet är alla svenska som driver verksamhet i andra länder och har kvar en liten lya i landet potentiella skattepliktiga personer oaktat om man betalar skatt i annat land. Skatteparadis – är då Sverige skattehelvetet? För den oinformerade även i andra länder med lägre skatt som är samtliga söder om Öresundsbron får man betala skatt, varför IKEA lämnade Sverige för 35 år betala skatter i Danmark, Holland och Schweiz för att nämna några länder.  
Varje gång skattemyndigheten på lösa antagande och egna fria fantasier attackera svenska entreprenörer flyttar andra för att aldrig komma igen.  
 
Alliansen har en stor uppgift att sätta band och kontroll över skattemyndigheten och därmed återupprätta en demokratisk stat med skydd för individen.  
 

 
 
14)  
 
Ungdomar ska slippa skatta
 
 
All lön till ungdomar under sexton år ska vara skattefri. Det är ett av Skatteverkets förslag  
för att motverka svartjobb och bidragsfusk.  
Skatteverket presenterar i dag en rad förslag för att komma till rätta med svartarbete, bidragsfusk och felaktiga skatteupplägg.  
 
SYFTET MED våra förslag är att det ska bli enklare att anställa folk och att lämna uppgifter till oss på Skatteverket samt att systemet ska upplevas mer rättvist, säger utredaren Håkan Malmer.  
Ett annat syfte är att det ska bli svårare att fuska med skatter och bidrag.  
Bland annat föreslår skatteverket att lön från föräldrar till barn ska bli skattefria. Det föreslås också vissa skattefria inkomstgränser. Om arbetsgivaren är en privatperson ska den ligga på 3.000 kronor per år och om det är en företagare så är nivån 10.000 kronor per år.  
 
Toni kommentar:  
I Spanien är all inkomst under 220.000 kr skattebefriat, arbetsgivaren betalar in en sjukersättning på ca 2.500 kronor per månad. Alla barer och restauranger samt små företagare får välja om man debitera moms eller inte, debitera man ingen moms får man ej heller dra av moms, kan det bli enklare? Därför har folk råd att renovera sina bostäder och hantverkarna slipper tjattra om priser med skatt eller utan.  
Kreativt och enkelt för samtliga.  
 

 
 
15)  
 
Är du intresserad av vad Sveriges medlemskap betytt för din personliga del?
 
http://europa.eu/abc/index_sv.htm  
 

 
 
16)  
 
Till sist
 
 
Olof Tegström gör en kort summering under rubriken Världen ställer om till Vätgas  
Fråga dig också varför vi än en gång inte får vara med och utvecklingen sköts i Bonn?  
Vilket innebär att forskning och kunskap samlas i Bonn där många får arbete med den för framtiden stora förändringen av vår värld.  
 

 
 
Veckans Spanien  
 
Stortillslag mot kokainmaffia  
Det största tillslaget i Spanien mot den internationella narkotikahandeln på flera år ledde 5 januari till 28 gripanden och 1,8 ton kokain i beslag. Tillslagen skedde på flera olika håll i Spanien och omkring 20 husrannsakningar genomfördes där även flera nordbor inkl svenska medborgare är inblandade. De spanska myndigheterna beräknar att tillslaget i sig förhindrat att fyra ton kokain nått Spanien.  
 
Varm prognos för det nya året  
Den spanska väderlekstjänsten spår att 2007 kan bli ett av de varmaste åren någonsin. Redan 2006 var det genomsnittligt varmaste året sedan de moderna mätningarna påbörjades. De allmänna klimatförändringarna drabbar Spanien också i år, även om de stigande temperaturerna inte nödvändigtvis behöver gälla sommarens maximitemperaturer.  
 
Drabbade bostadsägare som köpt svart byggen går samman mot rivningar  
MARBELLA Ägare till olagligförklarade bostäder har för första gången gått samman i en förening, för att förhindra eventuella rivningar. Föreningen representerrar sju bostadsföreningar med omkring 2 000 fastighetsägare. Bostadsföreningarna där åtskilliga nordbor finns med som köpt bostäder ingår i gruppen rivningshotade områdena Banana Beach, Río Real Golf Playa, Cerrado de Elviria, La Dama de Noche, Señorío de Aloha samt Edifício Independencia.  
 
Husägare erbjuds rivförsäkring  
MARBELLA Ett engelskt försäkringsbolag erbjuder fastighetsägare i Marbella en speciell försäkring, i händelse av rivning. Det engelska försäkringsbolaget First Titel erbjuder, i första hand brittiska fastighetsägare, en speciell försäkring som garanterar ersättning i händelse att bostaden rivs på order av de spanska myndigheterna. Den är skräddarsydd för köpare vars fastigheter fick bygglov i enlighet med den byggplan från 1998 som senare ogiltigförklarats av de andalusiska regionalmyndigheterna.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Återigen har vi sänkt priserna för 8:e gången på 5 år!  
1 vecka Ford KA 79 euro! VW Polo 83 euro, Opel Astra 111 euro  
…allting inkluderat http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
Hyr din bil i hela VÄRLDEN (i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.