Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch
1) Den 2 april –03 Dags för ett nytt seminarium för kollektivtrafikens dödgrävare!

2)
Vem är Karin Svensson Smith från vänsterpartiet!

3)
Varje deltagare i detta seminarium ger sin legitimation till ett sjukt system1)

Den 2 april –03 Dags för ett nytt seminarium för kollektivtrafikens dödgrävare!

Ledsen över att mina över 12.000 läsare inte tidigare kunnat få detta i allra högsta grad aktuella Newsletter, då jag legat inne på sjukhus för en omfattande operation.

Kollektivtrafikkkommittén, SLTF och BR har kallat med moderation av Ulo Maasing till ett nytt möte med rubriken:

HUR KAN VI UTVECKLA UPPHANDLINGEN INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN?

Sålunda inte avveckla utan ytterligare utveckla något som bara kan betyda tvångströjan dras åt och all egen tankeverksamhet, undanbes.

Branschens DÖDGRÄVARE har ett festligt, trivsamt möte på skattebetalarnas bekostnad och den ende som kommer att gå hem nöjd och belåten är Ulo Maasing som än en gång snurrat av Systemet en ordentlig hacka ( hoppas jag ).

Vilka är det som sitter i podiet – något pampar alltid måste göra med en namnskylt som skall förstärka identiteten? Kanske med lite blommor som skall förleda till miljövänligt tänkande?

Där sitter:
Karin Svensson Smith (v) från Riksdagens Trafikutskott
Ljungman (m) Skånetrafiken
Fritzson ( c) Hallandstrafiken

Mark VD Västrafik Skaraborg
Von Porat VD Arriva AB

Moderator Ulo Maasing.


Resumén kan skrivas I förväg, helt i traditions socialistisk tolkningen av envägs demokrati–!
Den kan se ut så här:

Mötet skedde under goda former, det diskuterades livfullt den framtida utvecklingen av Länstrafiken vilken måste spara pengar då skattebasen sviker.
Långvarigt miljöprogram är viktigt, kollektivtrafiken måste ökar på bekostnad av minskad biltrafik.
Aktörerna i branschen måste ta sitt gemensamma ansvar.
De samlade mötes deltagarna kom fram till att kollektivtrafiken behöver betydande tillskott av medel för att kunna leva upp till den av Riksdagens uttalade krav om bättre kollektivtrafik för de äldre, unga samt svagare i samhället och detta främst i landets glesbyggd.

Märta-Lena Schwaiger, Vd för Sveriges Lokaltrafikförening (SLTF) kommenterade detta på sitt klarsynta sätt.
- Ingen är så klärvoajant att man kan skriva in allt för flera år framåt.

Vid dagens slut var den allmänna uppfattningen bland deltagarna att seminariet samlat mångas åsikter och skapat utrymme för vidare diskussioner samt upprättat en skapande dialog mellan Rikstrafiken, flygbolag, länsbolagen, aktörerna och näringsliv.
( OBS att detta är mina kommentarer hur detta slutdokument kan komma att se ut)

Efter en mysig dag, en god lunch och ett par tusen oproduktiva arbetstimmar senare, sätter flertalet sig i sina bilar som man nyss ville avskaffa!

Denna dags kostnad betalas fullt ut av skattebetalarnas pengar! Utan undantag.
Det ekonomiska dropp systemet i sin fullkomlighet.


2)

Vem är då Karin Svensson Smith (v)

Karin Svensson Smith från vänsterpartiet!

Länsbolagens verksamhet, vars ideologi ligger helt i linje med vänsterpartiet.
Här följer ett utklipp från deras nuvarande parti program och ett utkast till ett nytt som ligger ute på remiss hos demokratins dödgrävare eller en vargflock i fårarkläder!

Du bör läsa detta -- det ger alla som är med eller hemma en bättre förståelse till varför människor pratar som dom gör.

Citat:
Jag är medveten om att jag kan framstå som ett rött skynke i många företagares ögon. Många tycker att jag ifrågasätter deras rätt att bestämma över deras pengar och deras företag. Det är riktigt, det gör jag.
Lars Ohly (v)

3:7 Varje utvecklad ekonomi kräver en kombination av planering och
marknadsmekanismer. Planeringen utgår från politiska beslut.

16:3 Detta skymmer inte vår långsiktiga målsättning. Vi ser den dagspolitiska
kampen som en oundgänglig del i den långsiktiga kampen för ett socialistiskt Sverige och för en solidarisk värld. Kampen måste föras
med bredd, i samarbete med den övriga arbetarrörelsen,


4:1 Vänsterpartiet försvarar arbetarrörelsens idé om en gemensam och
solidarisk sektor, finansierad genom progressiv beskattning av medborgare och företag.

5.2 Klassförtrycket i Sverige idag yttrar sig på många olika sätt främst
i form av ojämlikhet vad gäller makt och inflytande i samhället. Borgarklassen
återfinns på maktpositioner inom företag och samhälle, medan arbetarklassen i mångt och mycket saknar makt.


3:5 Samhällsfonder – löntagarfonder, pensionsfonder och andra allmännyttiga
fonder – ska vara ett närings- och regionalpolitiskt verktyg.
De ska bidra till att motverka det privata ägandets grepp om viktiga,
långsiktiga ekonomiska processer, men också kunna utvecklas i decentraliserade
former. De stora förmögenheterna ska också omfördelas genom ett rättvist och solidariskt skattesystem.


3:6 Det behövs olika typer av företag – statliga, kommunala, kooperativa,
löntagarägda och privata. Det praktiska ansvaret att driva och utveckla företag och arbetsplatser ska bygga på de anställdas självförvaltning.
Juridiska hinder för kommunal företagsamhet ska upphävas.UTKAST TILL NYA PARTPROGRAMMET som ligger ute på remiss.Mellan kapitalismens båda huvudklasser finns ett skikt, hårt bundet till borgarklassen, bestående av bland annat högre tjänstemän och andra på ledande positioner inom ekonomiska och akademiska institutioner. Bindningen bygger på detta skikts position i produktionen; att administrera klassamhällets utsugningsmekanismer till förmån för borgarklassen och legitimera det borgerliga samhällets orättvisor. Klassamhällets fortlevnad hör till deras direkta klassintressen.


Det räcker dock inte att avskaffa kapitalismen och klassamhället; vi måste också angripa patriarkatet.

Det kan vara ett samhälleligt ägande i statlig, regional eller kommunal regi, det kan omfatta olika former av fondägande och det kan röra sig om kooperativa företag som ägs av dem som arbetar i eller brukar verksamheten. Också mindre privata företag ryms väl i det socialistiska samhället.

Historien har tydligt visat att ett samhälleligt ägande inte är tillräckligt för utvecklandet av demokratisk socialism. Den så kallade "realsocialismen" i öst var skräckexempel på detta. Det samhälleliga ägandet, och för övrigt allt gemensamt ägande, måste ovillkorligen förenas med en demokratisk organisation och ett demokratiskt samhällsskick.Ett gemensamt ägande möjliggör också en effektiv hushållning med såväl människans som naturens resurser. Genom en övergripande planering kan produktionen inriktas på det som nödvändigt och önskvärt, istället för det som i alla lägen ger största möjliga vinst.Det avgörande är att föra en politik som faktiskt förändrar de rådande maktförhållandena i demokratisk riktning och därmed lägger grunden till en socialistisk samhällsomvandling.Människors kamp för frigörelse, nationellt oberoende och social rättvisa har ofta mötts med ett sådant övervåld att den väpnade befrielsekampen har blivit oundviklig. Den kubanska revolutionen, de portugisiska koloniernas frigörelse, Vietnams seger över USA och störtandet av apartheidregimen i Sydafrika är bara några exempel. Den väpnade kampen skall inte romantiseras. Den är alltid sista utvägen och den riskerar att kasta en mörk skugga över det samhälle som skall byggas när segern är vunnen.Ingen socialistisk samhällsutveckling är tänkbar utan styrkan i en välorganiserad arbetarklass. Inget vänsterparti kan i längden förbli en politisk kraft av någon betydelse utan förankring i det fackliga arbetet. Den fackliga organiseringen får inte hämmas av snäva partiintressen och varje försök av något enskilt parti att monopolisera fackföreningsrörelsen måste bekämpas.


Därför måste vänstern utmana det borgerliga tankemonopolet med egna kulturella, vetenskapliga och politiska verktyg i form av tidningar, bokförlag, studieförbund, internetsajter osv.

För den som orkat läsa ända fram hit, Grattis !


3)
Varje deltagare i detta seminarium ger sin personliga legitimation till ett sjukt system!
Till en farlig politiker.


Varje deltagare i detta seminarium ger sin legitimation till ett sjukt system till en politiker som har till sin främsta uppgift att bedriva omstörtande verksamhet i Sverige och införa någon form av totalitär Stat. Därför finns det följdriktigt vidare i partiprogrammet skrivet,

......då man inte kan räkna med att genomföra en socialisering av privata företag utan motstånd eller att en stor del av befolkningen lämnar landet, skall nödvändiga åtgärder vidtagas för att förhindra detta. Sverige ut ur EU, avskaffande av Kungahuset och annat som skall roa den sanna socialismens folk med ett klent förstånd!
Resultaten finns nära tillhands för de som orka minnas och medlöpare finns i alla samhällen, i Irak, I DDR, Sovjet , Kuba bara för att nämna några av ett 100 tal andra diktaturer.

Det är bra ULO MAASING att du visar ditt rätta ansikte – jag trodde möjligen att du med din bakgrund hade större respekt för ett fritt land och en högre integritet.

Kom nu inte och påstår att du inte hade något inflytande i sammansättningen – förvisso kanske inte, men det är ingen som tvingar dig att sitta och moderera ett sällskap och därmed ge din egen legitimitet, även om pengar kan vara bra att ha.
Det är ju till faktum så att du inte är där i egenskap av journalist utan som ytterligare en snyltare som berikar sig på systemet, hur sjukt det än är!

Seminariet har som en enda deltagare från Trafikutskottet en person vars främsta uppgift är att socialisera landet fullt ut, detta enligt citaten från partiprogrammet:

citat
Det avgörande är att föra en politik som faktiskt förändrar de rådande maktförhållandena i demokratisk riktning och därmed lägger grunden till en socialistisk samhällsomvandling.


Att BR och SLTF samt en annan obegriplig sammanslutning vars uppgift jag aldrig förstått Kollektivtrafikkommittén, annat än att det är ytterligare ett gäng som uppfunnit en väg att dränera samhället på pengar.

SLTF
Märta-Lena Schwaiger, Vd för Sveriges Lokaltrafikförening (SLTF
- Ingen är så klärvoajant att man kan skriva in allt för flera år framåt.

Är det någon som begriper ordets innebörd? När man inte har något vettigt att komma med annat än att bevaka ett system som färdas mot en ekonomisk kollaps – då tar man fram flumsvenska – som låter fint är oantastligt, politisk korrekt, alla är glada!


Rubrikerna till Programmet är en roande läsning –

A) Man börja med Kaffe 09.30! Lite small talk – så man lär känna varandra, hälsa på medlöparna.

B) Bakgrund och syfte? Förlåt syfte? Om detta inte vore klart innan man åker dit, vad finns det då för ansvar hos dem som reser på det allmännas bekostnad dit för?

C) LOU, lagen som kom först till efter att EU tvingades ingripa då Sverige i sedvanlig ordning struntat 1995 införa lagen. Men vem bryr sig ibland dessa maktfullkomliga debatanter att följa annat än vad som gynnar deras egen tillvaro. Karin (v) har i vart fall inget annat i skallen än ett utträde ur i EU, socialisera Sverige fullt ut och inte att stärka rättsväsendet.


D) Rollerna spelar roll,

E) Paus, nu skall det snackas – det är ett bra tillfälle till mer small talk

F) Hur fungerar en kringskuren marknad?
Jag har svaret vilket alla borde kunna, svaret finns på andra sidan Östersjön, 70 år av ett system som lett ett helt folk till ordermottagare. Ulo borde kunna ge en snabb kurs?

G) Lunch – nu skall kråset smörjas medans gumman Svensson får vänta på sin operation i brist på pengar till sjukvården.

H) Kan tekniken med pristak visa upphandling bli ett instrument för kompromiss mellan politiska och kommersiella krav.

Jag har svaret åt er, lämna EU, stäng gränsen och ökar takten på sedeltryckeriet.


I ) Utveckling av upphandlingsformerna

Hur i alla världen kan det finna sen utveckling i något som är fel från början?

J) Erfarenheter från andra områden – vad kan de ge upphandlare av kollektivtrafiken?

Ja titta på sjukvården, långa köer för akuta operationer, en del landsting är bättre andra sämre, svulstiga administrationer som generera ny administartion, där läkare blir blankett ifyllare istället för att sköta patienter.


K) Skönt, nu är det Kaffe igen

L)Debatt
Nu har klockan blivit 15.00
Och så har vi följdriktigt en timmes debatt vilket snabbt ge för många tillresta chansen att smyga iväg , nu när man ändå är i Stockholm, skall det shoppas och traktamentet är en skön liten extra inkomst vilken skall investeras till barnen eller fruga därhemma. Det förväntar dom sig en liten present från Stockholm.

Stockholms kommun,turiststatestiken ökar, varför Turistdelegationen så småningom glatt kan meddela att turism till Stockholm ökar….och hotellen är glada då många kombinera denna dag med andra viktiga möten varför det krävs en övernattning eller två.

klockan 16.00 När Ulo skall hålla i avslutninge och summera dagen, finns en tredjedel, minst av besökarna på NK.

Sicket dårskap, vilket skådespel!


Mitt råd är därför att citera en annan
grå-sosse:

I framtiden är jag intresserad av att skaffa mig någon typ av riktigt jobb.
Erik Åsbrink (s)

Eder tillgivne

Toni Schönfelder

Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.