Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

”Vi hade för mycket pengar på banken helt enkelt”, säger Hans Dieter Koch, vd för B-businesspartners. TS kommentar) Så här går det till i koncern företagen ex inom Investor när man skall rädda sjuka döttrar! Den sjuke dottern heter ABB, som nu skall räddas.Aktieägarna -- dom som inte tillhör Investor lägret ser på med lång näsa hur miljoner försvinner ur verksamheten. En lydig VD och en ännu flatare styrelse som är Investors förlängda arm (lydverktyg)och inte vad som står i lagen - nämligen att styrelsen skall värna om alla aktieägare och bolagets värde. Så här ser det ut! När B-businesspartners lanserades gjorde man en stor grej av att man var ett industriellt riskkapitalbolag som backades av de största svenska företagen (främst från Investorsfären). Senare kom också Hewlett Packard med i samarbetet och B-business partners öppnade för att fler utländska aktörer var välkomna. Istället blir det nu tvärt om. ABB, en av de största ägarna säljer 90 procent av sitt ägande till Investor som därefter äger tre fjärdedelar av aktierna. Investor tillåts dessutom betala med pengar som redan är inbetalda till B-businesspartners. TS kommentar) Att styrelsen och VD (nedlåter sig vara ett lydorgan) och tillåter en dylik transaktion är ett bevis på Det är därmed tydligt att B-businesspartners blir ett allt mer renodlat Investorbolag. ”Det är klart att normalt sett är det roligare för en vd att ha 13 jämnbördiga ägare men i det här fallet är mitt förhållande till Investor så bra, så jag tror faktiskt inte att vi kommer bli mer beroende av Investor”, säger Hans-Dieter Koch. Affären gick igenom innan nyår vilket innebär att ABB lyckades förbättra sitt kassaflöde inför bokslutet vilket bolaget verkligen var i behov av. ”Vi är mycket nöjda med affären, vi får en större andel i en organisation som fungerar väldigt bra och ABB är uppenbarligen också väldigt nöjda. Det är den perfekta dealen både för ABB och oss”, säger Investors informationsdirektör Nils Ingvar Lundin. ”Låt oss säga så här. ABB var minst sagt villiga att ta emot pengarna”, säger Hans-Dieter Koch. I bolagsinformationen på b-businesspartners sajt står det fortfarande att ägarnas utlovade kapital är en miljard euro. Men i och med affären avslöjar man att den summan inte stämmer utan det handlar om 728 miljoner Euro. ”Siffran en miljard är att se som en målsättning som vi ändrade när marknaden vände nedåt”, säger Nils Ingvar Lundin. Han avslöjar att resterande kapital skulle ha betalts in av nya multinationella företag som skulle gå in som ägaren. En märklig detalj var att en ovanligt stor del av det utlovade kapitalet redan var inbetalt till b-businesspartners konto. Här fanns tidigare 550 miljoner Euro. Efter över ett år hade bara 60 miljoner Euro använts.. ” Ja det är faktiskt så att de fanns på banken. Inte till noll procents ränta, vi har investerat en del i obligationer och så. Men det är ingen lysande avkastning.”, säger Hans-Dieter Koch. Därför betalas nu ungefär hälften av pengarna tillbaka. Och Investor kan köpa ABB:s andel utan att betala en krona. Faktum är att man får in 25 miljoner euro extra i kassan eftersom man köper ABB:s andel med rabatt. Alla parter vidhåller dock att det utlovade kapitalet fortfarande är 728 miljoner kronor. 270 miljoner är utbetalt den resterande summan betalas ut ”när det behövs”. ” Jag vet faktiskt inte varför vi betalade in så mycket från början”, säger Nils Ingvar Lundin. TS kommentar) Om nu Sveriges mäktigaste företagsgrupp fullständigt "skiter" i lagar och förordningar, räddhågade aktieägare bara nickar med en knuten näve i fickan, när en styrelse förnedrar sig att bli ett lydorgan och ingen lämnar densamme -- varför i all världen skall då någon i Sverige bryr sig om någonting överhuvudtaget?? När pengars värde blir som på ett Monopol spel då finns det inget annat att göra, annat än bli "rövslickare" till hela Wallenbergssfären. Anarki i den högre skolan!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.