Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 9 den 2 juni 2008  
Den obehagliga sanningen…  
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Det var inte mitt fel! Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein, debattör och doktor i etik. En intressant bok som avslöjar (?) den svenska mentaliteten att inte ta något ansvar. En massflykt som möjliggjorts och uppmuntrats av ett samhällsklimat där det blivit fult att skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer för förtryckande strukturer, dåliga gener eller taskiga uppväxtförhållanden.  
 
Det är enkelt att inkludera den svenska kollektivtrafikbranschen ”det är inte mitt fel ” en bransch som är genomrutten, ”det är inte mitt fel” att den svenska turistbranschen blöder och leds av blindstyren utan ansvar.  
 
På denna länk kan du läsa hela ledaren samt uppgifter om boken:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-0.pdf  
 
 

 
 
SAMHÄLLE & lite ditt och datt  
 
1)  
 
Det är inte mitt fel,  
av Ann Heberlein, debattör och doktor i etik
 
 
Vems fel är det att jag sumpade skolan? Att mitt äktenskap sprack? Att jag är arbetslös? Att jag är överviktig? Att jag blev gravid? Det är i alla fall inte ...  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
En genomsnittlig dag är var fjärde svensk ute på nätet mellan 19 och 22 på kvällen
 
 
Alt enligt Nordicom vid Göteborgs universitet i sin årliga undersökning Mediebarometern. Vi ser hur webben blivit alltmer social: det bloggas, nätverkas och jaikuas på den tiden som tidigare var vigd åt teven.  
De senaste åren har vi sett hur ungdomar i allt större utsträckning valt bort teven till förmån för Internet. Nu håller också 25 till 44-åringarna på att ta över de ungas medievanor.  
 

 
 
3)  
 
Vi går mot sämre tider – högkonjunkturen är över – skapa en egen bild och se på TV från andra länder och kulturer som finns 24 tim på engelska språket  
 
Toni kommentar:
 
Adrenalinet rinner till hos mig, vad är detta för konjunkturbedömare som arbeta med backspegeln eller som revisorerna alltid med facit i handen?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
Är svensken unik, rent av lite bättre?
 
 
Läs Colin Moons intryck om svensken i allmänhet.  
Colin är en välkänd talare inför svensk publik, betalda att sitta och lyssna på sagostunder på arbetstid. Eller vad gillar du den här, svenskens antal lediga klämdagar motsvarar vad en amerikan har antal semesterdagar, därefter har svensken 5-6 veckor semester…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Google nya översättning webbsite – bäst bland dem som är gratis  
 
http://translate.google.com/translate_t?sl=de&tl=sv  
 

 
 
TURISM  
 
6)  
 
Turistbilder som få begriper enligt Göteborgs Universitet
 
 
Turistbranschen lägger dyra pengar på bildreklam i broschyrer, annonser och på Internet men få begriper bilderna.  
Bara drygt 20 procent av bilderna som används i turistbroschyrer uppfattas så som det var avsett. Det visar en avhandling från Centrum för turism på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studien visar att erfarenheter från tidigare resor påverkar hur man tolkar bilder. Personer som är mer resvana tolkar fler bilder i enlighet med producenternas syften än vad mindre resvana gör. Rapporten visar också att kvinnors tolkningar av bilder i överensstämmer bättre med turistorganisationernas syfte än mäns tolkningar  
 

 
 
7)  
 
Sverigeturismens exportboom kan vara över
 
 
Åtminstone om man får tro SCB:s senaste statistik över betalningsbalansen.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-7.pdf  
 
 

 
 
Etanol & Biobränslen  
 
Citat från FN: Etanolen ”ett brott mot mänskligheten” ett ”tyst massmord”  
 
8)  
 
Regeringen: El bättre än etanol
 
 
Nu byter regeringen strategi när det gäller miljöbilar. I en ny rapport från regeringens Globaliseringsråd så säger man att el (vätgasdrivna fordon) är bättre än till exempel etanol.  
 
Toni kommentar:  
Sent skall syndaren vakna, frågan är om budskapet nått fram till SLTF, BR och alla andra slirpelle?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-8.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
Dubbelmoral om klimathot  
 
Den sovjetiska politiken ledde till långa köer till tomma butiker. Men det berörde inte de ryska politikerna. De hade egna specialaffärer, fyllda med kött och grönsaker.
 
 
Toni kommentar  
Det är ledaren i en svensk dagstidning, tänk, nu vaknar även det politiska Sverige, lite lagom långsamt!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Kinas Utsläpp raderar ut Kyoto-avtalet.
 
 
Inom bara två år har Kinas ökade utsläpp av växthusgaser dränkt alla förbättringar som åstadkommits genom Kyoto-avtalet, och det med råge. Två amerikanska forskare har framställt siffror från de kinesiska provinsmyndigheterna, och resultatet pekar på att landets utsläpp år 2010 kommer att bli minst fem gånger högre än den minskning som är resultatet av Kyoto-protokollets överenskommelser.  
– Siffrorna överträffar våra västa farhågor, säger forskarna.  
 
Artikeln är citat från http://www.busstidningen.se/dagens.2.html den 28 maj 2008  
 

 
 
11)  
 
Tummen ned för etanolen
 
 
Den oberoende konsulten Ulf Johannisson reder ut begreppen.  
Sverige förbrukar mest etanol per person inom EU och åtnjuter ett stort stöd bland svenska politiker.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-11.pdf  
 
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken  
 
12)  
 
Insändare:  
Hej Toni  
”Jag tycker också olyckan utanför Uppsala inte utreds ordentligt”
 
 
”Jag kör själv buss och det är skrämmande ofta nya chaufförer tvingas sluta för att de kör så dåligt!”  
”Håkan Bergqvist avgång är min enda kommentar att det är anmärkningsvärt…”  
”Jag förstår inte varför det behöver vara speciellt dyrt eller komplicerat med betalning i just kollektivtrafiken, handlar man i en vanlig butik är betalningen billig och enkel.”  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-12.pdf  
 
 
 

 
 
Som avslutning någonting att suga på…  
 
13)  
 
Är svensken unik, rent av lite bättre?
 
 
En skildring av Colin Moon, som reser runt som fördragshållare i världen också i Sverige,  
jag (toni) har alltid undrat vad alla svenska gör som lyssna på föredrag där man tar upp problemet med svensken och omvärlden? Är det bara en sagostund på betald arbetstid eller går man hem och fundera kring frågan hur ”kunde” det bli så här?  
Det är inte mitt fel – är ett bra komplement till Colin Moore, frågan är bara vad gör du med all kunskap som du matas med?  
 
citat: Of course we are normal!  
After all, the Swedish starting point is ‘we are normal’. Indeed, Swedes have a tendency to think  
they are a little more normal than others. They believe they are quite sensible, and logical. They  
are often unaware that the rest of us, their international business partners, may have a different  
opinion. We think they are amusing, entertaining and, at times, really quite odd.  
 
Mötet gick bra  
When Swedes say ‘Mötet gick bra’ (the meeting went well) what exactly do they mean? There were heated discussions? The meeting went on for ages? The incredible number of decisions  
that were taken?  
I doubt it.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080602-4.pdf  
 
 

 
 
14)  
 
Grandios självbild hos svenskar
 
 
Vi tror Sverige är mer attraktivt och spännande än man tycker i andra länder  
 
Svenskarna lider av en skev självbild. Vi tror att vårt land är mer spännande och attraktivt än vad andra tycker.  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2588730.ab  
 
Men lugn – vi har en del att erbjuda världen.  
De höga förväntningarna på svenska framgångar i Melodifestivalen var ingen tillfällighet. Svenskarna har en tendens att övervärdera omvärldens uppfattning om vad vi har att erbjuda, särskilt på kulturområdet. Det visar en undersökning som Svenska institutet har gjort.  
 
– Omvärlden sätter oss lågt. Vi har inget Louvren eller några Pyramider, inget stort klassiskt kulturarv. Däremot känner vi själva till och gillar vår kultur, säger Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet.  
Nionde plats  
I undersökningen, som genomförs några gånger per år, får människor i 35 olika länder svara på frågor som bedöms som viktiga för ett lands varumärke. Det handlar bland annat om export, förvaltning, kultur och turism. Sverige blev den här gången sammanlagd nia – men svenskarna rankade sig själva som etta.  
 
Att blåsa upp sin egen attraktivitet är inget som utmärker just Sverige. Många länder placerar sig själv som nummer ett när de ska jämföra sitt eget land med omvärlden. Det gäller den faktiska ettan Tyskland såväl som USA och Indien, som omvärlden rankar som tia respektive nummer tjugofem.  
– Det handlar om närsynthet, säger Olle Wästberg.  
Välordnat  
 
När det kommer till samhällsstyrning får Sverige högt omdöme från omvärlden, betydligt högre än vi placerar oss själva.  
– Det är också närsyntheten. Andra ser mer helheten, att vi har låg korruption och fungerande förvaltning, säger Olle Wästberg.  
På miljöområdet toppar vi både vår egen och andras lista. Sverige ses som ett land som är bra på hållbarhet och det finns en efterfrågan på svenska innovationer inom miljöteknik ute i världen. Något Olle Wästberg tycker går att utveckla ännu mer.  
– Sverige borde satsa på att bli en miljönation. Om folk ser att Sverige är miljövänligt vill man köpa fler svenska miljöprodukter, säger han.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.