Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Bäste Läsare  
 
Newsletter "Varning Schönfelder" Nr. 25 den 25 Juli 2005  
 
Veckan som gått med flera anmärkningsvärda händelser!  
 


 
 
     
  1. Swebus i Rekonstruktion?  
  2. Polisanmälan hotar Uddevalla Omnibuss ett företag inom Buss i Väst  
  3. SL:s Kjell Hultman åtalas för 24 mutbrott  
  4. Tågkompaniet vill satsa på biltåg till kontinenten!  
  5. Miljön i Stockholm ett praktexempel på ett politiskt fiasko! Myten om Kyoto är avslöjad  
  6. Fiffel och båg inom offentlig ägda verksamheter!  
  7. Kina leverans av de första Bränslecellbussarna  
  8. Pär Nuder, Finansminister, Svårt stoppa fusk och ekonomisk brottslighet  
 
 

 
 
1)  
 
I veckan kom ett pressmeddelande att Swebus ägare har beslutat at göra en rekonstruktion av Swebus.  
Moderbolaget Concordia Bus Nordic ägare omvandlar miljardlånen till aktie varför dom Amerikanska och andra Investmentägarna tar 97,5% av ägarskapet och ägaren i Norge Schoyen gruppen endast mindre än 2% kvar.  
Rekonstruktionen innebär också att bolaget erhåller190 miljoner kronor i kapitaltillskott.  
 
Är Swebus räddat?  
Nej det är tvärtom, enligt min åsikt har dom numera ”amerikanska och Investmentägarna” som tidigare endast varit långivare med obligationslån kommit fram till att dessa inte är avdragsgilla i den omfattning man vill ha och därför gjort en rekonstruktion så att man tidigast om ett halvår kan göra en betalningsinställelse med andra ord en konkurs som är avdragsgill fullt ut i den amerikanska bokföringen.  
 
Att bolaget erhållit 190 miljoner för dom tidigare önskade 300 miljoner tyder på att man avvärjd en omedelbar likviditetskris vilket inte utesluter att man kan få ytterligare en injektion innan man stänger igen ifall det inte uppträder en ny köpare som tar över med ett förlustavdrag för säljaren.  
Swebus behöver inte 190 miljoner eller 300 miljoner bolaget behöver säkert närmare miljarden kronor för att återupprätta en sund balans. Nya bussar, upprustning av verkstäder, en total upprustning och genomgång av fordonen där inte minst de som kör i lokaltrafiken har ett starkt behov vilket inte minst senaste fordons kontroll i Göteborg visade.  
 
”Hela koncernen kommer att dra nytta av överenskommelsen. Vi kan nu helt koncentrera oss på att förbättra vår konkurrenskraft och bygga en lönsam tillväxt på de svenska, finska och norska bussmarknaderna, säger Concordia Bus´ koncernchef Ragnar Norbäck.”  
 
God dag Yxskaft! Är det inte vad varje företagsledning skall göra? Vad gjorde ni då innan och vad skall man kalla det som har skett för? Hur kommer det sig att man tidigare krävde över 300 miljoner och nu bara erhåller 190 och med detta är man lika nöjd?  
Sicket gäng till chefer!  
 
Jag har skrivit det förr, det finns inget självändamål för investerarna att satsa pengar i ett förlusttyngt bussbolag, man gjorde detta då man förespeglades av ”säkra” pengar som svenska skattebetalare skulle betala och i amerikanska ögon lät det säkerligen som ”nåt socialistiskt” påfund där skattepengar delas ut. Att det inte blev så beror på en rad faktorer där länsbolagens upphandlingar blev lika som blåbär, så till den mild lika att Östgötalands Länsbolags chefer menade att det var fråga om kartellbildning, så (o)-kunniga är dom.  
 
Swebus med Schoyen gruppen gjorde en missbedömning, vad det hela handlade om var en marknadsstrategi där man dumpar upphandlingar så att konkurrenterna skulle slås ut eller lämna landet. Istället blev det fler bolag på marknaden som alla är med och bevakar och förlorar pengar. Nya chefer kommer och gå – dom tar jobbet utan att i egentlig mening förstå vad man ger sig in i.  
 
Swebus har bytt ekonomichefer på löpande band, flera VD:ar har kommit och gått.  
Den ende kloke i sammanhanget var Stagecoach som snabbt insåg det sjuka med Svenska länsbolags system, slaktade Swebus på alla tillgångar och lät Schoyen gruppen som bländades av att blir Europas största, vi har hört sådant förut, få med sig investerare som trodde på sagan om ”honungslandet” Sverige.  
 
Jag vill påstå till mina läsare att upplägget nu, är en plan som passar in som handsken genom det Holländska holdingbolaget som är förutom motsvarande i Schweiz enda länder som har ett förlust och vinst avtal med USA.  
En ”lönsam” konkurs av Swebus är nu närmare än någonsin om det inte dyker upp en köpare som tar över ett nollställt bolag, erhåller en påse full med pengar av säljaren för omstrukturering och förlustminimering, sådant sker nästan dagligen just nu inom flyget så varför inte inom bussvärlden?  
 
Ägarna tvingas snart på nytt ta tag i frågan om mer kapital när 190 miljoner försvinner rakt in i det svarta Swebus hålet.  
 
I tidningen http://www.rt-forum.com/nyheter.html kan man läsa att  
de stora förlorarna är Concordia Bus´ hittillsvarande huvudägare Goldman Sachs och Schøyengruppen. Är dom?  
 
Att Schoyengruppen har skrivit ned sin andel och därmed skapat ett förlustavdrag i Norge samt där finansbolagen som nu är ägare kunnat ta över och för att det skall fungera vid en kommande konkurs (?) varför måste dom äga över 95%.  
 
Goldman Sachs förloraren? Dom var endast fiktiv ägare och nu har man fört över aktieposten till dem som satsade pengarna och har nyttan av en nedläggning, svårare är det inte.  
 
Till slut återstår frågan – vem kan höja ersättningsnivån med 30 – 40% för att branschen skall bli sund och effektiv? Går det samtidigt som man sänker totalkostnaden för skattebetalarna och erhåller en bättre kollektivtrafik?  
 
Kuriösa nog finns detta utrymme om man lägger ned länsbolagen med allt vad det innebär i besparingar av denna svulst i samhället.  
USA investerarna bästa julklapp till Svenska folket är att försätta Swebus i konkurs så att politiker och mediat vaknar, där man ställer utbud mot kostnad, där man ställer frågan till sin spets, varför en fri konkurrens inte skall tillåtas inom denna näring.  
 
Vad branschen väntar på med BR?  
Det vet vi sedan 50 talet, man väntar att något skall inträffa, kanske en skänk från ovan, varför man alltid under tiden kan alltid klaga på för höga skatter.  
 
Att storbolagens chefer och andra som är beroende av Länsbolagen frivilligt har satt sig i BR:s styrelse är kanske inte förvånande, att man därmed kör helan branschen i botten är bara en naturlig omständighet och medlemmarna låter dem hållas utan att göra revolution.  
 
Sådan är bussbranschen!  
 

 
 
2)  
 
Polisanmälan hotar busstöd i Uddevalla ett företag inom Buss i Väst  
 
Sanningen kommer alla ikapp, ibland tar det bara lite längre tid. I detta Newsletter har jag tidigare granskat Buss i Väst och deras agerande.  
 
Bolaget ägs av en rad bussbolag som initierades av Claes Olofsson, bolagets syfte var att samla ett 30-40 tal mindre bussbolag där man gemensamt skulle lämna in anbuden till länsbolaget Västtrafik där man kunde agera som en stor partner i konkurrens med Swebus, Göteborgs Spårvägar m.fl. Ett vällövligt syfte som så ofta går fel när en person får mycket ”makt” och inte har omdöme att hantera den. Claes Olofsson agera som enväldig diktator, skrämmer småbolagen till följsamhet där vissa bolag favoriseras och även i förekommande fall bolag som inte finns med som delägare erhåller uppdrag före medlemsföretagen. Det hela har utvecklat sig till en personlig lekstuga för Claes som styr och ställer hur han vill, lämna redovisningar som är allt annat än lämpliga och en revisor som dragits in så djupt att det förmodligen inte finns någon återvändo där alla hoppas att inget skall hända så att verksamheten kan rulla på.  
 
Bara lugn den dag kommer när allt uppdagas och Claes Olofsson, Revisorn och andra kommer få en reträtt ur branschen med ”byxorna” neddragna.  
 
Slingan dras åt för Buss i Väst, när nu en lokalreporter från tidningen Bohusläningen börjat nysta i Uddevalla busstrafik som ägs av kommunen är steget över till Buss i Väst inte långt borta då VD:n för Uddevalla bussbolag Lars Göran Salevik tillika är styrelseordförande i Buss i Väst.  
 
Claes Olofsson såg sin chans ta ett grepp över bussbranschen varför han myglade till sig Ordförandeposten i BR (Bussbranschens Riksförbund), Ordförande för Bussföreningen i Väst och VD för Buss i Väst vidare satte han sig på kontrollfunktioner i diverse kringorganisationer där Claes kunde manövrera fritt.  
 
Till hjälp skaffade man en VD som lakej utan ryggrad. 8 förlorade år för branschen under ledning av Claes Olofsson som ersattes av en ny ordförande 2004 med ambitioner som slutade i att man kräver något så ”unikt” som lägre skatter, något föreningen gjort sedan 60 talet!  
 
Uddevalla Busstrafik är ett av medlemsföretagen i Buss i Väst även om det är ett kommunalt ägt företag. Påpassligt har Claes tillsatt VD:n i detta bolag som styrelseordförande i Buss i Väst varför Buss i Väst prioritera vissa bussbolag, numera är det Uddevalla Buss som får uppdragen framför tidigare kelgrisen Vänersborgs linjetrafik. Andra medlemsföretag får inga eller bara ett mindre antal uppdrag. Det är välkänt att Claes Olofsson inte tål kritiska frågor varför de som ändå har modet baktalas och ställs vid sidan om, helt i linje med alla potentater som inte förstått vem som är huvudmannen.  
 
Härska genom att söndra – är devisen!  
Att han kan hålla på detta vis är naturligtvis ett underbetyg av medlemsbolagen som alla är skrämda till tystnad eftersom deras livsnerv är uppdragen från Buss i Väst som erhåller uppdragen från länsbolaget Västtrafik.  
Krav om en minoritetsrevisor som vore det mest naturliga efter alla turer i Buss i Väst har Claes skickligt undanröjt genom att under hotfulla samtal tysta ned dem som vill ha ordning i bolaget.  
 
Helt medvetet har Uddevalla Buss som lämnar anbud till Buss i Väst som tar sin förmedlings förtjänst, i sin tur lämnat in anbuden till Västtrafik som ligger under kostnadstäckning. Varför Uddevalla buss redovisar ett underskott som inte kommit som en överaskning, det är nu som myglet börja med ägaren (kommunen) till Uddevalla Omnibus.  
 
VD Lars Göran Salevik för Uddevalla Omnibus med ekonomichef inser att bolaget är på obestånd sedan en längre tid tillbaks, nu är goda råd dyra varför man i kommunen där alla känner alla, där alla sitter i varandras knä, där makten korrumperar, knallar man upp till Näringslivschefen Lars Björneld som lovar täcka upp underskottet bara han får en faktura….och det har han erhållit under en längre tid.  
Kommunstyrelsens ordförande (s) Lennart Björk  
”Bättre att dela ut stödet då det var bäst för Uddevalla borna” framför en konkurs.  
Så går det till inom verksamheter som skall hållas under armarna fastän det finns kompetenta privata företagare som enkelt kunnat ta över uppdragen.  
 
Uddevalla kommun betalar varje månad ca 1,6 miljoner kronor till Västtrafik som är länsbolaget, (monopol på all trafik i länet enligt lag) bolaget utreder och sammanställer behovet går ut med anbudsförfrågan där i detta fall Buss i Väst får tillslaget som tilldelar Uddevalla Omnibus uppdraget.  
 
Detta åskådliggör väldigt tydligt det vansinniga med hela länsbolagssystemet och den transaktionsekonomi där man håller en rad administrationer som överhudtaget inte behövs under armarna. Västtrafik erhåller också bidrag från staten och annat håll där skattebetalarnas pengar körs runt och föder en massa byråkrater som inte behövs samtidigt som sjukvården, äldrevärden för att nämna något saknar resurser att ta hand om sina medborgare. Uddevalla inte undantaget.  
 
Det är detta ”sjuka” system som SLTF anser vara den mest avreglerade kollektivtrafiken i världen.  
 
Vad som pågår i maktens boningar och politikens väggar kan man bara ana, mycket beror på vad tidningen Bohuslänningen kan rota fram ytterligare, att det luktar mygel lång väg är uppenbart.  
 
Oppositionsrådet Staffan Cronholm (m) anser man är grundlurad.  
Frågan är då vad innebär det att vara oppositionsråd? Har partiet eller de andra inom oppositionen ingen kunnig person för kollektivtrafik frågor?  
 
Varför har denne inte slagit larm om förhållanden?  
Var finns kravet att revisorn skall träda fram och redogöra för siffrorna för dom har inte kommit över en natt. Var finns revisorns frågor till styrelsen hur näringslivsenheten kan vara mottagare av fakturor som täcker det kommunala bolagets underskott?  
Hur överensstämmer detta med kommunallagen, kan näringslivsenheten föra över pengar till en annan kommunal verksamhet för att täcka driftsunderskott?  
Det finns är många frågor som tyder på en allians mera än politisk motsättning.  
 
Det är inte mindre ännu en repris från många andra håll inte minst från Göteborgs Spårvägar där kommunen med sin starke man som det numera heter där Göran Johansson gav order om att bolaget skulle dumpa anbud för att bolaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet som en eftergift till facket där Göran påtalades om det olämpliga svarade med, åtala oss då!  
 
Genom transaktioner då alla Göteborgs offentliga företag där bostadsbolagen ingår är en koncern kan man föra över förluster och täcka upp dessa genom över hyror inom bostadsbolagen, varför koncernbokslut täcker upp förlustbolagen som konkurrera med privata företag.  
 
Vilket ansvar har då Västtrafik länsbolaget som har monopol över all trafik i hela Västsverige? Enligt dagens regelverk inget då lagen är sådan att den förutsätter att alla snällt skall infoga sig under Västtrafik där man tackar och tar emot att man indirekt erhåller en subvention av en trafik som dom ytterst har ansvaret för.  
 
Om det vore så att det funnits en fungerande opposition i landet, skulle man inför valet ha med sig avvecklingen av länsbolagens monopol och kanske även ta med landstingen som flera utredningar kommit fram till att denna institution inte behövs, bara kostar pengar och försvåra besluten.  
 
Vi får se vad tidningen Bohuslänningen kommer fram med eller om makten har beslutat sig för att tysta ned det hela.  
För demokratiens skull får man hoppas att tidningen fortsätter att gräva och inte minst börja med att jaga revisorn som vet men som alltid i liknande frågor försvinner på semester eller låser in sig på möten.  
 

 
 
3)  
 
SL:s Kjell Hultman åtalas för 24 mutbrott  
 
Ännu en SL chef som står under åtal misstänkt för mutor, som om det vore något nytt, inom branschen där många varit väldigt medvetna om Hultmans vidlyftiga liv och leverne under 90 talet.  
Åtalet avser 24 brott under åren 1998 fram till 2003 där firman Falck Security tog med Hultman på resor till USA, Hong Kong, Singapore och England.  
 
Naturliga studieresor för en lokal trafikchef för SL?  
Det finns numera spaltkilometer av information om liknande händelser som alla berör kommunalt, landsting eller statligt anställda i bolag. Anmärkningsvärt är att man på SL inte ser eller hör något liksom i övriga fall inom SL där det tycks råda en ”kultur” av bestickning.  
 
Det sker i stort därför att folk blir fartblinda men det riktigt allvarliga är kompisskapet inom olika nivåer där uppdrag fördelas inte efter kvalitet utan där andra kriterier gäller.  
 
Detta kan bara ske i företag där ledningen är så långt borta från verkligheten, man avskärmar sig genom oändliga möten, resor till alla möjliga och omöjliga branschorganisationer där världen är plattformen inte Stockholm för vad man tagit ansvar för. Att det saknas en fungerande kontrollapparat, där det inte längre finns inombords känslan för vem som ytterst är uppdragsgivaren samt respekten för skattebetalaren.  
 
Maktfullkomligheten är priset på dylika företag som inte är konkurrensutsatta, där ledningen plockas ihop för att passa politiken inte kompetensen, det byggs upp en egen kultur av rövslickare där alla får sin beskärda del.  
 
I fallet Schön tidigare SL VD som fick villkorlig fängelsedom tar kompisskapet över och ger honom en position i den internationella kollektivtrafikunionen, UITP.  
 
I klartext betyder det att Schön reser till möten i världen betalt av svenska skattebetalare genom föreningen SLTF med traktamenten att företräda svensk kollektivtrafik?  
 
Detta är vad monopolet handlar om och de avarter som utvecklas, inte bara i Sverige utan i alla länder med motsvarande systemfel, det är människan och girigheten som styr, där skattebetalaren som betalar kalaset saknar insyn och för dem som har insyn dvs revisorerna är i verkligheten en del av korruptionen för vore dom inte det hade dom upptäckt detta fall och flera andra samt de som alltjämt tillåts pågår.  
 
Fackets roll är som så ofta märklig, man uppmuntrar stolligheterna där Kjell Hultman ville ha kvar sin tjänst och drog ärendet inför arbetsdomstolen som fann bevisningen överväldigande och godkände uppsägningen, dvs sparken från sin upphöjda piedestal.  
 
Jadåså, då väntar vi bara på nästa ”mutputte” eller ännu bättre att partierna äntligen skall vakna och komma med ett konkret förslag till avveckling av länsbolagen!  
 

 
 
4)  
 
Tågkompaniet vill satsa på biltåg till kontinenten!  
 
Tågkompaniet undersöker nu att köra biltåg från Sverige till kontinenten, till Tyskland lär vara ett aktuellt alternativ. Tågkompaniet fick av mig förslaget redan under 90 talet hur man ”kan” köra dels ett ”kryssningståg” till Narvik från Köpenhamn under sommarmånaderna samt ett biltåg från dels Strömstad och Stockholm till fransk spanska gränsen och till Avignon i södra Frankrike.  
 
Att köra ett biltåg till södra Tyskland är dödfött eftersom merparten av alla svenska som kör till utlandet har en tjänstebil och för dem spelar det ingen roll att köra eftersom det inte ”kostar” mer att använda bilen.  
 
Grejen är att köra längre för folk som av bekvämlighetsskäl och rädslan av höga hastigheter på tyska Autobahn. Det är vidare familjer som föredrar att ha bilen med sig till Frankrike och Spanien där hundratusentals svenskar har någon form av fast boende.  
Detta avfärdades av samme person inom Tågkompaniet som nu vill köra biltåg till Tyskland.  
 
I alla fall ett bra sätt att köra bort några miljoner, att ta till sig kunskap från folk som har erfarenhet, det står inte högt i kurs när man har chansen att göra egna misstag!  
 

 
 
5)  
 
Miljön i Stockholm ett praktexempel på ett politiskt fiasko!  
 
 
De tre bränslecellsbussar som sedan i fjol gått i försökstrafik i Stockholm ska rulla vidare i Hamburg när försöket avslutas i september betalt med EU pengar. Det har Olof Tegström tidigare skrivit om bland vilket varit publicerat i detta Newsletter, Stockholms sittande politiker är en komedi inom politiken, man skall tvinga folk att resa kollektiv, man gör allt för att djävlas med sina medborgare, där man med förevändning ”miljön” griper in i den enskildes personliga frihet att välja sitt transportmedel.  
 
Stockholm framställs som ett skämt i världen och inte minst i Köpenhamn gör man precis tvärtom i allt vad Stockholm hittar på.  
 
Nu skall man ta bort Sveriges mest miljö vänliga fordon som visserligen är i utvecklingsstadiet kostar mer pengar i underhåll än andra bussar, mycket mer, men likaväl helt avgasfria och kan drivas enbart med överskott av den vätgas som finns i hela samhället.  
 
Staten satsa miljarder på idiot projekt för framtidsforskning, ett konkret projekt som dessutom är en förebild för miljön, detta skrotar man. Hjälp, hur kan man skydda sig mot dessa galenpannor?  
 
En gång för alla – har klart för dig att miljönissarna i Stockholm förljugna typer som driver in Stockholm i en allvarlig situation som det kommer bli svårt och kostsamt att ta sig ur.  
 
Det handlar inte om respekten för miljön – det handlar om att tvinga folk med betoning på tvång, där gröna och röda kommunister driver politiken att bestämma över folket till varje pris där varje lögn är god nog att ta till.  
 
Deras förljugna påstående om Kyoto avtalet är inte en fråga om miljön utan istället ännu en möjlighet att svartmåla USA.  
 
Kyoto är i själva verket en av vår tids stora politiska myter!  
 
Stockholm är en av rad europeiska städer där bränslecellsbussar provas i ett stort EU-projekt. Även Hamburg har tre bussar med i försöket, men där vill man nu utvidga bränslecellsprojektet varför Stockholms bussar helt säkert kommer att köras dit och ersättas av nya dieselbussar som man lurat regeringen att betalar med skattebetalarnas pengar, för en kostnad av över 1 miljard kronor då man körde med utpressning i samband med inrättandet av biltullar..  
 
Vem ändrar på lagen så att dessa politiker kan åtalas och tar ansvar för sitt bedrägeri?  
.  
Här följer en artikel från Svenska Dagbladet  
 
Publicerat 13 juli 2005  
Myten om Kyoto är avslöjad  
 
Kyotoavtalet satte upp höga mål, med stora effekter för den globala ekonomin. Bushs realistiska attityd kan visa sig mer effektiv, både för miljön och ekonomin.  
 
I USA har orkansäsongen börjat, tidigare än i mannaminne. Här hemma svettas vi under en brännhet sol.  
Ständigt denna växthuseffekt.  
 
Eller? Insikten växer att det råder en vetenskaplig debatt om huruvida den ökande globala värmen beror på människans bidrag till växthusgaserna. Kanske genomlever vi i stället en naturlig klimatfluktuation. I sådana fall är det ironiskt att George W Bush nyss tycks ha uttalat sitt stöd för den antropogena tolkningen, alltså att förändringen är skapad av oss.  
 
Låt oss säga att det är på det viset. Nästa fråga blir i sådana fall vad vi bör göra åt saken. Sedan Bill Clinton i december 1997 sände miljöaktivisten Al Gore att rädda Kyotoprotokollet har stora delar av västvärlden betraktat Kyoto som enda vägen att gå.  
 
När Bush intog Vita Huset och slog fast att han inte skulle ratificera avtalet, med  
argumentet att det innebär alldeles för stora påfrestningar för USA:s ekonomi, blev därför reaktionerna starka.  
Från miljörörelsen har man kontrat med att bördan kommer att bli mångdubbelt tyngre i framtiden. Att inte genomdriva Kyotoavtalet vore därför dumt och kortsiktigt.  
 
Men givetvis är det George W Bush som har rätt. Kyoto är i själva verket en av vår tids stora politiska myter.  
USA skrev på Kyotoavtalets första led år 1998. Enda skälet att Bill Clinton ödde bläck var att han själv skulle vara ute ur Vita Huset när det blev dags att leva upp till löftet. Senaten röstade ned avtalet enhälligt, bland dem som sade nej fanns John Kerry och Ted Kennedy.  
Ratificeringsperioden har inletts och hittills har sju av G8-länderna - med USA som enda undantag - skrivit under. Också nu handlar det om att tillfredsställa opinioner i trygg förvissning om att det inte är på riktigt. Man vet att USA inte kommer att skriva under, så varför inte?  
 
I detta finns det givetvis ett stort mått av hyckleri. Bortsett från USA har G8 och EU prisat Kyotoprotokollet. Utan att bry sig om att följa de begränsningar som de egna kraven innebär. För detta har man hyllats av miljörörelsen.  
George W Bush har talat klarspråk och krävt en strategi som fungerar också i verkligheten. För detta har han sågats av miljörörelsen.  
Så skönt då att myten Kyoto äntligen håller på att avslöjas.  
 
I slutkommunikén efter G8-mötet i förra veckan understryks att det politiska svaret på hotet om klimatförändring bör vara tekniska innovationer och omställningar. Att sätta västvärlden på energimässig sparbudget i form av Kyotoavtalets tvingande neddragningar nämns knappast som en möjlighet. Segern för Bushs linje kunde inte vara mer övertygande.  
 
Och segern för världen. För dem som anser att det är viktigt att ta klimatfrågan på allvar samtidigt som u-ländernas utveckling och tillväxt befrämjas är det på sin plats att dra en suck av lättnad.  
 
Om Kyotoavtalet hade fullföljts - vilket får betecknas som ett rent tankeexperiment - skulle det ha inneburit katastrof för de två miljarder människor som är i behov av en energikrävande industrialisering. En strypt ekonomi bland världens rika länder är det sista som u-länderna behöver.  
 
Bushs plan är ekonomiskt motiverad men kan i slutänden mycket väl bära längre än Kyotoavtalet även när det gäller koldioxiden: också om avtalet hade efterlevts skulle det ha påverkat utsläppen endast marginellt. Bara en stadig tillväxt tillåter den teknikutveckling och energiomställning som minskade utsläpp kräver.  
 
Tony Blair satte Afrika och klimatet högst på agendan inför G8-mötet och Storbritanniens ordförandeskap i EU. Tack vare George W Bush finns det nu hopp om framgång på båda områdena.  
 

 
 
6)  
 
Fiffel och båg inom offentligt ägda verksamheter!  
 
”Till formen är de statliga ombudsmännen en blandning av tillsynsmyndigheter och politiska propagandaorgan på sina respektive områden”  
 
Gränsdragningen mellan stat och kommun mer praktisk än principiell, i praktiken fungerar staten som överförmyndare. Sedan 1957 ligger också kommunala myndigheter under justitieombudsmannens tillsyn.  
 
Idén om ombudsmannen var redan då en av Sveriges större exportsuccéer, både ordet och institutionen har spritts över hela världen. Ämbetet inrättades redan i början på 1700-talet under Karl XII, avskaffades under Gustav III och återuppstod i sin moderna form som en riksdagens egen myndighet i 1809 års författning.  
 
 
JO skulle fungera som medborgarnas advokat gentemot statens myndigheter och tonen i instruktionen till ämbetets förste innehavare Lars August Mannerheim var påfallande kärv. Det ålåg honom att "hafwa tilsyn över Lagarnes efterlefnad av Domare och Embetsmän samt at wid wederbörliga Domstolar i laga ordning tiltala dem, som uti sina Embetens utöfning av wäld, mannamon eller annan orsak någon olaglighet begå, eller underlåta at sine Embetspligter behörigen fullgöra."  
 
I DAG ÄR SPRÅKET MINDRE MÄRGFULLT - det heter att JO ska "utöva tillsyn över tillämpningen i offentliga verksamheter av lagar och andra författningar" - men som riksdagens egen myndighet är JO fortfarande ensam i sitt slag. Den nybildade Riksrevisionen sorterar visserligen också under riksdagen, men dess styrelse fungerar som en politisk överrock, om än inte formellt så reellt.  
 
Alla andra ombudsmän - KO, Jämo, DO, BO, HO, Homo - är däremot statliga myndigheter, direkt underställda den politiska ledningen i regeringskansliet. KO och Jämo bildades på 1970-talet, DO 1986 och resten på 1990-talet.  
 
Till formen är de statliga ombudsmännen en blandning av tillsynsmyndigheter och politiska propagandaorgan på sina respektive områden. Både närheten till och lyhördheten för de politiska signalerna uppifrån är centrala element i rollen som statens förlängda arm, möjligen med undantag för HO (Handikappombudsmannen) som tampas med kommunernas sega ovilja att tillämpa LSS-lagen.  
 
VANAN ATT ANVÄNDA MYNDIGHETER för att driva politik vid sidan om partiväsendet har på senare tid blivit ett karakteristiskt inslag i förvaltningen. Det gäller inte bara myndigheter som förkläds till ombudsmän utan också mer traditionella verk som Sida, Folkhälsoinstitutet, Integrationsverket och Vägverket. De vänder sig alla till allmänheten med förmaningar och påpekanden av olika slag, gör opinionsundersökningar, annonserar i TV och tidningar och sprider - som Vägverket - gratistidningar till hushållen.  
 
Den senaste trenden bland statsråden är att utse så kallade nationella samordnare på sina ansvarsområden. Först på plan var psykiatrisamordnaren Anders Milton men sedan dess har Sonny Modig tilldelats titeln nationell byggsamordnare och Lil Ljunggren Lönnberg kallats till uppdraget som "nationell koordinator för snabbare etablering på arbetsmarknaden för ungdomar". Dit hör också landshövdingen Lorentz Anderssons uppgift att samordna den nationella träbyggnadsstrategi som infrastrukturminister Ulrica Messing tagit fram och som syftar till att öka användningen av trä i byggsektorn.  
 
Frågan är när skall myndigheterna – dom är flera – börja agera mot det utbredda fusket inom offentligt ägda verksamheter som är ett direkt hot mot de få privata företagare som finns kvar inom kollektivtrafiken.  
Den enklaste åtgärden är att ändra lagen om länsbolagsmonopolet och låta marknaden sköta det hela, till gagn för kunderna och hela landets skattebetalare.  
 

 
 
7)  
 
Kina leverans av de första Bränslecellbussarna  
Du kan se mer om detta sist i detta Newsletter som alltid av Olof Tegström  
 

 
 
8)  
 
Artikeln kommenteras av Toni.  
Pär Nuder, Finansminister  
 
Svårt stoppa fusk och ekonomisk brottslighet  
 
Den socialdemokratiska regeringen ser mycket allvarligt på skattefusk och ekonomisk brottslighet. Att vissa undviker att betala in skatt innebär att skattebördan ökar för andra. Om medborgarna misstänker att inte alla solidariskt bidrar till finansieringen av den offentliga sektorn urholkas dessutom tilltron till välfärdsstaten och viljan att betala skatt minskar.  
 
Skattefusk snedvrider därtill konkurrensen mellan de laglydiga och de som inte betalar skatt. Lagstiftning och myndighetsutövning måste ständigt utvecklas för att hålla jämna steg med de ekonomiska brottslingarna.  
 
Hans Tilly och Per Winberg undrar vad som sker med förslag om entreprenadavdrag inom byggsektorn samt vad som sker med frågan om F-skattsedlar (Europaportalen 050627).  
 
Den socialdemokratiska regeringen har under en lång tid prioriterat frågor rörande skatteundandragande och svartjobb. Bland annat med anledning av Skatteverkets kartläggning av omfattningen av svart arbetskraft inom installationsbranschen tillsattes en utredning, Byggkommissionen, som i december 2002 lämnade ett betänkande i vilket man bland annat föreslog att ett så kallat entreprenadavdrag skulle införas för bygg- och anläggningsbranschen.  
 
Kommissionens förslag har utvecklats och konkretiserats i en departementspromemoria från Finansdepartementet, Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms). Promemorian har remissbehandlats och av remissvaren kan utläsas att förslaget om byggentreprenadavdrag innehåller ett antal svårigheter och problem som behöver belysas och utredas ytterligare innan ett sådant system kan införas. Bland annat ifrågasätts förslagets effektivitet då det, som det nu är utformat, exempelvis kan kringgås genom att utländska företag sätts in i entreprenörskedjan.  
 
Regeringen vill också se över alternativa åtgärder som föreslagits av ett flertal remissinstanser, till exempel skyldighet att inneha förteckning över anställda och andra alternativ för att stärka personalkontrollen. Dessa frågor är för närvarande under beredning inom Regeringskansliet.  
 
F-skattesystemets funktion är av vital betydelse för att motverka skattefusk. Skatteverket har fått i uppdrag att se på tillämpningen och kontroll av F-skatt. Verket ska se över läget före och efter utvidgningen. Beträffande förslaget om tidsbegränsad F-skatt så var en proposition planerad under våren. Politisk majoritet saknades dock eftersom miljöpartiet inte stödjer förslaget. Arbetet med att modifiera förslaget går vidare.  
 
I regleringsbrevet för 2004 beställde regeringen en utvärdering av F-skattsedelshanteringen, vilket resulterade i en slutrapport från verket 30 november 2004. De 20 miljoner kronor som verket tilldelades i vårpropositionen 2004 för extra kontrollinsatser utnyttjades bland annat för att förbättra F-skattekontrollen.  
 
Arbetet med F-skatt har organiserats om så att handläggningen sker mer koncentrerat, vilket lett till att en ökad kompetens kunnat upprätthållas i handläggningen. Vidare har nya handläggningsrutiner tagits fram, för att uppnå en mer likformig och effektiv hantering av ärendena om F-skatt.  
 
 
Tonis Kommentar:  
Ja så kan man de på det hela, en egen men likaväl tydlig bild som visar avståndet mellan verkligheten och kanslihuset.  
Varför ställer man inte krav på kostnadssidan? Var kan man spara in miljarder omedelbart, dagligen kan vi läsa och ta till oss slöseriet med skattepengar, allt från bluffen med felaktiga siffror för antalet medlemmar i vänsterpartiet samt socialdemokratiska ungdomsförbund, pengar till Afrika som försvinner någonstans i något kommuniststyrt land, det senaste är feministorganisationer som hittat en ny födkrok för Schyman & co betalt av skattebetalarna.  
 
Vi har kollektivtrafiken som är behov av en översyn, vi har landstingen som inte behövs, vi har otaliga lagar som stjälper istället för att gagna nyföretagandet.  
 
Hade det inte varit klädsamt av Per Nuder att titta på detta, istället för att i täckta ordalag skapa nya lagar som än mer skall tillåta myndigheterna att övervaka individen, företagen?  
 
Om man driver tesen om skattefusk – borde man också driva ansvarsfrågor mot dem som slösar eller förskingrar skattebetalarnas pengar, som Nuder har ansvar för.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
PS  
http://www.eurocasacar.co.uk  
 
Lägre pris för hyrbil i Spanien, från ett av Spaniens största biluthyrare med 24.000 bilar. Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com  
 
Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive Sverige samt till platser i Spanien som Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter.  
 
Det lönar sig i vart fall att jämföra!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.