Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Välkommen till ett nytt Newsletter Varning Schönfelder nr 8 den 14 februari 2005  
 
 
 
Ur innehållet i detta nummer:  
 
1) Replik från Swebus: Vi klarar oss!  
 
2) Ernst Auwärter i konkurs  
 
3) Insiktfullt! Den nya IT tekniken är lika revolutionerande av vårt samhälle som….  
 
4) Det är en fruktansvärd skandal och misshushållning med skattebetalarnas pengar,  
enligt (m) avseende biltullar i Stockholm.  
 
5) Vägen är utstakat för dom rättroende! Ur handboken för vänskapskorruptionen.  
 
6) Marita Ulvskog, är hon en demokrat eller bara ännu en fifflare korrumperat av makten?  
 
7) Socialdemokratiska partiet bryter med Länsförsäkringar enligt Marita Ulvskog  
 
8) Systembolagets VD Anitra Steen kommer inte att avvakta en eventuell fällande dom…  
 
9) I debatten om de övervakningskameror som blir allt fler  
 
10) Svenska företagare upplever e-post som den mest stressande faktorn i arbetet  
 
11) Ett brett framtidsprogram för nya jobb samtidigt som utflyttningen av svenska verksamheter till utlandet accelererar  
 
12) Beröm till svensk ekonomi (eller rättare sagt kreativ sannings förvanskning)  
 
13) Det är emot reglerna att använda en billigare biljett för ett dyrare resmål  
 
 
=============================================  
 
1)  
Replik från Swebus:  
Vi klarar oss!  
Swebus vd Jan Bosaeus reagerar på Realtid.se:s artikel om att Swebus moderbolag har det lite kämpigt.  
– Swebus verksamhet opåverkad av eventuell rekapitalisering av moderbolag, säger Jan Bosaeus, vd för Swebus AB, i en replik.  
 
– Påståendet att Swebus inte betalar ränta på 22 mkr är felaktigt. Swebus har inga oreglerade förfallna finansiella åtaganden. Artikeln i Realtid blandar ihop Swebus verksamhet och finansiella ställning med moderbolaget Concordia Bus Nordic AB. Swebus AB, Sveriges ledande bussbolag med närmare 9.000 medarbetare, 3.000 bussar och en omsättning på drygt tre miljarder kronor, kommer att fortsätta tillhandahålla busstrafik som hittills. Som tidigare meddelats har Concordia Bus AB inlett diskussioner med sina aktieägare och innehavare av utgivna företagsobligationer avseende planer att förstärka koncernens balansräkning genom en rekapitalisering.  
 
– I samband med dessa diskussioner har Concordia Bus Nordic AB i enlighet med villkoren för sina Senior Secured Notes uppskjutit betalningen av en mindre del av räntebetalningen den 1 februari 2005. Balansräkningen och verksamheten i koncernens rörelsedrivande bolag, däribland Swebus, påverkas inte av detta.  
 
Toni kommentar;  
Så låter det alltid, det är som en grammofonskiva, repliken är förprogrammerat står någonstans i handboken för ekonomer, svara inte på frågan eller påståendet, avled med nonsens fraser, hänvisa till storleken och betydelsen, vi är odödliga, vi är vackrast och bäst.  
 
Snart nog kommer sanningen ikapp, det finns ingen anledning här att spekulera.  
Klar fakta däremot är att aktieägarna som satsat pengarna i Swebus är vilseledda.  
Dom förespeglades att det Svenska samhället skulle betala vad Swebus behövde med råge varför en förväntat avkastning var garanterat. Av det blev det inget.  
 
Nu har Swebus nått stadiet där ägarna måste tillsätta folk utifrån för en minimering av förlusterna, med den typ av bolagskonstruktion man har söker ägarna efter EXIT som det så fint heter, som ger maximal förlustminimerings effekt för ägarna i deras verksamheter på hemmamarknaden. Det handlar inte längre ”om” för Swebus, utan när det skall förklaras i konkurs! Det är min bedömning!  
 
Ingen är beredd att kasta goda pengar efter dåliga pengar, det finns ingen möjlighet på många år för Swebus att komma tillrätta med underskotten, de som redovisas är bara toppen av ett isberg.  
Vilket som är vad spelar ingen roll längre i och med att ägarna bestämt sig att komma ur det hela.  
Kan man kursa världens tredje största aktiebolag Enron, kan man kursa lilla Swebus, stor i Sverige liten på jorden. Detta å andra sidan är på en annan nivå än på den vd Jan Bosaeus befinner sig, han kan fram till dagen KK fortsätta dementera med floskler till hjälp.  
 
=====================================  
 
2)  
 
ERNST AUWÄRTER i KONKURS  
 
Legenden inom busstillverkningen som startades av två bröder, G Auwärter och Ernst Auwärter. Ernst Auwärter är ännu ett offer för den nya tiden i en bransch som är ekonomisk trängd i flera länder. Konkursen skedde i förra veckan den 7.2.2005. Ernst valde en annan väg än Gottlieb, medans Gottlieb genom sonen Albrecht och bussbranschen genom tiderna bäste designare Bob Lee och jag var väl med på en hörna främst med att lansera flygplatsbussar världen över med extrema låga insteg och inga trappsteg inne i bussen omvandlades den lilla karosserifabriken Auwärter till NEOPLAN från en lokal karosseri byggare till världens främste oberoende busstillverkare, omvandlingen började i början av 60 talet.  
 
Ernst Auwärter gick en annan väg, han fortsatte att bygga karosserier och först långt senare byggde han med Albrechts hjälp fribärande bussar (utan chassi). Ernst Auwärter hittade sin marknad främst i att bygga mindre bussar anpassade efter kund önskemål på Mercedes, VW, Iveco Chassin, innan dess mycket på Hanomag som på sjuttiotalet togs över av Volvo Lastvagnar.  
 
Ernst Auwärter firade 150 års jubileum förra året, omsättningen låg på i runda tal 300 miljoner kronor. Med 130 medarbetare byggde man ca 220 bussar per år, alla specialdesignade.  
Auwärters dotterbolag EA Gera GmbH i Thüringen som ligger i forna Östtyskland likviderades förra året.  
 
Ernst Auwärter skall fortsätta busstillverkning med familjen Auwärter som ägare efter att rekonstruktionen är genomfört. Tillverkningen skall ske i mindre omfång.  
 
 
==============================  
 
3)  
 
Insiktfullt! Den nya IT tekniken är lika revolutionerande av vårt samhälle som….  
 
 
Den nya IT tekniken är lika revolutionerande av vårt samhälle som när Världen fick ström, sedermera telefon, bilen och annat som skapat en rasande utveckling under 1900 talet.  
 
Med RFID-taggarna blir livet inte bara enklare för företag att mäta vad kunderna företar sig, det blir också enklare för kunderna att hålla ögonen på företagen.  
 
Det finns redan mobiltelefoner med RFID-läsare. Det skulle inte vara särskilt svårt att tänka sig en applikation i en mobiltelefon som snabbt scannar av din kundvagn och säger ifrån om det finns varor från företag du inte vill ha att göra med.  
 
I en allt mer transparent och bandbreddshög värld blir rykte och förtroende hårdvaluta. Ju större företag du är desto fler ögon har du på dig. Det är inte bara Big Brother som tittar nedåt, det kommer att finnas miljarder människor som tittar tillbaka också.  
 
Överhuvud taget är vi inne i en mer mångfacetterad omvandlig än vi någonsin varit. Många kallar den snabb men den är inte speciellt snabb. Däremot pågår den inom många områden samtidigt och uppfattas därför som snabb. Att bussbranschen står still och inte är mottaglig beror på strukturen, det kommer bli ett uppvaknande även om det kommer långt senare.  
Uppförsbacken blir bara större och större, BR som kunde ta tag i frågorna och ägna sig åt framtiden, en tid efter länsbolagen, sysslar med cykelställ frågor, det är enklare så.  
 
De demokratiska krafterna kommer att förändra på ett sådant sätt att det blir bra på sikt. De få illvilliga kommer inte att kunna dominera som de kan i den icke demokratiska utvecklingen som finns lite varstans. Problemet är att få genom den attitydförändring som behövs inom de etablerade "maktsfärerna". Var och en av oss måste våga släppa de gamla tankefigurerna och hitta de nya som möjliggör att vi byter fokus. Vi ser det redan i sådana exempel som LINUX och flera andra "utvecklingsprojekt" där professionella aktörer delar med sig av sina erfarenheter och kunnande till gemensam båtnad.  
 
Det är lika bra att inse att detta kommer att vara en naturlig del i samhället. Nu utrustar vi våra gamla med mobiltelefoner, liksom våra små barn, för att kunna nå dem. Självklart skall all teknik hanteras med förstånd, men vilket förstånd bestämmer? Inte myndigheten. Det paradigm-skifte som pågår innebär en öppnare värld och då kommer de demokratiska krafterna att fixa detta lätt. Tänk bara på detta media. Genom att göra ny teknik tillgänglig för "alla" minskar man risken för missbruk.  
 
 
=======================================  
 
4)  
 
Det är en fruktansvärd skandal och misshushållning med skattebetalarnas pengar, enligt (m)  
 
Miljöavgiftskansliet har bestämt sig för att fortsätta informationskampanjen för biltullsprojektet i Stockholm trots att försöket försenas kraftigt och eventuellt helt ställs in.  
 
Vi kommer att fortsätta med kampanjen, men göra ett tillägg till annonserna som förklarar det nya läget, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och ansvarig för kampanjen.  
 
Orsaken är att man riskerar att hamna i tidsnöd när projektet väl ska sättas igång annars. Idag vet dock ingen när det blir. Bara att det inte blir den 1 augusti som planerat. Om kammarrätten kommer fram till att Vägverket inte kan fortsätta jobba med IBM utan måste göra om upphandlingen av det tekniska systemet är det frågan om försöket alls hinner genomföras på denna sida nästa val.  
Men trots det finns andra anledningar att fortsätta med informationskampanjen, tycker Söderholm:  
Det är de tekniska delarna av försöket som avbrutits. Men det finns andra delar som inte avbrutits. Kollektivtrafiksatsningen, byggande av infartsparkeringar och andra förberedelser, säger han.  
 
Oppositionen i Stadshuset tycker det är vansinnigt att fortsätta med kampanjen när hela projektet är osäkert.  
- Det är en fruktansvärd skandal och misshushållning med skattebetalarnas pengar, säger Sten Nordin (m).  
 
====================================  
 
 
5)  
 
Vägen är utstakat för dom rättroende! Ur handboken för vänskapskorruptionen.  
 
... en av dessa är före detta SSU-ordförande från Norrbotten som i månadsskiftet tillträder som ny marknads- direktör på KPA. (ännu en verksamhet som kontrolleras av partiet)  
 
Vad hoppas du kunna uträtta som ny marknadsdirektör på KPA?  
– Jag vill positionera oss tydligt gentemot kunderna och förklara det etiska alternativet som KPA står för. En styrka som jag har är att jag vet hur kommuner och landsting fungerar och de är stora kunder genom de anställdas pensionssparande  
 
1989 kom Niklas Nordström in på Folksams traineeutbildning och fick diplom i sak- och livförsäkringar. Efter avslutad utbildning började han arbeta som distriktschef i Norrbotten.  
 
– Arbetet innebar att jag basade över säljverksamheten. Samtidigt började mitt politiska engagemang formade sig allt mer och jag blev invald i verkställande utskottet för SSU.  
 
Under lång tid kunde Niklas kombinera sitt politiska engagemang med sitt arbete, men när han valdes till SSU-ordförande 1995 fick han begära tjänstledigt från Folksam.  
År 2000 var Niklas Nordström med och startade kommunikationsföretaget Votia.  
 
Och Votia fick helt naturligt uppdragen från systemets medlöpare som sitter i ledande positioner inom kommun och landsting, en flygande start med andra ord!  
 
– Vi jobbade med kommuner och landsting och hjälpte dem att föra en bättre dialog med medborgarna. Mycket av dialogerna som vi försökte utveckla var ju via Internet, så man kan säga att vi var en del av hela it-boomen - och det var ju kul. Mycket av det vi gjorde blev uppmärksammat, bland annat när vi var med och hjälpte Nyköpings kommun med folkomröstning på nätet.  
 
Hur viktigt var det för dig med KPA etiska sparande när du tackade ja till jobbet?  
– Det betydde nog en hel del. Jag hade inte tackat ja till samma jobb på Skandia till exempel.  
När det gäller etiska frågor tror du att näringslivet kan reglera sig själv eller behövs det politiska beslut?  
– Jag hoppas att det ska räcka med självreglering i de flesta fall, men ibland måste det nog till politiska beslut får att få i stånd förändringar. Exempel på detta är hur styrelser tillsätts. Här har näringslivet misslyckats trots att det är uppenbart att det blir bättre beslut med en jämn könsfördelning.  
 
Sammanfattning, detta är som tagen ur boken hur vi hjälper varandra eller i ett annat system där man vårda den fria marknaden skulle det vara ett klar fall för vänskapskorruption.  
I Sverige är det vardag, det är enklare att skapa egna regler för hur världen skall fungera än hur man skyddar sina medborgare från rättsövergrepp eller ett mygel samhälle.  
 
==========================  
 
6)  
 
Marita Ulvskog, är hon en demokrat eller bara ännu en fifflare korrumperat av makten?  
 
 
Marita Ulvskog ser hela tillvaron som en sammansvärjning mot arbetarrörelsen bestående av aktörer som Kungen, DN:s ekonomiredaktion, Länsförsäkringar, Bonniers, Proventus och de borgerliga partierna  
 
"Ulvskog tar ut dubbla löner"  
Det var i september som Marita Ulvskog lämnade posten som kulturminister för att istället bli partisekreterare för socialdemokraterna. För att lönen skulle vara den samma, 89.000 kronor i månaden, tvingas skattebetalarna skjuta till hälften, skriver Expressen.  
Det socialdemokratiska partiet behöver endast betala 42.600 kronor i månaden till Ulvskog. Resten, närmare bestämt 46.400 kronor, betalas av skattebetalarna då Ulvskog i samband med att hon lämnade kulturministerjobbet gick tillbaka till för att bli riksdagsledamot för Dalarna.  
 
”Som riksdagsledamot har Marita Ulvskog skolkat från 153 av 216 voteringar. Hon har skrivit noll motioner, inga interpellationer, inga skriftliga frågor och inte hållit ett enda anförande. Hon sitter inte heller i något utskott”, skriver Expressen i en stenhård granskning av Marita Ulvskog.  
Partisekreteraren själv tycker att hon är värd de extra 46.400 kronorna varje månad.  
 
”Jag går på massor av möten med vår riksdagsgrupp om hur vi ska ställa oss i olika frågor”.  
 
=====================================  
 
7)  
 
Socialdemokratiska partiet bryter med Länsförsäkringar  
 
Är Ulvskog en demokrat eller ännu en förklädd sådan som inte kan hålla isär sak och åsikter!  
Är det inte Ulvskog som borde avsättas?  
 
Socialdemokratiska partiet bryter med Länsförsäkringar (delar av styrelsen är partivänner) sedan koncernchefen Tommy Persson uttalat önskningar om en borgerlig valseger 2006.  
( när blir han avsatt av partiets medlöpare?)  
"Vi har beslutat att säga upp våra försäkringar i Länsförsäkringar", säger Ulvskog.  
 
ULVSKOG SÄGER UPP FÖRSÄKRINGAR Socialdemokratiska partiet bryter med Länsförsäkringar sedan koncernchefen Tommy Persson uttalat önskningar om en borgerlig valseger 2006.  
Vi har beslutat att säga upp våra försäkringar i Länsförsäkringar. Vi tycker inte att det är rimligt att det försäkringsbolag som vi har försäkringar hos agerar partipolitiskt, säger socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog till TT.  
Enligt Ulvskog har partiet några kontorsfastigheter försäkrade hos bolaget. Premierna uppgår till cirka 150 000 kronor om året.  
Hon kommer att sprida beslutet till partiets medlemmar.  
"Uppenbarligen vill han inte att socialdemokrater ska ha försäkringar i Länsförsäkringar och vi kommer följaktligen inte att ha det heller", säger Ulvskog.  
 
Uttalandet som retat upp Marita Ulvskog gjorde Tommy Persson i Dagens Industri, apropå att Länsförsäkringar nekats att köpa det statliga bolåneinstitutet SBAB.  
Vi hoppas på en borgerlig valseger nästa år. Då tror vi att SBAB säljs ut, sade Persson med tillägget att uttalandet inte skulle ses som ett politiskt ställningstagande.  
 
Det hjälpte uppenbarligen inte.  
 
==============================  
 
8)  
 
Systembolagets VD Anitra Steen kommer inte att avvakta en eventuell fällande dom…  
 
Systembolagets VD Anitra Steen kommer inte att avvakta en eventuell fällande dom för de mutåtalade butiskcheferna. Enbart Brottsutredningen räcker som grund för att sparka cheferna. En unik annons där 77 nya, omutbara, butikschefer sökes är redan producerad.  
 
Ingen av de 77 mutåtalade butikscheferna arbetar idag på Systembolaget. 54 går hemma med lön från bolaget medan 23 redan lämnat företaget. Gemensamt för dem alla är att de efter rättegången kommer att genomgå en arbetsrättslig process. Och att de inte är välkomna tillbaka till Systembolaget  
De åtalade Systembolagscheferna riskerar fängelsstraff för grovt mutbrott. Bevsimaterialet består främst av kontoutdrag och kvitton som visar trafiken mellan systembutiken och leverantörerna  
 
Den svenska lagen säger att man är oskyldig fram till dess man är dömd, att skapa egna rättsregler strider mot den svenska lagen och ingångna avtal på arbetsmarknaden, vad har facket att säga? Ett fack som annars alltid om det är politiskt korrekt är framme och agera, varför hotas det inte med strejk där man begär sympatiåtgärder av andra fackföreningar mot systembolaget?  
 
Vem åtalar Anitra Steen att bryta mot den svenska lagen? Självjustis är otillåten och i andra sammanhang döms det ut betydande skadeståndskrav och till och med fängelse domar.  
Politiken står över lagen, det gör den i Ryssland och i många andra vänster/högerdiktaturer.  
Borde man inte skämmas i Sverige att tillämpa påhittade rättsregler och befinna sig i samma liga?  
 
 
==================================  
 
 
9)  
 
I debatten om de övervakningskameror som blir allt fler brukar kameraanhängarnas huvudsakliga försvarsargument vara att bara polis eller säkerhetspersonal får tillgång till bilderna. Nu har det visat sig att en del av dessa kameror är Internetuppkopplade och oskyddade, vilket innebär att vem som helst via Internet kan titta på bilderna. Jag har gjort en snabbkontroll och hittade även ett antal oskyddade övervakningskameror i Sverige  
 
 
På vissa ställen kan det vara nödvändigt att du klickar OK till att installera så kallade ActiveX-kontroller från Axis Communications (en ledande tillverkare av IP-kameror) på din dator. Det går på några sekunder, och har i alla fall inte hittills resulterat i några konstigheter på min dator.  
 
Det bör nämnas att vissa av de kameror som dyker upp vid en ”googling” förmodligen medvetet har gjorts åtkomliga för allmänheten. I många fall, däremot, är det förmodligen slarv eller okunskap som ligger bakom.  
 
Om man vill sätta in detta i ett större sammanhang kan man konstatera att det utgör att exempel på att "digital information har vingar", som jag brukar uttrycka det. Det vill säga, så fort information blir digital har den en vidunderlig förmåga att sprida sig. Därför ska man vara extra försiktig vid insamling av digital information.  
 
Vi går mot att allt fler övervakningskameror - och övervakningsmikrofoner - blir Internetuppkopplade. Detta talar för att vi får en allt större oönskad spridning av övervakningsbilder (och övervakningsljud). Samtidigt ökar med tiden - förhoppningsvis - säkerhetsmedvetenheten hos personalen, vilket kanske leder till att fler tänker på att skydda sina kameror från obehörig åtkomst. Men även bilder från skyddade kameror kan komma i orätta händer om kamerorna blir mål för hackare. IP-baserade övervakningskameror kan ju hackas precis som sajter...  
 
Torg i Karlshamn:  
http://www.karlshamn.se/kamera/640x480_mjpg_live.htm  
Gata, mycket skarp:  
http://axis669bf2.axiscam.net/view/index.shtml?videos=one  
 
Helsingfors universitet, läsesal:  
http://blindedby.it.helsinki.fi/view/index.shtml  
Bibliotek:  
http://137.238.12.95/view/index.shtml?videos=one  
Golfbana (du kan inspektera spelarnas swing):  
http://golfcam.pga-resorts.com/view/index.shtml?videos=one  
Tysk järnväg:  
http://webcam04.deg.net/view/index.shtml?videos=one  
Byggplats i Ungern:  
http://212.51.106.202/view/index.shtml  
Polsk gata i bostadsområde:  
http://kamera.tyskiekolegium.pl/view/index.shtml  
Fransk parkeringsplats vid havet:  
http://212.147.17.64/view/index.shtml  
Japansk trädgård, vridbar och tiltbar:  
http://camera.tiny.jp/ViewerFrame?Direction=PanRight2000&Mode=Refresh&Resolution=320x240&Quality=Standard&Interval=30&Size=STD&PresetOperation=Move&Language=1  
Svensk grusplan:  
http://axis_691eb1.axiscam.net/view/index.shtml  
Skidbacke i Storstenshöjden:  
http://192.121.228.226/view/index.shtml  
Bakgård:  
http://82.99.149.31:1080/view/index.shtml  
Datorhall:  
http://webcam1.webcows.se/view/index.shtml?videos=one  
 
 
======================  
 
10)  
 
Svenska företagare upplever e-post som den mest stressande faktorn i arbetet  
 
Svenska företagare upplever e-post som den mest stressande faktorn i arbetet. Det visar den så kallade Grant Thornton-rapporten som kartlagt 6.300 företagare från medelstora företag i 24 länder. Hela 32 procent av de svenska företagarna säger att mängden e-post stressar dem i mycket hög grad. 28 procent säger sig stressas av den ökande konkurrensen och 20 procent stressas av ökande kundförväntningar och av trycket att hålla lönsamheten uppe. Enligt undersökningen är det stockholmsföretagarna som stressas mest av e-posten.  
 
 
================================  
 
11)  
 
Ett brett framtidsprogram för nya jobb, utflyttningen av verksamheter utomlands accelererar  
 
I en helt färsk undersökning visar Svenskt Näringsliv på ett stort stöd hos allmänheten för företagsamhet och bättre villkor för företagen.  
 
Sifo-undersökningen, som gjordes i förra veckan bland tusen slumpvis utvalda personer, visar att 87 procent anser att det behövs fler nya företag i Sverige. 63 procent anser att företagens villkor behöver förändras.  
 
Resultaten understryker betydelsen av det program för nya jobb – Fördel Sverige - som vi presenterar i dag, säger Svenskt Näringslivs VD Ebba Lindsö. (som fått sparken, som VD!)  
 
Samtidigt visar helt färska uppgifter från den rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv snart offentliggör att utflyttningen av verksamheter utomlands accelererar. De planer som 3 000 företag i alla storlekar sagt sig ha visar att så många som 200 000 jobb i Sverige kan beröras.  
 
Ska vi kunna vända hot till möjligheter behöver vi en bred företagsamhetens "folkrörelse", kommenterar Ebba Lindsö. En god grund har lagts genom en långvarig rådslagsverksamhet bland våra företag och i medlemsorganisationerna.  
 
Nu går vi vidare. Vi formulerar fem tuffa utmaningar och ett antal förslag som visar vägen till ett mer företagsamt och starkare Sverige.  
 
Svenskt Näringsliv kommer med start idag att bjuda in lokala företagare, allmänhet, kommunpolitiker och samtliga riksdagspolitiker till "Fördel Sverige"- möten för att diskutera företagandets drivkrafter och hur Sverige kan få fler framgångsrika företag. Målet är att åstadkomma en nationell kraftsamling som stödjer åtgärder för ett företagsklimat i världsklass.  
 
-Om fler förstår de drivkrafter som gör att företag startas och utvecklas kan vi också få en bred uppslutning kring behovet av konkreta förändringar för ett bättre företagsklimat, säger Signhild Hansen, vice ordförande för Svenskt Näringsliv.  
 
Hallå varför glömmer ni bort hela den svenska kollektivtrafiken, som omedelbar kan privatiseras, frigöra miljarder som behövs inom sjukvård. Äldrevård.  
 
När en entreprenör startar ett företag är det för att förverkliga idéer och drömmar - och för att försörja sig själv och sin familj. Ett bättre företagsklimat är inget särintresse, utan tvärtom ett av våra mest  
grundläggande allmänintressen. Fler framgångsrika företag leder till högre tillväxt och att fler får jobb, vilket ökar allas välstånd.  
 
Michael Treschow, ordförande i Svenskt Näringsliv, kommenterar lanseringen  
av framtidsprogrammet:  
- "Fördel Sverige" är en stark och viktig gemensam nämnare för våra medlemsföretag och för våra 50 medlemsorganisationer. Det utgör basen för vår nationella kraftsamling för företagande och jobb.  
 
Ingen borde längre kunna sticka huvudet i sanden eller vända ryggen åt de svåra utmaningar som Sverige och våra företag står inför. Regering och riksdag måste möta dessa utmaningar med handling.Vi tycker att det brådskar och därför inleder Svenskt Näringsliv nu tillsammans med företag över hela landet ett grundligt arbete för att ta fram färdiga förslag för  
ett företagsammare Sverige.  
 
I framtidsprogrammet "Fördel Sverige" har Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer tillsammans identifierat fem utmaningar:  
 
· Knivskarp internationell konkurrens.  
· Sverige har en låg investeringsnivå, vilket urholkar vår framtida  
konkurrenskraft.  
· Över en miljon svenskar i arbetsför ålder är sjukskrivna,  
förtidspensionerade, arbetslösa eller bidragsberoende.  
· Åldersstrukturen i Sverige är skev. Försörjningsbördan ökar.  
· Andelen företagare i Sverige har aldrig tidigare varit så låg som nu. Vi  
behöver många fler som startar och driver företag.  
 
Vad man inte säger är att Sverige måste se över alla statliga verksamheter som kan privatiseras, för att åstadkomma en sund konkurrens, bort från maktens mygel, vänskapskorruptionen.  
 
 
 
===========================  
 
12)  
 
Beröm till svensk ekonomi (eller rättare sagt kreativ sannings förvanskning)  
 
Standard & Poor´s, ett av världens främsta kreditvärderingsinstitut, ger återigen Sverige högsta kreditbetyg, AAA. Den fortsatta reduceringen av den offentliga skulden, en konkurrenskraftig och diversifierad ekonomi samt ett uthålligt bytesbalansöverskott ligger bakom toppbetyget.  
- Standard & Poor´s betyg är ett kvitto på styrkan i den svenska ekonomin, säger finansminister Pär Nuder. Det senaste decenniets höga tillväxttakt och ansvarsfulla finanspolitik ger eko internationellt.  
 
Toni kommentar:  
Härliga tider, fantastiska tider, varje medborgare, nyfödd som pensionär, som är skriven i Sverige är skuldsatt av staten med 142.000 kronor.  
Det får Per Nuder att gå ut med ett pressmeddelande som ovan, kreativ sannings förvanskning, höjningen av kreditvärderingen av Sverige är löfte om nya skattehöjningar!  
Kvittot på den svenska ekonomin är inte en lägre skuldsättning tvärtom netto ökade den enbart i januari 2005 med 23 miljarder kronor, enligt Riksgälden, men det är en annan myndighet än på vilken Nuder är herre på täppan.  
Dessutom är det endast ett av 200 kreditinstitut som har gjort en bedömning där man höjer Sverige till AAA. Varför Sverige även fortsättningsvis betalar räntor på lånen som ligger avsevärd högre än vad andra mer solida ekonomier behöver betala.  
Lögn, osanningar är numera upphöjd som standard i regeringens kommunikation med medborgarna!  
 
Sveriges problem enligt svensk Näringsliv:  
 
· Knivskarp internationell konkurrens.  
· Sverige har en låg investeringsnivå, vilket urholkar vår framtida  
konkurrenskraft.  
· Över en miljon svenskar i arbetsför ålder är sjukskrivna,  
förtidspensionerade, arbetslösa eller bidragsberoende.  
· Åldersstrukturen i Sverige är skev. Försörjningsbördan ökar.  
· Andelen företagare i Sverige har aldrig tidigare varit så låg som nu.  
Vi behöver många fler som startar och driver företag.  
 
Grundproblemet kvarstår, världens högsta beskattning, arbetstillfällen motsvarande ett SAAB i Trollhättan försvinner var annan månad, låneskulden till utlandet är den högsta någonsin, varje medborgare föds med en statsskuld på 142.000 kronor.  
Men sånt talar man inte om och enligt Per Nuder och Göran Persson är detta att svart måla landet.  
 
=========================================  
 
 
13)  
 
Det är emot reglerna att använda en billigare biljett för ett dyrare resmål, säger man på SJ, jamen vaddå då? Om reglerna är galna skall reglerna ändras och inte att folk skall tvingas till idiotierna som SJ byråkraterna hittar på.  
 
Jag förstår att han blev förvånad över det höga priset. Samtidigt får man säga att vi har ett väldigt bra pris till Uppsala  
Biljett till Uppsala med ett regionaltåg och hoppar av på Arlanda betalar man bara 64 kronor. Och sparar 93 kronor.  
Stockholm-Uppsala, regionaltåg, enkel resa: 64 kr  
Stockholm-Arlanda, regionaltåg, enkel resa: 147 kr (just nu-biljett, annars 157 kr)  
Skillnad: 93 kronor om man köper en biljett till Uppsla men kliver av på Arlanda  
Stockholm-Arlanda med Arlanda Express, enkel resa: 190 kr  
 
Subject: Åkte till Arlanda med biljett till Gävle - sparade 300 kr  
Tågresan från Norrköping till Arlanda skulle kosta 658 kronor.  
Hutlöst, tyckte Steen Hansen och Ann-Christine Leo, och köpte i  
stället biljetter till Gävle - och sparar nästan 300 kronor.  
När tåget stannar vid Arlanda tänker de helt enkelt hoppa av där.  
Så får man inte göra, varnar SJ. Men några kontroller finns inte.  
- Det känns som att SJ försöker lura oss, säger Steen Hansen.  
Drygt två månader före sin avresa skulle han boka två biljetter till  
Arlanda från Norrköping - och fick en chock. Resan skulle kosta 658  
kronor enkel väg.  
hela artikeln hittar du på:  
http://www.aftonbladet.se/vss/resor/story/0,2789,590759,00.html  
 
 
 
 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna,14.500 bilar och ett 20 tal bilmodeller kan du välja mellan.  
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt hos ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan av ovanstående flygplatser utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
 
För Kanarieöarna och till hela Världen http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen! Golf?  
 
Varför inte koppla av några dagar i Alicante / Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.